Giáo án Thể dục 7 - Tiết 11: Đội hình đội ngũ – Chạy nhanh – Chạy bền

I. Mục tiêu bài dạy .

1.Kiến thức:

- Ôn 1 số kĩ năng HS thực hiện còn yếu.Yêu cầu HS thực hiện chính xác,đều,đẹp ,nhịp nhàng các kĩ năng.

- Ôn biến đổi đội hình 0-3-6-9 và đội hình 0-2-4. Yêu cầu HS biết cách biến đổi

- Ôn một số động tác bổ trợ, bài tập phát triển sức nhanh. Yêu cầu HS biết và thực hiện được tương đối chính xác các nội dung ôn tập.

2. Kĩ năng:

- Học tư thế sẵn sàng- xuất phát.Yêu cầu HS biết cách xuất phát đúng kĩ thuật.

- Tiếp tục rèn luyện sức bền.Yêu cầu HS chạy hết cự li quy định

3. Thái độ:

 

doc 6 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 13/04/2017 Lượt xem 313Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Thể dục 7 - Tiết 11: Đội hình đội ngũ – Chạy nhanh – Chạy bền", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 28/9/2013
Ngày giảng: 7A: 7B: 
 Tiết 11
- ĐHĐN: Ôn một số kĩ năng HS thực hiện còn yếu (do GV chọn ); Biến đổi đội hình 0-3-6-9. Biến đổi đội hình 0-2- 4.
- Chạy nhanh: Ôn đứng vai hướng chạy xuất phát, Ngồi -xuất phát,tư thế sẵn sàng –xuất phát .
- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.
I. Mục tiêu bài dạy .
1.Kiến thức:
- Ôn 1 số kĩ năng HS thực hiện còn yếu.Yêu cầu HS thực hiện chính xác,đều,đẹp ,nhịp nhàng các kĩ năng.
- Ôn biến đổi đội hình 0-3-6-9 và đội hình 0-2-4. Yêu cầu HS biết cách biến đổi 
- Ôn một số động tác bổ trợ, bài tập phát triển sức nhanh. Yêu cầu HS biết và thực hiện được tương đối chính xác các nội dung ôn tập.
2. Kĩ năng:
- Học tư thế sẵn sàng- xuất phát.Yêu cầu HS biết cách xuất phát đúng kĩ thuật.
- Tiếp tục rèn luyện sức bền.Yêu cầu HS chạy hết cự li quy định
3. Thỏi độ :
- Yêu cầu trong tập luyện phải trật tự, tự giác, tích cực. 
II. Địa điểm –phương tiện
-Trên sân tập của trường ,vệ sinh sạch sẽ sân tập .
-1 còi ,ĐH bấm giờ,giáo án,trang phục của HS và GV.
III.tiến trình lên lớp.
Nội dung
định lượng
Phương pháp tổ chức
A. Phần mở đầu:
1. nhận lớp 
- GV nhận lớp , kiểm tra sĩ số
7a: ... 7b: 
2. Phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học 
3. Khởi động 
- Xoay các khớp, ép ngang ép dọc, chạy một vòng quanh sân tập 
4. kiểm tra bài cũ.
- Em hãy thực hiện kĩ năng quay phải,quay trái, quay đằng sau, đi đều đứng lại.
B.Phần cơ bản.
1. ĐHĐN:
- Ôn đi đều- đứng lại, đi đều vòng trái, đi đều vòng phải, đổi chân khi đi đều sai nhịp .
**Ôn biến đổi đội hình 0-3-6-9 
- Khẩu lệnh:“Từ trỏi qua phải theo
 chu kỳ 0-3-6-9điểm số”
ĐHTL:
 x x x x x x x x
 3
 6 6
 9 9
**Ôn biến đổi đội hình 0-2-4.
- Khẩu lệnh: “Từ trỏi qua phải, theo chu kỳ 0-2-4Điểm số”
"Theo số đó điểm ..bước".
 x x x x x x
 2 2 
 4 4
2. Chạy nhanh:
*Ôn đứng vai hướng chạy -xuất phát, ngồi-xuất phát .
*Học: tư thế sẵn sàng –xuất phát.
- Khẩu lệnh: 
+ “Vào chỗ”.
+ “Sẵn sàngchạy”. Tư thế sẵn sàng - xuất phỏt
3. Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.
4. Củng cố.
- ĐHĐN:
- Chạy nhanh.
C. Phần kết thúc 
1.Thả lỏng hồi tĩnh 
2. Nhận xét, đánh giá giờ học.
3. Giao bài về nhà 
5’-7’
30’-32’
5’-7’
Lớp trưởng tập hợp lớp, báo cáo sĩ số cho GV 
GV phổ biến nội dung yêu cầu bài học 
* * * * * * * *
* * * * * * * *
* * * * * * * *
*GV
- GV hướng dẫn HS khởi động 
- HS khởi động theo hướng dẫn 
- GV gọi 5 em lên kiểm tra.
- HS thực hiện theo yêu cầu.
- GV làm mẫu lại các kĩ năng.
- HS xem làm mẫu.
- GV hướng dẫn HS tập luyện.
- HS tập luyện theo hướng dẫn.
 * * * * * * * 
 GV * * * * * * * 
 * * * * * * * 
- GV quan sát sửa sai.
- HS sửa sai các kĩ năng.
- GV chia tổ tập luyện.
- HS tập luyện theo tổ.
 * * * * * * *
 * * * * * * *
 *
 GV
 *
 * * * * * * * 
 * * * * * * *
- GV quan sát sửa sai.
- HS sửa sai động tác.
- GV làm mẫu lại các kĩ thuật bổ trợ chạy nhanh . .
