Giáo án Thể dục 8 (cả năm)

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức:

- Biết một số phương pháp phát triển sức nhanh.

2. Kỹ năng:

- Vận dụng trong các giờ học Thể dục và tự tập hằng ngày.

3. Thái độ, hành vi:

- Có nề nếp, tác phong nhanh nhẹn, kỷ luật, giữ gìn vệ chung và khi tập luyện TDTT

- Tự giác, tích cực trong giờ học TD và tập luyện TDTT

II. Địa điểm – Phương tiện:

1. Địa điểm: phòng học lớp 8.

2. Phương tiện: Đồng hồ, SGV, một số dụng cụ có liên quan.

III. Nội dung - Phương pháp giảng dạy:

 

doc 78 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 13/04/2017 Lượt xem 297Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Thể dục 8 (cả năm)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
60m
 X X X X X 
 X X X X X 
 X X X X X 
- Phương pháp phân nhóm dòng chảy. GV điều khiển.
III. PHẦN KẾT THÚC
1. Nhận xét.
2. Dặn dò.
3. Xuống lớp.
3’
 X X X X X X X X
 X X X X X X X X 
 X X X X X X X X X
 ∆ Giáo viên 
- Phương pháp lời nói.
Tuần: 7	 Ngày soạn: 28/ 09/ 2014
Tiết: 14	 
Tên bài: BÀI TD – CHẠY NGẮN – CHẠY BỀN.
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: 
- Biết cách thực hiện các động tác từ nhịp 1 đến nhịp 35 của bài TD.
- Biết cách thực hiện Chạy (bước nhỏ, nâng cao đùi, đạp sau), Trò chơi: “Chạy lò cò tiếp sức”, tập luyện hoàn thiện kỹ thuật chạy ngắn.
- Biết cách chạy bền trên địa hình tự nhiên.
2. Kỹ năng: 
- Thực hiện cơ bản đúng kỹ thuật các động tác từ nhịp 1 đến nhịp 35 của bài TD.
- Thực hiện cơ bản đúng Chạy (bước nhỏ, nâng cao đùi, đạp sau), Trò chơi: “Chạy lò cò tiếp sức”, tập luyện hoàn thiện kỹ thuật chạy ngắn.
- Thực hiện cơ bản đúng chạy bền trên địa hình tự nhiên.
3. Thái độ, hành vi: 
- Có nề nếp, tác phong nhanh nhẹn, kỷ luật, giữ gìn vệ chung và khi tập luyện TDTT
- Tự giác, tích cực trong giờ học TD và tập luyện TDTT
II. Địa điểm – Phương tiện:
1. Địa điểm: Sân trường
2. Phương tiện: Đồng hồ, còi, bàn đạp, một số dụng cụ có liên quan.
III. Nội dung - Phương pháp giảng dạy:
Nội dung giảng dạy
LVĐ
Phương pháp và hình thức tổ chức
I. PHẦN MỞ ĐẦU
1. Nhận lớp - ổn định - điểm danh - kiểm tra sức khỏe của học sinh.
2. Phổ biến nội dung, yêu cầu và nhiệm vụ của buổi học:
- Bài thể dục: Ôn từ nhịp 1 đến nhịp 35.
- Chạy ngắn: Chạy (bước nhỏ, nâng cao đùi, đạp sau), Trò chơi: “Chạy lò cò tiếp sức”, tập luyện hoàn thiện kỹ thuật chạy ngắn.
- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.
3. Khởi động.
- Xoay các khớp (cổ, vai, khyủ tay, hong, đầu gối, cổ tay cổ chân)
- Ép ngang, ép dọc.
- Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy gót chạm mông (tại chổ).
10’
2l x 8n
2l x 8n
60s
 X X X X X X X X
 X X X X X X X X 
 X X X X X X X X X
 ∆ Giáo viên 
- Phương pháp lời nói 
 X X X X X X X X
 X X X X X X X X
 X X X X X X X X
 X ∆ 
- Phương pháp đồng loạt
II. PHẦN CƠ BẢN
1. Bài TD:
* Ôn tập từ nhịp 1 - 35.
