Giáo án Thể dục 7 - Năm 2015 - 2016

A- MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- Biết ý nghĩa của việc phòng tránh chấn thương khi hoạt động TDTT.

- Biết nguyên nhân cơ bản để xảy ra chấn thương và cách phòng ngừa.

2. Kĩ năng: Vận dụng để phòng, tránh chấn thương khi tập luyện, thi đấu.

3. Thái độ:

- Có ý thức tự giác học tập môn Thể dục

- Có kỉ luật, tác phong nhanh nhẹn, khoẻ mạnh trong hoạt động TDTT và có thói quen giữ gìn vệ sinh. Biết vận dụng những kĩ năng đã học vào nếp sinh hoạt ở trường và tự tập luyện để giữ gìn, nâng cao sức khoẻ.

- Thực hiện nếp sống lành mạnh.

 

doc 149 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 13/04/2017 Lượt xem 198Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Thể dục 7 - Năm 2015 - 2016", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
€€
€€€€€€€€
€€€€€€€€ €
 €GV
- GV dặn dò nhắc nhở thêm
* Rỳt kinh nghiệm:
Lớp
Ngày soạn
Ngày dạy
Tiến độ
Lớ do
7A
Đỳng PPCT
7B
Đỳng PPCT
Tiết 32 
TTTC: (Cầu lông)
 - Ôn: kỹ thuật phát cầu thuận tay;
 - Luyện tập: bài tập 2 người đánh cầu qua lại.
 - Trò chơi phát triẻn sức nhanh, khéo.
 – CHAẽY BEÀN: Chạy trên địa hình tự nhiên.
A. mục tiêu:
1. Kieỏn thửực:
 * Thực hiện được kỹ thuật đánh cầu cao tay bên phải, bên trái, kỹ thuật phát cầu thuận tay
 - Luyện tập: bài tập 2 người đánh cầu qua lại.
2. Kyừ naờng: 
	 * Thực hiện cơ bản đúng kỹ thuật đánh cầu cao tay bên phải, bên trái, kỹ thuật phát cầu 
 thuận tay
 - Luyện tập: bài tập 2 người đánh cầu qua lại.
3. Thái độ: Có ý thức tự giác học tập môn Thể dục.
- Có kỷ luật, tác phong nhanh nhẹn, khoẻ mạnh trong hoạt động TDTT và có thói quen giữ gìn vệ sinh. Biết vận dụng những kĩ năng đã học vào nếp sinh hoạt ở trường và tự tập luyện để giữ gìn, nâng cao sức khoẻ.
B- địa điểm - phương tiện: 
1. ẹũa ủieồm: Sân thể chất trường.
2. Phương tiện: - GV: SGV, còi, đồng hồ bấm giây.
 - HS: Vệ sinh sân bãi, ghế GV, sổ ghi đầu bài, vợt, cầu lông (2 em 1 bộ). 
C. tiến trình giảng dạy:	
 Nội dung
Định lượng 
Phương pháp - Tổ chức
I. PHAÀN MễÛ ẹAÀU :
1. GV nhận lớp:
- Cán bộ lớp báo cáo (Sĩ số, dụng cụ, sân bãi, độ an toàn của sân bãi dụng cụ)
- Thầy trò chúc sức khỏe đầu giờ học.
- GV phổ biến ngắn gọn nội dung, mục đích yêu cầu của giờ học.
- Hỏi về tình hình sức khỏe của HS
2. Khởi động:- Caực khụựp : Coồ tay, coồ chaõn, vai, hoõng , goỏi.
- EÙp ngang, eựp doùc
* Khởi động chuyên môn:
- Chạy bước nhỏ – Chạy nâng cao đùi – Chạy goát chạm mông - Đá lăng trước, sau sang ngang. 
