Giáo án Thể dục 8 - Năm học 2014 - 2015

I.MỤC TIÊU

 -Lí thuyết: Một số hướng dẫn tập luyện phát triển sức nhanh.

Yêu cầu:

 +HS có một số hiểu biết ban đầu về sức nhanh và phương pháp tập luyện đơn giản.

 +Biết vận dụng để tự tập hàng ngày.

II.ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN

 Trong lớp học. HS chuẩn bị sách, bút để ghi bài.

III.NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP

* Một số hiểu biết cần thiết

 

doc 227 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 13/04/2017 Lượt xem 317Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Thể dục 8 - Năm học 2014 - 2015", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KĐ dẻo hông: ép dọc, ép ngang.
c. Kiểm tra bài cũ:
- Thực hiện dà 5 ,7 bước nhảy xa
b. Phần cơ bản
1. Nhảy xa:
- Tai chỗ bật xa vào hố cát.
- Đà 1 bước nhảy xa.
- Đà 3, 5, 7 bước nhảy xa.
- Đà 9 bước nhảy xa.
2.Môn tư chọn
Ôn: + Nằm sấp chống tay di chuyển về phía trước
+ Bật nhảy lên cao bằng 2 chân
- Chuyền bóng cao tay
Đệm bóng
- Phát bóng thấp tay nghiêng mình
3.Kéo co:
c. Phần kết thúc
- HS thả lỏng cơ bắp.
- Giáo viên nhận xét giờ học .
- HDVN: Ôn một số động tác bổ trợ nhảy xa - ném bóng.
8-10 phút
2 phút
5 phút
3 phút
28-30phút
12-14 phút
12-14 phút
5 phút
5 phút
3 hiệp
4 phút 
€€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€€
€ g/v
 € € € € € € € € 
€ € € € € € € € 
 € € € € € € € € 
€ € € € € € € € 
 €cs
- Gọi 2 HS lên kiểm tra.
- Gv gọi 1-2 hs nhận xét , Gv nhận xét và cho điểm
- GV quan sát HS tập và sửa sai.
* * * * * 
* * * * * 
- GV quan sá HS tập.
- Có thể cho HS quan sát tranh vẽ.
- Sửa chữa những sai sót của HS.
GV chia lớp thành 2 nhóm tập luyện theo phương pháp quay vòng
Nhóm 1: Luyện tập các nội dung ôn tập
Nhóm 2: Đấu tập
Tập theo phương pháp đồng loạt
ĐHLT: Hai hàng A, B chuyền bóng qua lại cho nhau
vừa chuyền bóng, vừa đệm bóng
- GV đi từng nhóm quan sát sửa chữa kỹ thuật cho hs yếu kém và chấn chỉnh kỷ luật khi cần thiết
- Nhóm 2 ( C,D) được chia thành 2 đội có thể lực kỹ thuật ngang nhau để đấu tập
- GV cử mỗi đội 1 trung đội và trọng tài
- Sau 7-8' 2 nhóm đổi nội dung cho nhau
Thành 2 đội có số lượng nam , nữ bằng nhau chơi kéo co
€€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€€
€ g/v
Ngày soạn: 28/2/2011
Tiết 49
Nhảy xa – tttc
I. Mục tiêu:
- Nhảy xa: Trò chơi phát triển sức mạnh của chân. Luyện tập hoàn thiện kĩ thuật nhảy xa kiểu ngồi. 
Môn tự chọn: Ôn : + Một số bài tập bổ trợ
 + Chuyền bóng cao tay, đệm bóng, phát bóng thấp tay nghiêng mình 
 +Một số điểm trong luật bóng chuyền mi li
 + Đấu tập
Yêu cầu: hs thực hiện tương đối đúng kỹ thuật chuyền bóng cao tay, đệm bóng, phát bóng thấp tay nghiêng mình. Biết vận dụng điều luật vào trong đấu tập
II. Địa điểm phương tiện
- Ván giậm - đệm - .Bóng chuyền 10 quả.
III. Tiến trình giảng dạy.
 Nội dung
Đ. Lượng
Phương pháp tổ chức
a . Phần mở đầu
a. Nhận lớp:
- HS báo cáo sĩ số.
- GVnhận lớp phổ biến mục đích, yêu cầu giờ học.
b. Khởi động chung:
- Tập bài thể dục phát triển toàn diện.
