Giáo án Thể dục 7 - Trường THCS Ngô Gia Tự

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức:

- Biết cách Phòng tránh chấn thương trong hoạt động TDTT.

2. Kỹ năng:

- Vận dụng trong các giờ học Thể dục và tự tập hằng ngày.

3. Thái độ, hành vi:

- Có nề nếp, tác phong nhanh nhẹn, kỷ luật, giữ gìn vệ chung.

- Tự giác, tích cực trong giờ học TD và tập luyện TDTT

II. Địa điểm – Phương tiện:

1. Địa điểm: Sân trường

2. Phương tiện: Đồng hồ, SGV, một số dụng cụ có liên quan.

III. Nội dung - Phương pháp giảng dạy:

 

doc 83 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 13/04/2017 Lượt xem 341Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Thể dục 7 - Trường THCS Ngô Gia Tự", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
n, Đứng nghiêm, nghỉ, quay phải, quay trái, quay đằng sau, Đi đều – đứng lại, Đổi chân khi đi đều sai nhịp.
- Thực hiện cơ bản đúng kỹ thuật Tư thế sẳ sàng – xuất phát, Chạy đạp sau, Xuất phát cao chạy nhanh 30 – 40m.
- Thực hiện cơ bản đúng chạy trên địa hình tự nhiên. 
3. Thái độ, hành vi: 
- Có nề nếp, tác phong nhanh nhẹn, kỷ luật, giữ gìn vệ chung và khi tập luyện TDTT
- Tự giác, tích cực trong giờ học TD và tập luyện TDTT
II. Địa điểm – Phương tiện:
1. Địa điểm: Sân trường
2. Phương tiện: Đồng hồ, còi, một số dụng cụ có liên quan.
III. Nội dung - Phương pháp giảng dạy:
Nội dung giảng dạy
LVĐ
Phương pháp và hình thức tổ chức
I. PHẦN MỞ ĐẦU
1. Nhận lớp - ổn định - điểm danh - kiểm tra sức khỏe của học sinh.
2. Phổ biến nội dung, yêu cầu của buổi học:
- ĐHĐN: Ôn tập Tập hợp hàng dọc, dóng hàng và cách điều khiển, Đứng nghiêm, nghỉ, quay phải, quay trái, quay đằng sau, Đi đều – đứng lại, Đổi chân khi đi đều sai nhịp.
- Chạy nhanh: Tư thế sẵn sàng xuất phát, Chạy đạp sau, Học Xuất phát cao chạy nhanh 30 – 40m.
- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên. 
3. Khởi động.
- Xoay các khớp (cổ, vai, khyủ tay, hong, đầu gối, cổ tay cổ chân)
- Ép ngang, ép dọc.
- Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy gót chạm mông (tại chổ).
10’
2l x 8n
2l x 8n
60s
 X X X X X X X X
 X X X X X X X X 
 X X X X X X X X X
 ∆ Giáo viên 
- Phương pháp lời nói 
 X X X X X X X X
 X X X X X X X X
 X X X X X X X X
 X ∆ 
- Phương pháp đồng loạt
II. PHẦN CƠ BẢN
1. ĐHĐN.
Ôn tập:
- Tập hợp hàng dọc, dóng hàng và cách điều khiển.
- Đứng nghiêm, nghỉ, quay phải, quay trái, quay đằng sau.
- Đi đều – đứng lại.
- Đổi chân khi đi đều sai nhịp.
2. Chạy nhanh
Học: Xuất phát cao - chạy nhanh 40m.
 Ôn tập:
- Chạy đạp sau
- Tư thế sẳ sàng – xuất pháp.
- Xuất phát cao chạy nhanh 30 – 40m.
3. Chạy bền: 
- Chạy trên địa hình tự nhiên.
 Nam: 250M
 Nữ: 200M
- Thả lỏng: Đi bộ dang tay lên – xuống (hít – thở).
32’
12’
2l – 5l
2l x 30m
14’
1l – 2l
2l x 20m
2l x 20m
2l
6’
 X X X X X X X X X
 X X X X X X X X X
 X X X X X X X X X X
 X X X 