2.Chạy ngắn.
* Ôn tập:
- Chạy bước nhỏ
- Chạy nâng cao đùi
- Chạy đạp sau
Trò chơi: “Chạy lò cò tiếp sức”
- Xuất phát thấp - Chạy lao- chạy giữa quãng - về đích 60m.
3. Chạy bền: 
- Chạy trên địa hình tự nhiên.
Nam: 250M
Nữ: 200M
- Thả lỏng: Vừa đi vừa dang tay ngang hít vào bằng mũi, buông tay xuống thở ra bằng miệng.
32’
12’
4l – 6l
15’
2l – 20M
2l – 20M
2l – 20M
1l – 3l
1l
5’
 X X X X X X X X
 X X X X X X X X 
 X X X X X X X X
 X ∆ 
 X X X X X X X X X
 X X X X X X X X X
 X X X X X X X X X X
 X X X 
 X ∆ 
- Phương pháp tập luyện đồng loạt, phân nhóm tập luyện.
- GV quan sát sữa chữa sai sót cho học sinh.
- HS tự điều khiển luyện tập. 
 20m
 X X X X X 
 X X X X X 
 X X X X X 
- Phương pháp phân nhóm dòng chảy. GV điều khiển.
 3m
X X X X X X X
X X X X X X X 
- Phương pháp phân nhóm thi đua
60m
 X X X X X 
 X X X X X 
 X X X X X 
- Phương pháp phân nhóm dòng chảy. GV điều khiển.
 X X X X X X 
- Phương pháp phân nhóm giới tính.
- GV quan sát xử lý tình huống.
III. PHẦN KẾT THÚC
1. Nhận xét.
2. Dặn dò.
3. Xuống lớp.
3’
 X X X X X X X X
 X X X X X X X X 
 X X X X X X X X X
 ∆ Giáo viên 
- Phương pháp lời nói.
Tuần: 8	 Ngày soạn: 05/ 10/ 
Tiết: 15
Tên bài: BÀI TD – CHẠY NGẮN.
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: 
- Biết cách thực hiện các động tác từ nhịp 1 đến nhịp 35 của bài TD.
- Biết cách thực hiện Chạy (bước nhỏ, nâng cao đùi, đạp sau), Trò chơi: “Chạy lò cò tiếp sức”, tập luyện hoàn thiện kỹ thuật chạy ngắn.
2. Kỹ năng: 
- Thực hiện cơ bản đúng kỹ thuật các động tác từ nhịp 1 đến nhịp 35 của bài TD.
- Thực hiện cơ bản đúng Chạy (bước nhỏ, nâng cao đùi, đạp sau), Trò chơi: “Chạy lò cò tiếp sức”, tập luyện hoàn thiện kỹ thuật chạy ngắn.
3. Thái độ, hành vi: 
- Có nề nếp, tác phong nhanh nhẹn, kỷ luật, giữ gìn vệ chung và khi tập luyện TDTT
- Tự giác, tích cực trong giờ học TD và tập luyện TDTT
II. Địa điểm – Phương tiện:
1. Địa điểm: Sân trường
2. Phương tiện: Đồng hồ, còi, bàn đạp, một số dụng cụ có liên quan.
III. Nội dung - Phương pháp giảng dạy:
Nội dung giảng dạy
LVĐ
Phương pháp và hình thức tổ chức
I. PHẦN MỞ ĐẦU
1. Nhận lớp - ổn định - điểm danh - kiểm tra sức khỏe của học sinh.
2. Phổ biến nội dung, yêu cầu và nhiệm vụ của buổi học:
- Bài thể dục: Ôn từ nhịp 1 đến nhịp 35.
- Chạy ngắn: Chạy (bước nhỏ, nâng cao đùi, đạp sau), Trò chơi: “Chạy lò cò tiếp sức”, tập luyện hoàn thiện kỹ thuật chạy ngắn.
3. Khởi động.
- Xoay các khớp (cổ, vai, khyủ tay, hong, đầu gối, cổ tay cổ chân)
- Ép ngang, ép dọc.
- Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy gót chạm mông (tại chổ).
10’
2l x 8n
2l x 8n
60s
 X X X X X X X X
 X X X X X X X X 
 X X X X X X X X X
 ∆ Giáo viên 
- Phương pháp lời nói 
 X X X X X X X X
 X X X X X X X X
 X X X X X X X X
 X ∆ 
- Phương pháp đồng loạt
II. PHẦN CƠ BẢN
1. Bài TD:
* Ôn tập từ nhịp 1 - 35.
