Giáo án Thể dục 7 - Tuần 1 đến tuần 8

A. MỤC TIÊU :

- Thông tin một số diiểm mớitrong chương trình TD 6

- Nhằm trang bị cho HS một số hiểu biết đúng vế TDTT để các em tích cực RLTT. Yêu cầu biết đước lợi ích tác dụng của TDTTđến cơ xương , tuần hoàn , hô hấp và quá trình trao đổi chất. Có thái độ hành vi đúngtrong ứng xử với bạn và tự giác , tích cực , kiên trì tập luyện trong TDTT , trong các giờ học TD, tự học tự luyện hàng ngày .

- Hướng dẫn một số qui định khi luyện tập TDTT . Yêu cầu học sinh nắm được và thực hiện đúng

B. CHUẨN BỊ

1.Gio vin: sn bi, cịi

2.Học sinh: trang phục, giy.

C. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP

 

doc 49 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 13/04/2017 Lượt xem 182Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Thể dục 7 - Tuần 1 đến tuần 8", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ổ chân , đầu gối , hông , vai.
Thực hiện các động tác : lườn , bụng , ngực , vặn mình .
Chạy bước nhỏ.Chạy nâng cao đùi .Chạy gót chạm mông tại chỗ 
10’
- Lớp trưởng tập họp lớp theo 4 hàng ngang , chấn chỉnh hàng ngũ , báo cáo sí số cho GV . Chúc GV khoẻ 
- GV chúc lại HS và phổ biến nội dung , yêu cầu bài học .
- Tập theo đội hình 4 hàng ngang , do GV điều khiển . 
 c)Kiểm tra bài cũ
II. PHẦN CƠ BẢN
 Đội hình đội ngũ: 
+ Ôn tập: 
-giậm chân tại chỗ-đứng lại.
- đi đều –đứng lại.
- đim đều vòng bên phải .
-đi đều vòng bên trái.
-biết đổi chân khi sai nhịp.
-điểm số từ 1 đến hết và 1-2,1-2 đến hết.
 + Học :
Biến đổi đội hình 0-3-6-9:hs điểm số theo hàng ngang (dọc), hàng này cách hàng kia 12 bước, hs bước theo số đã điểm.
 d) Chạy bền : Luyện tập 
Nam :2-3 vịng
Nữ: 1-2 vịng
e)Củng cố bài giảng
Đội hình đội ngũ
30’
Gọi 1-2 em hs lên trả lời
- Phân nhóm luyện tập theo sự hướng dẫn của GV. 
 N.1	 N.2	
x x x x	x x x x
x x x x	x x x x
 GV
 N.3 N.4
x x x x x x x x
x x x x x x x x 
- HS luyện tập theo sự điều khiển của GV. 
-Gv gọi từng tổ lên thực hiện phần ĐHĐN, gv và hs góp ý, nhận xét cho các tổ. 
- GV cho HS luyện tập chạy quanh sân trường : 
- GV gọi một số em lên thực hiện.GV và HS góp ý , nhận xét cho cá nhân và từng tổ 
III. PHẦN KẾT THÚC
 1 – Thả lỏng .
 2 – Nhật xét đánh giá buổi học .
 3 – Giao bài tập về nhà .
 4 – Xuống lớp 
 Kết thúc tiết học 
5’
- Xếp đội hình 4 hàng ngang , GV cho HS thực hiện một số động tác thả lỏng tay chân và toàn thân .
- GV nhận xét tiết học . Biểu dương những HS học tốt.
- GV giao bài tập và hướng dẫn luyện tập thêm ở nhà . 
Rút kinhnghiệm..
Tổ Tự Nhiên
Tuần :03	Ngày Soạn :
Tiết : 05	Ngày Giảng : 
Dạy Lớp: 7A1, 7A2
ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ 
A. MỤC TIÊU : 
1. Kiến thức: Học sinh nắm được các động tác, trang bị cho HS một số kiến thức , ý thức , thói quen rèn luyện .Hồn thiện:
+ Một số kỹ năng học sinh thực hiện còn yếu.
