Giáo án Thể dục 7 năm 2010

I. MỤC TIU – YU CẦU:

 - Mục tiu: l gĩp phần rn luyện nếp sống lnh mạnh, tc phong nhanh nhẹn, kỉ luật, thĩi quen tự gic tập luyện TDTT, giữ gìn vệ sinh. Tăng cường thể lực, thi đạt tiêu chuẩn RLTT, thể hiện khả năng bản thân về TDTT. Biết vận dụng ở mức nhất định những điều đ học vo nếp sống sinh hoạt trong v ngồi nh trường.

 - Chương trình Thể dục 7: Lýý thuyết chung, Đội hình đội ngũ, Bài TD phát triển chung, trò chơi và động tác bổ trợ chạy nhanh, trò chơi và động tác chạy bền, trò chơi và động tác bổ trợ cho nhảy xa và nhảy cao, môn TTTC: bóng chuyền, một số động tác bổ trợ và kỹ thuật đá cầu.

 - Yêu cầu:

+ Kiến thức: HS hiểu và nắm được kiến thức, biết vận dụng kiến thức vào tập luyện, sinh hoạt hàng ngày.

+ Kỹ năng: Thực hiện động tác tương đối đúng, đạt tiêu chuẩn RLTT.

+ Thái đô, hành vi: Các em có ý thức tự giác tập luyện, có kỉ luật, tác phong nhanh nhẹn, khỏe mạnh trong hoạt động TDTT, có thói quen giữ gìn vệ sinh, biết vận dụng vào tập luyện nâng cao sức khỏe, thực hiện nếp sống lành mạnh.

II. ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN DẠY VÀ HỌC

doc 98 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 13/04/2017 Lượt xem 367Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Thể dục 7 năm 2010", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 về nhà.
TUẦN 6 – Tiết 12
Ngày soạn: 19 / 8 / 2010
Ngày dạy: 22/9/2010
BÀI 12. ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ – BÀI THỂ DỤC
CHẠY BỀN
I. MỤC TIÊU – YÊU CẦU:
- ĐHĐN: Ôn đi đều thẳng hướng, đi đều vòng trái, vòng phải và đứng lại, đội hình 0-2-4 (hàng ngang, hàng dọc), 0 –3–6 – 9 (từ hàng ngang). Yêu cầu HS nắm và thực hiện động tác tương đối chính xác, tác phong nhanh nhẹn, khẩn trương, nghiêm túc.
 - Bài TD: Luyện tập bài TD với cờ. Yêu cầu HS biết cách thực hiện và thực hiện được động tác, thuộc động tác, động tác đúng và đẹp.
 - Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên. Yêu cầu HS làm quen với cự li và chạy hết cự li qui định.
II. ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN DẠY VÀ HỌC:
Sân trường.
Còi – Tranh vẽ: bài TD với cờ.
III. TIẾN TRÌNH DẠY VÀ HỌC:
PHẦN – NỘI DUNG
T.gian
PHƯƠNG PHÁP – TỔ CHỨC
PHẦN MỞ ĐẦU:
1/. Nhận lớp:
Nắm sĩ số + tình hình sức khỏe HS.
Phổ biến mục tiêu bài học.
2/. Kiểm tra bài cũ:
ĐH 0-2-4, đứng nghiêm – đứng nghỉ, quay trái, quay phải, quay đằng sau.
97 động Bài TD với cờ (2x8nhịp).
3/. Khởi động:
- Xoay các khớp: cổ tay, vai, khuỷu tay, hông, gối (2x8nhịp) 
- Bài TD buôûi sáng: bài TD giữa giờ 5 động tác (2x8nhịp)
2ph
5ph
3ph
- GV gọi vài HS lên thực hiện – HS khác nhận xét + bổ sung à GV nhận xét bổ sung và cho điểm.
