Giáo án Thể dục 7 - Năm học: 2010 – 2011

I. NHIỆM VỤ:

 - Ý nghĩa của việc phòng tránh phòng tránh chấn thương trong hoạt động thể dục thể thao (TDTT).

II. YÊU CẦU:

- Kiến thức: Hiểu được ý nghĩa của việc phòng tránh chấn thương khi hoạt động TDTT.

- Kỹ năng: Vận dụng các hiểu biết để phòng tránh chấn thương khi tập luyện, thi đấu.

- Thái độ: Nghiêm túc lắng nghe.

III. THỜI GIAN:

1 Tiết (45 phút)

 

doc 57 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 13/04/2017 Lượt xem 288Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Thể dục 7 - Năm học: 2010 – 2011", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ục.
- Ngắn gọn, đầy đủ nội dung. 
- Đúng đủ các động tác khởi động
- Thực hiện tương đối đúng động tác 
- Thực hiện cơ bản đúng cách triển khai đội hình 0-2-4. 
- Thực hiện cơ bản đúng động tác.
- Chú ý đổi chân khi giậm sai nhịp. (thực hiện giậm 2 lần hoặc bước trượt).
- Tư thế, động tác, khẩu lệnh dứt khoát của chỉ huy và tác phong nhanh nhẹn của học sinh.
- Thực hiện nghiêm túc, đều và đẹp yêu cầu đề bài.
- Thực hiện đủ yêu cầu đề bài nhưng có 1 vài chi tiết nhỏ thực hiện chưa chính xác. 
- Thực hiện đủ yêu cầu đề bài nhưng có 1 vài chi tiết nhỏ thực hiện chưa chính xác. 
- Thực hiện bài tập còn nhiều sai sót hoặc không đều nhau.
- Thực hiện không nghiêm túc, sai sót lặp lại nhiều lần.
- Thả lỏng các cơ khớp. 
- Đánh giá tiết học. 
- Luyện tập chạy bền ở nhà. 
Gọi 1-2HS thực hiện
 Πx x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
- Đội hình (2) 
Duyệt của Ban Giám Hiệu Ngày 10 tháng 10 năm 2010 
 Người soạn 
 Nguyễn Thanh Bạch Quang 
£ NHẬN XÉT BỔ SUNG:
	 GIÁO ÁN SỐ 08
MÔN: CHẠY NHANH + TTTC (BÓNG CHUYỀN) + CHẠY BỀN 
___________—Ÿ–___________
Tiết CT: 16
Thời gian dạy: 11/10/2010
I. NHIỆM VỤ:
- Chạy nhanh: Ôn các động tác bổ trợ: chạy bước nhỏ, chạy đạp sau. Xuất phát cao - chạy nhanh. 
- TTTC (Bóng chuyền): Đệm bóng, các động tác bổ trợ: tung và bắt bóng bằng 2 tay. 
- Chạy bền: Chạy trên dịa hình tự nhiên. 
II. YÊU CẦU: 
	- Kiến thức: Biết cách thực hiện các độngtác bổ trợ, xuất phát cao – chạy nhanh, đệm bóng 
- Kỹ năng: Thực hiện cơ bản đúng các động tác. 
- Thái độ: Nghiêm túc trong tập luyện. 
III. THỜI GIAN: 
 1 tiết (45 phút)
IV. ĐỊA ĐIỂM: 
	Sân trường 
V. DỤNG CỤ: 
	Còi 
PHẦN VÀ NỘI DUNG
LƯỢNG VĐ
YÊU CẦU CƠ BẢN
VỀ KỸ THUẬT
BIỆN PHÁP
TỔ CHỨC
I. Mở đầu: 
- Nhận lớp: 
 - Phổ biến nội dung, yêu cầu bài học: 
 - Khởi động: 
 Xoay các khớp 
 - Kiểm tra bài cũ:
 Xuất phát cao chạy nhanh 
II. Cơ bản: 
1. Chạy nhanh: 
- Các động tác bộ trợ: 
- Một số động tác bổ trợ:
 + Chạy bước nhỏ: 
 + Chạy đạp sau
- Xuất phát cao – chạy nhanh 
2. Tự chọn: 
- Đệm bóng: 
- Tung và bắt bóng bằng hai tay. 
3. Chạy bền: 
 Chạy trên địa hình tự nhiên 
III. Kết thúc: 
 - Hồi tỉnh:
 - Nhận xét: 
 - Dặn dò: 
6 phút
2l x 8nhịp
33 phút
1-2L
1-2L
2-3L
6 phút
- Kiểm tra sĩ số, trang phục.
- Ngắn gọn, đầy đủ nội dung. 
