Giáo án Thể dục 7 - Chạy nhanh

A. Mục tiêu –Yêu cầu bài dạy: B. Phương pháp giảng dạy: trực quan, thuyết trình

1. Kiến thức: Biết cách thực hiện chạy đạp sau,xuất phát cao-chạy nhanh50-60m. tập luyện,sửa sai.

2. Kĩ năng: Thực hiện cơ bản đúng chạy đạp sau,xuất phát cao-chạy nhanh50-60m. C. Địa điểm: sân trường

3. Thái độ: Ý thức tổ chức và kỉ luật cao, tính tích cực và tinh thần đoàn kết, giúp đỡ D. Phương tiện dạy học: 1 còi, tranh, đồng hồ giây

 nhau trong học tập.

4. Yêu cầu: - phát triển tố chất thể lực (nhanh, mạnh, bền) cho học sinh.

 - nâng cao ý thức tổ chức kỉ luật và tinh thần đồng đội cho học sinh.

 - hướng dẫn cho HS biết cách tự đề phòng chấn thương cho bản thân và các bạn.

 

docx 3 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 13/04/2017 Lượt xem 176Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Thể dục 7 - Chạy nhanh", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHẠY NHANH ( T 8 )
GIÁO ÁN THỂ DỤC LỚP 7	
TUẦN:11	
TIẾT: 22 TIẾT CT:22
NS: 15/10/2015
A. Mục tiêu –Yêu cầu bài dạy:	 B. Phương pháp giảng dạy: trực quan, thuyết trình
1. Kiến thức: Biết cách thực hiện chạy đạp sau,xuất phát cao-chạy nhanh50-60m.	tập luyện,sửa sai.
2. Kĩ năng: Thực hiện cơ bản đúng chạy đạp sau,xuất phát cao-chạy nhanh50-60m. C. Địa điểm: sân trường
3. Thái độ: Ý thức tổ chức và kỉ luật cao, tính tích cực và tinh thần đoàn kết, giúp đỡ D. Phương tiện dạy học: 1 còi, tranh, đồng hồ giây
 nhau trong học tập.
4. Yêu cầu: - phát triển tố chất thể lực (nhanh, mạnh, bền) cho học sinh.
 - nâng cao ý thức tổ chức kỉ luật và tinh thần đồng đội cho học sinh.
 - hướng dẫn cho HS biết cách tự đề phòng chấn thương cho bản thân và các bạn.
 E. Tiến trình bài dạy: .	
PHẦN – NỘI DUNG
ĐLVĐ
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
BIỆN PHÁP THỰC HIỆN
I. MỞ ĐẦU
6 – 8’
HĐ1: Nhận lớp.
( PPDH:thuyết trình).
1’
- Kiểm tra sĩ số, trang phục và nhận lớp.
- LT tập trung điểm số báo cáo.
ĐH1: 4 hàng ngang đứng.
HĐ2: Phổ biến bài mới.
-Ôn: 4 động tác bổ trợ.
- Học kỹ thuật xuất phát cao-chạy nhanh 50-60m.
(PPDH:thuyết trình).
1’
- Phổ biến nội dung, mục đích và yêu cầu buổi học
- HS trật tự chú ý lắng nghe.
ĐH2: như ĐH1.
HĐ3: Khởi động.
-(như tiết 1)
-Bổ trợ: tại chỗ đánh tay,đứng lên ngồi xuống bằng hai chân.
( PPDH :tập luyện).
5- 6’
2l/8 nhịp/đt
2l/đt
 Hướng dẫn và quan sát sửa sai.
- LT điều khiển lớp khởi động.
 + Yêu cầu HS khởi động tích cực, thực hiện động tác hết biên độ.
ĐH3:4 hàng ngang, giãn cách, so le
II. CƠ BẢN
32 – 34’
HĐ 4: Kiểm tra bài cũ: Xuất phát cao - chạy nhanh 40-50m
(PPDH: kiểm tra, đánh giá)
1 -2’
- Gọi 1 phân đội có tinh thần xung phong lên kiểm tra.
- Nhận xét, đánh giá
- Xung phong kiểm tra
- Học sinh lên thực hiện nội dung.
- Quan sát, nhận xét
ĐH 4: 2 hàng trước ngồi
