Giáo án Thể dục 7 - Tiết 37 đến tiết 70

I/ MỤC TIÊU:

.1. Kiến thức:

- Bài td : Học hai động tác : Vượn thở, tay.

- Bật nhảy: Ôn động tác đá lăng trước - sau, trò chơi " nhảy cừu"

- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.

2. Kỹ năng:

- Học sinh thực hiện tốt các kỹ thuật ôn tập hình thành kỹ năng kỹ sảo vận động. Bước đầu nắm được và thực hiện tương đối chính xác kỹ thuật động tác vươn thở, Đt tay. Chạy bền phát triển thể lực.

3. Thái độ:

- Học sinh học tự giác, tích cực, đảm bảo an toàn trong tập luyện.

II/ PHƯƠNG PHÁP:

- Giảng giải phân tích kỹ thuật, làm mẫu, tập luyện.

III/ CHUẨN BỊ:

- Giáo viên: Giáo án, còi thể thao.

- Học sinh: Giầy, dụng cụ, vệ sinh sân bãi.

- Địa điểm: Sân thể dục.

 

doc 68 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 13/04/2017 Lượt xem 171Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Thể dục 7 - Tiết 37 đến tiết 70", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 chính diện giậm nhảy co chân qua xà. Tư thế chuẩn bị và di chuyển ( bước trượt ngang, bước trượt chếch)
3. Thái độ: 
- Biết vận dụng nội dung bài học vào rèn luyện sức khỏe, tính tự giác, ý thức tổ chức kỷ luật.
II/ PHƯƠNG PHÁP:
- Giảng giải phân tích kỹ thuật, làm mẫu, tập luyện.
III/ CHUẨN BỊ:
- Giáo viên: Giáo án, còi thể thao, cầu đá.
- Học sinh: Giầy, dụng cụ, vệ sinh sân bãi.
- Địa điểm: Sân thể dục.
IV. TIẾN TRÌNH DẠY- HỌC.	
Thứ
Ngày giảng 
Lớp
Tiết
Sĩ số
Học sinh vắng
7A
7B
NỘI DUNG
THỜI GIAN
PHƯƠNG PHÁP – TỔ CHỨC
A/ PHẦN MỞ ĐẦU:
1. Nhận lớp: 
- Giáo viên nhận lớp, ổn định tổ chức, kiểm tra sĩ số.
- Phổ biến nội dung, mục tiêu, yêu cầu giờ học.
2. Khởi động:
- Khởi động chung:
+ Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, khớp khuỷu, khớp vai, khớp hông.
+ Tập bài thể dục 6 động tác.
- Khởi động chuyên môn:
+ Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, gót chạm mông( tại chỗ )
3. Kiểm tra bài cũ:
- Thực hiện kỹ thuật tâng cầu bằng đùi?
B/ PHẦN CƠ BẢN:
1. Bật nhảy:
- Ôn chạy đà chính diện giậm nhảy co chân qua xà.
- Yêu cầu học sinh thực hiện đúng kỹ thuật động tác.
- Trò chơi “ nhảy vào vòng tròn tiếp sức”
- Yêu cầu học sinh chơi tích cực, đảm bảo an toàn.
2.Đá cầu:
- Ôn tâng cầu bằng đùi, tâng cầu bằng má trong bàn chân.
- Yêu cầu học sinh tích cực tập luyện.
- Học tư thế chuẩn bị và di chuyển ( bước trượt ngang, bước trượt chếch)
3. Củng cố:
- Chạy đà chính diện giậm nhảy co chân qua xà.
- Tâng cầu bằng đùi, bằng má trong bàn chân, tư thế chuẩn bị.
C/ PHẦN KẾT THÚC:
1.Thả lỏng: 
- Tập ĐT thể dục vươn thở, gập sâu thả lỏng tích cực, rũ tay chân.
2. Nhận xét: 
- Ưu nhược điểm, hướng khác phục
3.HDVN: 
- Ôn chạy đà chính diện giậm nhảy co chân qua xà.
- Tâng cầu bằng đùi, bằng má trong bàn chân, tư thế chuẩn bị.
8p
32p
5p
Đội hình nhận lớp
X x x x x x x x x x
X x x x x x x x x x
 GV
- Học sinh khởi động tích cực.
- Giáo viên quan sát nhắc nhở sửa sai.
