Giáo án Thể dục 7 - Ôn tập kiểm tra học kì I: Chạy nhanh

I. Mục tiêu bài dạy .

1. Kiến thức: Ôn 1 số trò chơi ,động tác bổ trợ kĩ thuật và phát triển sức nhanh

2. Kỹ năng: HS thực hiện đúng kĩ thuật các động tác bổ trợ .

3. Thái độ: HS cú ý thức tự giỏc, tự giỏc, nghiờm tỳc trong tập luyện, đảm bảo an toàn.

II. Địa điểm –phương tiện .

- Trên sân tập của trường, vệ sinh sạch sẽ sân tập.

- 1 còi, ĐH bấm giờ, giáo án, trang phục của HS và GV.

III. Tiến trình lên lớp.

 

doc 4 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 13/04/2017 Lượt xem 247Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Thể dục 7 - Ôn tập kiểm tra học kì I: Chạy nhanh", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 25/ 11/2013
Ngày giảng: 7B:
 Tiết 33
 - Ôn tập kiểm tra học kì I: Chạy nhanh 
 - Kiểm tra tiờu chuẩn RLTT
I. Mục tiêu bài dạy .
1. Kiến thức: Ôn 1 số trò chơi ,động tác bổ trợ kĩ thuật và phát triển sức nhanh
2. Kỹ năng: HS thực hiện đúng kĩ thuật các động tác bổ trợ .
3. Thỏi độ: HS cú ý thức tự giỏc, tự giỏc, nghiờm tỳc trong tập luyện, đảm bảo an toàn.
II. Địa điểm –phương tiện .
- Trên sân tập của trường, vệ sinh sạch sẽ sân tập.
- 1 còi, ĐH bấm giờ, giáo án, trang phục của HS và GV.
III. Tiến trình lên lớp.
Nội dung
định lượng
Phương pháp tổ chức
A. Phần mở đầu:
1. Nhận lớp 
- GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số
7B: 
2. Phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học. 
3. Khởi động 
- Xoay các khớp, ép ngang ép dọc, chạy một vòng quanh sân tập 
B. Phần cơ bản
1. Chạy ngắn:
**Mục tiêu: Ôn chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau. Ôn xuất phát cao chạy nhanh 40m.
**Cách tiến hành:
**Kết luận: HS thực hiện được kĩ thuật đó học
** Chơi trò chơi(Ai nhanh hơn )
3. Củng cố.
- Chạy nhanh:
C. Phần kết thúc 
1.Thả lỏng hồi tĩnh 
2. Nhận xét, đánh giá giờ học.
3. Giao bài về nhà 
5’-7’
30’-32’
5’-7’
- Lớp trưởng tập hợp lớp, báo cáo sĩ số cho GV 
- GV phổ biến nội dung yêu cầu bài học 
* * * * * * * *
* * * * * * * *
* * * * * * * *
*GV
- GV hướng dẫn HS khởi động 
- HS khởi động theo hướng dẫn 
- GV hướng dẫn hs lại các kĩ thuật bổ trợ chạy ngắn.
- HS tập luyện theo hướng dẫn.
- GV quan sát sửa sai.
- HS sửa sai kĩ thuật.
 * * * * * * * 
* * * * * * * 
* * * * * * * 
 GV
- GV hướng dẫn cách chơi ,luật chơi,tổ chức đội hình chơi.
- HS chơi theo hướng dẫn ,chơi đúng luật, chơi vui vẻ, đoàn kết.
- GV gọi 3 em lên thực hiện kĩ thuật xuất cao chạy nhanh 40m.
- HS thực hiện theo yêu cầu.
- GV hướng dẫn HS thả lỏng 
- GV nhận xét đánh giá giờ học 
- HS nhận bài về nhà 
* * * * * * *
* * * * * * *
* * * * * * *
 *GV
Ngày 07 tháng 12 năm 2013
 Ký duyệt
 Đỗ Thanh Sơn
Ngày soạn: 26/ 11/2013
Ngày giảng: 7B:
Tiết 34
 - Ôn tập kiểm tra học kì I: Chạy nhanh - - Kiểm tra tiờu chuẩn RLTT
I. Mục tiêu bài dạy .
1. Kiến thức: Ôn 1 số trò chơi ,động tác bổ trợ kĩ thuật và phát triển sức nhanh
2. Kỹ năng: HS thực hiện đúng kĩ thuật các động tác bổ trợ .
3. Thỏi độ: HS cú ý thức tự giỏc, tự giỏc, nghiờm tỳc trong tập luyện, đảm bảo an toàn.
II. Địa điểm –phương tiện .
- Trên sân tập của trường, vệ sinh sạch sẽ sân tập.
- 1 còi, ĐH bấm giờ, giáo án, trang phục của HS và GV.
III. Tiến trình lên lớp.
Nội dung
định lượng
Phương pháp tổ chức
A. Phần mở đầu:
1. Nhận lớp 
- GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số
7B: 
2. Phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học. 
3. Khởi động 
- Xoay các khớp, ép ngang ép dọc, chạy một vòng quanh sân tập 
B. Phần cơ bản
1. Chạy ngắn:
**Mục tiêu: Ôn chạy bước nhỏ,chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau. Ôn xuất phát cao chạy nhanh 30- 40 m
**Cách tiến hành:
**Kết luận: HS thực hiện được kĩ thuật đó học
**Chơi trò chơi(chạy tiếp sức)
3. Củng cố.
- Chạy ngắn:
C. Phần kết thúc 
1.Thả lỏng hồi tĩnh 
2. Nhận xét, đánh giá giờ học.
3. Giao bài về nhà 
5’-7’
30’-32’
5’-7’
- Lớp trưởng tập hợp lớp, báo cáo sĩ số cho GV 
- GV phổ biến nội dung yêu cầu bài học 
* * * * * * * *
* * * * * * * *
* * * * * * * *
*GV
- GV hướng dẫn HS khởi động 
- HS khởi động theo hướng dẫn 
- GV hướng dẫn hs lại các kĩ thuật bổ trợ chạy ngắn.
- HS tập luyện theo hướng dẫn.
- GV quan sát sửa sai.
- HS sửa sai kĩ thuật.
 * * * * * * * 
* * * * * * * 
* * * * * * * 
 GV
- GV hướng dẫn cách chơi ,luật chơi,tổ chức đội hình chơi.
- HS chơi theo hướng dẫn ,chơi đúng luật, chơi vui vẻ, đoàn kết.
- GV gọi 3 em lên thực hiện kĩ thuật xuất phát cao chạy nhanh 40 m.
- HS thực hiện theo yêu cầu.
- GV hướng dẫn HS thả lỏng 
- GV nhận xét đánh giá giờ học 
- HS nhận bài về nhà 
* * * * * * *
* * * * * * *
* * * * * * *
 *GV
 Ngày tháng 12 năm 2013
 Ký duyệt
 Đỗ Thanh Sơn

Tài liệu đính kèm:

  • docT3334.doc