Giáo án Thể dục 7 - Đội hình đội ngũ - Chạy bền

 I. NHIỆM VỤ:

1.ĐHĐN: Đi đều-đứng lại, vòng phải-trái. Đổi chân khi sai nhịp. Biến đổi đội hình 0-2-4 và 0-3-6-9.

2.Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.

 II. YÊU CẦU:

 1. Kiến thức:

 -Biết các khẩu lệnh và cách thực hiện đi đều-đứng lại, vòng phải-trái. Đổi chân khi sai nhịp, biến đổi đội hình 0-2-4 và 0-3-6-9.

 -Biết cách thực hiện chạy theođđịa hình quy định.

2. Kĩ năng:

 -Thực hiện cơ bản đúng đều-đứng lại, vòng phải-trái. Đổi chân khi sai nhịp, biến đổi đội hình 0-2-4 và 0-3-6-9.

 -Thực hiện được chạy bền theođđịa hình quy định; tư thế sẵn sàng xuất phát, chạy đạp sau.

 3. Thái độ:

 

doc 4 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 13/04/2017 Lượt xem 283Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Thể dục 7 - Đội hình đội ngũ - Chạy bền", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
GIÁO ÁN SỐ: 16
MÔN: ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ - CHẠY BỀN.
˜w™
 Tiết CT :	31
	Thời gian dạy : 	08/12/2015
 I. NHIỆM VỤ:
1.ĐHĐN: Đi đều-đứng lại, vòng phải-trái. Đổi chân khi sai nhịp. Biến đổi đội hình 0-2-4 và 0-3-6-9.
2.Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.
 II. YÊU CẦU:
 1. Kiến thức:
 -Biết các khẩu lệnh và cách thực hiện đi đều-đứng lại, vòng phải-trái. Đổi chân khi sai nhịp, biến đổi đội hình 0-2-4 và 0-3-6-9.
 -Biết cách thực hiện chạy theođđịa hình quy định.
2. Kĩ năng:
 -Thực hiện cơ bản đúng đều-đứng lại, vòng phải-trái. Đổi chân khi sai nhịp, biến đổi đội hình 0-2-4 và 0-3-6-9.
 -Thực hiện được chạy bền theođđịa hình quy định; tư thế sẵn sàng xuất phát, chạy đạp sau.
 3. Thái độ:
 -Đảm bảo tổ chức tốt, nghiêm túc tập luyện, phòng tránh chấn thương
 III. THỜI GIAN:	
	-	1 tiết (45’)
 IV. ĐỊA ĐIỂM:
Sân tập TDTT của trường.	
 V. DỤNG CỤ:
PHẦN VÀ NỘI DUNG
LƯỢNG VĐ
I/ Phần mở đầu:
Nhận lớp 
Phổ biến nội dung yêu cầu buổi tập.
Khởi động: chung và chuyên môn
KTBC: Đi đều-đứng lại, vòng phải-trái	
(6p)
1’
1’
3’(2 lần x 8 nhịp)
1’
II/ Phần cơ bản:
	1) ĐHĐN:
	 - Đi đều-đứng lại, vòng phải-trái
	 - Đổi chân khi đi đều sai nhịp.
	 - Biến đổi đội hình 0-2-4 và 0-3-6-9.
	2) Chạy bền:
	 - Chạy bền trên địa hình tự nhiên 	 
 200-250m.
	* Củng cố: Đi đều, vòng phải-trái.	
(35p)
23’
3 – 5 lần
3 – 5 lần
2 – 3 lần
8’
4’
III/ Phần kết thúc:
	- Hồi tĩnh.
	- Nhận xét. 
 - Dặn dị.
(4p)
2'
1’
1’
YÊU CẦU CƠ BẢN VỀ KỸ THUẬT
BIỆN PHÁP TỔ CHỨC
- Ổn định, cán sự báo cáo sĩ số lớp
 - Chú ý nghe GV phổ biến nội dung y/c.
- Tích cực thực hiện khởi động.
- Thực hiện cơ bản đúng Đi đều-đứng lại, vòng phải-trái
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
x x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x x 
- Gv gọi 3hs thực hiện KT, gv đánh giá
+ Thực hiện đúng theo khẩu lệnh chỉ huy.
+ Đúng tư thế, chỉnh hàng khi đi vòng.
- Chú ý xem GV phân tích, thị phạm cách đổi chân khi sai nhịp, áp dụng tốt .
+ Chú ý theo khẩu lệnh, bước đúng số bước, điều chỉnh hàng ngang, dọc, chéo.
+ Hít thở đều trong quá trình chạy.
+ Phân phối sức hợp lý trong cự ly chạy.
+ Kiên trì, tích cực thực hiện hết cự ly.
+ Thả lỏng tích cực sau khi chạy xong.
- Thực hiện cơ bản đúng đi đều, đứng lại vòng phải-trái. 
- Gv điều khiển cho hs tập chung, sau đó chia 4 nhóm tập luyện.
- Gv quản lý, điều khiển, nhắc nhở và sửa sai cho hs .
	 200-250m
- Gv gọi hs thực hiện tốt và chưa đạt thực hiện cả lớp xem, gv nhận xét cho hs RKN.
-Tích cực thả lỏng, thư duỗi, hít thở sâu.
-Tinh thần thái độ học tập.
-Thực hiện tốt bài tập ở nhà.
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x x 
Duyệt của B GH Suối Ngô, ngày 05 tháng 12 năm 2015
	 Giáo viên soạn	
	 Phạm Chí Tâm
NHẬN XÉT BỔ SUNG :
1. Ưu điểm:
2. Tồn tại:
 Duyệt của tổ trưởng CM

Tài liệu đính kèm:

  • docGiao_an_so_16.doc