PHẦN CƠ BẢN:
1/. ĐHĐN:
Đi đều thẳng hướng “Đi đều  bước” 
Đi đều vóng trái (phải) “Vòng bên trái (phải) bước”
Đứng lại: “Đứng lại  đứng”
ĐH 0-3-6-9 (từ hàng ngang)
ĐH 0-2-4:
2/. Bài TD với cờ:
- Động tác 1: Vươn thở (2x8nhịp)
Nhịp 5-8 giôùng nhịp 1-4 nhưng đổi chân
- Động tác 2: Tay (2x8nhịp)
Nhịp 5-8 giôùng nhịp 1-4 nhưng đổi chân
- Động tác 3: Chân (2x8nhịp)
Nhịp 5-8 giôùng nhịp 1-4 nhưng đổi bên
- Động tác 4: Động tac lườn (4x8nhịp)
Nhịp 5-8 giôùng nhịp 1-4 nhưng đổi bên
Động tác 5: Bụng (4x8nhịp)
Nhịp 5-8 giôùng nhịp 1-4 nhưng đổi bên
Động tác 6: Động tác phối hợp (2x8nhịp)
Nhịp 5-8 giôùng nhịp 1-4 nhưng đổi bên
- Động tác 7: Động tác thăng bằng (2x8nhịp)
Nhịp 5-8 giôùng nhịp 1-4 nhưng đổi bên
Học động tác 8: Nhảy (2x8nhịp)
Nhịp 5-8 giôùng nhịp 1-4 nhưng đổi bên
- Học động tác 9: Điều hoà (2x8nhịp)
Củng cố: ĐH 0-2-4 và 9 động tác bài TD với cờ (2x8nhịp)
3/. Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên: Chạy theo vòng sân trường
Nam 3 vòng sân.
Nữ 2 vòng sân
10ph
10ph
5ph
5ph
GV nhắc lại động tác và làm mẫuà cho HS thực hiện đồng loạt 1-2 lần --? Chia tổ nhóm tạp luyện + GV quan sát sửa chữa động tác sai cho HS.
- Chia tổ nhóm tâïp luyện
GV cho HS quan sát tranh + GV phân tích động tác à GV làm mẫu.
GV vừa hô vừa làm mẫu cho HS tập theồ HS thuộc động tác, GV vừa hô vừa quan sát sửa sai cho các em.
Chia tổ nhóm tập luyện.
- ĐH 4 hàng ngang – HS ngồi, GV gọi 3- 6 HS lên thực hiện – HS khác nhận xét + GV bổ sung.
Chạy theo nhóm giới tính.
PHẦN KẾT THÚC:
Làm động tác thả lỏng: Hít thở (hai tay lên cao hoặc dang ngang- hít vào, buông xuống – thở ra) 2x8nhịp, co duỗi tay chân,...
Nhận xét buổi tập.
- Dặn dò: Về nhà tập lại 3 động tác bài TD với cờ, giờ sau mang cờ tập, các động tác ĐHĐN đã học.
5ph
Dồn hàng lại – GV nhận xét đánh giá thái độ và kết quả tập luyện của HS.
GV hướng dẫn HS về nhà.
TUẦN 7 – Tiết 13
Ngày soạn: 25 / 8 / 2010
Ngày dạy: 28/9/2010
BÀI 13. KIỂM TRA ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ 
I. MỤC TIÊU – YÊU CẦU:
Kiểm tra một trong hai đội hình 0-2-4 hoặc 0-3-6-9. 
Yêu cầu HS thực hiện động tác tương đối đúng.
II. ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN DẠY VÀ HỌC:
Sân trường.
III. TIẾN TRÌNH DẠY VÀ HỌC:
PHẦN – NỘI DUNG
T.gian
PHƯƠNG PHÁP - TÔÛ CHỨC
PHẦN MỞ ĐẦU:
1/. Nhận lớp:
Nắm sĩ số + tình hình sức khỏe của lớp.
Phổ biến nội dung, yêu cầu bài học
2/. Kiểm tra bài cũ: không có.
3/. Khởi động:
 - Xoay các khớp: Cổ tay, cổ chân, hông, gối, khủyu tay (2x8nhịp)
1-2ph
3-5ph
GV nhận lớp + phổ biến
GV cho HS khởi động
PHẦN CƠ BẢN:
1/. Nội dung kiểm tra:
 - Kiểm tra 2 nội dung: ĐH 0-2-4 và 0-3-6-9.
