Giáo án Thể dục 7 - Trường THCS TT Yên Mỹ

I - Mục tiêu:

KT: Mục tiêu nội dung chương trình thể dục lớp 7 (Tóm tắt)

Kỹ năng: - Các em nắm được mục tiêu, nội dung chương trình môn thể dục lớp 7.

- Phòng tránh chấn thương khi hoạt động TDTT (mục 1)

- Các em biết cách phòng tránh chấn thương khi hoạt động TDTT.

Ý thức: Nghiêm túc, tự giác học tập.

II - Địa điểm và thiết bị dạy học:

- Trong lớp học

- Học sinh mang vở ghi chép

 

doc 140 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 13/04/2017 Lượt xem 242Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Thể dục 7 - Trường THCS TT Yên Mỹ", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
y.
 Ôn động tác đánh cầu bên phải,trái thấp tay
Ôn động tác đánh cầu bên phải cao,thấp tay
Đấu tập
 c.Chạy bền:trên địa hình tự nhiên 
3 Củng cố:
Thực hiện động tác một số động tác đánh đỡ cầu 
30 - 32'
2
24-26’
1lẫn400-500m
1-2’
- GV gọi 2 em học sinh lên thực hiện.
- GV gọi học sinh nhận xét.
- GV đánh giá cho điểm.
- GV làm mẫu phân tích kỹ thuật động tác.
- GV chia tổ tập luyện
- Các tổ trưởng điều khiển .
- GV hướng dẫn tập .
- GV quan sát sửa sai.
- Khi cần GV làm mẫu lại động tác.
GV nêu yc,cho hs chạy theo nhóm sức khoẻ
GV quan sát ,nhắc nhở 
- Gọi HS lên thực hiện.
- Gọi HS nhận xét.
- GV nhận xét.
C/ Phần kết thúc:
1 Hồi tĩnh:
Một số động tác thả lỏng.
2 Nhận xét:
3 Hướng dẫn về nhà:
 Ôn tập cầu lông 
 Chạy bền 500 m.
5 - 7'
2'
2'
1'
- GV hướng dẫn các động tác thả lỏng.
- Đội hình hàng ngang.
- GV nhận xét đánh giá giờ học
- GV hướng dẫn về nhà.
Ngày soạn: 24/11/2014
Tuần: 16
Tiết: 31 CầU LÔNG- CHạY bền
I/ Mục tiêu
a.Cầu lông :
ÔN một số động tác đã học 
Đấu tập 
Yêu cầu:hs thực hiện được động tác
c.Chạy bền:trên địa hình tự nhiên cự ly500-600m
Yêu cầu:phân phối sức chạy hết cự ly
II/ Địa điểm và thiết bị dạy học:
- Sân tập sạch sẽ,đường chạy .
- Còi, mỗi em 1 vợt ,quả cầu 
III/ Hoạt động của giáo viên và học sinh:
nội dung
định lượng
phương pháp - tổ chức
A/ Phần mở đầu:
1 Nhận lớp: 
Nắm sĩ số:
Phổ biến nội dung, yêu cầu.
2 Khởi động:
- Chung: Xoay các khớp cổ chân, cổ tay,..... 
Tập 4 động tác thể dục.
- Chuyên môn: ép dọc, ép ngang,chạy bước nhỏ ,nâng cao đùi ,đá gót chạm mông ..
6 - 8'
2'
4'
2'
- Lớp trưởng tập hợp hàng dọc, báo cáo sĩ số.
- GV kiểm tra tư cách, phổ biến nội dung, yêu cầu.
- Lớp trưởng hướng dẫn khởi động.
 o o o o o
 o o o o o
 o 
B/Phần cơ bản:
1 Kiểm tra bài cũ:
? Thực hiện đt đánh cầu bên phải cao tay .
2Bài mới :
a.Cầu lông:
ÔN một số động tác di chuyển .
-ÔN giao cầu thuận tay,trái tay.
 Ôn động tác đánh cầu bên phải,trái thấp tay
Ôn động tác đánh cầu bên phải cao,thấp tay
Đấu tập
 c.Chạy bền:trên địa hình tự nhiên 
3 Củng cố:
Thực hiện động tác một số động tác đánh đỡ cầu 
30 - 32'
2
24-26’
1lẫn400-500m
1-2’
- GV gọi 2 em học sinh lên thực hiện.
- GV gọi học sinh nhận xét.
- GV đánh giá cho điểm.
- GV làm mẫu phân tích kỹ thuật động tác.
- GV chia tổ tập luyện
- Các tổ trưởng điều khiển .