HĐ5: CHẠY NHANH
Học kỹ thuật xuất phát cao-chạy nhanh 50-60m.
( PPDH:tập luyện đồng loạt).
4 – 5‘
2L
- GV thị phạm kĩ thuật động tác khó
- Điều khiển tập luyện
- GV quan sát, sửa sai.
- Quan sát
- Theo điều khiển của cán sự lớp
ĐH5: 4 hàng dọc thực hiện từng hàng 
HĐ6: CHẠY NHANH
Chia nhóm nam, nhóm nữ
-Nhóm nữ: 4 động tác bổ trợ: chạỵ bước nhỏ,nâng cao đùi,gót chạm mông,chạy đạp sau
-Nhóm nam: kỹ thuật xuất phát cao-chạy nhanh 50-60m.
 ( PPDH:tập luyện).
6 – 7‘
2 – 3L
- GV chia lớp thành hai nhóm tập luyện theo nam, nữ
- Giao nhiệm vụ điều khiển cho nhóm trưởng,lượng vận động
- GV quan sát, sửa sai.
- Quan sát
- Theo điều khiển của cán sự lớp 
- Tập luyện tích cực
ĐH 6: 2 hàng dọc thực hiện từng hàng
HĐ7: CHẠY NHANH
Đổi nội dung luyện tập
-Nhóm nam: 4 động tác bổ trợ: chạỵ bước nhỏ,nâng cao đùi,gót chạm mông,chạy đạp sau
-Nhóm nữ: kỹ thuật xuất phát cao-chạy nhanh 50-60m.
 ( PPDH:tập luyện).
6 – 7‘
2 – 3L
- GV chia lớp thành hai nhóm tập luyện theo nam, nữ
- Giao nhiệm vụ điều khiển cho nhóm trưởng,lượng vận động
- GV quan sát, sửa sai.
- Quan sát
- Theo điều khiển của cán sự lớp 
- Tập luyện tích cực
ĐH 7: Như ĐH6
HĐ8: Củng cố.
Học kỹ thuật xuất phát cao-chạy nhanh 50-60m.
 (PPDH: kiểm tra,đánh giá).
1 – 2’
- Gọi 2 học sinh lên thực hiện
- Gọi 1 – 2 HS nhận xét.
- GV nhận xét chung .
- HS trật tự quan sát bạn thực hiện và nhận xét.
ĐH8: 4 hàng ngang( 2 hàng trước ngồi, 2 hàng sau đứng ).
HĐ9: Trò chơi.
 “ lò cò- nhảy dây tiếp sức ”.
(PPDH: thuyết trình, trò chơi)
4 – 5’
- GV phổ biến cách chơi và luật chơi cho HS nắm rõ.GV thị phạm trò chơi. 
- GV cho HS chơi thử 1 – 2 lần, sau đó cho chơi chính thức.
- Xử phạt: theo qui định gv
- HS chơi sôi nổi, tích cực và thoải mái dưới sự điều khiển của GV.
ĐH 9: 4 hàng dọc
HĐ10: Chạy bền: trên địa hình tự nhiên.
Nam: 3 vòng.Nữ: 2 vòng.
( PPDH :thuyết trình và tập luyện).
4 – 5’
- GV hướng dẫn một số yêu cầu kĩ thuật chạy bền cho HS nắm rõ.
- GV chia lớp thành 2 nhóm nam, nữ thực hiện riêng.
- GV hướng dẫn và quan sát, sửa sai.
- HS thực hiện theo nhóm.
ĐH10: Chạy theo nhóm, ngược chiều kim đồng hồ
III. KẾT THÚC
5 – 6’
HĐ11: Hồi tỉnh.
( PPDH : tập luyện đồng loạt).
2’
- Điều khiển động tác thả lòng 
Thả lỏng tích cực.
ĐH11: như ĐH3.
HĐ12: Nhận xét.
- PPDH (thuyết trình).
2 – 3’
- Nhận xét ưu, nhược điểm của buổi học.
- Chú ý lắng nghe.
ĐH12: 4 hàng ngang
HĐ13: Bài tập về nhà.
1’
Tập xuất phát cao chạy nhanh 40 – 50m
- Lắng nghe.
ĐH 13: 4 hàng ngang
HĐ14: Xuống lớp.
- Hô “THỂ DỤC”.
- Cả lớp hô: “KHỎE”.
 Rút kinh nghiệm:..........................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................
	BAN GIÁM HIỆU 	TỔ TRƯỞNG	NGƯỜI SOẠN
	 	 Võ Nguyễn Đình Phong

Tài liệu đính kèm:

  • docxChuong_3_Bai_the_duc_phat_trien_chung.docx