Giáo án Thể dục 7 - Tiết 37: Bài thể dục, bật nhảy, chạy bền

I. MỤC TIÊU BÀI DẠY.

1. Kiến thức.

 - Bài thể dục: Hoc 2 động tác của bài thể dục với cờ: Vươn thở, Tay.

 - Bật nhảy: ễn động tác Đá lăng trước – sau; chơi trũ chơi “Nhảy cừu”.

 - Chạy bền: Chạy bền trên địa hỡnh tự nhiờn

2. Kỹ năng.

- Bài thể dục: Biết tên và thực hiện cơ bản đúng các động tác bài thể dục với cờ : Vươn thở, Tay.

- Bật nhảy: Biết cách thực hiệc động tác Đá lăng trước – sau; Biết cách chơi trũ chơi “Nhảy cừu”.

- Chạy bền: Biết được cách chạy bền trên địa hỡnh tự nhiờn.

3. Thái độ.

-Thực hiện đúng theo yêu cầu của GV và quy định của lớp học, nghiêm túc thực hiện không để xảy ra chấn thương trong lúc tập luyện.

 

doc 6 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 13/04/2017 Lượt xem 449Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Thể dục 7 - Tiết 37: Bài thể dục, bật nhảy, chạy bền", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 29/ 12/2013
Ngày giảng: 7A:	 7B: 7D: 
Tiết 37
- Bài TD: Học 2 động tác Vươn thở, Tay.
- Bật nhảy: Ôn động tác đá lăng trước - sau, trò chơi “nhảy cừu”
- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.
I. mục tiêu bài dạy.
1. Kiến thức.
 - Bài thể dục: Hoc 2 động tỏc của bài thể dục với cờ: Vươn thở, Tay.
 - Bật nhảy: ễn động tỏc Đỏ lăng trước – sau; chơi trũ chơi “Nhảy cừu”.
 - Chạy bền: Chạy bền trờn địa hỡnh tự nhiờn 
2. Kỹ năng.
- Bài thể dục: Biết tờn và thực hiện cơ bản đỳng cỏc động tỏc bài thể dục với cờ : Vươn thở, Tay.
- Bật nhảy: Biết cỏch thực hiệc động tỏc Đỏ lăng trước – sau; Biết cỏch chơi trũ chơi “Nhảy cừu”.
- Chạy bền: Biết được cỏch chạy bền trờn địa hỡnh tự nhiờn.
3. Thỏi độ.
-Thực hiện đỳng theo yờu cầu của GV và quy định của lớp học, nghiờm tỳc thực hiện khụng để xảy ra chấn thương trong lỳc tập luyện.
II. địa điểm - phương tiện.
- Trên sân tập của trường, vệ sinh sạch sẽ sân tập.
- Còi, cờ, đồng hồ bấm giờ, trang phục của hs và gv, giáo án.
III. Tiến trình lên lớp
Nội dung
định lượng
Phương pháp tổ chức
A. Phần mở đầu:
1. Nhận lớp 
- GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số
7A: 
7B: 
7D: 
2. Phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học 
3. Khởi động 
- Xoay các khớp, ép ngang ép dọc, chạy một vòng quanh sân tập 
B. Phần cơ bản
1. Bài TD: 
**Mục tiêu: Học 2 động tác vươn thở, tay.
+ Động tác Vươn thở.
+ Động tác Tay .
**Kết luận: HS thực hiện được 2 động tác vươn thở, tay.
2. Bật nhảy:
**Mục tiêu: Ôn động tác đá lăng trước - sau.
**Cách tiến hành:
**Chơi trò chơi(nhảy cừu )
**Kết luận: HS thực hiện được động tác đá lăng trước - sau.
3. Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.
4. Củng cố.
- Bài TD:
- Bật nhảy.
C. Phần kết thúc 
1.Thả lỏng hồi tĩnh 
2. Nhận xét, đánh giá giờ học.
3. Giao bài về nhà 
5’-7’
30’-32’
5’-7’
- Lớp trưởng tập hợp lớp, báo cáo sĩ số cho GV 
- GV phổ biến nội dung yêu cầu bài học 
* * * * * * * *
* * * * * * * *
* * * * * * * *
*GV
- GV hướng dẫn HS khởi động 
- HS khởi động theo hướng dẫn 
**Cách tiến hành:
- GV làm mẫu, phân tích kĩ thuật động tác sau đó hướng dẫn hs tập luyện.
- HS xem làm mẫu, phân tích sau đó tập luyện theo sự hướng dẫn của GV.
- GV quan sát sửa sai.
- HS sửa sai kĩ thuật động tác 
 * * * * * * * 
* * * * * * * *
 * * * * * * * 
 GV*
- GV làm mẫu lại kĩ thuật động tác sau đó hướng dẫn hs tập luyện.
- HS xem làm mẫu sau đó tập luyện theo sự hướng dẫn của GV.
- GV quan sát sửa sai.
- HS sửa sai kĩ thuật động tác 
- GV hướng dẫn cách chơi, luật chơi, tổ chức đội hình chơi.
- HS chơi theo hướng dẫn, chơi đúng luật, chơi vui vẻ, đoàn kết.
- GV yêu cầu HS chạy hết cự li.
- HS thực hiện theo yêu cầu.
