Giáo án Thể dục 7 - Tiết 65: Bật nhảy: kiểm tra

I. MỤC TIÊU BÀI DẠY.

- Kiểm tra kĩ thuật chạy đà tự do nhảy xa kiểu ngồi.

- Yêu cầu trong kiểm tra phải trật tự, tự giác, tích cực.

II. ĐỊA ĐIỂM -PHƯƠNG TIỆN.

- Trên sân tập của trường,vệ sinh sạch sẽ sân tập.

- Còi, đồng hồ bấm giờ, thước mét, ván nhảy, trang phục của hs và gv, giáo án.

III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP

 

doc 8 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 13/04/2017 Lượt xem 225Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Thể dục 7 - Tiết 65: Bật nhảy: kiểm tra", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 20/ 4 /2014
Ngày giảng: 7A:	 7B: 7D: 
 Tiết 65
 - Bật nhảy: Kiểm tra 
I. mục tiêu bài dạy.
- Kiểm tra kĩ thuật chạy đà tự do nhảy xa kiểu ngồi.
- Yêu cầu trong kiểm tra phải trật tự, tự giác, tích cực.
II. địa điểm -phương tiện.
- Trên sân tập của trường,vệ sinh sạch sẽ sân tập.
- Còi, đồng hồ bấm giờ, thước mét, ván nhảy, trang phục của hs và gv, giáo án.
III. Tiến trình lên lớp
Nội dung
định lượng
Phương pháp tổ chức
A. Phần mở đầu 
1. Nhận lớp 
- GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số
7A: 
7B: 
7D: 
2. Phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học 
3. Khởi động 
- Xoay các khớp, ép ngang ép dọc, chạy một vòng quanh sân tập 
B. Phần cơ bản
1. Kiểm tra bật nhảy 
- Kiểm tra kĩ thuật chạy đà tự do nhảy xa kiểu ngồi .
2. Tổ chức và phương pháp kiểm tra 
- Kiểm tra thành nhiều đợt mỗi đợt 5 em, mỗi em thực hiện 2 lần nhảy. 
3. Cách cho điểm .
- Điểm 9-10: Thực hiện đúng kĩ thuật 2 lần nhảy.
- Điểm 7-8: Thực hiện tương đối đúng kĩ thuật 2 lần nhảy .
- Điểm 5-6: Thực hiện đúng kĩ thuật 1 lần nhảy và 1 chưa đúng.
- Điểm 3-4: thực hiện chưa đúng kĩ thuật 2 lần nhảy.
3. Củng cố.
- Bật nhảy.	
C. Phần kết thúc
1. Thả lỏng hồi tĩnh 
2. Nhận xét, đánh giá giờ học.
3. Giao bài về nhà 
5’-7’
30’-32’
5’-7’
- Lớp trưởng tập hợp lớp, báo cáo sĩ số cho GV 
- GV phổ biến nội dung yêu cầu bài học 
* * * * * * * *
* * * * * * * *
* * * * * * * *
*GV
- GV hướng dẫn HS khởi động 
- HS khởi động theo hướng dẫn 
- GV kiểm tra từng em 
- HS thực hiện theo yêu cầu 
 GV
* 
*
*
*
* * * * * * * *
* * * * * * * *
* * * * * * * * 
- GV nhận xét ,đọc điểm giờ kiểm tra 
- HS nghe nhận xét,đọc điểm 
- GV hướng dẫn HS thả lỏng 
- GV nhận xét đánh giá giờ học 
- HS nhận bài về nhà.
* * * * * * *
* * * * * * *
* * * * * * *
* * * * * * *
 GV
Ngày soạn: 20/ 4 /2014
Ngày giảng: 7A:	 7B: 7D: 
 Tiết 66
 Kiểm tra chạy bền (KTĐK)
I. mục tiêu bài dạy.
- Kiểm tra kĩ thuật và thành tích chạy cự li 500m nam, nữ.
- Yêu cầu trong kiểm tra phải trật tự, tự giác, tích cực.
II. địa điểm -phương tiện.