* Kiểm tra thử một số học sinh lấy điểm 15’.
2.Chạy ngắn.
* Ôn tập:
- Chạy bước nhỏ
- Chạy nâng cao đùi
- Chạy đạp sau
Trò chơi: “Chạy lò cò tiếp sức”
- Xuất phát thấp - Chạy lao- chạy giữa quãng - về đích 60m.
32’
15’
4l – 6l
17’
2l – 20M
2l – 20M
2l – 20M
1l – 3l
1l
 X X X X X X X X
 X X X X X X X X 
 X X X X X X X X
 X ∆ 
 X X X X X X X X X
 X X X X X X X X X
 X X X X X X X X X X
 X X X 
 X ∆ 
- Phương pháp tập luyện đồng loạt, phân nhóm tập luyện.
- GV quan sát sữa chữa sai sót cho học sinh.
- HS tự điều khiển luyện tập. 
20m
 X X X X X 
 X X X X X 
 X X X X X 
- Phương pháp phân nhóm dòng chảy. GV điều khiển.
 3m
X X X X X X X
X X X X X X X 
- Phương pháp phân nhóm thi đua
60m
 X X X X X 
 X X X X X 
 X X X X X 
- Phương pháp phân nhóm dòng chảy. GV điều khiển.
III. PHẦN KẾT THÚC
1. Nhận xét.
2. Dặn dò.
3. Xuống lớp.
3’
 X X X X X X X X
 X X X X X X X X 
 X X X X X X X X X
 ∆ Giáo viên 
- Phương pháp lời nói.
Tuần: 8	 Ngày soạn: 05/ 10/
Tiết: 16	
Tên bài: 	 KIỂM TRA BÀI TD
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: 
- Kiểm tra đánh giá kế quả học tập rèn luyện bài thể dục phát triển chung cho hs.
- Biết cách thực hiện các động tác từ nhịp 1 đến nhịp 35 của bài TD.
2. Kỹ năng: 
- Thực hiện cơ bản đúng kỹ thuật các động tác từ nhịp 1 đến nhịp 35 của bài TD.
3. Thái độ, hành vi: 
- Có nề nếp, tác phong nhanh nhẹn, kỷ luật, giữ gìn vệ chung và khi tập luyện TDTT
- Tự giác, tích cực trong giờ học TD và tập luyện TDTT
II. Địa điểm – Phương tiện:
1. Địa điểm: Sân trường
2. Phương tiện: Đồng hồ, một số dụng cụ có liên quan.
III. Nội dung - Phương pháp giảng dạy:
Nội dung giảng dạy
LVĐ
Phương pháp và hình thức tổ chức
I. PHẦN MỞ ĐẦU
1. Nhận lớp - ổn định - điểm danh - kiểm tra sức khỏe của học sinh.
2. Phổ biến nội dung, yêu cầu và nhiệm vụ của buổi học:
- Kiểm tra: Bài thể dục
3. Khởi động.
- Xoay các khớp (cổ, vai, khyủ tay, hong, đầu gối, cổ tay cổ chân)
- Ép ngang, ép dọc.
- Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy gót chạm mông (tại chổ).
10’
2l x 8n
2l x 8n
60s
 X X X X X X X X
 X X X X X X X X 
 X X X X X X X X X
 ∆ Giáo viên 
- Phương pháp lời nói 
 X X X X X X X X
 X X X X X X X X
 X X X X X X X X
 X ∆ 
- Phương pháp đồng loạt
II. PHẦN CƠ BẢN
1. Kiểm tra bài TD. 
a. Nội dung: Kiểm tra Bài TD liên hoàn 35 nhịp.
b. Cách đánh giá xết loại: Kết quả kiểm tra cho theo mức độ thực hiện kĩ thuật động tác và thái độ học tập của học sinh.
- Xếp loại đạt (Đ): Thực hiện toàn bài thể dục cơ bản đúng, đẹp, Thái độ học tập nghiêm túc.
- Xếp loại chưa đạt (CĐ): Có 5 nhịp thực hiện sai trở lên, thực hiện không đúng nhịp, thái độ học tập chưa tích cực.
32’
- GV phổ biến nội dung, yêu cầu kiểm tra.
 X X X X X X X X
 X X X 
 X X X 
 X X X ∆ 
 X 
- Kiểm tra được chia làm nhiều đợt, mỗi đợt 3- 5 học sinh.
- Mỗi học sinh tham gia kiểm tra 1 lần cả bài thể dục theo nhip hô của giáo viên.