2/. Cách cho điểm: 
Điểm 9-10: Thực hiện đúng – đều – đẹp các động tác qui định.
Điểm 7-8: Thực hiện tương đối đúng nhưng chưa đẹp.
Điểm 5-6: Cơ bản biết cách thực hiện, nhưng khi thực hiện điểm số sai hoặc đi thiếu bước hay thừa bước.
Điểm 3-4: Không thực hiện đúng điểm số và dàn hàng, dồn hàng.
30 – 32ph
Kiểm tra thành nhiều đợt, mỗi đợt một tổ do tổ trưởng điều khiển.
Mỗi tổ thực hiện 1 lần dàn hàng và một lần dồn hàng.
Mỗi tôû thực hiện đội hình 1lần theo hàng ngang và 1 lần theo hàng dọc đối với mỗi đội hình.
Tổ đang kiểm tra
PHẦN KẾT THÚC:
- Làm động tác thả lỏng 
- Nhận xét và công bố điểm kiểm tra.
- Dặn dò: Về nhà tập bài TD giờ sau kiểm tra bài TD 1 tiết.
5-7ph
- CS lớp điều khiển và cho lớp thả lỏng
GV tuyên dương những HS đạt điểm 9-10 và nhắc nhở những HS chưa đạt cần rèn luyện để kiểm tra lại.
GV hướng dẫn HS về nàh tập luyện và nói rõ hình thức kiểm tra (kiểm tra lần 2 em – lưng đối diện)
TUẦN 7 – Tiết 14
Ngày soạn: 12 / 9 / 2010
Ngày dạy: 29/9/2010
BÀI 14. KIỂM TRA BÀI THỂ DỤC VỚI CỜ
I. MỤC TIÊU – YÊU CẦU:
Kiểm tra bài thể dục phát triển chung với cờ. Yêu cầu HS thuộc và thực hiện động tác đúng, đều, đẹp.
II. ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC:
Sân trường.
Mỗi em 2 lá cờ con.
III. TIẾN TRÌNH DẠY VÀ HỌC:
PHẦN – NỘI DUNG
T.gian
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
PHẦN MỞ ĐẦU:
1/. Nhận lớp:
Nắm sĩ số + tình hình sức khỏe của lớp.
Phổ biến nội dung, yêu cầu bài học
2/. Kiểm tra bài cũ: không có.
3/. Khởi động:
 - Xoay các khớp: Cổ tay, cổ chân, hông, gối, khủyu tay (2x8nhịp)
- Oân bài TD với cờ 9 động tác - (2x8 nhịp)
1-2ph
3-5ph
GV nhận lớp + phổ biến
GV cho HS khởi động
PHẦN CƠ BẢN:
1/. Nội dung:
 - Kiểm tra bài TD phát triển chung với cờ.
2/. Cách cho điểm:
Điểm 9-10: Hoàn thiện cả 9 động tác của bài, đúng, đẹp.
Điểm 7-8: Thực hiện được 9 động tác ở mức tương đối đúng, nhưng chưa đẹp, chưa thở sâu ở động tác vươn thở hoặc động tác thăng bằng thực hiện với biên độ hẹp.
Điểm 5-6: Có 1-2 động tác thực hiện sai.
Điểm 3-4: Có từ 3 động tác thực hiện sai trở lên.
30-35ph
Kiểm tra thành nhiều đợt, mỗi đợt 2 em (đứng lưng đối diện nhau) – GV hô HS thực hiện.
Mỗi em kiểm tra 1 lần (trừ trường hợp đặc biệt kiểm tra lần 2 – nhưng điểm tối đa không quá 8)
Xong mỗi đợt GV cho HS khác nhận xét – GV bổ sung và đánh giá cho điểm.
PHẦN KẾT THÚC:
- Làm động tác thả lỏng 
- Nhận xét và công bố điểm kiểm tra.