- Trên sân tập của trường, vệ sinh sạch sẽ sân tập.
- Còi, đồng hồ bấm giờ, trang phục của hs và gv, giáo án.
III. Tiến trình lên lớp
Nội dung
Định lượng
Phương pháp tổ chức
A. Phần mở đầu 
1. Nhận lớp 
- GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số
7A: 
7B: 
7D: 
2. Phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học 
3. Khởi động 
- Xoay các khớp, ép ngang ép dọc, chạy một vòng quanh sân tập 
B. Phần cơ bản
1. Kiểm tra chạy bền cự li 500m:
2. Tổ chức và phương pháp kiển tra 
- Kiểm tra thành nhiều đợt mỗi đợt 5-7 em, mỗi em kiểm tra một lần.
3. Cách cho điểm 
- Điểm 9-10: Chạy đạt mức “Giỏi” theo tiêu chuẩn RLTT( 105s nam,114s nữ )
- Điểm 7-8: Chạy đạt mức “Khá” theo tiêu chuẩn RLTT (115s nam, 122s nữ )
- Điểm 5-6: Chạy hết cự ly không tính thời gian
- Điểm 3-4: Không chạy hết cự ly quy định.
3. Củng cố.
- Chạy bền.
C. Phần kết thúc
1. Thả lỏng hồi tĩnh 
2. Nhận xét, đánh giá giờ học.
3. Giao bài về nhà 
5’-7’
30’-32’
5’-7’
- Lớp trưởng tập hợp lớp, báo cáo sĩ số cho GV 
- GV phổ biến nội dung yêu cầu bài học 
* * * * * * * *
* * * * * * * *
* * * * * * * *
*GV
- GV hướng dẫn HS khởi động 
- HS khởi động theo hướng dẫn 
- GV kiểm tra từng em 
- HS thực hiện theo yêu cầu 
 GV 
 * * * * * * *
 * * * * * * *
 * * * * * * *
- GV nhận xét, đọc điểm giờ kiểm tra .
- HS nghe nhận xét,đọc điểm.
- GV hướng dẫn HS thả lỏng 
- GV nhận xét đánh giá giờ học 
- HS nhận bài về nhà.
* * * * * * *
* * * * * * *
* * * * * * *
* * * * * * *
 GV
 Ngày tháng năm 2014
 Ký duyệt
 Đỗ Thanh Sơn
Ngày soạn: 28/ 4 /2014
Ngày giảng: 7A:	 7B: 7D: 
 Tiết 67
 Ôn tập kiểm tra học kì II : Bật nhảy (tiết 1)
I. mục tiêu bài dạy 
- Ôn 1 số trò chơi, động tác bổ trợ kĩ thuật bật nhảy. Yêu cầu HS thực hiện đúng kĩ thuật các động tác bổ trợ.
- Yêu cầu trong tập luyện phải trật tự, tự giác, tích cực.
II. địa điểm –phương tiện 
- Trên sân tập của trường, vệ sinh sạch sẽ sân tập.
- 1 còi , ĐH bấm giờ, giáo án, xà, đệm, trang phục của HS và GV.
III. tiến trình lên lớp
Nội dung
Định lượng
Phương pháp tổ chức
A. Phần mở đầu 
1. Nhận lớp 
- GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số
7A: 
7B: 
7D: 
2. Phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học 
3. Khởi động 
- Xoay các khớp, ép ngang ép dọc, chạy một vòng quanh sân tập 
B. Phần cơ bản
1. Bật nhảy.
** Mục tiêu: -Ôn chạy đà chính diện giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà. 
- Ôn chạy đà chính diện giậm nhảy co chân qua xà. 
**Cách tiến hành:
**Kết luận: Học sinh thực hiện được theo yờu cầu
**Chơi trò chơi: “ Nhảy vượt rào tiếp sức”
3. Củng cố.
- Bật nhảy.
C. Phần kết thúc 
1.Thả lỏng hồi tĩnh 
2. Nhận xét, đánh giá giờ học.
