Giáo án Thể dục 7 - Tiết 41: Bài thể dục, bật nhảy, chạy bền

I. MỤC TIÊU BÀI DẠY.

1. Kiến thức.

- Bài thể dục: Ôn 4 động tác của bài thể dục với cờ: Vươn thở, Tay, Chõn, Lườn.

- Bật nhảy: Ôn động tác đà một bước giậm nhảy đá lăng; Đà ba bước giậm nhảy vào hố cát.

- Chạy bền: Chạy bền trờn địa hỡnh tự nhiờn

2. Kỹ năng.

- Bài thể dục: Yờu cầu HS thực hiện chính xác các động tác của bài thể dục với cờ: Vươn thở, Tay, Chõn, Lườn.

- Bật nhảy: Yêu cầu HS thực hiện chính xác các động tác đà một bước giậm nhảy đá lăng; Đà ba bước giậm nhảy vào hố cát.

- Chạy bền: Biết được cách chạy bền trên địa hỡnh tự nhiờn.

3. Thái độ.

- Thực hiện đúng theo yêu cầu của GV và quy định của lớp học, nghiêm túc thực hiện không để xảy ra chấn thương trong lúc tập luyện.

 

doc 11 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 13/04/2017 Lượt xem 352Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Thể dục 7 - Tiết 41: Bài thể dục, bật nhảy, chạy bền", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 10/ 1/2014
Ngày giảng: 7A:	 7B: 7D: 
Tiết 41
- Bài TD: Ôn 4 động tác Vươn thở, Tay, Chân, Lườn.
- Bật nhảy: Ôn động tác đà một bước giậm nhảy đá lăng; Đà ba bước giậm nhảy vào hố cát.
- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.
I. mục tiêu bài dạy.
1. Kiến thức.
- Bài thể dục: ễn 4 động tỏc của bài thể dục với cờ: Vươn thở, Tay, Chõn, Lườn.
- Bật nhảy: Ôn động tác đà một bước giậm nhảy đá lăng; Đà ba bước giậm nhảy vào hố cát.
- Chạy bền: Chạy bền trờn địa hỡnh tự nhiờn 
2. Kỹ năng.
- Bài thể dục: Yờu cầu HS thực hiện chớnh xỏc cỏc động tỏc của bài thể dục với cờ: Vươn thở, Tay, Chõn, Lườn.
- Bật nhảy: Yờu cầu HS thực hiện chớnh xỏc cỏc động tỏc đà một bước giậm nhảy đá lăng; Đà ba bước giậm nhảy vào hố cát.
- Chạy bền: Biết được cỏch chạy bền trờn địa hỡnh tự nhiờn.
3. Thỏi độ.
- Thực hiện đỳng theo yờu cầu của GV và quy định của lớp học, nghiờm tỳc thực hiện khụng để xảy ra chấn thương trong lỳc tập luyện.
II. địa điểm - phương tiện.
- Trên sân tập của trường, vệ sinh sạch sẽ sân tập.
- Còi, cờ, đồng hồ bấm giờ, trang phục của hs và gv, giáo án.
III. Tiến trình lên lớp
Nội dung
Định lượng
Phương pháp tổ chức
A. Phần mở đầu:
1. Nhận lớp 
- GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số
7A: 
7B: 
7D: 
2. Phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học 
3. Khởi động 
- Xoay các khớp, ép ngang ép dọc, chạy một vòng quanh sân tập 
4. Kiểm tra bài cũ.
- Em hãy thực hiện động tác vươn thở, tay, chân, lườn của bài TD với cờ.
B. Phần cơ bản
1. Bài TD: 
**Mục tiêu: Ôn 4 động tác vươn thở, tay, chân, lườn.
**Cách tiến hành:
**Kết luận: HS thực hiện được 4 động tỏc của bài thể dục
2. Bật nhảy:
**Mục tiêu: Ôn động tác đá lăng trước – sau, đá lăng sang ngang.
**Cách tiến hành:
**Kết luận: HS thực hiện được động tác đá lăng trước - sau.
3. Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.
4. Củng cố.
- Bài TD:
- Bật nhảy.
C. Phần kết thúc 
1.Thả lỏng hồi tĩnh 
2. Nhận xét, đánh giá giờ học.
3. Giao bài về nhà 
5’-7’
30’-32’
5’-7’
- Lớp trưởng tập hợp lớp, báo cáo sĩ số cho GV 
- GV phổ biến nội dung yêu cầu bài học 
* * * * * * * *
* * * * * * * *
* * * * * * * *
*GV
- GV hướng dẫn HS khởi động 
- HS khởi động theo hướng dẫn 
- GV gọi 3 em kiểm tra bài cũ.
- HS thực hiện theo yêu cầu.
- GV làm mẫu lại động tác sau đó hướng dẫn hs tập luyện.
- HS xem làm mẫu lại sau đó tập luyện theo sự hướng dẫn của GV.
- GV quan sát sửa sai.
- HS sửa sai kĩ thuật động tác.
 * * * * * * * 
* * * * * * * *
 * * * * * * * 
 GV*
- GV làm mẫu lại kĩ thuật động tác sau đó hướng dẫn hs tập luyện.
- HS xem làm mẫu sau đó tập luyện theo sự hướng dẫn của GV.
- GV quan sát sửa sai.
- HS sửa sai kĩ thuật động tác.
- GV yêu cầu HS chạy hết cự li.
- HS thực hiện theo yêu cầu.
- GV gọi 3 em lên thực hiện 4 động tác dã học.
- HS thực hiện theo yêu cầu.
- GV hướng dẫn HS thả lỏng 
- GV nhận xét đánh giá giờ học 
- HS nhận bài về nhà 
* * * * * * *
* * * * * * *
* * * * * * *
 *GV
Ngày soạn: 12/ 1/2014
Ngày giảng: 7A:	 7B: 7D: 
 Tiết 42
- Bài TD: Ôn 4 động tác Vươn thở, Tay, Chân, Lườn; Học 2 động tác; Bụng, Phối hợp.
- Bật nhảy: Ôn động tác đà một bước giậm nhảy đá lăng; Đà ba bước giậm nhảy vào hố cát, trò chơi (do GV chọn).
I. mục tiêu bài dạy.
1. Kiến thức.
- Bài thể dục: + ễn 4 động tỏc của bài thể dục với cờ: Vươn thở, Tay, Chõn, Lườn.
 + Học 2 động tỏc Bụng, Phối hợp.
- Bật nhảy: Ôn động tác đà một bước giậm nhảy đá lăng; Đà ba bước giậm nhảy vào hố cát, chơi trò chơi “ bật xa tiếp sức”.
2. Kỹ năng.
- Bài thể dục: Yờu cầu HS thực hiện được động tỏc bụng, phối hợp và thực hiện chớnh xỏc cỏc động tỏc: Vươn thở, Tay, Chõn, Lườn.
- Bật nhảy: Yờu cầu HS thực hiện chớnh xỏc cỏc động tỏc đà một bước giậm nhảy đá lăng; Đà ba bước giậm nhảy vào hố cát. Biết cách chơi trò chơi “ Bật xa tiếp sức”.
3. Thỏi độ.
- Thực hiện đỳng theo yờu cầu của GV và quy định của lớp học, nghiờm tỳc thực hiện khụng để xảy ra chấn thương trong lỳc tập luyện.
II. địa điểm - phương tiện.
- Trên sân tập của trường, vệ sinh sạch sẽ sân tập.
- Còi, cờ, đồng hồ bấm giờ, trang phục của hs và gv, giáo án.
III. Tiến trình lên lớp
Nội dung
Định lượng
Phương pháp tổ chức
A. Phần mở đầu:
1. Nhận lớp 
- GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số
7A: 
7B: 
7D: 
2. Phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học 
3. Khởi động 
- Xoay các khớp, ép ngang ép dọc, chạy một vòng quanh sân tập 
4. Kiểm tra bài cũ.
- Em hãy thực hiện động tác vươn thở, tay, chân, lườn của bài TD với cờ.
