Giáo án Thể dục 7 - Tiết 19: Chạy nhanh - Thể thao tự chọn - Chạy bền

I. Mục tiêu bài dạy

1. Kiến thức: Biết kĩ năng chạy bước nhỏ, Chạy nâng cao đùi, Chạy đạp sau, Xuất phát cao - chạy nhanh 30 - 50m. Học một số kt trong cầu lụng, chạy bền tớch cực.

2. Kỹ năng

- HS biết và thực hiện được tương đối chính xác các nội dung ôn tập.

- HS biết cách thực hiện các động tác kĩ thuật.

- Yêu cầu HS chạy hết cự ly quy định.

3. Thái độ: Yêu cầu trong tập luyện phải trật tự, tự giác, tích cực.

II. Địa điểm – Phương tiện

- Trên sân tập của trường ,vệ sinh sạch sẽ sân tập .

- 1 còi, ĐH bấm giờ, giáo án,cầu, vợt, trang phục của HS và GV.

 III. Tiến trình lên lớp

 

doc 6 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 13/04/2017 Lượt xem 407Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Thể dục 7 - Tiết 19: Chạy nhanh - Thể thao tự chọn - Chạy bền", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 12/ 10/2013
Ngày giảng: 7A: 7B:
 Tiết 19
- Chạy nhanh: Luyện tập nâng cao kĩ năng chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau, Xuất phát cao – chạy nhanh 30 - 50 m.
- TTTC:Thực hiện theo kế hoạch của giáo viên.
- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.
I. Mục tiêu bài dạy
1. Kiến thức: Biết kĩ năng chạy bước nhỏ, Chạy nõng cao đựi, Chạy đạp sau, Xuất phỏt cao - chạy nhanh 30 - 50m. Học một số kt trong cầu lụng, chạy bền tớch cực.
2. Kỹ năng
- HS biết và thực hiện được tương đối chính xác các nội dung ôn tập.
- HS biết cách thực hiện các động tác kĩ thuật. 
- Yêu cầu HS chạy hết cự ly quy định.
3. Thái độ: Yêu cầu trong tập luyện phải trật tự, tự giác, tích cực. 
II. Địa điểm – Phương tiện 
- Trên sân tập của trường ,vệ sinh sạch sẽ sân tập .
- 1 còi, ĐH bấm giờ, giáo án,cầu, vợt, trang phục của HS và GV.
 III. Tiến trình lên lớp
Nội dung
định lượng
Phương pháp tổ chức
A. Phần mở đầu:
1. Nhận lớp 
- GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số
7A: ... 
7B: 
2. Phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học 
3. Khởi động 
- Xoay các khớp, ép ngang ép dọc, chạy một vòng quanh sân tập 
4. Kiểm tra bài cũ 
- Em hãy thực hiện kĩ thuật di chuyển đơn bước.
B. Phần cơ bản.
1. Chạy nhanh:
* Hoạt động 1: Ôn chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau, xuất phát cao chạy nhanh 30-50m.
- Mục tiêu: Nắm chắc một số động tác bổ trợ, bài tập phát triển sức nhanh
- Cách tiến hành: 
- Kết luận: HS biết và thực hiện được tương đối chính xác các nội dung ôn tập
2. TTTC (cầu lông )
* Hoạt động 2: Ôn kĩ thuật di chuyển đơn bước. Ôn kĩ thuật di chuyển đa bước.
- Mục tiêu: Nắm chắc kĩ thuật di chuyển đơn bước, kĩ thuật di chuyển đa bước
- Cách tiến hành: 
- Kết luận: HS bước đầu biết thực hiện di chuyển đa bước
3. Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên 
Hoạt động 3: Tiếp tục rèn luyện sức bền. yêu cầu HS chạy hết cự li quy định
- Mục tiêu: Tiếp tục rèn luyện sức bền. yêu cầu HS chạy hết cự li quy định
- Cách tiến hành: 
- Kết luận: HS chạy hết cự li quy định
4.Củng cố 
- Chạy nhanh.
- Cầu lông.
C. Phần kết thúc 
1.Thả lỏng hồi tĩnh 
2. Nhận xét, đánh giá giờ học.
3. Giao bài về nhà 
5’-7’
30’-32’
5’-7’
- Lớp trưởng tập hợp lớp, báo cáo sĩ số cho GV 
- GV phổ biến nội dung yêu cầu bài học 
* * * * * * * *
* * * * * * * *
* * * * * * * *
*GV
- GV hướng dẫn HS khởi động 
- HS khởi động theo hướng dẫn
- GV kiểm tra bài.
- HS thực hiện theo yêu cầu.
- GV làm mẫu lại các kĩ thuật bổ trợ chạy nhanh 
- HS xem làm mẫu .
- GV hướng dẫn HS tập luyện.
- HS tập luyện theo hướng dẫn.
- GV quan sát sửa sai.
- HS sửa sai các kĩ thuật 
 * * * * * * * 
* * * * * * * 
* * * * * * * 
 GV
- GV hướng dẫn lại kĩ thuật các bước di chuyển.
- HS xem làm mẫu lại.
- GV hướng dẫn HS tập luyện.
- HS tập luyện theo hướng dẫn
- Hô chậm cho HS tập từng bước chân và tập cùng học sinh.
- Tập theo tiếng còi. GV chú ý quan sát sửa sai cho HS.