- GV hướng dẫn tập .
- GV quan sát sửa sai.
- Khi cần GV làm mẫu lại động tác.
GV nêu yc,cho hs chạy theo nhóm sức khoẻ
GV quan sát ,nhắc nhở 
- Gọi HS lên thực hiện.
- Gọi HS nhận xét.
- GV nhận xét.
C/ Phần kết thúc:
1 Hồi tĩnh:
Một số động tác thả lỏng.
2 Nhận xét:
3 Hướng dẫn về nhà:
 Ôn tập cầu lông 
 Chạy bền 500 m.
5 - 7'
2'
2'
1'
- GV hướng dẫn các động tác thả lỏng.
- Đội hình hàng ngang.
- GV nhận xét đánh giá giờ học
- GV hướng dẫn về nhà.
Ngày soạn: 24/11/2014
Tuần: 16
Tiết: 32 kiểm tra CầU LÔNG
I/ Mục tiêu:
Kiểm tra: kỹ thuật phát cầu thuận tay (trái tay) và thành tích.
Yêu cầu: Thực hiện tương đối đúng kĩ thuật động tác và thành tích cao.
II/ Địa điểm và thiết bị dạy học:
- Sân tập sạch sẽ.
- Còi, 5 quả cầu, bàn, ghế GV.
III/ Hoạt động của giáo viên và học sinh:
nội dung
định lượng
phương pháp - tổ chức
A/ Phần mở đầu:
1- Nhận lớp: 
Nắm sĩ số:
Phổ biến nội dung, y/c.
2- Khởi động:
- Chung: Xoay các khớp cổ chân, cổ tay,..... 
Tập 4 động tác thể dục.
- Chuyên môn: ép dọc, ép ngang.......
6 - 8'
2'
4'
2'
- Lớp trưởng tập hợp hàng dọc, báo cáo sĩ số.
- GV kiểm tra tư cách, phổ biến nội dung, yêu cầu.
- Lớp trưởng hướng dẫn khởi động.
 o o o o o
 o o o o o
 o 
B/Phần cơ bản:
1- Nộị dung:
Kiểm tra : Kỹ thuật di chuyển đơn bước phải – Trái.
2- Cách cho điểm:
Điểm kiểm tra cho theo mức độ thực hiện động tác của từng học sinh và thành tích.
Điểm Đ:
Thực hiện đúng kỹ thuật động tác và kết hợp động tác vung vợt.
Điểm CĐ:
Thực hiện sai kĩ thuật và không vung vợt theo.
30 - 32'
25'
2 lần
- GV phổ biến nội dung, yêu cầu kiểm tra.
- HS chú ý nghe
- Kiểm tra lần lượt theo sổ.
- Mỗi HS được phát cầu 2 lần bên phảI và bên trái.
- HS ổn định giữ trật tự.
C/ Phần kết thúc:
1- Hồi tĩnh:
Một số động tác thả lỏng.
2- Nhận xét:
3- Hướng dẫn về nhà:
Ôn các đt bổ trợ chạy nhanh
5 - 7'
2'
2'
1'
- GV hướng dẫn các động tác thả lỏng.
- Đội hình hàng ngang.
- GV nhận xét đánh giá giờ học
- GV hướng dẫn về nhà.
Ngày soạn: 01/12/2014 
Tuần: 17
Tiết: 33 ôn tập kiểm tra học kì I 
I/ Mục tiêu:
- Ôn bài thể dục liên hoàn với cờ.
Yêu cầu: Thực hiện tốt các động tác, đúng cấu trúc, biên độ và phối hợp nhịp nhàng.
- Ôn chạy bền.
Yêu cầu: Chạy hết cự li, phối hợp với thở và nâng cao thành tích.
II/ Địa điểm và thiết bị dạy học:
- Sân tập sạch sẽ.
III/ Hoạt động của giáo viên và học sinh:
nội dung
định lượng
phương pháp - tổ chức
A/ Phần mở đầu:
1 Nhận lớp: 
Nắm sĩ số:
Phổ biến nội dung, yêu cầu.
2 Khởi động:
- Chung: Xoay các khớp cổ chân, cổ tay,..... 
Tập 4 động tác thể dục.
- Chuyên môn: ép dọc, ép ngang.
6 - 8'
2'
4'
2'
- Lớp trưởng tập hợp hàng dọc, báo cáo sĩ số.
- GV kiểm tra tư cách, phổ biến nội dung, yêu cầu.