B. Phần cơ bản
1.Bài TD: 
**Mục tiêu: Ôn 4 động tác vươn thở, tay, chân, lườn. Học 2 động tác Bụng, Phối hợp.
**Cách tiến hành:
- Học 2 động tác Bụng, Phối hợp.
+ Động tác Bụng.
+ Động tác Phối hợp.
**Kết luận: HS thực hiện được cỏc động tỏc của bài thể dục
2. Bật nhảy 
- **Mục tiêu: Ôn động tác đà một bước giậm nhảy đá lăng; Đà ba bước giậm nhảy vào hố cát.
**Cách tiến hành:
**Chơi trò chơi(Bật xa tiếp sức )
**Kết luận: HS thực hiện được động tác đá lăng trước - sau.
3. Củng cố.
- Bài TD:
- Bật nhảy.
C. Phần kết thúc 
1.Thả lỏng hồi tĩnh 
2. Nhận xét, đánh giá giờ học.
3. Giao bài về nhà 
5’-7’
30’-32’
5’-7’
- Lớp trưởng tập hợp lớp, báo cáo sĩ số cho GV 
- GV phổ biến nội dung yêu cầu bài học 
* * * * * * * *
* * * * * * * *
* * * * * * * *
*GV
- GV hướng dẫn HS khởi động 
- HS khởi động theo hướng dẫn 
- GV gọi 3 em kiểm tra bài cũ.
- HS thực hiện theo yêu cầu.
- GV hướng dẫn hs tập luyện.
- HS tập luyện theo sự hướng dẫn của GV.
- GV quan sát sửa sai.
- HS sửa sai kĩ thuật động tác.
- GV làm mẫu, phân tích kĩ thuật động tác sau đó hướng dẫn hs tập luyện.
- HS xem làm mẫu, phân tích sau đó tập luyện theo sự hướng dẫn của GV.
- GV quan sát sửa sai.
- HS sửa sai kĩ thuật động tác.
 * * * * * * * 
* * * * * * * *
 * * * * * * * 
 GV*
 GV làm mẫu lại kĩ thuật động tác sau đó hướng dẫn hs tập luyện.
- HS xem làm mẫu sau đó tập luyện theo sự hướng dẫn của GV.
- GV quan sát sửa sai.
- HS sửa sai kĩ thuật động tác.
- GV hướng dẫn cách chơi, luật chơi, tổ chức đội hình chơi.
- HS chơi theo đội hình, chơi vui vẻ đoàn kết.
- GV gọi 3 em lên thực hiện 4 động tác dã học.
- HS thực hiện theo yêu cầu 
- GV hướng dẫn HS thả lỏng 
- GV nhận xét đánh giá giờ học 
- HS nhận bài về nhà 
* * * * * * *
* * * * * * *
* * * * * * *
 *GV
 Ngày 20 tháng 01 năm 2014
 Ký duyệt
 Đỗ Thanh Sơn
Ngày soạn: 20/ 1/2014
Ngày giảng: 7A:	 7B: 7D: 
Tiết 43
- Bài TD: Ôn 6 động tác đã học.
- Bật nhảy: Ôn động tác đà ba bước giậm nhảy vào hố cát. Học: Trò chơi “Khéo vướng chân”.
- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.
I. mục tiêu bài dạy.
1. Kiến thức.
- Bài thể dục: Ôn 4 động tác Vươn thở, Tay, Chân, Lườn; Bụng, Phối hợp.
 - Bật nhảy: Ôn động tác đà ba bước giậm nhảy vào hố cát. Học; Trò chơi “Khéo vướng chân”.
- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.
2. Kỹ năng.
- Bài thể dục: Yờu cầu HS thực hiện chớnh xỏc cỏc động tỏc của bài thể dục với cờ: Vươn thở, Tay, Chõn , Lườn, Bụng, Phối hợp.
- Bật nhảy: Yờu cầu HS thực hiện chớnh xỏc cỏc động tỏc đà ba bước giậm nhảy vào hố cát. Biết cách chơi trò chơi “ Khéo vướng chân”
- Chạy bền: Biết được cỏch chạy bền trờn địa hỡnh tự nhiờn .
3. Thỏi độ.
- Thực hiện đỳng theo yờu cầu của GV và quy định của lớp học, nghiờm tỳc thực hiện khụng để xảy ra chấn thương trong lỳc tập luyện .