- Gọi 1 – 2 học sinh lên thực hiện, giáo viên đánh giá cho điểm.
- Giáo viên hướng dẫn rồi cho học sinh tập, chú ý quan sát nhắc nhở
Đội hình học bật nhảy
Hố cát
x x x x x
x x x x x
- Giáo viên hướng dẫn rồi cho học sinh tập luyện.
- Yêu cầu học sinh chơi đúng luật ,tích cực.
- Giáo viên hướng dẫn rồi cho học sinh tập.
- học sinh tích cực tập luyện, chú ý kỹ thuật động tác.
- Gọi 2-3 học sinh lên thực hiện
- Lớp quan sát nhận xét, GV củng cố lại kiến thức.
- HS thùc hiÖn th¶ láng theo h­íng dÉn cña gi¸o viªn.
§éi h×nh th¶ láng
 x x x x x x
 x x x x x x
 x x x x x x
 (D)
- Häc sinh tËp chung nghe nh¾c nhë cña gi¸o viªn 
V RÚT KINH NGHIỆM SAU GIỜ DẠY
........................
Ngày soạn: 25/2/2015
Tiết 51
BẬT NHẢY: ÔN ĐÀ BA BƯỚC GIẬM NHẢY VÀO HỐ CÁT, CHẠY ĐÀ CHÍNH DIỆN GIẬM NHẢY CO CHÂN QUA XÀ.
ĐÁ CẦU: ÔN TÂNG CẦU BẰNG ĐÙI, TÂNG CẦU BẰNG MÁ TRONG BÀN CHÂN (CÁ NHÂN HOẶC THEO NHÓM); HỌC TÂNG CẦU BẰNG MU BÀN CHÂN.
CHẠY BỀN: CHẠY TRÊN ĐỊA HÌNH TỰ NHIÊN.
I/ MỤC TIÊU:
.1. Kiến thức:
- Bật nhảy: Ôn đà ba bước giậm nhảy vào hố cát.Chạy đà chính diện giậm nhảy co chân qua xà.
- Đá cầu: Ôn tâng cầu bằng đùi, tâng cầu bằng má trong bàn chân( cá nhân và theo nhóm). Học tâng cầu bằng mu bàn chân.
- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.
2. Kỹ năng:
- Học sinh thực hiện tốt các kỹ thuật ôn tập hình thành kỹ năng kỹ sảo vận động, nắm và thực hiện đúng kỹ thuật động tác đà chính diện giậm nhảy co chân qua xà, tâng cầu bằng mu bàn chân . Chạy bền phát triển thể lực.
3. Thái độ: 
- Biết vận dụng nội dung bài học vào rèn luyện sức khỏe, tính tự giác, ý thức tổ chức kỷ luật.
II/ PHƯƠNG PHÁP:
- Giảng giải phân tích kỹ thuật, làm mẫu, tập luyện.
III/ CHUẨN BỊ:
- Giáo viên: Giáo án, còi thể thao. 
- Học sinh: Giầy, dụng cụ, vệ sinh sân bãi.
- Địa điểm: Sân thể dục.
IV. TIẾN TRÌNH DẠY- HỌC.	
Thứ
Ngày giảng 
Lớp
Tiết
Sĩ số
Học sinh vắng
7A
7B
NỘI DUNG
THỜI GIAN
PHƯƠNG PHÁP – TỔ CHỨC
A/ PHẦN MỞ ĐẦU:
1. Nhận lớp: 
- Giáo viên nhận lớp, ổn định tổ chức, kiểm tra sĩ số.
- Phổ biến nội dung, mục tiêu, yêu cầu giờ học.
2. Khởi động:
- Khởi động chung:
+ Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, khớp khuỷu, khớp vai, khớp hông.
- Khởi động chuyên môn:
+ Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, gót chạm mông( tại chỗ )
3. Kiểm tra bài cũ:
- Kỹ thuật tâng cầu bằng má trong bàn chân.
B/ PHẦN CƠ BẢN:
1. Bật nhảy:
-Ôn đà ba bước giậm nhảy vào hố cát.
- Yêu cầu học sinh tập tích cực, đảm bảo an toàn.
- Chạy đà chính diện giậm nhảy co chân qua xà.
- Yêu cầu học sinh thực hiện đúng kỹ thuật động tác.
2.Đá cầu:
- Ôn tâng cầu bằng đùi, tâng cầu bằng má trong bàn chân.
- Học tâng cầu bằng mu bàn chân.
- Yêu cầu học sinh tích cực tập luyện.
3. Chạy bền:
- Nam chạy 3 vòng sân = 800m.
- Nữ chạy 2 vòng sân = 500m.
4. Củng cố:
- Chạy đà chính diện giậm nhảy co chân qua xà.
- Tâng cầu bằng đùi, bằng má trong bàn chân, mu bàn chân. 
C/ PHẦN KẾT THÚC:
1.Thả lỏng: 