3. Kieồm tra baứi cuừ:
- Di chuyeồn ngang ( bửụực ủeọm, bửụực cheựo )
II. PHAÀN Cễ BAÛN :
Theồ thao tửù choùn (TTTC):
- Di chuyeồn ủaựnh caàu thaỏp tay thuaọn:
- Taọp di chuyeồn ủụn bửụực ủaựnh caàu thaỏp traựi tay
- Hoùc : Di chuyeồn ngang 
* Cuỷng coỏ:
3. Chaùy beàn:
Chaùy treõn ủũa hỡnh tửù nhieõn
- Nam: 4 voứng
- Nửừ: 2 voứng
III. PHAÀN KEÁT THUÙC :
1. Hồi tĩnh: Cúi người thả lỏng, hít thở sâu, một số động tác vươn thở, tay, chân, điều hòa
2. Nhận xét giờ học: - ý thức tham gia học tập (tuyên dương HS tích cực – Phê bình những HS chưa tích cực tập luyện)
3. Bài tập về nhà: - Về nhà tập luyện thêm
8 – 10 phút
2 phút
5 phút
2 lần 8 nhịp
2 lần 8 nhịp
 3 phút
28-30phút
12-14 phút
14 -16 phút
6 phút
3-5 phút
2 lần 8 nhịp
Lớp trưởng tập hợp lớp thành 3 hàng ngang, báo cáo GV
 €€€€€€€
 €€€€€€€
 €€€€€€€ €
€GV nhaọn lụựp
- khụỷi ủoọng
- Moói laàn GV goùi 1 em thửùc hieọn ủoọng taực
€ € € € € € 
€ € € € € € 
 € € € € € € 
€(GV)
- HS oõn taọp ủaựnh caàu thaỏp thuaọn tay vaứ ủaựnh caàu thaỏp traựi tay theo hửụựng daón cuỷa giaựo vieõn 
- Giaựo vieõn nhaộc nhụỷ, sửỷa sai ủoọng taực cho HS
 € € € € € € 
 € € € € € € 
 € € € € € € 
 €(GV)
- Chaùy voứng quanh saõn thể chất
- HS thả lỏng toàn thân, hít thở sâu, đều, kết hợp vươn tay. 
€€€€€€€€
€€€€€€€€
€€€€€€€€ €
 €GV
- GV dặn dò nhắc nhở thêm
* Rỳt kinh nghiệm:
Lớp
Ngày soạn
Ngày dạy
Tiến độ
Lớ do
7A
Đỳng PPCT
7B
Đỳng PPCT
Tiết 33
ôn tập và kiểm tra học kỳ I (Tiết ôn tập)
A. mục tiêu:
1. Kieỏn thửực:
 * Thực hiện được kỹ thuật đánh cầu cao tay bên phải, bên trái, kỹ thuật phát cầu thuận tay
 - Luyện tập: bài tập 2 người đánh cầu qua lại.
2. Kyừ naờng: 
	 * Thực hiện cơ bản đúng kỹ thuật đánh cầu cao tay bên phải, bên trái, kỹ thuật phát cầu 
 thuận tay
 - Luyện tập: bài tập 2 người đánh cầu qua lại.
3. Thái độ: Có ý thức tự giác học tập môn Thể dục.
- Có kỷ luật, tác phong nhanh nhẹn, khoẻ mạnh trong hoạt động TDTT và có thói quen giữ gìn vệ sinh. Biết vận dụng những kĩ năng đã học vào nếp sinh hoạt ở trường và tự tập luyện để giữ gìn, nâng cao sức khoẻ.
B. địa điểm - phương tiện: 
1. ẹũa ủieồm: Sân thể chất trường.
2. Phương tiện: - GV: SGV, còi, đồng hồ bấm giây.
 - HS: Vệ sinh sân bãi, ghế GV, sổ ghi đầu bài, vợt, cầu lông (2 em 1 bộ). 
C- tiến trình giảng dạy:	
 Nội dung
Định lượng 
Phương pháp - Tổ chức
I. PHAÀN MễÛ ẹAÀU :
1. GV nhận lớp:
- Cán bộ lớp báo cáo (Sĩ số, dụng cụ, sân bãi, độ an toàn của sân bãi dụng cụ)
- Thầy trò chúc sức khỏe đầu giờ học.
- GV phổ biến ngắn gọn nội dung, mục đích yêu cầu của giờ học.
- Hỏi về tình hình sức khỏe của HS
2. Khởi động:- Caực khụựp : Coồ tay, coồ chaõn, vai, hoõng , goỏi.
- EÙp ngang, eựp doùc
* Khởi động chuyên môn:
- Chạy bước nhỏ – Chạy nâng cao đùi – Chạy goát chạm mông - Đá lăng trước, sau sang ngang. 
