Giáo án Thể dục 7 - Tiết 53 đến tiết 56

I. MỤC TIÊU BÀI DẠY.

1. Kiến thức.

- Bật nhảy: Ôn chạy đà chính diện giậm nhảy co chân qua xà. Học: chạy đà chính diện giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà.

- Đá cầu: Ôn tâng cầu bằng đùi, tâng cầu bằng má trong bàn chân (cá nhân hoặc theo nhóm). Tâng cầu bằng mu bàn chân. Học: Chuyền cầu bằng mu bàn chân.

- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.

2. Kỹ năng.

- Bật nhảy: Thực hiện thuần thục kĩ thuật chạy đà chính diện giậm nhảy co chân qua xà. Biết cách chạy đà chính diện giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà.

- Đá cầu: Biết cách tâng cầu bằng đùi,tâng cầu bằng má trong bàn chân (cá nhân hoặc theo nhóm), tâng cầu bằng mu bàn chân. Bước đầu biết cách chuyền cầu bằng mu bàn chân.

- Chạy bền: Biết được cách chạy bền trên địa hình tự nhiên.

3. Thỏi độ.

- Thực hiện đúng theo yêu cầu của GV và quy định của lớp học, nghiêm túc thực hiện không để xảy ra chấn thương trong lúc tập luyện.

 