- Tập ĐT thể dục vươn thở, gập sâu thả lỏng tích cực, rũ tay chân.
2. Nhận xét: 
- Ưu nhược điểm, hướng khác phục
3.HDVN: 
- Ôn chạy đà chính diện giậm nhảy co chân qua xà.
- Tâng cầu bằng đùi, bằng má trong bàn chân, mu bàn chân.
8p
32p
5p
Đội hình nhận lớp
X x x x x x x x x x
X x x x x x x x x x
 GV
- Học sinh khởi động tích cực.
- Giáo viên quan sát nhắc nhở sửa sai.
- Gọi 1- 2 học sinh lên thực hiện, giáo viên đánh giá cho điểm.
- Giáo viên hướng dẫn rồi cho học sinh tập, chú ý quan sát nhắc nhở
Đội hình học bật nhảy
Hố cát
x x x x x
x x x x x
- Giáo viên hướng dẫn rồi cho học sinh tập luyện.
- Yêu cầu học sinh chơi đúng luật ,tích cực.
 Đội hình chạy bền. 
x x x
Sân thể dục
x x x
- Gọi 2-3 học sinh lên thực hiện
- Lớp quan sát nhận xét, GV củng cố lại kiến thức.
- HS thùc hiÖn th¶ láng theo h­íng dÉn cña gi¸o viªn.
§éi h×nh th¶ láng
 x x x x x x
 x x x x x x
 x x x x x x
 (D)
- Häc sinh tËp chung nghe nh¾c nhë cña gi¸o viªn 
V RÚT KINH NGHIỆM SAU GIỜ DẠY
........................
Ngày soạn: 26/2/2015 	
 Tiết 52
BẬT NHẢY: ÔN CHẠY ĐÀ CHÍNH DIỆN GIẬM NHẢY CO CHÂN QUA XÀ; HỌC BẬT NHẢY BẰNG HAI CHÂN TAY VỚI VÀO VẬT TRÊN CAO, TRÒ CHƠI "NHẢY VƯỢT RÀO TIẾP SỨC"
ĐÁ CẦU :ÔN TÂNG CẦU BẰNG ĐÙI, TÂNG CẦU BẰNG MÁ TRONG BÀN CHÂN (CÁ NHÂN HOẶC THEO NHÓM), TÂNG CẦU BẰNG MU BÀN CHÂN 
I/ MỤC TIÊU:
.1. Kiến thức:
- Bật nhảy: Ôn chạy đà chính diện giậm nhảy co chân qua xà.Học bật nhảy bằng hai chân tay với vật chuẩn trên cao, trò chơi “ Nhảy vượt rào tiếp sức”
- Đá cầu: Ôn tâng cầu bằng đùi, tâng cầu bằng má trong bàn chân( cá nhân và theo nhóm), tâng cầu bằng mu bàn chân.
2. Kỹ năng:
- Học sinh thực hiện tốt các kỹ thuật ôn tập hình thành kỹ năng kỹ sảo vận động, nắm và thực hiện đúng kỹ thuật động tác đà chính diện giậm nhảy co chân qua xà, tâng cầu bằng mu bàn chân . 
3. Thái độ: 
- Biết vận dụng nội dung bài học vào rèn luyện sức khỏe, tính tự giác, ý thức tổ chức kỷ luật.
II/ PHƯƠNG PHÁP:
- Giảng giải phân tích kỹ thuật, làm mẫu, tập luyện.
III/ CHUẨN BỊ:
- Giáo viên: Giáo án, còi thể thao. 
- Học sinh: Giầy, dụng cụ, vệ sinh sân bãi.
- Địa điểm: Sân thể dục.
IV. TIẾN TRÌNH DẠY- HỌC.	
Thứ
Ngày giảng 
Lớp
Tiết
Sĩ số
Học sinh vắng
7A
7B
NỘI DUNG
THỜI GIAN
PHƯƠNG PHÁP – TỔ CHỨC
A/ PHẦN MỞ ĐẦU:
1. Nhận lớp: 
- Giáo viên nhận lớp, ổn định tổ chức, kiểm tra sĩ số.
- Phổ biến nội dung, mục tiêu, yêu cầu giờ học.
2. Khởi động:
- Khởi động chung:
+ Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, khớp khuỷu, khớp vai, khớp hông.
- Khởi động chuyên môn:
+ Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, gót chạm mông( tại chỗ )
3. Kiểm tra bài cũ:
- Kỹ thuật tâng cầu bằng má trong bàn chân.
B/ PHẦN CƠ BẢN:
1. Bật nhảy:
- Ôn chạy đà chính diện giậm nhảy co chân qua xà.
- Yêu cầu học sinh thực hiện đúng kỹ thuật động tác.
- Học: Bật nhảy bằng hai chân tay với vật trên cao.
- Yêu cầu học sinh thực hiện đúng kỹ thuật động tác, tích cực tập luỵên.
