Giáo án Thể dục 8 - Đội hình đội ngũ - Bài thể dục - chạy bền

 I. NHIỆM VỤ:

1. Chạy ngắn: Một số động tác bổ trợ kĩ thuật chạy ngắn, trò chơi” Chạy tiếp sức con thoi”. Hoàn chỉnh các giai đoạn kĩ thuật chạy ngắn.

 2. ĐHĐN: Ôn tập họp hàng ngang, dóng hàng, điểm số.

 Đứng nghỉ, nghiêm, quay phải-trái-sau. Đội hình 0-2-4.

 Học: Chạy đều-đứng lại.

 3. Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.

 

doc 4 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 13/04/2017 Lượt xem 232Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Thể dục 8 - Đội hình đội ngũ - Bài thể dục - chạy bền", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KẾ HOẠCH BÀI HỌC SỐ: 9
MÔN: CHẠY NGẮN- ĐHĐN-CHẠY BỀN.
˜w™
	Tiết CT :	17+18
	Thời gian dạy : 	19/10/2015
 I. NHIỆM VỤ:
1. Chạy ngắn: Một số động tác bổ trợ kĩ thuật chạy ngắn, trò chơi” Chạy tiếp sức con thoi”. Hoàn chỉnh các giai đoạn kĩ thuật chạy ngắn.
	2. ĐHĐN: Ôn tập họp hàng ngang, dóng hàng, điểm số.
	 Đứng nghỉ, nghiêm, quay phải-trái-sau. Đội hình 0-2-4.
	 Học: Chạy đều-đứng lại.
	3. Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.
	II. YÊU CẦU:
 1. Kiến thức:
 - Biết cách thực hiện chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau, trị chơi, kĩ thuật chạy ngắn.
 - Biết các khẩu lệnh và cách thực hiện tập họp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, đứng nghỉ, nghiêm, quay phải-trái-sau. Đội hình 0-2-4, chạy đều-đứng lại.
 - Biết cách thực hiện chạy trên địa hình tự nhiên.
 2. Kĩ năng:
 - Thực hiện cơ bản đúng chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau, trị chơi, kĩ thuật chạy ngắn.
 - Thực hiện cơ bản đúng tập họp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, đứng nghỉ, nghiêm, quay phải-trái-sau. Đội hình 0-2-4; chạy đều-đứng lại.
 - Thực hiện cơ bản đúng chạy trên địa hình tự nhiên.
 3. Thái độ: 
- Đảm bảo tổ chức tốt, nghiêm túc tập luyện, phịng tránh chấn thương.
 III. THỜI GIAN: 
 - 2 tiết (90’)
 IV. ĐỊA ĐIỂM: 
 - Sân tập TDTT của trường.	
	 V.DỤNG CỤ: 	
 - Bàn đạp,phát lệnh,cờ nheo.	
PHẦN VÀ NỘI DUNG
LƯỢNG VĐ
I/ Phần mở đầu:
Nhận lớp 
Phổ biến nội dung yêu cầu buổi tập.
Khởi động: chung và chuyên môn
KTBC: Xuất phát thấp – chạy lao – chạy giữa quãng
(12p)
1’
1’
8’(2 lần x 8 nhịp)
2’
II/ Phần cơ bản:
	1)Chay ngắn:
	-Một số động tác bổ trợ chạy cự ly ngắn.	
 - Trò chơi: “Chạy tiếp sức con thoi”	
	-Hoàn chỉnh các giai đoạn kỹ thuật chạy ngắn. Cự ly 60m.
 2) ĐHĐN:
	-Ôn tập họp hàng ngang, dóng hàng, điểm số.
	- Đứng nghỉ-nghiêm, quay phải-trái-sau. Đội hình
 0-2-4.
	- Học: Chạy đều-đứng lại.
	3)Chạy bền:
	- Chạy trên địa hình tự nhiên.
	300-350m
 *Củng cố: ĐHĐN, kĩ thuật xuất phát thấp.	
(71p)
28’
3 – 5 lần
2 – 3 lần
28’
2 – 3 lần
2 – 3 lần
3 – 5 lần
7’
8’
III/ Phần kết thúc:
	-Hồi tĩnh.
	-Nhận xét
 -Dặn dò	
(7p)
4’
2’
1’
YÊU CẦU CƠ BẢN VỀ KỸ THUẬT
BIỆN PHÁP TỔ CHỨC
- Ổn định, cán sự báo cáo sĩ số lớp.
 - Gv nêu ngắn gọn, rõ ràng.
- Tích cực thực hiện khởi động.
-Thực hiện cơ bản đúng kĩ thuật xuất phát thấp.
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
x x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x x 
- Gv gọi 3 hs thực hiện KT, gv đánh giá.
-Thực hiện tốt một số động tác bổ trợ môn chạy
+Nắm vững luật chơi, tích cực trong trò chơi.
-Phối hợp nhịp nhàng 4 giai đoạn kỹ thuật.
-Xuất phát đúng thời điểm phản xạ nhanh.
-Bắt được tốc độ nhanh trong chạy lao.
-Duy trì và đạt tốc độ nhanh nhất giữa quãng.
+Thực hiện đúng theo khẩu lệnh chỉ huy.
+Đứng đúng tư thế, điểm số rõ ràng.
-Chú ý khi quay vẩn phải tư thế nghiêm.
-Xem gv phân tích, cách biến đổi đội hình. 
+Nắm vững kỹ thuật chạy đều.
+Thực hiện đúng khẩu lệnh, bước chạy vừa,
+Biết phân phối sức trong cự ly chạy.
+Hít thở đều trong quá trình chạy.
+Thả lỏng tích cực sau khi chạy xong.
-Biết các khẩu lệnh và thực hiện cơ bản đúng tập họp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, đứng nghỉ, nghiêm, quay phải-trái-sau. Đội hình 0-2-4, chạy đều-đứng lại.
-Biết cách thực hiện và thực hiện cơ bản đúng kĩ thuật xuất phát thấp.
- Gv điều khiển cho hs thực hiện chung, sau đó chia 2 nhóm tập luyện.
- Gv quản lý, nhắc nhở sửa sai cho hs.
	 15m 
	 60m
 300-350m
- Gv gọi hs thực hiện tốt và chưa đạt thực hiện cả lớp xem, gv nhận xét cho hs củng cố.
-Tích cực thả lỏng, thư dãn, hít thở sâu.
-Tinh thần thái độ học tập
-Thực hiện tốt bài tập ở nhà: chạy đều-đứng lại, kĩ thuật xuất phát thấp, nhảy dây bền.
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x x 	
Duyệt của BGH Suối Ngô, ngày 16 Tháng 10 Năm 2015
	 Giáo viên soạn	
	 Phạm Thị Nam
NHẬN XÉT BỔ SUNG :
*Ưu điểm:
*Tồn tại:
 Duyệt của tổ trưởng CM

Tài liệu đính kèm:

  • docGIAO_AN_98N.doc