- Đúng đủ các động tác khởi động
- Thực hiện tương đối đúng động tác 
- Chạy trên 2 nữa bàn chân trước, thực hiện miết đất ra sau. 
- Nâng đùi ngang song song mặt đất. 
- Thực hiện cơ bản đúng động tác. 
- Xuất phát nhanh với hiệu lệnh
- Thực hiện được xuất phát cao – chạy nhanh. 
- Hai tay duỗi thẳng, tiếp xúc bóng vào giữa hai cẳng tay. 
- Hai tay giơ cao đón và tung bóng về phía trước. 
- Chạy theo khuôn viên trường. 
- Phân phối sức hợp lý khi chạy. 
- Thả lỏng các cơ khớp. 
- Đánh giá tiết học. 
- Luyện tập chạy bền ở nhà. 
 Gọi 1-3HS thực hiện
- Đội hình (2) 
Duyệt của Ban Giám Hiệu Ngày 10 tháng 10 năm 2010 
 Người soạn 
 Nguyễn Thanh Bạch Quang 
£ NHẬN XÉT BỔ SUNG:
GIÁO ÁN SỐ 09
MÔN: CHẠY NHANH + TTTC (BÓNG CHUYỀN)
___________—Ÿ–___________
Tiết CT: 17
Thời gian dạy: 18/10/2010
I. NHIỆM VỤ:
- Chạy nhanh: Trò chơi “chạy thoi tiếp sức”, chạy đạp sau, ngồi xuất phát. 
- TTTC (Bóng chuyền): Đệm bóng, các động tác bổ trợ: tung và bắt bóng bằng 2 tay. 
II. YÊU CẦU: 
 - Kiến thức: Biết cách thực hiện chạy đạp sau, ngồi xuất phát, trò chơi “Chạy thoi tiếp sức”. Biết cách thực hiện đệm bóng, một số động tác bổ trợ.
 - Kỹ năng: Thực hiện cơ bản đúng ngồi xuất phát, một số động tác bổ trợ bóng chuyền. Thực hiện được chạy đạp sau, đệm bóng. 
- Thái độ: Nghiêm túc trong tập luyện, đảm bảo không xảy ra chấn thương.
III. THỜI GIAN: 
 1 tiết (45 phút)
IV. ĐỊA ĐIỂM: 
	Sân tập TDTT của trường 
V. DỤNG CỤ: 
	Còi, bóng chuyền 
PHẦN VÀ NỘI DUNG
LƯỢNG VĐ
YÊU CẦU CƠ BẢN
VỀ KỸ THUẬT
BIỆN PHÁP
TỔ CHỨC
I. Phần mở đầu: 
 - Nhận lớp: 
 - Phổ biến nội dung, yêu cấu bài học: 
 - Khởi động: 
+ Chung: Xoay các khớp. 
+ Chuyên môn: Vặn mình. 
 - Kiểm tra bài cũ:
 Đệm bóng
II. Phần cơ bản: 
1. Chạy nhanh: 
- Trò chơi: “Chạy thoi tiếp sức”
- Một số động tác bổ trợ:
 + Chạy đạp sau
- Ngồi xuất phát: 
2. Tự chọn: 
- Đệm bóng: 
- Tung và bắt bóng bằng hai tay. 
III. Phần kết thúc: 
 - Hồi tỉnh:
 - Nhận xét: 
 - Dặn dò: 
8 phút
2L x 8nhịp
32 phút
1 hiệp
1-2L
1-2L
5 phút
- Cán sự chấn chỉnh hàng ngũ báo cáo sĩ số cho GV 
- Ngắn gọn, đầy đủ nội dung. 
- Đúng đủ các động tác khởi động
- Thực hiện cơ bản đúng kỷ thuật. 
- Chạy đúng theo qui định
- Chạm vào tay bạn mới được phép chạy về 
- Nâng đùi ngang song song mặt đất ở giai đoạn trên không.
- Thực hiện cơ bản đúng động tác. 
- Xuất phát nhanh với hiệu lệnh
- Thực hiện được ngồi xuất phát 
- Hai tay duỗi thẳng, tiếp xúc bóng vào giữa hai cẳng tay. 
- Thực hiện được động tác. 
- Hai tay giơ cao đón và tung bóng về phía trước. 
- Thực hiện cơ bản đúng động tác 
- Thả lỏng các cơ khớp. 
- Đánh giá tiết học. 
- Luyện tập chạy bền ở nhà. 