- KĐ chuyên môn: Xoay cổ tay, cánh tay, khuỷ tay, hông, gối.
- KĐ dẻo hông: ép dọc, ép ngang.
c. Kiểm tra bài cũ:
- Thực hiện phát bóng thấp tay nghiêng mình
b. Phần cơ bản
1. Nhảy xa:
- Tai chỗ bật xa vào hố cát.
- Đà 1 bước nhảy xa.
- Đà 3, 5, 7 bước nhảy xa.
- Đà 9 bước nhảy xa.
*Trò chơi:
Nhảy lò cò tiếp sức 
2.Môn tư chọn
Ôn: + Nằm sấp chống tay di chuyển về phía trước
+ Bật nhảy lên cao bằng 2 chân
- Chuyền bóng cao tay
Đệm bóng
- Phát bóng thấp tay nghiêng mình
c. Phần kết thúc
- HS thả lỏng cơ bắp.
- Giáo viên nhận xét giờ học HDVN: Ôn một số động tác bổ trợ nhảy xa - ném bóng.
8-10 phút
2 phút
5 phút
3 phút
28-30phút
12-14 phút
12-14 phút
5 phút
5 phút
€€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€€
€ g/v
 € € € € € € € € 
€ € € € € € € € 
 € € € € € € € € 
€ € € € € € € € 
 €cs
- Gọi 2 HS lên kiểm tra.
- Gv gọi 1-2 hs nhận xét , Gv nhận xét và cho điểm
- GV quan sát HS tập và sửa sai.
* * * * * 
* * * * * 
GV hướng dẫn cách chơi và luật lệ chơi 
Hs chơi trò chơi
- GV quan sá HS tập.
- Có thể cho HS quan sát tranh vẽ.Sửa chữa những sai sót của HS.
GV chia lớp thành 2 nhóm tập luyện theo phương pháp quay vòng
Nhóm 1: Luyện tập các nội dung ôn tập 
Nhóm 2: Đấu tập
Tập theo phương pháp đồng loạt
ĐHLT: Hai hàng A, B chuyền bóng qua lại cho nhauvừa chuyền bóng, vừa đệm bóng
- GV đi từng nhóm quan sát sửa chữa kỹ thuật cho hs yếu kém và chấn chỉnh kỷ luật khi cần thiết
- Nhóm 2 ( C,D) được chia thành 2 đội có thể lực kỹ thuật ngang nhau để đấu tập
- Sau 7-8' 2 nhóm đổi nội dung cho nhau
Ngày soạn:1/3/2011
Tiết 50
Nhảy xa – tttc – chạy bền
I. Mục tiêu:
- Nhảy xa: Trò chơi phát triển sức mạnh của chân. Luyện tập hoàn thiện kĩ thuật nhảy xa kiểu ngồi. 
Môn tự chọn: Ôn : + Một số bài tập bổ trợ
 + Chuyền bóng cao tay, đệm bóng, phát bóng thấp tay nghiêng mình 
 +Một số điểm trong luật bóng chuyền mi li
 + Đấu tập
Yêu cầu: hs thực hiện tương đối đúng kỹ thuật chuyền bóng cao tay, đệm bóng, phát bóng thấp tay nghiêng mình. Biết vận dụng điều luật vào trong đấu tập, chạy bền trên địa hình tự nhiên
II. Địa điểm phương tiện
- Ván giậm - đệm - .Bóng chuyền 10 quả.
III. Tiến trình giảng dạy.
 Nội dung
Đ. Lượng
Phương pháp tổ chức
a . Phần mở đầu
a. Nhận lớp:
- HS báo cáo sĩ số.
- GVnhận lớp phổ biến mục đích, yêu cầu giờ học.
b. Khởi động chung:
- Tập bài thể dục phát triển toàn diện.
- KĐ chuyên môn: Xoay cổ tay, cánh tay, khuỷ tay, hông, gối.
- KĐ dẻo hông: ép dọc, ép ngang.
c. Kiểm tra bài cũ:
- Thực hiện dầ 7 bước nhảy xa 
b. Phần cơ bản
1. Nhảy xa:
- Tai chỗ bật xa vào hố cát.
- Đà 1 bước nhảy xa.
- Đà 3, 5, 7 bước nhảy xa.
- Đà 9 bước nhảy xa.