3. Kieồm tra baứi cuừ:
- Di chuyeồn ngang ( bửụực ủeọm, bửụực cheựo )
II. PHAÀN Cễ BAÛN :
1. Theồ thao tửù choùn (TTTC):
- Di chuyeồn ủaựnh caàu thaỏp tay thuaọn:
- Taọp di chuyeồn ủụn bửụực ủaựnh caàu thaỏp traựi tay
- Hoùc : Di chuyeồn ngang ( Coự 2 caựch )
+ Di chuyeồn ngang bửụực ủeọm
+ Di chuyeồn ngang bửụực cheựo 
* Cuỷng coỏ:
3. Chaùy beàn:
Chaùy treõn ủũa hỡnh tửù nhieõn
- Nam: 4 voứng
- Nửừ: 2 voứng
III. PHAÀN KEÁT THUÙC :
1. Hồi tĩnh: Cúi người thả lỏng, hít thở sâu, một số động tác: vươn thở, tay, chân, điều hòa
2. Nhận xét giờ học: - ý thức tham gia học tập (tuyên dương HS tích cực – Phê bình những HS chưa tích cực tập luyện)
3. Bài tập về nhà: 
- Về nhà tập luyện thêm
8 – 10 phút
2 phút
5 phút
2 lần 8 nhịp
2 lần 8 nhịp
 3 phút
28-30phút
12-14 phút
14 -16 phút
6 phút
3-5 phút
2 lần 8 nhịp
Lớp trưởng tập hợp lớp thành 3 haứng ngang, báo cáo GV
 €€€€€€€
 €€€€€€€
 €€€€€€€ €
€GV nhaọn lụựp
- khụỷi ủoọng
- Moói laàn GV goùi 1 em thửùc hieọn ủoọng taực
€ € € € € € 
€ € € € € € 
 € € € € € € 
€(GV)
- HS oõn taọp ủaựnh caàu thaỏp thuaọn tay vaứ ủaựnh caàu thaỏp traựi tay theo hửụựng daón cuỷa giaựo vieõn 
- Giaựo vieõn nhaộc nhụỷ, sửỷa sai ủoọng taực cho H
€ € € € € € € € € € € € € 
 € € € € € € 
€(GV)
- Chaùy voứng quanh saõn thể chất
HS thả lỏng toàn thân, hít thở sâu, đều, kết hợp vươn tay. 
€€€€€€€€
€€€€€€€€
€€€€€€€€ €
 €GV
- GV dặn dò nhắc nhở thêm
* Rỳt kinh nghiệm:
Lớp
Ngày soạn
Ngày dạy
Tiến độ
Lớ do
7A
Đỳng PPCT
7B
Đỳng PPCT
Tiết 34 
 ôn tập và kiểm tra học kỳ I (Tiết kiểm tra)
 MOÂN TTTC
A. mục tiêu:
1. Kieỏn thửực:
 * Thực hiện được kỹ thuật đánh cầu cao tay bên phải, bên trái, kỹ thuật phát cầu thuận tay
 - Luyện tập: bài tập 2 người đánh cầu qua lại.
2. Kyừ naờng: * Thực hiện cơ bản đúng kỹ thuật đánh cầu cao tay bên phải, bên trái, kỹ thuật phát cầu thuận tay
 - Luyện tập: bài tập 2 người đánh cầu qua lại.
3. Thái độ: Có ý thức tự giác học tập môn Thể dục.
- Có kỷ luật, tác phong nhanh nhẹn, khoẻ mạnh trong hoạt động TDTT và có thói quen giữ gìn vệ sinh. Biết vận dụng những kĩ năng đã học vào nếp sinh hoạt ở trường và tự tập luyện để giữ gìn, nâng cao sức khoẻ.
B. địa điểm - phương tiện: 
1. ẹũa ủieồm: Sân thể chất trường
2. Phương tiện: - GV: SGV, còi, đồng hồ bấm giây.
 - HS: Vệ sinh sân bãi, ghế GV, sổ ghi đầu bài, vợt, cầu lông (2 em 1 bộ). 
C- tiến trình giảng dạy:
 Nội dung
Định lượng 
Phương pháp - Tổ chức
I. PHAÀN MễÛ ẹAÀU :
1. GV nhận lớp:
- Cán bộ lớp báo cáo (Sĩ số, dụng cụ, sân bãi, độ an toàn của sân bãi dụng cụ)
- Thầy trò chúc sức khỏe đầu giờ học.
- GV phổ biến ngắn gọn nội dung, mục đích yêu cầu của giờ học.
- Hỏi về tình hình sức khỏe của HS
2. Khởi động:- Caực khụựp : Coồ tay, coồ chaõn, vai, hoõng , goỏi.
- EÙp ngang, eựp doùc
* Khởi động chuyên môn:
- Chạy bước nhỏ – Chạy nâng cao đùi – Chạy goát chạm mông - Đá lăng trước, sau sang ngang. 
-ẹi thửụứng thaứnh voứng troứn ủaựnh tay cao thaỏp , tay ngang ngửùc
II. PHAÀN Cễ BAÛN
1. Kieồm tra moõn tửù choùn 
Phoồ bieỏn noọi dung kieồm tra 
Phoồ bieỏn thang ủieồm
Loaùi gioỷi : Thửùc hieọn ủuựng caỷ kyừ thuaọt di chuyeồn vaứ kyừ thuaọt ủaựnh caàu thaỏp tay 
( 9 – 10 quaỷ ) : 10 ủieồm (Xếp loại Tốt)
( 7 – 8 quaỷ ) : 9 ủieồm (Xếp loại Tốt)
