Giáo án Thể dục 7 - Tiết 45: Bài thể dục, bật nhảy, chạy bền

I. MỤC TIÊU BÀI DẠY.

1. Kiến thức.

- Bài thể dục: + Ôn 8 động tác đó học của bài thể dục với cờ.

 + Học 2 động tỏc Bụng, Phối hợp.

- Bật nhảy: Ôn chạy đà (tự do) nhảy xa; Học động tác nhảy “Bước Bộ”trên không.

- Chạy bền: Chạy bền trên địa hỡnh tự nhiờn

2. Kỹ năng.

- Bài thể dục: Yêu cầu HS thực hiện chính xác các động tác đó học và thực hiện được đông tác Điều hũa .

- Bật nhảy: Yờu cầu HS biết cỏch chạy đà tự do nhảy xa và bước đầu biết cách nhảy bước bộ trên không .

- Chạy bền: Biết được cách chạy bền trên địa hỡnh tự nhiờn.

 

doc 9 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 13/04/2017 Lượt xem 287Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Thể dục 7 - Tiết 45: Bài thể dục, bật nhảy, chạy bền", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 27/ 1/2014
Ngày giảng: 7A:	 7B: 7D: 
 Tiết 45
- Bài TD: Ôn 8 động tác đã học; Học động tác điều hòa.
- Bật nhảy: Ôn chạy đà (tự do) nhảy xa ; Học động tác nhảy “Bước Bộ”trên không.
- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.
I. mục tiêu bài dạy.
1. Kiến thức.
- Bài thể dục: + ễn 8 động tỏc đó học của bài thể dục với cờ.
 + Học 2 động tỏc Bụng, Phối hợp.
- Bật nhảy: Ôn chạy đà (tự do) nhảy xa; Học động tác nhảy “Bước Bộ”trên không.
- Chạy bền: Chạy bền trờn địa hỡnh tự nhiờn 
2. Kỹ năng.
- Bài thể dục: Yờu cầu HS thực hiện chớnh xỏc cỏc động tỏc đó học và thực hiện được đụng tỏc Điều hũa .
- Bật nhảy: Yờu cầu HS biết cỏch chạy đà tự do nhảy xa và bước đầu biết cỏch nhảy bước bộ trờn khụng .
- Chạy bền: Biết được cỏch chạy bền trờn địa hỡnh tự nhiờn.
3. Thỏi độ.
- Thực hiện đỳng theo yờu cầu của GV và quy định của lớp học, nghiờm tỳc thực hiện khụng để xảy ra chấn thương trong lỳc tập luyện.
II. địa điểm - phương tiện.
- Trên sân tập của trường, vệ sinh sạch sẽ sân tập.
- Còi, cờ, đồng hồ bấm giờ, trang phục của hs và gv, giáo án.
III. Tiến trình lên lớp
Nội dung
định lượng
Phương pháp tổ chức
A. Phần mở đầu:
1. Nhận lớp 
- GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số
7A: 
7B: 
7D: 
2. Phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học 
3. Khởi động 
- Xoay các khớp, ép ngang ép dọc, chạy một vòng quanh sân tập 
4. Kiểm tra bài cũ.
- Em hãy thực hiện 8 động tác đã học của bài TD với cờ.
B. Phần cơ bản
1.Bài TD: 
**Mục tiêu: Ôn 8 động tác vươn thở, tay, chân, lườn. Bụng, phối hợp, nhảy, thăng bằng.
**Cách tiến hành:
- Học động tác Điều hòa.
**Kết luận: HS thực hiện được 8 động tác vươn thở, tay, chân, lườn. Bụng, phối hợp, nhảy, thăng bằng.
2. Bật nhảy 
**Mục tiêu: Ôn động tác chạy đà (tự do) nhảy xa. Học động tác nhảy “Bước Bộ”trên không.
**Cách tiến hành:
**Kết luận: Học sinh thực hiện được theo yờu cầu
3. Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.
4. Củng cố.
- Bài TD:
- Bật nhảy.
C. Phần kết thúc 
1.Thả lỏng hồi tĩnh 
2. Nhận xét, đánh giá giờ học.
3. Giao bài về nhà 
5’-7’
30’-32’
5’-7’
- Lớp trưởng tập hợp lớp, báo cáo sĩ số cho GV 