- Gọi 2-3 HS thực hiện, GV nhận xét cho điểm.
 xxxxx xxxxx
 12345 12345
 xxxxx xxxxx
 12345 12345
- Đội hình (2) 
Duyệt của Ban Giám Hiệu Ngày 16 tháng 10 năm 2010 
 Người soạn 
 Nguyễn Thanh Bạch Quang 
£ NHẬN XÉT BỔ SUNG:
GIÁO ÁN SỐ 09
MÔN: CHẠY NHANH + TTTC (BÓNG CHUYỀN) + CHẠY BỀN 
___________—Ÿ–___________
Tiết CT: 18
Thời gian dạy: 18/10/2010
I. NHIỆM VỤ:
- Chạy nhanh: Luyện tập: chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau. Xuất phát cao - chạy nhanh 30m.
- TTTC (Bóng chuyền): Đệm bóng, các động tác bổ trợ: tung và bắt bóng bằng 2 tay
- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên. 
II. YÊU CẦU: 
 - Kiến thức: Biết cách thực hiện chạy đạp sau, xuất phát cao chạy nhanh 30m, đệm bóng, một số động tác bổ trợ.
 - Kỹ năng: Thực hiện cơ bản đúng chạy đạp sau, một số động tác bổ trợ bóng chuyền. Thực hiện được xuất phát cao chạy nhanh, đệm bóng.
- Thái độ: Nghiêm túc trong tập luyện, đảm bảo không chấn thương.
III. THỜI GIAN: 
 1 tiết (45 phút)
IV. ĐỊA ĐIỂM: 
	Sân tập TDTT của trường 
V. DỤNG CỤ: 
	Còi, bóng chuyền 
PHẦN VÀ NỘI DUNG
LƯỢNG VĐ
YÊU CẦU CƠ BẢN
VỀ KỸ THUẬT
BIỆN PHÁP
TỔ CHỨC
I. Phần mở đầu: 
 - Nhận lớp: 
 - Phổ biến nội dung , yêu cầu bài học:
 - Khởi động: 
 + Chung: Xoay các khớp. 
 + Chuyên môn: Vặn mình. 
 - Kiểm tra bài cũ: 
 Ngồi – xuất phát 
II. Cơ bản: 
1. Chạy nhanh: 
- Một số động tác bổ trợ:
 + Chạy bước nhỏ: 
 + Chạy nâng cao đùi:
 + Chạy đạp sau
- Xuất phát cao – chạy nhanh 
2. Tự chọn: 
- Tung và bắt bóng hai người 
- Đệm bóng: 
- Chuyền bóng cao tay bằng hai tay. 
3. Chạy bền: 
 Chạy trên địa hình tự nhiên 
* Củng cố: 
 - Xuất phát cao chạy nhanh
- Đệm bóng
III. Kết thúc: 
 - Hồi tỉnh:
 - Nhận xét: 
 - Dặn dò: 
7 phút
2L x 8nhịp
32 phút
1-2L
1-2L
1-2L
2-3L
6 phút
- Kiểm tra sĩ số, trang phục.
- Ngắn gọn, đầy đủ nội dung. 
- Đúng đủ các động tác khởi động
- Thực hiện tương đối đúng động tác 
- Chạy trên 2 nữa bàn chân trước, thực hiện miết đất ra sau. 
- Nâng đùi ngang song song mặt đất. 
- Thực hiện cơ bản đúng động tác. 
- Xuất phát nhanh với hiệu lệnh
- Thực hiện được xuất phát cao – chạy nhanh. 
- Người cầm bóng tung bóng bằng hai tay, người đối diện bắt bóng bằng hai tay trên cao. 
- Biết cách thực hiện động tác 
- Hai tay duỗi thẳng, tiếp xúc bóng vào giữa hai cẳng tay. 
- Biết cách đệm bóng 
- Hai tay giơ cao đón và đẩy bóng về phía trước. 
- Chạy theo khuôn viên trường. 
- Phân phối sức hợp lý khi chạy. 
- Thực hiện tương đối đúng kỷ thuật. 
- Thả lỏng các cơ khớp. 
- Đánh giá tiết học. 
- Luyện tập chạy bền ở nhà. 
- Gọi 2-3HS thực hiện 
xxxxx xxxxx
- Gọi Hs thực hiện
- Đội hình (2) 
Duyệt của Ban Giám Hiệu Ngày 16 tháng 10 năm 2010 
 Người soạn 
 Nguyễn Thanh Bạch Quang 
£ NHẬN XÉT BỔ SUNG:
GIÁO ÁN SỐ 10
MÔN: CHẠY NHANH + TTTC (BÓNG CHUYỀN)
___________—Ÿ–___________
Tiết CT: 19
Thời gian dạy: 25/10/2010
I. NHIỆM VỤ:
- Chạy nhanh: Luyện tập: chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau. Xuất phát cao - chạy nhanh 30m.
