Giáo án Thể dục 8 - Năm học 2014 - 2015

I. MỤC TIÊU:

- Hs biết được chương trình TD lớp 9; Biết một số khái niệm về sức bền và pp tập luyện pt sức bền.

- HS biết vận dụng vào tập luyện.

II. DỤNG CỤ, SÂN BÃI:

- Phòng học, các tài liệu liên quan

III. PHƯƠNG PHÁP:

- Thuyết trình, hỏi , đáp.

IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:

 

doc 155 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 14/04/2017 Lượt xem 550Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Thể dục 8 - Năm học 2014 - 2015", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ực hiện kỉ thuật nhảy xa kiểu ngồi.
PHẦN CƠ BẢN
2. Nhảy xa:
+ Ôn bài tập Phát triển sức mạnh của chân
- 3 - 5 bước đà nhảy bước bộ trên không.
+ Phối hợp chạy đà - giậm nhảy – trên không - tiếp đất.
3. Chạy bền:
- Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên.( Nam chạy 5'; Nữ chạy 4').
PHẦN KẾT THÚC
1. 1 Thả lỏng : 
+ HS thả lỏng các khớp, cơ, tay – chân và động tác điều hoà
2. Củng cố:
3. GV nhận xét - Ý thức học tập của hs.
- Đánh giá chung về kết quả tập luyện.
4. Phổ biến nhiệm vụ tiết học kế tiếp
5. xuống lớp.- Giáo viên hô : “Giải tán”
- Học sinh hô: “Khỏe 
5’
35’
5’
2X8N 
2-3L
2L
 Gv và hs làm thủ tục nhận lớp:
 ‚‚‚‚‚‚ 
 ‚‚‚‚‚‚ 
 ‚‚‚‚‚‚ 
 ‚‚‚‚‚‚ 
 €gv
 Gv điều khiển hs khởi động:
‚ ‚ ‚ ‚ ‚ 
 ‚ ‚ ‚ ‚ 
‚ ‚ ‚ ‚ ‚ 
 ‚ ‚ ‚ ‚ 
 €gv)
 2 hs thực hiện. 
Giáo viên tổ chức nhóm tập luyện
GV làm mẩu động tác 1-2 lần cho hs .
GV điều khiển hs ôn tập .
hố cát
x x x
 Chạy theo nhóm 6-8 hs, chạy vòng xung quanh sân trường.
Đội hình thả lỏng:
‚ ‚ ‚ ‚ ‚ 
 ‚ ‚ ‚ ‚ 
‚ ‚ ‚ ‚ ‚ 
 ‚ ‚ ‚ ‚ 
 €gv)
 GV và hs làm thủ tục xuống lớp(như đh nhận lớp).
 ‚‚‚‚‚‚ 
 ‚‚‚‚‚‚ 
 ‚‚‚‚‚‚ 
 ‚‚‚‚‚‚ 
 €gv
Bài số 31
Tên bài dạy: NHẢY XA - CHẠY BỀN 
Tiết PPCT: 31. Ngày soạn: 30/11/2014
Tuần chuyên môn: 16. Ngày dạy: 2/12/2014
Thời gian : 45 phút.
I. MỤC TIÊU:
1. Nhảy xa:
- KT:Biết cách phối hợp chạy đà - giậm nhảy – trên không - tiếp đất .
- KN: Thực hiện cơ bản đúng kỉ thuật 4 giai đoạn nhảy xa kiểu ngồi.
2. Chạy bền:
- KT:Biết cách chạy bền trên địa hình tự nhiên.
- KN: Thực hiện cơ bản đúng chạy bền trên địa hình tự nhiên; Duy trì sức bền.
II. DỤNG CỤ, SÂN BÃI:
 1. Địa điểm - Sân thể dục.
 2. Phương tiện - Đường chạy bền.
- Hố cát, ván giậm nhảy...
 III/ Nội dung và Phương pháp lên lớp:
NỘI DUNG
ĐỊNH LƯỢNG
PHƯƠNG PHÁP, TỔ CHỨC
TG
SL
PHẦN MỞ ĐẦU:
1. Nhận lớp:
- GV kiểm tra sĩ số và sức khoẻ của hs. 
- GV phổ biến nội dung,mục tiêu, yêu cầu bài học.
2. Khởi động:
a. Khởi động chung: 
- Xoay khớp cổ, khớp vai, khớp hông, khớp gối, khớp cổ tay- cổ chân.