- Lớp trưởng hướng dẫn khởi động.
 o o o o o
 o o o o o
 o 
B/Phần cơ bản:
1 Kiểm tra bài cũ:
? Quay các hướng (Phải, trái, đằng sau).
? Đi đều, đổi chân khi sai nhịp.
2 Bài mới: ôn ĐHĐN
a, ĐHĐN:
Ôn những kĩ năng con yếu.
b, Chạy bền:
Chạy bền trên địa hình tự nhiên
3 Củng cố:
Đi đều đổi chân khi đi đều sai nhịp.
30 - 32'
2'
14'
10 lần
14'
1 lần
2'
- Gọi 2 HS lên thực hiện.
- Gọi HS nhận xét.
- GV nhận xét đánh giá cho điểm.
- GV làm mẫu nhắc lại kĩ thuật động tác.
- GV chia tổ tập luyện quay vòng.
- Tổ 1 - 2 tập ĐHĐN
- Tổ 3 - 4 tập chạy bền.
- Các tổ trưởng điều khiển trước.
- Gọi lần lượt các bạn lên điều khiển.
- GV quan sát sửa sai.
- Khi cần GV có thể làm mẫu lại động tác.
- Gọi HS lên thực hiện.
- Gọi HS nhận xét.
- GV nhận xét.
C/ Phần kết thúc:
1 Hồi tĩnh:
Một số động tác thả lỏng.
2 Nhận xét:
3 Hướng dẫn về nhà:
 Ôn lại ĐHĐN.
 Chạy bền 500 m.
5 - 7'
2'
4'
1'
- GV hướng dẫn các động tác thả lỏng.
- Đội hình hàng ngang.
- GV nhận xét đánh giá giờ học
- GV hướng dẫn về nhà.
Ngày soạn: 01/12/2014 
Tuần: 17
Tiết: 34 kiểm tra học kì I 
I/ Mục tiêu:
Yêu cầu: Thực hiện tốt các động tác đúng cấu trúc, biên độ, phương hướng và phối hợp nhịp nhàng.
II/ Địa điểm và thiết bị dạy học:
- Sân tập sạch sẽ.
III/ Hoạt động của giáo viên và học sinh:
nội dung
định lượng
phương pháp - tổ chức
A/ Phần mở đầu:
1 Nhận lớp: 
Nắm sĩ số:
Phổ biến nội dung, yêu cầu.
2 Khởi động:
- Chung: Xoay các khớp cổ chân, cổ tay,..... 
Tập 4 động tác thể dục.
- Chuyên môn: ép dọc, ép ngang.
6 - 8'
2'
4'
2'
- Lớp trưởng tập hợp hàng dọc, báo cáo sĩ số.
- GV kiểm tra tư cách, phổ biến nội dung, yêu cầu.
- Lớp trưởng hướng dẫn khởi động.
 o o o o o
 o o o o o
 o 
B/Phần cơ bản:
1 Kiểm tra học kì I:
? Thực hiện các kĩ năng ĐHĐN
Chế độ đánh giá cho điểm
Điểm Đ:
Thực hiện tốt các kĩ năng ĐHĐN
Điểm CĐ
Thực hiện còn sai từ 1 – 2 động tác
30 - 32'
- Gọi từng nhóm từ 4- 5 học sinh lên thực hiện
- GV nhận sét cho điểm.
C/ Phần kết thúc:
1 Hồi tĩnh:
Một số động tác thả lỏng.
2 Nhận xét:
3 Hướng dẫn về nhà:
Chạy bền 500 m.
5 - 7'
2'
4'
1'
- GV hướng dẫn các động tác thả lỏng.
- Đội hình hàng ngang.
- GV nhận xét đánh giá giờ học
- GV hướng dẫn về nhà.
Ngày soạn: 08/12/2014 
Ngày dạy:
Tuần: 18
Tiết: 35 kiểm tra tiêu chuẩn RLTT 
I/ Mục tiêu:
Kiểm tra RLTT kĩ thuật chạy nhanh 60m.
Yêu cầu: Thực hiện tốt các giai đoạn kĩ thuật thành tích cao.
II/ Địa điểm và thiết bị dạy học:
- Sân tập sạch sẽ, kẻ đường chạy.
- Còi, dây đích, đồng hồ bấm giây.
III/ Hoạt động của giáo viên và học sinh:
nội dung
định lượng
phương pháp - tổ chức
A/ Phần mở đầu:
1 Nhận lớp: 
Nắm sĩ số:
Phổ biến nội dung, yêu cầu.
2 Khởi động:
- Chung: Xoay các khớp cổ chân, cổ tay,..... 
Tập 4 động tác thể dục.