*Trò chơi:
Nhảy lò cò tiếp sức 
2.Môn tư chọn
Ôn: + Nằm sấp chống tay di chuyển về phía trước
+ Bật nhảy lên cao bằng 2 chân
- Chuyền bóng cao tay
Đệm bóng
- Phát bóng thấp tay nghiêng mình
c. Phần kết thúc
- HS thả lỏng cơ bắp.
- Giáo viên nhận xét giờ học HDVN: Ôn một số động tác bổ trợ nhảy xa - ném bóng.
8-10 phút
2 phút
5 phút
3 phút
28-30phút
12-14 phút
12-14 phút
5 phút
5 phút
€€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€€
€ g/v
 € € € € € € € € 
€ € € € € € € € 
 € € € € € € € € 
€ € € € € € € € 
 €cs
- Gọi 2 HS lên kiểm tra.
- Gv gọi 1-2 hs nhận xét , Gv nhận xét và cho điểm
- GV quan sát HS tập và sửa sai.
* * * * * 
* * * * * 
GV hướng dẫn cách chơi và luật lệ chơi 
Hs chơi trò chơi
- GV quan sá HS tập.
- Có thể cho HS quan sát tranh vẽ.Sửa chữa những sai sót của HS.
GV chia lớp thành 2 nhóm tập luyện theo phương pháp quay vòng
Nhóm 1: Luyện tập các nội dung ôn tập 
Nhóm 2: Đấu tập
Tập theo phương pháp đồng loạt
ĐHLT: Hai hàng A, B chuyền bóng qua lại cho nhauvừa chuyền bóng, vừa đệm bóng
- GV đi từng nhóm quan sát sửa chữa kỹ thuật cho hs yếu kém và chấn chỉnh kỷ luật khi cần thiết
- Nhóm 2 ( C,D) được chia thành 2 đội có thể lực kỹ thuật ngang nhau để đấu tập
- Sau 7-8' 2 nhóm đổi nội dung cho nhau
Ngày soạn: 8/3/2011
Tiết 51
ôn tập nhảy xa
I. Mục tiêu:
- Nhảy xa: Trò chơi phát triển sức mạnh của chân. Luyện tập hoàn thiện kĩ thuật nhảy xa kiểu ngồi. 
II. Địa điểm phương tiện
- Ván giậm .
III. Tiến trình giảng dạy.
 Nội dung
Đ. Lượng
Phương pháp tổ chức
a . Phần mở đầu
a. Nhận lớp:
- HS báo cáo sĩ số.
- GVnhận lớp phổ biến mục đích, yêu cầu giờ học.
b. Khởi động chung:
- Tập bài thể dục phát triển toàn diện.
- KĐ chuyên môn: Xoay cổ tay, cánh tay, khuỷ tay, hông, gối.
- KĐ dẻo hông: ép dọc, ép ngang.
c. Kiểm tra bài cũ:
- Thực hiện đệm bóng
b. Phần cơ bản
1. Nhảy xa:
- Tai chỗ bật xa vào hố cát.
- Đà 1 bước nhảy xa.
- Đà 3, 5, 7 bước nhảy xa.
- Đà 9 bước nhảy xa.
*Trò chơi:
Nhảy lò cò tiếp sức 
+ Bật nhảy lên cao bằng 2 chân
- Chuyền bóng cao tay
Đệm bóng
- Phát bóng thấp tay nghiêng mình
c. Phần kết thúc
- HS thả lỏng cơ bắp.
- Giáo viên nhận xét giờ học HDVN: Ôn một số động tác bổ trợ nhảy xa - ném bóng.
8-10 phút
2 phút
5 phút
3 phút
28-30phút
12-14 phút
12-14 phút
5 phút
5 phút
3 hiệp
4 phút 
€€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€€
€ g/v
 € € € € € € € € 
€ € € € € € € € 
 € € € € € € € € 
€ € € € € € € € 
 €cs
- Gọi 2 HS lên kiểm tra.
- Gv gọi 1-2 hs nhạn xét , Gv nhận xét và cho điểm 
- GV quan sát HS tập và sửa sai.
* * * * * 
* * * * * 
GV hướng dẫn cách chơi và luật lệ chơi 
Hs chơi trò chơi
- GV quan sá HS tập.
- Có thể cho HS quan sát tranh vẽ.Sửa chữa những sai sót của HS.
