Giáo án Thể dục 7 - Đội hình dội ngũ, bài thể dục, chạy bền

MỞ ĐẦU

1.Nhận lớp

2.Giới thiệu nội dung yêu cầu

3.Kiểm tra bài cũ

4. Khởi động : Chung Chuyên môn

- Can sự lớp tập hợp báo cáo sĩ số của lớp

- Gv nhận lớp giới thiệu nội dung: ĐHĐN – Bài TD - Chạy bền.

- Thuộc 9 động tác bài TD phát triển chung

- Gv nhận xét và cho điểm.

- Xoay các khớp, ép dọc – Ngang, chạy BN – NCĐ – GCM

 

doc 4 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 13/04/2017 Lượt xem 342Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Thể dục 7 - Đội hình dội ngũ, bài thể dục, chạy bền", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
GIÁO ÁN SỐ : 07	 NỘI DUNG BÀI DẠY 
Tiết theo PPCT: 07 ĐHĐN : Ôn các kĩ năng đã học học sinh thực hiện còn yếu.
NS : 15/09/2015 Bài TD : Ôn 9 động tác ( Vươn thở-Tay-Ngực-Chân-Bụng-Vặn mình-Phối hợp 
 Động tác Nhảy – Điều hòa)
 Chạy bền: Chạy vòng số 8
PHẦN VÀ NỘI DUNG
YÊU CẦU VÀ PHÂN TÍCH KĨ THUẬT 
MỞ ĐẦU 
1.Nhận lớp
2.Giới thiệu nội dung yêu cầu
3.Kiểm tra bài cũ
4. Khởi động : Chung Chuyên môn
- Can sự lớp tập hợp báo cáo sĩ số của lớp 
- Gv nhận lớp giới thiệu nội dung: ĐHĐN – Bài TD - Chạy bền.
- Thuộc 9 động tác bài TD phát triển chung
- Gv nhận xét và cho điểm.
- Xoay các khớp, ép dọc – Ngang, chạy BN – NCĐ – GCM
CƠ BẢN
1. ĐHĐN:
? Đi đều
? Đứng lại
? Vòng trái ( Phải)
2. Bài Thể dục: 
? Một số lỗ sai thường mắc: Động tác Nhảy
Động tác Điều hòa
3. Chạy bền: 
Chạy vòng số 8
* Yêu cầu: - Thực hiện tương đối tốt Đi đều – đứng lại – dóng hàng điểm số – Thực hiện tương đối tốt đi đều chú ý đến cách đánh tay khi di chuyển
- Liếc sang hai bên để dóng hàng cho thẳng
- Nắm cơ bản được dự lệnh và động lệnh khi đứng lại 
- Khi đứng lại động lệnh đứng rơi vào chân phải 
- Bẻ góc 900 khi sang trái hoặc phải 
- Bước thêm 1 bước ra trước mới bẻ góc, không xỗ nay chen lấn
*Yêu cầu : - Thuộc 9 động tác bài TD phát triển chung.
 - Các động tác vươn thở – tay – điều hào cần phối hợp nhịp nhàng và kết hợp với nhịp thơ
- Tập động tác với tốc đọ châm, sự phối hợp giữa chân và tay không tốt 
- Khi thực hiện động tác với nhịp điệu nhanh, thì bị rối loạn
- Thực hiện động tác với nhịp điệu nhanh và không thở, không thả lỏng cơ khớp
- Chạy nhẹ nhàng trên địa hình tự nhiên 
KẾT THÚC 
1. Củng cố
2. Thả lỏng 
3. Nhận xét 
4. Dăn dò
- 9 động tác bài TD bài TD phát triển chung.
- Thả lỏng tòan thân - Chân,đấm lưng nhẹ 
- GV nhận xét giờ học .
- Ôn tập ĐHĐN – 9 động tác bài TD chú ý đên biên độ động tác.
IV. Rút kinh nghiệm:...
MỤC TIÊU – YÊU CẦU Tiết theo PPCT : 07 
- Biết cách thực hiện và thực hiện cơ bản đúng giậm chân tại chỗ-đi điều-đứng lại NS: 15/09/2015
- Biết tên và cách thực hiện các động tác Vươn thở – Tay – Ngực-chân-bụng-vặn mình ND: 17/09/2015 
-phối hợp-nhảy-điều hòa
- Biết cách thực hiện chạy vòng số 8.