2. Loaùi Khaự. Coứn sai soựt trong caực bửụực di chuyeồn hoaởc ụỷ kú thuaọt ủaựnh caàu thaỏp tay.
 ( 7 – 8 quaỷ ) : 8 ủieồm (Xếp loại Đạt)
( 5 – 6 quaỷ ) : 7 ủieồm (Xếp loại Đạt)
3. Loaùi trung bỡnh :. Sai soựt nhieàu caỷ trong di chuyeồn vaứ kyừ thuaọt ủaựnh caàu thaỏp tay.
( 5 – 6 quaỷ ): 6 ủieồm (Xếp loại Đạt)
( 3 - 4 quaỷ ) : 5 ủieồm (Xếp loại Đạt)
4. Loaùi yeỏu :Thửùc hieọn chửa ủửụùc kyừ thuaọt di chuyeồn vaứ caựch phaựt caàu 
( 1 - 2 quaỷ ) : 2 - 3 ủieồm (Xếp loại Chưa Đạt)
III- phần kết thúc: 
- Hoài túnh,Thaỷ loỷng 
- Nhaọn xeựt chung giụứ hoùc 
- ẹaựnh giá vaứ coõng boỏ ủieồm
- Xuống lớp: 
8 – 10 phút
2 phút
5 phút
28-30 phút
3-5 phút
Lụựp taọp hụùp - Baựo caựo -Gv nhaọn lụựp
- Lụựp taọp hụùp 3 haứng ngang
€€€€€€€
€€€€€€€
 €€€€€€€€
 € 
- Lụựp trửụỷng cho lớp điểm soỏ baựo caựo
- GV nhaọn lụựp 
- Kiểm tra trang phuùc 
- Phoồ bieỏn noọi dung yeõu caàu giụứ hoùc 
-Giaừn ủoọi hỡnh khởi ủoọng (chổ huy ủieàu khieồn )
• GV neõu noọi dung yeõu caàu giụứ kieồm tra 
-Hoùc sinh ủửụùc goùi teõn leõn vũ trớ chuaồn bũ vaứ thửùc hieọn 
€€€€€€€
€€€€€€€
 €€€€€€€€
 € GV 
HS thả lỏng toàn thân, hít thở sâu, đều, kết hợp vươn tay. 
€€€€€€€
€€€€€€€
 €€€€€€€€
 € GV
- GV dặn dò nhắc nhở thêm
* Rỳt kinh nghiệm:
Lớp
Ngày soạn
Ngày dạy
Tiến độ
Lớ do
7A
Đỳng PPCT
7B
Đỳng PPCT
Tiết 35 
Kiểm tra đánh giá thể lực học sinh
(nằm ngửa gập bụng và chạy 30 mét xuất phát cao)
A. mục tiêu:
1. Kiến thức: 
 - HS biết thực hiện động tác nằm ngửa gập bụng . 
 - Biết thực hiện động tác và nắm kỹ thuật chạy 30m xuất phát cao. 
2. Kỹ năng: 
 - Biết cách thực hiện cơ bản đúng nằm ngửa gập bụng, và t thế chạy 30m xuất phát cao. 
 3. Thái độ:
 - HS tự giác, tích cực, có tinh thần tập thể, giúp đỡ bạn và có ứng xử đúng khi tập luyện, 
 thi đấu TDTT.
 - Biết vận dụng để tự tập hàng ngày.
B. địa điểm - phương tiện: 
1. ẹũa ủieồm: Sân thể chất trường 
2. Phương tiện: - GV: SGV, còi, đồng hồ bấm giây.
 - HS: Vệ sinh sân bãi, ghế GV, sổ ghi đầu bài, vợt, cầu lông (2 em 1 bộ). 