- Chuyên môn: ép dọc, ép ngang.
6 - 8'
2'
4'
2'
- Lớp trưởng tập hợp hàng dọc, báo cáo sĩ số.
- GV kiểm tra tư cách, phổ biến nội dung, yêu cầu.
- Lớp trưởng hướng dẫn khởi động.
 o o o o o
 o o o o o
 o 
B/Phần cơ bản:
1 Nội dung:
Kiểm tra chạy nhanh 
2 Cách cho điểm:
Điểm kiểm tra được đánh giá theo tiêu chuẩn RLTT
- Điểm 9-10:
Thực hiện đúng kĩ thuật và thành tích ở mức độ 9,5s (nam), 10,4s (nữ).
- Điểm 7-8:
Thực hiện đúng kĩ thuật và thành tích ở mức độ 10,2s (nam), 11,2s (nữ).
- Điểm 5-6:
Thực hiện các giai đoạn chưa được tốt và thành tích ở mức 11s (nam), 11,9 (nữ).
- Điểm 3-4:
Thực hiện các giai đoạn kĩ thuật chưa đạt và thành tích dưới 11s (nam), 11,9s (nữ).
3 Củng cố:
Kĩ thuật chạy nhanh.
30 - 32'
20''
5'
1 lần
7'
- GV nhắc lại kĩ thuật cơ bản.
- HS chú ý nghe.
- Kiểm tra làm nhiều đợt.
- Mỗi đợt 2 HS.
- Mỗi HS được tham gia kiểm tra 1 lần.
- Xuất phát cao - chạy nhanh 60m.
- Trường hợp đặc biệt GV có thể cho kiểm tra lần 2.
- Các em chưa đến lượt kiểm tra và các em đã kiểm tra xong ổn định giữ trật tự.
- GV nhắc lại một số tồn tại trong kĩ thuật chạy nhanh.
- GV đọc điểm tiêu chuẩn RLTT cho HS nắm được.
C/ Phần kết thúc:
1 Hồi tĩnh:
Một số động tác thả lỏng.
2 Nhận xét:
3 Hướng dẫn về nhà:
Ôn bài TD.
Chạy bền 500 m.
5 - 7'
2'
4'
1'
- GV hướng dẫn các động tác thả lỏng.
- Đội hình hàng ngang.
- GV nhận xét đánh giá giờ học
- GV hướng dẫn về nhà.
Ngày soạn: 08/12/2014 
Ngày dạy:
Tuần: 18
Tiết: 36 kiểm tra tiêu chuẩn RLTT 
I/ Mục tiêu:
Kiểm tra RLTT kĩ thuật chạy bền 500m trên địa hình tự nhiên.
Yêu cầu: Thực hiện tốt các giai đoạn kĩ thuật thành tích cao.
II/ Địa điểm và thiết bị dạy học:
- Sân tập sạch sẽ.
- Còi, dây đích, đồng hồ bấm giây.
III/ Hoạt động của giáo viên và học sinh:
nội dung
định lượng
phương pháp - tổ chức
A/ Phần mở đầu:
1 Nhận lớp: 
Nắm sĩ số:
Phổ biến nội dung, yêu cầu.
2 Khởi động:
- Chung: Xoay các khớp cổ chân, cổ tay,..... 
Tập 4 động tác thể dục.
- Chuyên môn: ép dọc, ép ngang.
6 - 8'
2'
4'
2'
- Lớp trưởng tập hợp hàng dọc, báo cáo sĩ số.
- GV kiểm tra tư cách, phổ biến nội dung, yêu cầu.
- Lớp trưởng hướng dẫn khởi động.
 o o o o o
 o o o o o
 o 
B/Phần cơ bản:
1 Nội dung:
Kiểm tra chạy nhanh 
2 Cách cho điểm:
Điểm kiểm tra được đánh giá theo tiêu chuẩn RLTT
- Điểm 9-10:
Chạy đạt thành tích ở mức độ 105s (nam), 114s (nữ).
- Điểm 7-8:
Chạy đạt thành tích ở mức độ 115s (nam), 122s (nữ).
- Điểm 5-6:
Chạy đạt thành tích ở mức 125s (nam), 136s (nữ).
- Điểm 3-4:
Chạy thành tích trên 126s (nam), 137s (nữ).
3 Củng cố:
Kĩ thuật chạy nhanh.
30 - 32'
20''
5'
1 lần
7'
- GV nhắc lại kĩ thuật cơ bản.
- HS chú ý nghe.
- Kiểm tra làm nhiều đợt.
- Mỗi đợt 5 - 7 HS.