GV chia lớp thành 2 nhóm tập luyện theo phương pháp quay vòng
Nhóm 1: Luyện tập các nội dung ôn tập 
Nhóm 2: Đấu tập
Tập theo phương pháp đồng loạt
ĐHLT: Hai hàng A, B chuyền bóng qua lại cho nhauvừa chuyền bóng, vừa đệm bóng
- GV đi từng nhóm quan sát sửa chữa kỹ thuật cho hs yếu kém và chấn chỉnh kỷ luật khi cần thiết
- Nhóm 2 ( C,D) được chia thành 2 đội có thể lực kỹ thuật ngang nhau để đấu tập
- Sau 7-8' 2 nhóm đổi nội dung cho nhau
Thành 2 đội có số lượng nam , nữ bằng nhau chơi kéo co
€€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€€
€ g/v
Ngày soạn: 10/3/2011
Tiết 52
Kiểm tra : Nhảy xa kiểu ngồi
I. Mục tiêu:
II. Địa điểm phương tiện
- Hố nhảy – Ván giậm - thước đo.
III. Tiến trình giảng dạy.
 Nội dung
Đ. Lượng
Phương pháp tổ chức
A . Phần mở đầu
a, Nhận lớp:
- HS báo cáo sĩ số.
- GVnhận lớp phổ biến mục đích, yêu cầu giờ học.
b,Khởi động chung:
- Tập bài TD phát triển toàn diện xoay các khớp.
- KĐ chuyên môn: Ôn một số động tác bổ trợ nhảy.
B. Phần cơ bản
+ Kiểm tra kĩ thuật và thành tích nhảy xa.
+ GV phổ biến nội dung yêu cầu kĩ thuật, cách cho điểm
- Điểm 9 – 10: Đúng kĩ thuật cả 4 giai đoạn, thành tích đạt 2,8 m nữ; 3,2 nam.
- Điểm 7 -8: Đúng kĩ thuật chạy đà - giậm nhảy – trên không . Kĩ thuật tiếp đất có sai sót.
Thành tích: 
Nam: 2,9 – dưới 3,2m
Nữ: 2,5 – dưới 2,8m
- Điểm 5 – 6: 
Thành tích: 
Nam: 2,6 – dưới 2,8m
Nữ: 2,2 – dưới 2,5m
- Điểm 3 – 4: Kĩ thuật yếu.
Thành tích: 
Nam: dưới 2,6 m
Nữ: dươí 2,2m.
C . Phần kết thúc
- HS thả lỏng cơ bắp.
- Chơi trò chơi: “Tìm ngời chỉ huy”
- Giáo viên nhận xét giờ học .
- Thông bái kết quả từng HS
- HS chuẩn bị bóng chuyền cho giờ sau.
- Luyện chạy bền vào các buổi sáng
8-10phút
2 phút
5 phút
30phút
5 phút
5-8 phút
* * * * * *
* * * * * *
ả
 € € € € € € € € 
€ € € € € € € € 
 € € € € € € € € 
€ € € € € € € € 
 €cs
- Mỗi HS được nhảy thử 1 lần và chính thức 3 lần.
- Kiểm tra làm nhiều đợt theo giới tính mỗi đợt 5 – 6 HS.
* * * * *
* * * * *
* * * * * *
* * * * * *
* * * * * *
* * * * * *
ả
Ngày soạn: 15/3/2011
Tiết 53
 nhảy cao – tttc – chạy bền
i.mục tiêu
-Nhảy cao:
 +Ôn một số động tác bổ trợ .Hoc kỹ thuật (xác định điểm giậm nhảy) Đà 3 bước giậm nhảy đá lăng
Yêu cầu:
+HS nắm được và thực hiện kỹ thuật chạy đà, các động tác bổ trợ tương đối đúng.
- tttc;bóng chuyền
- Ôn chuyền bóng cao tay, đệm bóng
- Ôn phát bóng thấp tay chính diện, thấp tay nghiêng mình( tập chung phát bóng thấp tay nghiêng mình 
 - Đấu tập
 - Chạy trên địa hình tự nhiên.
ii.địa điểm phương tiện
 -Sân tập thể dục trường .
-HS dọn vệ sinh sân tập. 2 – 4 quả bóng treo, cột xà treo bóng.
iii.Nội dung lên lớp
phần và nội dung
định lượng
phương pháp tổ chức
phần mở đầu
1.Nhận lớp
 GV và HS làm thủ tục nhận lớp, phổ biến nội dung yêu cầu bài học. 