3. Giao bài về nhà 
5’-7’
30’-32’
5’-7’
- Lớp trưởng tập hợp lớp, báo cáo sĩ số cho GV 
- GV phổ biến nội dung yêu cầu bài học 
* * * * * * * *
* * * * * * * *
* * * * * * * *
*GV
- GV hướng dẫn HS khởi động 
- HS khởi động theo hướng dẫn 
- GV hướng dẫn hs lại các kĩ thuật bổ trợ bật nhảy.
- HS tập luyện theo hướng dẫn.
- GV quan sát sửa sai.
- HS sửa sai kĩ thuật.
- GV hướng dẫn cách chơi, luật chơi, tổ chức đội hình chơi.
- HS chơi theo hướng dẫn, chơi đúng luật, chơi vui vẻ, đoàn kết.
- GV gọi 3 em lên thực hiện kĩ thuật bật nhảy vừa ôn.
- HS thực hiện theo yêu cầu.
- GV hướng dẫn HS thả lỏng 
- GV nhận xét đánh giá giờ học 
- HS nhận bài về nhà 
* * * * * * *
* * * * * * *
* * * * * * *
 *GV
Ngày soạn: 28/ 4 /2014
Ngày giảng: 7A:	 7B: 7D: 
 Tiết 68
 Ôn tập kiểm tra học kì II : Bật nhảy (tiết 2)
I. mục tiêu bài dạy 
- Ôn 1 số trò chơi, động tác bổ trợ kĩ thuật bật nhảy, yêu cầu HS thực hiện đúng kĩ thuật các động tác bổ trợ.
- Yêu cầu trong tập luyện phải trật tự, tự giác,tích cực.
II. địa điểm –phương tiện.
II. địa điểm –phương tiện 
- Trên sân tập của trường, vệ sinh sạch sẽ sân tập.
- 1 còi , ĐH bấm giờ, giáo án, xà, đệm, trang phục của HS và GV.
III. tiến trình lên lớp
Nội dung
Định lượng
Phương pháp tổ chức
A. Phần mở đầu 
1. Nhận lớp 
- GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số
7A: 
7B: 
7D: 
2. Phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học 
3. Khởi động 
- Xoay các khớp, ép ngang ép dọc, chạy một vòng quanh sân tập 
B. Phần cơ bản
1. Bật nhảy.
** Mục tiêu: -Ôn chạy đà chính diện giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà. 
- Ôn chạy đà chính diện giậm nhảy co chân qua xà. 
**Cách tiến hành:
**Kết luận: Học sinh thực hiện được theo yờu cầu
**Chơi trò chơi: “ Nhảy vượt rào tiếp sức”
3. Củng cố.
- Bật nhảy.
C. Phần kết thúc 
1.Thả lỏng hồi tĩnh 
2. Nhận xét, đánh giá giờ học.
3. Giao bài về nhà 
5’-7’
30’-32’
5’-7’
- Lớp trưởng tập hợp lớp, báo cáo sĩ số cho GV 
- GV phổ biến nội dung yêu cầu bài học 
* * * * * * * *
* * * * * * * *
* * * * * * * *
*GV
- GV hướng dẫn HS khởi động 
- HS khởi động theo hướng dẫn 
- GV hướng dẫn hs lại các kĩ thuật bổ trợ bật nhảy.
- HS tập luyện theo hướng dẫn.
- GV quan sát sửa sai.
- HS sửa sai kĩ thuật.
- GV hướng dẫn cách chơi, luật chơi, tổ chức đội hình chơi.
- HS chơi theo hướng dẫn, chơi đúng luật, chơi vui vẻ, đoàn kết.
- GV gọi 3 em lên thực hiện kĩ thuật bật nhảy vừa ôn.
- HS thực hiện theo yêu cầu.
- GV hướng dẫn HS thả lỏng 
- GV nhận xét đánh giá giờ học 
- HS nhận bài về nhà 
* * * * * * *
* * * * * * *
* * * * * * *
 *GV
 Ngày tháng năm 2014
 Ký duyệt
 Đỗ Thanh Sơn

Tài liệu đính kèm:

  • docT65666768.doc