 X ∆ 
 - Phương pháp phân nhóm tập luyện. GV quan sát nhắc nhỡ sữa chữa sai sót cho học sinh.
 XXXXXXXX
 XXXXXXXX 
 X XXXXXXXX
 ∆ Giáo viên
- Phương pháp phân tích làm mẫu kỷ thuật động tác cho học sinh. 
 X X X X X 
 X X X X X 
 X X X X X 
 X ∆
- Phương pháp phân nhón tập luyện dòng chảy. GV quan sát sữa chữa sai cho học sinh.
 X X X X X X 
- Phương pháp phân nhóm giới tính.
III. PHẦN KẾT THÚC
1. Nhận xét.
2. Dặn dò.
3. Xuống lớp.
3’
 X X X X X X X X
 X X X X X X X X 
 X X X X X X X X X
 ∆ Giáo viên 
- Phương pháp lời nói.
Rút kinh nghiệm:
Tuần: 7	 Ngày soạn: 26/ 09/ 2014
Tiết: 14	 Ngày dạy: 30/9, 02/10/ 2014
Tên bài: 	ĐHĐN – CHẠY NHANH.
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: 
- Biết cách thực hiện Đi đều – đứng lại, Đội hình biến đổi 4-2-0 và 9-6-3-0.
- Biết cách thực hiện Trò chơi: ‘’Chạy tiếp sức’’, kỹ thuật Tư thế sẳ sàng – xuất phát, Chạy đạp sau, Xuất phát cao chạy nhanh 30m.
2. Kỹ năng: 
- Thực hiện cơ bản đúng Tập hợp hàng dọc, dóng hàng và cách điều khiển, Đứng nghiêm, nghỉ, quay phải, quay trái, quay đằng sau, Đi đều – đứng lại, Đổi chân khi đi đều sai nhịp.
- Thực hiện cơ bản đúng Trò chơi: ‘’Chạy tiếp sức’’, kỹ thuật Tư thế sẳ sàng – xuất phát, Chạy đạp sau, Xuất phát cao chạy nhanh 30m.
3. Thái độ, hành vi: 
- Có nề nếp, tác phong nhanh nhẹn, kỷ luật, giữ gìn vệ chung và khi tập luyện TDTT
- Tự giác, tích cực trong giờ học TD và tập luyện TDTT
II. Địa điểm – Phương tiện:
1. Địa điểm: Sân trường
2. Phương tiện: Đồng hồ, còi, một số dụng cụ có liên quan.
III. Nội dung - Phương pháp giảng dạy:
Nội dung giảng dạy
LVĐ
Phương pháp và hình thức tổ chức
I. PHẦN MỞ ĐẦU
1. Nhận lớp - ổn định - điểm danh - kiểm tra sức khỏe của học sinh.
2. Phổ biến nội dung, yêu cầu của buổi học:
- ĐHĐN: Ôn tập Đi đều – đứng lại, Đội hình biến đổi 4-2-0 và 9-6-3-0.
- Chạy nhanh: Trò chơi phát triển sức nhanh, Tư thế sẵn sàng xuất phát, Chạy đạp sau, Xuất phát cao chạy nhanh 30m.
3. Khởi động.
- Xoay các khớp (cổ, vai, khyủ tay, hong, đầu gối, cổ tay cổ chân)
- Ép ngang, ép dọc.
- Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy gót chạm mông (tại chổ).
10’
2l x 8n
2l x 8n
60s
 X X X X X X X X
 X X X X X X X X 
 X X X X X X X X X
 ∆ Giáo viên 
- Phương pháp lời nói 
 X X X X X X X X
 X X X X X X X X
 X X X X X X X X
 X ∆ 
- Phương pháp đồng loạt
II. PHẦN CƠ BẢN
1. ĐHĐN.
Ôn tập :
- Đi đều – đứng lại.
- Đội hình biến đổi 4-2-0 và 9-6-3-0.
2. Chạy nhanh
- Trò chơi: ‘’Chạy tiếp sức’’
- Tư thế sẳ sàng – xuất pháp.
- Xuất phát cao chạy nhanh 30m.
32’
12’
2l x 30m
2l – 5l
14’
2l x 20m
2l x 20m
2l
 X X X X X X X X X
 X X X X X X X X X
 X X X X X X X X X X
 X X X 
 X ∆ 
 4 2 0 4 2 0 4 2 0 4 2 0 4 
 2 2 2 2 
 4 4 4 4 4 
 (Đội hình biến đổi 9-6-3-0)
 9 6 3 0 9 6 3 0 9 6 3 0 9 6 
 3 3 3
 6 6 6 6
 9 9 9 9 
- GV điều khiển HS thực hiện.