- Dặn dò: Về nhà tập các động tác bổ trợ chạy mà các em đã học ở lớp 6
5-7ph
- CS lớp điều khiển và cho lớp thả lỏng
GV tuyên dương những HS đạt điểm 9-10 và nhắc nhở những HS chưa đạt cần rèn luyện để kiểm tra lại.
GV hướng dẫn HS về nhà tập luyện 
TUẦN 8 – Tiết 15
Ngày soạn: 26 / 9 / 2010
Ngày dạy: 4/10/2010
BÀI 15. CHẠY NGẮN – BẬT NHẢY – CHẠY BỀN 
I. MỤC TIÊU – YÊU CẦU:
 - Chạy ngắn: Ôn một số trò chơi, động tác bổ trợ và phát triển sức nhanh, phát triển thể lực đã học ở lớp 6: Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy gót chạm mông và ôn trò chơi “chạy tiếp sức”. Yêu cầu HS thực hiện động tác tương đối đúng và biết cách chơi, chơi nghiệm túc, trung thực.
 - Bật nhảy: Ôn đá lăng trước – sau, đà một bước giậm nhảy đá lăng, trò chơi “nhảy cừu” (hoặc do GV chọn). Yêu cầu HS thực hiện động tác tương đối đúng, biết cách chơi, chơi nghiệm túc, trung thực.
 - Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên. Yêu cầu HS chạy hết cự li qui định.
 II. ĐỊA ĐIỂM VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY VÀ HOCÏ:
Sân trường.
Tranh: Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy gót chạm mông.
Tranh: Đá lăng trước – sau, một bước giậm nhảy đá lăng.
III. TIẾN TRÌNH DẠY VÀ HỌC:
PHẦN – NỘI DUNG
T.gian
PHƯƠNG PHÁP - TỔ CHỨC
PHẦN MỞ ĐẦU:
1/. Nhận lớp:
Nắm sí số HS và tình hình sức khỏe của lớp.
Phổ biến mục yêu, yêu cầu bài học.
2/. Kiểm tra bài cũ:
3/. Khởi động:
Xoay các khớp: Cổ tay, cổ chân, gôùi, hông, khủyu tay, vai (2x8nhịp)
Eùp dọc – ép ngang (2x8nhịp)
Bài TD giữa giờ (2x8nhịp)
1-2ph
5-6ph
- CS lớp tập hợp – điểm số lớp và báo cáo cho GV 
ĐH khởi động
PHẦN CƠ BẢN:
1/ Chạy ngắn:
- Ôn động tác bổ trợ và phát triển thể lực:
 + Chạy bước nhỏ ( 10-15m)x 3 lần.
 + Chạy nâng cao đùi (10-15m)x3 lần.
 + Chạy gót chạm mông (10-15m)x3lần
- Củng cố: Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi (10-15m x 1lần)
- Ôn trò chơi: “ Chạy tiếp sức”
2/. Bật nhảy:
- Ôn đá lăng trước – sau.
- Ôn đà một bước giậm nhảy đá lăng.
- Củng cố: Đá lăng trước – sau, đà 1 bước giậm nhảy đá lăng.
- Trò chơi: “Lò cò tiếp sức”
3/. Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên
 - Nam 3 vòng sân trường.
 - Nữ 2 vòng sân trường.
10-12ph
1-2ph
10-12ph
1-2ph
3-5ph
- GV nhắc lại kỹ thuật động tác bằng cách cho HS quan sát tranh vẽ.
GV cho HS tập – GV quan sát nhận xét và nhắc nhở HS sửa sai.
- GV gọi 2-4 HS lên thực hiện – GV nhận xét động tác đúng sai cho cả lớp quan sát.
- GV nhắc lại cách chơi à sau đó cho HS chơi thi đua theo tổ – tổ thua lò cò.
GV nhắc lại kỹ thuật động tác và hướng dẫn HS tập luyện.
Tập đồng loạt à tập theo từng hàng (từng tổ).
GV quan sát nhắc nhở HS tập sai và sửa chữa cho các em.
- GV gọi 2-4 HS lên thực hiện – HS khác nhận xét – GV bổ sung.