- TTTC (Bóng chuyền): Một số động tác bổ trợ: đệm bóng bằng hai tay. Đệm bóng, chuyền bóng cao tay bằng hai tay. 
II. YÊU CẦU: 
 - Kiến thức: Biết cách thực hiện chạy đạp sau, xuất phát cao chạy nhanh 30m, đệm bóng, một số động tác bổ trợ.
 - Kỹ năng: Thực hiện cơ bản đúng chạy đạp sau, một số động tác bổ trợ bóng chuyền. Thực hiện được xuất phát cao chạy nhanh, đệm bóng, chuyền bóng cao tay bằng hai tay. 
- Thái độ: Nghiêm túc trong tập luyện, đảm bảo không xảy ra chấn thương. 
III. THỜI GIAN: 
 1 tiết (45 phút)
IV. ĐỊA ĐIỂM: 
	Sân tập TDTT của trường 
V. DỤNG CỤ: 
	Còi 
PHẦN VÀ NỘI DUNG
LƯỢNG VĐ
YÊU CẦU CƠ BẢN
VỀ KỸ THUẬT
BIỆN PHÁP
TỔ CHỨC
I. Mở đầu: 
 - Ổn định: 
 - Phổ biến nội dung 
 - Khởi động: 
 + Chung: Xoay các khớp. 
 + Chuyên môn: Vặn mình. 
 - Kiểm tra bài cũ:
 Chạy đạp sau 
II. Cơ bản: 
1. Chạy nhanh: 
- Một số động tác bổ trợ:
 + Chạy bước nhỏ: 
 + Chạy nâng cao đùi:
 + Chạy đạp sau
- Xuất phát cao – chạy nhanh 
* Củng cố: 
- Kỷ thuật xuất phát cao – chạy nhanh 
2. Tự chọn: 
- Đệm bóng bằng hai tay 
- Chuyền bóng cao tay bằng hai tay: 
* Củng cố: 
 Đệm bóng 
III. Kết thúc: 
 - Hồi tỉnh: 
 - Nhận xét: 
 - Dặn dò: 
8 phút
2L x 8nhịp
31 phút
1-2L
1-2L
1-2L
2-3L
1L
6 phút
- Kiểm tra sĩ số, trang phục.
- Ngắn gọn, đầy đủ nội dung. 
- Đúng đủ các động tác khởi động
- Thực hiện cơ bản đúng động tác. 
- Chạy trên 2 nữa bàn chân trước, thực hiện miết đất ra sau. 
- Nâng đùi ngang song song mặt đất. 
- Thực hiện cơ bản đúng động tác. 
- Xuất phát nhanh với hiệu lệnh
- Thực hiện được xuất phát cao – chạy nhanh. 
- Thực hiện đúng động tác 
- Hai tay duỗi thẳng, tiếp xúc bóng vào giữa hai cẳng tay. 
- Thực hiện được động tác 
- Hai tay giơ cao đón và đẩy bóng về phía trước. 
- Thực hiện được động tác 
- Thả lỏng các cơ khớp. 
- Đánh giá tiết học. 
- Luyện tập chạy bền ở nhà.
Gọi 1-2HS thực hiện
- Gọi 1-2 HS thực hiện 
 x x x x x x
 x x x x x x
- Gọi 1-2 HS thực hiện 
- Đội hình (2) 
Duyệt của Ban Giám Hiệu Ngày 23 tháng 10 năm 2010 
 Người soạn 
 Nguyễn Thanh Bạch Quang 
£ NHẬN XÉT BỔ SUNG:
GIÁO ÁN SỐ 10
MÔN: CHẠY NHANH + TTTC (BÓNG CHUYỀN) + CHẠY BỀN 
___________—Ÿ–___________
Tiết CT: 20
Thời gian dạy: 25/10/2010
I. NHIỆM VỤ:
- Chạy nhanh: Luyện tập: chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau. Xuất phát cao - chạy nhanh 30m.
- TTTC (Bóng chuyền): Một số động tác bổ trợ: đệm bóng bằng hai tay. Đệm bóng, chuyền bóng cao tay bằng hai tay. 
- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên. 
II. YÊU CẦU: 
 - Kiến thức: Biết cách thực hiện chạy đạp sau, xuất phát cao chạy nhanh 30m, đệm bóng, một số động tác bổ trợ.
 - Kỹ năng: Thực hiện cơ bản đúng chạy đạp sau, một số động tác bổ trợ bóng chuyền. Thực hiện được xuất phát cao chạy nhanh, đệm bóng, chuyền bóng cao tay bằng hai tay. 
