Giáo án Thể dục 7 năm 2014

I.MỤC TIÊU:

1. Kiến thức

Cung cấp cho học sinh các kiến thức ban đầu về tác dụng của việc luyện tập TDTT.

2. Kĩ năng

Các kỹ năng phòng tránh chấn thương trong luyện tập TDTT.

3. Thái độ

ý thức rèn luyện TDTT.

II. PHƯƠNG PHÁP:

- Giảng giải,chia nhóm thảo luận.

III. ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN:

- Giáo viên: Giáo án, tài liệu tham khảo về phòng tránh chấn thương trong hoạt đông TDTT

 

doc 147 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 13/04/2017 Lượt xem 213Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Thể dục 7 năm 2014", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
c.
- HS thùc hiÖn th¶ láng theo h­íng dÉn cña gi¸o viªn.
§éi h×nh th¶ láng
 x x x x x x
 x x x x x x
 x x x x x x
 (D)
- Häc sinh tËp chung nghe nh¾c nhë cña gi¸o viªn
V RÚT KINH NGHIỆM SAU GIỜ DẠY
................................................................................................................................................
Ngày soạn: 27/11/2014 
Tiết 31
 - TTTC: THỰC HIỆN THEO KẾ HOẠCH DẠY HỌC CỦA GV
 - CHẠY BỀN: CHẠY TRÊN ĐỊA HÌNH TỰ NHIÊN
I/ MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- TTTC: Ôn phát cầu thuận tay, trái tay, bài tập 2 người đánh cầu qua lại. Học kỹ thuật bật nhảy lên cao đánh cầu.
- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.
2. Kỹ năng:
- Học sinh thực hiện tốt các kỹ thuật ôn tập hình thành kỹ năng kỹ sảo vận động. Bước đầu nắm được và thực hiện tương đối chính xác kỹ thuật đỡ cầu phải tay, đỡ cầu trái tay. Chạy bền phát triển thể lực.
- Biết vận dụng nội dung bài học vào rèn luyện sức khỏe, tính tự giác, ý thức tổ chức kỷ luật.
3. Thái độ: 
- Học sinh học tự giác, tích cực, đảm bảo an toàn trong tập luyện.
II/ PHƯƠNG PHÁP:
- Giảng giải phân tích kỹ thuật, làm mẫu, tập luyện.
III/ ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN
- Giáo viên: Giáo án, còi thể thao, vợt, cầu lông.
- Học sinh: Giầy, dụng cụ, vệ sinh sân bãi.
- Địa điểm: Sân thể dục.
IV/ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
Thứ
Ngày giảng 
Lớp
Tiết
Sĩ số
Học sinh vắng
7A
7B
NỘI DUNG
THỜI GIAN
PHƯƠNG PHÁP - TỔ CHỨC
A/ PHẦN MỞ ĐẦU:
1. Tổ chức: 
- Giáo viên nhận lớp, ổn định tổ chức, kiểm tra sĩ số.
 - Phổ biến nội dung, mục tiêu, yêu cầu giờ học.
2. Khởi động:
- Khởi động chung:
+ Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, khớp khuỷu, khớp vai, khớp hông.
+ Tập bài thể dục 6 động tác.
- Khởi động chuyên môn:
+ Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, gót chạm mông( tại chỗ )
3. Kiểm tra bài cũ:
- Thực hiện kỹ phát cầu thuận tay ?
B/ PHẦN CƠ BẢN:
1. Cầu lông:
+ Ôn :
- Ôn phát cầu thuận tay.
- phát cầu trái tay.
- Ôn luyện bài tập 2 người đánh cầu qua lại.
+ Học kỹ thuật bật nhảy lên cao đánh cầu.
- Giáo viên làm mẫu, phân tích kỹ thuật rồi cho học sinh tập.
2. Chạy bền:
- Nam chạy 3 vòng sân tương đương 800m.
- Nữ chạy 2 vòng sân tương đương 500m.