- GV nhắc lại cách chơi à sau đó cho HS chơi thi đua theo tổ – tổ thua lò cò.
- Chạy theo nhóm giới tính – nữ chạy trước.
PHẦN KẾT THÚC:
- Làm động tác thả lỏng: co duỗi chân, tay, cúi người thả lỏng, ngồi xuống thả lỏng,...
- Nhận xét buổi tập: Nhận xét kết quả + thái độ học tập của HS.
- Dặn dò: Về nhà tập các động tác bổ trợ chạy và động tác đá lăng.
5-6ph
- Dồn hàng lại – GV nhận xét và hướng dẫn HS về nhà tập luyện.
TUẦN 8 – Tiết 16
Ngày soạn: 26 / 9 / 2010
Ngày dạy: 5 /10/2010
BÀI 16. CHẠY NGẮN – BẬT NHẢY – CHẠY BỀN 
I. MỤC TIÊU – YÊU CẦU:
 - Chạy ngắn: Ôn một số trò chơi, động tác bổ trợ và phát triển sức nhanh, phát triển thể lực đã học ở lớp 6: Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy gót chạm mông và ôn trò chơi “chạy tiếp sức”. Yêu cầu HS thực hiện động tác tương đối đúng và biết cách chơi, chơi nghiệm túc, trung thực.
 - Bật nhảy: Ôn đá lăng trước – sau, đà một bước giậm nhảy đá lăng, trò chơi “nhảy cừu” (hoặc do GV chọn). Yêu cầu HS thực hiện động tác tương đối đúng, biết cách chơi, chơi nghiệm túc, trung thực.
 - Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên. Yêu cầu HS chạy hết cự li qui định.
 II. ĐỊA ĐIỂM VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY VÀ HOCÏ:
Sân trường.
Tranh: Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy gót chạm mông.
Tranh: Đá lăng trước – sau, một bước giậm nhảy đá lăng.
III. TIẾN TRÌNH DẠY VÀ HỌC:
PHẦN – NỘI DUNG
T.gian
PHƯƠNG PHÁP - TỔ CHỨC
PHẦN MỞ ĐẦU:
1/. Nhận lớp:
Nắm sí số HS và tình hình sức khỏe của lớp.
Phổ biến mục yêu, yêu cầu bài học.
2/. Kiểm tra bài cũ:
3/. Khởi động:
Xoay các khớp: Cổ tay, cổ chân, gôùi, hông, khủyu tay, vai (2x8nhịp)
Eùp dọc – ép ngang (2x8nhịp)
Bài TD giữa giờ (2x8nhịp)
1-2ph
5-6ph
- CS lớp tập hợp – điểm số lớp và báo cáo cho GV 
ĐH khởi động
PHẦN CƠ BẢN:
1/ Chạy ngắn:
- Ôn động tác bổ trợ và phát triển thể lực:
 + Chạy bước nhỏ ( 10-15m)x 3 lần.
 + Chạy nâng cao đùi (10-15m)x3 lần.
 + Chạy gót chạm mông (10-15m)x3lần
- Củng cố: Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi (10-15m x 1lần)
- Ôn trò chơi: “ Nhảy cừu”
2/. Bật nhảy:
- Ôn đá lăng trước – sau.
- Ôn đà một bước giậm nhảy đá lăng.
- Củng cố: Đá lăng trước – sau, đà 1 bước giậm nhảy đá lăng.
- Trò chơi: “Lò cò tiếp sức”
3/. Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên
 - Nam 3 vòng sân trường.
 - Nữ 2 vòng sân trường.
10-12ph
1-2ph
10-12ph
1-2ph
3-5ph
- GV nhắc lại kỹ thuật động tác bằng cách cho HS quan sát tranh vẽ.
GV cho HS tập – GV quan sát nhận xét và nhắc nhở HS sửa sai.
- GV gọi 2-4 HS lên thực hiện – GV nhận xét động tác đúng sai cho cả lớp quan sát.
- GV nhắc lại cách chơi à sau đó cho HS chơi thi đua theo tổ – tổ thua lò cò.
