Giáo án Thể dục 8 - Bài 4: Bài thể dục, chạy ngắn, chạy bền

 I. NHIỆM VỤ:

 1. Bài TD: Ôn từ nhịp 1 - 25. Học từ nhịp 26 - 35.

 2. Chạy ngắn: Một số động tác bổ trợ kĩ thuật, trò chơi “Chạy tốc độ cao”. Xuất phát cao chạy nhanh 30-60m. Học cách đo và đóng bàn đạp, xuất phát thấp - chạy lao.

 3. Chạy bền: Cách vượt chướng ngại vật trên đường chạy.

 II. YÊU CẦU:

 1. Kiến thức:

 - Biết cách thực hiện các động tác từ 1 - 35.

 - Biết cách thực hiện chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau, trò chơi, xuất phát cao chạy nhanh 30-60m, cách đo và đóng bàn đạp, xuất phát thấp-chạy lao.

 - Biết cách thực hiện cách vượt chướng ngại vật trên đường chạy.

 

doc 4 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 13/04/2017 Lượt xem 222Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Thể dục 8 - Bài 4: Bài thể dục, chạy ngắn, chạy bền", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KẾ HOẠCH BÀI HỌC SỐ: 4
MÔN: BÀI TD - CHẠY NGẮN - CHẠY BỀN
˜w™
 Tiết CT :	7+8
	Thời gian dạy : 	14/09/2015
 I. NHIỆM VỤ:
	1. Bài TD: Ôn từ nhịp 1 - 25. Học từ nhịp 26 - 35. 
	2. Chạy ngắn: Một số động tác bổ trợ kĩ thuật, trò chơi “Chạy tốc độ cao”. Xuất phát cao chạy nhanh 30-60m. Học cách đo và đóng bàn đạp, xuất phát thấp - chạy lao.
	3. Chạy bền: Cách vượt chướng ngại vật trên đường chạy.
	II. YÊU CẦU:
 1. Kiến thức:
 - Biết cách thực hiện các động tác từ 1 - 35. 
 - Biết cách thực hiện chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau, trò chơi, xuất phát cao chạy nhanh 30-60m, cách đo và đóng bàn đạp, xuất phát thấp-chạy lao.
 - Biết cách thực hiện cách vượt chướng ngại vật trên đường chạy.
 2. Kĩ năng:
 - Thực hiện cơ bản đúng các động tác từ 1 - 25.
 - Thực hiện cơ bản đúng chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau, trò chơi, xuất phát cao chạy nhanh 30-60m.
 - Thực hiện được các dộng tác từ 26 đến 35; cách đo và đóng bàn đạp, xuất phát thấp-chạy lao; cách vượt chướng ngại vật trên đường chạy.
 3. Thái độ:
 - Đảm bảo tổ chức tốt, nghiêm túc tập luyện, phòng tránh chấn thương.
 III. THỜI GIAN: 
 - 2 tiết (90’)
 IV. ĐỊA ĐIỂM:
 - Sân tập TDTT của trường.	
	V. DỤNG CỤ: 
 - Tranh bài TDPTC, bàn đạp.
PHẦN VÀ NỘI DUNG
LƯỢNG VĐ
I/ Phần mở đầu:
Nhận lớp.
Phổ biến nội dung yêu cầu buổi tập.
Khởi động: Chung và chuyên môn.
KTBC: Thực hiện từ nhịp 1 – 25. 
(12p)
1’
1’
8’(2 lần x 8 nhịp)
2’
II/ Phần cơ bản:
	1) Bài TD: Ôn từ nhịp 1 - 25.
	 Học từ nhịp 26 - 35. 
	2) Chạy ngắn:
	 - Các động tác bổ trợ chạy cự ly ngắn.	
	 - Trò chơi: “Chạy tốc độ cao’	
	 - Xuất phát cao chạy nhanh 30-60m.
	 - Học: cách đo và đóng bàn đạp.
	 - Xuất phát thấp- chạy lao 15m.
	3) Chạy bền:
	- Cách vượt chướng ngại vật trên đường chạy.
 * Củng cố: Các động tác từ 26 – 35; Xuất phát thấp-chạy lao.
(71p)
28’
4 – 6 lần
28’
2 – 3 lần
2 - 3 lần
1 – 2 lần
2 – 3 lần
7’
8’
III/ Phần kết thúc:
	- Hồi tĩnh.
	- Nhận xét. 
	- Dặn dò. 
(7p)
4’
2’
1’
YÊU CẦU CƠ BẢN VỀ KỸ THUẬT
BIỆN PHÁP TỔ CHỨC
- Ổn định, cán sự báo cáo sĩ số lớp.
 - Gv nêu ngắn gọn, rõ ràng.
- Tích cực thực hiện khởi động.
- Thực hiện cơ bản đúng các động tác từ 1 - 25.
 x x x x x x x x
 x x x x x x x x
x x x x x x x x x
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x x 
- Gv gọi 3hs thực hiện KT, gv đánh giá.
+ Chú ý xem tranh TD, gv thị phạm, giảng giải, phân tích kỹ thuật.
+ Thực hiện đúng biên độ động tác, đúng tư thế động tác, đúng nhịp hô của cán sự.
+ Hít thở đều theo nhịp bài tập.
- Thực hiện tốt các động tác bổ trợ môn chạy
+ Nắm vững luật chơi, tích cực trong trò chơi.
- Tập trung nghe phát lệnh phản xạ nhanh.
-Chạy tăng tốc độ nhanh nhất hết cự ly.
+ Chú ý xem gv thị phạm giảng giải cách đo và đóng bàn đạp, thực hiện tốt.
- Chạy lao không đứng thân người quá sớm.
- Tập trung nghe phát lệnh, phản xạ nhanh.
- Nắm vững và thực hiện tốt cách vượt chướng ngại vật trên đường chạy.
- Biết cách thực hiện và thực hiện cơ bản đúng các động tác từ 26 đến 35; xuất phát thấp chạy lao.
- Gv điều khiển cho hs thực hiện chung, sau đó chia 2 nhóm tập luyện.
- Gv quản lý, nhắc nhở sửa sai cho hs.
 x x x x x x x x
	 x x x x x x x x
 x x x x x x x x x
 	 40m
	 10m 30m X
 - Chú ý chạy nhanh trở về.
- Gv gọi hs thực hiện tốt và chưa đạt thực hiện cả lớp xem, gv nhận xét cho hs cũng cố.
- Tích cực thả lỏng, thư dãn, hít thở sâu.
- Tinh thần thái độ học tập.
- Thực hiện tốt bài tập ở nhà: từ nhịp 1 - 35 bài TD, các động tác bổ trợ chạy ngắn.
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x x 
Duyệt của BGH Suối Ngô, ngày 11 Tháng 09 Năm 2015
	 Giáo viên soạn	
	 Phạm Thị Nam
NHẬN XÉT BỔ SUNG :
*Ưu điểm:
*Tồn tại:
 Duyệt của tổ trưởng CM

Tài liệu đính kèm:

  • docGIAO_AN_48N.doc