- Trường hợp đặc biệt giá viên tự quyết định lấy.
III. PHẦN KẾT THÚC
1. Nhận xét.
2. Dặn dò.
3. Xuống lớp.
3’
 X X X X X X X X
 X X X X X X X X 
 X X X X X X X X X
 ∆ Giáo viên 
- Phương pháp lời nói.
Tuần: 9	 Ngày soạn: 11/ 10/ 
Tiết: 17	
Tên bài: LÝ THUYẾT
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: 
- Biết một số phương pháp phát triển sức nhanh.
2. Kỹ năng: 
- Vận dụng trong các giờ học Thể dục và tự tập hằng ngày.
3. Thái độ, hành vi: 
- Có nề nếp, tác phong nhanh nhẹn, kỷ luật, giữ gìn vệ chung và khi tập luyện TDTT
- Tự giác, tích cực trong giờ học TD và tập luyện TDTT
II. Địa điểm – Phương tiện:
1. Địa điểm: phòng học lớp 8.
2. Phương tiện: Đồng hồ, SGV, một số dụng cụ có liên quan.
III. Nội dung - Phương pháp giảng dạy:
Nội dung giảng dạy
LVĐ
Phương pháp và hình thức tổ chức
I. PHẦN MỞ ĐẦU
1. Nhận lớp - ổn định - điểm danh - kiểm tra sức khỏe của học sinh.
2. Phổ biến nội dung, yêu cầu và nhiệm vụ của buổi học:
- Lý thuyết: Phương pháp tập luyện phát triển sức nhanh.
2’
 X X X X X X X X
 X X X X X X X X 
 X X X X X X X X
 ∆ GV 
- Phương pháp lời nói 
II. PHẦN CƠ BẢN
. Lý thuyết: Một số phương pháp tập luyện phát triển sức nhanh (mục 2)
Từ những đặc điểm về sức nhanh. Chúng ta có thể tập luyện sức nhanh theo các nhóm sau:
- Nhóm bài tập rèn luyện phản ứng nhanh: VD đang chạy bình thường khi nghe tiếng còi thì chạy ngược lại với chiều vừa chạy hoặc xuất phát ở nhiêu tư thế khác nhau hay một số trò chơi vận động tập đá cầu, bóng rổ, đánh bóng bàn, nhảy dây cũng có khả năng rèn luyện pản ứng nhanh.
- Nhóm bài tập rèn luyện tần số động tác: VD chạy nhanh tại chổ hoặc di chuyển trong 5’’, 10’’ 15’’, nhảy dây trong vòng 10’’, 15’’
- Nhóm bài tập rèn luyện động tác đơn nhanh: VD bật nhảy nhanh, co tay xà đơn nhanh, ngồi xuống đứng lên nhanh.
- Nhóm bài tập rèn luyện sức nhanh tốc độ: VD xuất phát chạy lao 5m, 10m,15m, 20m. chạy đạp sau, bật cao, bật xa 3 bước
- Nhóm bài tập rèn luyện sức nhanh tốc độ: VD chạy nhanh 60m, 80m, 100m ở mỗi cự ly cố gắng chạy tốc độ cao nhất ở 10-20m cuối.
40’
 X X X X X X X X
 X X X X X X X X 
 X X X X X X X X
 ∆ GV 
- Phương pháp lời nói.
- GV đưa ra câu hỏi gợi ý học sinh trả lời.
- Em đã tập luyện phát triển sức nhanh chưa?
- Tập luyện như thế nào?
- GV tóm lại cho học sinh nắm và ghi chép.
III. PHẦN KẾT THÚC
1. Nhận xét.
2. Dặn dò.
3. Xuống lớp.
3’
 X X X X X X X X
 X X X X X X X X 
 X X X X X X X X X
 ∆ Giáo viên 
- Phương pháp lời nói.
Tuần: 9	 Ngày soạn: 11/ 10/ 2014
Tiết: 18
Tên bài: CHẠY NGẮN – ĐHĐN – CHẠY BỀN.
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: 
- Biết cách thực hiện Chạy (bước nhỏ, nâng cao đùi, đạp sau), Trò chơi: “Chạy lò cò tiếp sức”, tập luyện hoàn thiện các giai đoạn kỹ thuật chạy ngắn.
- Biết cách thực hiện Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, đội hình 0-2-4.