- Phương pháp phân nhóm tập luyện. GV quan sát nhắc nhỡ sữa chữa sai sót cho học sinh.
X X X X X X 
20m
X X X X X X 
- Phương pháp phân nhóm thi đua.
 X X X X X 
 X X X X X 
 X X X X X 
 X ∆
- Phương pháp phân nhón tập luyện dòng chảy. GV quan sát sữa chữa sai cho học sinh.
III. PHẦN KẾT THÚC
1. Nhận xét.
2. Dặn dò.
3. Xuống lớp.
3’
 X X X X X X X X
 X X X X X X X X 
 X X X X X X X X X
 ∆ Giáo viên 
- Phương pháp lời nói.
Rút kinh nghiệm:
Tuần: 8	 Ngày soạn: 04/ 10/ 2014
Tiết: 15	 Ngày dạy: 07, 09/ 10/ 2014
Tên bài: 	KIỂM TRA ĐHĐN.
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: 
- Kiểm tra đánh giá kết quả học tập và rèn luyện ĐHĐN cho học sinh.
- Biết cách thực hiện Đi đều – đứng lại.
2. Kỹ năng: 
- Thực hiện cơ bản đúng Đi đều – đứng lại.
3. Thái độ, hành vi: 
- Có nề nếp, tác phong nhanh nhẹn, kỷ luật, giữ gìn vệ chung và khi tập luyện TDTT
- Tự giác, tích cực trong giờ học TD và tập luyện TDTT
II. Địa điểm – Phương tiện:
1. Địa điểm: Sân trường
2. Phương tiện: Đồng hồ, còi, một số dụng cụ có liên quan.
III. Nội dung - Phương pháp giảng dạy:
Nội dung giảng dạy
LVĐ
Phương pháp và hình thức tổ chức
I. PHẦN MỞ ĐẦU
1. Nhận lớp - ổn định - điểm danh - kiểm tra sức khỏe của học sinh.
2. Phổ biến nội dung, yêu cầu của buổi học:
- Kiểm tra: ĐHĐN 
3. Khởi động.
- Xoay các khớp (cổ, vai, khyủ tay, hong, đầu gối, cổ tay cổ chân)
- Ép ngang, ép dọc.
- Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy gót chạm mông (tại chổ).
10’
2l x 8n
2l x 8n
60s
 X X X X X X X X
 X X X X X X X X 
 X X X X X X X X X
 ∆ Giáo viên 
- Phương pháp lời nói 
 X X X X X X X X
 X X X X X X X X
 X X X X X X X X
 X ∆ 
- Phương pháp đồng loạt
II. PHẦN CƠ BẢN
1. ĐHĐN.
a. Nội dung: Kiểm tra đi đều – đứng lại.
b. Cách đánh giá xếp loại: kết quả kiểm tra cho theo mức độ thực hiện động tác và dựa trên tinh thần thái độ học tập của từng học sinh.
- Xếp loại đạt (Đ): Kỹ thuật cơ bản đúng, đúng nhịp, khi đứng lại đúng số bước không lao người về phía trước, thái độ học tập tốt.
- Xếp loại chưa đạt (CĐ): Đi đều sai nhịp, khi đứng lại thiếu nhịp hoặc quá bước, thái độ học tập chưa tốt.
32’
- GV phổ biến nội dung, yêu cầu kiểm tra
 X X X X X X X X
 X X X X X X X X 
 X X X X X X X X X
 X X X X
 ∆ Giáo viên 
- Kiểm tra làm nhiều đợt
- Mỗi đợt 3- 5 HS. Mỗi học sinh kiểm tra 1 lần do giáo viên điều khiển.
- Trường hợp đặc biệt giáo viên tự giải quyết.
III. PHẦN KẾT THÚC
1. Nhận xét.
2. Dặn dò.
3. Xuống lớp.
3’
 X X X X X X X X
 X X X X X X X X 
 X X X X X X X X X
 ∆ Giáo viên 
- Phương pháp lời nói.
Rút kinh nghiệm:
Tuần: 8	 Ngày soạn: 04/ 10/ 2014
Tiết: 16	 Ngày dạy: 07, 09/ 04/ 2014
Tên bài: 	CHẠY NHANH – TTTC.
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: 
- Biết cách thực hiện kỹ thuật Chạy bước nhỏ, Chạy nâng cao đùi, Chạy đạp sau, Xuất phát cao chạy nhanh 30.