C. tiến trình giảng dạy:
- GV thông báo Điều 6 về tiêu chuẩn thể lực đối với nam, nữ từ 12 đến 18 tuổi
Điều 6. Tiêu chuẩn đánh giá thể lực đối với Nam từ 6 đến 20 tuổi
Tuổi
Phân loại
Nằm ngửa gập bụng
(lần/30giây)
Bật xa tại chỗ (cm)
Chạy 30m (XPC)
Chạy tuỳ sức 5phút (m)
12
Tốt
>15
>181
<5.40
>950
Đạt
10
163
6.40
850
13
Tốt
>16
>184
<5.30
>960
Đạt
11
172
6.30
870
14
Tốt
>17
>204
<5.20
>980
Đạt
12
183
6.20
880
15
Tốt
>18
>210
<5.10
>1020
Đạt
13
191
6.20
910
16
Tốt
>19
>215
<5.00
>1030
Đạt
14
195
6.00
920
17
Tốt
>20
>218
<4.90
>1040
Đạt
15
198
5.90
 930
18
Tốt
>21
>222
<4.80
 >1050
Đạt
16
205
5.80
 940
Điều 6. Tiêu chuẩn đánh giá thể lực đối với Nữ từ 12 đến 18 tuổi
Tuổi
Điểm
Nằm ngửa gập bụng (lần/30 giây)
Bật xa tại chỗ (cm)
Chạy 30m xuất phát cao (giây)
Chạy 5 tuỳ sức 5 phút (m)
12
Tốt
>12
>161
<6.40
>830
Đạt
9
144
7.40
730
13
Tốt
>13
>162
<6.30
>840
Đạt
10
145
7.30
750
14
Tốt
>14
>163
<6.20
>850
Đạt
11
146
7.20
770
15
Tốt
>15
>164
<6.10
>860
Đạt
12
147
7.10
 790
16
Tốt
>16
>165
<6.00
>890
Đạt
13
146
7.00
810
17
Tốt
>17
>166
<5.90
>920
Đạt
14
149
6.90
830
18
Tốt
>18
>168
<5.80
>930
Đạt
15
151
6.80
850
I. phần mở đầu
- Giáo viên phổ biến nội dung, yêu cầu, phương pháp kiểm tra và cách đánh giá xếp loại theo tiêu chuẩn rèn luyện thể lực đối với HS trung học cơ sở.
- Học sinh thực hiện một số đđộng tác khởi đđộng.	
II. phần cơ bản
1. Nội dung kiểm tra
- Kiểm tra nằm ngửa gập bụng.
- Kiểm tra chạy 30m xuất phát cao.
2. Phương pháp kiểm tra
- Kiểm tra lần lượt từng học sinh.
- Mỗi HS đđược thực hiện 1 nằm ngửa gập bụng tính thời gian trong 30 giây và được thực hiện 1 lần chạy 30m xuất phát cao tính thời gian.
3. Cách đánh giá xếp loại: theo tiêu chuẩn - Điều 6 nh đã nêu ở phần đầu:
III. phần kết thúc:
 Công bố kết quả xếp loại.
Tổng hợp
* Rỳt kinh nghiệm:
Lớp
Ngày soạn
Ngày dạy
Tiến độ
Lớ do
7A
Đỳng PPCT
7B
Đỳng PPCT
Tiết 36 
Kiểm tra đánh giá thể lực học sinh
(nằm ngửa gập bụng và chạy 30 mét xuất phát cao)
A. mục tiêu:
1. Kiến thức: - HS biết thực hiện động tác nằm ngửa gập bụng . 
 - Biết thực hiện động tác và nắm kỹ thuật chạy 30m xuất phát cao. 
2. Kỹ năng: 
 - Biết cách thực hiện cơ bản đúng nằm ngửa gập bụng, và t thế chạy 30m xuất phát cao. 
 3. Thái độ: - HS tự giác, tích cực, có tinh thần tập thể, giúp đỡ bạn và có ứng xử đúng khi
 tập luyện, thi đấu TDTT.
 - Biết vận dụng để tự tập hàng ngày.
B. địa điểm - phương tiện
 1- Địa điểm: Sân thể chất trường TH & THCS Điền Công. 
 2- Phương tiện: + Giáo viên chuẩn bị cầu đá, còi, cờ hiệu, đồng hồ bấm giây.
 + HS: dọn vệ sinh bãi tập. Mỗi HS 1 cầu đá, ghế GV, sổ ghi đầu bài. 
- Kiểm tra, đánh giá xếp loại HS theo tiêu chuẩn thể lực đối với nam, nữ từ 12 đến 18 tuổi.
C. Tiến trình giảng dạy:
- GV thông báo Điều 6 về tiêu chuẩn thể lực đối với nam, nữ từ 12 đến 18 tuổi
Điều 6. Tiêu chuẩn đánh giá thể lực đối với Nam từ 6 đến 20 tuổi
Tuổi
Phân loại
Nằm ngửa gập bụng
(lần/30giây)
Bật xa tại chỗ (cm)
Chạy 30m (XPC)
Chạy tuỳ sức 5phút (m)
12
Tốt
>15
>181
<5.40
>950
Đạt
10
163
6.40
850
13
Tốt
>16
>184
<5.30
>960
Đạt
11
172
6.30
870
14
Tốt
>17
>204
<5.20
>980
Đạt
12
183
6.20
880
15
Tốt
>18
>210
<5.10
>1020
Đạt
13
191
6.20
910
16
Tốt
>19
>215
<5.00
>1030
Đạt
14
195
6.00
920
17
Tốt
>20
>218
<4.90
>1040
Đạt
15
198
5.90
 930
18
Tốt
>21
>222
<4.80
 >1050
Đạt
16
205
5.80
 940
Điều 6. Tiêu chuẩn đánh giá thể lực đối với Nữ từ 12 đến 18 tuổi
Tuổi
Điểm
Nằm ngửa gập bụng (lần/30 giây)
Bật xa tại chỗ (cm)
Chạy 30m xuất phát cao (giây)
Chạy 5 tuỳ sức 5 phút (m)
12
Tốt
>12
>161
<6.40
>830
Đạt
9
144
7.40
730
13
Tốt
>13
>162
<6.30
>840
Đạt
10
145
7.30
750
14
Tốt
>14
>163
<6.20
>850
Đạt
11
146
7.20
770
15
Tốt
>15
>164
<6.10
>860
Đạt
12
147
7.10
 790
16
Tốt
>16
>165
<6.00
>890
Đạt
13
146
7.00
810
17
Tốt
>17
>166
<5.90
>920
Đạt
14
149
6.90
830
18
Tốt
>18
>168
<5.80
>930
Đạt
15
151
6.80
850
phần mở đầu
 - Giáo viên phổ biến nội dung, yêu cầu, phương pháp kiểm tra cách đánh giá xếp loại theo tiêu chuẩn rèn luyện thể lực đối với HS trung học cơ sở.