- Biết cách chạy bền trên địa hình tự nhiên.
2. Kỹ năng: 
- Thực hiện cơ bản đúng Chạy (bước nhỏ, nâng cao đùi, đạp sau), Trò chơi: “Chạy lò cò tiếp sức”, tập luyện hoàn thiện các giai đoạn kỹ thuật chạy ngắn.
- Thực hiện cơ bản đúng Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, đội hình 0-2-4.
- Thực hiện cơ bản đúng chạy bền trên địa hình tự nhiên.
3. Thái độ, hành vi: 
- Có nề nếp, tác phong nhanh nhẹn, kỷ luật, giữ gìn vệ chung và khi tập luyện TDTT
- Tự giác, tích cực trong giờ học TD và tập luyện TDTT
II. Địa điểm – Phương tiện:
1. Địa điểm: Sân trường
2. Phương tiện: Đồng hồ, còi, bàn đạp, một số dụng cụ có liên quan.
III. Nội dung - Phương pháp giảng dạy:
Nội dung giảng dạy
LVĐ
Phương pháp và hình thức tổ chức
I. PHẦN MỞ ĐẦU
1. Nhận lớp - ổn định - điểm danh - kiểm tra sức khỏe của học sinh.
2. Phổ biến nội dung, yêu cầu và nhiệm vụ của buổi học:
- Chạy ngắn: Chạy (bước nhỏ, nâng cao đùi, đạp sau), Trò chơi: “Chạy lò cò tiếp sức”, tập luyện hoàn thiện các giai đoạn kỹ thuật chạy ngắn.
- ĐHĐN: Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, đội hình 0-2-4.
- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.
3. Khởi động.
- Xoay các khớp (cổ, vai, khyủ tay, hong, đầu gối, cổ tay cổ chân)
- Ép ngang, ép dọc.
- Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy gót chạm mông (tại chổ).
10’
2l x 8n
2l x 8n
60s
 X X X X X X X X
 X X X X X X X X 
 X X X X X X X X X
 ∆ Giáo viên 
- Phương pháp lời nói 
 X X X X X X X X
 X X X X X X X X
 X X X X X X X X
 X ∆ 
- Phương pháp đồng loạt
II. PHẦN CƠ BẢN
1. Chạy ngắn.
* Ôn tập:
- Chạy bước nhỏ
- Chạy nâng cao đùi
- Chạy đạp sau
Trò chơi: “Chạy lò cò tiếp sức”
- Xuất phát thấp - Chạy lao- chạy giữa quãng - về đích 60m.
2. ĐHĐN.
* Ôn tập:
 - Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số.
- Đội hình biến đổi 4- 2- 0.
3. Chạy bền: 
- Chạy trên địa hình tự nhiên.
Nam: 250M
Nữ: 200M
- Thả lỏng: Đi bộ dang tay lên – xuống (hít – thở).
32’
13’
2l – 20M
2l – 20M
2l – 20M
1l – 3l
1l
13’
2l – 4l
2l – 4l
6’
20m
 X X X X X 
 X X X X X 
 X X X X X 
- Phương pháp phân nhóm dòng chảy. GV điều khiển.
 3m
X X X X X X X
X X X X X X X 
- Phương pháp phân nhóm thi đua
60m
 X X X X X 
 X X X X X 
 X X X X X 
- Phương pháp phân nhóm dòng chảy. GV điều khiển.
 X X X X X X X X X
 X X X X X X X X X X
 X X X X X X X X X
 X X X X
 ∆ 
 4 2 0 4 2 0 4 2 0 4 2 0 4 
 2 2 2 2 
 4 4 4 4 4 
- Phương pháp phân nhóm tập luyện.
- GV quan sát sữa chữa sai sót cho học sinh.
 X X X X X X 
- Phương pháp phân nhóm giới tính.
- GV quan sát xử lý tình huống.
III. PHẦN KẾT THÚC
1. Nhận xét.
2. Dặn dò.
3. Xuống lớp.
3’
 X X X X X X X X
 X X X X X X X X 
 X X X X X X X X X
 ∆ Giáo viên 
- Phương pháp lời nói.
Tuần: 10	 Ngày soạn: 19/ 10/ 2014
Tiết: 19	
Tên bài: CHẠY NGẮN – ĐHĐN.
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: 