GV nhắc lại kỹ thuật động tác và hướng dẫn HS tập luyện.
Tập đồng loạt à tập theo từng hàng (từng tổ).
GV quan sát nhắc nhở HS tập sai và sửa chữa cho các em.
- GV gọi 2-4 HS lên thực hiện – HS khác nhận xét – GV bổ sung.
- GV nhắc lại cách chơi à sau đó cho HS chơi thi đua theo tổ – tổ thua lò cò.
- Chạy theo nhóm giới tính – nữ chạy trước.
PHẦN KẾT THÚC:
- Làm động tác thả lỏng: co duỗi chân, tay, cúi người thả lỏng, ngồi xuống thả lỏng,...
- Nhận xét buổi tập: Nhận xét kết quả + thái độ học tập của HS.
- Dặn dò: Về nhà tập các động tác bổ trợ chạy và động tác đá lăng.
5-6ph
- Dồn hàng lại – GV nhận xét và hướng dẫn HS về nhà tập luyện.
TUẦN 9 – Tiết 17
Ngày soạn: 26 / 9 / 2010
Ngày dạy: 11/10/2010
BÀI 17. CHẠY NGẮN – BẬT NHẢY – CHẠY BỀN 
I. MỤC TIÊU – YÊU CẦU:
 - Chạy ngắn: Ôn một số trò chơi, động tác bổ trợ và phát triển sức nhanh, phát triển thể lực đã học ở lớp 6: Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy gót chạm mông, tại chỗ đánh tay và học trò chơi “chạy thoi tiếp sức”. Yêu cầu HS thực hiện động tác tương đối đúng và biết cách chơi, chơi nghiệm túc, trung thực.
 - Bật nhảy: Ôn đá lăng trước – sau, đá lăng sang ngang, đà một bước giậm nhảy đá lăng, học trò chơi “Khéo vướng chân”, “Nhảy vào vòng tròn tiếp sức” Yêu cầu HS thực hiện động tác tương đối đúng, biết cách chơi, chơi nghiêm túc, trung thực.
 - Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên. Yêu cầu HS chạy hết cự li qui định
 II. ĐỊA ĐIỂM VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY VÀ HOCÏ:
Sân trường.
Tranh: Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy gót chạm mông.
Tranh: Đá lăng trước – sau, một bước giậm nhảy đá lăng.
1 quả bóng chuyền + 1 sợi dây nhảy cá nhân.
Phấn viết.
III. TIẾN TRÌNH DẠY VÀ HỌC:
PHẦN – NỘI DUNG
T.gian
PHƯƠNG PHÁP - TỔ CHỨC
PHẦN MỞ ĐẦU:
1/. Nhận lớp:
Nắm sí số HS và tình hình sức khỏe của lớp.
Phổ biến mục yêu, yêu cầu bài học.
2/. Kiểm tra bài cũ:
Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy gót chạm mông (5-10m x 1lần).
3/. Khởi động:
Xoay các khớp: Cổ tay, cổ chân, gôùi, hông, khủyu tay, vai (2x8nhịp)
Eùp dọc – ép ngang (2x8nhịp)
Bài TD giữa giờ (2x8nhịp)
1-2ph
2-3ph
5-6ph
- CS lớp tập hợp – điểm số lớp và báo cáo cho GV 
- GV gọi 2-4 HS lên thực hiện – lớp nhận xét – GV bổ sung và đánh giá cho điểm
ĐH khởi động
PHẦN CƠ BẢN:
1/ Chạy ngắn:
- Ôn động tác bổ trợ và phát triển thể lực:
 + Chạy bước nhỏ ( 10-15m)x 3 lần.
 + Chạy nâng cao đùi (10-15m)x3 lần.
 + Chạy gót chạm mông (10-15m)x3lần
 + Tại chỗ đánh tay (1-2ph)
- Củng cố: Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi (10-15m x 1lần)
- Học: trò chơi: “ Chạy thoi tiếp sức”
+ Chuẩn bị: Kẻ 2 vạch giới hạn cách nhanh 6-8m, cả lớp tập hợp thành 2-4hàng dọc (1hàng là 1đội), mỗi đội chia thành 2 nhóm đứng đối diện nhau sau vạch giới hạn.