- Mỗi HS được tham gia kiểm tra 1 lần.
- Xuất phát cao 
- Trường hợp đặc biệt GV có thể cho kiểm tra lần 2.
- Các em chưa đến lượt kiểm tra và các em đã kiểm tra xong ổn định giữ trật tự.
- GV nhắc lại một số tồn tại trong kĩ thuật chạy bền.
- GV đọc điểm tiêu chuẩn RLTT cho HS nắm được.
C/ Phần kết thúc:
1 Hồi tĩnh:
Một số động tác thả lỏng.
2 Nhận xét:
3 Hướng dẫn về nhà:
Ôn bật nhảy.
Chạy bền 500 m.
5 - 7'
2'
4'
1'
- GV hướng dẫn các động tác thả lỏng.
- Đội hình hàng ngang.
- GV nhận xét đánh giá giờ học
GV hướng dẫn về nhà.
Ngày soạn: 20/12/2009
Ngày dạy:
Tuần: 19
Tiết: 37 bật nhảy – thể dục - chạy bền 
I/ Mục tiêu:
Bật nhảy: Ôn động tác đá lăng trước –sau
Trò chơi : “Nhảy cừu”
Yêu cầu: Biết và thực hiện tương đối đúng một số động tác bổ trợ kĩ thuật, tự giác tham gia chơi .
-Thể dục :Học 2 động tác vươn thở ,tay .
Yêu cầu: Biết và thực hiện tương đối chính xác động tác .
- Chạy bền:Chạy trên địa hình tự nhiên cự ly 400-500m .
Yêu cầu: Phân phối sức ,chạy hết cự ly.
II/ Địa điểm và thiết bị dạy học:
- Sân tập sạch sẽ.
- Còi, 2 đệm (hố cát )
III/ Hoạt động của giáo viên và học sinh:
nội dung
định lượng
phương pháp - tổ chức
A/ Phần mở đầu:
1- Nhận lớp: 
Nắm sĩ số:
Phổ biến nội dung, yêu cầu.
2- Khởi động:
- Chung: Xoay các khớp cổ chân, cổ tay,..... 
Tập 4 động tác thể dục.
- Chuyên môn: ép dọc, ép ngang,tại chỗ chạy bước nhỏ ,nâng cao đùi,đá gót chạm mông ...
6 - 8'
2'
4'
2'
- Lớp trưởng tập hợp hàng ngang, báo cáo sĩ số.
- GV kiểm tra tư cách, phổ biến nội dung, yêu cầu.
- Lớp trưởng hướng dẫn khởi động.
 o o o o o
 o o o o o
 o 
B/Phần cơ bản:
1- Bài mới:
a, Bật nhảy:
- Ôn động tác đá lăng trước –sau 
-Trò chơi:Nhảy cừu “.
b, Bài TD:
Học các động tác:
- Vươn thở:
 TTCB 1 2 3 4
5,6,7,8 đổi chân
- Tay:
 TTCB 1 2 3 4
5,6,7,8 đổi chân
c, Chạy bền :Trên địa hình tự nhiên 
2- Củng cố:
Thực hiện 2đt bài thể dục.
30 - 32'
12-14’
12'-14’
5-6’
1 lầnx400-500m
2'
.
- GV làm mẫu phân tích giảng giải kĩ thuật động tác.
- GV cho 1 nhóm (cả lớp) tập một vài lần.
-GV hướng dẫn hs chơi
- Cán sự lớp điều khiển, bao quát tổ mình.
-GV hướng dẫn hs chơi
- GV quan sát sửa sai.
- Khi cần GV làm mẫu lại động tác.
GV nêu yêu cầu ,cho hs chạy theo nhóm sức khoẻ
GV quan sát ,nhắc nhở 
- Gọi HS lên thực hiện.
- Gọi HS nhận xét.
- GV nhận xét đánh giá.
C/ Phần kết thúc:
1- Hồi tĩnh:
Một số động tác thả lỏng.
2- Nhận xét:
3- Hướng dẫn về nhà:
Ôn bật nhảy,bài thể dục 
Chạy bền 500 m.
Chuẩn bị cho bài học tiếp theo
5 - 7'
2'
2'
1'
- GV hướng dẫn các động tác thả lỏng.
- Đội hình hàng ngang.
- GV nhận xét đánh giá giờ học
- GV hướng dẫn về nhà.
- ĐH như đầu giờ
Ngày soạn: 20/12/2009
Ngày dạy:
Tuần: 19
Tiết: 38 bật nhảy – THể DụC 
I/ Mục tiêu:
Bật nhảy: Ôn động tác đá lăng trước –sau ,đá lăng sang ngang 
Trò chơi :Nhảy ô tiếp sức .