2.Khởi động
-Xoay các khớp cổ chân, cổ tay, gối, hông, vai.
-ép dọc, ép ngang.
-Tập 5 động tác bài thể dục phát triển chung.
-Chạy bước nhỏ
-Chạy nâng cao đùi
-Chạy đạp sau
phần cơ bản
1.Nhảy cao
a.Một số động tác bổ trợ
-Đá lăng trước, đá lăng sau.
-Bật nhảy bằng 2 chân tay với vào vật trên cao.
-Bật cóc.
- Xác định điểm giậm nhảy 
- Hướng chạy đà 
 - Cách đo đà 
- Chạy đà và điều chỉnh đà 
b, Học : Kỹ thuật giậm nhảy 
 - Kỹ thuật giậm nhảy (xác định điểm giậm nhảy) 
 - Đà 3 bước giậm nhảy đá lăng
2.tttc;bóng chuyền
- Ôn chuyền bóng cao tay, đệm bóng
- Ôn phát bóng thấp tay chính diện, thấp tay nghiêng mình( tập chung phát bóng thấp tay nghiêng mình 
Đấu tập
Phần kết thúc
1.Hồi tĩnh
-Tại chỗ hít thở sâu
-Thả lỏng
2.GV nhận xét giờ học.
-Ưu khuyết điểm của giờ học, giao bài tập về nhà và hướng dẫn HS tập ngoài giờ: Ôn bài thể dục liên hoàn, tập một số động tác bổ trợ phát triển sức mạnh chân vừa học.
-Kết thúc giờ học.
8– 10 phút
1-2 phút
6-8 phút
2 phút
4x8 nhịp
2x15m
2x15m
2x20m
1-2HS
28-30 phút
12-14 phút
12-14 phút
1-2 phút
2-3 phút
2x30m
3-5 lần
6-7 phúp
4 phút
2-3 phút
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
*
Cán sự điều khiển. GV quan sát nhắc nhở
***** 
***** 
***** 
*****
Chia tổ tập luyện quay vòng
 -Cán sự lớp điều khiển tập luyện, GV quan sát sửa sai cho HS, hoặc chỉ định cán sự sửa sai cho nhóm mình.
Gv phân tích kỹ thuật từng động tác ,làm mẫu sau đó hs thực hiện 
-Cán sự điều khiển, GV quan sát sửa sai. Chú ý sửa tư thế động tác.
-Hai em một quả bóng ôn tập các nội dung bắt buộc phải đứng theo hàng( Nội dung 1 và 2)
-Gv cử 3 em làm trọng tài tổ chức thi đấu tập. Sau đó lại đổi 3 em khác
-Những hs chưa đến lượt vào sân có thể tự tập luyện bên ngoài
-4 hàng ngang.
-Cán sự hoặc GV điều khiển thả lỏng.
-GV nhận xét ưu khuyết điểm giờ học.
-GV cùng HS kết thúc giờ học
Ngày soạn 17/3/2011
Tiết 54
 nhảy cao – tttc 
i.mục tiêu
-Nhảy cao:
 +Ôn một số động tác bổ trợ nhảy cao. Chạy đà-đặt chân vào điểm giậm nhảy – giậm nhảy đá lăng . Học giai đoạn qua xà và tiếp đất 
Yêu cầu:
+HS nắm được và thực hiện kỹ thuật chạy đà, các động tác bổ trợ tương đối đúng.
- tttc;bóng chuyền
- Ôn chuyền bóng cao tay, đệm bóng
- Ôn phát bóng thấp tay chính diện, thấp tay nghiêng mình( tập chung phát bóng thấp tay nghiêng mình 
Đấu tập 
ii.địa điểm phương tiện
 -Sân tập thể dục trường .
-HS dọn vệ sinh sân tập. 2 – 4 quả bóng treo, cột xà treo bóng.
iii.Nội dung lên lớp
phần và nội dung
định lượng
phương pháp tổ chức
phần mở đầu
1.Nhận lớp
 GV và HS làm thủ tục nhận lớp, phổ biến nội dung yêu cầu bài học. 
2.Khởi động
-Xoay các khớp cổ chân, cổ tay, gối, hông, vai.
-ép dọc, ép ngang.
-Tập 5 động tác bài thể dục phát triển chung.
