Giáo án Thể dục 7 - Kiểm tra học kì I: Chạy ngắn 60m

I. Mục tiêu bài dạy .

1. Kiến thức: Kiểm tra kĩ thuật và thành tích chạy cự li 60m

2. Kỹ năng: HS thực hiện đúng kĩ thuật

3. Thái độ: HS cú ý thức tự giỏc, tự giỏc, nghiờm tỳc trong tập luyện, đảm bảo an toàn.

II. Địa điểm –phương tiện .

- Trên sân tập của trường, vệ sinh sạch sẽ sân tập.

- 1 còi, ĐH bấm giờ, giáo án, trang phục của HS và GV.

III. Tiến trình lên lớp.

 

doc 5 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 13/04/2017 Lượt xem 584Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Thể dục 7 - Kiểm tra học kì I: Chạy ngắn 60m", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 04/ 12/2013
Ngày giảng: 7B:
 Tiết 35
 - Ôn tập kiểm tra học kì I: Chạy nhanh 
 - Kiểm tra tiờu chuẩn RLTT
Kiểm tra học kì I: chạy ngắn 60 m
I. Mục tiêu bài dạy .
1. Kiến thức: Kiểm tra kĩ thuật và thành tích chạy cự li 60m
2. Kỹ năng: HS thực hiện đúng kĩ thuật 
3. Thỏi độ: HS cú ý thức tự giỏc, tự giỏc, nghiờm tỳc trong tập luyện, đảm bảo an toàn.
II. Địa điểm –phương tiện .
- Trên sân tập của trường, vệ sinh sạch sẽ sân tập.
- 1 còi, ĐH bấm giờ, giáo án, trang phục của HS và GV.
III. Tiến trình lên lớp.
Nội dung
định lượng
Phương pháp tổ chức
A. Phần mở đầu:
1. Nhận lớp 
- GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số
7B: 
2. Phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học. 
3. Khởi động 
- Xoay các khớp, ép ngang ép dọc, chạy một vòng quanh sân tập 
B. Phần cơ bản
1. Kiểm tra chạy cự li 60m:
**Mục tiêu: Kiểm tra kĩ thuật và thành tích chạy cự li 60m
2. Tổ chức và phương pháp kiểm tra 
- Kiểm tra thành nhiều đợt mỗi đợt 2-3 em .
3. Cách cho điểm .
- Điểm 9-10: Thành tích đạt mức “giỏi” theo RLTT.
- Điểm 7-8: Thành tích đạt mức “khá” RLTT.
- Điểm 5-6:Thành tích đạt mức “đạt”RLTT
- Điểm 3-4:Thành tích không đạt ở mức “đạt”RLTT
- Điểm 1-2:Thành tích không đạt mức “đạt”RLTT.
**Kết luận: HS thực hiện được kĩ thuật và thành tích chạy cự li 60m.
4. Củng cố.
- Chạy nhanh
C. Phần kết thúc
1.Thả lỏng hồi tĩnh 
2. Nhận xét, đánh giá giờ học.
3. Giao bài về nhà 
5’-7’
30’-32’
5’-7’
- Lớp trưởng tập hợp lớp, báo cáo sĩ số cho GV 
- GV phổ biến nội dung yêu cầu bài học 
* * * * * * * *
* * * * * * * *
* * * * * * * *
*GV
- GV hướng dẫn HS khởi động 
- HS khởi động theo hướng dẫn 
**Cách tiến hành:
- GV kiểm tra theo đợt 
- HS thực hiện theo yêu cầu 
 *
 *
 60m GV 
 * * * * * * *
 * * * * * * *
 * * * * * * *
 - GV nhận xét ,đọc điểm giờ kiểm tra.
- HS nghe nhận xét, đọc điểm.
- GV hướng dẫn HS thả lỏng 
- GV nhận xét đánh giá giờ học 
- HS nhận bài về nhà.
* * * * * * *
* * * * * * *
* * * * * * *
 GV
Ngày tháng 12 năm 2013
 Ký duyệt
 Đỗ Thanh Sơn
Ngày soạn: 04/ 12/2013
Ngày giảng: 7B:
 Tiết 36
- Ôn tập kiểm tra học kì I: Chạy nhanh
- Kiểm tra tiờu chuẩn RLTT
I. Mục tiêu bài dạy .
1. Kiến thức: Kiểm tra kĩ thuật và thành tích chạy cự li 60m
2. Kỹ năng: HS thực hiện đúng kĩ thuật 
3. Thỏi độ: HS cú ý thức tự giỏc, tự giỏc, nghiờm tỳc trong tập luyện, đảm bảo an toàn.
II. Địa điểm –phương tiện .
- Trên sân tập của trường, vệ sinh sạch sẽ sân tập.
- 1 còi, ĐH bấm giờ, giáo án, trang phục của HS và GV.
III. Tiến trình lên lớp.
Nội dung
định lượng
Phương pháp tổ chức
A. Phần mở đầu:
1. Nhận lớp 
- GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số
7B: 
2. Phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học. 
3. Khởi động 
- Xoay các khớp, ép ngang ép dọc, chạy một vòng quanh sân tập 
B. Phần cơ bản
1. Kiểm tra chạy cự li 60m:
**Mục tiêu: Kiểm tra kĩ thuật và thành tích chạy cự li 60m
2. Tổ chức và phương pháp kiểm tra 
- Kiểm tra thành nhiều đợt mỗi đợt 2-3 em .
3. Cách cho điểm .
- Điểm 9-10: Thành tích đạt mức “giỏi” theo RLTT.
- Điểm 7-8: Thành tích đạt mức “khá” RLTT.
- Điểm 5-6:Thành tích đạt mức “đạt”RLTT
- Điểm 3-4:Thành tích không đạt ở mức “đạt”RLTT
- Điểm 1-2:Thành tích không đạt mức “đạt”RLTT.
**Kết luận: HS thực hiện được kĩ thuật và thành tích chạy cự li 60m.
4. Củng cố.
- Chạy nhanh
C. Phần kết thúc
1.Thả lỏng hồi tĩnh 
2. Nhận xét, đánh giá giờ học.
3. Giao bài về nhà 
5’-7’
30’-32’
5’-7’
- Lớp trưởng tập hợp lớp, báo cáo sĩ số cho GV 
- GV phổ biến nội dung yêu cầu bài học 
* * * * * * * *
* * * * * * * *
* * * * * * * *
*GV
- GV hướng dẫn HS khởi động 
- HS khởi động theo hướng dẫn 
**Cách tiến hành:
- GV kiểm tra theo đợt 
- HS thực hiện theo yêu cầu 
 *
 *
 60m GV 
 * * * * * * *
 * * * * * * *
 * * * * * * *
 - GV nhận xét ,đọc điểm giờ kiểm tra.
- HS nghe nhận xét, đọc điểm.
- GV hướng dẫn HS thả lỏng 
- GV nhận xét đánh giá giờ học 
- HS nhận bài về nhà.
* * * * * * *
* * * * * * *
* * * * * * *
 GV
Ngày tháng 12 năm 2013
 Ký duyệt
 Đỗ Thanh Sơn

Tài liệu đính kèm:

  • docT3536.doc