 2. Kỹ năng: Nhằm rèn cho HS tính kỉ luật , tác phong nhanh nhẹn , khỏe mạnh , tinh thần tập thể và tư thề cơ bản đúng. Yêu cầu biềt và thực hiện ở mức tương đối chính xác Biết vận dụng những kiến thức đã học vào thực tiễn cuộc sống.
 3. Thái độ: Nghiêm túc học tập. 
B. CHUẨN BỊ
1.Giáo viên: sân bãi, cịi
2.Học sinh: trang phục, giày.
C. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP
NỘI DUNG
ĐL
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
I. PHẦN MỞ ĐẦU
a)Nhận lớp : 
 - GV nhận lớp kiểm tra sí số , tác phong , sức khỏe học sinh .
 - Phổ biến mục tiêu , yêu cầu , nội dung bài học . 
 b)Khởi động : 
 - Chạy chậm quanh sân trường .
Xoay các khớp : cổ tay , cổ chân , đầu gối , hông , vai.
Thực hiện các động tác : lườn , bụng , ngực , vặn mình .
Chạy bước nhỏ.Chạy nâng cao đùi .Chạy gót chạm mông tại chỗ 
10’
- Lớp trưởng tập họp lớp theo 4 hàng ngang , chấn chỉnh hàng ngũ , báo cáo sí số cho GV . Chúc GV khoẻ 
- GV chúc lại HS và phổ biến nội dung , yêu cầu bài học .
- Tập theo đội hình 4 hàng ngang , do GV điều khiển . 
 c)Kiểm tra bài cũ
II. PHẦN CƠ BẢN
c) Ơn
+ Ôn tập:
-tập hợp hàng dọc, ngang dóng hàng, đứng nghiêm, nghỉ.
-quay trái, phải, sau. 
-giậm chân tại chỗ-đứng lại.
- đi đều –đứng lại.
- đim đều vòng bên phải .
-đi đều vòng bên trái.
-biết đổi chân khi sai nhịp.
-điểm số từ 1 đến hết và 1-2,1-2 đến hết.
- biến đổi đội hình 0-2-4, 0-3-6-9.
 d) Chạy bền : Luyện tập 
Nam :2-3 vịng
Nữ: 1-2 vịn
e)Củng cố bài giảng
Chạy đều.
30’
Gọi 1-2 em hs lên trả lời
- Lớp trưởng điều khiển ôn , GV quan sát sửa chữa động tác sai cho HS .
- Xếp đội hình 4 hàng ngang . GV giảng giải cho HS nắm nội dung : đi đều và đổi chân khi đi sai nhịp 
- Xếp đội hình 4 hàng ngang , cách 1 cánh tay giàn hàng , HS bắt đầu luyện tập theo hướng dẫn của GV .
- GV phân nhóm luyện tập , HS thay nhau điều khiển phần ĐHĐN
- GV chia tổ tập luyện với hình thức thi đua xem tổ nào thực hiện đúng nhất.
- GV quan sát sửa sai cho HS.
 · · · · · · · · 
· TỔ 2 · · ·
· · · TỔ 1 GV TỔ3 ·
· · · ·
· · · TỔ 4 ·
 · · · · · · · · 
 - GV gọi từng tộ lên thực hiện phần ĐHĐN GV và HS góp ý , nhận xét cho các tổ .
- GV cho HS luyện tập chạy quanh sân trường : 
- GV gọi một số em lên thực hiện.GV và HS góp ý , nhận xét cho cá nhân và từng tổ 
III. PHẦN KẾT THÚC
 1 – Thả lỏng .
 2 – Nhật xét đánh giá buổi học .
 3 – Giao bài tập về nhà .
 4 – Xuống lớp 
 Kết thúc tiết học 
5’
- Xếp đội hình 4 hàng ngang , GV cho HS thực hiện một số động tác thả lỏng tay chân và toàn thân .