II. địa điểm - phương tiện.
- Trên sân tập của trường, vệ sinh sạch sẽ sân tập.
- Còi, cờ, đồng hồ bấm giờ, trang phục của hs và gv, giáo án.
III. Tiến trình lên lớp
Nội dung
Định lượng
Phương pháp tổ chức
A. Phần mở đầu:
1. Nhận lớp 
- GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số
7A: 
7B: 
7D: 
2. Phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học 
3. Khởi động 
- Xoay các khớp, ép ngang ép dọc, chạy một vòng quanh sân tập 
4. Kiểm tra bài cũ.
- Em hãy thực hiện động tác vươn thở, tay, chân, lườn, bụng, phối hợp của bài TD với cờ.
B. Phần cơ bản
1. Bài TD: 
**Mục tiêu: Ôn 6 động tác vươn thở, tay, chân, lườn, bụng, phối hợp của bài TD với cờ.
**Cách tiến hành:
**Kết luận: HS thực hiện được cỏc động tỏc của bài thể dục
2. Bật nhảy 
**Mục tiêu: Ôn động tác đà một bước giậm nhảy đá lăng; Đà ba bước giậm nhảy vào hố cát.
**Cách tiến hành:
**Kết luận: HS thực hiện được động tác đá lăng trước - sau.
**Học; Trò chơi “Khéo vướng chân”.
3. Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên
4.Củng cố.
- Bài TD:
- Bật nhảy 
C. Phần kết thúc 
1.Thả lỏng hồi tĩnh 
2. Nhận xét, đánh giá giờ học.
3. Giao bài về nhà 
5’-7’
30’-32’
5’-7’
- Lớp trưởng tập hợp lớp, báo cáo sĩ số cho GV 
- GV phổ biến nội dung yêu cầu bài học 
* * * * * * * *
* * * * * * * *
* * * * * * * *
*GV
- GV hướng dẫn HS khởi động 
- HS khởi động theo hướng dẫn 
- GV gọi 3 em kiểm tra bài cũ.
- HS thực hiện theo yêu cầu.
- GV làm mẫu lại động tác sau đó hướng dẫn hs tập luyện.
- HS xem làm mẫu lại sau đó tập luyện theo sự hướng dẫn của GV.
- GV quan sát sửa sai.
- HS sửa sai kĩ thuật động tác.
 * * * * * * * 
* * * * * * * *
 * * * * * * * 
 GV*
- GV làm mẫu lại kĩ thuật động tác sau đó hướng dẫn hs tập luyện.
- HS xem làm mẫu sau đó tập luyện theo sự hướng dẫn của GV.
- GV quan sát sửa sai.
- HS sửa sai kĩ thuật động tác.
- GV hướng dẫn cách chơi, luật chơi, tổ chức đội hình chơi.
- HS chơi theo đội hình, chơi vui vẻ đoàn kết.
- GV yêu cầu HS chạy hết cự li
- HS thực hiện theo yêu cầu
- GV gọi 3 em lên thực hiện 4 động tác dã học.
- HS thực hiện theo yêu cầu 
- GV hướng dẫn HS thả lỏng 
- GV nhận xét đánh giá giờ học 
- HS nhận bài về nhà 
* * * * * * *
* * * * * * *
* * * * * * *
 *GV
Ngày soạn: 20/ 1/2014
Ngày giảng: 7A:	 7B: 7D: 
 Tiết 44
- Bài TD: Ôn 6 động tác Vươn thở, Tay, Chân, Lườn, Bụng, Phối hợp. Học 2 động tác; Thăng bằng, Nhảy.
- Bật nhảy: Ôn động tác đà ba bước giậm nhảy vào hố cát, trò chơi “khéo vướng chân”.
I. mục tiêu bài dạy.
1. Kiến thức.
- Bài thể dục: + ễn 6 động tỏc của bài thể dục với cờ: Vươn thở, Tay, Chõn, Lườn, Bụng, Phối hợp.
 + Học 2 động tỏc Thăng bằng, Nhảy.
- Bật nhảy: Ôn động tác đà ba bước giậm nhảy vào hố cát, chơi trò chơi “ Khéo vướng chân”.