Yêu cầu: Biết và thực hiện tương đối đúng một số động tác bổ trợ kĩ thuật phát triển sức mạnh chân đã học và mới học,tích cực tham gia chơi 
-Thể dục :Ôn 2đt:vươn thở ,tay ;Học 2 động tác :chân, lườn .
Yêu cầu: Biết và thực hiện tương đối chính xác các động tác.
II/ Địa điểm và thiết bị dạy học:
- Sân tập sạch sẽ.
- Còi, 2 đệm, 5 quả bóng ném.
III/ Hoạt động của giáo viên và học sinh:
nội dung
định lượng
phương pháp - tổ chức
A/ Phần mở đầu:
1- Nhận lớp: 
Nắm sĩ số:
Phổ biến nội dung, yêu cầu.
2- Khởi động:
- Chung: Xoay các khớp cổ chân, cổ tay,..... 
Tập 4 động tác thể dục.
- Chuyên môn: ép dọc, ép ngang ,tại chỗ chạy bước nhỏ ,nâng cao đùi ,...
6 - 8'
2'
4'
2'
- Lớp trưởng tập hợp hàng ngang, báo cáo sĩ số.
- GV kiểm tra tư cách, phổ biến nội dung, yêu cầu.
- Lớp trưởng hướng dẫn khởi động.
 o o o o o
 o o o o o
 o 
B/Phần cơ bản:
1- Kiểm tra bài cũ:
? Đá lăng trước –sau 
?Thực hiện 2đt bài thể dục .
2- Bài mới:
a, Bật nhảy:
- Ôn đá lăng trước –sau .
-Ôn đá lăng sang ngang 
-Trò chơi :Nhảy ô tiếp sức 
b, Bài TD:
Ôn các động tác: Vươn thở, tay.
Học các động tác:
- Chân:
 TTCB 1 2 3 4
5,6,7,8 quay mặt sang phải.
- Lườn:
 TTCB 1 2 3 4
5,6,7,8 đổi chân
3- Củng cố:
Thực hiện bài thể dục .
30 - 32'
2'
14-16’
5 lần
5-7 lần
14-16’
2'
- GV gọi 1-2 HS lên thực hiện.
- GV gọi HS nhận xét đánh giá.
- GV nhận xét đánh giá cho điểm.
- GV làm mẫu phân tích giảng giải kĩ thuật động tác.
- GV cho 1 nhóm (cả lớp) tập một vài lần.
- GV chia tổ tập luyện .
- Cán sự lớp điều khiển, bao quát tổ mình.
GV điều khiển trò chơi 
-GV hướng dẫn hs tập ,hô cho hs tập 
- GV quan sát sửa sai.
- Khi cần GV làm mẫu lại động tác.
 Gọi HS lên thực hiện.
- Gọi HS nhận xét.
- GV nhận xét đánh giá.
C/ Phần kết thúc:
1- Hồi tĩnh:
Một số động tác thả lỏng.
2- Nhận xét:
3- Hướng dẫn về nhà:
Ôn bật nhảy.
Chạy bền 500 m.
Chuẩn bị cho bài học tiếp theo
5 - 7'
2'
2'
1'
- GV hướng dẫn các động tác thả lỏng.
- Đội hình hàng ngang.
- GV nhận xét đánh giá giờ học
- GV hướng dẫn về nhà.
- ĐH như đầu giờ
Ngày soạn: 27/12/2009
Ngày dạy:
Tuần: 20
Tiết: 39 bật nhảy – thể dục - chạy bền 
I/ Mục tiêu:
Bật nhảy: Ôn động tác đá lăng trước –sau,đá lăng sang ngang.
Trò chơi : “Bật xa tiếp sức”
Yêu cầu: Biết và thực hiện tương đối đúng một số động tác bổ trợ kĩ thuật, tự giác tham gia chơi .
-Thể dục :Ôn 4 động tác vươn thở ,tay,chân, lườn .
Yêu cầu: Biết và thực hiện tương đối chính xác động tác .
- Chạy bền:Chạy trên địa hình tự nhiên cự ly 400-500m .
Yêu cầu: Phân phối sức ,chạy hết cự ly.
II/ Địa điểm và thiết bị dạy học:
- Sân tập sạch sẽ.
- Còi, 2 đệm (hố cát )
III/ Hoạt động của giáo viên và học sinh:
nội dung
định lượng
phương pháp - tổ chức
A/ Phần mở đầu:
1- Nhận lớp: 
Nắm sĩ số:
Phổ biến nội dung, yêu cầu.