- GV phổ biến nội dung yêu cầu bài học 
* * * * * * * *
* * * * * * * *
* * * * * * * *
*GV
- GV hướng dẫn HS khởi động 
- HS khởi động theo hướng dẫn 
- GV gọi 3 em kiểm tra bài cũ.
- HS thực hiện theo yêu cầu.
- GV hướng dẫn hs tập luyện.
- HS tập luyện theo sự hướng dẫn 
của GV.
- GV quan sát sửa sai.
- HS sửa sai kĩ thuật động tác.
- GV làm mẫu, phân tích kĩ thuật động tác sau đó hướng dẫn hs tập luyện.
- HS xem làm mẫu, phân tích sau đó tập luyện theo sự hướng dẫn của GV.
- GV quan sát sửa sai.
- HS sửa sai kĩ thuật động tác.
 * * * * * * * 
* * * * * * * *
 * * * * * * * 
 GV*
- GV chia tổ tập luyện và đi sửa sai cho HS.
- HS tập luyện theo tổ.
- GV yêu cầu HS chạy hết cự li.
- HS thực hiện theo yêu cầu.
- GV gọi 3 em lên thực hiện 4 động tác dã học.
- HS thực hiện theo yêu cầu.
- GV hướng dẫn HS thả lỏng 
- GV nhận xét đánh giá giờ học 
- HS nhận bài về nhà 
* * * * * * *
* * * * * * *
* * * * * * *
 *GV
Ngày soạn: 27/ 1/2014
Ngày giảng: 7A:	 7B: 7D: 
Tiết 46
- Bài TD : Luyện tập nâng cao chất lượng bài TD 9 động tác: Vươn thở, Tay, Chân, Lườn, Bụng, Phối hợp, Nhảy, Thăng bằng, Điều hòa.
- Bật nhảy: Ôn chạy đà (tự do) nhảy xa; Nhảy “Bước Bộ”trên không. Trò chơi “Nhảy vào vòng tròn tiếp sức”.
I. mục tiêu bài dạy.
1. Kiến thức.
- Bài thể dục: + ễn 9 động tỏc đó học của bài thể dục với cờ.
- Bật nhảy: Ôn chạy đà (tự do) nhảy xa; nhảy “Bước Bộ”trên không. Chơi trò chơi “Nhảy vào vòng tròn tiếp sức”.
2. Kỹ năng.
- Bài thể dục: Yờu cầu HS thực hiện chớnh xỏc cỏc động tỏc đó học.
- Bật nhảy: Yờu cầu HS biết cỏch chạy đà tự do nhảy xa và nhảy bước bộ trờn khụng Biết cỏch chơi trũ chơi “Nhảy vào vũng trũn tiếp sức”
3. Thỏi độ.
- Thực hiện đỳng theo yờu cầu của GV và quy định của lớp học, nghiờm tỳc thực hiện khụng để xảy ra chấn thương trong lỳc tập luyện.
II. địa điểm - phương tiện.
- Trên sân tập của trường, vệ sinh sạch sẽ sân tập.
- Còi, cờ, đồng hồ bấm giờ, trang phục của hs và gv, giáo án.
III. Tiến trình lên lớp
Nội dung
Định lượng
Phương pháp tổ chức
A. Phần mở đầu:
1. Nhận lớp 
- GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số
7A: 
7B: 
7D: 
2. Phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học 
3. Khởi động 
- Xoay các khớp, ép ngang ép dọc, chạy một vòng quanh sân tập 
4. Kiểm tra bài cũ.
- Em hãy thực hiện 9 động tác đã học của bài TD với cờ.
B. Phần cơ bản
1. Bài TD: 
**Mục tiêu: Ôn 9 động tác vươn thở, tay, chân, lườn. Bụng, phối hợp, nhảy, thăng bằng, điều hòa.
**Cách tiến hành:
**Kết luận: HS thực hiện được 9 động tác vươn thở, tay, chân, lườn. Bụng, phối hợp, nhảy, thăng bằng, điều hòa.
2. Bật nhảy 
 **Mục tiêu: Ôn động tác chạy đà (tự do) nhảy xa. Ôn động tác nhảy “Bước Bộ”trên không.
**Cách tiến hành:
**Kết luận: Học sinh thực hiện được theo yờu cầu
**Chơi trò chơi “Nhảy vào vòng tròn tiếp sức”
3.Củng cố.
- Bài TD:
- Bật nhảy.
C. Phần kết thúc 
1.Thả lỏng hồi tĩnh 
2. Nhận xét, đánh giá giờ học.
3. Giao bài về nhà 
5’-7’
30’-32’
5’-7’
- Lớp trưởng tập hợp lớp, báo cáo sĩ số cho GV 