- GV nhận xét tiết học . Biểu dương những HS học tốt.
- GV giao bài tập và hướng dẫn luyện tập thêm ở nhà . 
Rút kinhnghiệm..
Tổ Tự Nhiên
Tuần :03	Ngày Soạn :
Tiết : 06	Ngày Giảng : 
Dạy Lớp: 7A1, 7A2
ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ 
A. MỤC TIÊU : 
1. Kiến thức: Học sinh nắm được các động tác, trang bị cho HS một số kiến thức , ý thức , thói quen rèn luyện .Kiểm tra.
 2. Kỹ năng: Nhằm rèn cho HS tính kỉ luật , tác phong nhanh nhẹn , khỏe mạnh , tinh thần tập thể và tư thề cơ bản đúng. Yêu cầu biềt và thực hiện ở mức tương đối chính xác Biết vận dụng những kiến thức đã học vào thực tiễn cuộc sống.
 3. Thái độ: Nghiêm túc học tập. 
B. CHUẨN BỊ
1.Giáo viên: sân bãi, cịi
2.Học sinh: trang phục, giày.
C. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP
NỘI DUNG
ĐL
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
I. PHẦN MỞ ĐẦU
a)Nhận lớp : 
 - GV nhận lớp kiểm tra sí số , tác phong , sức khỏe học sinh .
 - Phổ biến mục tiêu , yêu cầu , nội dung bài học . 
 b)Khởi động : 
 - Chạy chậm quanh sân trường .
Xoay các khớp : cổ tay , cổ chân , đầu gối , hông , vai.
Thực hiện các động tác : lườn , bụng , ngực , vặn mình .
Chạy bước nhỏ.Chạy nâng cao đùi .Chạy gót chạm mông tại chỗ 
10’
- Lớp trưởng tập họp lớp theo 4 hàng ngang , chấn chỉnh hàng ngũ , báo cáo sí số cho GV . Chúc GV khoẻ 
- GV chúc lại HS và phổ biến nội dung , yêu cầu bài học .
- Tập theo đội hình 4 hàng ngang , do GV điều khiển . 
 c)Kiểm tra bài cũ
II. PHẦN CƠ BẢN
c) kiểm tra
+ xếp loại theo mức độ thực hiện động tác của từng hs.
-Giỏi:thực hiện đúng, đều và đẹp các động tác quy định
-Khá: thực hiện tương đối đúng nhưng chưa đều.
-tb:cơ bản biết cách thực hiện nhưng khi thực hiện điểm số sai hoặc đi thiếu (thừa) bước.
-yếu:không thực hiện đúng các động tác quy định
 d) Chạy bền : Luyện tập 
Nam :2-3 vịng
Nữ: 1-2 vịn
30’
Gọi 1-2 em hs lên trả lời
- kiểm tra theo nhóm . 
 x x x x x x x x
 x x x x x x x x
 x x x x x x x x
GV 
 x x x x
- Gv nhận xét cho các nhóm sau khi thực hiện song phần kiểm tra. 
- GV cho HS luyện tập chạy quanh sân trường : 
III. PHẦN KẾT THÚC
 1 – Thả lỏng .
 2 – Nhật xét đánh giá buổi học .
 3 – Giao bài tập về nhà .
 4 – Xuống lớp 
 Kết thúc tiết học 
5’
- Xếp đội hình 4 hàng ngang , GV cho HS thực hiện một số động tác thả lỏng tay chân và toàn thân .
- GV nhận xét tiết học . Biểu dương những HS học tốt.
- GV giao bài tập và hướng dẫn luyện tập thêm ở nhà . 
Rút kinhnghiệm..
Tổ Tự Nhiên
Tuần :04	Ngày Soạn :
Tiết : 07	Ngày Giảng : 
Dạy Lớp: 7A1, 7A2
CHẠY NGẮN
A. MỤC TIÊU : 
1. Kiến thức: Tiếp tục trang bị cho HS một số hiểu biết, kĩ năng cần thiết để rèn luyện và phát triển sức nhanh, sức bền .