- Biết cách thực hiện kỹ thuật động tác bổ trợ, Kỹ thuật tâng cầu bằng đùi, Kỹ thuật tâng cầu bằng má trong bàn chân.
2. Kỹ năng: 
- Thực hiện cơ bản đúng kỹ thuật Chạy bước nhỏ, Chạy nâng cao đùi, Chạy đạp sau, Xuất phát cao chạy nhanh 30.
- Thực hiện cơ bản đúng kỹ thuật động tác bổ trợ, Kỹ thuật tâng cầu bằng đùi, Kỹ thuật tâng cầu bằng má trong bàn chân.
3. Thái độ, hành vi: 
- Có nề nếp, tác phong nhanh nhẹn, kỷ luật, giữ gìn vệ chung và khi tập luyện TDTT
- Tự giác, tích cực trong giờ học TD và tập luyện TDTT
II. Địa điểm – Phương tiện:
1. Địa điểm: Sân trường
2. Phương tiện: Đồng hồ, còi, cầu, một số dụng cụ có liên quan.
III. Nội dung - Phương pháp giảng dạy:
Nội dung giảng dạy
LVĐ
Phương pháp và hình thức tổ chức
I. PHẦN MỞ ĐẦU
1. Nhận lớp - ổn định - điểm danh - kiểm tra sức khỏe của học sinh.
2. Phổ biến nội dung, yêu cầu của buổi học:
- Chạy nhanh: Chạy bước nhỏ, Chạy nâng cao đùi, Chạy đạp sau, Xuất phát cao chạy nhanh 30 
- TTTC: Ôn tập.
3. Khởi động.
- Xoay các khớp (cổ, vai, khyủ tay, hong, đầu gối, cổ tay cổ chân)
- Ép ngang, ép dọc.
- Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy gót chạm mông (tại chổ).
10’
2l x 8n
2l x 8n
60s
 X X X X X X X X
 X X X X X X X X 
 X X X X X X X X X
 ∆ Giáo viên 
- Phương pháp lời nói 
 X X X X X X X X
 X X X X X X X X
 X X X X X X X X
 X ∆ 
- Phương pháp đồng loạt
II. PHẦN CƠ BẢN
1. Chạy nhanh
- Chạy bước nhỏ
- Chạy nâng cao đùi
- Chạy đạp sau
- Xuất phát cao chạy nhanh 30 
2. TTTC. (Đá cầu).
- Các động tác bổ trợ.
+ Chạy đá lăng má vào trong
+ Chạy đá lăng má ra ngoài
- Ôn tập:
+ Kỹ thuật tâng cầu bằng đùi.
+ Kỹ thuật tâng cầu bằng má trong bàn chân.
32’
12’
2l x 20m
2l x 20m
2l x 20m
2l
14’
2l x 20m
2l x 20m
 X X X X X 
 X X X X X 
 X X X X X 
 X ∆
- Phương pháp phân nhón tập luyện dòng chảy. GV quan sát sữa chữa sai cho học sinh.
 X X X X X X X 
 X X X X X X X 
 X X X X X X X 
 X
- Phương pháp phân nhóm dòng chảy, phương pháp tập luyện đồng loạt. GV quan sát nhắc nhỡ học sinh. 
III. PHẦN KẾT THÚC
1. Nhận xét.
2. Dặn dò.
3. Xuống lớp.
3’
 X X X X X X X X
 X X X X X X X X 
 X X X X X X X X X
 ∆ Giáo viên 
- Phương pháp lời nói.
Rút kinh nghiệm:
Tuần: 9	 Ngày soạn: 10/ 10/ 2014
Tiết: 17	 Ngày dạy: 14, 16/ 10/ 2014
Tên bài: 	CHẠY NHANH – TTTC – CHẠY BỀN.
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: 
- Biết cách thực hiện kỹ thuật Chạy bước nhỏ, Chạy nâng cao đùi, Chạy đạp sau, Xuất phát cao chạy nhanh 30.
- Biết cách thực hiện kỹ thuật động tác bổ trợ, Kỹ thuật tâng cầu bằng đùi, Kỹ thuật tâng cầu bằng má trong bàn chân.
- Biết cách thực hiện Chạy bền trên địa hình tự nhiên.
2. Kỹ năng: 
- Thực hiện cơ bản đúng kỹ thuật Chạy bước nhỏ, Chạy nâng cao đùi, Chạy đạp sau, Xuất phát cao chạy nhanh 30.
- Thực hiện cơ bản đúng kỹ thuật động tác bổ trợ, Kỹ thuật tâng cầu bằng đùi, Kỹ thuật tâng cầu bằng má trong bàn chân.