doc 10 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 13/04/2017 Lượt xem 825Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Thể dục 7 - Tiết 53 đến tiết 56", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 5/ 2 /2014
Ngày giảng: 7A:	 7B: 7D: 
 Tiết 53
- Bật nhảy: Ôn chạy đà chính diện giậm nhảy co chân qua xà hoặc do GV chọn. Học: chạy đà chính diện giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà.
- Đá cầu: Ôn tâng cầu bằng đùi,tâng cầu bằng má trong bàn chân (cá nhân hoặc theo nhóm). Tâng cầu bằng mu bàn chân. Học: Chuyền cầu bằng mu bàn chân.
- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.
I. mục tiêu bài dạy.
1. Kiến thức.
- Bật nhảy: Ôn chạy đà chính diện giậm nhảy co chân qua xà. Học: chạy đà chính diện giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà.
- Đá cầu: Ôn tâng cầu bằng đùi, tâng cầu bằng má trong bàn chân (cá nhân hoặc theo nhóm). Tâng cầu bằng mu bàn chân. Học: Chuyền cầu bằng mu bàn chân.
- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.
2. Kỹ năng.
- Bật nhảy: Thực hiện thuần thục kĩ thuật chạy đà chính diện giậm nhảy co chân qua xà. Biết cách chạy đà chính diện giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà.
- Đá cầu: Biết cách tâng cầu bằng đùi,tâng cầu bằng má trong bàn chân (cá nhân hoặc theo nhóm), tâng cầu bằng mu bàn chân. Bước đầu biết cách chuyền cầu bằng mu bàn chân.
- Chạy bền: Biết được cách chạy bền trên địa hình tự nhiên.
3. Thỏi độ.
- Thực hiện đỳng theo yờu cầu của GV và quy định của lớp học, nghiờm tỳc thực hiện khụng để xảy ra chấn thương trong lỳc tập luyện.
II. địa điểm -phương tiện.
- Trên sân tập của trường, vệ sinh sạch sẽ sân tập.
- Còi, xà, đệm, đồng hồ bấm giờ, cầu, trang phục của hs và gv, giáo án.
III. Tiến trình lên lớp
Nội dung
Định lượng
Phương pháp tổ chức
A. Phần mở đầu:
1. Nhận lớp 
- GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số
7A: 
7B: 
7D: 
2. Phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học 
3. Khởi động 
- Xoay các khớp, ép ngang ép dọc, chạy một vòng quanh sân tập 
B. Phần cơ bản
1. Bật nhảy 
** Mục tiêu: Ôn Chạy đà chính diện giậm nhảy co chân qua xà.
**Cách tiến hành:
**Học : chạy đà chính diện giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà .
**Kết luận: Học sinh thực hiện được theo yờu cầu
2. Đá cầu:
** Mục tiêu: Ôn tâng cầu bằng đùi, tâng cầu bằng má trong bàn chân (cá nhân hoặc theo nhóm), tâng cầu bằng mu bàn chân.
**Học: chuyền cầu bằng mu bàn chân.
**Cách tiến hành:
**Kết luận: Học sinh thực hiện được theo yờu cầu
3. Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.
4. Củng cố.
- Bật nhảy.
- Đá cầu.
C. Phần kết thúc 
1.Thả lỏng hồi tĩnh 
2. Nhận xét, đánh giá giờ học.
3. Giao bài về nhà 
5’-7’
30’-32’
5’-7’
- Lớp trưởng tập hợp lớp, báo cáo sĩ số cho GV 
- GV phổ biến nội dung yêu cầu bài học 
* * * * * * * *
* * * * * * * *
* * * * * * * *
*GV
- GV hướng dẫn HS khởi động 
- HS khởi động theo hướng dẫn 
- GV làm mẫu, phân tích kĩ thuật động tác chạy đà chính diện giậm nhảy co chân qua xà sau đó hướng dẫn hs tập luyện.
- HS xem làm mẫu sau đó tập luyện theo sự hướng dẫn của GV.
- GV quan sát sửa sai.
- HS sửa sai kĩ thuật động tác.
* * * * * *
* * * * * * GV
* * * * * *
- GV làm mẫu, phân tích kĩ thuật tư thế chuẩn bị và di chuyển sau đó hướng dẫn hs tập luyện.
- HS xem làm mẫu sau đó tập luyện theo sự hướng dẫn của GV.
- GV quan sát sửa sai.
- HS sửa sai kĩ thuật động tác.
- GV cho HS tập luyện theo cỏ nhõn.
- GV yêu cầu HS chạy hết cự li.
- HS thực hiện theo yêu cầu.
- GV gọi 4 em lên thực hiện các kĩ thuật đã học của bật nhảy và đá cầu.