3. Củng cố:
- Phát cầu trái tay, phát cầu thuận tay, đỡ cầu thuận tay, trái tay.
C/ PHẦN KẾT THÚC:
1.Thả lỏng: 
- Tập ĐT thể dục vươn thở, gập sâu thả lỏng tích cực, rũ tay chân.
2. Nhận xét: 
- Ưu nhược điểm, hướng khắc phục
3.HDVN: 
- Ôn xuất phát cao - chạy nhanh 60m.
- Đánh cầu qua lại, phát cầu thuận tay, trái tay, đánh cầu cao tay bên phải.
8P
32P
5P
Đội hình nhận lớp
X x x x x x x x x x
X x x x x x x x x x
 GV
- Học sinh khởi động tích cực.
- Giáo viên quan sát nhắc nhở sửa sai.
- Giáo viên gọi 1-2 em lên thực hiện, lớp chú ý lắng nghe, nhận xét.
- Giáo viên đánh giá, cho điểm
Đội hình học cầu lông
X X X X X X X
X X X X X X X
- Giáo viên hướng dẫn rồi cho học sinh tập, chú ý quan sát nhắc nhở.
. x x x x x
Sân trường
- Gọi 2-3 học sinh lên thực hiện
- Lớp quan sát nhận xét, GV củng cố lại kiến thức.
- HS thùc hiÖn th¶ láng theo h­íng dÉn cña gi¸o viªn.
§éi h×nh th¶ láng
 x x x x x x
 x x x x x x
 x x x x x x
 (D)
- Häc sinh tËp chung nghe nh¾c nhë cña gi¸o viªn
V RÚT KINH NGHIỆM SAU GIỜ DẠY
................................................................................................................................................
Ngày soạn: 04/12/2014 
Tiết 32
TTTC: KIỂM TRA (KTĐK)
I/ MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- TTTC: Kiểm tra kỹ thuật phát cầu thuận tay.
2. Kỹ năng:
- Phát đúng kỹ thuật, cầu rơi đúng vào ô quy định.
- Biết vận dụng nội dụng bài học vào rèn luyện sức khỏe, tính tự giác, ý thức tổ chức kỷ luật.
3. Thái độ: 
- Học sinh học tự giác, tích cực, đảm bảo an toàn trong tập luyện.
II/ PHƯƠNG PHÁP:
- Gọi theo danh sách lớp, mỗi học sinh được phát 3 quả.
III/ ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN
- Giáo viên: Giáo án, còi thể thao, vợt, cầu lông, lưới,cột.
- Học sinh: Giầy, dụng cụ, vệ sinh sân bãi.
- Địa điểm: Sân thể dục.
IV/ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
Thứ
Ngày giảng 
Lớp
Tiết
Sĩ số
Học sinh vắng
7A
7B
NỘI DUNG
THỜI GIAN
PHƯƠNG PHÁP - TỔ CHỨC
A/ PHẦN MỞ ĐẦU:
1. Tổ chức: 
- Giáo viên nhận lớp, ổn định tổ chức, kiểm tra sĩ số.
- Phổ biến nội dung, mục tiêu, yêu cầu giờ học.
2. Khởi động:
- Khởi động chung:
+ Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, khớp khuỷu, khớp vai, khớp hông.
+ Tập bài thể dục 6 động tác.
- Khởi động chuyên môn:
3. Kiểm tra bài cũ:
- Không kiểm tra.
B/ PHẦN CƠ BẢN:
Kiểm tra kỹ thuật phát cầu:
+ Kiểm tra theo danh sách lớp, mỗi học sinh được phát 3 quả.
+ Điểm cho theo khả năng thực hiện kỹ thuật và chính xác của học sinh.
+ Cách tính điểm:
- Loại đạt: Thực hiện kỹ thuật tốt phát cả 3 quả vào ô quy định.
- Loại chưa đạt: Không thực hiện đúng kỹ thuật, không được quả nào rơi vào ô quy định.
- Yêu cầu học sinh giữ trật tự, thực hiện theo sự hướng dẫn của giáo viên. 
3. Củng cố:
- Giáo viên củng cố lại kỹ thuật.
C/ PHẦN KẾT THÚC:
1.Thả lỏng: 
- Tập động tác thể dục vươn thở, gập sâu thả lỏng tích cực, rũ tay chân.
2. Nhận xét: 