- Thái độ: Nghiêm túc trong tập luyện, đảm bảo không xảy ra chấn thương. 
III. THỜI GIAN: 
 1 tiết (45 phút)
IV. ĐỊA ĐIỂM: 
	Sân tập TDTT của trường 
V. DỤNG CỤ: 
	Còi 
PHẦN VÀ NỘI DUNG
LƯỢNG VĐ
YÊU CẦU CƠ BẢN
VỀ KỸ THUẬT
BIỆN PHÁP
TỔ CHỨC
I. Mở đầu: 
 - Ổn định: 
 - Phổ biến nội dung 
 - Khởi động: 
 + Chung: Xoay các khớp. 
 + Chuyên môn: Vặn mình. 
 - Kiểm tra bài cũ:
 Xuất phát cao chạy nhanh 
II. Cơ bản: 
1. Chạy nhanh: 
- Một số động tác bổ trợ:
 + Chạy bước nhỏ: 
 + Chạy nâng cao đùi:
 + Chạy đạp sau
- Xuất phát cao – chạy nhanh 
* Củng cố: 
- Kỷ thuật xuất phát cao – chạy nhanh 
2. Tự chọn: 
- Đệm bóng bằng hai tay 
- Chuyền bóng cao tay bằng hai tay: 
* Củng cố: 
 Đệm bóng 
3. Chạy bền: 
 Chạy trên địa hình tự nhiên 
III. Kết thúc: 
 - Hồi tỉnh: 
 - Nhận xét: 
 - Dặn dò: 
6 phút
2Lx 8nhịp
34 phút
1-2L
1-2L
1-2L
2-3L
7 phút
- Kiểm tra sĩ số, trang phục.
- Ngắn gọn, đầy đủ nội dung. 
- Đúng đủ các động tác khởi động
- Thực hiện tương đối đúng động tác 
- Chạy trên 2 nữa bàn chân trước, thực hiện miết đất ra sau. 
- Nâng đùi ngang song song mặt đất. 
- Thực hiện cơ bản đúng động tác. 
- Xuất phát nhanh với hiệu lệnh
- Thực hiện được xuất phát cao – chạy nhanh. 
- Thực hiện đúng động tác 
- Hai tay duỗi thẳng, tiếp xúc bóng vào giữa hai cẳng tay. 
- Thực hiện được động tác 
- Hai tay giơ cao đón và đẩy bóng về phía trước. 
- Thực hiện được động tác 
- Thực hiện được động tác 
- Chạy theo khuôn viên trường. 
- Phân phối sức hợp lý khi chạy. 
- Thả lỏng các cơ khớp. 
- Đánh giá tiết học. 
- Luyện tập chạy bền ở nhà.
 Gọi 2-3 HS thực hiện 
- Gọi 1-2HS thực hiện 
 x x x x 
 x x x x 
- Gọi 1-2 HS thực hiện 
- Đội hình (2) 
Duyệt của Ban Giám Hiệu Ngày 23 tháng 10 năm 2010 
 Người soạn 
 Nguyễn Thanh Bạch Quang 
£ NHẬN XÉT BỔ SUNG:
GIÁO ÁN SỐ 11
MÔN: CHẠY NHANH + TTTC (BÓNG CHUYỀN)
___________—Ÿ–___________
Tiết CT: 21
Thời gian dạy: 01//11/2010
I. NHIỆM VỤ:
- Chạy nhanh: Các động tác bổ trợ: chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau. Trò chơi :Ai nhanh hơn”, xuất phát cao - chạy nhanh 50-60m 
- TTTC (Bóng chuyền): Một số động tác bổ trợ: từng người đệm bóng lên cao, đệm bóng, phát bóng thấp tay chính diện.
II. YÊU CẦU: 
 - Kiến thức: Biết cách thực hiện các động tác bổ trợ, trò chơi, xuất phát cao chạy nhanh. Biết cách thực hiện động tác bổ trợ đệm bóng, đệm bóng, phát bóng thấp tay chính diện. 
- Kỹ năng: Thực hiện cơ bản đúng các động tác bổ trợ chạy nhanh, bổ trợ đệm bóng, đệm bóng. Thực hiện được xuất phát cao chạy nhanh, phát bóng thấp tay chính diện. 
- Thái độ: Nghiêm túc trong tập luyện, đảm bảo không chấn thương. 