- Trò chơi: “ Nhảy vượt rào tiếp sức”
- Yêu cầu học sinh nắm được các chơi, chơi tích cực.
2.Đá cầu:
- Ôn tâng cầu bằng đùi.
- Tâng cầu bằng má trong bàn chân.
- Tâng cầu bằng mu bàn chân.
3. Củng cố:
- Chạy đà chính diện giậm nhảy co chân qua xà, bật nhảy bằng hai chân tay với vật trên cao.
C/ PHẦN KẾT THÚC:
1.Thả lỏng: 
- Tập ĐT thể dục vươn thở, gập sâu thả lỏng tích cực, rũ tay chân.
2. Nhận xét: 
- Ưu nhược điểm, hướng khác phục
3.HDVN: 
- Ôn chạy đà chính diện giậm nhảy co chân qua xà.
- Tâng cầu bằng đùi, bằng má trong bàn chân, mu bàn chân.
8p
32p
5p
Đội hình nhận lớp
X x x x x x x x x x
X x x x x x x x x x
 GV
- Học sinh khởi động tích cực.
- Giáo viên quan sát nhắc nhở sửa sai.
- Gọi 1- 2 học sinh lên thực hiện, giáo viên đánh giá cho điểm.
- Giáo viên hướng dẫn rồi cho học sinh tập, chú ý quan sát nhắc nhở
Đội hình học bật nhảy
Hố cát
x x x x x
x x x x x
- Giáo viên hướng dẫn rồi cho học sinh tập luyện.
- Yêu cầu học sinh chơi đúng luật ,tích cực.
 - Giáo viên hướng dẫn rồi cho học sinh tập luyện.
- động tác khó giáo viên thực hiện lại một vài lượt rồi cho học sinh tập.
- Học sinh tích cực tập luyện.
- Gọi 2-3 học sinh lên thực hiện
- Lớp quan sát nhận xét, GV củng cố lại kiến thức.
- HS thùc hiÖn th¶ láng theo h­íng dÉn cña gi¸o viªn.
§éi h×nh th¶ láng
 x x x x x x
 x x x x x x
 x x x x x x
 (D)
- Häc sinh tËp chung nghe nh¾c nhë cña gi¸o viªn 
V RÚT KINH NGHIỆM SAU GIỜ DẠY
........................
Ngày soạn: 5/3/2015
Tiết 53
BẬT NHẢY: ÔN ĐỘNG TÁC CHẠY ĐÀ CHÍNH DIỆN GIẬM NHẢY CO CHÂN QUA XÀ, HOẶC DO GV CHỌN, HỌC: CHẠY ĐÀ CHÍNH DIỆN GIẬM NHẢY CHÂN LĂNG DUỖI THẲNG QUA XÀ 
ĐÁ CẦU :ÔN TÂNG CẦU BẰNG ĐÙI, TÂNG CẦU BẰNG MÁ TRONG BÀN CHÂN (CÁ NHÂN HOẶC THEO NHÓM), TÂNG CẦU BẰNG MU BÀN CHÂN, HỌC: CHUYỀN CẦU BẰNG MU BÀN CHÂN 
CHẠY BỀN :CHẠY TRÊN ĐỊA HÌNH TỰ NHIÊN 
I/ MỤC TIÊU:
.1. Kiến thức:
- Bật nhảy: Ôn chạy đà chính diện giậm nhảy co chân qua xà; Học: Chạy đà chính diện giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà.
- Đá cầu: Ôn tâng cầu bằng đùi, tâng cầu bằng má trong bàn chân( cá nhân và theo nhóm). tâng cầu bằng mu bàn chân. Học chuyền cầu bằng mu bàn chân.
- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.
2. Kỹ năng:
- Học sinh thực hiện tốt các kỹ thuật ôn tập hình thành kỹ năng kỹ sảo vận động, nắm và thực hiện đúng kỹ thuật động tác đà chính diện giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà, chuyền cầu bằng mu bàn chân . Chạy bền phát triển thể lực.
3. Thái độ: 
- Học sinh học tự giác, tích cực, đảm bảo an toàn trong tập luyện.
II/ PHƯƠNG PHÁP:
- Giảng giải phân tích kỹ thuật, làm mẫu, tập luyện.
III/ CHUẨN BỊ:
- Giáo viên: Giáo án, còi thể thao. 
- Học sinh: Giầy, dụng cụ, vệ sinh sân bãi.
- Địa điểm: Sân thể dục.
IV. TIẾN TRÌNH DẠY- HỌC.	
Thứ
Ngày giảng 
Lớp
Tiết
Sĩ số
Học sinh vắng
7A
7B
NỘI DUNG
THỜI GIAN
PHƯƠNG PHÁP – TỔ CHỨC
A/ PHẦN MỞ ĐẦU:
1. Nhận lớp: 