- Thực hiện cơ bản đúng kỹ thuật Chạy bền trên địa hình tự nhiên.
3. Thái độ, hành vi: 
- Có nề nếp, tác phong nhanh nhẹn, kỷ luật, giữ gìn vệ chung và khi tập luyện TDTT
- Tự giác, tích cực trong giờ học TD và tập luyện TDTT
II. Địa điểm – Phương tiện:
1. Địa điểm: Sân trường
2. Phương tiện: Đồng hồ, còi, cầu, một số dụng cụ có liên quan.
III. Nội dung - Phương pháp giảng dạy:
Nội dung giảng dạy
LVĐ
Phương pháp và hình thức tổ chức
I. PHẦN MỞ ĐẦU
1. Nhận lớp - ổn định - điểm danh - kiểm tra sức khỏe của học sinh.
2. Phổ biến nội dung, yêu cầu của buổi học:
- Chạy nhanh: Trò chơi, bài tập phát triển sức nhanh.
- TTTC: Ôn tập.
- Chạy bền: Chạy bền trên địa hình tự nhiên.
3. Khởi động.
- Xoay các khớp (cổ, vai, khyủ tay, hong, đầu gối, cổ tay cổ chân)
- Ép ngang, ép dọc.
- Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy gót chạm mông (tại chổ).
10’
2l x 8n
2l x 8n
60s
 X X X X X X X X
 X X X X X X X X 
 X X X X X X X X X
 ∆ Giáo viên 
- Phương pháp lời nói 
 X X X X X X X X
 X X X X X X X X
 X X X X X X X X
 X ∆ 
- Phương pháp đồng loạt
II. PHẦN CƠ BẢN
1. Chạy nhanh.
- Chạy bước nhỏ
- Chạy nâng cao đùi
- Chạy đạp sau
- Xuất phát cao – chạy nhanh 30m.
- Trò chơi: Chạy tiếp sức.
2. TTTC. (Đá cầu).
- Các động tác bổ trợ.
+ Chạy đá lăng má vào trong
+ Chạy đá lăng má ra ngoài
- Ôn tập:
+ Kỹ thuật tâng cầu bằng đùi.
+ Kỹ thuật tâng cầu bằng má trong bàn chân.
3. Chạy bền: 
- Chạy trên địa hình tự nhiên.
 Nam: 250M
 Nữ: 200M
- Thả lỏng: Vừa đi vừa dang tay ngang hít vào bằng mũi, buông tay xuống thở ra bằng miệng.
32’
12’
2l x 20m
2l x 20m
2l x 20m
2l
2l x 20m
14’
2l x 20m
2l x 20m
6’
 X X X X X 
 X X X X X 
 X X X X X 
 X ∆
- Phương pháp phân nhón tập luyện dòng chảy. GV quan sát sữa chữa sai cho học sinh.
X X X X X X 
20m
X X X X X X 
- Phương pháp phân nhóm thi đua.
 X X X X X X X 
 X X X X X X X 
 X X X X X X X 
 X
- Phương pháp phân nhóm dòng chảy, phương pháp tập luyện đồng loạt. GV quan sát nhắc nhỡ học sinh. 
 X X X X X X 
- Phương pháp phân nhóm giới tính.
- GV quan sát xử lý tình huống.
III. PHẦN KẾT THÚC
1. Nhận xét.
2. Dặn dò.
3. Xuống lớp.
3’
 X X X X X X X X
 X X X X X X X X 
 X X X X X X X X X
 ∆ Giáo viên 
- Phương pháp lời nói.
Rút kinh nghiệm:
Tuần: 9	 Ngày soạn: 10/ 10/ 2014
Tiết: 18	 Ngày dạy: 14, 16/ 10/ 2014
Tên bài: 	CHẠY NHANH – TTTC.
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: 
- Biết cách thực hiện kỹ thuật Chạy bước nhỏ, Chạy nâng cao đùi, Chạy đạp sau, Xuất phát cao chạy nhanh 30m – 40m.
- Biết cách thực hiện kỹ thuật động tác bổ trợ, Kỹ thuật tâng cầu bằng đùi, Kỹ thuật tâng cầu bằng má trong bàn chân.
2. Kỹ năng: 
- Thực hiện cơ bản đúng kỹ thuật Chạy bước nhỏ, Chạy nâng cao đùi, Chạy gót chạm mông, Chạy đạp sau, Xuất phát cao chạy nhanh 30m – 40m.
- Thực hiện cơ bản đúng kỹ thuật động tác bổ trợ, Kỹ thuật tâng cầu bằng đùi, Kỹ thuật tâng cầu bằng má trong bàn chân.