-Chạy bước nhỏ
-Chạy nâng cao đùi
-Chạy đạp sau
phần cơ bản
1.Nhảy cao
a.Một số động tác bổ trợ
-Đá lăng trước, đá lăng sau.
-Bật nhảy bằng 2 chân tay với vào vật trên cao.
-Bật cóc.
 -Chạy đà-đặt chân vào điểm giậm nhảy
 – Giậm nhảy đá lăng .
- Học : giai đoạn qua xà và tiếp đất 
2.tttc;bóng chuyền
- Ôn chuyền bóng cao tay, đệm bóng
- Ôn phát bóng thấp tay chính diện, thấp tay nghiêng mình( tập chung phát bóng thấp tay nghiêng mình 
Đấu tập
Phần kết thúc
1.Hồi tĩnh
-Tại chỗ hít thở sâu
-Thả lỏng
2.GV nhận xét giờ học.
-Ưu khuyết điểm của giờ học, giao bài tập về nhà và hướng dẫn HS tập ngoài giờ: Ôn bài thể dục liên hoàn, tập một số động tác bổ trợ phát triển sức mạnh chân vừa học.
-Kết thúc giờ học.
8– 10 phút
1-2 phút
6-8 phút
2 phút
4x8 nhịp
2x15m
2x15m
2x20m
1-2HS
28-30 phút
12-14 phút
12-14 phút
1-2 phút
2-3 phút
2x30m
3-5 lần
6-7 phúp
4 phút
2-3 phút
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
*
Cán sự điều khiển. GV quan sát nhắc nhở
***** 
***** 
***** 
*****
Chia tổ tập luyện quay vòng
 -Cán sự lớp điều khiển tập luyện, GV quan sát sửa sai cho HS, hoặc chỉ định cán sự sửa sai cho nhóm mình.
Gv phân tích kỹ thuật từng động tác ,làm mẫu sau đó hs thực hiện 
Thực hiện ngoài xà sau đó mới vào xà
 -Cán sự điều khiển, GV quan sát sửa sai. Chú ý sửa tư thế động tác.
- Hai em một quả bóng ôn tập các nội dung bắt buộc phải đứng theo hàng( Nội dung 1 và 2)
-Gv cử 3 em làm trọng tài tổ chức thi đấu tập. Sau đó lại đổi 3 em khác
-Những hs chưa đến lượt vào sân có thể tự tập luyện bên ngoài
-4 hàng ngang.
-Cán sự hoặc GV điều khiển thả lỏng.
-GV nhận xét ưu khuyết điểm giờ học.
-GV cùng HS kết thúc giờ học
Ngày soạn:22/3/2011
Tiết 55
 nhảy cao – tttc 
i.mục tiêu
-Nhảy cao:
 +Ôn một số động tác bổ trợ nhảy cao. Chạy đà-đặt chân vào điểm giậm nhảy – giậm nhảy đá lăng . Đà 3 -5 bước giậm nhảy đá lăng qua xà và tiếp đất 
Yêu cầu:
+HS nắm được và thực hiện kỹ thuật chạy đà, các động tác bổ trợ tương đối đúng.
- tttc;bóng chuyền
- Ôn chuyền bóng cao tay, đệm bóng
- Ôn phát bóng thấp tay chính diện, thấp tay nghiêng mình( tập chung phát bóng thấp tay nghiêng mình 
Đấu tập
ii.địa điểm phương tiện
 -Sân tập thể dục trường .
-HS dọn vệ sinh sân tập. 2 – 4 quả bóng treo, cột xà treo bóng.
iii.Nội dung lên lớp
phần và nội dung
định lượng
phương pháp tổ chức
phần mở đầu
1.Nhận lớp
 GV và HS làm thủ tục nhận lớp, phổ biến nội dung yêu cầu bài học. 
2.Khởi động
-Xoay các khớp cổ chân, cổ tay, gối, hông, vai.
-ép dọc, ép ngang.
-Tập 5 động tác bài thể dục phát triển chung.
-Chạy bước nhỏ
-Chạy nâng cao đùi
-Chạy đạp sau
phần cơ bản
1.Nhảy cao
a.Một số động tác bổ trợ
-Đá lăng trước, đá lăng sau.
-Bật nhảy bằng 2 chân tay với vào vật trên cao.
-Bật cóc.