- Ưu nhược điểm, hướng khắc phục
3.HDVN: 
- Về nhà tích cực tập luyện thêm,chuẩn bị giờ sau ôn chạy nhanh.
 5P
35p
5p
Đội hình nhận lớp
X x x x x x x x x x
X x x x x x x x x x
 GV
- Học sinh khởi động tích cực.
- Giáo viên quan sát nhắc nhở sửa sai.
- Giáo viên đánh giá chính xác, công bằng.
- Chú ý những học sinh có thể chất kém nhưng chăm chỉ luyện tập.
Đội hình kiểm tra
X X X X X X X
X X X X X X X
- Học sinh nghiêm túc thực hiện theo sự hướng dẫn của giáo viên.
-GV củng cố lại kiến thức.
- HS thùc hiÖn th¶ láng theo h­íng dÉn cña gi¸o viªn.
§éi h×nh th¶ láng
 x x x x x x
 x x x x x x
 x x x x x x
 (D)
- Häc sinh tËp chung nghe nh¾c nhë cña gi¸o viªn
V. RÚT KINH NGHIỆM SAU GIỜ DẠY
Ngày soạn: 11/12/2014
 Tiết 33	 	
 ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KỲ I :CHẠY NHANH
KIỂM TRA TIÊU CHUẨN RLTT: CHẠY NHANH
I/ MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- Chạy nhanh: Ôn một số động tác bổ trợ chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, chạy đạp sau. Chạy tăng tố độ 30m. Hoàn thiện kỹ thuật chạy 60m.
2. Kỹ năng:
- Học sinh thực hiện tốt các kỹ thuật ôn tập hình thành kỹ năng kỹ sảo vận động. Cố gắng đạt thành tích cao nhất.
3. Thái độ: 
- Học sinh học tự giác, tích cực, đảm bảo an toàn trong tập luyện.
II/ PHƯƠNG PHÁP:
- Giảng giải phân tích kỹ thuật, làm mẫu, tập luyện.
III/ ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN
- Giáo viên: Giáo án, còi thể thao.
- Học sinh: Giầy, dụng cụ, vệ sinh sân bãi.
- Địa điểm: Sân thể dục.
IV/ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
Thứ
Ngày giảng 
Lớp
Tiết
Sĩ số
Học sinh vắng
7A
7B
NỘI DUNG
THỜI GIAN
PHƯƠNG PHÁP - TỔ CHỨC
A/ PHẦN MỞ ĐẦU:
1. Tổ chức: 
- Giáo viên nhận lớp, ổn định tổ chức, kiểm tra sĩ số.
- Phổ biến nội dung, mục tiêu, yêu cầu giờ học.
2. Khởi động:
- Khởi động chung:
+ Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, khớp khuỷu, khớp vai, khớp hông.
+ Tập bài thể dục 6 động tác.
- Khởi động chuyên môn:
+ Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, gót chạm mông( tại chỗ )
3. Kiểm tra bài cũ:
- Thực hiện kỹ thuật xuất phát cao chạy nhanh 40m ?
B/ PHẦN CƠ BẢN:
1. Chạy nhanh:
+Ôn các động tác bổ trợ:
 - Chạy bước nhỏ.
- Nâng cao đùi.
 - Chạy đạp sau.
- Xuất phát cao - chạy nhanh 30m
- Yêu cầu học sinh thực hiện đúng kỹ thuật, tích cực tập luyện.
+ Hoàn thiện kỹ thuật chạy nhanh 60m
- Yêu cầu học sinh phát huy hết tốc độ giành thành tích cao nhất.
2. Củng cố 
- Kỹ thuật chạy tăng tốc độ 30m
- Kỹ năng xuất phát cao chạy nhanh 60m
C/ PHẦN KẾT THÚC:
1.Thả lỏng: 
- Tập động tác thể dục vươn thở, gập sâu thả lỏng tích cực, rũ tay chân.
2. Nhận xét: 
- Ưu nhược điểm, hướng khắc phục
3.HDVN: 
- Ôn xuất phát cao - chạy nhanh 60m.
8P
32p
5p
Đội hình nhận lớp
X x x x x x x x x x
X x x x x x x x x x
 GV
- Học sinh khởi động tích cực.
- Giáo viên quan sát nhắc nhở sửa sai.
- Giáo viên gọi 1-2 em lên thực hiện, lớp chú ý lắng nghe, nhận xét.
