Giáo án Thể dục 7 - Chạy nhanh - Thể thao tự chọn - Chạy bền

 I. NHIỆM VỤ:

1. Chạy nhanh: Trò chơi chạy tiếp sức con thoi, bài tập PT sức nhanh. Luyện tập nâng cao kỹ năng chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, chạy đạp sau. Xuất phát cao-chạy nhanh 30-40m.

 2. TTTC: Bóng chuyền: Trò chơi chuyền và bắt bóng tiếp sức.

 Ôn tung bắt bóng và tư thế chuẩn bị chuyền bóng. Đi bước thường, bước trượt, chạy.

 3. Chạy bền: Luyện tập chạy trên địa hình tự nhiên.

 II.YÊU CẦU:

 1. Kiến thức:

 -Biết cách thực hiện Trò chơi “chạy tiếp sức con thoi”; bài tập phát triển sức nhanh, chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, chạy đạp sau, xuất phát cao-chạy nhanh 40m; Trò chơi chuyền và bắt bóng tiếp sức, tung bắt bóng và tư thế chuẩn bị chuyền bóng. Đi bước thường, bước trượt, chạy.

 -Biết cách thực hiện chạy theođđịa

doc 4 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 13/04/2017 Lượt xem 171Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Thể dục 7 - Chạy nhanh - Thể thao tự chọn - Chạy bền", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KẾ HOẠCH BÀI HỌC SỐ: 9
MÔN: CHẠY NHANH - TT TỰ CHỌN- CHẠY BỀN
˜w™
 Tiết CT :	17+18
	Thời gian dạy : 	20/10/2015
 I. NHIỆM VỤ:
1. Chạy nhanh: Trò chơi chạy tiếp sức con thoi, bài tập PT sức nhanh. Luyện tập nâng cao kỹ năng chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, chạy đạp sau. Xuất phát cao-chạy nhanh 30-40m.
	2. TTTC: Bóng chuyền: Trò chơi chuyền và bắt bóng tiếp sức.
 Ôn tung bắt bóng và tư thế chuẩn bị chuyền bóng. Đi bước thường, bước trượt, chạy.
	3. Chạy bền: Luyện tập chạy trên địa hình tự nhiên.
 II.YÊU CẦU:
 1. Kiến thức:
 -Biết cách thực hiện Trò chơi “chạy tiếp sức con thoi”; bài tập phát triển sức nhanh, chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, chạy đạp sau, xuất phát cao-chạy nhanh 40m; Trò chơi chuyền và bắt bóng tiếp sức, tung bắt bóng và tư thế chuẩn bị chuyền bóng. Đi bước thường, bước trượt, chạy.
 -Biết cách thực hiện chạy theođđịa hình quy định.
 2. Kĩ năng:
 -Thực hiện cơ bản đúng Trò chơi “chạy tiếp sức con thoi”; bài tập phát triển sức nhanh, chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, chạy đạp sau, xuất phát cao-chạy nhanh 40m; Trò chơi chuyền và bắt bóng tiếp sức, tung bắt bóng và tư thế chuẩn bị chuyền bóng. Đi bước thường, bước trượt, chạy; chạy bền trên địa hình tự nhiên.
 3. Thái độ:
 -Đảm bảo tổ chức tốt, nghiêm túc tập luyện, phòng tránh chấn thương
 III. THỜI GIAN:	
	-	2 tiết (90’)
 IV. ĐỊA ĐIỂM:
Sân tập TDTT của trường.	
	V. DỤNG CỤ:
Bóng chuyền.
PHẦN VÀ NỘI DUNG
LƯỢNG VĐ
I/ Phần mở đầu:
Nhận lớp 
Phổ biến nội dung yêu cầu buổi tập.
Khởi động: Chung và chuyên môn
KTBC: Xuất phát cao chạy 40m	
(12p)
1’
1’
8’(2 lần x 8 nhịp)
2’
II/ Phần cơ bản:
	1)Chạy nhanh:
	- Trò chơi: Chạy tiếp sức con thoi.
	- BT phát triển sức nhanh: Chạy theo tín hiệu.
	- Luyện tập nâng cao kỹ năng chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, chạy đạp sau.
	 - Học: Xuất phát cao-chạy nhanh 30m.
	2)TT TC: Bóng chuyền.
	-Trò chơi chuyền và bắt bóng tiếp sức.
	- Ôn tung bắt bóng và tư thế chuẩn bị chuyền bóng.
	- Đi bước thường, bước trượt, chạy.
	3) Chạy bền:
	- Chạy trên địa hình tự nhiên 200-250m.
	*Củng cố: Xuất phát cao chạy 40m; đi bước thường, bước trượt, chạy.
(71p)
25’
2 – 3 lần
2 – 3 lần
25’
 15’
 8’
III/ Phần kết thúc:
	-Hồi tĩnh.
	-Nhận xét 
 - Dặn dị
(7p)
4’
2’
1’
YÊU CẦU CƠ BẢN VỀ KỸ THUẬT
BIỆN PHÁP TỔ CHỨC
-Ổn định, cán sự báo cáo sĩ số lớp
 -Chú ý nghe GV phổ biến nội dung y/c.
-Tích cực thực hiện khởi động.
-Thực hiện cơ bản đúng xuất phát tư thế xuất phát cao.
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
x x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x x 
-Gv gọi 3hs thực hiện KT, gv đánh giá
-Tích cực tham gia trò chơi, nắm cách chơi.
-Thực hiện đúng theo tín hiệu của gv.
+Thực hiện nhịp nhàng, phối hợp đánh tay.
+Nâng cao đùi, không ngã thân ra sau.
+Đạp sau mạnh, thẳng chân sau.
-Thực hiện đúng kỹ thuật xuất phát cao.
-Chú ý nghe phát lệnh phản xạ nhanh.
-Chạy tăng tốc độ nhanh nhất hết cự ly.
-Chú ý chạy theo đường thẳng phía trước.
+Nắm cách chơi, tích cực tham gia trò chơi.
-Chú ý cách cầm bóng, tung và đón bóng.
-Hai tay, phải tung và đón bóng ở trên cao.
+Xem Gv thị phạm, thực hiện di chuyển tự nhiên đúng tư thế chuẩn bị trung bình.
-Hít thở đều theo nhịp bước chạy.
-Hồi tĩnh tích cực sau khi chạy xong.
+ Thực hiện cơ bản đúng xuất phát cao chạy nhanh 40m; đi bước thường, trượt, chạy.
	 15m
 30m
 4m
 x x x x x x x x
 -Tung bắt bóng theo nhóm 2 người
 200-250m
 x x x x x x x x
-Gv gọi hs thực hiện tốt và chưa đạt thực hiện cả lớp xem, gv nhận xét cho hs RKN.
-Tích cực thả lỏng, thư duỗi, hít thở sâu.
-Tinh thần thái độ học tập.
-Thực hiện tốt bài tập ở nhà.
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x x 
Duyệt của BGH Suối Ngô, ngày 17 tháng 10 năm 2015
	 Giáo viên soạn	
 Phạm Chí Tâm
NHẬN XÉT BỔ SUNG :
1. Ưu điểm:
2. Tồn tại:
 Duyệt của tổ trưởng CM

Tài liệu đính kèm:

  • docGiao_an_so_9.doc