- Học sinh tập theo tiếng còi kỹ thuật di chuyển kết hợp với kỹ thuật đánh cầu thấp thuận tay, trái tay (không cầu).
- Đội hình tập luyện đánh cầu qua lại.
x x x x x x x
5 - 6m
x x x x x x x
 r
x x x x x x x
 5- 6m
x x x x x x x
- GV chú ý quan sát sửa sai cho HS cách cầm vợt và các tư thế di chuyển khi đánh cầu.
- GV yêu cầu HS chạy hết cự ly.
- HS thực hiện theo yêu cầu.
- GV gọi 4-5 em lên thực hiện các kĩ thuật đã học.
- HS thực hiện theo yêu cầu 
- GV hướng dẫn HS thả lỏng 
- GV nhận xét đánh giá giờ học 
- HS nhận bài về nhà 
* * * * * * *
* * * * * * *
* * * * * * *
*GV
Ngày soạn: 15/ 10/2013
Ngày giảng: 7A: 7B:
 Tiết 20
- Chạy nhanh: Luyện tập nâng cao kĩ năng chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau, Xuất phát cao – chạy nhanh 40 - 60 m.
- TTTC: Thực hiện theo kế hoạch của giáo viên .
I. Mục tiêu bài dạy
1. Kiến thức
- Biết kĩ năng chạy bước nhỏ, chạy nõng cao đựi, chạy đạp sau, xuất phỏt cao - chạy nhanh 40 - 60m
- Ôn một số động tác bổ trợ, bài tập phát triển sức nhanh. 
- Ôn kĩ thuật di chuyển đơn bước, kĩ thuật di chuyển đa bước.
 2. Kỹ năng
- HS biết và thực hiện được tương đối chính xác các nội dung ôn tập.
- HS biết cách thực hiện các động tác kĩ thuật. 
3. Thái độ: Yêu cầu trong tập luyện phải trật tự, tự giác, tích cực.
II. Địa điểm – Phương tiện 
- Trên sân tập của trường ,vệ sinh sạch sẽ sân tập 
- 1 còi, ĐH bấm giờ, giáo án,cầu, vợt, trang phục của HS và GV
III. Tiến trình lên lớp
Nội dung
định lượng
Phương pháp tổ chức
A. Phần mở đầu:
1. Nhận lớp 
- GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số
7A: ... 
7B: 
2. Phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học 
3. Khởi động 
- Xoay các khớp, ép ngang ép dọc, chạy một vòng quanh sân tập 
4. Kiểm tra bài cũ .
- Em hãy thực hiện kĩ thuật di chuyển đơn bước .
B. Phần cơ bản
1. Chạy nhanh: 
* Hoạt động 1: Ôn chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau, xuất phát cao chạy nhanh 40-60m.
- Mục tiêu: Biết kĩ năng chạy bước nhỏ, chạy nõng cao đựi, chạy đạp sau, xuất phỏt cao - chạy nhanh 40 - 60m
- Ôn một số động tác bổ trợ, bài tập phát triển sức nhanh
- Cách tiến hành: 
- Kết luận: HS biết và thực hiện được tương đối chính xác các nội dung ôn tập.
2.TTTC (cầu lông )
* Hoạt động 2: Ôn kĩ thuật di chuyển đơn bước. Ôn kĩ thuật di chuyển đa bước .
- Mục tiêu: Ôn kĩ thuật di chuyển đơn bước, kĩ thuật di chuyển đa bước
- Cách tiến hành: 
** Học kỹ thuật giao cầu thuận tay .
- Kết luận: HS biết cách thực hiện các động tác kĩ thuật
3. Củng cố 
- Chạy nhanh
- Cầu lông 
C. Phần kết thúc 
1. Thả lỏng hồi tĩnh 
2. Nhận xét, đánh giá giờ học.
3. Giao bài về nhà 
5’-7’
30’-32’
5’-7’
- Lớp trưởng tập hợp lớp , báo cáo sĩ số cho GV 
- GV phổ biến nội dung yêu cầu bài học 
* * * * * * * *
* * * * * * * *
* * * * * * * *
*GV
- GV hướng dẫn HS khởi động 
- HS khởi động theo hướng dẫn 
- GV kiểm tra bài.
- HS thực hiện theo yêu cầu .
- GV làm mẫu lại các kĩ thuật bổ trợ chạy nhanh . .
- HS xem làm mẫu .
- GV hướng dẫn HS tập luyện 
- HS tập luyện theo hướng dẫn.
- GV quan sát sửa sai.
- HS sửa sai các kĩ thuật
 * * * * * * * 
* * * * * * * 
* * * * * * * 
 GV
- GV hướng dẫn lại kĩ thuật các bước di chuyển.
- HS xem làm mẫu lại.
- GV hướng dẫn HS tập luyện 
- HS tập luyện theo hướng dẫn
- GV làm mẫu động tác giao cầu thuận tay 
- Phân tích kỹ thuật động tác.
- Vừa phân tích vừa làm mẫu.
- Hô chậm cho HS tập mô phỏng động tác. (Không cầu.)
- Hai HS một cầu tập phát cầu qua lại.
- GV chú ý quan sát sửa sai cho HS.
x x x x x x x
10 - 12m
x x x x x x x
 r
x x x x x x x
 10- 12m
x x x x x x x
- GV gọi 4-5 em lên thực hiện các kĩ thuật đã học 
- HS thực hiện theo yêu cầu 
- GV hướng dẫn HS thả lỏng 
- GV nhận xét đánh giá giờ học 
- HS nhận bài về nhà 
* * * * * * *
* * * * * * *
* * * * * * *
 *GV
 Ngày 28 tháng 10 năm 2013
 Ký duyệt.
 Đỗ Thanh Sơn

Tài liệu đính kèm:

  • docT1920.doc