Giáo án Thể dục 8 - Bài 6: Bài thể dục, chạy ngắn, chạy bền

 I. NHIỆM VỤ:

 1. Bài TD: Ôn và hoàn thiện từ nhịp 1 đến nhịp 35.

2. Chạy ngắn: Một số động tác bổ trợ kĩ thuật chạy ngắn, trò chơi “Chạy đuổi”. Xuất phát thấp- chạy lao, chạy giữa quãng

 Học: Chạy về đích và kĩ thuật đánh đích 60m.

 3. Chạy bền: Chạy vượt chướng ngại vật tiếp sức.

 II.YÊU CẦU:

 1. Kiến thức:

 - Biết cách thực hiện các động tác từ 1 – 35.

 - Biết cách thực hiện chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau, trò chơi, xuất phát thấp-chạy lao, chạy giữa quãng, chạy về đích và kĩ thuật đánh đích

 - Biết cách thực hiện cách vượt chướng ngại vật tiếp sức.

 

doc 4 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 13/04/2017 Lượt xem 136Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Thể dục 8 - Bài 6: Bài thể dục, chạy ngắn, chạy bền", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KẾ HOẠCH BÀI HỌC SỐ: 6
MÔN: BÀI TD - CHẠY NGẮN - CHẠY BỀN
˜w™
	Tiết CT :	11+12
	Thời gian dạy : 	28/09/2015
 I. NHIỆM VỤ:
	1. Bài TD: Ôn và hoàn thiện từ nhịp 1 đến nhịp 35. 
2. Chạy ngắn: Một số động tác bổ trợ kĩ thuật chạy ngắn, trò chơi “Chạy đuổi”. Xuất phát thấp- chạy lao, chạy giữa quãng 
	 Học: Chạy về đích và kĩ thuật đánh đích 60m.
	3. Chạy bền: Chạy vượt chướng ngại vật tiếp sức.
	II.YÊU CẦU:
 1. Kiến thức:
	 - Biết cách thực hiện các động tác từ 1 – 35.
 - Biết cách thực hiện chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau, trò chơi, xuất phát thấp-chạy lao, chạy giữa quãng, chạy về đích và kĩ thuật đánh đích
 - Biết cách thực hiện cách vượt chướng ngại vật tiếp sức. 
 2. Kĩ năng:
 - Thực hiện cơ bản đúng các động tác từ 1- 35. 
 - Thực hiện cơ bản đúng chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau, trò chơi, xuất phát thấp - chạy lao, chạy giữa quãng, thực hiện được kĩ thuật chạy về đích và đánh đích 60m.
 - Thực hiện cơ bản đúng chạy vượt chướng ngại vật tiếp sức.
3. Thái độ: 
 - Đảm bảo tổ chức tốt, nghiêm túc tập luyện, phòng tránh chấn thương.
 III. THỜI GIAN: 
 - 2 tiết (90’)
 IV. ĐỊA ĐIỂM: 
 - Sân tập TDTT của trường.	
	 V. DỤNG CỤ: 
 - Tranh bài TD 35 nhịp, bàn đạp,cờ nheo.
PHẦN VÀ NỘI DUNG
LƯỢNG VĐ
I/ Phần mở đầu:
Nhận lớp.
Phổ biến nội dung yêu cầu buổi tập.
Khởi động: Chung và chuyên môn.
KTBC: Xuất phát thấp - chạy lao.
(12p)
1’
1’
8’(2 lần x 8 nhịp)
2’
II/ Phần cơ bản:
	1) Bài TD: Ôn từ nhịp 1 - 35.
	2) Chạy ngắn:
	 - Các động tác bổ trợ chạy cự ly ngắn.	
	 - Trò chơi: ‘Chạy đuổi”	
	 - Xuất phát thấp - chạy lao- giữa quãng 60m.
	 - Học: Chạy về đích và đánh đích.
	3) Chạy bền:
	 - Chạy vượt chướng ngại vật tiếp sức.
 * Củng cố: Chạy về đích và đánh đích, bài TD 35 nhịp.
(71p)
28’
4 – 6 lần
28’
2 lần x 15m
2 – 3 lần
2 – 3 lần
2 – 3 lần
7’
8’
III/ Phần kết thúc:
	- Hồi tĩnh.
	- Nhận xét. 
	- Dặn dò.
(7p)
4’
2’
1’
YÊU CẦU CƠ BẢN VỀ KỸ THUẬT
BIỆN PHÁP TỔ CHỨC
- Ổn định, cán sự báo cáo sĩ số lớp.
 - Gv nêu ngắn gọn, rõ ràng.
- Tích cực thực hiện khởi động.
- Thực hiện cơ bản đúng xuất phát thấp- chạy lao.
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
x x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x x 
- Gv gọi 2 hs thực hiện KT, gv đánh gia.
+ Tập trung chú ý thực hiện chính xác theo yêu cầu bài tập, sửa những nhịp sai.
+ Thực hiện đúng biên độ động tác, đúng tư thế động tác, đúng nhịp hô của cán sự.
+ Hít thở đều theo nhịp bài tập.
- Thực hiện tốt các động tác bổ trợ môn chạy
+ Nắm vững luật chơi, tích cực trong trò chơi.
- Thực hiện đúng kỹ thuật theo 3 khẩu lệnh.
- Chạy lao không đứng thân người quá sớm.
- Duy trì và đạt tốc độ nhanh nhất giữa quãng.
+ Chú ý xem gv thị phạm giảng giải, nắm vững kỹ thuật chạy về đích.
+ Đánh đích đúng luật, không phạm quy.
- Nắm luật trò chơi, tham gia tích cực trò chơi.
- Thực hiện tốt cách vượt chướng ngại vật trên đường chạy.
- Biết cách thực hiện và thực hiện được chạy về đích và kĩ thuật đánh đích, bài TD từ nhịp 1- 35.
- Gv điều khiển cho hs thực hiện chung, sau đó chia 2 nhóm tập luyện.
- Gv quản lý, nhắc nhở sửa sai cho hs.
	 x x x x x x x x
	 x x x x x x x x
 x x x x x x x x x
 	 60m
	 10m 20m
 -Chú ý chạy nhanh trở về.
- Gv gọi hs thực hiện tốt và chưa đạt thực hiện cả lớp xem, gv nhận xét cho hs cũng cố.
-Tích cực thả lỏng, thư dãn, hít thở sâu.
-Tinh thần thái độ học tập
-Thực hiện tốt bài tập ở nhà: Bài thể dục, các giai đoạn chạy ngắn.
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x x 
	Duyệt của BGH Suối Ngô, ngày 25 Tháng 09 Năm 2015
	 Giáo viên soạn	
 Phạm Thị Nam
NHẬN XÉT BỔ SUNG :
*Ưu điểm:
*Tồn tại:
	Duyệt của tổ trưởng CM

Tài liệu đính kèm:

  • docGIAO_AN_68N.doc