- Giáo viên đánh giá, cho điểm
- Giáo viên gọi 1-2 em lên thực hiện, lớp chú ý lắng nghe, nhận xét.
- Giáo viên đánh giá, cho điểm
Đội hình học chạy nhanh
 xxxxx
 xxxxx
 xxxxx
 GV
- Giáo viên hướng dẫn rồi cho học sinh tập.
- Học sinh tích cực tập luyện.
- Giáo viên quan sát sửa sai.
- Gọi 2-3 học sinh lên thực hiện
- Lớp quan sát nhận xét, GV củng cố lại kiến thức.
- HS thùc hiÖn th¶ láng theo h­íng dÉn cña gi¸o viªn.
§éi h×nh th¶ láng
 x x x x x x
 x x x x x x
 x x x x x x
 (D)
- Häc sinh tËp chung nghe nh¾c nhë cña gi¸o viªn
V. RÚT KINH NGHIỆM SAU GIỜ DẠY
Ngày soạn:11/12/2014 
 Tiết 34	 	
ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KỲ I :CHẠY NHANH
KIỂM TRA TIÊU CHUẨN RLTT: CHẠY NHANH
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- Kiểm tra kỹ thuật xuất phát cao chạy nhanh 60m.
2. Kỹ năng:
- Đánh giá khả năng thực hiện kỹ năng chạy nhanh của hoc sinh, và vận dụng các kỹ năng chạy nhanh vào các môn thể thao khác.
- Biết vận dụng nội dung bài học vào rèn luyện sức khỏe, tính tự giác, ý thức tổ chức kỷ luật.
3. Thái độ: 
- Học sinh học tự giác, tích cực, đảm bảo an toàn trong tập luyện.
II/ PHƯƠNG PHÁP:
- Kiểm tra nam riêng nữ riêng, theo danh sách lớp.
III/ ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN
- Giáo viên: Giáo án, còi thể thao, đồng hồ bấm giây, cờ.
- Học sinh: Giầy, dụng cụ, vệ sinh sân bãi.
- Địa điểm: Sân thể dục.
IV/ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC :
Thứ
Ngày giảng 
Lớp
Tiết
Sĩ số
Học sinh vắng
7A
7B
NỘI DUNG
THỜI GIAN
PHƯƠNG PHÁP - TỔ CHỨC
A/ PHẦN MỞ ĐẦU:
1. Tổ chức: 
- Giáo viên nhận lớp, ổn định tổ chức, kiểm tra sĩ số.
- Phổ biến nội dung, mục tiêu, yêu cầu giờ học.
2. Khởi động:
- Khởi động chung:
+ Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, khớp khuỷu, khớp vai, khớp hông.
+ Tập bài thể dục 6 động tác.
- Khởi động chuyên môn:
+ Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, gót chạm mông( tại chỗ )
3. Kiểm tra bài cũ:
- Không kiểm tra.
B/ PHẦN CƠ BẢN:
1. Kiểm tra kỹ thuật xuất phát cao chạy nhanh 60m
+ Thang điểm và đáp án:
- Điểm kiểm tra cho theo mức độ thưc hiện kỹ thuật và thành tích của từng học sinh.
- Loại đạt: Thực hiện đúng kỹ thuật, thành tích đạt mức quy định. Theo tiêu chuẩn RLTT.
- Loại chưa đạt : Thực hiện kỹ thuật chưa đúng, thành tích không đạt mức quy định. Theo tiêu chuẩn RLTT.
2. Củng cố:
- Giáo viên củng cố lại kiến thức.
C/ PHẦN KẾT THÚC:
1.Thả lỏng: 
- Tập động tác thể dục vươn thở, gập sâu thả lỏng tích cực, rũ tay chân.
2. Nhận xét: 
- Ưu nhược điểm, hướng khắc phục
3.HDVN: 
- Ôn những nội dung đã học.
5p
35p
5p
Đội hình nhận lớp
X x x x x x x x x x
X x x x x x x x x x
X x x x x x x x x x
 GV
- Học sinh khởi động tích cực.
- Giáo viên quan sát nhắc nhở sửa sai.
- Kiểm tra nam riêng nữ riêng. Mỗi người được thực hiện 1 lần.
- Hai người thực hiện một đợt, theo danh sách lớp.
Đội hình kiểm tra chạy nhanh
X X X X X X X
X X X X X X X
X X 
X X 
