Giáo án Thể dục 7 - Kiểm tra đội hình đội ngũ

 I. NHIỆM VỤ:

 - Biến đổi đội hình 0-3-6-9

 II. YÊU CẦU:

 1. Kiến thức:

 -Biết cách thực hiện đội hình 0-3-6-9.

 2. Kĩ năng:

 -Thực hiện cơ bản đúng kĩ thuật đội hình 0-3-6-9.

 3. Thái độ:

 -Đảm bảo tổ chức tốt, nghiêm túc kiểm tra, phòng tránh chấn thương.

 III. THỜI GIAN:

 - 1 tiết (45)

 IV. ĐỊA ĐIỂM:

 - Sân tập TDTT của trường.

 V. DỤNG CỤ:

 - Bàn, ghế gv.

 

doc 4 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 13/04/2017 Lượt xem 189Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Thể dục 7 - Kiểm tra đội hình đội ngũ", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
GIÁO ÁN SỐ: 17
MÔN: KIỂM TRA ĐHĐN
˜w™
	Tiết CT :	32
	Thời gian dạy : 	08/12/2015
 I. NHIỆM VỤ:
 - Biến đổi đội hình 0-3-6-9
 II. YÊU CẦU:
 1. Kiến thức:
 -Biết cách thực hiện đội hình 0-3-6-9.
 2. Kĩ năng: 
 -Thực hiện cơ bản đúng kĩ thuật đội hình 0-3-6-9.
 3. Thái độ:
	 -Đảm bảo tổ chức tốt, nghiêm túc kiểm tra, phòng tránh chấn thương.
 III. THỜI GIAN:	
	 -	1 tiết (45’)
 IV. ĐỊA ĐIỂM:
 - Sân tập TDTT của trường.	
 V. DỤNG CỤ:
 - Bàn, ghế gv.
PHẦN VÀ NỘI DUNG
LƯỢNG VĐ
I/ Phần mở đầu:
Nhận lớp 
Phổ biến nội dung yêu cầu kiểm tra
Khởi động: Chung và chuyên môn
KTBC:	
(6p)
1’
1’
4’(2 lần x 8 nhịp)
II/ Phần cơ bản:
- Biến đổi đội hình 0-3-6-9
 - Cách xếp loại:	
 + Loại đạt
 + Loại chưa đạt
(35p)
III/ Phần kết thúc:
	- Hồi tĩnh.
	- Nhận xét 
	- Dặn dò
(4p)
2’
1’
1’
YÊU CẦU CƠ BẢN VỀ KỸ THUẬT
BIỆN PHÁP TỔ CHỨC
- Ổn định, cán sự báo cáo sĩ số lớp
 - Gv nêu ngắn gọn rõ ràng
- Tích cực thực hiện khởi động.
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
x x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
- Thưcï hiện cơ bản đúng, đều và đẹp các động tác quy định. 
- Thực hiện cơ bản đúng nhưng chưa đều.
- Cơ bản biết cách thực hiện, nhưng khi thực hiện điểm số sai hoặc đi thiếu bước hay thừa bước.
- Không thực hiện đúng điểm số và dàn hàng, dồn hàng.
* Tổ chức và PP kiểm tra:
- Kiểm tra nhiều đợt, mỗi đợt một nhóm hoặc một tổ học tập -Mỗi hs được kiểm tra 1 lần
- Trường hợp đặc biệt kiểm tra lần 2
- Tổ trưởng điều khiển.
x x x x x x x x
x x x x x x x x
 x x x x x x x x x
 x x x x x x x x 
- Tích cực thả lỏng, thư duỗi, hít thở sâu.
- Tinh thần thái độ trong giờ kiểm tra
- Thực hiện tốt bài tập ở nhà.
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x x 
Duyệt của B GH Suối Ngô, ngày 05 tháng 12 năm 2015
	 Giáo viên soạn	
	 Phạm Chí Tâm
NHẬN XÉT BỔ SUNG :
1. Ưu điểm:
2. Tồn tại:
 Duyệt của tổ trưởng CM

Tài liệu đính kèm:

  • docGiao_an_so_16.doc