* Địa điểm - Phương tiện : Sân trường, vệ sinh an toàn nơi tập luyện. Giáo án, sổ điểm.
ĐLĐV 
PHƯƠNG PHÁP VÀ BIỆN PHÁP TRIỂN KHAI
8-10ph
1-3’
1x1l
2lx8n
- Đội hình 4 hàng ngang cự li hẹp	 
- Tập hợp lớp 4 hàng ngang cự li hẹp - báo cáo, GV nhẫn lớp.	 
- Gọi 1-2 em lên trả lời câu hỏi bài củ.	
- Lớp trưởng cho lớp giãn hàng khởi động.các khớp.	 
28-30ph
1x5l
1x2l
4lx8nhip
1x3l
1x5l
2lx8nhip
1x4l
1x3l
1x2l
1x3l
1x800m/vòng
1x2l
TRỰC QUAN- LÀM MẪU – GIẢNG GIẢI – SỬA SAI – PHÂN NHÓM
+ Nhóm 1 : ĐHĐN + Nhóm 2: 9 động tác Bài TD phát triển chung
- Vòng trái - phải
 €€€€€€€€ * Ôn 9 động tác bài TD phát triển chung
 €€€€€€€€ € € € € € € 
 €€€€€€€€ € € € € € € 
 €€€€€€€€ € € € € € €
 € CSL € € € € € € 
-Đội hình 4 hàng ngang cự li hẹp pGv
 ( Giậm chân tại chỗ) - Đội hình 4 hàng ngang sole cự li rộng 
- Dưới sự điều khiển của cácn sự lớp - Gv làm mẫu phân tích kĩ thuật động tác
- Đi đều thẳng hướng - Hs quan sát, tập theo hướng dẫn của Gv 
 €€€€€€€€ Ž 
 €€€€€€€€ Ž * Ôn 2 Động tác Nhảy – Điều hòa
 €€€€€€€€ Ž € € € € € € 
 €€€€€€€€ Ž € € € € € € 
 €CSL € € € € € € 
- Đội hình 4 hàng ngang cự li hẹp € € € € € € 
- Gv hướng dẫn lại em Hs thực hiện pGv 
- Đứng lại - Gv làm mẫu phân tích kĩ thuật động tác 
 €€€€€€€€€ Ž Å - Hs quan sát đồng thời tập theo sự hướng 
 €€€€€€€€€ Ž Å dẫn của Gv 
 €€€€€€€€€ Ž Å
 €€€€€€€€€ Ž Å ĐL 
 €CSL 
Hoán đổi vị trí giữa hai nhóm tập luyện
Gv quan sát và sửa sai cho học sinh
Đội hìnhluyện tập chạy bền
3-5ph
1x1l
2lx8n
1x1l
-Đội hinh 4 hàng ngang cự li hẹp € € € € € €
-Đội hình 4 hang so le cự li rộng € € € € € €
-Đội hình 4 hàng ngang cự li hẹp € € € € € €
-Đội hình 4 hàng ngang cự li hẹp € € € € € € 
 pGv
GIÁO ÁN SỐ : 08 	 NỘI DUNG BÀI DẠY 
Tiết theo PPCT: 08 ĐHĐN : Ôn : Đi đều – Đứng lại, đi đều vòng phải, trái, đổi chân khi sai nhịp
NS :20/09/2015 Bài TD : Tiếp tục ôn tập và hòan thiện 9 động tác.
PHẦN VÀ NỘI DUNG
YÊU CẦU VÀ PHÂN TÍCH KĨ THUẬT 
MỞ ĐẦU 
1.Nhận lớp
2.Giới thiệu nội dung yêu cầu
3.Kiểm tra bài cũ
4. Khởi động : Chung Chuyên môn
- Cán sự lớp tập hợp báo cáo sĩ số của lớp 
- Gv nhận lớp giới thiệu nội dung: ĐHĐN – Bài TD.
- Thuộc 9 động tác bài TD phát triển chung
- Gv nhận xét và cho điểm
- Xoay các khớp, ép dọc – ngang. Chạy BN – NCĐ – GCM .
CƠ BẢN
1. ĐHĐN:
? Đi đều
? Đứng lại
? Vòng trái ( Phải)
? Đổi chân khi sai nhịp
2. Bài Thể dục: 
? Cách sửa động tác Nhảy
? Động tác Điều hòa
? Ôn 9 động tác bài TD 
* Yêu cầu : - Thực hiện tương đối tốt Đi đều – đứng lại – dóng hàng điểm số – Thực hiện tương đối tốt đi đều chú ý đến cách đánh tay khi di chuyển
- Liếc sang hai bên để dóng hàng cho thẳng
- Nắm cơ bản được dự lệnh và động lệnh khi đứng lại 
- Khi đứng lại động lệnh đứng rơi vào chân phải 
- Bẻ góc 900 khi sang trái hoặc phải 
- Bước thêm 1 bước ra trước mới bẻ góc, không xỗ nay chen lấn
 Trái Trái
 Phải Phải
* Yêu cầu : - Thuộc 9 động tác bài TD phát triển chung.