- Giáo viên nhận lớp, ổn định tổ chức, kiểm tra sĩ số.
- Phổ biến nội dung, mục tiêu, yêu cầu giờ học.
2. Khởi động:
- Khởi động chung:
+ Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, khớp khuỷu, khớp vai, khớp hông.
- Khởi động chuyên môn:
+ Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, gót chạm mông( tại chỗ )
3. Kiểm tra bài cũ:
- Kỹ thuật tâng cầu bằng má trong bàn chân.
B/ PHẦN CƠ BẢN:
1. Bật nhảy:
-Ôn đà chính diện giậm nhảy co chân qua xà.
- Yêu cầu học sinh thực hiện đúng kỹ thuật động tác.
- Học đà chính diện giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà.
2.Đá cầu:
- Ôn tâng cầu bằng đùi, tâng cầu bằng má trong bàn chân.
- Tâng cầu bằng mu bàn chân.
- Học chuyền cầu bằng mu bàn chân.
3. Chạy bền:
- Nam chạy 3 vòng sân = 800m.
- Nữ chạy 2 vòng sân = 500m.
4. Củng cố:
- Chạy đà chính diện giậm nhảy co chân qua xà.
- Tâng cầu bằng đùi, bằng má trong bàn chân, mu bàn chân. 
C/ PHẦN KẾT THÚC:
1.Thả lỏng: 
- Tập ĐT thể dục vươn thở, gập sâu thả lỏng tích cực, rũ tay chân.
2. Nhận xét: 
- Ưu nhược điểm, hướng khác phục
3.HDVN: 
- Ôn chạy đà chính diện giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà.
- Tâng cầu bằng đùi, bằng má trong bàn chân, mu bàn chân. chuyền cầu bằng mu bàn chân.
8p
32p
5p
Đội hình nhận lớp
X x x x x x x x x x
X x x x x x x x x x
 GV
- Học sinh khởi động tích cực.
- Giáo viên quan sát nhắc nhở sửa sai.
- Gọi 1- 2 học sinh lên thực hiện, giáo viên đánh giá cho điểm.
- Giáo viên hướng dẫn rồi cho học sinh tập, chú ý quan sát nhắc nhở
Đội hình học bật nhảy
Đệm
x x x x x
x x x x x
- Giáo viên hướng dẫn rồi cho học sinh tập luyện.
- Yêu cầu học sinh chơi đúng luật ,tích cực.
 Đội hình chạy bền. 
x x x
Sân thể dục
x x x
- Gọi 2-3 học sinh lên thực hiện
- Lớp quan sát nhận xét, GV củng cố lại kiến thức.
- HS thùc hiÖn th¶ láng theo h­íng dÉn cña gi¸o viªn.
§éi h×nh th¶ láng
 x x x x x x
 x x x x x x
 x x x x x x
 (D)
- Häc sinh tËp chung nghe nh¾c nhë cña gi¸o viªn 
V RÚT KINH NGHIỆM SAU GIỜ DẠY
........................
Ngày soạn: 5/3/2015
Tiết 54
- BẬT NHẢY :ÔN ĐỘNG TÁC CHẠY ĐÀ CHÍNH DIỆN GIẬM NHẢY CO CHÂN QUA XÀ HOẶC DO GV CHỌN, HỌC: CHẠY ĐÀ CHÍNH DIỆN GIẬM NHẢY CHÂN LĂNG DUỖI THẲNG QUA XÀ 
- ĐÁ CẦU :TÂNG CẦU BẰNG MU BÀN CHÂN, CHUYỀN CẦU BẰNG MU BÀN CHÂN, HỌC: PHÁT CẦU THẤP CHÂN CHÍNH DIỆN BẰNG MU BÀN CHÂN, MỘT SỐ ĐIỂM TRONG LUẬT ĐÁ CẦU (SÂN, LƯỚI, NỘI DUNG THI ĐẤU) 
I/ MỤC TIÊU:
.1. Kiến thức:
- Bật nhảy: Ôn chạy đà chính diện giậm nhảy co chân qua xà; Học: Chạy đà chính diện giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà.
- Đá cầu: Ôn tâng cầu bằng đùi, tâng cầu bằng má trong bàn chân( cá nhân và theo nhóm). tâng cầu bằng mu bàn chân. Học chuyền cầu bằng mu bàn chân.
2. Kỹ năng:
- Học sinh thực hiện tốt các kỹ thuật ôn tập hình thành kỹ năng kỹ sảo vận động, nắm và thực hiện đúng kỹ thuật động tác đà chính diện giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà, chuyền cầu bằng mu bàn chân . Chạy bền phát triển thể lực.