- GV phổ biến nội dung yêu cầu bài học 
* * * * * * * *
* * * * * * * *
* * * * * * * *
*GV
- GV hướng dẫn HS khởi động 
- HS khởi động theo hướng dẫn 
- GV gọi 3 em kiểm tra bài cũ.
- HS thực hiện theo yêu cầu.
- GV hướng dẫn hs tập luyện.
- HS tập luyện theo sự hướng dẫn của GV.
- GV quan sát sửa sai.	
- HS sửa sai kĩ thuật động tác .
 * * * * * * * 
* * * * * * * *
 * * * * * * * 
 GV*
- GV chia tổ tập luyện và đi sửa sai cho HS.
- HS tập luyện theo tổ.
- GV làm mẫu lại kĩ thuật động tác sau đó hướng dẫn hs tập luyện .
- HS xem làm mẫu sau đó tập luyện theo sự hướng dẫn của GV.
- GV quan sát sửa sai.
- HS sửa sai kĩ thuật động tác.
- GV hướng dẫn cách chơi,luật chơi, tổ chức đội hình chơi.
- HS chơi theo đội hình ,chơi vui vẻ đoàn kết.
- GV gọi 3 em lên thực hiện 4 động tác dã học.
- HS thực hiện theo yêu cầu.
- GV hướng dẫn HS thả lỏng 
- GV nhận xét đánh giá giờ học 
- HS nhận bài về nhà 
* * * * * * *
* * * * * * *
* * * * * * *
 *GV
 Ngày tháng năm 2014
 Ký duyệt
 Đỗ Thanh Sơn
Ngày soạn: 27/ 1/2014
Ngày giảng: 7A:	 7B: 7D: 
Tiết 47
- Bài TD: Luyện tập nâng cao chất lượng bài TD 9 động tác: Vươn thở, Tay, Chân, Lườn, Bụng, Phối hợp, Nhảy, Thăng bằng, Điều hòa.
- Bật nhảy: Ôn chạy đà (tự do) nhảy xa ; Nhảy xa kiểu ngồi.
- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.
I. mục tiêu bài dạy.
1. Kiến thức.
- Bài thể dục: ễn 9 động tỏc đó học của bài thể dục với cờ.
- Bật nhảy: Ôn chạy đà (tự do) nhảy xa; nhảy xa kiểu ngồi.
- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.
2. Kỹ năng.
- Bài thể dục: Yờu cầu HS thực hiện chớnh xỏc cỏc động tỏc đó học.
- Bật nhảy: Yờu cầu HS biết cỏch chạy đà tự do nhảy xa và nhảy xa kiểu ngồi.
- Chạy bền: Biết được cỏch chạy bền trờn địa hỡnh tự nhiờn
3. Thỏi độ.
- Thực hiện đỳng theo yờu cầu của GV và quy định của lớp học, nghiờm tỳc thực hiện khụng để xảy ra chấn thương trong lỳc tập luyện.
II. địa điểm - phương tiện.
-Trên sân tập của trường,vệ sinh sạch sẽ sân tập.
-Còi , cờ ,đồng hồ bấm giờ, hố cát ,trang phục của hs và gv,giáo án.
III. Tiến trình lên lớp
Nội dung
Định lượng
Phương pháp tổ chức
A. Phần mở đầu:
1. Nhận lớp 
- GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số
7A: 
7B: 
7D: 
2. Phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học 
3. Khởi động 
- Xoay các khớp, ép ngang ép dọc, chạy một vòng quanh sân tập 
4. Kiểm tra bài cũ.
- Em hãy thực hiện 9 động tác đã học của bài TD với cờ.
B. Phần cơ bản
1. Bài TD: 
**Mục tiêu: Ôn 9 động tác vươn thở, tay, chân, lườn.
 Bụng, phối hợp, nhảy, thăng bằng, điều hòa.
**Cách tiến hành:
**Kết luận: Học sinh thực hiện được theo yờu cầu
2. Bật nhảy 
**Mục tiêu: Ôn động tác chạy đà (tự do) nhảy xa . Nhảy xa kiểu ngồi .
 **Cách tiến hành:
**Kết luận: Học sinh thực hiện được theo yờu cầu
3. Chạy bền .
- Chạy trên địa hình tự nhiên.
4. Củng cố.
- Bài TD:
- Bật nhảy 
C. Phần kết thúc 
1.Thả lỏng hồi tĩnh 
2. Nhận xét, đánh giá giờ học.
3. Giao bài về nhà 
5’-7’
30’-32’
5’-7’