- HS thực hiện theo yêu cầu.
- GV hướng dẫn HS thả lỏng 
- GV nhận xét đánh giá giờ học 
- HS nhận bài về nhà 
* * * * * * *
* * * * * * *
* * * * * * *
 *GV
Ngày soạn: 5/ 2 /2014
Ngày giảng: 7A:	 7B: 7D: 
 Tiết 54
- Bật nhảy: Ôn chạy đà chính diện giậm nhảy co chân qua xà hoặc do GV chọn, Chạy đà chính diện giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà.
- Đá cầu: Ôn Tâng cầu bằng mu bàn chân, Chuyền cầu bằng mu bàn chân.
Học phát cầu thấp chân chính diện bằng mu bàn chân, một số điểm trong Luật đá cầu (Sân, lưới, nội dung thi đấu)
I. mục tiêu bài dạy.
1. Kiến thức.
- Bật nhảy: Ôn chạy đà chính diện giậm nhảy co chân qua xà, chạy đà chính diện giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà.
- Đá cầu: Ôn Tâng cầu bằng mu bàn chân, Chuyền cầu bằng mu bàn chân.
Học phát cầu thấp chân chính diện bằng mu bàn chân ,một số điểm trong Luật đá cầu (Sân, lưới, nội dung thi đấu)
2. Kỹ năng.
- Bật nhảy: Thực hiện thuần thục kĩ thuật chạy đà chính diện giậm nhảy co chân qua xà, chạy đà chính diện giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà.
- Đá cầu: Biết cách tâng cầu bằng mu bàn chân, chuyền cầu bằng mu bàn chân.
Bước đầu thực hiện được kĩ thuật phát cầu thấp chân chính diện bằng mu bàn chân, Tiếp thu được một số điểm trong Luật đá cầu (Sân,lưới, nội dung thi đấu)
3. Thỏi độ.
- Thực hiện đỳng theo yờu cầu của GV và quy định của lớp học, nghiờm tỳc thực hiện khụng để xảy ra chấn thương trong lỳc tập luyện.
II. địa điểm -phương tiện.
- Trên sân tập của trường, vệ sinh sạch sẽ sân tập.
- Còi, xà, đệm, đồng hồ bấm giờ, cầu, trang phục của hs và gv, giáo án.
III. Tiến trình lên lớp
Nội dung
Định lượng
Phương pháp tổ chức
A. Phần mở đầu:
1. Nhận lớp 
- GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số
7A: 
7B: 
7D: 
2. Phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học 
3. Khởi động 
- Xoay các khớp, ép ngang ép dọc, chạy một vòng quanh sân tập 
B. Phần cơ bản
1. Bật nhảy 
** Mục tiêu: Ôn Chạy đà chính diện giậm nhảy co chân qua xà, chạy đà chính diện giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà.
**Cách tiến hành:
**Kết luận: Học sinh thực hiện được theo yờu cầu
2. Đá cầu:
** Mục tiêu: Ôn tâng cầu bằng mu bàn chân, chuyền cầu bằng mu bàn chân.
**Học phát cầu thấp chân chính diện bằng mu bàn chân ,một số điểm trong Luật đá cầu (Sân, lưới, nội dung thi đấu)(SGK Tr 88-91)
**Cách tiến hành:
**Kết luận: Học sinh thực hiện được theo yờu cầu
3. Củng cố.
- Bật nhảy.
- Đá cầu.
C. Phần kết thúc 
1.Thả lỏng hồi tĩnh 
2. Nhận xét, đánh giá giờ học.
3. Giao bài về nhà 
5’-7’
30’-32’
5’-7’
- Lớp trưởng tập hợp lớp, báo cáo sĩ số cho GV 
- GV phổ biến nội dung yêu cầu bài học 
* * * * * * * *
* * * * * * * *
* * * * * * * *
*GV
- GV hướng dẫn HS khởi động 
- HS khởi động theo hướng dẫn 
- GV làm mẫu, phân tích kĩ thuật động tác chạy đà chính diện giậm nhảy co chân qua xà sau đó hướng dẫn hs tập luyện.
- HS xem làm mẫu sau đó tập luyện theo sự hướng dẫn của GV.
- GV quan sát sửa sai.
- HS sửa sai kĩ thuật động tác.
* * * * * *
* * * * * * GV
* * * * * *
- GV làm mẫu, phân tích kĩ thuật động tác sau đó hướng dẫn hs tập luyện.
- HS xem làm mẫu sau đó tập luyện theo sự hướng dẫn của G .
 * * * * *
GV
 * * * * *
- GV quan sát sửa sai.
- HS sửa sai kĩ thuật động tác.
- GV cho HS tập luyện cá nhân và theo nhom 2 người.
- GV phổ biến luật.
- HS chú ý lắng nghe tiếp thu.
- GV gọi 4 em lên thực hiện các kĩ thuật đã học của bật nhảy và đá cầu.
- HS thực hiện theo yêu cầu.
- GV hướng dẫn HS thả lỏng 
- GV nhận xét đánh giá giờ học 
- HS nhận bài về nhà 
