Giáo án Thể dục 7 - Tiết 23: Chạy nhanh, thể thao tự chọn

I. Mục tiêu bài dạy

1. Kiến thức

- Biết kĩ năng Chạy bước nhỏ, Chạy nâng cao đùi, Chạy đạp sau, Xuất phát cao - chạy nhanh 40 - 60m. Ôn một số động tác bổ trợ, bài tập phát triển sức nhanh.

- Biết kĩ thuật đánh cầu thấp thuận tay. Ôn kĩ thuật di chuyển đơn bước, kĩ thuật di chuyển đa bước, kĩ thuật giao cầu thuận tay, trái tay.

2. Kỹ năng

- Biết thửùc hieọn toỏt kú thuaọt xuaỏt phaựt cao chaùy nhanh 40 - 60m. Yêu cầu HS biết và thực hiện được tương đối chính xác các nội dung ôn tập.

- Biết cách thực hiện tương đối chính xác các động tác.

3. Thái độ: GD HS coự yự thửực tửù giaực tớch cửùc trong hoùc taọp, coự kổ luaọt , taực phong nhanh nheùn vaứ ửựng xửỷ ủuựng vụựi moùi ngửụứi xung quanh.

 

doc 5 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 13/04/2017 Lượt xem 198Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Thể dục 7 - Tiết 23: Chạy nhanh, thể thao tự chọn", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 25/ 10/2013
Ngày giảng: 7A: 7B:
 Tiết 23
- Chạy nhanh: Luyện tập nâng cao kĩ năng chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau, Xuất phát cao - chạy nhanh 40-60m .
- TTTC: Thực hiện theo kế hoạch của giáo viên.
I. Mục tiêu bài dạy
1. Kiến thức
- Biết kĩ năng Chạy bước nhỏ, Chạy nõng cao đựi, Chạy đạp sau, Xuất phỏt cao - chạy nhanh 40 - 60m. Ôn một số động tác bổ trợ, bài tập phát triển sức nhanh. 
- Biết kĩ thuật đánh cầu thấp thuận tay. Ôn kĩ thuật di chuyển đơn bước, kĩ thuật di chuyển đa bước, kĩ thuật giao cầu thuận tay, trái tay.
2. Kỹ năng
- Biết thửùc hieọn toỏt kú thuaọt xuaỏt phaựt cao chaùy nhanh 40 - 60m. Yêu cầu HS biết và thực hiện được tương đối chính xác các nội dung ôn tập.
- Biết cách thực hiện tương đối chính xác các động tác.
3. Thái độ: GD HS coự yự thửực tửù giaực tớch cửùc trong hoùc taọp, coự kổ luaọt , taực phong nhanh nheùn vaứ ửựng xửỷ ủuựng vụựi moùi ngửụứi xung quanh.
II. Địa điểm – Phương tiện 
- Trên sân tập của trường, vệ sinh sạch sẽ sân tập.
- 1 còi, ĐH bấm giờ, giáo án,cầu, vợt, trang phục của HS và GV.
III. Tiến trình lên lớp
Nội dung
định lượng
Phương pháp tổ chức
A. Phần mở đầu:
1. Nhận lớp 
- GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số
7A: ... 
7B: 
2. Phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học 
3. Khởi động 
- Xoay các khớp, ép ngang ép dọc, chạy một vòng quanh sân tập 
4. Kiểm tra bài cũ 
- Em hãy thực hiện kĩ thuật giao cầu thuận tay, trái tay.
B. Phần cơ bản.
1. Chạy nhanh:
* Hoạt động 1: Ôn chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau, xuất phát cao chạy nhanh 40-60m.
- Mục tiêu: Biết một số động tác bổ trợ, bài tập phát triển sức nhanh
- Cách tiến hành: 
- Kết luận: HS biết và thực hiện được tương đối chính xác các nội dung ôn tập
2. TTTC (cầu lông )
* Hoạt động 2: Ôn kĩ thuật di chuyển đơn bước. Ôn kĩ thuật di chuyển đa bước. Ôn kĩ thuật giao cầu thuận tay. Ôn kĩ thuật giao cầu trái tay.
- Mục tiêu: Biết kĩ thuật đánh cầu thấp thuận tay. Ôn kĩ thuật di chuyển đơn bước, kĩ thuật di chuyển đa bước, kĩ thuật giao cầu thuận tay, trái tay.
- Cách tiến hành: 
**Học kĩ thuật đánh cầu thấp thuận tay .
- Kết luận: HS biết kĩ thuật đánh cầu 
3. Củng cố 
- Chạy nhanh.
- Cầu lông.
C. Phần kết thúc 
1.Thả lỏng hồi tĩnh 
2. Nhận xét, đánh giá giờ học.
3. Giao bài về nhà 
5’-7’
30’-32’
5’-7’
- Lớp trưởng tập hợp lớp, báo cáo sĩ số cho GV 
