Giáo án Thể dục 7 - Kiểm tra thê thao tự chọn

 I. NHIỆM VỤ:

 - Phát bóng thấp tay chính diện.

 II.YÊU CẦU:

 1. Kiến thức:

 -Biết cách thực hiện phát bóng thấp tay chính diện.

 2. Kĩ năng:

 -Thực hiện cơ bản đúng phát bóng thấp tay chính diện.

 3. Thái độ:

 -Đảm bảo tổ chức tốt, nghiêm túc kiểm tra, phòng tránh chấn thương.

 III.THỜI GIAN:

 - 1 tiết (45)

 

doc 4 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 13/04/2017 Lượt xem 308Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Thể dục 7 - Kiểm tra thê thao tự chọn", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KẾ HOẠCH BÀI HỌC SỐ: 15
 MÔN: KIỂM TRA TTTC
	 	˜w™
	Tiết CT :	30
	Thời gian dạy : 	01/12/2015
 I. NHIỆM VỤ:
 - Phát bóng thấp tay chính diện.
 II.YÊU CẦU:
 1. Kiến thức:
 -Biết cách thực hiện phát bóng thấp tay chính diện.
 2. Kĩ năng: 
 -Thực hiện cơ bản đúng phát bóng thấp tay chính diện.
 3. Thái độ:
	 -Đảm bảo tổ chức tốt, nghiêm túc kiểm tra, phòng tránh chấn thương.
 III.THỜI GIAN:	
	 -	1 tiết (45’)
 IV.ĐỊA ĐIỂM:
 - Sân tập TDTT của trường.	
 V.DỤNG CỤ:
 - Bàn, ghế gv.
PHẦN VÀ NỘI DUNG
LƯỢNG VĐ
I/ Phần mở đầu:
Nhận lớp 
Phổ biến nội dung yêu cầu kiểm tra
Khởi động: Chung và chuyên môn
KTBC:	
(6p)
1’
1’
4’(2 lần x 8 nhịp)
II/ Phần cơ bản:
 - Kiểm tra: Phát bóng thấp tay chính diện 
 - Cách xếp loại:	
 + Loại đạt
 + Loại chưa đạt
(35p)
III/ Phần kết thúc:
	-Hồi tĩnh.
	-Nhận xét 
	-Dặn dò
(4p)
2’
1’
1’
YÊU CẦU CƠ BẢN VỀ KỸ THUẬT
BIỆN PHÁP TỔ CHỨC
- Ổn định, cán sự báo cáo sĩ số lớp
 -Gv nêu ngắn gọn rõ ràng
-Tích cực thực hiện khởi động.
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
x x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
+ Thực hiện kỹ thuật động tác cơ bản đúng.
+ Thực hiện đúng nhưng còn sai sót nhỏ.
+ Chưa chuẩn xác kỹ thuật động tác cơ bản.
+ Còn nhiều sai sót kỹ thuật, lúng túng.
*Tổ chức và PP kiểm tra:
-Kiểm tra thứ tự từng học sinh.
-Mỗi hs chỉ tham gia kiểm tra 1 lần. 
-Nếu chưa đạt gv cho kiểm tra lần 2.
-Các trường hợp khác gv tự quyết định.
.
x x x x x x x x
x x x x x x x x
 x x x x x x x x x
-Tích cực thả lỏng, thư duỗi, hít thở sâu.
-Tinh thần thái độ trong giờ kiểm tra
-Thực hiện tốt bài tập ở nhà.
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x x 
Duyệt của B GH Suối Ngô, ngày 28 tháng 11 năm 2015
	 Giáo viên soạn	
 Phạm Chí Tâm
NHẬN XÉT BỔ SUNG :
1. Ưu điểm:
2. Tồn tại:
 Duyệt của tổ trưởng CM

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_so_15.doc