 2. Kỹ năng: Nhằm rèn cho HS tính kỉ luật , tác phong nhanh nhẹn , khỏe mạnh , tinh thần tập thể và tư thề cơ bản đúng. Yêu cầu biềt và thực hiện ở mức tương đối chính xác Biết vận dụng những kiến thức đã học vào thực tiễn cuộc sống.
 3. Thái độ: Nghiêm túc học tập. 
B. CHUẨN BỊ
1.Giáo viên: sân bãi, cịi
2.Học sinh: trang phục, giày.
C. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP
NỘI DUNG
ĐL
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
I. PHẦN MỞ ĐẦU
a)Nhận lớp : 
 - GV nhận lớp kiểm tra sí số , tác phong , sức khỏe học sinh .
 - Phổ biến mục tiêu , yêu cầu , nội dung bài học . 
 b)Khởi động : 
 - Chạy chậm quanh sân trường .
Xoay các khớp : cổ tay , cổ chân , đầu gối , hông , vai.
Thực hiện các động tác : lườn , bụng , ngực , vặn mình .
Chạy bước nhỏ.Chạy nâng cao đùi .Chạy gót chạm mông tại chỗ 
10’
- Lớp trưởng tập họp lớp theo 4 hàng ngang , chấn chỉnh hàng ngũ , báo cáo sí số cho GV . Chúc GV khoẻ 
- GV chúc lại HS và phổ biến nội dung , yêu cầu bài học .
- Tập theo đội hình 4 hàng ngang , do GV điều khiển . 
 c)Kiểm tra bài cũ
II. PHẦN CƠ BẢN
c) Ơn
 Chạy nhanh: 
 * Ôn: Các động tác bổ trợ: 
 - Chạy bước nhỏ
 - nâng cao đùi,
 - gót chạm mông.
*một số bài tập bổ trợ:
 d) Chạy bền : Luyện tập 
Nam :2-3 vịng
Nữ: 1-2 vịng
e)Củng cố bài giảng
+ Chạy nhanh.
30’
Gọi 1-2 em hs lên trả lời
 x x x x x x x 
 x x x x x x x 
 X P
 x x x x x x x 
 x x x x x x x 
 GV
- GV tổ chức điều khiển trò chơi.
 - HS luyện tập theo sự điều khiển của GV. GV điều động HS chạy theo nhóm, lưu ý phối hợp nhịp hít thở vừa học.
- GV gọi từng tổ lên thực hiệnChạy nhanh gvvà hs góp ý, nh.xét cho các tổ. 
- GV cho HS luyện tập chạy quanh sân trường : 
- GV gọi một số em lên thực hiện.GV và HS góp ý , nhận xét cho cá nhân và từng tổ 
III. PHẦN KẾT THÚC
 1 – Thả lỏng .
 2 – Nhật xét đánh giá buổi học .
 3 – Giao bài tập về nhà .
 4 – Xuống lớp 
 Kết thúc tiết học 
5’
- Xếp đội hình 4 hàng ngang , GV cho HS thực hiện một số động tác thả lỏng tay chân và toàn thân .
- GV nhận xét tiết học . Biểu dương những HS học tốt.
- GV giao bài tập và hướng dẫn luyện tập thêm ở nhà . 
Rút kinhnghiệm..
Tổ Tự Nhiên
Tuần :04	Ngày Soạn :
Tiết : 08	Ngày Giảng : 
Dạy Lớp: 7A1, 7A2
CHẠY NGẮN
A. MỤC TIÊU : 
1. Kiến thức: - Nhằm rèn luyện cho HS tư thế đúng, tác phong khoẻ mạnh, nhanh nhẹn, kỉ luật và tinh thần tập thể, góp phần hình thành nhân cách .	
 2. Kỹ năng: Nhằm rèn cho HS tính kỉ luật , tác phong nhanh nhẹn , khỏe mạnh , tinh thần tập thể và tư thề cơ bản đúng. Yêu cầu biềt và thực hiện ở mức tương đối chính xác Biết vận dụng những kiến thức đã học vào thực tiễn cuộc sống.