- GV phổ biến nội dung yêu cầu bài học 
* * * * * * * *
* * * * * * * *
* * * * * * * *
*GV
- GV hướng dẫn HS khởi động 
- HS khởi động theo hướng dẫn 
- GV kiểm tra bài.
- HS thực hiện theo yêu cầu .
- GV làm mẫu lại các kĩ thuật bổ trợ chạy nhanh 
- HS xem làm mẫu 
- GV hướng dẫn HS tập luyện 
- HS tập luyện theo hướng dẫn
- GV quan sát sửa sai.
- HS sửa sai các kĩ thuật 
 * * * * * * * 
* * * * * * * 
* * * * * * * 
 GV
- GV hướng dẫn lại các kĩ thuật đã học. 
- HS xem làm mẫu lại.
- GV hướng dẫn HS tập luyện 
- HS tập luyện theo hướng dẫn
- GV làm mẫu động tác kĩ thuật đánh cầu thấp thuận tay.
- Phân tích kỹ thuật động tác.
- Vừa phân tích vừa làm mẫu.
- Hô chậm cho HS tập mô phỏng động tác. (Không cầu.)
- Hai HS một cầu tập phát cầu qua lại.
- GV chú ý quan sát sửa sai cho HS.
x x x x x x x
10 - 12m
x x x x x x x
 r
x x x x x x x
 10- 12m
x x x x x x x
- GV gọi 4-5 em lên thực hiện các kĩ thuật đã học.
- HS thực hiện theo yêu cầu 
- GV hướng dẫn HS thả lỏng 
- GV nhận xét đánh giá giờ học 
- HS nhận bài về nhà 
* * * * * * *
* * * * * * *
* * * * * * *
 *GV
Ngày 04 tháng 11 năm 2013
 Ký duyệt
 Đỗ Thanh Sơn
Ngày soạn: 28/ 10/2013
Ngày giảng: 7A: 7B:
Tiết 24
Chạy nhanh: Kiểm tra
I. Mục tiêu bài dạy
1. Kiến thức: Kieồm tra kú thuaọt xuaỏt phaựt cao chaùy nhanh 60m. Keỏt hụùp kieồm tra TCRLTT.
2. Kỹ năng: Thửùc hieọn tửụng ủoỏi toỏt kú thuaọt xuaỏt phaựt cao, kú thuaọt bửụực chaùy vaứ thaứnh tớch theo TCRLTT
3. Thái độ: GD HS coự yự thửực tửù giaực tớch cửùc trong hoùc taọp, coự kổ luaọt. Phaỏn ủaỏu ủaùt keỏt quaỷ cao trong hoùc taọp. Bieỏt vaọn duùng kieỏn thửực ủaừ hoùc vaứo neỏp sinh hoaùt ụỷ trửụứng vaứ ủeồ taọp luyeọn haống ngaứy. Thửùc hieọn neỏp soỏng laứnh maùnh, khoõng huựt thuoỏc laự, uoỏng rửụùu bia.
II. Địa điểm – Phương tiện 
- Trên sân tập của trường,vệ sinh sạch sẽ sân tập.
- Còi, đồng hồ bấm giờ, trang phục của hs và gv, giáo án.
III. Tiến trình lên lớp
Nội dung
định lượng
Phương pháp tổ chức
A. Phần mở đầu:
1. Nhận lớp 
- GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số
7A: ... 
7B: 
2. Phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học 
3. Khởi động 
- Xoay các khớp, ép ngang ép dọc, chạy một vòng quanh sân tập 
B. Phần cơ bản
1. Kiểm tra chạy cự li 60m:
2. Tổ chức và phương pháp kiểm tra 
- Kiểm tra thành nhiều đợt mỗi đợt 2-3 em.
3.Cách cho điểm.
- Điểm 9-10: Thực hiện đúng kĩ thuật thành tích đạt mức “giỏi” theo RLTT.
- Điểm 7-8: Thực hiện đúng kĩ thuật thành tích đạt mức “khá” RLTT.
- Điểm 5-6: Thực hiện cơ bản đúng kĩ thuật thành tích đạt mức “đạt”RLTT
- Điểm 3-4: Thực hiện được tương đối kĩ thuật nhưng thành tích 
không đạt ở mức “đạt”RLTT
- Điểm 1-2: Thực hiện không đúng kĩ thuật, thành tích không đạt mức “đạt”RLTT.
3. Củng cố.
- Chạy ngắn
C. Phần kết thúc
1. Thả lỏng hồi tĩnh 
2. Nhận xét, đánh giá giờ học.
3. Giao bài về nhà 
5’-7’
30’-32’
5’-7’
- Lớp trưởng tập hợp lớp, báo cáo sĩ số cho GV 
- GV phổ biến nội dung yêu cầu bài học 
* * * * * * * *
* * * * * * * *
* * * * * * * *
*GV
- GV hướng dẫn HS khởi động 
- HS khởi động theo hướng dẫn 
- GV kiểm tra theo đợt 
- HS thực hiện theo yêu cầu.
 *
 *
 60m GV 
 * * * * * * *
 * * * * * * *
 * * * * * * *
- GV nhận xét, đọc điểm giờ kiểm tra 
- HS nghe nhận xét, đọc điểm.
- GV hướng dẫn HS thả lỏng 
- GV nhận xét đánh giá giờ học 
- HS nhận bài về nhà.
* * * * * * *
* * * * * * *
* * * * * * *
 GV

Tài liệu đính kèm:

  • docT2324.doc