Giáo án Thể dục 7 - Kiểm tra học kì II (bật nhảy)

I. MỤC TIÊU BÀI DẠY.

- Kiểm tra kĩ thuật chạy đà chính diện giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà và chạy đà chính diện giậm nhảy co chân qua xà.

- Yêu cầu trong kiểm tra phải trật tự, tự giác, tích cực.

II. ĐỊA ĐIỂM -PHƯƠNG TIỆN.

- Trên sân tập của trường,vệ sinh sạch sẽ sân tập.

- Còi, đồng hồ bấm giờ, xà, đệm, trang phục của hs và gv, giáo án.

III.TIẾN TRÌNH LÊN LỚP

 

doc 4 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 13/04/2017 Lượt xem 249Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Thể dục 7 - Kiểm tra học kì II (bật nhảy)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 02/ 5 /2014
Ngày giảng: 7A:	 7B: 7D: 
Tiết 69
 Kiểm tra học kì ii (bật nhảy)
I. mục tiêu bài dạy.
- Kiểm tra kĩ thuật chạy đà chính diện giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà và chạy đà chính diện giậm nhảy co chân qua xà. 
- Yêu cầu trong kiểm tra phải trật tự, tự giác, tích cực.
II. địa điểm -phương tiện.
- Trên sân tập của trường,vệ sinh sạch sẽ sân tập.
- Còi, đồng hồ bấm giờ, xà, đệm, trang phục của hs và gv, giáo án.
III.Tiến trình lên lớp	
Nội dung
Định lượng
Phương pháp tổ chức
A. Phần mở đầu 
1. Nhận lớp 
- GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số
7A: 
7B: 
7D: 
2. Phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học 
3. Khởi động 
- Xoay các khớp, ép ngang ép dọc, chạy một vòng quanh sân tập 
B. Phần cơ bản
1. Kiểm tra bật nhảy.
- Kiểm tra kĩ thuật chạy đà chính diện giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà và chạy đà chính diện giậm nhảy co chân qua xà. 
2. Tổ chức và phương pháp kiểm tra 
- Kiểm tra nam riêng, nữ riêng, mỗi em thực hiện 2 lần nhảy. 
3. Cách cho điểm .
- Điểm 9-10: Thực hiện đúng kĩ thuật 2 lần nhảy.
- Điểm 7-8: Thực hiện tương đối đúng kĩ thuật 2 lần nhảy.
- Điểm 5-6: Thực hiện đúng kĩ thuật 1 lần nhảy và 1 chưa đúng.
- Điểm 3-4: Thực hiện chưa đúng kĩ thuật 2 lần nhảy.
3. Củng cố.
- Bật nhảy.	
C. Phần kết thúc
1.Thả lỏng hồi tĩnh 
2. Nhận xét, đánh giá giờ học.
3. Giao bài về nhà 
5’-7’
30’-32’
5’-7’
- Lớp trưởng tập hợp lớp, báo cáo sĩ số cho GV 
- GV phổ biến nội dung yêu cầu bài học 
* * * * * * * *
* * * * * * * *
* * * * * * * *
*GV
- GV hướng dẫn HS khởi động 
- HS khởi động theo hướng dẫn 
- GV kiểm tra nam riêng, nữ riêng.
- HS thực hiện theo yêu cầu.
* * * * * *
* * * * * * GV
* * * * * *
- GV nhận xét ,đọc điểm giờ kiểm tra .
- HS nghe nhận xét,đọc điểm .
- GV hướng dẫn HS thả lỏng 
- GV nhận xét đánh giá giờ học 
- HS nhận bài về nhà.
* * * * * * *
* * * * * * *
* * * * * * *
 GV
Ngày soạn: 02/ 5 /2014
Ngày giảng: 7A:	 7B: 7D: 
 Tiết 70
 Kiểm Tra Tiêu Chuẩn RLTT
I. mục tiêu bài dạy.
- Kiểm tra kĩ thuật và thành tích bật xa tại chỗ .
- Yêu cầu trong kiểm tra phải trật tự, tự giác, tích cực.
II. địa điểm -phương tiện.
- Trên sân tập của trường,vệ sinh sạch sẽ sân tập.
- Còi, đồng hồ bấm giờ, thước mét, trang phục của hs và gv, giáo án.
III.Tiến trình lên lớp
Nội dung
Định lượng
Phương pháp tổ chức
A. Phần mở đầu 
1. Nhận lớp 
- GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số
7A: 
7B: 
7D: 
2. Phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học 
3. Khởi động 
- Xoay các khớp, ép ngang ép dọc, chạy một vòng quanh sân tập 
B.Phần cơ bản
1. Kiểm tra bật xa tại chỗ.
2. Tổ chức và phương pháp kiểm tra 
- Kiểm tra thành nhiều đợt mỗi đợt 5 em.
3. Cách cho điểm.
- Thành tích được tính theo 3 mức.
+ Mức đạt : nam 170cm ,nữ 155cm.
+ Mức khá : nam 180cm ,nữ 165cm.
+ Mức giỏi : nam 195cm ,nữ 175cm.
4. Củng cố.
- Bật xa	
C. Phần kết thúc
1.Thả lỏng hồi tĩnh 
2. Nhận xét, đánh giá giờ học.
3. Giao bài về nhà 
5’-7’
30’-32’
5’-7’
- Lớp trưởng tập hợp lớp, báo cáo sĩ số cho GV 
- GV phổ biến nội dung yêu cầu bài học 
* * * * * * * *
* * * * * * * *
* * * * * * * *
*GV
- GV hướng dẫn HS khởi động 
- HS khởi động theo hướng dẫn 
- GV kiểm tra theo đợt 
- HS thực hiện theo yêu cầu.
 Vạch bật
* *
*
* GV
*
* * * * * * * *
* * * * * * * *
* * * * * * * * 
- GV nhận xét ,đọc điểm giờ kiểm tra.
- HS nghe nhận xét,đọc điểm.
- GV hướng dẫn HS thả lỏng 
- GV nhận xét đánh giá giờ học 
- HS nhận bài về nhà.
* * * * * * *
* * * * * * *
* * * * * * *
 GV
 Ngày tháng năm 2014
 Ký duyệt
 Đỗ Thanh Sơn

Tài liệu đính kèm:

  • docT6970.doc