- Lớp quan sát nhận xét, GV củng cố lại kiến thức.
- HS thùc hiÖn th¶ láng theo h­íng dÉn cña gi¸o viªn.
§éi h×nh th¶ láng
 x x x x x x
 x x x x x x
 x x x x x x
 (D)
- Häc sinh tËp chung nghe nh¾c nhë cña gi¸o viªn
V. RÚT KINH NGHIỆM SAU GIỜ DẠY
Ngày soạn: 17/12/2014
 Tiết 35	 	
ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KỲ I :CHẠY NHANH
KIỂM TRA TIÊU CHUẨN RLTT: CHẠY NHANH
I/ MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- Chạy nhanh: Ôn một số động tác bổ trợ chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, chạy đạp sau. Chạy tăng tố độ 30m. Hoàn thiện kỹ thuật chạy 60m.
2. Kỹ năng:
- Học sinh thực hiện tốt các kỹ thuật ôn tập hình thành kỹ năng kỹ sảo vận động. Cố gắng đạt thành tích cao nhất.
3. Thái độ: 
- Học sinh học tự giác, tích cực, đảm bảo an toàn trong tập luyện.
II/ PHƯƠNG PHÁP:
- Giảng giải phân tích kỹ thuật, làm mẫu, tập luyện.
III/ ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN
- Giáo viên: Giáo án, còi thể thao.
- Học sinh: Giầy, dụng cụ, vệ sinh sân bãi.
- Địa điểm: Sân thể dục.
IV/ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
Lớp
Ngày giảng
Tiết
Sĩ số
Học sinh vắng
7A
7B
NỘI DUNG
THỜI GIAN
PHƯƠNG PHÁP - TỔ CHỨC
A/ PHẦN MỞ ĐẦU:
1. Tổ chức: 
- Giáo viên nhận lớp, ổn định tổ chức, kiểm tra sĩ số.
- Phổ biến nội dung, mục tiêu, yêu cầu giờ học.
2. Khởi động:
- Khởi động chung:
+ Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, khớp khuỷu, khớp vai, khớp hông.
+ Tập bài thể dục 6 động tác.
- Khởi động chuyên môn:
+ Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, gót chạm mông( tại chỗ )
3. Kiểm tra bài cũ:
- Thực hiện kỹ thuật xuất phát cao chạy nhanh 40m ?
B/ PHẦN CƠ BẢN:
1. Chạy nhanh:
+Ôn các động tác bổ trợ:
 - Chạy bước nhỏ.
- Nâng cao đùi.
 - Chạy đạp sau.
- Xuất phát cao - chạy nhanh 30m
- Yêu cầu học sinh thực hiện đúng kỹ thuật, tích cực tập luyện.
+ Hoàn thiện kỹ thuật chạy nhanh 60m
- Yêu cầu học sinh phát huy hết tốc độ giành thành tích cao nhất.
2. Cầu lông
- Kiểm tra kĩ thuật đánh cầu
+ Đánh cầu thuận tay
+ Đánh cầu trái tay
+ Đánh cầu cao sâu
- Học sinh thực hiện các kĩ thuật đánh cầu tương đối chính xac và các ô quy định
- Mỗi học sinh thực hiện 6 quả
3. Củng cố 
- Kỹ thuật chạy tăng tốc độ 30m
- Kỹ năng xuất phát cao chạy nhanh 60m
C/ PHẦN KẾT THÚC:
1.Thả lỏng: 
- Tập động tác thể dục vươn thở, gập sâu thả lỏng tích cực, rũ tay chân.
2. Nhận xét: 
- Ưu nhược điểm, hướng khắc phục
3.HDVN: 
- Ôn xuất phát cao - chạy nhanh 60m.
8p
32p
5p
Đội hình nhận lớp
X x x x x x x x x x
X x x x x x x x x x
 GV
- Học sinh khởi động tích cực.
- Giáo viên quan sát nhắc nhở sửa sai.
- Giáo viên gọi 1-2 em lên thực hiện, lớp chú ý lắng nghe, nhận xét.
- Giáo viên đánh giá, cho điểm
Đội hình học chạy nhanh
 xxxxx
 xxxxx
 xxxxx
 GV
- Giáo viên hướng dẫn rồi cho học sinh tập.
- Học sinh tích cực tập luyện.
- Giáo viên quan sát sửa sai.
- Giáo viên đánh giá chính xác, công bằng.
Đội hình kiểm tra
