Giáo án Thể dục 7 - Tiết 25: Thể thao tự chọn - Chạy bền

I. Mục tiêu bài dạy

1. Kiến thức:

- Biết luyeọn taọp hoaứn thieọn kĩ thuật đánh cầu. Chaùy beàn: Luyeọn taọp

2. Kỹ năng:

- Biết thửùc hieọn ủuựng phửụng hửụựng, bieõn ủoọ ủoọng taực nhaốm reứn luyeọn tử theỏ cụ baỷn vaứ phaựt trieồn theồ lửùc.

- Biết thửùc hieọn tửụng ủoỏi toỏt caực ủoọng taực boồ trụù nhaốm phaựt trieồn sửực maùnh cuỷa chaõn

3. Thái độ: GD HS coự yự thửực tửù giaực tớch cửùc trong hoùc taọp, coự kổ luaọt , taực phong nhanh nheùn vaứ ửựng xửỷ ủuựng vụựi moùi ngửụứi xung quanh.

II. Địa điểm – Phương tiện

- Trên sân tập của trường, vệ sinh sạch sẽ sân tập.

- 1 còi, ĐH bấm giờ, giáo án,cầu, vợt, trang phục của HS và GV.

 III. Tiến trình lên lớp

 

doc 6 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 13/04/2017 Lượt xem 167Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Thể dục 7 - Tiết 25: Thể thao tự chọn - Chạy bền", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 01/ 11/2013
Ngày giảng: 7A: 7B:
Tiết 25
- TTTC: Thực hiện theo kế hoạch của giáo viên .
- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.
I. Mục tiêu bài dạy
1. Kiến thức:
- Biết luyeọn taọp hoaứn thieọn kĩ thuật đỏnh cầu. Chaùy beàn: Luyeọn taọp
2. Kỹ năng:
- Biết thửùc hieọn ủuựng phửụng hửụựng, bieõn ủoọ ủoọng taực nhaốm reứn luyeọn tử theỏ cụ baỷn vaứ phaựt trieồn theồ lửùc. 
- Biết thửùc hieọn tửụng ủoỏi toỏt caực ủoọng taực boồ trụù nhaốm phaựt trieồn sửực maùnh cuỷa chaõn
3. Thái độ: GD HS coự yự thửực tửù giaực tớch cửùc trong hoùc taọp, coự kổ luaọt , taực phong nhanh nheùn vaứ ửựng xửỷ ủuựng vụựi moùi ngửụứi xung quanh.
II. Địa điểm – Phương tiện 
- Trên sân tập của trường, vệ sinh sạch sẽ sân tập.
- 1 còi, ĐH bấm giờ, giáo án,cầu, vợt, trang phục của HS và GV.
 III. Tiến trình lên lớp
Nội dung
định lượng
Phương pháp tổ chức
A. Phần mở đầu:
1. Nhận lớp 
- GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số
7A: ... 
7B: 
2. Phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học 
3. Khởi động 
- Xoay các khớp, ép ngang ép dọc, chạy một vòng quanh sân tập 
4. Kiểm tra bài cũ 
- Em hãy thực hiện kĩ thuật giao cầu thuận tay, trái tay.
B. Phần cơ bản.
1. TTTC (cầu lông )
* Hoạt động 1: Ôn kĩ thuật di chuyển đơn bước. Ôn kĩ thuật di chuyển đa bước. Ôn kĩ thuật giao cầu thuận tay. Ôn kĩ thuật giao cầu trái tay. Ôn kĩ thuật đánh cầu thấp thuận tay.
- Mục tiêu: Biết kĩ thuật đánh cầu thấp thuận tay. Ôn kĩ thuật di chuyển đơn bước, kĩ thuật di chuyển đa bước, kĩ thuật giao cầu thuận tay, trái tay.
- Cách tiến hành: 
**Học kĩ thuật đánh cầu thấp trái tay.
- Kết luận: HS biết kĩ thuật đánh cầu 
2. Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên .
Hoạt động 2: Tiếp tục rèn luyện sức bền. yêu cầu HS chạy hết cự li quy định
- Mục tiêu: Tiếp tục rèn luyện sức bền. yêu cầu HS chạy hết cự li quy định
- Cách tiến hành: 
- Kết luận: HS chạy hết cự li quy định
3. Củng cố.
- Cầu lông.
C. Phần kết thúc 
1.Thả lỏng hồi tĩnh 
2. Nhận xét, đánh giá giờ học.
3. Giao bài về nhà 
5’-7’
30’-32’
5’-7’
- Lớp trưởng tập hợp lớp, báo cáo sĩ số cho GV 
- GV phổ biến nội dung yêu cầu bài học 
* * * * * * * *
* * * * * * * *
* * * * * * * *
*GV
- GV hướng dẫn HS khởi động 
- HS khởi động theo hướng dẫn 
- GV kiểm tra bài.
- HS thực hiện theo yêu cầu
- GV hướng dẫn lại các kĩ thuật đã học. 
- HS xem làm mẫu lại.
- GV hướng dẫn HS tập luyện 
- HS tập luyện theo hướng dẫn
- GV làm mẫu động tác kĩ thuật đánh cầu thấp thuận tay.
- Phân tích kỹ thuật động tác.
- Vừa phân tích vừa làm mẫu.
- Hô chậm cho HS tập mô phỏng động tác. (Không cầu.)
- Hai HS một cầu tập phát cầu qua lại.
- GV chú ý quan sát sửa sai cho HS.
x x x x x x x
10 - 12m
x x x x x x x
 r
x x x x x x x
 10- 12m
x x x x x x x
- GV yêu cầu HS chạy hết cự ly.
- HS thực hiện theo yêu cầu.
- GV gọi 4-5 em lên thực hiện các kĩ thuật đã học.
- HS thực hiện theo yêu cầu 
- GV hướng dẫn HS thả lỏng 
- GV nhận xét đánh giá giờ học 
- HS nhận bài về nhà 
* * * * * * *
* * * * * * *
* * * * * * *
*GV
 Ngày 10 tháng 11 năm 2013
 Ký duyệt
 Đỗ Thanh Sơn
Ngày soạn: 11/ 11/2013
Ngày giảng: 7A: 7B:
 Tiết 26
- TTTC: Thực hiện theo kế hoạch của giáo viên.
- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.
I. Mục tiêu bài dạy
1. Kiến thức
- Biết luyeọn taọp hoaứn thieọn kĩ thuật đỏnh cầu. Ôn kĩ thuật di chuyển đơn bước, kĩ thuật di chuyển đa bước, kĩ thuật giao cầu thuận tay, trái tay, kĩ thuật đánh cầu thấp thuận tay, trái tay. Học kĩ thuật đánh cầu cao tay bên phải.
- Chaùy beàn: Luyeọn taọp. Tiếp tục rèn luyện sức bền.
2. Kỹ năng
- Biết thửùc hieọn ủuựng phửụng hửụựng, bieõn ủoọ ủoọng taực nhaốm reứn luyeọn tử theỏ cụ baỷn vaứ phaựt trieồn theồ lửùc. Thửùc hieọn tửụng ủoỏi toỏt caực ủoọng taực boồ trụù nhaốm phaựt trieồn sửực maùnh cuỷa chaõn. HS biết cách thực hiện tương đối chính xác các động tác.
3. Thái độ: GD HS coự yự thửực tửù giaực tớch cửùc trong hoùc taọp, coự kổ luaọt, taực phong nhanh nheùn vaứ ửựng xửỷ ủuựng vụựi moùi ngửụứi xung quanh.
II. Địa điểm – Phương tiện 
- Trên sân tập của trường, vệ sinh sạch sẽ sân tập.
- 1 còi, ĐH bấm giờ, giáo án,cầu, vợt, trang phục của HS và GV.
III. Tiến trình lên lớp
Nội dung
định lượng
Phương pháp tổ chức
A. Phần mở đầu:
1. Nhận lớp 
- GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số