 - Học sinh thực hiện một số đđộng tác khởi động.	
 II. phần cơ bản
 1. Nội dung kiểm tra: - Kiểm tra nằm ngửa gập bụng.
 - Kiểm tra chạy 30m xuất phát cao.
2. Phương pháp kiểm tra: - Kiểm tra lần lượt từng học sinh.
- Mỗi HS đđược thực hiện 1 nằm ngửa gập bụng tính thời gian trong 30 giây và được
 thực hiện 1 lần chạy 30m xuất phát cao tính thời gian.
Cách đánh giá xếp loại: theo tiêu chuẩn - Điều 6 như đã nêu ở phần đầu: 
 Công bố kết quả xếp loại
III. phần kết thúc:
 Công bố kết quả xếp loại.
* Rỳt kinh nghiệm:
Kết thúc học kỳI 
Lớp
Ngày soạn
Ngày dạy
Tiến độ
Lớ do
7A
Đỳng PPCT
7B
Đỳng PPCT
Học kỳ II Tieỏt 37
 - BAỉI Thể Dục: Hoùc: 2 ủoọng taực Vửụn thụỷ, Tay.
 - BAÄT NHAÛY: OÂn: ủoọng taực ẹaự laờng trửụực – sau, troứ chụi “Bật cóc tiếp sức”.
 - CHAẽY BEÀN: Chaùy treõn ủũa hỡnh tửù nhieõn.
A. mục tiêu:
 1. Kiến thức: * Biết tên và cách thực hiện các động tác Vửụn thụỷ, Tay. 
* Nắm được ủoọng taực ẹaự laờng trửụực – sau, troứ chụi “Bật cóc tiếp sức”.
 2. Kỹ năng: * Thực hiện được động tác Vửụn thụỷ, Tay. Nắm được ủoọng taực ẹaự laờng trửụực – sau, troứ chụi “Bật cóc tiếp sức”.
B. địa điểm - phương tiện: 
1. ẹũa ủieồm: Sân thể chất trường.
2. Phương tiện: 
 + Giáo viên chuẩn bị sơ đồ bài Thể dục lớp 7, còi, cờ hiệu, đồng hồ bấm giây.
 + HS dọn vệ sinh bãi tập, sơ đồ bài Thể dục lớp 7, ghế GV, sổ ghi đầu bài. 
C. tiến trình giảng dạy:
Nội dung
Định lượng
Phương pháp - Tổ chức
I. PHAÀN MễÛ ẹAÀU :
1. GV nhận lớp:
- Cán bộ lớp báo cáo (Sĩ số, dụng cụ, sân bãi, độ an toàn của sân bãi dụng cụ)
- Thầy trò chúc sức khỏe đầu giờ học.
- GV phổ biến ngắn gọn nội dung, mục đích yêu cầu của giờ học.
- Hỏi về tình hình sức khỏe của HS
2. Khởi động:- Caực khụựp : Coồ tay, coồ chaõn, vai, hoõng, goỏi.
* Khởi động chuyên môn: - EÙp ngang, eựp doùc, chaùy bửụực nhoỷ, naõng cao goỏi, goựt chaùm moõng.