3. Thái độ, hành vi: 
- Có nề nếp, tác phong nhanh nhẹn, kỷ luật, giữ gìn vệ chung và khi tập luyện TDTT
- Tự giác, tích cực trong giờ học TD và tập luyện TDTT
II. Địa điểm – Phương tiện:
1. Địa điểm: Sân trường
2. Phương tiện: Đồng hồ, còi, cầu, một số dụng cụ có liên quan.
III. Nội dung - Phương pháp giảng dạy:
Nội dung giảng dạy
LVĐ
Phương pháp và hình thức tổ chức
I. PHẦN MỞ ĐẦU
1. Nhận lớp - ổn định - điểm danh - kiểm tra sức khỏe của học sinh.
2. Phổ biến nội dung, yêu cầu của buổi học:
- Chạy nhanh: Chạy bước nhỏ, Chạy nâng cao đùi, Chạy đạp sau, Xuất phát cao chạy nhanh 30m – 40m.
 - TTTC: Ôn tập.
3. Khởi động.
- Xoay các khớp (cổ, vai, khyủ tay, hong, đầu gối, cổ tay cổ chân)
- Ép ngang, ép dọc.
- Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy gót chạm mông (tại chổ).
10’
2l x 8n
2l x 8n
60s
 X X X X X X X X
 X X X X X X X X 
 X X X X X X X X X
 ∆ Giáo viên 
- Phương pháp lời nói 
 X X X X X X X X
 X X X X X X X X
 X X X X X X X X
 X ∆ 
- Phương pháp đồng loạt
II. PHẦN CƠ BẢN
- Chạy bước nhỏ
- Chạy nâng cao đùi
- Chạy đạp sau
- Xuất phát cao – chạy nhanh 30m – 40m.
2. TTTC. (Đá cầu).
- Các động tác bổ trợ.
+ Chạy đá lăng má vào trong
+ Chạy đá lăng má ra ngoài
- Ôn tập:
+ Kỹ thuật tâng cầu bằng đùi.
+ Kỹ thuật tâng cầu bằng má trong bàn chân.
32’
16’
2l x 20m
2l x 20m
2l x 20m
2l
16’
2l x 20m
2l x 20m
 X X X X X 
 X X X X X 
 X X X X X 
 X ∆
- Phương pháp phân nhón tập luyện dòng chảy. GV quan sát sữa chữa sai cho học sinh.
 X X X X X X X 
 X X X X X X X 
 X X X X X X X 
 X
- Phương pháp phân nhóm dòng chảy, phương pháp tập luyện đồng loạt. GV quan sát nhắc nhỡ học sinh. 
III. PHẦN KẾT THÚC
1. Nhận xét.
2. Dặn dò.
3. Xuống lớp.
3’
 X X X X X X X X
 X X X X X X X X 
 X X X X X X X X X
 ∆ Giáo viên 
- Phương pháp lời nói.
Rút kinh nghiệm:
Tuần: 10	 Ngày soạn: 18/ 10/ 2014
Tiết: 19	 Ngày dạy: 21, 23/ 10/ 2014
Tên bài: 	CHẠY NHANH – TTTC – CHẠY BỀN.
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: 
- Biết cách thực hiện kỹ thuật Chạy bước nhỏ, Chạy nâng cao đùi, Chạy đạp sau, Xuất phát cao chạy nhanh 30.
- Biết cách thực hiện kỹ thuật động tác bổ trợ, Kỹ thuật tâng cầu bằng đùi, Kỹ thuật tâng cầu bằng má trong bàn chân.
- Biết cách thực hiện Chạy bền trên địa hình tự nhiên.
2. Kỹ năng: 
- Thực hiện cơ bản đúng kỹ thuật Chạy bước nhỏ, Chạy nâng cao đùi, Chạy đạp sau, Xuất phát cao chạy nhanh 30.
- Thực hiện cơ bản đúng kỹ thuật động tác bổ trợ, Kỹ thuật tâng cầu bằng đùi, Kỹ thuật tâng cầu bằng má trong bàn chân.
- Thực hiện cơ bản đúng kỹ thuật Chạy bền trên địa hình tự nhiên.
3. Thái độ, hành vi: 
- Có nề nếp, tác phong nhanh nhẹn, kỷ luật, giữ gìn vệ chung và khi tập luyện TDTT
- Tự giác, tích cực trong giờ học TD và tập luyện TDTT
II. Địa điểm – Phương tiện:
1. Địa điểm: Sân trường