+ Cách chơi: A1 à B1 rồi A1àA2 tiếp A1àB1 rồi về cuối hàng B. Tiếp theo B1àA2 ; B1àB2; B1àA2; B1 về cuối hàng A. A2 chạy như A1, ...cứ thế cho đến hết đội. Đội nào về trước đội đó thắng. 
2/. Bật nhảy:
- Ôn đá lăng trước – sau (2x8nhịp)
- Ôn đá lăng sang ngang: (2x8nhịp)
- Ôn đà một bước giậm nhảy đá lăng (4-8lần)
- Củng cố: Đá lăng trước – sau, đá lăng sang ngang đà 1 bước giậm nhảy đá lăng.
- Trò chơi: “Khéo vướn chân” (1-2lần)
- Trò chơi: “Nhảy vào vòng tròn tiếp sức” (1-2 lần)
3/. Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên
 - Nam 3 vòng sân trường.
 - Nữ 2 vòng sân trường.
10-12ph
1-2ph
10-12ph
1-2ph
3-5ph
- GV nhắc lại kỹ thuật động tác bằng cách cho HS quan sát tranh vẽ.
GV cho HS tập – GV quan sát nhận xét và nhắc nhở HS sửa sai.
- GV gọi 2-4 HS lên thực hiện – GV nhận xét động tác đúng sai cho cả lớp quan sát.
- GV nhắc lại cách chơi à sau đó cho HS chơi thi đua theo tổ – tổ thua lò cò.
GV nhắc lại kỹ thuật động tác và hướng dẫn HS tập luyện.
Tập đồng loạt à tập theo từng hàng (từng tổ).
GV quan sát nhắc nhở HS tập sai và sửa chữa cho các em.
- GV gọi 2-4 HS lên thực hiện – HS khác nhận xét – GV bổ sung.
- GV nhắc lại cách chơi à sau đó cho HS chơi thi đua theo tổ – tổ thua lò cò.
- Chạy theo nhóm giới tính – nữ chạy trước.
PHẦN KẾT THÚC:
- Làm động tác thả lỏng: co duỗi chân, tay, cúi người thả lỏng, ngồi xuống thả lỏng,...
- Nhận xét buổi tập: Nhận xét kết quả + thái độ học tập của HS.
- Dặn dò: Về nhà tập các động tác bổ trợ chạy và động tác đá lăng.
5-6ph
- Dồn hàng lại – GV nhận xét và hướng dẫn HS về nhà tập luyện.
TUẦN 9 – Tiết 18
Ngày soạn: 26 / 9 / 2010
Ngày dạy: 11/10/2010
BÀI 18. CHẠY NGẮN – BẬT NHẢY – CHẠY BỀN 
I. MỤC TIÊU – YÊU CẦU:
 - Chạy ngắn: Ôn một số trò chơi, động tác bổ trợ và phát triển sức nhanh, phát triển thể lực đã học ở lớp 6: Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy gót chạm mông, tại chỗ đánh tay và học trò chơi “chạy thoi tiếp sức”. Yêu cầu HS thực hiện động tác tương đối đúng và biết cách chơi, chơi nghiệm túc, trung thực.
 - Bật nhảy: Ôn đá lăng trước – sau, đá lăng sang ngang, đà một bước giậm nhảy đá lăng, học trò chơi “Khéo vướng chân”, “Nhảy vào vòng tròn tiếp sức” Yêu cầu HS thực hiện động tác tương đối đúng, biết cách chơi, chơi nghiêm túc, trung thực.
 - Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên. Yêu cầu HS chạy hết cự li qui định.
 II. ĐỊA ĐIỂM VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY VÀ HOCÏ:
Sân trường.
Tranh: Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy gót chạm mông.
Tranh: Đá lăng trước – sau, một bước giậm nhảy đá lăng.