- Biết vận dụng nội dung bài học vào rèn luyện sức khỏe, tính tự giác, ý thức tổ chức kỷ luật.
3. Thái độ: 
- Học sinh học tự giác, tích cực, đảm bảo an toàn trong tập luyện.
II/ PHƯƠNG PHÁP:
- Giảng giải phân tích kỹ thuật, làm mẫu, tập luyện.
III/ CHUẨN BỊ:
- Giáo viên: Giáo án, còi thể thao. 
- Học sinh: Giầy, dụng cụ, vệ sinh sân bãi.
- Địa điểm: Sân thể dục.
IV. TIẾN TRÌNH DẠY- HỌC.	
Thứ
Ngày giảng 
Lớp
Tiết
Sĩ số
Học sinh vắng
7A
7B
NỘI DUNG
THỜI GIAN
PHƯƠNG PHÁP – TỔ CHỨC
A/ PHẦN MỞ ĐẦU:
1. Nhận lớp: 
- Giáo viên nhận lớp, ổn định tổ chức, kiểm tra sĩ số.
- Phổ biến nội dung, mục tiêu, yêu cầu giờ học.
2. Khởi động:
- Khởi động chung:
+ Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, khớp khuỷu, khớp vai, khớp hông.
- Khởi động chuyên môn:
+ Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, gót chạm mông( tại chỗ )
3. Kiểm tra bài cũ:
- Kỹ thuật tâng cầu bằng má trong bàn chân.
B/ PHẦN CƠ BẢN:
1. Bật nhảy:
-Ôn đà chính diện giậm nhảy co chân qua xà.
- Yêu cầu học sinh thực hiện đúng kỹ thuật động tác.
- Học đà chính diện giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà.
- Yêu cầu học sinh tích cực tập luyện.
2.Đá cầu:
- Tâng cầu bằng mu bàn chân.
- Học chuyền cầu bằng mu bàn chân.
- Yêu cầu học sinh tích cực tập luyện.
3. Củng cố:
- Chạy đà chính diện giậm nhảy co chân qua xà.
- Tâng cầu bằng đùi, bằng má trong bàn chân, mu bàn chân. 
C/ PHẦN KẾT THÚC:
1.Thả lỏng: 
- Tập ĐT thể dục vươn thở, gập sâu thả lỏng tích cực, rũ tay chân.
2. Nhận xét: 
- Ưu nhược điểm, hướng khác phục
3.HDVN: 
- Ôn chạy đà chính diện giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà.
- Tâng cầu bằng đùi, bằng má trong bàn chân, mu bàn chân. chuyền cầu bằng mu bàn chân.
8p
32p
5p
Đội hình nhận lớp
X x x x x x x x x x
X x x x x x x x x x
 GV
- Học sinh khởi động tích cực.
- Giáo viên quan sát nhắc nhở sửa sai.
- Gọi 1- 2 học sinh lên thực hiện, giáo viên đánh giá cho điểm.
- Giáo viên hướng dẫn rồi cho học sinh tập, chú ý quan sát nhắc nhở
Đội hình học bật nhảy
Đệm
x x x x x
x x x x x
- Giáo viên hướng dẫn rồi cho học sinh tập luyện.
- Yêu cầu học sinh chơi đúng luật ,tích cực.
- Gọi 2-3 học sinh lên thực hiện
- Lớp quan sát nhận xét, GV củng cố lại kiến thức.
- HS thùc hiÖn th¶ láng theo h­íng dÉn cña gi¸o viªn.
§éi h×nh th¶ láng
 x x x x x x
 x x x x x x
 x x x x x x
 (D)
- Häc sinh tËp chung nghe nh¾c nhë cña gi¸o viªn 
V RÚT KINH NGHIỆM SAU GIỜ DẠY
........................
Ngày soạn: 11/3/2015 
Tiết 55
- BẬT NHẢY: ÔN ĐỘNG TÁC CHẠY ĐÀ CHÍNH DIỆN GIẬM NHẢY CO CHÂN QUA XÀ HOẶC DO GV CHỌN, CHẠY ĐÀ CHÍNH DIỆN GIẬM NHẢY CHÂN LĂNG DUỖI THẲNG QUA XÀ 
- ĐÁ CẦU: ÔN TÂNG CẦU BẰNG MU BÀN CHÂN, CHUYỀN CẦU BẰNG MU BÀN CHÂN, PHÁT CẦU THẤP CHÂN CHÍNH DIỆN BẰNG MU BÀN CHÂN HOẶC DO GV CHỌN, HỌC: MỘT SỐ ĐIỂM TRONG LUẬT ĐÁ CẦU (THỜI GIAN CHO CUỘC THI) 
- CHẠY BỀN: CHẠY TRÊN ĐỊA HÌNH TỰ NHIÊN 
I/ MỤC TIÊU:
.1. Kiến thức:
- Bật nhảy: Ôn chạy đà chính diện bật nhảy qua xà; Chạy đà chính diện giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà.
- Đá cầu: Ôn tâng cầu bằng mu bàn chân, chuyền cầu bằng mu bàn chân.( cá nhân và theo nhóm).Học : Một số điểm trong luật đá cầu thời gian cho cuộc thi.
- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.
2. Kỹ năng:
- Học sinh thực hiện tốt các kỹ thuật ôn tập hình thành kỹ năng kỹ sảo vận động, nắm và thực hiện đúng kỹ thuật động tác đà chính diện giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà, chuyền cầu bằng mu bàn chân . Chạy bền phát triển thể lực.
3. Thái độ: 
- Học sinh học tự giác, tích cực, đảm bảo an toàn trong tập luyện.
II/ PHƯƠNG PHÁP:
- Giảng giải phân tích kỹ thuật, làm mẫu, tập luyện.
III/ CHUẨN BỊ:
- Giáo viên: Giáo án, còi thể thao. 
- Học sinh: Giầy, dụng cụ, vệ sinh sân bãi.
- Địa điểm: Sân thể dục.
IV. TIẾN TRÌNH DẠY- HỌC.	
Thứ
Ngày giảng 
Lớp
Tiết
Sĩ số
Học sinh vắng
7A
7B
NỘI DUNG
THỜI GIAN
PHƯƠNG PHÁP – TỔ CHỨC
A/ PHẦN MỞ ĐẦU:
1. Nhận lớp: 
- ổn định tổ chức, kiểm tra sĩ số.
- Phổ biến nội dung, mục tiêu, yêu cầu giờ học.
2. Khởi động:
- Khởi động chung:
+ Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, khớp khuỷu, khớp vai, khớp hông.
- Khởi động chuyên môn:
+ Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, gót chạm mông( tại chỗ )
3. Kiểm tra bài cũ:
- Kỹ thuật tâng cầu bằng đùi.
B/ PHẦN CƠ BẢN:
1. Bật nhảy:
-Ôn đà chính diện bật nhảy qua xà.
- Yêu cầu học sinh thực hiện đúng kỹ thuật động tác.
- Ôn chạy đà chính diện giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà.
- Yêu cầu học sinh tích cực tập luyện.
2.Đá cầu:
- Ôn tâng cầu bằng mu bàn chân, chuyền cầu bằng mu bàn chân
- Học: Một số điểm trong luật đá cầu thời gian cho cuộc thi.
+ Thời gian khởi động chuyên môn không quá 3 phút
+ Thời gian nghỉ trước khi vào hiệp 2 không quá 2 phút.
+ Thời gian nghỉ trước khi vào hiệp 3 không quá 5 phút.
+ Thời gian nghỉ giữa 2 trận đấu không quá 15 phút
3. Chạy bền:
- Nam chạy 3 vòng sân = 800m.
- Nữ chạy 2 vòng sân = 500m.
4. Củng cố:
- Tâng cầu bằng mu bàn chân. 
C/ PHẦN KẾT THÚC:
1.Thả lỏng: 
- Tập ĐT thể dục vươn thở, gập sâu thả lỏng tích cực, rũ tay chân.
2. Nhận xét: 
- Ưu nhược điểm, hướng khác phục
3.HDVN: 
- Ôn chạy đà chính diện giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà.
- Tâng cầu bằng mu bàn chân. chuyền cầu bằng mu bàn chân.
8p
32p
5p
Đội hình nhận lớp
X x x x x x x x x x
X x x x x x x x x x
 GV
- Học sinh khởi động tích cực.
- Giáo viên quan sát nhắc nhở sửa sai.
- Gọi 1- 2 học sinh lên thực hiện, giáo viên đánh giá cho điểm.
Đội hình học bật nhảy
Đệm
x x x x x
x x x x x
- Giáo viên hướng dẫn rồi cho học sinh tập luyện.
- Yêu cầu học sinh luyện tập tích cực
- GV hướng dẫn luật đá cầu: Thời gian cho cuộc thi
 Đội hình chạy bền. 
x x x
Sân thể dục
x x x
- Gọi 2-3 học sinh lên thực hiện
- Lớp quan sát nhận xét, GV củng cố lại kiến thức.