- GV gọi 3 em lên thực hiện 2 động tác vươn thở, tay.
- HS thực hiện theo yêu cầu.
- GV hướng dẫn HS thả lỏng 
- GV nhận xét đánh giá giờ học 
- HS nhận bài về nhà 
* * * * * * *
* * * * * * *
* * * * * * *
 *GV
Ngày soạn: 29/ 12/2013
Ngày giảng: 7A:	 7B: 7D: 
 Tiết 38 
- Bài TD: Ôn 2 động tác: Vươn thở,Tay; Học 2 động tác: Chân, Lườn.
- Bật nhảy: Ôn động tác đá lăng trước - sau, Đá lăng sang ngang, trò chơi “nhảy ô tiếp sức”
I. mục tiêu bài dạy.
1.Kiến thức.
- Bài thể dục: + ễn 2 động tỏc của bài thể dục với cờ: Vươn thở, Tay.
 + Học 2 động tỏc của bài thể dục với cờ: Chõn, Lườn.
- Bật nhảy: ễn động tỏc Đỏ lăng trước – sau, Đỏ lăng sang ngang; chơi trũ chơi “Nhảy ụ tiếp sức”.
2. Kỹ năng.
- Bài thể dục: Biết tờn và thực hiện cơ bản đỳng cỏc động tỏc bài thể dục với cờ: Vươn thở, Tay, Chõn, Lườn.
- Bật nhảy: Thực hiệc chớnh xỏc cỏc động tỏc Đỏ lăng trước – sau, đỏ lăng sang ngang; Biết cỏch chơi trũ chơi “Nhảy ụ tiếp sức ”.
3. Thỏi độ.
- Thực hiện đỳng theo yờu cầu của GV và quy định của lớp học, nghiờm tỳc thực hiện khụng để xảy ra chấn thương trong lỳc tập luyện.
II. địa điểm - phương tiện.
- Trên sân tập của trường, vệ sinh sạch sẽ sân tập.
- Còi, cờ, đồng hồ bấm giờ, trang phục của hs và gv, giáo án.
III. Tiến trình lên lớp
Nội dung
định lượng
Phương pháp tổ chức
A. Phần mở đầu:
1. Nhận lớp 
- GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số
7A: 
7B: 
7D: 
2. Phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học 
3. Khởi động 
- Xoay các khớp, ép ngang ép dọc, chạy một vòng quanh sân tập 
4. Kiểm tra bài cũ.
- Em hãy thực hiện động tác vươn thở, tay của bài TD với cờ.
B. Phần cơ bản
1. Bài TD: 
**Mục tiêu: Ôn 2 động tác vươn thở, tay. Học 2 động tỏc của bài thể dục với cờ: Chõn, Lườn
**Cách tiến hành:
+ Động tác Chân.
+ Động tác Lườn.
**Kết luận: HS thực hiện được 2 động tỏc của bài thể dục với cờ: Chõn, Lườn
2. Bật nhảy: 
**Mục tiêu: Ôn động tác đá lăng trước – sau, đá lăng sang ngang.
**Cách tiến hành:
**Chơi trò chơi(nhảy ô tiếp sức )
**Kết luận: HS thực hiện được động tác đá lăng trước - sau.
3. Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.
4. Củng cố.
- Bài TD:
- Bật nhảy.
C. Phần kết thúc 
1. Thả lỏng hồi tĩnh 
2. Nhận xét, đánh giá giờ học.
3. Giao bài về nhà 
5’-7’
30’-32’
5’-7’
- Lớp trưởng tập hợp lớp, báo cáo sĩ số cho GV 
- GV phổ biến nội dung yêu cầu bài học 
* * * * * * * *
* * * * * * * *
* * * * * * * *
*GV
- GV hướng dẫn HS khởi động 
- HS khởi động theo hướng dẫn 
- GV gọi 3 em kiểm tra bài cũ.
- HS thực hiện theo yêu cầu.
- GV làm mẫu lại động tác sau đó hướng dẫn hs tập luyện.
- HS xem làm mẫu sau đó tập luyện theo sự hướng dẫn của GV.
- GV quan sát sửa sai.
- HS sửa sai kĩ thuật động tác.
- GV làm mẫu, phân tích kĩ thuật động tác sau đó hướng dẫn hs tập luyện.
- HS xem làm mẫu, phân tích sau đó tập luyện theo sự hướng dẫn của GV.
- GV quan sát sửa sai.
- HS sửa sai kĩ thuật động tác.
 * * * * * * * 
* * * * * * * *
 * * * * * * * 
 GV*
- GV làm mẫu lại kĩ thuật động tác sau đó hướng dẫn hs tập luyện (theo đội hình tập bài TD)
- HS xem làm mẫu sau đó tập luyện theo sự hướng dẫn của GV.
- GV quan sát sửa sai.
- HS sửa sai kĩ thuật động tác.
- GV hướng dẫn cách chơi, luật chơi, tổ chức đội hình chơi.
- HS chơi theo hướng dẫn, chơi đúng luật, chơi vui vẻ, đoàn kết.
- GV yêu cầu HS chạy hết cự li.
- HS thực hiện theo yêu cầu.
- GV gọi 3 em lên thực hiện 2 động tác vươn thở, tay.
- GV hướng dẫn HS thả lỏng 
- GV nhận xét đánh giá giờ học 
- HS nhận bài về nhà 
* * * * * * *
* * * * * * *
* * * * * * *
 *GV
 Ngày 06 tháng 1 năm 2014
 Ký duyệt
 Đỗ Thanh Sơn

Tài liệu đính kèm:

  • docT3738.doc