- Tập riêng động tác chân trong một số làn.
- Tập bật nhảy phối hựp với tay với nhịp độ chân
- Tập nhiều lần cho đến khi tương đối thuần thục mới tập với nhịp độ nhanh
- Gv nói rõ ý nghĩa của động tác, nhắc Hs chú ý thả lỏng cơ, khớp
- Tập với tốc độ châm, thực hiện theo yêu cầu của Gv 
- Các động tác Bụng – Vặn mình – Phối hợp tập từ chậm đến nhanh
- Chú ý đến biên độ và nhịp điệu của động tác
- Các động tác khác tập với tốc độ vừa phải. 
- Khi thực hiện các động tác cần chú ý đến nhịp thở khi thực hiện 
- Biên độ của tay – chân và mắt cần phối hợp nhịp nhàng uyển chuyển
KẾT THÚC 
1. Củng cố
2. Thả lỏng 
3. Nhận xét 
4. Dăn dò
- 9 động tác bài TD bài TD phát triển chung.
- Thả lỏng toàn thân - Chân, đấm lưng nhẹ 
- GV nhận xét giờ học .
- Ôn tập ĐHĐN - 9 động tác bài TD chú ý đên biên độ động tác.
IV. Rút kinh nghiệm:...
MỤC TIÊU – YÊU CẦU Tiết theo PPCT : 08 
- Biết cách thực hiện và thực hiện cơ bản đúng giậm chân tại chỗ-đi điều-đứng lại NS: 20/09/2015
- Biết tên và cách thực hiện các động tác Vươn thở – Tay – Ngực-chân-bụng-vặn mình ND: 22/09/2015 
-phối hợp-nhảy-điều hòa
* Địa điểm - Phương tiện : Sân trường, vệ sinh an toàn nơi tập luyện, Giáo án, sổ điểm .
ĐLĐV 
PHƯƠNG PHÁP VÀ BIỆN PHÁP TRIỂN KHAI
8-10ph
1-3’
1x1l
2lx8n
- Đội hình 4 hàng ngang cự li hẹp	 
- Tập hợp lớp 4 hàng ngang cự li hẹp - báo cáo, GV nhẫn lớp.	 
- Gọi 1-2 em lên trả lời câu hỏi bài củ.	
- Lớp trưởng cho lớp giãn hàng khởi động.các khớp.	 
28-30ph
1x5l
1x2l
4lx8nhip
1x3l
1x5l
2lx8nhip
1x4l
1x3l
6
1x2l
1x3l
1x800m/vòng
1x2l
TRỰC QUAN- LÀM MẪU – GIẢNG GIẢI – SỬA SAI – PHÂN NHÓM
+ Nhóm 1: ĐHĐN +Nhóm 2 : 9 động tác Bài TD phát triển chung
- Vòng trái - phải
 €€€€€€€€ * Ôn 9 động tác bài TD phát triển chung
 €€€€€€€€ € € € € € € 
 €€€€€€€€ € € € € € € 
 €€€€€€€€ € € € € € €
 € CSL € € € € € € 
-Đội hình 4 hàng ngang cự li hẹp pGv
 ( Vòng trái , phải) - Đội hình 4 hàng ngang sole cự li rộng 
- Dưới sự điều khiển của cácn sự lớp - Gv làm mẫu phân tích kĩ thuật động tác
 - Đi đều – Đứng lại thẳng hướng - Hs quan sát, tập theo hướng dẫn của Gv 
 €€€€€€€€ Ž 
 €€€€€€€€ Ž * Cách sửa 2 Động tác Nhảy – Điều hòa
 €€€€€€€€ Ž € € € € € € 
 €€€€€€€€ Ž € € € € € € 
 €CSL € € € € € € 
- Đội hình 4 hàng ngang cự li hẹp € € € € € € 
- Gv hướng dẫn lại em Hs thực hiện pGv 
 - Đổi chân khi sai nhịp - Gv làm mẫu phân tích kĩ thuật động tác 
 €€€€€€€€€ Ž Å - Hs quan sát đồng thời tập theo sự hướng 
 €€€€€€€€€ Ž Å dẫn của Gv 
 €€€€€€€€€ Ž Å
 €€€€€€€€€ Ž Å ĐL 
€CSL 
Hoán đổi vị trí giữa hai nhóm tập luyện Gv quan sát và sửa sai cho học sinh
3-5ph
1x1l
2lx8n
1x1l
-Đội hinh 4 hàng ngang cự li hẹp € € € € € €
-Đội hình 4 hang so le cự li rộng € € € € € €
-Đội hình 4 hàng ngang cự li hẹp € € € € € €
-Đội hình 4 hàng ngang cự li hẹp € € € € € € 
	 pGv

Tài liệu đính kèm:

  • docGA_TD_6_Tuan_4_Tiet_78.doc