b. Khởi động chuyên môn: 
- Chạy bước nhỏ .
- Chạy nâng cao đùi .
- Chạy gót chạm mông .
- Chạy đạp sau.
3. kiểm tra bài cũ:
- Phân tich kỉ thuật nhảy xa kiểu ngồi.
PHẦN CƠ BẢN
2. Nhảy xa:
+ Ôn động tác bổ trợ:
- Tại chổ bật cao.
- Tại chổ bật xa.
- 3 - 5 bước đà nhảy bước bộ trên không.
+ ôn tập phối hợp các giai đoạn kỉ thuật : Chạy đà - Giậm nhảy – Trên không - Tiếp đất.
3. Chạy bền:
- Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên.( Nam chạy 5'; Nữ chạy 4').
PHẦN KẾT THÚC
1. 1 Thả lỏng : 
+ HS thả lỏng các khớp, cơ, tay – chân và động tác điều hoà
2. Củng cố:
3. GV nhận xét - Ý thức học tập của hs.
- Đánh giá chung về kết quả tập luyện.
4. Phổ biến nhiệm vụ tiết học kế tiếp
5. xuống lớp.- Giáo viên hô : “Giải tán”
- Học sinh hô: “Khỏe 
5’
35’
5’
2X8
Gv và hs làm thủ tục nhận lớp:
Lớp trưởng tập hợp lớp 4 hàng ngang, điểm số,báo cáo sĩ số lớp.
 ‚‚‚‚‚‚ 
 ‚‚‚‚‚‚ 
 ‚‚‚‚‚‚ 
 ‚‚‚‚‚‚ 
 €gv
Gv điều khiển hs khởi động:
 ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ 
 ‚ ‚ ‚ ‚ 
‚ ‚ ‚ ‚ ‚ 
 ‚ ‚ ‚ ‚ 
 €gv)
 1 hs trả lời, 1 hs nhận xét. gv nhận xét cho điểm. 
Gv phân nhóm học sinh tập luyện.
GV làm mẩu động tác 1-2 lần cho hs mỗi nhóm.
GV điều khiển hs ôn tập .
hố cát
x x x
 Chạy theo nhóm 6-8 hs, chạy vòng xung quanh sân trường.
Gv yêu cầu 2 hs thực hiện động tác giậm nhảy một lần để cả lớp nhận xét, sửa sai.
Đội hình thả lỏng:
‚ ‚ ‚ ‚ ‚ 
 ‚ ‚ ‚ ‚ 
‚ ‚ ‚ ‚ ‚ 
 ‚ ‚ ‚ ‚ 
 €gv)
Gv-hs làm thủ tục xuống lớp:
 ‚‚‚‚‚‚ 
 ‚‚‚‚‚‚ 
 ‚‚‚‚‚‚ 
 ‚‚‚‚‚‚ 
 €gv
Bài số 32
Tên bài dạy: KIỂM TRA NHẢY XA
Tiết PPCT: 32. Ngày soạn: 30/11/2014
Tuần chuyên môn: 16. Ngày dạy: 2/12/2014
Thời gian : 45 phút.
I. Mục đích, yêu cầu:
 -KT: Biết thực hiện kỹ thuật nhảy xa kiểu ngồi và thành tích đạt mức quy định.
- KN: Thực hiện đúng kỉ thuật nhảy xa kiểu ngồi.
II. DỤNG CỤ, SÂN BÃI:
 1. Địa điểm - Sân thể dục.
 2. Phương tiện - Đường chạy bền.
- Hố cát, ván giậm nhảy...
 III/ Nội dung và Phương pháp lên lớp:
Nội dung
Định lượng
Phương pháp
TG
SL
A.Phần chuẩn bị
1. Nhận lớp:
- Kiểm diện
- Phổ biến nội dung buổi học
2. Khởi động:
- KĐ chung: xoay các khớp.
- Khởi động chuyên môn: Chạy đạp sau, 1-3 bước đà nhảy bước bộ trên không.
5 '
Gv và hs làm thủ tục nhận lớp:
Lớp trưởng tập hợp lớp 4 hàng ngang, điểm số,báo cáo sĩ số lớp.
 ‚‚‚‚‚‚ 
 ‚‚‚‚‚‚ 
 ‚‚‚‚‚‚ 
 ‚‚‚‚‚‚ 
 €gv
Gv điều khiển hs khởi động:
 ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ 
 ‚ ‚ ‚ ‚ 
‚ ‚ ‚ ‚ ‚ 
 ‚ ‚ ‚ ‚ 
 €gv)
B.Phần cơ bản
1. Nội dung kiểm tra: 
- Kiểm tra kỉ thuật và thành tích nhảy xa kiểu ngồi.
2. Thang điểm:
Điểm
Nam
Nữ
Kỹ Thuật