 3. Thái độ: Nghiêm túc học tập. 
B. CHUẨN BỊ
1.Giáo viên: sân bãi, cịi
2.Học sinh: trang phục, giày.
C. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP
NỘI DUNG
ĐL
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
I. PHẦN MỞ ĐẦU
a)Nhận lớp : 
 - GV nhận lớp kiểm tra sí số , tác phong , sức khỏe học sinh .
 - Phổ biến mục tiêu , yêu cầu , nội dung bài học . 
 b)Khởi động : 
 - Chạy chậm quanh sân trường .
Xoay các khớp : cổ tay , cổ chân , đầu gối , hông , vai.
Thực hiện các động tác : lườn , bụng , ngực , vặn mình .
Chạy bước nhỏ.Chạy nâng cao đùi .Chạy gót chạm mông tại chỗ 
10’
- Lớp trưởng tập họp lớp theo 4 hàng ngang , chấn chỉnh hàng ngũ , báo cáo sí số cho GV . Chúc GV khoẻ 
- GV chúc lại HS và phổ biến nội dung , yêu cầu bài học .
- Tập theo đội hình 4 hàng ngang , do GV điều khiển . 
 c)Kiểm tra bài cũ
II. PHẦN CƠ BẢN
* Ôn: Các động tác bổ trợ: 
 - Chạy bước nhỏ
 - nâng cao đùi,
 - gót chạm mông.
-đứng tại chỗ đánh tay.
-đứng mặt hướng chạy-xuất phát.
-đứng vai hướng chạy- xuất phát.
-đứng lưng hướng chạy –xuất phát.
2một số bài tập bổ trợ:chạy nhẹ nhàng 1 vòng sân trường.
 d) Chạy bền : Luyện tập 
Nam :2-3 vịng
Nữ: 1-2 vịn
e)Củng cố bài giảng
+ Chạy nhanh.
30’
Gọi 1-2 em hs lên trả lời
 x x x x x x x 
 x x x x x x x 
 X P
 x x x x x x x 
 x x x x x x x 
 GV
- GV tổ chức điều khiển trò chơi.
 - HS luyện tập theo sự điều khiển của GV. GV điều động HS chạy theo nhóm, lưu ý phối hợp nhịp hít thở vừa học.
- GV gọi từng tổ lên thực hiệnChạy nhanh gvvà hs góp ý, nh.xét cho các tổ.
- GV cho HS luyện tập chạy quanh sân trường : 
- GV gọi một số em lên thực hiện.GV và HS góp ý , nhận xét cho cá nhân và từng tổ 
III. PHẦN KẾT THÚC
 1 – Thả lỏng .
 2 – Nhật xét đánh giá buổi học .
 3 – Giao bài tập về nhà .
 4 – Xuống lớp 
 Kết thúc tiết học 
5’
- Xếp đội hình 4 hàng ngang , GV cho HS thực hiện một số động tác thả lỏng tay chân và toàn thân .
- GV nhận xét tiết học . Biểu dương những HS học tốt.
- GV giao bài tập và hướng dẫn luyện tập thêm ở nhà . 
Rút kinhnghiệm..
Tổ Tự Nhiên
Tuần :05	Ngày Soạn :
Tiết : 09	Ngày Giảng : 
Dạy Lớp: 7A1, 7A2
CHẠY NGẮN 
A. MỤC TIÊU : 
1. Kiến thức: 
- Tiếp tục trang bị cho HS một số hiểu biết, kĩ năng cần thiết để rèn luyện và phát triển sức nhanh, sức bền .
 	 2. Kỹ năng: Nhằm rèn cho HS tính kỉ luật , tác phong nhanh nhẹn , khỏe mạnh , tinh thần tập thể và tư thề cơ bản đúng. Yêu cầu biềt và thực hiện ở mức tương đối chính xác Biết vận dụng những kiến thức đã học vào thực tiễn cuộc sống.