X X X X X X X
X X X X X X X 
.
- Gọi 2-3 học sinh lên thực hiện
- Lớp quan sát nhận xét, GV củng cố lại kiến thức
- HS thùc hiÖn th¶ láng theo h­íng dÉn cña gi¸o viªn.
§éi h×nh th¶ láng
 x x x x x x
 x x x x x x
 x x x x x x
 (D)
- Häc sinh tËp chung nghe nh¾c nhë cña gi¸o viªn
V. RÚT KINH NGHIỆM SAU GIỜ DẠY
Ngày soạn: 18/12/2014
 Tiết 36	 	
 ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KỲ I :CHẠY NHANH
KIỂM TRA TIÊU CHUẨN RLTT: CHẠY NHANH
I/ MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- Chạy nhanh: Ôn một số động tác bổ trợ chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, chạy đạp sau. Chạy tăng tố độ 30m. Hoàn thiện kỹ thuật chạy 60m.
2. Kỹ năng:
- Học sinh thực hiện tốt các kỹ thuật ôn tập hình thành kỹ năng kỹ sảo vận động. Cố gắng đạt thành tích cao nhất.
3. Thái độ: 
- Học sinh học tự giác, tích cực, đảm bảo an toàn trong tập luyện.
II/ PHƯƠNG PHÁP:
- Giảng giải phân tích kỹ thuật, làm mẫu, tập luyện.
III/ ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN
- Giáo viên: Giáo án, còi thể thao.
- Học sinh: Giầy, dụng cụ, vệ sinh sân bãi.
- Địa điểm: Sân thể dục.
IV/ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
Lớp
Ngày giảng
Tiết
Sĩ số
Học sinh vắng
7A
7B
NỘI DUNG
THỜI GIAN
PHƯƠNG PHÁP - TỔ CHỨC
A/ PHẦN MỞ ĐẦU:
1. Tổ chức: 
- Giáo viên nhận lớp, ổn định tổ chức, kiểm tra sĩ số.
- Phổ biến nội dung, mục tiêu, yêu cầu giờ học.
2. Khởi động:
- Khởi động chung:
+ Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, khớp khuỷu, khớp vai, khớp hông.
+ Tập bài thể dục 6 động tác.
- Khởi động chuyên môn:
+ Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, gót chạm mông( tại chỗ )
3. Kiểm tra bài cũ:
- Thực hiện kỹ thuật xuất phát cao chạy nhanh 40m ?
B/ PHẦN CƠ BẢN:
/ PHẦN CƠ BẢN:
1. Chạy nhanh:
+Ôn các động tác bổ trợ:
 - Chạy bước nhỏ.
- Nâng cao đùi.
 - Chạy đạp sau.
- Xuất phát cao - chạy nhanh 30m
- Yêu cầu học sinh thực hiện đúng kỹ thuật, tích cực tập luyện.
+ Hoàn thiện kỹ thuật chạy nhanh 60m
- Yêu cầu học sinh phát huy hết tốc độ giành thành tích cao nhất.
2. Cầu lông
- Kiểm tra kĩ thuật đánh cầu
+ Đánh cầu thuận tay
+ Đánh cầu trái tay
+ Đánh cầu cao sâu
- Học sinh thực hiện các kĩ thuật đánh cầu tương đối chính xac và các ô quy định
- Mỗi học sinh thực hiện 6 quả
3. Củng cố 
- Kỹ thuật chạy tăng tốc độ 30m
- Kỹ năng xuất phát cao chạy nhanh 60m
C/ PHẦN KẾT THÚC:
1.Thả lỏng: 
- Tập động tác thể dục vươn thở, gập sâu thả lỏng tích cực, rũ tay chân.
2. Nhận xét: 
- Ưu nhược điểm, hướng khắc phục
3.HDVN: 
- Ôn xuất phát cao - chạy nhanh 60m.
8p
32p
5p
Đội hình nhận lớp
X x x x x x x x x x
X x x x x x x x x x
 GV
- Học sinh khởi động tích cực.
- Giáo viên quan sát nhắc nhở sửa sai.
- Giáo viên gọi 1-2 em lên thực hiện, lớp chú ý lắng nghe, nhận xét.
- Giáo viên đánh giá, cho điểm
Đội hình học chạy nhanh
 xxxxx
 xxxxx
 xxxxx
 GV
- Giáo viên hướng dẫn rồi cho học sinh tập.
- Học sinh tích cực tập luyện.