1quả bóng + 2 dây nhảy + phấn viết
III. TIẾN TRÌNH DẠY VÀ HỌC:
PHẦN – NỘI DUNG
T.gian
PHƯƠNG PHÁP - TỔ CHỨC
PHẦN MỞ ĐẦU:
1/. Nhận lớp:
Nắm sí số HS và tình hình sức khỏe của lớp.
Phổ biến mục yêu, yêu cầu bài học.
2/. Kiểm tra bài cũ:
Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy gót chạm mông (5-10m x 1lần).
3/. Khởi động:
Xoay các khớp: Cổ tay, cổ chân, gôùi, hông, khủyu tay, vai (2x8nhịp)
Eùp dọc – ép ngang (2x8nhịp)
Bài TD giữa giờ (2x8nhịp)
1-2ph
2-3ph
5-6ph
- CS lớp tập hợp – điểm số lớp và báo cáo cho GV 
- GV gọi 2-4 HS lên thực hiện – lớp nhận xét – GV bổ sung và đánh giá cho điểm
ĐH khởi động
PHẦN CƠ BẢN:
1/ Chạy ngắn:
- Ôn động tác bổ trợ và phát triển thể lực:
 + Chạy bước nhỏ ( 10-15m)x 3 lần.
 + Chạy nâng cao đùi (10-15m)x3 lần.
 + Chạy gót chạm mông (10-15m)x3lần
 + Tại chỗ đánh tay (1-2ph)
- Củng cố: Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi (10-15m x 1lần)
- Học: trò chơi: “ Chạy thoi tiếp sức”
+ Chuẩn bị: Kẻ 2 vạch giới hạn cách nhanh 6-8m, cả lớp tập hợp thành 2-4hàng dọc (1hàng là 1đội), mỗi đội chia thành 2 nhóm đứng đối diện nhau sau vạch giới hạn.
+ Cách chơi: A1 à B1 rồi A1àA2 tiếp A1àB1 rồi về cuối hàng B. Tiếp theo B1àA2 ; B1àB2; B1àA2; B1 về cuối hàng A. A2 chạy như A1, ...cứ thế cho đến hết đội. Đội nào về trước đội đó thắng. 
2/. Bật nhảy:
- Ôn đá lăng trước – sau (2x8nhịp)
- Ôn đá lăng sang ngang: (2x8nhịp)
- Ôn đà một bước giậm nhảy đá lăng (4-8lần)
- Củng cố: Đá lăng trước – sau, đá lăng sang ngang đà 1 bước giậm nhảy đá lăng.
- Trò chơi: “Khéo vướn chân” (1-2lần)
- Trò chơi: “Nhảy vào vòng tròn tiếp sức” (1-2 lần)
3/. Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên
 - Nam 3 vòng sân trường.
 - Nữ 2 vòng sân trường.
10-12ph
1-2ph
10-12ph
1-2ph
3-5ph
- GV nhắc lại kỹ thuật động tác bằng cách cho HS quan sát tranh vẽ.
GV cho HS tập – GV quan sát nhận xét và nhắc nhở HS sửa sai.
- GV gọi 2-4 HS lên thực hiện – GV nhận xét động tác đúng sai cho cả lớp quan sát.
- GV nhắc lại cách chơi à sau đó cho HS chơi thi đua theo tổ – tổ thua lò cò.
GV nhắc lại kỹ thuật động tác và hướng dẫn HS tập luyện.
Tập đồng loạt à tập theo từng hàng (từng tổ).
GV quan sát nhắc nhở HS tập sai và sửa chữa cho các em.
- GV gọi 2-4 HS lên thực hiện – HS khác nhận xét – GV bổ sung.
- GV nhắc lại cách chơi à sau đó cho HS chơi thi đua theo tổ – tổ thua lò cò.
- Chạy theo nhóm giới tính – nữ chạy trước.
PHẦN KẾT THÚC:
- Làm động tác thả lỏng: co duỗi chân, tay, cúi người thả lỏng, ngồi xuống thả lỏng,

Tài liệu đính kèm:

  • docChuong_1_Nguyen_nhan_va_cach_phong_tranh_chan_thuong_khi_hoat_dong_TDTT.doc