 	3. Thái độ: Nghiêm túc học tập. 
B. CHUẨN BỊ
1.Giáo viên: sân bãi, cịi
2.Học sinh: trang phục, giày.
C. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP
NỘI DUNG
ĐL
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
I. PHẦN MỞ ĐẦU
a)Nhận lớp : 
 - GV nhận lớp kiểm tra sí số , tác phong , sức khỏe học sinh .
 - Phổ biến mục tiêu , yêu cầu , nội dung bài học . 
 b)Khởi động : 
 - Chạy chậm quanh sân trường .
Xoay các khớp : cổ tay , cổ chân , đầu gối , hông , vai.
Thực hiện các động tác : lườn , bụng , ngực , vặn mình .
Chạy bước nhỏ.Chạy nâng cao đùi .Chạy gót chạm mông tại chỗ 
10’
- Lớp trưởng tập họp lớp theo 4 hàng ngang , chấn chỉnh hàng ngũ , báo cáo sí số cho GV . Chúc GV khoẻ 
- GV chúc lại HS và phổ biến nội dung , yêu cầu bài học .
- Tập theo đội hình 4 hàng ngang , do GV điều khiển . 
 c)Kiểm tra bài cũ
II. PHẦN CƠ BẢN
* Ôn: Các động tác bổ trợ: 
 - Chạy bước nhỏ
 - nâng cao đùi,
 - gót chạm mông.
-đứng tại chỗ đánh tay.
-đứng mặt hướng chạy-xuất phát.
-đứng vai hướng chạy- xuất phát.
-đứng lưng hướng chạy –xuất phát.
*học kt ngồi xổm-xuất phát:ngồi mũi bàn chân trước sát vạch xp mũi bàn chân sau cách gót chân trước 5-10cm thân hơi ngả về trước khi có lệnh xp nhổm người lên xp chạy nhanh về trước.
d) Chạy bền : Luyện tập 
Nam :2-3 vịng
Nữ: 1-2 vịng
e)Củng cố bài giảng
+ Chạy nhanh.
30’
Gọi 1-2 em hs lên trả lời
- GV tổ chức điều khiển trò chơi.
 - HS luyện tập theo sự điều khiển của GV. GV điều động HS chạy theo nhóm, lưu ý phối hợp nhịp hít thở vừa học.
- GV gọi từng tổ lên thực hiệnChạy nhanh gvvà hs góp ý, nh.xét cho các tổ. 
- GV cho HS luyện tập chạy quanh sân trường : 
- GV gọi một số em lên thực hiện.GV và HS góp ý , nhận xét cho cá nhân và từng tổ 
III. PHẦN KẾT THÚC
 1 – Thả lỏng .
 2 – Nhật xét đánh giá buổi học .
 3 – Giao bài tập về nhà .
 4 – Xuống lớp 
 Kết thúc tiết học 
5’
- Xếp đội hình 4 hàng ngang , GV cho HS thực hiện một số động tác thả lỏng tay chân và toàn thân .
- GV nhận xét tiết học . Biểu dương những HS học tốt.
- GV giao bài tập và hướng dẫn luyện tập thêm ở nhà . 
Rút kinhnghiệm..
Tổ Tự Nhiên
Tuần :05	Ngày Soạn :
Tiết : 10	Ngày Giảng : 
Dạy Lớp: 7A1, 7A2
CHẠY NGẮN 
A. MỤC TIÊU : 
1. Kiến thức: 
- Tiếp tục trang bị cho HS một số hiểu biết, kĩ năng cần thiết để rèn luyện và phát triển sức nhanh, sức bền .
 	 2. Kỹ năng: Nhằm rèn cho HS tính kỉ luật , tác phong nhanh nhẹn , khỏe mạnh , tinh thần tập thể và tư thề cơ bản đúng. Yêu cầu biềt và thực hiện ở mức tương đối chính xác Biết vận dụng những kiến thức đã học vào thực tiễn cuộc sống.
