Giáo án Thể dục 7 - Kiểm tra đội hình đội ngũ

 I. NHIỆM VỤ:

 - Biến đổi đội hình 0-3-6-9

 II.YÊU CẦU:

 1. Kiến thức:

 -Biết cách thực hiện đội hình 0-3-6-9.

 2. Kĩ năng:

 -Thực hiện cơ bản đúng kĩ thuật đội hình 0-3-6-9.

 3. Thái độ:

 -Đảm bảo tổ chức tốt, nghiêm túc kiểm tra, phòng tránh chấn thương.

 

doc 4 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 13/04/2017 Lượt xem 234Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Thể dục 7 - Kiểm tra đội hình đội ngũ", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KẾ HOẠCH BÀI HỌC SỐ: 8
MÔN: KIỂM TRA ĐHĐN
	 	˜w™
	Tiết CT :	15
	Thời gian dạy : 	14/10/2015
 I. NHIỆM VỤ:
 - Biến đổi đội hình 0-3-6-9
 II.YÊU CẦU:
 1. Kiến thức:
 -Biết cách thực hiện đội hình 0-3-6-9.
 2. Kĩ năng: 
 -Thực hiện cơ bản đúng kĩ thuật đội hình 0-3-6-9.
 3. Thái độ:
	 -Đảm bảo tổ chức tốt, nghiêm túc kiểm tra, phòng tránh chấn thương.
 III.THỜI GIAN:	
	 -	1 tiết (45’)
 IV.ĐỊA ĐIỂM:
 - Sân tập TDTT của trường.	
 V.DỤNG CỤ:
 - Bàn, ghế gv.
PHẦN VÀ NỘI DUNG
LƯỢNG VĐ
I/ Phần mở đầu:
Nhận lớp 
Phổ biến nội dung yêu cầu kiểm tra
Khởi động: Chung và chuyên môn
KTBC:	
(6p)
1’
1’
4’(2 lần x 8 nhịp)
II/ Phần cơ bản:
Kiểm tra: 
-Biến đổi đội hình 0-3-6-9
 2) Thang điểm:	
 + Đạt
 + Chưa đạt
(35p)
III/ Phần kết thúc:
	- Hồi tĩnh.
	- Nhận xét. 
	- Dặn dò.
(4p)
2’
1’
1’
YÊU CẦU CƠ BẢN VỀ KỸ THUẬT
BIỆN PHÁP TỔ CHỨC
- Ổn định, cán sự báo cáo sĩ số lớp
 -Gv nêu ngắn gọn rõ ràng
-Tích cực thực hiện khởi động.
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
x x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
-Thự hiện cơ bản đúng, đều và đẹp các động tác quy định. 
-Thực hiện cơ bản đúng nhưng chưa đều.
-Cơ bản biết cách thực hiện, nhưng khi thực hiện điểm số sai hoặc đi thiếu bước hay thừa bước.
-Không thực hiện đúng điểm số và dàn hàng, dồn hàng.
*Tổ chức và PP kiểm tra:
-Kiểm tra nhiều đợt, mỗi đợt một nhóm hoặc một tổ học tập -Mỗi hs được kiểm tra 1 lần
-Trường hợp đặc biệt kiểm tra lần 2
-Tổ trưởng điều khiển.
x x x x x x x x
x x x x x x x x
 x x x x x x x x x
 x x x x x x x x 
-Tích cực thả lỏng, thư duỗi, hít thở sâu.
-Tinh thần thái độ trong giờ kiểm tra
-Thực hiện tốt bài tập ở nhà.
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x x 
Duyệt của BGH Suối Ngô, ngày 10 tháng 10 năm 2015
	 Giáo viên soạn	
 Phạm Chí Tâm
NHẬN XÉT BỔ SUNG :
1. Ưu điểm:
2. Tồn tại:
 Duyệt của tổ trưởng CM

Tài liệu đính kèm:

  • docGiao_an_so_8.doc