- Giáo viên quan sát sửa sai.
- Giáo viên đánh giá chính xác, công bằng.
Đội hình kiểm tra
X X X X X X X
X X X X X X X 
 - Gọi 2-3 học sinh lên thực hiện
- Lớp quan sát nhận xét, GV củng cố lại kiến thức.
- HS thùc hiÖn th¶ láng theo h­íng dÉn cña gi¸o viªn.
§éi h×nh th¶ láng
 x x x x x x
 x x x x x x
 x x x x x x
 (D)
- Häc sinh tËp chung nghe nh¾c nhë cña gi¸o viªn
V. RÚT KINH NGHIỆM SAU GIỜ DẠY
Ngày soạn: 27/12/2012
Tiết 37
bài td: Học 2 động tác: vươn thở, tay
bật nhảy: Ôn động tác đá lăng trước , sau, trò chơi “nhảy cừu”
chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên
I/ Mục tiêu:
1. Kiến thức:
- Bài td : Học 2 động tác : Vươn thở, tay.
- Bật nhảy: Ôn động tác đá lăng trước - sau, trò chơi " nhảy cừu"
- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.
2. Kỹ năng:
- Học sinh thực hiện tốt các kỹ thuật ôn tập hình thành kỹ năng kỹ sảo vận động. Bước đầu nắm được và thực hiện tương đối chính xác kỹ thuật động tác vươn thở, động tác tay. Chạy bền phát triển thể lực.
- Biết vận dụng nội dung bài học vào rèn luyện sức khỏe, tính tự giác, ý thức tổ chức kỷ luật
3. Thái độ: 
- Học sinh học tự giác, tích cực, đảm bảo an toàn trong tập luyện.
II/ Phương pháp:
- Giảng giải phân tích kỹ thuật, làm mẫu, tập luyện.
III/ Chuẩn bị:
- Giáo viên: Giáo án, còi thể thao. 
- Học sinh: Giầy, dụng cụ, vệ sinh sân bãi.
- Địa điểm: Sân thể dục.
I.V TIẾN TRèNH DẠY HỌC
Lớp 
Sĩ số
Ngày dạy
Tiết 
Tên HS vắng 
7A
 7B
NỘI DUNG
THỜI GIAN
PHƯƠNG PHÁP - TỔ CHỨC
A/ PHẦN MỞ ĐẦU:
1. Tổ chức: 
- Giáo viên nhận lớp, ổn định tổ chức, kiểm tra sĩ số.
 Phổ biến nội dung, mục tiêu, yêu cầu giờ học
2. Khởi động:
- Khởi động chung:
+ Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, khớp khuỷu, khớp vai, khớp hông.
+ Tập bài thể dục 6 động tác.
- Khởi động chuyên môn:
+ Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, gót chạm mông( tại chỗ )
3. Kiểm tra bài cũ:
- Không kiểm tra.
B/ Phần cơ bản:
1. Bài thể dục :
+ Động tác vươn thở: 
+ Động tác tay:
- Giáo viên làm mẫu, phân tích kỹ thuật rồi cho học sinh tập.
2. Bật nhảy:
- Ôn động tác đá lăng trước – sau.
- Trò chơi " Nhảy cừu"
3. Chạy bền:
- Nam chạy 3 vòng sân = 800m.
- Nữ chạy 2 vòng sân = 500m.
4. Củng cố: 
- Ôn 2 động tác bài TD, một số động tác bổ trợ bật nhảy.
C/ Phần kết thúc:
1.Thả lỏng: 
- Tập ĐT thể dục vươn thở, gập sâu thả lỏng tích cực, rũ tay chân.
2. Nhận xét: 
- Ưu nhược điểm, hướng khắc phục
3.HDVN: 
- Ôn hai động tác đã học của bài thể dục phát triển chung.
- Ôn bật nhảy.
6-8’
30-32’
3-5’
Đội hình nhận lớp
X x x x x x x x x x
X x x x x x x x x x
 GV
- Học sinh khởi động tích cực.
- Giáo viên quan sát nhắc nhở sửa sai.
Đội hình tập luyện 
X X X X X X X X 
 X X X X X X X X
GV
- Giáo viên hướng dẫn rồi cho học sinh tập, chú ý quan sát nhắc nhở.
Giáo viên hướng dẫn rồi cho học sinh tập luyện.
Yêu cầu học sinh chơi đúng luật ,tích cực.
- Gọi 2-3 học sinh lên thực hiện
- Lớp quan sát nhận xét, GV củng cố lại kiến thức.