7A: 
7B: 
2. Phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học. 
3. Khởi động 
- Xoay các khớp, ép ngang ép dọc, chạy một vòng quanh sân tập 
4. Kiểm tra bài cũ. 
- Em hãy thực hiện kĩ thuật giao cầu thuận tay, trái tay.
B. Phần cơ bản.
1. TTTC (cầu lông )
* Hoạt động 1: Ôn kĩ thuật di chuyển đơn bước. Ôn kĩ thuật di chuyển đa bước. Ôn kĩ thuật giao cầu thuận tay. Ôn kĩ thuật giao cầu trái tay. Ôn kĩ thuật đánh cầu thấp thuận tay.
- Mục tiêu: Biết luyeọn taọp hoaứn thieọn kĩ thuật đỏnh cầu. Ôn kĩ thuật di chuyển đơn bước, kĩ thuật di chuyển đa bước, kĩ thuật giao cầu thuận tay, trái tay, kĩ thuật đánh cầu thấp thuận tay, trái tay.
Học kĩ thuật đánh cầu cao tay bên phải.
**Học kĩ thuật đánh cầu cao tay bên phải.
- Kỹ thuật này sử dụng 
chủ yếu lực của cẳng
 tay và cổ tay để đánh 
cầu. Quá trình đánh cầu
 trọng tâm được chuyển 
từ chân sau ra trước.
Điểm tiếp xúc giữa cầu 
và vợt chếch trên cao 
sang phía bên phải, cách trên đầu khoảng 1m. Sau khi vợt tiếp xúc với cầu cần có động tác dừng tay và cổ tay trên không, rồi nhanh chóng trở về TTCB cơ bản để đánh pha cầu tiếp theo.
- Kết luận: HS biết kĩ thuật đánh cầu 
2. Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên .
Hoạt động 2: Tiếp tục rèn luyện sức bền. yêu cầu HS chạy hết cự li quy định
- Mục tiêu: Tiếp tục rèn luyện sức bền. yêu cầu HS chạy hết cự li quy định
- Cách tiến hành: 
- Nam: 400m
- Nữ : 300m
- Kết luận: HS chạy hết cự li quy định
3. Củng cố.
- Cầu lông.
C. Phần kết thúc 
1.Thả lỏng hồi tĩnh 
2. Nhận xét, đánh giá giờ học.
3. Giao bài về nhà 
5’-7’
30’-32’
5’-7’
- Lớp trưởng tập hợp lớp, báo cáo sĩ số cho GV 
- GV phổ biến nội dung yêu cầu bài học 
* * * * * * * *
* * * * * * * *
* * * * * * * *
*GV
- GV hướng dẫn HS khởi động 
- HS khởi động theo hướng dẫn 
- GV kiểm tra bài.
- HS thực hiện theo yêu cầu
- GV hướng dẫn lại các kĩ thuật đã học. 
- HS xem làm mẫu lại.
- GV hướng dẫn HS tập luyện 
- HS tập luyện theo hướng dẫn
- GV làm mẫu động tác kĩ thuật đánh cầu thấp thuận tay.
- Phân tích kỹ thuật động tác.
- Vừa phân tích vừa làm mẫu.
- Hô chậm cho HS tập mô phỏng động tác. (Không cầu.)
- Hai HS một cầu tập phát cầu qua lại.
- GV chú ý quan sát sửa sai cho HS.
x x x x x x x
10 - 12m
x x x x x x x
 r
x x x x x x x
 10- 12m
x x x x x x x
- GV yêu cầu HS chạy hết cự ly.
- HS thực hiện theo yêu cầu.
- GV gọi 4-5 em lên thực hiện các kĩ thuật đã học.
- HS thực hiện theo yêu cầu 
- GV hướng dẫn HS thả lỏng 
- GV nhận xét đánh giá giờ học 
- HS nhận bài về nhà 
* * * * * * *
* * * * * * *
* * * * * * *
*GV
Ngày18 tháng 11 năm 2013
 Ký duyệt
 Đỗ Thanh Sơn

Tài liệu đính kèm:

  • docT2526.doc