Giáo án Thể dục 7 - Đá cầu: Kiểm tra

I. MỤC TIÊU BÀI DẠY.

- Kiểm tra kĩ thuật và thành tích tâng cầu.

- Yêu cầu trong kiểm tra phải trật tự, tự giác,tích cực.

II. ĐỊA ĐIỂM -PHƯƠNG TIỆN.

- Trên sân tập của trường, vệ sinh sạch sẽ sân tập.

- Còi, đồng hồ bấm giờ, cầu, trang phục của hs và gv, giáo án.

III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP

 

doc 9 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 13/04/2017 Lượt xem 382Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Thể dục 7 - Đá cầu: Kiểm tra", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 01/ 4 /2014
Ngày giảng: 7A:	 7B: 7D: 
 Tiết 61
 - Đá cầu: Kiểm tra 
I. mục tiêu bài dạy.
- Kiểm tra kĩ thuật và thành tích tâng cầu.
- Yêu cầu trong kiểm tra phải trật tự, tự giác,tích cực.
II. địa điểm -phương tiện.
- Trên sân tập của trường, vệ sinh sạch sẽ sân tập.
- Còi, đồng hồ bấm giờ, cầu, trang phục của hs và gv, giáo án.
III. Tiến trình lên lớp
Nội dung
Định lượng
Phương pháp tổ chức
A. Phần mở đầu 
1. Nhận lớp 
- GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số
7A: 
7B: 
7D: 
2. Phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học 
3. Khởi động 
- Xoay các khớp, ép ngang ép dọc, chạy một vòng quanh sân tập 
B. Phần cơ bản
1. Kiểm tra tâng cầu.
2. Tổ chức và phương pháp kiển tra 
- Kiểm tra từng em một ,mỗi em thực hiện 2 lần 
3. Cách cho điểm 
- Điểm 9-10: Thực hiện tâng cầu đạt 40 quả.
- Điểm 7-8: Thực hiện tâng cầu đạt 30 quả.
- Điểm 5-6: Thực hiện tâng cầu đạt 20 quả.
- Điểm 3-4: Thực hiện tâng cầu đạt 10 quả .
- Điểm 1-2: Thực hiện tâng cầu đạt 5 quả .
3. Củng cố.
- Đá cầu .
C. Phần kết thúc
1.Thả lỏng hồi tĩnh 
2. Nhận xét, đánh giá giờ học
3. Giao bài về nhà 
5’-7’
30’-32’
5’-7’
- Lớp trưởng tập hợp lớp, báo cáo sĩ số cho GV 
- GV phổ biến nội dung yêu cầu bài học 
* * * * * * * *
* * * * * * * *
* * * * * * * *
*GV
- GV hướng dẫn HS khởi động 
- HS khởi động theo hướng dẫn 
- GV kiểm tra từng em 
- HS thực hiện theo yêu cầu 
 GV 
	 * 
 * * * * * * *
 * * * * * * *
 * * * * * * *
- GV nhận xét ,đọc điểm giờ kiểm tra 
- HS nghe nhận xét,đọc điểm 
- GV hướng dẫn HS thả lỏng 
- GV nhận xét đánh giá giờ học 
- HS nhận bài về nhà.
* * * * * * *
* * * * * * *
* * * * * * *
 GV
Ngày soạn: 01/ 4 /2014
Ngày giảng: 7A:	 7B: 7D: 
 Tiết 62
- Bật nhả: Ôn nhảy “bước bộ” trên không, trò chơi “nhảy vào vòng tròn tiếp sức” hoặc do GV chọn, Chạy đà (tự do) Nhảy xa kiểu ngồi.
- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.
I. mục tiêu bài dạy.
1.Kiến thức.	
- Bật nhảy: Ôn nhảy “bước bộ” trên không, trò chơi “nhảy vào vòng tròn tiếp sức”, Chạy đà (tự do) Nhảy xa kiểu ngồi.
- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.
2. Kỹ năng.
- Bật nhảy: Thực hiện được kĩ thuật nhảy “bước bộ” trên không và Chạy đà (tự do) Nhảy xa kiểu ngồi. Biết cách chơi trò chơi “nhảy vào vòng tròn tiếp sức”.
- Chạy bền: Biết được cách chạy bền trên địa hình tự nhiên.
3. Thỏi độ.
- Thực hiện đỳng theo yờu cầu của GV và quy định của lớp học, nghiờm tỳc thực hiện khụng để xảy ra chấn thương trong lỳc tập luyện.
II. địa điểm -phương tiện.
- Trên sân tập của trường, vệ sinh sạch sẽ sân tập.
- Còi, đồng hồ bấm giờ, cầu, trang phục của hs và gv, giáo án.
III. Tiến trình lên lớp
Nội dung
Định lượng
Phương pháp tổ chức
A. Phần mở đầu:
1. Nhận lớp 
- GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số
7A: 
7B: 
7D: 
2. Phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học 
3. Khởi động 
- Xoay các khớp, ép ngang ép dọc, chạy một vòng quanh sân tập 
B. Phần cơ bản
1. Bật nhảy 
** Mục tiêu: Ôn nhảy “bước bộ” trên không, Chạy đà (tự do) Nhảy xa kiểu ngồi.
**Cách tiến hành:
**Kết luận: Học sinh thực hiện được theo yờu cầu
**Chơi trò chơi “nhảy vào vòng tròn tiếp sức”
2. Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên .
3. Củng cố.
- Bật nhảy 
- Đá cầu 
C. Phần kết thúc 
1.Thả lỏng hồi tĩnh 
2. Nhận xét, đánh giá giờ học.
3. Giao bài về nhà 
5’-7’
30’-32’
5’-7’
- Lớp trưởng tập hợp lớp, báo cáo sĩ số cho GV 
- GV phổ biến nội dung yêu cầu bài học 
* * * * * * * *
* * * * * * * *
* * * * * * * *
*GV
- GV hướng dẫn HS khởi động 
- HS khởi động theo hướng dẫn 
- GV làm mẫu, phân tích lại kĩ thuật động tác sau đó hướng dẫn hs tập luyện.
- HS xem làm mẫu lại sau đó tập luyện 
theo sự hướng dẫn của GV.
- GV quan sát sửa sai.
- HS sửa sai kĩ thuật động tác
* * * * * *
* * * * * * GV
* * * * * *
- GV hướng dẫn trò chơi, luật chơi và tổ chức đội hình chơi.
- HS chơi theo hướng dẫn, chơi đúng luật, vui vẻ đoàn kết.
- GV yêu cầu HS chạy hết cự li.
- HS thực hiện theo yêu cầu.
- GV gọi 4 em lên thực hiện các kĩ thuật đã học của bật nhảy và đá cầu.
- HS thực hiện theo yêu cầu.
- GV hướng dẫn HS thả lỏng 
- GV nhận xét đánh giá giờ học 
- HS nhận bài về nhà 
* * * * * * *
* * * * * * *
* * * * * * *
 *GV
 Ngày 14 tháng 4 năm 2014
 Ký duyệt
 Đỗ Thanh Sơn
Ngày soạn: 02/ 4 /2014
Ngày giảng: 7A:	 7B: 7D: 
 Tiết 63
- Bật nhảy:Ôn nhảy “bước bộ” trên không , trò chơi “Lò cò chọi gà” hoặc do GV chọn, Chạy đà (tự do) Nhảy xa kiểu “ ngồi”.
- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.
I. mục tiêu bài dạy.
1. Kiến thức.
- Bật nhảy:Ôn nhảy “bước bộ” trên không, trò chơi “Lò cò chọi gà”, Chạy đà (tự do) Nhảy xa kiểu ngồi.
- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.
2. Kỹ năng 
- Bật nhảy: Thực hiện được kĩ thuật nhảy “bước bộ” trên không và Chạy đà (tự do) Nhảy xa kiểu ngồi. Biết cách chơi trò chơi “Lò cò chọi gà” 
- Chạy bền: Biết được cách chạy bền trên địa hình tự nhiên.
3. Thỏi độ.
- Thực hiện đỳng theo yờu cầu của GV và quy định của lớp học, nghiờm tỳc thực hiện khụng để xảy ra chấn thương trong lỳc tập luyện.
II. địa điểm -phương tiện.
- Trên sân tập của trường, vệ sinh sạch sẽ sân tập.
- Còi, đồng hồ bấm giờ, cầu, trang phục của hs và gv, giáo án.
III. Tiến trình lên lớp
Nội dung
Định lượng
Phương pháp tổ chức
A. Phần mở đầu:
1. Nhận lớp 
- GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số
7A: 
7B: 
7D: 
2. Phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học 
3. Khởi động 
- Xoay các khớp, ép ngang ép dọc, chạy một vòng quanh sân tập 
B. Phần cơ bản
1. Bật nhảy 
** Mục tiêu: Ôn nhảy “bước bộ” trên không, Chạy đà (tự do) Nhảy xa kiểu ngồi.
**Cách tiến hành:
**Kết luận: Học sinh thực hiện được theo yờu cầu
**Chơi trò chơi “Lò cò chọi gà” 
2. Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên .
3. Củng cố.
- Bật nhảy 
- Đá cầu 
C. Phần kết thúc 
1.Thả lỏng hồi tĩnh 
2. Nhận xét, đánh giá giờ học.
3. Giao bài về nhà 
5’-7’
30’-32’
5’-7’
- Lớp trưởng tập hợp lớp, báo cáo sĩ số cho GV 
- GV phổ biến nội dung yêu cầu bài học 
* * * * * * * *
* * * * * * * *