2- Khởi động:
- Chung: Xoay các khớp cổ chân, cổ tay,..... 
Tập 4 động tác thể dục.
- Chuyên môn: ép dọc, ép ngang,tại chỗ chạy bước nhỏ, nâng cao đùi,đá gót chạm mông ...
6 - 8'
2'
4'
2'
- Lớp trưởng tập hợp 4 hàng ngang, báo cáo sĩ số.
- GV kiểm tra tư cách, phổ biến nội dung, yêu cầu.
- Lớp trưởng hướng dẫn khởi động.
 o o o o o
 o o o o o
 o 
B/Phần cơ bản:
 1.Kiểm tra bài cũ:
 ?Thực hiện bài thể dục 
 ?Các động tác đá lăng 
1- Bài mới:
a, Bật nhảy:
- Ôn động tác đá lăng trước –sau 
-Đá lăng sang ngang 
Trò chơi:Bật xa tiếp sức “.
b, Bài TD:
Ôn các động tác:
- Vươn thở,tay ,chân ,lườn 
c, Chạy bền :Trên địa hình tự nhiên 
2- Củng cố:
Thực hiện 4đt bài thể dục.
30 - 32'
2’
12-14’
12'-14’
5-6’
1 lầnx400-500m
2'
- GV làm mẫu phân tích giảng giải kĩ thuật động tác.
- GV cho 1 nhóm (cả lớp) tập một vài lần.
-GV hướng dẫn hs chơi
- Cán sự lớp điều khiển, bao quát tổ mình.
-GV hướng dẫn hs chơi
- GV quan sát sửa sai.
- Khi cần GV làm mẫu lại động tác.
GV nêu yêu cầu ,cho hs chạy theo nhóm sức khoẻ
GV quan sát ,nhắc nhở 
- Gọi HS lên thực hiện.
- Gọi HS nhận xét.
- GV nhận xét đánh giá.
C/ Phần kết thúc:
1- Hồi tĩnh:
Một số động tác thả lỏng.
2- Nhận xét:
3- Hướng dẫn về nhà:
Ôn bật nhảy,bài thể dục 
Chạy bền 500 m.
Chuẩn bị cho bài học tiếp theo
5 - 7'
2'
2'
1'
- GV hướng dẫn các động tác thả lỏng.
- Đội hình hàng ngang.
- GV nhận xét đánh giá giờ học
- GV hướng dẫn về nhà.
- ĐH như đầu giờ
Ngày soạn: 27/12/2009
Ngày dạy:
Tuần: 20
Tiết: 40 bật nhảy – thể dụC
I/ Mục tiêu:
Bật nhảy: Ôn động tác đá lăng trước –sau,đá lăng sang ngang.
Đà một bước giậm nhảy vào hố cát 
Yêu cầu: Biết và thực hiện tương đối đúng một số động tác bổ trợ kĩ thuật .
-Thể dục :Ôn 4 động tác vươn thở ,tay,chân, lườn .
Yêu cầu: Biết và thực hiện tương đối chính xác động tác,đúng nhịp điệu ,biên độ .
II/ Địa điểm và thiết bị dạy học:
- Sân tập sạch sẽ.
- Còi, 2 đệm (hố cát )
III/ Hoạt động của giáo viên và học sinh:
nội dung
định lượng
phương pháp - tổ chức
A/ Phần mở đầu:
1- Nhận lớp: 
Nắm sĩ số:
Phổ biến nội dung, yêu cầu.
2- Khởi động:
- Chung: Xoay các khớp cổ chân, cổ tay,..... 
Tập 4 động tác thể dục.
- Chuyên môn: ép dọc, ép ngang,tại chỗ chạy bước nhỏ ,nâng cao đùi,đá gót chạm mông ...
6 - 8'
2'
4'
2'
- Lớp trưởng tập hợp 4 hàng ngang, báo cáo sĩ số.
- GV kiểm tra tư cách, phổ biến nội dung, yêu cầu.
- Lớp trưởng hướng dẫn khởi động.
 o o o o o
 o o o o o
 o 
B/Phần cơ bản:
 1.Kiểm tra bài cũ:
 ?Thực hiện bài thể dục 
 ?Các động tác đá lăng 
1- Bài mới:
a, Bật nhảy:
- Ôn động tác đá lăng trước –sau 
-Đá lăng sang ngang 
-Đà một bước giậm nhảy vào hố cát .
b, Bài TD:
Ôn các động tác:
- Vươn thở,tay ,chân ,lườn 
2- Củng cố:
Thực hiện 4đt bài thể dục.