 -Chạy đà-đặt chân vào điểm giậm nhảy
 – Giậm nhảy đá lăng .
- Đà 3 -5 bước giậm nhảy đá lăng qua xà và tiếp đất 
2.tttc;bóng chuyền
- Ôn chuyền bóng cao tay, đệm bóng
- Ôn phát bóng thấp tay chính diện, thấp tay nghiêng mình( tập chung phát bóng thấp tay nghiêng mình 
Đấu tập
Phần kết thúc
1.Hồi tĩnh
-Tại chỗ hít thở sâu
-Thả lỏng
2.GV nhận xét giờ học.
-Ưu khuyết điểm của giờ học, giao bài tập về nhà và hướng dẫn HS tập ngoài giờ: Ôn bài thể dục liên hoàn, tập một số động tác bổ trợ phát triển sức mạnh chân vừa học.
-Kết thúc giờ học.
8– 10 phút
1-2 phút
6-8 phút
2 phút
4x8 nhịp
2x15m
2x15m
2x20m
1-2HS
28-30 phút
12-14 phút
12-14 phút
1-2 phút
2-3 phút
2x30m
3-5 lần
6-7 phúp
4 phút
2-3 phút
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
*
Cán sự điều khiển. GV quan sát nhắc nhở
***** 
***** 
***** 
*****
Chia tổ tập luyện quay vòng
 -Cán sự lớp điều khiển tập luyện, GV quan sát sửa sai cho HS, hoặc chỉ định cán sự sửa sai cho nhóm mình.
-Cán sự điều khiển, GV quan sát sửa sai. Chú ý sửa tư thế động tác.
- Hai em một quả bóng ôn tập các nội dung bắt buộc phải đứng theo hàng( Nội dung 1 và 2)
-Gv cử 3 em làm trọng tài tổ chức thi đấu tập. Sau đó lại đổi 3 em khác
-Những hs chưa đến lượt vào sân có thể tự tập luyện bên ngoài
-4 hàng ngang.
-Cán sự hoặc GV điều khiển thả lỏng.
-GV nhận xét ưu khuyết điểm giờ học.
-GV cùng HS kết thúc giờ học
Ngày soạn:24/3/2011
Tiết 56
 nhảy cao – TTTC –chạy bền
i.mục tiêu
-Nhảy cao:
 +Ôn một số động tác bổ trợ nhảy cao đã học, kĩ thuật chạy đà, xác định điểm giậm, hướng chạy, cách đo đà, chạy đà.
Yêu cầu:
+HS nắm được và thực hiện kỹ thuật 4 giai đoạn, các động tác bổ trợ tương đối đúng.
- Chạy bền : Chạy trên địa hình tự nhiên 
ii.địa điểm phương tiện
 -Sân tập thể dục trường .
-HS dọn vệ sinh sân tập. 2 – 4 quả bóng treo, cột xà treo bóng.
iii.Nội dung lên lớp
phần và nội dung
định lượng
phương pháp tổ chức
phần mở đầu
1.Nhận lớp
 GV và HS làm thủ tục nhận lớp, phổ biến nội dung yêu cầu bài học. 
2.Khởi động
-Xoay các khớp cổ chân, cổ tay, gối, hông, vai.
-ép dọc, ép ngang.
-Tập 5 động tác bài thể dục phát triển chung.
-Chạy bước nhỏ
-Chạy nâng cao đùi
-Chạy đạp sau
phần cơ bản
1.Nhảy cao
a.Một số động tác bổ trợ
-Đá lăng trước, đá lăng sau.
-Bật nhảy bằng 2 chân tay với vào vật trên cao.
-Bật cóc.
-Chạy đà-đặt chân vào điểm giậm nhảy
– Giậm nhảy đá lăng .
 - Tiếp tục hoàn thiện các giai đoạn kỹ thuật nhảy cao kiểu bước qua và nâng cao thành tích
- Kiểm tra thử 
2.tttc;bóng chuyền
- Ôn chuyền bóng cao tay, đệm bóng
- Ôn phát bóng thấp tay chính diện, thấp tay nghiêng mình( tập chung phát bóng thấp tay nghiêng mình 
3. Chạy bền :
 Chạy trên địa hình tự nhiên 
Phần kết thúc
1.Hồi tĩnh
-Tại chỗ hít thở sâu
-Thả lỏng
2.GV nhận xét giờ học.