III. THỜI GIAN: 
 1 tiết (45 phút)
IV. ĐỊA ĐIỂM: 
	Sân tập TDTT của trường 
V. DỤNG CỤ: 
	Còi, bóng chuyền, sân bóng 
PHẦN VÀ NỘI DUNG
LƯỢNG VĐ
YÊU CẦU CƠ BẢN
VỀ KỸ THUẬT
BIỆN PHÁP
TỔ CHỨC
I. Phần mở đầu: 
 - Ổn định: 
 - Phổ biến nội dung 
 - Khởi động: 
 + Chung: Xoay các khớp. 
 + Chuyên môn: Vặn mình. 
 - Kiểm tra bài cũ: 
 Đệm bóng. 
II. Cơ bản: 
1. Chạy nhanh: 
- Một số động tác bổ trợ:
 + Chạy bước nhỏ: 
 + Chạy nâng cao đùi
 + Chạy đạp sau
- Trò chơi: “Ai nhanh hơn” 
* Củng cố: Xuất phát cao chạy nhanh. 
2. Tự chọn: 
- Đệm bóng lên cao 
- Đệm bóng: 
- Phát bóng thấp tay chính diện.
* Củng cố: Kỷ thuật đệm bóng, phát bóng thấp tay chính diện.
III. Kết thúc: 
 - Hồi tỉnh: 
 - Nhận xét: 
 - Dặn dò: 
8 phút
2l x 8nhịp
32 phút
1-2L
1-2L
1-2L
1 hiệp
5 phút
- Kiểm tra sĩ số, trang phục.
- Ngắn gọn, đầy đủ nội dung. 
- Đúng đủ các động tác khởi động
- Thực hiện tương đối cách đệm bóng. 
- Chạy trên 2 nữa bàn chân trước, thực hiện miết đất ra sau. 
- Nâng đùi ngang song song mặt đất. 
- Thực hiện cơ bản đúng động tác. 
- Chạy vòng quanh các bạn
- Kêu số nào thì số đó chạy. 
- Tích cực tham gia trò chơi 
- Thực hiện được xuất phát cao – chạy nhanh. 
- Từng người đệm bóng lên cao
- Thực hiện cơ bản đúng động tác. 
- Hai tay duỗi thẳng, tiếp xúc bóng vào giữa hai cẳng tay. 
- Thực hiện cơ bản đúng động tác. 
- Tung bóng về phía trước, tay thuận đánh từ sau ra trước đánh bóng. 
- Thực hiện được động tác 
- Thả lỏng các cơ khớp. 
- Đánh giá tiết học. 
- Luyện tập đệm bóng ở nhà.
- GV gọi 2-3 HS thực hiện.
 x x x x x x 
 t
 x x x x x x 
- Gọi 1-2 HS thực hiện 
 x x x x x x
 t
 x x x x x x
- Gọi 1-2 Hs thực hiện 
- Đội hình (2) 
Duyệt của Ban Giám Hiệu Ngày 30 tháng 10 năm 2010 
 Người soạn 
 Nguyễn Thanh Bạch Quang 
£ NHẬN XÉT BỔ SUNG:
GIÁO ÁN SỐ 11
MÔN: CHẠY NHANH + TTTC (BÓNG CHUYỀN) + CHẠY BỀN 
___________—Ÿ–___________
Tiết CT: 22 
Thời gian dạy: 01//11/2010
I. NHIỆM VỤ:
- Chạy nhanh: Các động tác bổ trợ: chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau, xuất phát cao - chạy nhanh 50-60m 
- TTTC (Bóng chuyền): Một số động tác bổ trợ: từng người đệm bóng lên cao, đệm bóng, phát bóng thấp tay chính diện.
- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên, nhảy dây bền.
II. YÊU CẦU: 
 - Kiến thức: Biết cách thực hiện các động tác bổ trợ, trò chơi, xuất phát cao chạy nhanh. Biết cách thực hiện động tác bổ trợ đệm bóng, đệm bóng, phát bóng thấp tay chính diện. Nhảy dây bền 
- Kỹ năng: Thực hiện cơ bản đúng các động tác bổ trợ chạy nhanh, bổ trợ đệm bóng, đệm bóng, nhảy dây bền. Thực hiện được xuất phát cao chạy nhanh, phát bóng thấp tay chính diện. 
- Thái độ: Nghiêm túc trong tập luyện, đảm bảo không chấn thương. 
III. THỜI GIAN: 
 1 tiết (45 phút)
IV. ĐỊA ĐIỂM: 
	Sân tập TDTT của trường 
V. DỤNG CỤ: 
	Còi, bóng chuyền, sân bóng, dây nhảy (cá nhân)
PHẦN VÀ NỘI DUNG
LƯỢNG VĐ
YÊU CẦU CƠ BẢN
VỀ KỸ THUẬT
BIỆN PHÁP
TỔ CHỨC
I. Phần mở đầu: 
 - Ổn định: 
- Phổ biến nội dung 
- Khởi động: 
+ Chung: Xoay các khớp. 