2. Phương tiện: Đồng hồ, còi, cầu, một số dụng cụ có liên quan.
III. Nội dung - Phương pháp giảng dạy:
Nội dung giảng dạy
LVĐ
Phương pháp và hình thức tổ chức
I. PHẦN MỞ ĐẦU
1. Nhận lớp - ổn định - điểm danh - kiểm tra sức khỏe của học sinh.
2. Phổ biến nội dung, yêu cầu của buổi học:
- Chạy nhanh: Chạy bước nhỏ, Chạy nâng cao đùi, Chạy đạp sau, Xuất phát cao chạy nhanh 30m – 40m.
- TTTC: Ôn tập.
- Chạy bền: Chạy bền trên địa hình tự nhiên.
3. Khởi động.
- Xoay các khớp (cổ, vai, khyủ tay, hong, đầu gối, cổ tay cổ chân)
- Ép ngang, ép dọc.
- Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy gót chạm mông (tại chổ).
10’
2l x 8n
2l x 8n
60s
 X X X X X X X X
 X X X X X X X X 
 X X X X X X X X X
 ∆ Giáo viên 
- Phương pháp lời nói 
 X X X X X X X X
 X X X X X X X X
 X X X X X X X X
 X ∆ 
- Phương pháp đồng loạt
II. PHẦN CƠ BẢN
1. Chạy nhanh.
- Chạy bước nhỏ
- Chạy nâng cao đùi
- Chạy đạp sau
- Xuất phát cao – chạy nhanh 30m – 40m.
2. TTTC. (Đá cầu). 
- Các động tác bổ trợ.
+ Chạy đá lăng má vào trong
+ Chạy đá lăng má ra ngoài
- Ôn tập:
+ Kỹ thuật tâng cầu bằng đùi.
+ Kỹ thuật tâng cầu bằng má trong bàn chân.
3. Chạy bền: 
- Chạy trên địa hình tự nhiên.
 Nam: 250M
 Nữ: 200M
- Thả lỏng: Vừa đi vừa dang tay ngang hít vào bằng mũi, buông tay xuống thở ra bằng miệng.
32’
12’
2l x 20m
2l x 20m
2l x 20m
2l
14’
2l x 20m
2l x 20m
6’
 X X X X X 
 X X X X X 
 X X X X X 
 X ∆
- Phương pháp phân nhón tập luyện dòng chảy. GV quan sát sữa chữa sai cho học sinh.
 X X X X X X X 
 X X X X X X X 
 X X X X X X X 
 X
- Phương pháp phân nhóm dòng chảy, phương pháp tập luyện đồng loạt. GV quan sát nhắc nhỡ học sinh. 
 X X X X X X 
- Phương pháp phân nhóm giới tính.
- GV quan sát xử lý tình huống.
III. PHẦN KẾT THÚC
1. Nhận xét.
2. Dặn dò.
3. Xuống lớp.
3’
 X X X X X X X X
 X X X X X X X X 
 X X X X X X X X X
 ∆ Giáo viên 
- Phương pháp lời nói.
Rút kinh nghiệm:
Tuần: 10	 Ngày soạn: 18/ 10/ 2014
Tiết: 20	 Ngày dạy: 21, 23/ 10/ 2014
Tên bài: 	CHẠY NHANH – TTTC.
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: 
- Biết cách thực hiện kỹ thuật Chạy bước nhỏ, Chạy nâng cao đùi, Chạy đạp sau, Xuất phát cao chạy nhanh 30.
- Biết cách thực hiện kỹ thuật động tác bổ trợ, Kỹ thuật tâng cầu bằng đùi, Kỹ thuật tâng cầu bằng má trong bàn chân.
2. Kỹ năng: 
- Thực hiện cơ bản đúng kỹ thuật Chạy bước nhỏ, Chạy nâng cao đùi, Chạy đạp sau, Xuất phát cao chạy nhanh 30.
- Thực hiện cơ bản đúng kỹ thuật động tác bổ trợ, Kỹ thuật tâng cầu bằng đùi, Kỹ thuật tâng cầu bằng má trong bàn chân.
3. Thái độ, hành vi: 
- Có nề nếp, tác phong nhanh nhẹn, kỷ luật, giữ gìn vệ chung và khi tập luyện TDTT
- Tự giác, tích cực trong giờ học TD và tập luyện TDTT
II. Địa điểm – Phương tiện:
1. Địa điểm: Sân trường
2. Phương tiện: Đồng hồ, còi, cầu, một số dụng cụ có liên quan.
III. Nội dung - Phương pháp giảng dạy:
Nội dung giảng dạy