- HS xem làm mẫu.
- GV hướng dẫn HS tập luyện .
- HS tập luyện theo hướng dẫn.
- GV quan sát sửa sai.
- HS sửa sai các kĩ thuật .
- GV làm mẫu và phân tích kĩ thuật sau đó hướng dẫn HS tập luyện .
- HS xem làm mẫu phân tích động tác và tập luyện theo hướng dẫn.
- GV quan sát sửa sai.
-HS sửa sai kĩ thuật.
* * * * * * * 
* * * * * * * 
* * * * * * * 
 GV
- GV yêu cầu HS chạy hết cự ly.
- HS Thực hiện theo yêu cầu.
- GV gọi 4-5 em lên thực hiện các kĩ năng đã học .
- HS thực hiện theo yêu cầu.
- GV hướng dẫn HS thả lỏng 
- GV nhận xét đánh giá giờ học 
- HS nhận bài về nhà 
* * * * * * *
* * * * * * *
* * * * * * *
 *GV
 Ngày 30 tháng 9 năm 2013
 Ký duyệt.
Ngày soạn: 28/9/2013
Ngày giảng: 7A: 7B: 
 Tiết 12
- ĐHĐN: Ôn Biến đổi đội hình 0-3-6-9. Biến đổi đội hình 0-2- 4.
- Chạy nhanh: Ôn chạy bước nhỏ,chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau, tư thế sẵn sàng –xuất phát .
I. Mục tiêu bài dạy .
1.Kiến thức:
- Ôn biến đổi đội hình 0-3-6-9 và đội hình 0-2-4. Yêu cầu HS biến đổi đội hình chính xác .
- Ôn một số động tác bổ trợ, bài tập phát triển sức nhanh. Yêu cầu HS biết và thực hiện được tương đối chính xác các nội dung ôn tập.
2. Kĩ năng: Học chạy đạp sau.Yêu cầu HS biết cách chạy đúng kĩ thuật.
3. Thỏi độ : Yêu cầu trong tập luyện phải trật tự, tự giác, tích cực. 
II. Địa điểm –phương tiện .
- Trên sân tập của trường ,vệ sinh sạch sẽ sân tập .
- 1 còi, ĐH bấm giờ, giáo án, trang phục của HS và GV.
III. Tiến trình lên lớp.
Nội dung
định lượng
Phương pháp tổ chức
A. Phần mở đầu:
1. nhận lớp 
- GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số
7a: ... 7b: 
2. Phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học 
3. Khởi động 
- Xoay các khớp, ép ngang ép dọc, chạy một vòng quanh sân tập 
4. Kiểm tra bài cũ.
- Em hãy thực hiện kĩ năng quay phải, quay trái, quay đằng sau, đi đều đứng lại.
B. Phần cơ bản.
1. ĐHĐN:
**Ôn biến đổi đội hình 0-3-6-9 
- Khẩu lệnh: “Từ trỏi qua phải theo chu kỳ 0-3-6-9điểm số”
ĐHTL:
 x x x x x x x x
 3
 6 6
 9 9
**Ôn biến đổi đội hình 0-2-4.
- Khẩu lệnh: “Từ trỏi qua phải, theo chu kỳ 0-2-4Điểm số”
"Theo số đó điểm ..bước".
 x x x x x x
 2 2 
 4 4
2.Chạy nhanh:
**Ôn chạy bước nhỏ ,chạy nâng cao đùi ,tư thế sẵn sàng –xuất phát .
*Học: Chạy đạp sau.
3. Củng cố.
- ĐHĐN:
- Chạy nhanh.
C.Phần kết thúc 
1.Thả lỏng hồi tĩnh 
2. Nhận xét, đánh giá giờ học.
3. Giao bài về nhà 
5’-7’
30’-32’
5’-7’
Lớp trưởng tập hợp lớp , báo cáo sĩ số cho GV 
GV phổ biến nội dung yêu cầu bài học 
* * * * * * * *
* * * * * * * *
* * * * * * * *
*GV
- GV hướng dẫn HS khởi động 
- HS khởi động theo hướng dẫn 
- GV gọi 5 em lên kiểm tra.
- HS thực hiện theo yêu cầu.
- GV làm mẫu lại các kĩ năng.
- HS xem làm mẫu.
- GV hướng dẫn HS tập luyện.
- HS tập luyện theo hướng dẫn.
- GV quan sát sửa sai.
- HS sửa sai các kĩ năng.
- GV chia tổ tập luyện.
- HS tập luyện theo tổ.
 * * * * * * *
 * * * * * * *
 *
 GV
 *
 * * * * * * * 
 * * * * * * *
- GV quan sát sửa sai.
- HS sửa sai động tác .
- GV làm mẫu lại các kĩ thuật bổ trợ chạy nhanh . .
- HS xem làm mẫu .
- GV hướng dẫn HS tập luyện .
- HS tập luyện theo hướng dẫn.
- GV quan sát sửa sai.
- HS sửa sai các kĩ thuật.
- GV làm mẫu và phân tích kĩ thuật sau đó hướng dẫn HS tập luyện.
- HS xem làm mẫu phân tích động tác và tập luyện theo hướng dẫn.
- GV quan sát sửa sai.
- HS sửa sai kĩ thuật.
* * * * * * * 
* * * * * * * 
* * * * * * * 
 GV
- GV gọi 4-5 em lên thực hiện các kĩ năng đã học .
- HS thực hiện theo yêu cầu.
- GV hướng dẫn HS thả lỏng 
- GV nhận xét đánh giá giờ học 
- HS nhận bài về nhà 
* * * * * * *
* * * * * * *
* * * * * * *
 *GV
 Ngày 30 tháng 9 năm 2013
 Ký duyệt

Tài liệu đính kèm:

  • docT1112.doc