- HS thùc hiÖn th¶ láng theo h­íng dÉn cña gi¸o viªn.
§éi h×nh th¶ láng
 x x x x x x
 x x x x x x
 x x x x x x
 (D)
- Häc sinh tËp chung nghe nh¾c nhë cña gi¸o viªn 
V RÚT KINH NGHIỆM SAU GIỜ DẠY
........................
 Ngày soạn: 12/3/2015 
Tiết 56
- BẬT NHẢY: ÔN CHẠY ĐÀ CHÍNH DIỆN GIẬM NHẢY CO CHÂN QUA XÀ HOẶC DO GV CHỌN, CHẠY ĐÀ CHÍNH DIỆN GIẬM NHẢY CHÂN LĂNG DUỖI THẲNG QUA XÀ 
- ĐÁ CẦU: ÔN TÂNG CẦU BẰNG MU BÀN CHÂN, CHUYỀN CẦU BẰNG MU BÀN CHÂN, PHÁT CẦU THẤP CHÂN CHÍNH DIỆN BẰNG MU BÀN CHÂN HOẶC DO GV CHỌN, ĐẤU TẬP 
I/ MỤC TIÊU:
.1. Kiến thức:
- Bật nhảy: Ôn chạy đà chính diện giậm nhảy co chân qua xà; Học: Chạy đà chính diện giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà.
- Đá cầu: Ôn tâng cầu bằng đùi, tâng cầu bằng má trong bàn chân( cá nhân và theo nhóm). tâng cầu bằng mu bàn chân, chuyền cầu bằng mu bàn chân. Đấu tập.
2. Kỹ năng:
- Học sinh thực hiện tốt các kỹ thuật ôn tập hình thành kỹ năng kỹ sảo vận động, nắm và thực hiện đúng kỹ thuật động tác đà chính diện giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà, chuyền cầu bằng mu bàn chân . Chạy bền phát triển thể lực.
- Biết vận dụng nội dung bài học vào rèn luyện sức khỏe, tính tự giác, ý thức tổ chức kỷ luật.
3. Thái độ: 
- Học sinh học tự giác, tích cực, đảm bảo an toàn trong tập luyện.
II/ PHƯƠNG PHÁP:
- Giảng giải phân tích kỹ thuật, làm mẫu, tập luyện.
III/ CHUẨN BỊ:
- Giáo viên: Giáo án, còi thể thao. 
- Học sinh: Giầy, dụng cụ, vệ sinh sân bãi.
- Địa điểm: Sân thể dục.
IV. TIẾN TRÌNH DẠY- HỌC.	
Thứ
Ngày giảng 
Lớp
Tiết
Sĩ số
Học sinh vắng
7A
7B
NỘI DUNG
THỜI GIAN
PHƯƠNG PHÁP – TỔ CHỨC
A/ PHẦN MỞ ĐẦU:
1. Nhận lớp: 
- Giáo viên nhận lớp, ổn định tổ chức, kiểm tra sĩ số.
- Phổ biến nội dung, mục tiêu, yêu cầu giờ học.
2. Khởi động:
- Khởi động chung:
+ Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, khớp khuỷu, khớp vai, khớp hông.
- Khởi động chuyên môn:
+ Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, gót chạm mông( tại chỗ )
3. Kiểm tra bài cũ:
- Kỹ thuật tâng cầu bằng má trong bàn chân.
B/ PHẦN CƠ BẢN:
1. Bật nhảy:
-Ôn đà chính diện giậm nhảy co chân qua xà.
- Yêu cầu học sinh thực hiện đúng kỹ thuật động tác.
- Học đà chính diện giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà.
- Yêu cầu học sinh tích cực tập luyện.
2.Đá cầu:
- Ôn tâng cầu bằng đùi, tâng cầu bằng má trong bàn chân.
- Tâng cầu bằng mu bàn chân.
- Học chuyền cầu bằng mu bàn chân.
- Yêu cầu học sinh tích cực tập luyện.
3. Củng cố:
- Chạy đà chính diện giậm nhảy co chân qua xà.
- Tâng cầu bằng đùi, bằng má trong bàn chân, mu bàn chân. 
C/ PHẦN KẾT THÚC:
1.Thả lỏng: 
- Tập ĐT thể dục vươn thở, gập sâu thả lỏng tích cực, rũ tay chân.
2. Nhận xét: 
- Ưu nhược điểm, hướng khác phục
3.HDVN: 
- Ôn chạy đà chính diện giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà.
- Tâng cầu bằng đùi

Tài liệu đính kèm:

  • docthe_duc_7_ki_II.doc