-Ưu khuyết điểm của giờ học, giao bài tập về nhà và hướng dẫn HS tập ngoài giờ: Ôn bài thể dục liên hoàn, tập một số động tác bổ trợ phát triển sức mạnh chân vừa học.
-Kết thúc giờ học.
8– 10 phút
1-2 phút
6-8 phút
2 phút
4x8 nhịp
2x15m
2x15m
2x20m
1-2HS
28-30 phút
12-14 phút
- Hai em một quả bóng ôn tập các nội dung bắt buộc phải đứng theo hàng( Nội dung 1 và 2)
-Gv cử 3 em làm trọng tài tổ chức thi đấu tập. Sau đó lại đổi 3 em khác
-Những hs chưa đến lượt vào sân có thể tự tập luyện bên ngoài
6-7 phúp
4 phút
2-3 phút
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
*
Cán sự điều khiển. GV quan sát nhắc nhở
***** 
***** 
***** 
*****
Chia tổ tập luyện quay vòng
 -Cán sự lớp điều khiển tập luyện, GV quan sát sửa sai cho HS, hoặc chỉ định cán sự sửa sai cho nhóm mình.
-Cán sự điều khiển, GV quan sát sửa sai. Chú ý sửa tư thế động tác.
Gv gọi một số em ra kiểm tra thử ,các em còn lại đứng 
Chạy theo nhóm sức khoẻ. nam ,nữ riêng
-4 hàng ngang.
-Cán sự hoặc GV điều khiển thả lỏng.
-GV nhận xét ưu khuyết điểm giờ học.
-GV cùng HS kết thúc giờ học
Ngày soạn 28/3/2011
Tiết 57
 nhảy cao – TTTC 
i.mục tiêu
-Nhảy cao:Ôn một số động tác bổ trợ, học kĩ thuật giậm nhảy, đà 1 – 3 bước giậm nhảy đá lăng.
Yêu cầu:
+HS nắm được và thực hiện kỹ thuật 4 giai đoạn, các động tác bổ trợ tương đối đúng.
TTTC: thực hiện theo kế hoạch của GV.
ii.địa điểm phương tiện
 -Sân tập thể dục trường .
-HS dọn vệ sinh sân tập. 2 – 4 quả bóng treo, cột xà treo bóng.
iii.Nội dung lên lớp
phần và nội dung
định lượng
phương pháp tổ chức
phần mở đầu
1.Nhận lớp
 GV và HS làm thủ tục nhận lớp, phổ biến nội dung yêu cầu bài học. 
2.Khởi động
-Xoay các khớp cổ chân, cổ tay, gối, hông, vai.
-ép dọc, ép ngang.
-Tập 5 động tác bài thể dục phát triển chung.
-Chạy bước nhỏ
-Chạy nâng cao đùi
-Chạy đạp sau
phần cơ bản
1.Nhảy cao
a.Một số động tác bổ trợ
-Đá lăng trước, đá lăng sau.
-Bật nhảy bằng 2 chân tay với vào vật trên cao.
-Bật cóc.
-Chạy đà-đặt chân vào điểm giậm nhảy
– Giậm nhảy đá lăng .
 - Tiếp tục hoàn thiện các giai đoạn kỹ thuật nhảy cao kiểu bước qua và nâng cao thành tích
- Kiểm tra thử 
2.tttc;bóng chuyền
- Ôn chuyền bóng cao tay, đệm bóng
- Ôn phát bóng thấp tay chính diện, thấp tay nghiêng mình( tập chung phát bóng thấp tay nghiêng mình 
Phần kết thúc
1.Hồi tĩnh
-Tại chỗ hít thở sâu
-Thả lỏng
2.GV nhận xét giờ học.
-Ưu khuyết điểm của giờ học, giao bài tập về nhà và hướng dẫn HS tập ngoài giờ: Ôn bài thể dục liên hoàn, tập một số động tác bổ trợ phát triển sức mạnh chân vừa học.
-Kết thúc giờ học.
8– 10 phút
1-2 phút
6-8 phút
2 phút
4x8 nhịp
2x15m
2x15m
2x20m
1-2HS
28-30 phút
12-14 phút
6-7 phúp
4 phút
2-3 phút
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
*
Cán sự điều khiển. GV quan sát nhắc nhở
***** 
***** 
***

Tài liệu đính kèm:

  • docGIAO_AN_THE_DUC_8.doc