Giáo án Thể dục 8 - Bài 10: Chạy ngắn, đội hình đội ngũ, chạy bền

 I. NHIỆM VỤ:

1. Chạy ngắn: Một số trò chơi, động tác bổ trợ kĩ thuật và phát triển sức nhanh, tập luyện hoàn chỉnh các giai đoạn kĩ thuật chạy ngắn.

2. ĐHĐN: Ôn tập họp hàng ngang-dọc, dóng hàng, điểm số. Đội hình 0-2-4, Đội hình 0-3-6-9, chạy đều-đứng lại.

 3. Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.

 II. YÊU CẦU:

 1. Kiến thức:

 - Biết cch thực hiện trị chơi, chạy bước nhỏ, chạy nng cao đùi, chạy đạp sau, xuất pht thấp-chạy lao-chạy giữa qung-về đích.

 - Biết cc khẩu lệnh v cách thực hiện tập họp hàng ngang-dọc, dóng hàng, điểm số, đứng nghỉ. Đội hình 0-2-4, 0-3-6-9, chạy đều-đứng lại.

 - Biết cch thực hiện chạy trên địa

doc 4 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 13/04/2017 Lượt xem 250Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Thể dục 8 - Bài 10: Chạy ngắn, đội hình đội ngũ, chạy bền", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KẾ HOẠCH BÀI HỌC SỐ: 10
MÔN: CHẠY NGẮN-ĐHĐN-CHẠY BỀN.
˜w™
 Tiết CT :	19+20
	Thời gian dạy : 	26/10/2015
 I. NHIỆM VỤ:
1. Chạy ngắn: Một số trò chơi, động tác bổ trợ kĩ thuật và phát triển sức nhanh, tập luyện hoàn chỉnh các giai đoạn kĩ thuật chạy ngắn.
2. ĐHĐN: Ôn tập họp hàng ngang-dọc, dóng hàng, điểm số. Đội hình 0-2-4, Đội hình 0-3-6-9, chạy đều-đứng lại.
	3. Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.
	II. YÊU CẦU:
	1. Kiến thức:
 - Biết cách thực hiện trị chơi, chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau, xuất phát thấp-chạy lao-chạy giữa quãng-về đích.
 - Biết các khẩu lệnh và cách thực hiện tập họp hàng ngang-dọc, dóng hàng, điểm số, đứng nghỉ. Đội hình 0-2-4, 0-3-6-9, chạy đều-đứng lại.
 - Biết cách thực hiện chạy trên địa hình tự nhiên.
2. Kĩ năng:
 - Thực hiện cơ bản đúng trị chơi, chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau, xuất phát thấp-chạy lao-chạy giữa quãng-về đích.
 - Thực hiện cơ bản đúng tập họp hàng ngang-dọc, dóng hàng, điểm số, đứng nghỉ. Đội hình 0-2-4, 0-3-6-9, chạy đều-đứng lại.
 - Thực hiện cơ bản đúng chạy trên địa hình tự nhiên.
3. Thái độ:
 - Đảm bảo tổ chức tốt, nghiêm túc tập luyện, phịng tránh chấn thương.
 III. THỜI GIAN: 
 - 2 tiết (90’)
 IV. ĐỊA ĐIỂM: 
 - Sân tập TDTT của trường.	
	 V. DỤNG CỤ: 
 - Bàn đạp,phát lệnh,cờ nheo.
PHẦN VÀ NỘI DUNG
LƯỢNG VĐ
I/ Phần mở đầu:
Nhận lớp 
Phổ biến nội dung yêu cầu buổi tập.
Khởi động: chung và chuyên môn
KTBC: Chạy đều - đứng lại
(12p)
1’
1’
8’(2 lần x 8 nhịp)
2’
II/ Phần cơ bản:
	1)Chạy ngắn:
	-Trò chơi: , lò cò tiếp sức”.
	- Động tác bổ trợ kĩ thuật và phát triển sức nhanh	- Hoàn chỉnh xuất phát thấp -chạy lao- giữa quãng-về đích cự ly 60m.
 2) ĐHĐN:
	-Ôn tập họp hàng ngang, dóng hàng, điểm số.
	- Đội hình 0-2-4, Đội hình 0-3-6-9.
 - Ôn đi đều, chạy đều-đứng lại đổi chân khi đi đều sai nhịp.
	3)Chạy bền:
	-Chạy trên địa hình tự nhiên.
	300-400m
 *Củng cố: Chạy đều-đứng lại, kĩ thuật xuất phát thấp 4 giai đoạn.
(71p)
28’
2 – 3 lần
2 – 4 lần
1 – 2 lần
28’
2 – 3 lần
1 – 2 lần
2 – 3 lần
7’
8’
III/ Phần kết thúc:
	- Hồi tĩnh.
	- Nhận xét 
	- Dặn dò
(6p)
4’
2’
1’
YÊU CẦU CƠ BẢN VỀ KỸ THUẬT
BIỆN PHÁP TỔ CHỨC
- Ổn định, cán sự báo cáo sĩ số lớp
 - Gv nêu ngắn gọn, rõ ràng
- Tích cực thực hiện khởi động.
- Biết các khẩu lệnh và thực hiện được chạy đều-đứng lại.
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
x x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x x 
-Gv gọi 3 hs thực hiện KT, gv đánh giá.
-Nắm vững luật chơi, tích cực trong trò chơi.
-Thực hiện tốt các động tác bổ trợ môn chạy
-Phối hợp nhịp nhàng 4 giai đoạn kỹ thuật.
-Xuất phát đúng thời điểm phản xạ nhanh.
-Duy trì và đạt tốc độ nhanh nhất giữa quãng.
-Chú ý thực hiện tốt đánh đích.
+Thực hiện đúng theo khẩu lệnh chỉ huy.
+Đứng đúng tư thế, điểm số rõ ràng.
-Nghe gv phân tích, cách biến đổi đội hình.
-Thực hiện tốt, chú ý chỉnh hàng ngang, dọc.
+Đúng khẩu lệnh, đúng tư thế khi đi-chạy đều.
+ Áp dụng tốt cách đổi chân khi sai nhịp.
+Biết phân phối sức trong cự ly chạy.
+Hít thở đều trong quá trình chạy.
+Thả lỏng tích cực sau khi chạy xong.
- Biết các khẩu lệnh và thực hiện được chạy đều-đứng lại.
- Biết cách thực hiện và thực hiện cơ bản đúng xuất phát thấp-chạy lao-chạy giữa quãng
- Gv điều khiển cho hs thực hiện chung, sau đó chia 2 nhóm tập luyện.
 	 15m 
	 60m
 300-400m
-Gv gọi hs thực hiện tốt và chưa đạt thực hiện cả lớp xem, gv nhận xét cho hs củng cố.
- Tích cực thả lỏng, thư dãn, hít thở sâu.
- Tinh thần thái độ học tập
- Thực hiện tốt bài tập ở nhà: Chạy đều-đứng lại, kĩ thuật xuất phát thấp.
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x x 
Duyệt của BGH Suối Ngô, ngày 23 Tháng 10 Năm 2015
	 Giáo viên soạn	
	 Phạm Thị Nam
NHẬN XÉT BỔ SUNG :
*Ưu điểm:
.
*Tồn tại:
 Duyệt của tổ trưởng CM

Tài liệu đính kèm:

  • docGIAO_AN_108N.doc