- Biết cách thực hiện Chạy (bước nhỏ, nâng cao đùi, đạp sau), Trò chơi: “Chạy lò cò tiếp sức”, tập luyện hoàn thiện các giai đoạn kỹ thuật chạy ngắn.
- Biết cách thực hiện Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, đội hình 0-3-6-9, Chạy đều – đứng lại.
2. Kỹ năng: 
- Thực hiện cơ bản đúng Chạy (bước nhỏ, nâng cao đùi, đạp sau), Trò chơi: “Chạy lò cò tiếp sức”, tập luyện hoàn thiện các giai đoạn kỹ thuật chạy ngắn.
- Thực hiện cơ bản đúng Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, đội hình 0-3-6-9, Chạy đều – đứng lại.
3. Thái độ, hành vi: 
- Có nề nếp, tác phong nhanh nhẹn, kỷ luật, giữ gìn vệ chung và khi tập luyện TDTT
- Tự giác, tích cực trong giờ học TD và tập luyện TDTT
II. Địa điểm – Phương tiện:
1. Địa điểm: Sân trường
2. Phương tiện: Đồng hồ, còi, bàn đạp, một số dụng cụ có liên quan.
III. Nội dung - Phương pháp giảng dạy:
Nội dung giảng dạy
LVĐ
Phương pháp và hình thức tổ chức
I. PHẦN MỞ ĐẦU
1. Nhận lớp - ổn định - điểm danh - kiểm tra sức khỏe của học sinh.
2. Phổ biến nội dung, yêu cầu và nhiệm vụ của buổi học:
- Chạy ngắn: Chạy (bước nhỏ, nâng cao đùi, đạp sau), Trò chơi: “Chạy lò cò tiếp sức”, tập luyện hoàn thiện các giai đoạn kỹ thuật chạy ngắn.
- ĐHĐN: Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, đội hình 0-3-6-9, Học: Chạy đều – đứng lại.
3. Khởi động.
- Xoay các khớp (cổ, vai, khyủ tay, hong, đầu gối, cổ tay cổ chân)
- Ép ngang, ép dọc.
- Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy gót chạm mông (tại chổ).
10’
2l x 8n
2l x 8n
60s
 X X X X X X X X
 X X X X X X X X 
 X X X X X X X X X
 ∆ Giáo viên 
- Phương pháp lời nói 
 X X X X X X X X
 X X X X X X X X
 X X X X X X X X
 X ∆ 
- Phương pháp đồng loạt
II. PHẦN CƠ BẢN
1. Chạy ngắn.
* Ôn tập:
- Chạy bước nhỏ
- Chạy nâng cao đùi
- Chạy đạp sau
Trò chơi: “Chạy lò cò tiếp sức”
- Xuất phát thấp - Chạy lao- chạy giữa quãng - về đích 60m.
2. ĐHĐN.
* Ôn tập:
 - Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số.
- Đội hình biến đổi 0-3-6-9.
* Học: Chạy đều.
- Khẩu lệnh: Chạy đều  chạy.
- Động tác: .
- Khẩu lệnh: Đứng lai  đứng.
- Động tác: .(trái-phải-trái).
32’
17’
2l – 20M
2l – 20M
2l – 20M
1l – 3l
1l
15’
2l – 4l
2l – 4l
1l – 2l
2l – 30M
20m
 X X X X X 
 X X X X X 
 X X X X X 
- Phương pháp phân nhóm dòng chảy. GV điều khiển.
 3m
X X X X X X X
X X X X X X X 
- Phương pháp phân nhóm thi đua
60m
 X X X X X 
 X X X X X 
 X X X X X 
- Phương pháp phân nhóm dòng chảy. GV điều khiển.
 X X X X X X X X X
 X X X X X X X X X X
 X X X X X X X X X
 X X X X
 ∆ 
 9 6 3 0 9 6 3 0 9 6 3 0 9 6 
 3 3 3
 6 6 6 6
 9 9 9 9 
- Phương pháp phân nhóm tập luyện.
- GV quan sát sữa chữa sai sót cho học sinh.
- Phương pháp phân tích, làm mâu cho học sinh.
- Phương pháp tập luyện GV điều khiển sữa chữa sai cho học sinh.
III. PHẦN KẾT THÚC
1. Nhận xét.
2. Dặn dò.
3. Xuống lớp.
3’
 X X X X X X X X
