Giáo án Thể dục 7 - Tiết 29: Thể thao tự chọn - Chạy bền

I. Mục tiêu bài dạy

1. Kiến thức

- Biết luyeọn taọp hoaứn thieọn kĩ thuật đánh cầu. Ôn kĩ thuật di chuyển đơn bước, kĩ thuật di chuyển đa bước, kĩ thuật giao cầu thuận tay, trái tay, kĩ thuật đánh cầu thấp thuận tay, trái tay. Ôn kĩ thuật đánh cầu cao tay bên phải.

- Học luật đánh cầu.

- Chaùy beàn: Luyeọn taọp. Tiếp tục rèn luyện sức bền.

2. Kỹ năng

- Biết thửùc hieọn ủuựng phửụng hửụựng, bieõn ủoọ ủoọng taực nhaốm reứn luyeọn tử theỏ cụ baỷn vaứ phaựt trieồn theồ lửùc. Thửùc hieọn tửụng ủoỏi toỏt caực ủoọng taực boồ trụù nhaốm phaựt trieồn sửực maùnh cuỷa chaõn. HS biết cách thực hiện tương đối chính xác các động tác.

3. Thái độ: GD HS coự yự thửực tửù giaực tớch cửùc trong hoùc taọp, coự kổ luaọt, taực phong nhanh nheùn vaứ ửựng xửỷ ủuựng vụựi moùi ngửụứi xung quanh.

 