 	3. Thái độ: Nghiêm túc học tập. 
B. CHUẨN BỊ
1.Giáo viên: sân bãi, cịi
2.Học sinh: trang phục, giày.
C. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP
NỘI DUNG
ĐL
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
I. PHẦN MỞ ĐẦU
a)Nhận lớp : 
 - GV nhận lớp kiểm tra sí số , tác phong , sức khỏe học sinh .
 - Phổ biến mục tiêu , yêu cầu , nội dung bài học . 
 b)Khởi động : 
 - Chạy chậm quanh sân trường .
Xoay các khớp : cổ tay , cổ chân , đầu gối , hông , vai.
Thực hiện các động tác : lườn , bụng , ngực , vặn mình .
Chạy bước nhỏ.Chạy nâng cao đùi .Chạy gót chạm mông tại chỗ 
10’
- Lớp trưởng tập họp lớp theo 4 hàng ngang , chấn chỉnh hàng ngũ , báo cáo sí số cho GV . Chúc GV khoẻ 
- GV chúc lại HS và phổ biến nội dung , yêu cầu bài học .
- Tập theo đội hình 4 hàng ngang , do GV điều khiển . 
 c)Kiểm tra bài cũ
II. PHẦN CƠ BẢN
 * Ôn: Các động tác bổ trợ: 
 - Chạy bước nhỏ, - nâng cao đùi,
 - gót chạm mông.
-đứng tại chỗ đánh tay.
-đứng mặt hướng chạy-xuất phát.
-đứng vai hướng chạy- xuất phát.
-đứng lưng hướng chạy –xuất phát.
- kt ngồi xổm-xuất phát.
*học kt chạy đạp sau:đứng chân trước chân sau dùng sức chân sau đạp mạnh xuống đất sau cho hông,gối,cẳng chân th đoạn thẳng chân trước co gối,vươn cẳng chân trước ra trước chạm đất bằng nửa bàn chân,co chân sau đưa ra trước đt tiếp tục. 
d) Chạy bền : Luyện tập 
Nam :2-3 vịng
Nữ: 1-2 vịng
e)Củng cố bài giảng
+ Chạy nhanh.
30’
Gọi 1-2 em hs lên trả lời
- GV tổ chức điều khiển trò chơi.
 - HS luyện tập theo sự điều khiển của GV. GV điều động HS chạy theo nhóm, lưu ý phối hợp nhịp hít thở vừa học.
- GV gọi từng tổ lên thực hiệnChạy nhanh gvvà hs góp ý, nh.xét cho các tổ. 
- GV cho HS luyện tập chạy quanh sân trường : 
- GV gọi một số em lên thực hiện.GV và HS góp ý , nhận xét cho cá nhân và từng tổ 
III. PHẦN KẾT THÚC
 1 – Thả lỏng .
 2 – Nhật xét đánh giá buổi học .
 3 – Giao bài tập về nhà .
 4 – Xuống lớp 
 Kết thúc tiết học 
5’
- Xếp đội hình 4 hàng ngang , GV cho HS thực hiện một số động tác thả lỏng tay chân và toàn thân .
- GV nhận xét tiết học . Biểu dương những HS học tốt.
- GV giao bài tập và hướng dẫn luyện tập thêm ở nhà . 
Rút kinhnghiệm..
Tổ Tự Nhiên
Tuần :06	Ngày Soạn :
Tiết : 11	Ngày Giảng : 
Dạy Lớp: 7A1, 7A2
CHẠY NGẮN 
A. MỤC TIÊU : 
1. Kiến thức: 
- Tiếp tục trang bị cho HS một số hiểu biết, kĩ năng cần thiết để rèn luyện và phát triển sức nhanh, sức bền 
 	 2. Kỹ năng: Nhằm rèn cho HS tính kỉ luật , tác phong nhanh nhẹn , khỏe mạnh , tinh thần tập thể và tư thề cơ bản đúng. Yêu cầu biềt và thực hiện ở mức tương đối chính xác Biết vận dụng những kiến thức đã học vào thực tiễn cuộc sống.