* * * * * * *
* * * * * * *
* * * * * * *
 *GV
 Ngày tháng năm 2014
 Ký duyệt
 Đỗ Thanh Sơn
Ngày soạn: 5/ 2 /2014
Ngày giảng: 7A:	 7B: 7D: 
Tiết 55
- Bật nhảy: Ôn động tác chạy đà chính diện giậm nhảy co chân qua xà hoặc do GV chọn, Chạy đà chính diện giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà.
-Đá cầu: Ôn Tâng cầu bằng mu bàn chân, Chuyền cầu bằng mu bàn chân, phát cầu thấp chân chính diện bằng mu bàn chân,Học: Một số điểm trong Luật đá cầu (thời gian cho cuộc thi)
- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.
I. mục tiêu bài dạy.
1. Kiến thức.
- Bật nhảy: Ôn chạy đà chính diện giậm nhảy co chân qua xà, chạy đà chính diện giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà.
- Đá cầu: Ôn Tâng cầu bằng mu bàn chân, Chuyền cầu bằng mu bàn chân, phát cầu thấp chân chính diện bằng mu bàn chân, một số điểm trong Luật đá cầu (thời gian cho cuộc thi)
- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.
2. Kỹ năng.
- Bật nhảy: Thực hiện thuần thục kĩ thuật chạy đà chính diện giậm nhảy co chân qua xà, chạy đà chính diện giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà.
- Đá cầu: Biết cách tâng cầu bằng mu bàn chân, chuyền cầu bằng mu bàn chân, phát cầu thấp chân chính diện bằng mu bàn chân, Tiếp thu được một số điểm trong Luật đá cầu (thời gian cho cuộc thi)
- Chạy bền: Biết được cách chạy bền trên địa hình tự nhiên .
 3. Thỏi độ.
- Thực hiện đỳng theo yờu cầu của GV và quy định của lớp học, nghiờm tỳc thực hiện khụng để xảy ra chấn thương trong lỳc tập luyện.
II. địa điểm -phương tiện.
- Trên sân tập của trường, vệ sinh sạch sẽ sân tập.
- Còi, xà, đệm, đồng hồ bấm giờ, cầu, trang phục của hs và gv, giáo án.
III. Tiến trình lên lớp
Nội dung
Định lượng
Phương pháp tổ chức
A. Phần mở đầu:
1. Nhận lớp 
- GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số
7A: 
7B: 
7D: 
2. Phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học 
3. Khởi động 
- Xoay các khớp, ép ngang ép dọc, chạy một vòng quanh sân tập 
B. Phần cơ bản
1. Bật nhảy 
** Mục tiêu: Ôn Chạy đà chính diện giậm nhảy co chân qua xà, chạy đà chính diện giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà.
**Cách tiến hành:
**Kết luận: Học sinh thực hiện được theo yờu cầu
2. Đá cầu:
** Mục tiêu: Ôn tâng cầu bằng mu bàn chân, chuyền cầu bằng mu bàn chân, phát cầu thấp chân chính diện bằng mu bàn chân, một số điểm trong Luật đá cầu (thời gian cho cuộc thi)SGK Tr 91)
**Cách tiến hành:
**Kết luận: Học sinh thực hiện được theo yờu cầu
3. Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.
4. Củng cố.
- Bật nhảy.
- Đá cầu.
C. Phần kết thúc 
1.Thả lỏng hồi tĩnh 
2. Nhận xét, đánh giá giờ học.
3. Giao bài về nhà 
5’-7’
30’-32’
5’-7’
- Lớp trưởng tập hợp lớp, báo cáo sĩ số cho GV 
- GV phổ biến nội dung yêu cầu bài học 
* * * * * * * *
* * * * * * * *
* * * * * * * *
*GV
- GV hướng dẫn HS khởi động 
- HS khởi động theo hướng dẫn 
- GV làm mẫu, phân tích lại kĩ thuật động tác Chạy đà chính diện giậm nhảy co chân qua xà sau và chạy đà chính diện giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà đó hướng dẫn hs tập luyện.
- HS xem làm mẫu lại sau đó tập luyện theo sự hướng dẫn của GV.
- GV quan sát sửa sai.
- HS sửa sai kĩ thuật động tác.
* * * * * *
* * * * * * GV
* * * * * *
- GV làm mẫu, phân tích lại kĩ thuật động tác sau đó hướng dẫn hs tập luyện.
- HS xem làm mẫu sau đó tập luyện theo sự hướng dẫn của GV.
- GV quan sát sửa sai.
- HS sửa sai kĩ thuật động tác.
- GV cho HS tập luyện cá nhân và theo nhóm nhỏ.
- GV phổ biến luật.
- HS chú ý lắng nghe tiếp thu.
- GV yêu cầu HS chạy hết cự li.