doc 6 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 13/04/2017 Lượt xem 214Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Thể dục 7 - Tiết 29: Thể thao tự chọn - Chạy bền", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 21/ 11/2013
Ngày giảng: 7A: 7B:
 Tiết 29
- TTTC: Thực hiện theo kế hoạch của giáo viên .
- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.
I. Mục tiêu bài dạy
1. Kiến thức
- Biết luyeọn taọp hoaứn thieọn kĩ thuật đỏnh cầu. Ôn kĩ thuật di chuyển đơn bước, kĩ thuật di chuyển đa bước, kĩ thuật giao cầu thuận tay, trái tay, kĩ thuật đánh cầu thấp thuận tay, trái tay. Ôn kĩ thuật đánh cầu cao tay bên phải.
- Học luật đánh cầu.
- Chaùy beàn: Luyeọn taọp. Tiếp tục rèn luyện sức bền.
2. Kỹ năng
- Biết thửùc hieọn ủuựng phửụng hửụựng, bieõn ủoọ ủoọng taực nhaốm reứn luyeọn tử theỏ cụ baỷn vaứ phaựt trieồn theồ lửùc. Thửùc hieọn tửụng ủoỏi toỏt caực ủoọng taực boồ trụù nhaốm phaựt trieồn sửực maùnh cuỷa chaõn. HS biết cách thực hiện tương đối chính xác các động tác.
3. Thái độ: GD HS coự yự thửực tửù giaực tớch cửùc trong hoùc taọp, coự kổ luaọt, taực phong nhanh nheùn vaứ ửựng xửỷ ủuựng vụựi moùi ngửụứi xung quanh.
II. Địa điểm – Phương tiện 
- Trên sân tập của trường, vệ sinh sạch sẽ sân tập.
- 1 còi, ĐH bấm giờ, giáo án,cầu, vợt, trang phục của HS và GV.
III. Tiến trình lên lớp
Nội dung
định lượng
Phương pháp tổ chức
A. Phần mở đầu:
1. Nhận lớp 
- GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số
7A: 
7B: 
2. Phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học. 
3. Khởi động 
- Xoay các khớp, ép ngang ép dọc, chạy một vòng quanh sân tập 
4. Kiểm tra bài cũ. 
- Em hãy thực hiện kĩ thuật giao
cầu thuận tay, trái tay.
B. Phần cơ bản.
1. TTTC (cầu lông )
* Hoạt động 1: TTTC(cầu lông)
- Mục tiêu: Biết luyeọn taọp hoaứn thieọn kĩ thuật đỏnh cầu. Ôn kĩ thuật di chuyển đơn bước, kĩ thuật di chuyển đa bước, kĩ thuật giao cầu thuận tay, trái tay, kĩ thuật đánh cầu thấp thuận tay, trái tay. Ôn kĩ thuật đánh cầu cao tay bên phải.
- Biết luật đánh cầu
- Cách tiến hành: 
**Học luật đánh cầu.
- Đánh cầu đúng.
- Phạm lỗi đánh cầu..
- Mỗi trận đấu đánh 3 séc. Mỗi séc đánh 21. Nếu lên 20 đều thì đội nào hơn 2 quả thì thắng. Nếu 29 đều đội nào dẫn điểm đến 30 trước thì thắng ở séc đó.
- Kết luận: HS biết kĩ thuật đánh cầu, biết luật cầu lông phần kích thước sân thi đấu.
2. Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.
Hoạt động 2: Chạy trên địa hình tự nhiên.
- Mục tiêu: Tiếp tục rèn luyện sức bền. yêu cầu HS chạy hết cự li quy định
- Cách tiến hành: 
- Nam: 400m
- Nữ : 300m
- Kết luận: HS chạy hết cự li quy định
3. Củng cố 
- Cầu lông 
C. hần kết thúc 
1.Thả lỏng hồi tĩnh 
2. Nhận xét, đánh giá giờ học.
3. Giao bài về nhà 
5’-7’
30’-32’
5’-7’
- Lớp trưởng tập hợp lớp, báo cáo sĩ số cho GV 
- GV phổ biến nội dung yêu cầu bài học 
* * * * * * * *
* * * * * * * *
* * * * * * * *
*GV
- GV hướng dẫn HS khởi động 
- HS khởi động theo hướng dẫn 
- GV kiểm tra bài.
- HS thực hiện theo yêu cầu
- GV hướng dẫn lại các kĩ thuật đã học. 
- HS xem làm mẫu lại.
- GV hướng dẫn HS tập luyện.
- HS tập luyện theo hướng dẫn
- Hai HS một cầu tập phát cầu qua lại.
- GV chú ý quan sát sửa sai cho HS.
x x x x x x x
10 - 12m
x x x x x x x
 r
x x x x x x x
 10- 12m
x x x x x x x
- GV yêu cầu HS chạy hết cự li.
- HS thực hiện theo yêu cầu.
- GV gọi 4-5 em lên thực hiện các kĩ thuật đã học.