 X X X X X X X X 
 X X X X X X X X X
 ∆ Giáo viên 
Tuần: 10	 Ngày soạn: 19/ 10/ 2014
Tiết: 20
Tên bài: CHẠY NGẮN – ĐHĐN – CHẠY BỀN.
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: 
- Biết cách thực hiện Chạy (bước nhỏ, nâng cao đùi, đạp sau), Trò chơi: “Chạy lò cò tiếp sức”, tập luyện hoàn thiện các giai đoạn kỹ thuật chạy ngắn.
- Biết cách thực hiện Chạy đều – đứng lại 
- Biết cách chạy bền trên địa hình tự nhiên.
2. Kỹ năng: 
- Thực hiện cơ bản đúng Chạy (bước nhỏ, nâng cao đùi, đạp sau), Trò chơi: “Chạy lò cò tiếp sức”, tập luyện hoàn thiện các giai đoạn kỹ thuật chạy ngắn.
- Thực hiện cơ bản đúng Chạy đều – đứng lại.
- Thực hiện cơ bản đúng chạy bền trên địa hình tự nhiên.
3. Thái độ, hành vi: 
- Có nề nếp, tác phong nhanh nhẹn, kỷ luật, giữ gìn vệ chung và khi tập luyện TDTT
- Tự giác, tích cực trong giờ học TD và tập luyện TDTT
II. Địa điểm – Phương tiện:
1. Địa điểm: Sân trường
2. Phương tiện: Đồng hồ, còi, bàn đạp, một số dụng cụ có liên quan.
III. Nội dung - Phương pháp giảng dạy:
Nội dung giảng dạy
LVĐ
Phương pháp và hình thức tổ chức
I. PHẦN MỞ ĐẦU
1. Nhận lớp - ổn định - điểm danh - kiểm tra sức khỏe của học sinh.
2. Phổ biến nội dung, yêu cầu và nhiệm vụ của buổi học:
- Chạy ngắn: Chạy (bước nhỏ, nâng cao đùi, đạp sau), Trò chơi: “Chạy lò cò tiếp sức”, tập luyện hoàn thiện các giai đoạn kỹ thuật chạy ngắn.
- ĐHĐN: Chạy đều – đứng lại.
- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.
3. Khởi động.
- Xoay các khớp (cổ, vai, khyủ tay, hong, đầu gối, cổ tay cổ chân)
- Ép ngang, ép dọc.
- Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy gót chạm mông (tại chổ).
10’
2l x 8n
2l x 8n
60s
 X X X X X X X X
 X X X X X X X X 
 X X X X X X X X X
 ∆ Giáo viên 
- Phương pháp lời nói 
 X X X X X X X X
 X X X X X X X X
 X X X X X X X X
 X ∆ 
- Phương pháp đồng loạt
II. PHẦN CƠ BẢN
1. Chạy ngắn.
* Ôn tập:
- Chạy bước nhỏ
- Chạy nâng cao đùi
- Chạy đạp sau
Trò chơi: “Chạy lò cò tiếp sức”
- Xuất phát thấp - Chạy lao- chạy giữa quãng - về đích 60m.
2. ĐHĐN.
* Ôn tập:
 - Chạy đều – đứng lại 
3. Chạy bền: 
- Chạy trên địa hình tự nhiên.
Nam: 300M
Nữ: 250M
- Thả lỏng: Đi bộ dang tay lên – xuống (hít – thở).
32’
14’
2l x 20m
2l x 20m
2l x 20m
1l – 3l
1l
12’
4l – 30M
6’
20m
 X X X X X 
 X X X X X 
 X X X X X 
- Phương pháp phân nhóm dòng chảy. GV điều khiển.
 3m
X X X X X X X
X X X X X X X 
- Phương pháp phân nhóm thi đua
60m
 X X X X X 
 X X X X X 
 X X X X X 
- Phương pháp phân nhóm dòng chảy. GV điều khiển.
 X X X X X X X X X
 X X X X X X X X X X
 X X X X X X X X X
 X X X X
 ∆ 
- Phương pháp phân nhóm tập luyện.
- GV quan sát sữa chữa sai sót cho học sinh.
 X X X X X X 
- Phương pháp phân nhóm giới tính.
- GV quan sát xử lý tình huống.
III. PHẦN KẾT THÚC
1. Nhận xét.
2. Dặn dò.
3. Xuống lớp.
3’
 X X X X X X X X
 X X X X X X X X 
 X X X X X X X X X
 ∆ Giáo viên 