- Lớp trưởng tập hợp lớp, báo cáo sĩ số cho GV 
- GV phổ biến nội dung yêu cầu bài học 
* * * * * * * *
* * * * * * * *
* * * * * * * *
*GV
- GV hướng dẫn HS khởi động 
- HS khởi động theo hướng dẫn 
- GV gọi 3 em kiểm tra bài cũ.
- HS thực hiện theo yêu cầu.
- GV hướng dẫn hs tập luyện.
- HS tập luyện theo sự hướng dẫn của GV.
- GV quan sát sửa sai.	
- HS sửa sai kĩ thuật động tác .
 * * * * * * * 
* * * * * * * *
 * * * * * * * 
 GV*
- GV chia tổ tập luyện và đi sửa sai cho HS.
- HS tập luyện theo tổ.
- GV làm mẫu lại kĩ thuật động tác sau đó hướng dẫn hs tập luyện.
- HS xem làm mẫu sau đó tập luyện theo sự hướng dẫn của GV.
- GV quan sát sửa sai.
- HS sửa sai kĩ thuật động tác.
- GV yêu càu HS chạy hết cự li.
- HS thực hiện theo yêu cầu.
- GV gọi 3 em lên thực hiện 4 động tác dã học.
- HS thực hiện theo yêu cầu.
- GV hướng dẫn HS thả lỏng 
- GV nhận xét đánh giá giờ học 
- HS nhận bài về nhà 
* * * * * * *
* * * * * * *
* * * * * * *
 *GV
Ngày soạn: 27/ 1/2014
Ngày giảng: 7A:	 7B: 7D: 
 Tiết 48
 - Bài TD :Kiểm tra 
I. mục tiêu bài dạy 
1.Kiến thức.
- Bài thể dục: Kiểm tra 9 động tác của bài TD với cờ .
2. Kỹ năng.
- Bài thể dục: Yờu cầu HS thực hiện chớnh xỏc, đều đẹp, đỳng biờn độ nhịp điệu cỏc động tỏc đó học.
3. Thỏi độ.
 - Thực hiện đỳng theo yờu cầu của GV và quy định của lớp học, nghiờm tỳc thực hiện khụng để xảy ra chấn thương trong lỳc tập luyện.
II. địa điểm - phương tiện.
- Trên sân tập của trường,vệ sinh sạch sẽ sân tập.
- Còi, cờ, đồng hồ bấm giờ, hố cát, trang phục của hs và gv, giáo án.
III. tiến trình lên lớp.
Nội dung
Định lượng
Phương pháp tổ chức
A. Phần mở đầu:
1. Nhận lớp 
- GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số
7A: 
7B: 
7D: 
2. Phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học 
3. Khởi động 
- Xoay các khớp, ép ngang ép dọc, chạy một vòng quanh sân tập 
B. Phần cơ bản
1. Bài TD:
- Kiểm tra 9 động tác của bài TD
với cờ .
2. Cách cho điểm.
- Điểm 9-10: Thuộc 9 động tác của bài và thực hiện động tác đúng đẹp.
- Điểm 7-8:Thuộc 9 động tác ở mức tương đối đúng, nhưng chưa đẹp.
- Điểm 5-6:Có 1-2 động tác thực hiện sai.
- Điểm 3-4:Có từ 3 động tác thực hiện sai trở lên.
C. Phần kết thúc 
1.Thả lỏng hồi tĩnh 
2. Nhận xét, đánh giá giờ kiểm tra 
3. Giao bài về nhà 
5’-7’
30’-32’
5’-7’
- Lớp trưởng tập hợp lớp, báo cáo sĩ số cho GV 
- GV phổ biến nội dung yêu cầu bài học 
* * * * * * * *
* * * * * * * *
* * * * * * * *
*GV
- GV hướng dẫn HS khởi động 
- HS khởi động theo hướng dẫn 
- GV phổ biến nội dung kiểm tra và cách cho điểm 
- HS nghe phổ biến.
- GV kiểm tra theo từng đợt,mỗi đợt 4 em,mỗi em kiểm tra 1 lần.
- HS kiểm tra theo đợt.
* * * * * * * * * 
* * * * * * * 
* * * * * * * * *
* * * * * * * 
 *GV
- GV hướng dẫn HS thả lỏng 
- GV nhận xét đánh giá giờ kiểm tra, đọc điểm, tuyên dương HS tập luyện tốt.
- HS nhận bài về nhà 
* * * * * * *
* * * * * * *
* * * * * * *
 *GV
 Ngày 24 tháng 2 năm 2014
 Ký duyệt
 Đỗ Thanh Sơn

Tài liệu đính kèm:

  • docT45464748.doc