- HS thực hiện theo yêu cầu 
- GV hướng dẫn HS thả lỏng 
- GV nhận xét đánh giá giờ học 
- HS nhận bài về nhà 
* * * * * * *
* * * * * * *
* * * * * * *
 *GV
Ngày soạn: 21/ 11/2013
Ngày giảng: 7B:
 Tiết 30
- TTTC: Thực hiện theo kế hoạch của giáo viên .
- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.
I. Mục tiêu bài dạy
1. Kiến thức
- Biết luyeọn taọp hoaứn thieọn kĩ thuật đỏnh cầu. Ôn kĩ thuật di chuyển đơn bước, kĩ thuật di chuyển đa bước, kĩ thuật giao cầu thuận tay, trái tay, kĩ thuật đánh cầu thấp thuận tay, trái tay. Ôn kĩ thuật đánh cầu cao tay bên phải.
- Học luật phát cầu
- Chaùy beàn: Luyeọn taọp. Tiếp tục rèn luyện sức bền.
2. Kỹ năng
- Biết thửùc hieọn ủuựng phửụng hửụựng, bieõn ủoọ ủoọng taực nhaốm reứn luyeọn tử theỏ cụ baỷn vaứ phaựt trieồn theồ lửùc. Thửùc hieọn tửụng ủoỏi toỏt caực ủoọng taực boồ trụù nhaốm phaựt trieồn sửực maùnh cuỷa chaõn. HS biết cách thực hiện tương đối chính xác các động tác
3. Thái độ: GD HS coự yự thửực tửù giaực tớch cửùc trong hoùc taọp, coự kổ luaọt, taực phong nhanh nheùn vaứ ửựng xửỷ ủuựng vụựi moùi ngửụứi xung quanh.
II. Địa điểm – Phương tiện 
- Trên sân tập của trường, vệ sinh sạch sẽ sân tập.
- 1 còi, ĐH bấm giờ, giáo án,cầu, vợt, trang phục của HS và GV.
III. Tiến trình lên lớp
Nội dung
định lượng
Phương pháp tổ chức
A. Phần mở đầu:
1. Nhận lớp 
- GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số
7B: 
2. Phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học. 
3. Khởi động 
- Xoay các khớp, ép ngang ép dọc, chạy một vòng quanh sân tập 
4. Kiểm tra bài cũ. 
- Em hãy thực hiện kĩ thuật giao
cầu thuận tay, trái tay.
B. Phần cơ bản.
1. TTTC (cầu lông )
* Hoạt động 1: TTTC(cầu lông)
- Mục tiêu: Biết luyeọn taọp hoaứn thieọn kĩ thuật đỏnh cầu. Ôn kĩ thuật di chuyển đơn bước, kĩ thuật di chuyển đa bước, kĩ thuật giao cầu thuận tay, trái tay, kĩ thuật đánh cầu thấp thuận tay, trái tay. Ôn kĩ thuật đánh cầu cao tay bên phải.
- Biết luật phát cầu
**Học luật phát cầu 
- Phát cầu đúng..
- Phạm lỗi phát cầu..
- Phát cầu lại.
- Kết luận: HS biết kĩ thuật đánh cầu, biết luật cầu lông phần kích thước sân thi đấu.
2. Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.
Hoạt động 2: Chạy trên địa hình tự nhiên.
- Mục tiêu: Tiếp tục rèn luyện sức bền. yêu cầu HS chạy hết cự li quy định
- Cách tiến hành: 
- Nam: 400m
- Nữ : 300m
- Kết luận: HS chạy hết cự li quy định
3. Củng cố 
- Cầu lông 
C. hần kết thúc 
1.Thả lỏng hồi tĩnh 
2. Nhận xét, đánh giá giờ học.
3. Giao bài về nhà 
5’-7’
30’-32’
5’-7’
- Lớp trưởng tập hợp lớp, báo cáo sĩ số cho GV 
- GV phổ biến nội dung yêu cầu bài học 
* * * * * * * *
* * * * * * * *
* * * * * * * *
*GV
- GV hướng dẫn HS khởi động 
- HS khởi động theo hướng dẫn 
- GV kiểm tra bài.
- HS thực hiện theo yêu cầu
- GV hướng dẫn lại các kĩ thuật đã học. 
- HS xem làm mẫu lại.
- GV hướng dẫn HS tập luyện.
- HS tập luyện theo hướng dẫn
- Hai HS một cầu tập phát cầu qua lại.
- GV chú ý quan sát sửa sai cho HS.
x x x x x x x
10 - 12m
x x x x x x x
 r
x x x x x x x
 10- 12m
x x x x x x x
- GV yêu cầu HS chạy hết cự li.
- HS thực hiện theo yêu cầu.
- GV gọi 4-5 em lên thực hiện các kĩ thuật đã học.
- HS thực hiện theo yêu cầu 
- GV hướng dẫn HS thả lỏng 
- GV nhận xét đánh giá giờ học 
- HS nhận bài về nhà 
* * * * * * *
* * * * * * *
* * * * * * *
 *GV
Ngày 25 tháng 11 năm 2013
 Ký duyệt
 Đỗ Thanh Sơn

Tài liệu đính kèm:

  • docT2930.doc