+ Chuyên môn: Vặn mình.
- Kiểm tra bài cũ: 
 Đệm bóng. 
II. Cơ bản: 
1. Chạy nhanh: 
- Một số động tác bổ trợ:
 + Chạy bước nhỏ: 
 + Chạy nâng cao đùi
 + Chạy đạp sau
- Xuất phát cao – chạy nhanh 
* Củng cố: Xuất phát cao chạy nhanh. 
2. Tự chọn: 
- Đệm bóng lên cao 
- Đệm bóng: 
- Phát bóng thấp tay chính diện.
* Củng cố: Kỷ thuật đệm bóng, phát bóng thấp tay chính diện.
3. Chạy bền: 
 - Chạy trên địa hình tự nhiên 
- Nhảy dây bền 
III. Kết thúc: 
 - Hồi tỉnh: 
 - Nhận xét: 
 - Dặn dò: 
7 phút
2L x 8nhịp
32 phút
1-2L
1-2L
1-2L
2-3L
6 phút
- Kiểm tra sĩ số, trang phục.
- Ngắn gọn, đầy đủ nội dung. 
- Đúng đủ các động tác khởi động
- Thực hiện tương đối đúng cách đệm bóng. 
- Chạy trên 2 nữa bàn chân trước, thực hiện miết đất ra sau. 
- Nâng đùi ngang song song mặt đất. 
- Thực hiện cơ bản đúng động tác. 
- Xuất phát nhanh với hiệu lệnh
- Thực hiện được xuất phát cao – chạy nhanh. 
- Chú ý chạy bằng nữa bàn chân trên. 
- Thực hiện đúng kỷ thuật.
- Từng người đệm bóng lên cao
- Thực hiện cơ bản đúng động tác. 
- Hai tay duỗi thẳng, tiếp xúc bóng vào giữa hai cẳng tay. 
- Thực hiện cơ bản đúng động tác. 
- Tung bóng về phía trước, tay thuận đánh từ sau ra trước đánh bóng. 
- Thực hiện được động tác 
- Thực hiện tương đối đúng động tác
- Chạy theo khuôn viên trường. 
- Phân phối sức hợp lý khi chạy. 
- Thực hiện được động tác 
- Thả lỏng các cơ khớp. 
- Đánh giá tiết học. 
- Luyện tập đệm bóng ở nhà.
- GV gọi 2-3 HS thực hiện.
- GV gọi HS thực hiện
- Gọi 1-2 HS thực hiện 
 x x x 
 x x x x x x 
 x x x x x x 
- Đội hình (2) 
Duyệt của Ban Giám Hiệu Ngày 30 tháng 10 năm 2010 
 Người soạn 
 Nguyễn Thanh Bạch Quang 
£ NHẬN XÉT BỔ SUNG:
GIÁO ÁN SỐ 12
MÔN: CHẠY NHANH + TTTC (BÓNG CHUYỀN)
___________—Ÿ–___________
Tiết CT: 23
Thời gian dạy: 08//11/2010
I. NHIỆM VỤ:
- Chạy nhanh: Luyện tập: chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau, xuất phát cao - chạy nhanh 60m 
- TTTC (Bóng chuyền): Một số động tác bổ trợ: tung bóng và vung tay chuyển trọng tâm, phát bóng thấp tay chính diện. 
II. YÊU CẦU: 
 - Kiến thức: Biết cách thực hiện một số động tác bổ trợ, xuất phát cao chạy nhanh. Phát bóng thấp tay chính diện, một số động tác bổ trợ. 
 - Kỹ năng: Thực hiện cơ bản đúng các động tác bổ trợ chạy nhanh, bổ trợ phát bóng. Thực hiện được xuất phát cao chạy nhanh, phát bóng thấp tay chính diện.
- Thái độ: Nghiêm túc trong tập luyện, đảm bảo không xảy ra chấn thương. 
III. THỜI GIAN: 
 1 tiết (45 phút)
IV. ĐỊA ĐIỂM: 
	Sân tập TDTT của trường 
V. DỤNG CỤ: 
	Còi, bóng chuyền, sân bóng 
PHẦN VÀ NỘI DUNG
LƯỢNG VĐ
YÊU CẦU CƠ BẢN
VỀ KỸ THUẬT
BIỆN PHÁP
TỔ CHỨC
I. Phần mở đầu: 
 - Nhận lớp: 
 - Phổ biến nội dung, yêu cầu bài học: 
 - Khởi động: 
 +Chung: Xoay các khớp. 
