Giáo án Thể dục 8 - Bài 3: Đội hình đội ngũ - Bài thể dục - chạy bền

 I. NHIỆM VỤ:

 1. Bài TD: Ôn từ nhịp 1 - 17. Học từ nhịp 18 - 25.

 2. Chạy ngắn: Một số động tác bổ trợn kĩ thuật chạy ngắn, trò chơi “chạy đuổi”. Xuất phát cao chạy nhanh 30-60m.

 3. Chạy bền: Trò chơi “chạy vượt chướng ngại vật tiếp sức”

 Cách kiểm tra mạch trước, sau khi chạy và theo dõi sức khoẻ.

 II.YÊU CẦU:

 1. Kiến thức:

 - Biết cách thực hiện các động tác từ nhịp 1 - 25.

 - Biết cách thực hiện chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau, trò chơi, xuất phát cao chạy nhanh 30-60m.

 - Biết cách thực hiện trò chơi chạy vượt chướng ngại vật tiếp sức, cách kiểm tra mạch trước, sau khi chạy và theo dõi sức khoẻ.

 

doc 4 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 13/04/2017 Lượt xem 214Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Thể dục 8 - Bài 3: Đội hình đội ngũ - Bài thể dục - chạy bền", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KẾ HOẠCH BÀI HỌC SỐ: 3
MÔN: BÀI TD - CHẠY NGẮN - CHẠY BỀN
˜w™
 Tiết CT :	5+6
	Thời gian dạy : 	07/09/2015
 I. NHIỆM VỤ:
	 1. Bài TD: Ôn từ nhịp 1 - 17. Học từ nhịp 18 - 25. 
 2. Chạy ngắn: Một số động tác bổ trợn kĩ thuật chạy ngắn, trò chơi “chạy đuổi”. Xuất phát cao chạy nhanh 30-60m.
	 3. Chạy bền: Trò chơi “chạy vượt chướng ngại vật tiếp sức”
	Cách kiểm tra mạch trước, sau khi chạy và theo dõi sức khoẻ.
 II.YÊU CẦU:
 1. Kiến thức:
 - Biết cách thực hiện các động tác từ nhịp 1 - 25.
 - Biết cách thực hiện chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau, trò chơi, xuất phát cao chạy nhanh 30-60m.
 - Biết cách thực hiện trò chơi chạy vượt chướng ngại vật tiếp sức, cách kiểm tra mạch trước, sau khi chạy và theo dõi sức khoẻ.
 2. Kĩ năng:
 - Thực hiện cơ bản đúng các động tác từ nhịp 1 đến 25.
 - Thực hiện cơ bản đúng chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau, trò chơi, xuất phát cao chạy nhanh 30 - 60m.
 - Thực hiện cơ bản đúng trò chơi “chạy vượt chướng ngại vật tiếp sức”. Cách kiểm tra mạch trước, sau khi chạy và theo dõi sức khỏe.
 3. Thái độ:
- Đảm bảo tổ chức tốt, nghiêm túc tập luyện, phòng tránh chấn thương.
 III. THỜI GIAN: 
 - 2 tiết (90’)
 IV. ĐỊA ĐIỂM: 
 - Sân tập TDTT của trường.	
 V. DỤNG CỤ: 
 - Tranh bài TDPTC.
PHẦN VÀ NỘI DUNG
LƯỢNG VĐ
I/ Phần mở đầu:
Nhận lớp.
Phổ biến nội dung yêu cầu buổi tập.
Khởi động: Chung và chuyên môn.
KTBC: Thực hiện từ nhịp 1 đến nhịp 17 bài TD.
(12p)
1’
1’
8’(2 lần x 8 nhịp)
2’
II/ Phần cơ bản:
	1) Bài TD: - Ôn từ nhịp 1 - 17.
	 - Học từ nhịp 18 - 25. 
	2) Chạyngắn:
	 - Một số động tác bổ trợ chạy cự ly ngắn, 
	 - Trò chơi: “Chạy đuổi”	
	 - Xuất phát cao chạy nhanh 30 - 60m.
	3) Chạy bền:
	 - Trò chơi: Chạy vượt chướng ngại vật tiếp sức.
	 - Cách kiểm tra mạch trước, sau chạy và theo dõi sức khỏe.
 * Củng cố: Nhịp 1 đến nhịp 25 bài TD, xuất phát cao chạy nhanh 30 – 60m.
(71p)
28’
4 – 6 lần
28’
2 lần x 15m
2 – 3 lần
1 – 2 lần
7’
8’
III/ Phần kết thúc:
	- Hồi tĩnh.
	- Nhận xét. 
	- Dặn dò.
(7p)
4’
2’
1’
YÊU CẦU CƠ BẢN VỀ KỸ THUẬT
BIỆN PHÁP TỔ CHỨC
- Ổn định, cán sự báo cáo sĩ số lớp.
 - Gv nêu ngắn gọn, rõ ràng.
- Tích cực thực hiện khởi động.
- Thực hiện cơ bản đúng các động tác tứ 1 đến 17.
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
x x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x x 
- Gv gọi 3hs thực hiện KT, gv đánh giá
+ Chú ý xem tranh TD, gv thị phạm, giảng giải, phân tích kỹ thuật.
+ Thực hiện đúng biên độ động tác, đúng tư thế động tác, đúng nhịp hô của cán sự.
+ Hít thở đều theo nhịp bài tập.
+ Thực hiện nhịp nhàng, phối hợp đánh tay.
+ Nâng cao đùi, không ngã thân ra sau.
+ Đạp sau mạnh, thẳng chân sau.
- Nắm vững luật chơi, tích cực trong trò chơi.
- Tập trung nghe phát lệnh phản xạ nhanh.
- Chạy tăng tốc độ nhanh nhất hết cự ly.
- Chú ý chạy theo đường thẳng phía trước.
- Nắm luật trò chơi, tham gia tích cực.
+ Xem gv thị phạm giảng giải.
+ Nắm vững cách kiểm tra mạch trước, sau khi chạy và theo dõi sức khỏe.
+ Chú ý ứng dụng tốt theo dõi hàng ngày.
- Biết cách thực hiện và thực hiện được các động tác từ 1 đến 25, xuất phát cao chạy nhanh 30-60m.
- Gv điều khiển cho hs thực hiện chung, sau đó chia 2 nhóm tập luyện.
- Gv quản lý, nhắc nhở sửa sai cho hs.
	 x x x x x x x x
	 x x x x x x x x
 x x x x x x x x x
 	 40m
	 10m 20m 
 -Chú ý chạy nhanh trở về.
- Gv gọi hs thực hiện tốt và chưa đạt thực hiện cả lớp xem, gv nhận xét cho hs cũng cố.
- Tích cực thả lỏng, thư dãn, hít thở sâu.
- Tinh thần thái độ học tập
- Thực hiện tốt bài tập ở nhà: Thực hiện từ nhịp 1 – 25; các động tác bổ trợ.
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
x x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x x 
Duyệt của BGH Suối Ngô, ngày 04 Tháng 09 Năm 2015
	 Giáo viên soạn	
	 Phạm Thị Nam
NHẬN XÉT BỔ SUNG :
*Ưu điểm:
*Tồn tại:
 Duyệt của tổ trưởng CM

Tài liệu đính kèm:

  • docGIAO_AN_38N.doc