Giáo án Thể dục 8 - Bài thể dục - Chạy ngắn

I. NHIỆM VỤ:

 1. Bài TD: Học từ nhịp 1 đến 8 ( nam và nữ ).

 2. Chạy ngắn: Ôn chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau. Một số trò chơi phát triển sức nhanh.

 Học: khái niệm về chạy ngắn.

 II. YÊU CẦU:

 1. Kiến thức:

 - Biết cách thực hiện các động tác từ 1 đến 8; chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau; trò chơi phát triển sức nhanh. Khái niệm về chạy ngắn.

 2. Kĩ năng:

 - Thực hiện cơ bản đúng các động tác từ 1 đến 8; chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau; trò chơi phát triển sức nhanh.

 3. Thái độ:

 - Đảm bảo tổ chức tốt, nghiêm túc tập luyện, phòng tránh chấn

doc 4 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 13/04/2017 Lượt xem 484Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Thể dục 8 - Bài thể dục - Chạy ngắn", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KẾ HOẠCH BÀI HỌC SỐ: 1
MÔN: BÀI THỂ DỤC - CHẠY NGẮN
˜w™
	Tiết CT :	 2
	Thời gian dạy : 24/08/2015
I. NHIỆM VỤ:
	1. Bài TD: Học từ nhịp 1 đến 8 ( nam và nữ ).
	2. Chạy ngắn: Ôn chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau. Một số trò chơi phát triển sức nhanh.
	 Học: khái niệm về chạy ngắn.
 II. YÊU CẦU:
	1. Kiến thức:
	 - Biết cách thực hiện các động tác từ 1 đến 8; chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau; trò chơi phát triển sức nhanh. Khái niệm về chạy ngắn. 
	2. Kĩ năng:
 - Thực hiện cơ bản đúng các động tác từ 1 đến 8; chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau; trò chơi phát triển sức nhanh.
 3. Thái độ:
 - Đảm bảo tổ chức tốt, nghiêm túc tập luyện, phòng tránh chấn thương
III. THỜI GIAN:	
	-	1 tiết (45’)
 IV. ĐỊA ĐIỂM:
	-	Sân tập TDTT của trường.	
	 V. DỤNG CỤ:
	-	Tranh bài TDPTC-Cờ nheo.
PHẦN VÀ NỘI DUNG
LƯỢNG VĐ
I/ Phần mở đầu:
Nhận lớp.
Phổ biến nội dung yêu cầu buổi tập.
Khởi động:chung và chuyên môn.
KTBC: Một số pp tập luyện phát triển sức nhanh. 
(6p)
1’
1’
 3’ (2 lần x 8nhịp)
1’
II/ Phần cơ bản:
	1) Bài TD:
	- Học từ nhịp 1 đến 8 ( nam và nữ ).
 2) Chạy ngắn: 
 - Chạy bước nhỏ, Chạy nâng cao đùi, Chạy đạp sau.
 - Trò chơi phát triển sức nhanh.
	 - Học khái niệm về chạy ngắn.
 * Củng cố: từ nhịp 1 đến nhịp 8 bài TD; các động tác bổ trợ chạy ngắn.	
(35p)
15’
4 – 6 lần
15’
 2 lần x 15m
2 – 3 lần
5’
III/ Phần kết thúc:
	- Hồi tĩnh.
	- Nhận xét 
	- Dặn dò
(4p)
2'
1’
1’
YÊU CẦU CƠ BẢN VỀ KỸ THUẬT
BIỆN PHÁP TỔ CHỨC
- Ổn định, cán sự báo cáo sĩ số lớp.
 - Chú ý nghe gv phổ biến nội dung yêu cầu.
- Tích cực thực hiện khởi động.
- Biết phương pháp và vận dụng để tập luyện phát triển sức nhanh.
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
x x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
- Gv gọi 3 hs thực hiện KT, gv đánh giá.
+ Chú ý nghe và xem gv phân tích kỹ thuật, thi phạm động tác.
+ Thực hiện đúng biên độ động tác, đúng phương hướng, đúng tư thế động tác, đúng nhịp hô của cán sự.
+ Hít thở đều theo nhịp bài tập.
+ Sửa sai động tác theo yêu của gv.
+ Thực hiện nhịp nhàng, đúng yêu cầu kỹ thuật các động tác bổ trợ.
+ Chú ý đạp sau phải cảm giác dừng trên không.
- Nắm luật trò chơi, tham gia tích cực trò chơi, đảm bảo an toàn.
- Chú ý nghe gv giảng giải, phân tích khái niệm về chạy ngắn.
- Nắm được tác dụng và sự cần thiết của sức nhanh trong đời sống.
- Biết cách thực hiện và thực hiện được từ nhịp 1 đến nhịp 8 bài TD, các động tác bổ trợ chạy ngắn.
- Gv điều khiển cho hs thực hiện chung, sau đó chia 2 nhóm tập luyện.
- Gv quản lý, nhắc nhở sửa sai cho hs.
	x x x x x x x x
	 x x x x x x x x
	x x x x x x x x 
10m
- gv gọi hs thực hiện tốt và chưa đạt thực hiện cả lớp xem, gv nhận xét.
- Tích cực thả lỏng, thư dãn, hít thở sâu.
- Tinh thần thái độ học tập
- Thực hiện tốt bài tập ở nhà
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x x 
Duyệt của BGH Suối Ngô, ngày 22 Tháng 08 Năm 2015
	 Giáo viên soạn	
 Phạm Thị Nam
NHẬN XÉT BỔ SUNG :
*Ưu điểm:
*Tồn tại:
 Duyệt của tổ trưởng CM

Tài liệu đính kèm:

  • docGIAO_AN_128N.doc