 	3. Thái độ: Nghiêm túc học tập. 
B. CHUẨN BỊ
1.Giáo viên: sân bãi, cịi
2.Học sinh: trang phục, giày.
C. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP
NỘI DUNG
ĐL
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
I. PHẦN MỞ ĐẦU
a)Nhận lớp : 
 - GV nhận lớp kiểm tra sí số , tác phong , sức khỏe học sinh .
 - Phổ biến mục tiêu , yêu cầu , nội dung bài học . 
 b)Khởi động : 
 - Chạy chậm quanh sân trường .
Xoay các khớp : cổ tay , cổ chân , đầu gối , hông , vai.
Thực hiện các động tác : lườn , bụng , ngực , vặn mình .
Chạy bước nhỏ.Chạy nâng cao đùi .Chạy gót chạm mông tại chỗ 
10’
- Lớp trưởng tập họp lớp theo 4 hàng ngang , chấn chỉnh hàng ngũ , báo cáo sí số cho GV . Chúc GV khoẻ 
- GV chúc lại HS và phổ biến nội dung , yêu cầu bài học .
- Tập theo đội hình 4 hàng ngang , do GV điều khiển . 
 c)Kiểm tra bài cũ
II. PHẦN CƠ BẢN
c) Chạy nhanh: 
 - Chạy bước nhỏ,
 - nâng cao đùi,
 - gót chạm mông.
- kt chạy đạp sau.
*học kt xp cao-chạy nhanh 30-40m: 
d)luyện tập chạy bền.
e)Củng cố bài giảng
+ Chạy nhanh.
30’
Gọi 1-2 em hs lên trả lời
- GV tổ chức cho HS tập luyện kĩ thuật xuất phát với tư thế sẵn sàng xuất phát.
- HS tập luyện theo sự hướng dẫn của giáo viên.
- GV cho HS luyện tập chạy quanh sân trường : 
- GV gọi một số em lên thực hiện.GV và HS góp ý , nhận xét cho cá nhân và từng tổ 
III. PHẦN KẾT THÚC
 1 – Thả lỏng .
 2 – Nhật xét đánh giá buổi học .
 3 – Giao bài tập về nhà .
 4 – Xuống lớp 
 Kết thúc tiết học 
5’
- Xếp đội hình 4 hàng ngang , GV cho HS thực hiện một số động tác thả lỏng tay chân và toàn thân .
- GV nhận xét tiết học . Biểu dương những HS học tốt.
- GV giao bài tập và hướng dẫn luyện tập thêm ở nhà . 
Rút kinhnghiệm..
Tổ Tự Nhiên
Tuần :06	Ngày Soạn :
Tiết : 12	Ngày Giảng : 
Dạy Lớp: 7A1, 7A2
CHẠY NGẮN 
A. MỤC TIÊU : 
1. Kiến thức: 
- Tiếp tục trang bị cho HS một số hiểu biết, kĩ năng cần thiết để rèn luyện và phát triển sức nhanh, sức bền .
 	 2. Kỹ năng: Nhằm rèn cho HS tính kỉ luật , tác phong nhanh nhẹn , khỏe mạnh , tinh thần tập thể và tư thề cơ bản đúng. Yêu cầu biềt và thực hiện ở mức tương đối chính xác Biết vận dụng những kiến thức đã học vào thực tiễn cuộc sống.
 	3. Thái độ: Nghiêm túc học tập. 
B. CHUẨN BỊ
1.Giáo viên: sân bãi, cịi
2.Học sinh: trang phục, giày.
C. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP
NỘI DUNG
ĐL
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
I. PHẦN MỞ ĐẦU
a)Nhận lớp : 
 - GV nhận lớp kiểm tra sí số , tác phong , sức khỏe học sinh .
 - Phổ biến mục tiêu , yêu cầu , nội dung bài học .

Tài liệu đính kèm:

  • doclop 7 từ tuần 1-8.doc