 +Chuyên môn: Vặn mình. 
 - Kiểm tra bài cũ: 
 Xuất phát cao chạy nhanh
II. Phần cơ bản: 
1. Chạy nhanh: 
- Một số động tác bổ trợ:
 + Chạy bước nhỏ: 
 + Chạy nâng cao đùi
 + Chạy đạp sau
- Xuất phát cao – chạy nhanh 
* Củng cố: Kỷ thuật xuất phát cao chạy nhanh. 
2. Tự chọn: 
- Một số động tác bổ trợ: 
 + Tung bóng và vung tay chuyển trọng tâm (không bóng)
- Phát bóng thấp tay chính diện.
* Củng cố: Kỷ thuật phát bóng thấp tay chính diện.
III. Phần kết thúc: 
 - Hồi tỉnh: 
 - Nhận xét: 
 - Dặn dò: 
8 phút
2L x 8nhịp
33 phút
1-2L
1-2L
1-2L
2-3L
4 phút
- Kiểm tra sĩ số, trang phục.
- Ngắn gọn, đầy đủ nội dung. 
- Đúng , đủ các động tác khởi động
- Thực hiện tương đối được xuất phát cao chạy nhanh. 
- Chạy trên 2 nữa bàn chân trước, thực hiện miết đất ra sau. 
- Nâng đùi ngang song song mặt đất. 
- Thực hiện cơ bản đúng động tác. 
- Xuất phát nhanh với hiệu lệnh
- Thực hiện được xuất phát cao – chạy nhanh. 
- Thực hiện tương đối đúng kỷ thuật.
- Thực hiện cơ bản đúng động tác tung bóng và vung tay đánh bóng, chuyển trọng tâm. 
- Tung bóng về phía trước, tay thuận đánh từ sau ra trước đánh bóng. 
- Thực hiện đúng động tác 
- Thả lỏng các cơ khớp. 
- Đánh giá tiết học. 
- Luyện tập đệm bóng, phát bóng ở nhà.
- GV gọi 2-3 HS thực hiện.
- GV gọi HS thực hiện
x x x x x x
 x x x x x x ”
- Gọi HS thực hiện
- Đội hình ‚
Duyệt của Ban Giám Hiệu Ngày 07 tháng 11 năm 2010 
 Người soạn 
 Nguyễn Thanh Bạch Quang 
£ NHẬN XÉT BỔ SUNG:
GIÁO ÁN SỐ 12
MÔN: CHẠY NHANH 
___________—Ÿ–___________
Tiết CT: 24
Thời gian dạy: 08//11/2010
I. NHIỆM VỤ:
- Chạy nhanh : Kiểm tra xuất phát cao chạy nhanh 60m (kỷ thuật bước chạy và thành tích)
II. YÊU CẦU: 
 - Kiến thức: Biết cách thực hiện xuất phát cao chạy nhanh. 
 - Kỹ năng: Thực hiện cơ bản đúng kỷ thuật xuất phát cao chạy nhanh, Đạt tiêu chuẩn RLTT. 
- Thái độ: Nghiêm túc trong kiểm tra. 
III. THỜI GIAN: 
 1 tiết (45 phút)
IV. ĐỊA ĐIỂM: 
	Sân tập TDTT của trường 
V. DỤNG CỤ: 
	Còi 
PHẦN VÀ NỘI DUNG
LƯỢNG VĐ
YÊU CẦU CƠ BẢN
VỀ KỸ THUẬT
BIỆN PHÁP
TỔ CHỨC
I. Mở đầu: 
 - Ổn định: 
 - Phổ biến nội dung 
 - Khởi động: 
 + Chung: Xoay các khớp. 
 + Chuyên môn: Soạt ngang, soạt dọc 
 - Kiểm tra bài cũ: 
II. Cơ bản: 
1. Kiểm Tra: 
- Xuất phát cao – chạy nhanh 
- Thang điểm: 
 + Điểm 9,10: 
 + Điểm 7,8: 
 + Điểm 5,6: 
 + Điểm 3,4: 
* Củng cố: Xuất phát cao chạy nhanh. 
III. Kết thúc: 
 - Hồi tỉnh: 
 - Nhận xét: 
 - Dặn dò: 
9 phút
2l x 8nhịp
30 phút
4 phút
- Kiểm tra sĩ số, trang phục.
- Ngắn gọn, đầy đủ nội dung. 
- Đúng đủ các động tác khởi động
- Kiểm tra sân bãi, đồng hồ bấm giây. 
- Thực hiện cơ bản đúng kỷ thuật 

Tài liệu đính kèm:

  • docGiao_an_The_duc_7_soan_4_cot.doc