3. Kiểm tra bài cũ:
II. PHAÀN Cễ BAÛN:
1. Baứi theồ duùc (TD) :
+ ẹoọng taực Vửụn thụỷ:
+ ẹoọng taực Tay:
2. Baọt nhaỷy:
Ôõn ủoọng taực boồ trụù:
- ẹaự laờng trửụực – sau
3. Chaùy beàn:
Chaùy treõn ủũa hỡnh tửù nhieõn
Nam: 3 voứng, Nửừ : 2 voứng
C/. PHAÀN KEÁT THUÙC :
1. Hồi tĩnh: Cúi người thả lỏng, hít thở sâu, một số động tác: vươn thở, tay, chân, điều hòa2. Nhận xét giờ học: - ý thức tham gia học tập (tuyên dương HS tích cực – Phê bình những HS chưa tích cực tập luyện)
3. Bài tập về nhà: 
- Về nhà tập luyện thêm
8-10 phút
2-3 phút
5-6 phút
4 x 8 nhịp
28–30 phút
10 - 12phút
12-14 phút
5-7 phút
300m
250m
4-5 phút
1 lần/nhịp
Lớp trưởng tập hợp lớp thành 3 hàng ngang báo cáo GV
 €€€€€€€
€ €€€€€€€
LT€ €€€€€€€
€GV nhaọn lụựp
- GV yêu cầu lớp trưởng cho lớp khởi động.
 € € € € € € 
 € € € € € € 
 € € € € € € 
- GV làm mẫu 2 động tác bài thể dục, chia nhóm (theo tổ) hoùc 2 động tác bài TD
Nhoựm.1	Nhoựm.2
€€€€	€€€€
€€€€ €€€€	 
Nhoựm.3 
€€€€ 
€€€€ 
- GV quan sát uốn nắn, sửa lỗi kỹ thuật cho HS.
€€€€€€€€
€€€€€€€€
xuất phát thửùc hieọn theo tửứng haứng ngang do GV ủieàu khieồn hoặc lớp trưởng, hoặc các tổ trưởng, hoặc một HS bất kỳ
* Chơi trò chơi an toàn.
- Troứ chụi: “Bật cóc tiếp sức”
- Chaùy voứng quanh saõn trửụứng theo hửụựng daón cuỷa GV - GV tính thời gian.
- Thaỷ loỷng toàn thân, hít thở sâu, đều, cử động tại chỗ nhẹ nhàng.
€GV
 €€€€€€€
 €€€€€€€
LT€ €€€€€€€
* Rỳt kinh nghiệm:
Lớp
Ngày soạn
Ngày dạy
Tiến độ
Lớ do
7A
Đỳng PPCT
7B
Đỳng PPCT
Tieỏt 38 
 - BAỉI TD: OÂn: 2 ủoọng taực Vửụn thụỷ, Tay. Hoùc : 2 ủoọng taực Chaõn, Lửụứn.
BAÄT NHAÛY: OÂn : ủoọng taực ẹaự laờng trửụực – sau, ủaự laờng sang ngang; 
 troứ chụi “ nhaỷy oõ tieỏp sửực”
A. mục tiêu:
 1. Kiến thức: 
* Biết tên và cách thực hiện các động tác Vửụn thụỷ, Tay, Chaõn, Lửụứn. 
* Nắm được ủoọng taực ẹaự laờng trửụực – sau, troứ chụi “Bật cóc tiếp sức”.
 2. Kỹ năng: 
* Thực hiện được động tác Vửụn thụỷ, Tay. Nắm được ủoọng taực ẹaự laờng trửụực – sau, troứ chụi “Bật cóc tiếp sức”.
B. địa điểm - phương tiện: 
1. ẹũa ủieồm: Sân thể chất trường.
2. Phương tiện: 
+ Giáo viên chuẩn bị sơ đồ bài Thể dục lớp 7, còi, cờ hiệu, đồng hồ bấm giây.
 + HS dọn vệ sinh bãi tập, sơ đồ bài Thể dục lớp 7, ghế GV, sổ ghi đầu bài. 
C. tiến trình giảng dạy:
Nội dung
Định lượng
Phương pháp - Tổ chức
I. PHAÀN MễÛ ẹAÀU :
1. GV nhận lớp:
- Cán bộ lớp báo cáo (Sĩ số, dụng cụ, sân bãi, độ an toàn của sân bãi dụng cụ)
- Thầy trò chúc sức khỏe đầu giờ học.
- GV phổ biến ngắn gọn nội dung, mục đích yêu cầu của giờ học.
- Hỏi về tình hình sức khỏe của HS
2. Khởi động:- Caực khụựp : Coồ tay, coồ chaõn, vai, hoõng, goỏi.
* Khởi động chuyên môn: - EÙp ngang, eựp doùc, chaùy bửụực nhoỷ, naõng cao goỏi, goựt chaùm moõng.