- HS thực hiện theo yêu cầu.
- GV gọi 4 em lên thực hiện các kĩ thuật đã học của bật nhảy và đá cầu.
- HS thực hiện theo yêu cầu.
- GV hướng dẫn HS thả lỏng 
- GV nhận xét đánh giá giờ học 
- HS nhận bài về nhà 
* * * * * * *
* * * * * * *
* * * * * * *
 *GV
Ngày soạn: 5/ 3 /2014
Ngày giảng: 7A:	 7B: 7D: 
 Tiết 56
- Bật nhảy: Ôn chạy đà chính diện giậm nhảy co chân qua xà hoặc do GV chọn, Chạy đà chính diện giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà.
- Đá cầu: Ôn Tâng cầu bằng mu bàn chân, Chuyền cầu bằng mu bàn chân, phát cầu thấp chân chính diện bằng mu bàn chân hoặc do GV chọn; Đấu tập.
I. mục tiêu bài dạy.
1. Kiến thức.
- Bật nhảy: Ôn chạy đà chính diện giậm nhảy co chân qua xà, chạy đà chính diện giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà.
- Đá cầu: Ôn Tâng cầu bằng mu bàn chân, Chuyền cầu bằng mu bàn chân, phát cầu thấp chân chính diện bằng mu bàn chân, Đấu tập.
2. Kỹ năng.
- Bật nhảy: Thực hiện thuần thục kĩ thuật chạy đà chính diện giậm nhảy co chân qua xà, chạy đà chính diện giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà.
- Đá cầu: Biết cách tâng cầu bằng mu bàn chân, chuyền cầu bằng mu bàn chân, phát cầu thấp chân chính diện bằng mu bàn chân.
3. Thỏi độ.
- Thực hiện đỳng theo yờu cầu của GV và quy định của lớp học, nghiờm tỳc thực hiện khụng để xảy ra chấn thương trong lỳc tập luyện .
II. địa điểm -phương tiện.
- Trên sân tập của trường,vệ sinh sạch sẽ sân tập.
- Còi, xà, đệm,đồng hồ bấm giờ, cầu, trang phục của hs và gv, giáo án.
III. Tiến trình lên lớp
Nội dung
định lượng
Phương pháp tổ chức
A. Phần mở đầu:
1. Nhận lớp 
- GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số
7A: 
7B: 
7D: 
2. Phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học 
3. Khởi động 
- Xoay các khớp, ép ngang ép dọc, chạy một vòng quanh sân tập 
B. Phần cơ bản
1. Bật nhảy 
** Mục tiêu: Ôn Chạy đà chính diện giậm nhảy co chân qua xà, chạy đà chính diện giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà.
**Cách tiến hành:
**Kết luận: Học sinh thực hiện được theo yờu cầu
2. Đá cầu:
** Mục tiêu: Ôn tâng cầu bằng mu bàn chân, chuyền cầu bằng mu bàn chân, phát cầu thấp chân chính diện bằng mu bàn chân.
**Cách tiến hành:
**Đấu tập.
**Kết luận: Học sinh thực hiện được theo yờu cầu
3. Củng cố.
- Bật nhảy.
- Đá cầu.
C. Phần kết thúc 
1. Thả lỏng hồi tĩnh 
2. Nhận xét, đánh giá giờ học.
3. Giao bài về nhà 
5’-7’
30’-32’
5’-7’
- Lớp trưởng tập hợp lớp, báo cáo sĩ số cho GV 
- GV phổ biến nội dung yêu cầu bài học 
* * * * * * * *
* * * * * * * *
* * * * * * * *
*GV
- GV hướng dẫn HS khởi động 
- HS khởi động theo hướng dẫn 
- GV làm mẫu, phân tích lại kĩ thuật động tác Chạy đà chính diện giậm nhảy co chân qua xà sau và chạy đà chính diện giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà đó hướng dẫn hs tập luyện.
- GV quan sát sửa sai.
- HS sửa sai kĩ thuật động tác.
* * * * * *
* * * * * * GV
* * * * * *
- GV làm mẫu, phân tích lại kĩ thuật động tác sau đó hướng dẫn hs tập luyện.
- HS xem làm mẫu sau đó tập luyện theo sự hướng dẫn của GV.
- GV quan sát sửa sai.
- HS sửa sai kĩ thuật động tác.
- GV cho HS tập luyện cá nhân và theo nhóm nhỏ.
- GV phổ biến luật.
- HS chú ý lắng nghe tiếp thu.
- GV yêu cầu HS chạy hết cự li.
- HS thực hiện theo yêu cầu.
- GV gọi 4 em lên thực hiện các kĩ thuật đã học của bật nhảy và đá cầu.
- HS thực hiện theo yêu cầu.
- GV hướng dẫn HS thả lỏng 
- GV nhận xét đánh giá giờ học 
- HS nhận bài về nhà 
* * * * * * *
* * * * * * *
* * * * * * *
 *GV
 Ngày tháng năm 2014
 Ký duyệt
 Đỗ Thanh Sơn

Tài liệu đính kèm:

  • docT53545556.doc