Giáo án Thể dục 8 - Bài 7: Bài thể dục, chạy ngắn, chạy bền

 I. NHIỆM VỤ:

 1. Bài TD: Ôn và hoàn thiện từ nhịp 1 - 35.

2. Chạy ngắn: Một số động tác bổ trợ kĩ thuật chạy ngắn, trò chơi “Lò cò tiếp sức” hoàn chỉnh kĩ thuật xuất phát thấp-chạy lao, chạy giữa quãng, chạy về đích và kĩ thuật đánh đích 60m.

3. Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.

 II. YÊU CẦU:

 1. Kiến thức:

 - Biết cách thực hiện các động tác từ 1 - 35.

 - Biết cách thực hiện chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau, trò chơi, xuất phát thấp - chạy lao - chạy giữa quảng, chạy về đích và kỹ thuật đánh đích.

 - Biết cách thực hiện chạy trên địa hình tự nhiên.

 

doc 4 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 13/04/2017 Lượt xem 210Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Thể dục 8 - Bài 7: Bài thể dục, chạy ngắn, chạy bền", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KẾ HOẠCH BÀI HỌC SỐ: 7
MÔN: BÀI TD - CHẠY NGẮN – CHẠY NGẮN
˜w™
	Tiết CT :	13+14
	Thời gian dạy : 	05/10/2015
 I. NHIỆM VỤ:
	1. Bài TD: Ôn và hoàn thiện từ nhịp 1 - 35. 	
2. Chạy ngắn: Một số động tác bổ trợ kĩ thuật chạy ngắn, trò chơi “Lò cò tiếp sức” hoàn chỉnh kĩ thuật xuất phát thấp-chạy lao, chạy giữa quãng, chạy về đích và kĩ thuật đánh đích 60m.
3. Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.
	II. YÊU CẦU:
 1. Kiến thức:
 - Biết cách thực hiện các động tác từ 1 - 35.
 - Biết cách thực hiện chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau, trò chơi, xuất phát thấp - chạy lao - chạy giữa quảng, chạy về đích và kỹ thuật đánh đích.
 - Biết cách thực hiện chạy trên địa hình tự nhiên.
 2. Kĩ năng: 
 - Thực hiện cơ bản đúng các động tác từ 1 đến 35.
 - Thực hiện cơ bản đúng chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau, trò chơi, xuất phát thấp - chạy lao - chạy giữa quảng, chạy về đích và kỹ thuật đánh đích.
 - Thực hiện cơ bản đúng chạy trên địa hình tự nhiên.
 3. Thái độ:
 - Đảm bảo tổ chức tốt, nghiêm túc tập luyện, phòng tránh chấn thương.
 III. THỜI GIAN: 
 - 2 tiết (90’)
 IV. ĐỊA ĐIỂM: 
 - Sân tập TDTT của trường.	
	 V. DỤNG CỤ: 
 - Tranh bài TD 35 nhịp, bàn đạp,cờ nheo.
PHẦN VÀ NỘI DUNG
LƯỢNG VĐ
I/ Phần mở đầu:
Nhận lớp.
Phổ biến nội dung yêu cầu buổi tập.
Khởi động: Chung và chuyên môn.
KTBC: Xuất phát thấp chạy lao - chạy giữa quãng.
(12p)
1’
1’
8’(2 lần x 8 nhịp)
2’
II/ Phần cơ bản:
	1) Bài TD: Ôn từ nhịp 1 - 35.
	 2) Chạy ngắn:
	 - Các động tác bổ trợ chạy cự ly ngắn.	
 - Trò chơi: “Lò cò tiếp sức”	
 - Hoàn chỉnh kĩ thuật xuất phát thấp chạy lao-giữa quãng-về đích cự ly 60m.
 3) Chạy bền:
	 - Chạy trên địa hình tự nhiên.
	300-350m
 * Củng cố: Bài TD 35 nhịp, chạy về đích và kĩ thuật đánh đích.
(71p)
28’
4 – 6 lần
28’
2 lần x 15m
2 – 3 lần
2 – 3 lần
7’
8’
III/ Phần kết thúc: 
	- Hồi tĩnh.
	- Nhận xét. 
	- Dặn dò.
(7p)
4’
2’
1’
YÊU CẦU CƠ BẢN VỀ KỸ THUẬT
BIỆN PHÁP TỔ CHỨC
- Ổn định, cán sự báo cáo sĩ số lớp.
 - Chú ý nghe gv phổ biến nội dung yêu cầu.
- Tích cực thực hiện khởi động.
- Thực hiện cơ bản đúng xuất phát thấp - chạy lao - chạy giữa quãng.
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
x x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x x 
- Gv gọi 3hs thực hiện KT, gv đánh giá.
+ Thực hiện đúng biên độ động tác, đúng tư thế động tác, hít thở đều theo nhịp bài tập, hoàn thiện bài thể dục.
- Thực hiện tốt các động tác bổ trợ môn chạy
+ Nắm vững luật chơi, tích cực trong trò chơi.
- Phối hợp nhịp nhàng 4 giai đoạn kỹ thuật.
- Duy trì và đạt tốc độ nhanh nhất giữa quãng.
- Chú ý thực hiện tốt đánh đích.
+ Biết phân phối sức trong cự ly chạy.
+ Hít thở đều trong quá trình chạy.
+ Thả lỏng tích cực sau khi chạy xong.
- Biết cách thực hiện và thực hiện cơ bản đúng chạy về đích và kĩ thuật đánh đích.
- Gv điều khiển cho hs thực hiện chung, sau đó chia 2 nhóm tập luyện.
- Gv quản lý, nhắc nhở sửa sai cho hs.
	 x x x x x x x x
	 x x x x x x x x
 x x x x x x x x x
	 60m
 	 15m 	
 300-550m
- Gv gọi hs thực hiện tốt và chưa đạt thực hiện cả lớp xem, gv nhận xét cho hs cũng cố.
- Tích cực thả lỏng, thư dãn, hít thở sâu.
- Tinh thần thái độ học tập
- Thực hiện tốt bài tập ở nhà: Bài thể dục, các giai đoạn chạy ngắn, nhảy dây bền.
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x x 
Duyệt của BGH Suối Ngô, ngày 02 Tháng 10 Năm 2015
	 Giáo viên soạn	
 Phạm Thị Nam
NHẬN XÉT BỔ SUNG :
*Ưu điểm:
*Tồn tại:
	Duyệt của tổ trưởng CM

Tài liệu đính kèm:

  • docGIAO_AN_78N.doc