3. Kiểm tra bài cũ:
II. PHAÀN Cễ BAÛN:
1. Baứi theồ duùc (TD) :
- OÂn : 2 ủoọng taực Vửụn thụỷ, Tay
- Hoùc 2 ủoọng taực :
+ ẹoọng taực Chaõn :
2. Baọt nhaỷy:
Õn ủoọng taực boồ trụù:
- ẹaự laờng trửụực – sau
- ẹaự laờng sang ngang
- Troứ chụi: “nhaỷy oõ tieỏp sửực”
III. PHAÀN KEÁT THUÙC :
1. Hồi tĩnh: Cúi người thả lỏng, hít thở sâu, một số động tác: vươn thở, tay, chân, điều hòa.
2. Nhận xét giờ học: - ý thức tham gia học tập (tuyên dương HS tích cực – Phê bình những HS chưa tích cực tập luyện)
3. Bài tập về nhà: 
- Về nhà tập luyện thêm
8-10 phút
3 phút
5 phút
4 x 8 nhịp
28–30phút
10 -12phút
12-14 phút
10m
10m
4-5 phút
1 lần/nhịp
Lớp trưởng tập hợp lớp thành 3 hàng ngang báo cáo GV
 €€€€€€€
€ €€€€€€€
LT€ €€€€€€€
 €GV nhaọn lụựp
- GV yêu cầu lớp trưởng cho lớp khởi động.
 € € € € € € €
 € € € € € € €
 € € € € € € €
 - GV chia nhóm HS hoùc bài TD
+ ẹoọng taực Lửụứn :
- Hoùc theo nhoựm
- Bật nhảy: 
€€€€€€€€€
€€€€€€€€€
€€€€€€€€€
- Thửùc hieọn theo tửứng haứng ngang GV ủieàu khieồn, vaứ thửùc hieọn ủoàng loaùt
 € € € € € € €
 € € € € € € €
 € € € € € € €
- Thaỷ loỷng toàn thân, hít thở sâu, đều, cử động tại chỗ nhẹ nhàng.
 €GV
 €€€€€€€
 €€€€€€€
LT€ €€€€€€€
* Rỳt kinh nghiệm:
..
Lớp
Ngày soạn
Ngày dạy
Tiến độ
Lớ do
7A
Đỳng PPCT
7B
Đỳng PPCT
Tieỏt 39 
 - BAỉI TD: OÂn : 4 ủoọng taực Vửụn thụỷ, Tay, Chaõn, Lửụứn
 - BAÄT NHAÛY: OÂn : ủoọng taực ẹaự laờng trửụực – sau, ẹaự laờng sang ngang; 
 troứ chụi “ Baọt xa tieỏp sửực”
 - CHAẽY BEÀN: Chaùy treõn ủũa hỡnh tửù nhieõn
A. mục tiêu:
 1. Kiến thức: * Biết tên và cách thực hiện các động tác Vửụn thụỷ, Tay, Chaõn, Lửụứn. 
* Nắm được ủoọng taực ẹaự laờng trửụực – sau, troứ chụi “Bật cóc tiếp sức”.
 2. Kỹ năng: 
* Thực hiện được động tác Vửụn thụỷ, Tay. Nắm được ủoọng taực ẹaự laờng trửụực – sau, troứ chụi “Bật cóc tiếp sức”.
B. địa điểm - phương tiện: 
 1. ẹũa ủieồm: Sân thể chất trường.
2. Phương tiện: 
+ Giáo viên chuẩn bị sơ đồ bài Thể dục lớp 7, còi, cờ hiệu, đồng hồ bấm giây.
 + HS dọn vệ sinh bãi tập, sơ đồ bài Thể dục lớp 7, ghế GV, sổ ghi đầu bài. 
C. tiến trình giảng dạy:
Nội dung
Định lượng
Phương pháp - Tổ chức
I. PHAÀN MễÛ ẹAÀU :
1. GV nhận lớp:
- Cán bộ lớp báo cáo (Sĩ số, dụng cụ, sân bãi, độ an toàn của sân bãi dụng cụ)
- Thầy trò chúc sức khỏe đầu giờ học.
- GV phổ biến ngắn gọn nội dung, mục đích yêu cầu của giờ học.
- Hỏi về tình hình sức khỏe của HS
2. Khởi động:- Caực khụựp : Coồ tay, coồ chaõn, vai, hoõng, goỏi.
* Khởi động chuyên môn: - EÙp ngang, eựp doùc, chaùy bửụực nhoỷ, naõng cao goỏi, goựt chaùm moõng.
3. Kiểm tra bài cũ:
II. PHAÀN Cễ BAÛN:
1. Baứi theồ duùc:
- OÂn 4 ủoọng taực ủaừ hoùc
+ ẹoọng taực Vửụn thụỷ:
+ ẹoọng taực Tay:
+ ẹoọng taực Chaõn :
+ ẹoọng taực Lửụứn 
2. Baọt nhaỷy:
- Ôn ủoọng taực boồ trụù:
- ẹaự laờng trửụực – sau

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_TD_7_moi.doc