Giáo án Thể dục 7 - Chạy nhanh - Thể thao tự chọn - Chạy bền

I. NHIỆM VỤ:

1.Chạy nhanh: Luyện tập nâng cao kỹ năng chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, chạy đạp sau. Trò chơi “chạy tiếp sức chuyển vật”. Xuất phát cao-chạy nhanh 30-50m.

2.Thể thao tự chọn: Trò chơi “không để bóng rơi”. Ôn di chuyển, ôn tung bắt bóng và tư thế chuẩn bị chuyền bóng. Chuyền bóng cao tay.

 3.Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên

doc 4 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 13/04/2017 Lượt xem 179Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Thể dục 7 - Chạy nhanh - Thể thao tự chọn - Chạy bền", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KẾ HOẠCH BÀI HỌC SỐ: 11
MÔN: CHẠY NHANH - TT TỰ CHỌN - CHẠY BỀN
˜w™
 Tiết CT :	21+22
	Thời gian dạy : 	03/11/2015
I. NHIỆM VỤ:
1.Chạy nhanh: Luyện tập nâng cao kỹ năng chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, chạy đạp sau. Trò chơi “chạy tiếp sức chuyển vật”. Xuất phát cao-chạy nhanh 30-50m.
2.Thể thao tự chọn: Trò chơi “không để bóng rơi”. Ôn di chuyển, ôn tung bắt bóng và tư thế chuẩn bị chuyền bóng. Chuyền bóng cao tay.
	3.Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.
 II. YÊU CẦU:
 1. Kiến thức:
 - Biết cách thực hiện chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, chạy đạp sau, xuất phát cao-chạy nhanh 40m. 
 - Biết cách thực hiện trò chơi chuyền và bắt bóng tiếp sức, tung bắt bóng và tư thế chuẩn bị chuyền bóng. Đi bước thường, bước trượt, chạy.
 - Biết cách thực hiện chạy theođđịa hình tự nhiên.
 2. Kĩ năng:
 - Thực hiện cơ bản đúng chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, chạy đạp sau, xuất phát cao-chạy nhanh 40m.
 - Thực hiện cơ bản đúng trò chơi chuyền và bắt bóng tiếp sức, tung bắt bóng và tư thế chuẩn bị chuyền bóng. Đi bước thường, bước trượt, chạy.
 - Thực hiện cơ bản đúng chạy bền trên địa hình tự nhiên.
 3. Thái độ:
 - Đảm bảo tổ chức tốt, nghiêm túc tập luyện, phòng tránh chấn thương
III. THỜI GIAN: 2 tiết (90’)
 IV. ĐỊA ĐIỂM: Sân tập TDTT của trường.	
	 V. DỤNG CỤ: Bóng chuyền.
PHẦN VÀ NỘI DUNG
LƯỢNG VĐ
I/ Phần mở đầu:
Nhận lớp 
Phổ biến nội dung yêu cầu buổi tập.
Khởi động: Chung và chuyên môn
KTBC: Chuyền bóng cao tay bằng hai tay.
(12p)
1’
1’
8’(2 lần x 8 nhịp)
2’
II/ Phần cơ bản:
	1)Chạy nhanh:
	- Luyện tập nâng cao kỹ năng chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, chạy đạp sau.
	- Trò chơi “chạy tiếp sức chuyển vật”
	- Xuất phát cao-chạy nhanh 30-40m.
 2)TT TC: Bóng chuyền.
	- Trò chơi “không để bóng rơi”
	- Ôn di chuyển, tung bắt bóng và tư thế chuẩn bị chuyền bóng.
	- Chuyền bóng cao tay.
	3)Chạy bền:
	- Chạy trên địa hình tự nhiên.
	250-300m
	*Củng cố: Xuất phát cao, chuyền bóng cao tay.
(71p)
25’
2 – 3 lần
2 – 3 lần
25’
15’
8’
III/ Phần kết thúc:
	- Hồi tĩnh.
	- Nhận xét 
 - Dặn dị
(7p)
4’
2’
1’
YÊU CẦU CƠ BẢN VỀ KỸ THUẬT
BIỆN PHÁP TỔ CHỨC
- Ổn định, cán sự báo cáo sĩ số lớp
 - Chú ý nghe GV phổ biến nội dung y/c.
- Tích cực thực hiện khởi động.
- Thực hiện cơ bản đúng chuyền bóng cao tay bằng hai tay.
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
x x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x x 
- Gv gọi 3 hs thực hiện KT, gv đánh giá
+Thực hiện nhịp nhàng, phối hợp đánh tay.
+Tích cực hoàn chỉnh các động tác bổ trợ.
-Tích cực tham gia trò chơi.
+Thực hiện đúng kỹ thuật xuất phát cao.
+Chú ý nghe phát lệnh phản xạ nhanh.
+Chạy tăng tốc độ nhanh nhất hết cự ly.
+Nắm cách chơi, tích cực tham gia trò chơi.
-Chú ý đúng tư thế chuẩn bị chuyền bóng.
-Hai tay, phải tung và đón bóng ở trên cao.
-Di chuyển nhanh tư thế chuẩn bị trung bình.
+Đứng đúng tư thế, chú ý hình tay trên cao.
+Tận dụng lực toàn thân khi chuyền bóng.
-Hít thở đều theo nhịp bước chạy.
-Phân phối sức hợp lý trong cự ly chạy.
-Hồi tĩnh tích cực sau khi chạy xong.
+ Thực hiện cơ bản đúng xuất phát cao chạy nhanh, chuyền bóng cao tay.
 40m	 
	 15m
 4m
 x x x x x x x x
 -Tung bắt bóng theo nhóm 2 người
 x x x x x x x x
 250-300m
- Gv gọi hs thực hiện tốt và chưa đạt thực hiện cả lớp xem, gv nhận xét cho hs RKN.
-Tích cực thả lỏng, thư duỗi, hít thở sâu.
-Tinh thần thái độ học tập.
-Thực hiện tốt bài tập ở nhà.
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x x 
Duyệt của B GH Suối Ngô, ngày 31 tháng 10 năm 2015
	 Giáo viên soạn	
	 Phạm Chí Tâm
NHẬN XÉT BỔ SUNG :
1. Ưu điểm:
2. Tồn tại:
 Duyệt của tổ trưởng CM

Tài liệu đính kèm:

  • docGiao_an_so_11.doc