2. Kỹ năng.
- Bài thể dục: Yờu cầu HS thực hiện được động tỏc Thăng bằng, Nhảy và thực hiện chớnh xỏc cỏc động tỏc: Vươn thở, Tay, Chõn, Lườn, Bụng, Phối hợp.
- Bật nhảy: Yờu cầu HS thực hiện chớnh xỏc động tỏc đà ba bước giậm nhảy vào hố cát. Biết cách chơi trò chơi “ khéo vướng chân”.
3. Thỏi độ.
- Thực hiện đỳng theo yờu cầu của GV và quy định của lớp học, nghiờm tỳc thực hiện khụng để xảy ra chấn thương trong lỳc tập luyện.
II. địa điểm - phương tiện.
- Trên sân tập của trường, vệ sinh sạch sẽ sân tập.
- Còi, cờ, đồng hồ bấm giờ, trang phục của hs và gv, giáo án.
III. Tiến trình lên lớp
Nội dung
Định lượng
Phương pháp tổ chức
A. Phần mở đầu:
1. Nhận lớp 
- GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số
7A: 
7B: 
7D: 
2. Phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học 
3. Khởi động 
- Xoay các khớp, ép ngang ép dọc, chạy một vòng quanh sân tập 
4. Kiểm tra bài cũ.
- Em hãy thực hiện 6 động tác đã học.
B. Phần cơ bản
1. Bài TD: 
**Mục tiêu: Ôn 6 động tác vươn thở, tay, chân, lườn, bụng, phối hợp .
- Học 2 động tác Thăng bằng, Nhảy.
**Cách tiến hành:
+ Động tác Thăng bằng.
+ Động tác Nhảy.
**Kết luận: HS thực hiện được 6 động tác vươn thở, tay, chân, lườn, bụng, phối hợp, 2 động tác Thăng bằng, Nhảy
2. Bật nhảy 
**Mục tiêu: Ôn động tác đà ba bước giậm nhảy vào hố cát .
- Chơi Trò chơi “Khéo vướng chân”.
**Cách tiến hành:
3. Củng cố.
- Bài TD:
- Bật nhảy.
C. Phần kết thúc 
1.Thả lỏng hồi tĩnh 
2. Nhận xét, đánh giá giờ học.
3. Giao bài về nhà 
5’-7’
30’-32’
5’-7’
- Lớp trưởng tập hợp lớp, báo cáo sĩ số cho GV 
- GV phổ biến nội dung yêu cầu bài học 
* * * * * * * *
* * * * * * * *
* * * * * * * *
*GV
- GV hướng dẫn HS khởi động 
- HS khởi động theo hướng dẫn 
- GV gọi 3 em kiểm tra bài cũ.
- HS thực hiện theo yêu cầu.
- GV hướng dẫn hs tập luyện.
- HS tập luyện theo sự hướng dẫn của GV.
- GV quan sát sửa sai.
- HS sửa sai kĩ thuật động tác.
- GV làm mẫu, phân tích kĩ thuật động tác sau đó hướng dẫn hs tập luyện.
- HS xem làm mẫu, phân tích sau đó tập luyện theo sự hướng dẫn của GV.
- GV quan sát sửa sai.
- HS sửa sai kĩ thuật động tác.
 * * * * * * * 
* * * * * * * *
 * * * * * * * 
 GV*
- GV làm mẫu lại kĩ thuật động tác sau đó hướng dẫn hs tập luyện.
- HS xem làm mẫu sau đó tập luyện theo sự hướng dẫn của GV.
- GV quan sát sửa sai.
- HS sửa sai kĩ thuật động tác.
- GV hướng dẫn cách chơi,luật chơi, tổ chức đội hình chơi.
- HS chơi theo đội hình,chơi vui vẻ đoàn kết.
- GV gọi 3 em lên thực hiện 4 động tác dã học.
- HS thực hiện theo yêu cầu 
- GV hướng dẫn HS thả lỏng 
- GV nhận xét đánh giá giờ học 
- HS nhận bài về nhà 
* * * * * * *
* * * * * * *
* * * * * * *
 *GV
 Ngày tháng năm 2014
 Ký duyệt
 Đỗ Thanh Sơn

Tài liệu đính kèm:

  • docT41424344.doc