30 - 32'
2’
12-14’
12'-14’
5-6’
1 lầnx400-500m
2'
.
- GV làm mẫu phân tích giảng giải kĩ thuật động tác.
- GV cho 1 nhóm (cả lớp) tập một vài lần.
-GV hướng dẫn hs chơi
- Cán sự lớp điều khiển, bao quát tổ mình.
-GV hướng dẫn hs chơi
- GV quan sát sửa sai.
- Khi cần GV làm mẫu lại động tác.
GV nêu yêu cầu ,cho hs chạy theo nhóm sức khoẻ
GV quan sát ,nhắc nhở 
- Gọi HS lên thực hiện.
- Gọi HS nhận xét.
- GV nhận xét đánh giá.
C/ Phần kết thúc:
1- Hồi tĩnh:
Một số động tác thả lỏng.
2- Nhận xét:
3- Hướng dẫn về nhà:
Ôn bật nhảy,bài thể dục 
Chạy bền 500 m.
Chuẩn bị cho bài học tiếp theo
5 - 7'
2'
2'
1'
- GV hướng dẫn các động tác thả lỏng.
- Đội hình hàng ngang.
- GV nhận xét đánh giá giờ học
- GV hướng dẫn về nhà.
- ĐH như đầu giờ
Ngày soạn: 03/01/2010
Ngày dạy:
Tuần: 21
Tiết: 41 bật nhảy – thể dục - chạy bền 
I/ Mục tiêu:
- Bật nhảy: Ôn động tác đá lăng trước –sau,đá lăng sang ngang.
- Đà một bước giậm nhảy vào hố cát; Đà ba bước giậm nhảy vào hố cát 
Yêu cầu: Biết và thực hiện tương đối đúng một số động tác bổ trợ kĩ thuật, tự giác tham gia chơi .
-Thể dục :Ôn 4 động tác vươn thở ,tay,chân, lườn .
Yêu cầu: Biết và thực hiện tương đối chính xác động tác .
- Chạy bền:Chạy trên địa hình tự nhiên cự ly 400-500m .
Yêu cầu: Phân phối sức ,chạy hết cự ly.
II/ Địa điểm và thiết bị dạy học:
- Sân tập sạch sẽ.
- Còi, 2 đệm (hố cát )
III/ Hoạt động của giáo viên và học sinh:
nội dung
định lượng
phương pháp - tổ chức
A/ Phần mở đầu:
1- Nhận lớp: 
Nắm sĩ số:
Phổ biến nội dung, yêu cầu.
2- Khởi động:
- Chung: Xoay các khớp cổ chân, cổ tay,..... 
Tập 4 động tác thể dục.
- Chuyên môn: ép dọc, ép ngang,tại chỗ chạy bước nhỏ ,nâng cao đùi,đá gót chạm mông ...
6 - 8'
2'
4'
2'
- Lớp trưởng tập hợp 4 hàng ngang, báo cáo sĩ số.
- GV kiểm tra tư cách, phổ biến nội dung, yêu cầu.
- Lớp trưởng hướng dẫn khởi động.
 o o o o o
 o o o o o
 o 
B/Phần cơ bản:
 1.Kiểm tra bài cũ:
 ?Thực hiện bài thể dục 
 ?Các động tác đá lăng 
1- Bài mới:
a, Bật nhảy:
- Ôn động tác đá lăng trước –sau 
-Đá lăng sang ngang 
-Đà một bước giậm nhảy vào hố cát 
-Đà 3 bước giậm nhảy vào hố cát .
b, Bài TD:
Ôn các động tác:
- Vươn thở,tay ,chân ,lườn
 c, Chạy bền :Trên địa hình tự nhiên 
2- Củng cố:
Thực hiện 4đt bài thể dục.
30 - 32'
2’
12-14’
12'-14’
5-6’
1 lầnx400-500m
2'
- GV làm mẫu phân tích giảng giải kĩ thuật động tác.
- GV cho 1 nhóm (cả lớp) tập một vài lần.
- Cán sự lớp điều khiển, bao quát tổ mình.
- GV quan sát sửa sai.
- Khi cần GV làm mẫu lại động tác.
GV nêu yêu cầu ,cho hs chạy theo nhóm sức khoẻ
GV quan sát ,nhắc nhở 
- Gọi HS lên thực hiện.
- Gọi HS nhận xét.
- GV nhận xét đánh 

Tài liệu đính kèm:

  • docChuong_3_Bai_the_duc_phat_trien_chung.doc