Đội hình xuống lớp
XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX
 GV
V. Rút kinh nghiệm giờ dạy
Ngày soạn: 27/12/2012
Tiết 38
bài td: Ôn 2 động tác: vươn thở, tay. Học 2 động tác: chân, lườn
bật nhảy: Ôn động tác đá lăng trước - sau, Đá lăng sang ngang. Trò chơi “nhảy ô tiếp sức”.
I. / Mục tiêu:
1. Kiến thức:
- Bài td : ôn hai động tác : Vươn thở, tay. Học 2 động tác chân lườn.
- Bật nhảy: Ôn động tác đá lăng trước - sau, đá lăng ngang, trò chơi " nhảy ô tiếp sức"
.2. Kỹ năng:
- Học sinh thực hiện tốt các kỹ thuật ôn tập hình thành kỹ năng kỹ sảo vận động. Bước đầu nắm được và thực hiện tương đối chính xác kỹ thuật động tác chân, Đt lườn. 
- Biết vận dụng nội dung bài học vào rèn luyện sức khỏe, tính tự giác, ý thức tổ chức kỷ luật.
3. Thái độ: 
- Học sinh học tự giác, tích cực, đảm bảo an toàn trong tập luyện.
II/ Phương pháp:
- Giảng giải phân tích kỹ thuật, làm mẫu, tập luyện.
III/ Chuẩn bị:
- Giáo viên: Giáo án, còi thể thao. 
- Học sinh: Giầy, dụng cụ, vệ sinh sân bãi.
- Địa điểm: Sân thể dục.
IV. TIẾN TRèNH DẠY HỌC
Lớp 
Sĩ số
Ngày dạy
Tiết 
Tên HS vắng 
7A
7B
Nội dung
ĐL
Phương pháp
A/ Phần mở đầu:
1. Nhận lớp: 
- Giáo viên nhận lớp, ổn định tổ chức, kiểm tra sĩ số.
- Phổ biến nội dung, mục tiêu, yêu cầu giờ học.
2. Khởi động:
- Khởi động chung:
+ Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, khớp khuỷu, khớp vai, khớp hông.
+ Tập bài thể dục 6 động tác.
- Khởi động chuyên môn:
+ Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, gót chạm mông( tại chỗ )
3. Kiểm tra bài cũ:
- Thực hiện 2 ĐT vươn thở, tay.
B/ Phần cơ bản:
1. Bài thể dục :
+ Ôn 2 động tác vươn thở, tay.
- Yêu cầu học sinh thực hiện đúng kỹ thuật.
+ Học mới: 
- Động tác chân:
Động tác Lườn.
- Giáo viên làm mẫu, phân tích kỹ thuật rồi cho học sinh tập.
2. Bật nhảy:
- Ôn động tác đá lăng trước – sau, đá lăng sang ngang.
- Trò chơi " Nhảy ô tiếp sức "
3. Củng cố:
- Ôn 4 động tác bài TD
C/ Phần kết thúc:
1.Thả lỏng: 
- Tập ĐT thể dục vươn thở, gập sâu thả lỏng tích cực, rũ tay chân.
2. Nhận xét: 
- Ưu nhược điểm, hướng khắc phục
3.HDVN: 
- Ôn các động tác đã học của bài thể dục, 
6-8’
30-32’
3-5’
Đội hình nhận lớp
X x x x x x x x x x
X x x x x x x x x x
 GV
- Học sinh khởi động tích cực.
- Giáo viên quan sát nhắc nhở sửa sai.
Gọi 1-2 học sinh lên thực hiện. 
giáo viên đánh giá 
Đội hình tập luyện 
X X X X X X X X 
 X X X X X X X X
GV
- Giáo viên hướng dẫn rồi cho học sinh tập, chú ý quan sát nhắc nhở.
Giáo viên hướng dẫn rồi cho học sinh tập luyện.
Yêu cầu học sinh chơi đúng luật ,tích cực.
- Gọi 2-3 học sinh lên thực hiện
- Lớp quan sát nhận xét, GV củng cố lại kiến thức.
Đội hình xuống lớp
XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX
 GV
V/ Rút kinh nghiệm giờ dạỵ 
Ngày soạn:03/01/2013 	
Tiết 39
Bài td: ôn 4 động tác: vươn thở, tay, chân, lườn.	
Bật nhảy: ôn động tác đá lăng trước - sau, đá

Tài liệu đính kèm:

  • docthe_duc_7_ki_I.doc