LVĐ
Phương pháp và hình thức tổ chức
I. PHẦN MỞ ĐẦU
1. Nhận lớp - ổn định - điểm danh - kiểm tra sức khỏe của học sinh.
2. Phổ biến nội dung, yêu cầu của buổi học:
- Chạy nhanh: Chạy bước nhỏ, Chạy nâng cao đùi, Chạy đạp sau, Xuất phát cao chạy nhanh 30m – 40m.
- TTTC: Ôn tập.
3. Khởi động.
- Xoay các khớp (cổ, vai, khyủ tay, hong, đầu gối, cổ tay cổ chân)
- Ép ngang, ép dọc.
- Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy gót chạm mông (tại chổ).
10’
2l x 8n
2l x 8n
60s
 X X X X X X X X
 X X X X X X X X 
 X X X X X X X X X
 ∆ Giáo viên 
- Phương pháp lời nói 
 X X X X X X X X
 X X X X X X X X
 X X X X X X X X
 X ∆ 
- Phương pháp đồng loạt
II. PHẦN CƠ BẢN
1. Chạy nhanh
- Chạy bước nhỏ
- Chạy nâng cao đùi
- Chạy đạp sau
- Xuất phát cao – chạy nhanh 30m – 40m.
2. TTTC. (Đá cầu).
- Các động tác bổ trợ.
+ Chạy đá lăng má vào trong
+ Chạy đá lăng má ra ngoài
- Ôn tập:
+ Kỹ thuật tâng cầu bằng đùi.
+ Kỹ thuật tâng cầu bằng má trong bàn chân.
32’
16’
2l x 20m
2l x 20m
2l x 20m
2l
16’
2l x 20m
2l x 20m
 X X X X X 
 X X X X X 
 X X X X X 
 X ∆
- Phương pháp phân nhón tập luyện dòng chảy. GV quan sát sữa chữa sai cho học sinh.
 X X X X X X X 
 X X X X X X X 
 X X X X X X X 
 X
- Phương pháp phân nhóm dòng chảy, phương pháp tập luyện đồng loạt. GV quan sát nhắc nhỡ học sinh. 
III. PHẦN KẾT THÚC
1. Nhận xét.
2. Dặn dò.
3. Xuống lớp.
3’
 X X X X X X X X
 X X X X X X X X 
 X X X X X X X X X
 ∆ Giáo viên 
- Phương pháp lời nói.
Rút kinh nghiệm:
Tuần: 11	 Ngày soạn: 24/ 10/ 2014
Tiết: 21	 Ngày dạy: 28, 30/ 10/ 2014
Tên bài: 	CHẠY NHANH – TTTC – CHẠY BỀN.
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: 
- Biết cách thực hiện kỹ thuật Chạy bước nhỏ, Chạy nâng cao đùi, Chạy đạp sau, Xuất phát cao chạy nhanh 30m – 40m, Trò chơi: Chạy tiếp sức.
- Biết cách thực hiện kỹ thuật động tác bổ trợ, Kỹ thuật tâng cầu bằng đùi, Kỹ thuật tâng cầu bằng má trong bàn chân.
- Biết cách thực hiện Chạy bền trên địa hình tự nhiên.
2. Kỹ năng: 
- Thực hiện cơ bản đúng kỹ thuật Chạy bước nhỏ, Chạy nâng cao đùi, Chạy đạp sau, Xuất phát cao chạy nhanh 30m – 40m, Trò chơi: Chạy tiếp sức.
- Thực hiện cơ bản đúng kỹ thuật động tác bổ trợ, Kỹ thuật tâng cầu bằng đùi, Kỹ thuật tâng cầu bằng má trong bàn chân.
- Thực hiện cơ bản đúng kỹ thuật Chạy bền trên địa hình tự nhiên.
3. Thái độ, hành vi: 
- Có nề nếp, tác phong nhanh nhẹn, kỷ luật, giữ gìn vệ chung và khi tập luyện TDTT
- Tự giác, tích cực trong giờ học TD và tập luyện TDTT
II. Địa điểm – Phương tiện:
1. Địa điểm: Sân trường
2. Phương tiện: Đồng hồ, còi, cầu, một số dụng cụ có liên quan.
III. Nội dung - Phương pháp giảng dạy:
Nội dung giảng dạy
LVĐ
Phương pháp và hình thức tổ chức
I. PHẦN MỞ ĐẦU
1. Nhận lớp - ổn định - điểm danh - kiểm tra sức khỏe của học sinh.
2.

Tài liệu đính kèm:

  • docChuong_2_Doi_hinh_doi_ngu.doc