* * * * * * * *
*GV
- GV hướng dẫn HS khởi động 
- HS khởi động theo hướng dẫn 
- GV làm mẫu, phân tích lại kĩ thuật động tác sau đó hướng dẫn hs tập luyện.
- HS xem làm mẫu lại sau đó tập luyện 
theo sự hướng dẫn của GV.
- GV quan sát sửa sai.
- HS sửa sai kĩ thuật động tác
* * * * * *
* * * * * * GV
* * * * * *
- GV hướng dẫn trò chơi, luật chơi và tổ chức đội hình chơi.
- HS chơi theo hướng dẫn, chơi đúng luật, vui vẻ đoàn kết.
- GV yêu cầu HS chạy hết cự li.
- HS thực hiện theo yêu cầu.
- GV gọi 4 em lên thực hiện các kĩ thuật đã học của bật nhảy và đá cầu.
- HS thực hiện theo yêu cầu.
- GV hướng dẫn HS thả lỏng 
- GV nhận xét đánh giá giờ học 
- HS nhận bài về nhà 
* * * * * * *
* * * * * * *
* * * * * * *
 *GV
Ngày soạn: 02/ 4 /2014
Ngày giảng: 7A:	 7B: 7D: 
 Tiết 64
- Bật nhảy: Ôn nhảy “bước bộ” trên không , trò chơi “nhảy vượt rào tiếp sức” hoặc do GV chọn, Chạy đà (tự do) Nhảy xa kiểu “ngồi”.
- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.
I. mục tiêu bài dạy.
1. Kiến thức.
- Bật nhảy: Ôn nhảy “bước bộ” trên không, trò chơi “nhảy vượt rào tiếp sức”, Chạy đà (tự do) Nhảy xa kiểu ngồi.
- Chạy bền : Chạy trên địa hình tự nhiên.
2. Kỹ năng.
- Bật nhảy: Thực hiện được kĩ thuật nhảy “bước bộ” trên không và Chạy đà (tự do) Nhảy xa kiểu ngồi. Biết cách chơi trò chơi “nhảy vượt rào tiếp sức”.
- Chạy bền: Biết được cách chạy bền trên địa hình tự nhiên.
3. Thỏi độ.
- Thực hiện đỳng theo yờu cầu của GV và quy định của lớp học, nghiờm tỳc thực hiện khụng để xảy ra chấn thương trong lỳc tập luyện.
II. địa điểm -phương tiện.
- Trên sân tập của trường, vệ sinh sạch sẽ sân tập.
- Còi, đồng hồ bấm giờ, cầu, trang phục của hs và gv, giáo án.
III. Tiến trình lên lớp
Nội dung
định lượng
Phương pháp tổ chức
A. Phần mở đầu:
1. Nhận lớp 
- GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số
7A: 
7B: 
7D: 
2. Phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học 
3. Khởi động 
- Xoay các khớp, ép ngang ép dọc, chạy một vòng quanh sân tập 
B. Phần cơ bản
1. Bật nhảy 
** Mục tiêu: Ôn nhảy “bước bộ” trên không, Chạy đà (tự do) Nhảy xa kiểu ngồi.
**Cách tiến hành:
**Kết luận: Học sinh thực hiện được theo yờu cầu
**Chơi trò chơi “nhảy vượt rào tiếp sức”
2. Chạy bền : Chạy trên địa hình tự nhiên .
3. Củng cố.
- Bật nhảy 
- Đá cầu 
C. Phần kết thúc 
1.Thả lỏng hồi tĩnh 
2. Nhận xét, đánh giá giờ học.
3. Giao bài về nhà 
5’-7’
30’-32’
5’-7’
- Lớp trưởng tập hợp lớp, báo cáo sĩ số cho GV 
- GV phổ biến nội dung yêu cầu bài học 
* * * * * * * *
* * * * * * * *
* * * * * * * *
*GV
- GV hướng dẫn HS khởi động 
- HS khởi động theo hướng dẫn 
- GV làm mẫu, phân tích lại kĩ thuật động tác sau đó hướng dẫn hs tập luyện.
- HS xem làm mẫu lại sau đó tập luyện 
theo sự hướng dẫn của GV.
- GV quan sát sửa sai.
- HS sửa sai kĩ thuật động tác
* * * * * *
* * * * * * GV
* * * * * *
- GV hướng dẫn trò chơi, luật chơi và tổ chức đội hình chơi.
- HS chơi theo hướng dẫn, chơi đúng luật, vui vẻ đoàn kết.
- GV yêu cầu HS chạy hết cự li.
- HS thực hiện theo yêu cầu.
- GV gọi 4 em lên thực hiện các kĩ thuật đã học của bật nhảy và đá cầu.
- GV hướng dẫn HS thả lỏng 
- GV nhận xét đánh giá giờ học 
- HS nhận bài về nhà 
* * * * * * *
* * * * * * *
* * * * * * *
 *GV
 Ngày tháng 4 năm 2014
 Ký duyệt
 Đỗ Thanh Sơn

Tài liệu đính kèm:

  • docT61626364.doc