- Phương pháp lời nói.
Tuần: 11	 Ngày soạn: 26/ 10/ 2014
Tiết: 21
Tên bài: CHẠY NGẮN – ĐHĐN – CHẠY BỀN.
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: 
- Biết cách thực hiện Chạy (bước nhỏ, nâng cao đùi, đạp sau), Trò chơi: “Chạy lò cò tiếp sức”, tập luyện hoàn thiện các giai đoạn kỹ thuật chạy ngắn.
- Biết cách thực hiện Chạy đều – đứng lại 
- Biết cách chạy bền trên địa hình tự nhiên.
2. Kỹ năng: 
- Thực hiện cơ bản đúng Chạy (bước nhỏ, nâng cao đùi, đạp sau), Trò chơi: “Chạy lò cò tiếp sức”, tập luyện hoàn thiện các giai đoạn kỹ thuật chạy ngắn.
- Thực hiện cơ bản đúng Chạy đều – đứng lại.
- Thực hiện cơ bản đúng chạy bền trên địa hình tự nhiên.
3. Thái độ, hành vi: 
- Có nề nếp, tác phong nhanh nhẹn, kỷ luật, giữ gìn vệ chung và khi tập luyện TDTT
- Tự giác, tích cực trong giờ học TD và tập luyện TDTT
II. Địa điểm – Phương tiện:
1. Địa điểm: Sân trường
2. Phương tiện: Đồng hồ, còi, bàn đạp, một số dụng cụ có liên quan.
III. Nội dung - Phương pháp giảng dạy:
Nội dung giảng dạy
LVĐ
Phương pháp và hình thức tổ chức
I. PHẦN MỞ ĐẦU
1. Nhận lớp - ổn định - điểm danh - kiểm tra sức khỏe của học sinh.
2. Phổ biến nội dung, yêu cầu và nhiệm vụ của buổi học:
- Chạy ngắn: Chạy (bước nhỏ, nâng cao đùi, đạp sau), Trò chơi: “Chạy lò cò tiếp sức”, tập luyện hoàn thiện các giai đoạn kỹ thuật chạy ngắn.
- ĐHĐN: Chạy đều – đứng lại.
- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.
3. Khởi động.
- Xoay các khớp (cổ, vai, khyủ tay, hong, đầu gối, cổ tay cổ chân)
- Ép ngang, ép dọc.
- Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy gót chạm mông (tại chổ).
10’
2l x 8n
2l x 8n
60s
 X X X X X X X X
 X X X X X X X X 
 X X X X X X X X X
 ∆ Giáo viên 
- Phương pháp lời nói 
 X X X X X X X X
 X X X X X X X X
 X X X X X X X X
 X ∆ 
- Phương pháp đồng loạt
II. PHẦN CƠ BẢN
1. Chạy ngắn.
* Ôn tập:
- Chạy bước nhỏ
- Chạy nâng cao đùi
- Chạy đạp sau
Trò chơi: “Chạy lò cò tiếp sức”
- Xuất phát thấp - Chạy lao- chạy giữa quãng - về đích 60m.
2. ĐHĐN.
* Ôn tập:
 - Chạy đều – đứng lại 
- Kiểm tra thử một số học sinh lấy điểm 15’.
3. Chạy bền: 
- Chạy trên địa hình tự nhiên.
Nam: 300M
Nữ: 250M
- Thả lỏng: Đi bộ dang tay lên – xuống (hít – thở).
32’
13’
2l – 20M
2l – 20M
2l – 20M
1l – 3l
1l
14’
2l – 30M
1l – 30M
5’
20m
 X X X X X 
 X X X X X 
 X X X X X 
- Phương pháp phân nhóm dòng chảy. GV điều khiển.
 3m
X X X X X X X
X X X X X X X 
- Phương pháp phân nhóm thi đua
60m
 X X X X X 
 X X X X X 
 X X X X X 
- Phương pháp phân nhóm dòng chảy. GV điều khiển.
 X X X X X X X X X
 X X X X X X X X X X
 X X X X X X X X X
 X X X X
 ∆ 
- Phương pháp phân nhóm tập luyện.
- GV quan sát sữa chữa sai sót cho học sinh.
 X X X X X X 
- Phương pháp phân nhóm giới tính.
- GV quan sát xử lý tình huống.
III. PHẦN KẾT THÚC
1. Nhận xét.
2. Dặn dò.

Tài liệu đính kèm:

  • docChuong_2_Doi_hinh_doi_ngu.doc