Đ
4.0 m
3.5 m
Đúng 4 giai đoạn kỹ thuật
Đ
3.8 m
3.3 m
Đ
3.6 m
3.0
đúng KTTrên Ko
CĐ
3.3 m
2.7
không đúng KT
CĐ
Tất cả các trường hợip còn lại
35'
Giáo viên gọi từng hs lên kiểm tra
- Mỗi HS thực hiện nhảy 3 lần theo tên gọi :
C.Phần kết thúc
1. 1 Thả lỏng : 
+ HS thả lỏng các khớp, cơ, tay – chân và động tác điều hoà
2. Củng cố:
3. GV nhận xét - Ý thức học tập của hs.
- Đánh giá chung về kết quả tập luyện.
4. Phổ biến nhiệm vụ tiết học kế tiếp
5. xuống lớp.- Giáo viên hô : “Giải tán”
- Học sinh hô: “Khỏe 
5'
- Giáo viên hướng dẫn cho HS thả lõng:
‚ ‚ ‚ ‚ ‚ 
 ‚ ‚ ‚ ‚ 
‚ ‚ ‚ ‚ ‚ 
 ‚ ‚ ‚ ‚ 
 €gv
GV và hs làm thủ tục xuống lớp.
Bài số 33
Tên bài dạy: ÔN TẬP TIÊU CHUẨN XLTL
Tiết PPCT: 33. Ngày soạn: 7/12/2014
Tuần chuyên môn: 17. Ngày dạy: 9/12/2014
Thời gian : 45 phút.
I. MỤC TIÊU:
- KT: Biết chạy bền trên địa hình sân trường.
- KN: HS biết vận dụng vào tập luyện hàng ngày để phát triển sức bền.
 II. DỤNG CỤ, SÂN BÃI:
 1. Địa điểm - Sân thể dục.
 2. Phương tiện - Đường chạy bền.
 III/ Nội dung và Phương pháp lên lớp:
NỘI DUNG
ĐỊNH LƯỢNG
PHƯƠNG PHÁP, TỔ CHỨC
PHẦN MỞ ĐẦU:
1. Nhận lớp:
- GV kiểm tra sĩ số và sức khoẻ của hs. 
- GV phổ biến nội dung,mục tiêu, yêu cầu bài học.
2. Khởi động:
a. Khởi động chung: 
- Xoay khớp cổ, khớp vai, khớp hông, khớp gối, khớp cổ tay- cổ chân.
b. Khởi động chuyên môn: 
- Chạy bước nhỏ .
- Chạy nâng cao đùi .
- Chạy gót chạm mông .
- Chạy đạp sau.
3. Kiểm tra bài cũ:
- Kỉ thuật chạy bền gồm mấy giai đoạn ?
PHẦN CƠ BẢN
1. Động tác bổ trợ:
- Chạy bước nhỏ 20m.
- Chạy nâng cao đùi 20m.
- Chạy nâng cao gót 20m.
- Chạy đạp sau 20m.
2. Chạy bền:
- Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên.( Nam chạy 5’; Nữ chạy 4).
PHẦN KẾT THÚC
1. 1 Thả lỏng : 
+ HS thả lỏng các khớp, cơ, tay – chân và động tác điều hoà
2. Củng cố:
3. GV nhận xét - Ý thức học tập của hs.
- Đánh giá chung về kết quả tập luyện.
4. Phổ biến nhiệm vụ tiết học kế tiếp
5. xuống lớp.- Giáo viên hô : “Giải tán”
- Học sinh hô: “Khỏe 
5’
35’
5’
Gv và hs làm thủ tục nhận lớp:
Lớp trưởng tập hợp lớp 4 hàng ngang, điểm số,báo cáo sĩ số lớp.
 x x x x x x x x
 x x x x x x x x
 x x x x x x x x
 x x x x x x x x x (lt)
 X (gv)
Gv điều khiển hs khởi động:
 x x x x x x x 
 x x x x x x 
 x x x x x x x 
 x x x x x x 
 X (gv)
 1 hs trả lời, 1 hs nhận xét. gv nhận xét cho điểm. 
 Gv phân nhóm học sinh tập luyện.
 GV điều khiển hs ôn tập .
 Chạy theo nhóm 5-6 hs, chạy vòng xung quanh sân trường.
 Đội hình thả lỏng:
x x x x x x x 
 x x x x x x 
 x x x x x x x 
 x x x x x x 
 X (gv)
Gv- hs làm thủ tục xuống lớp.
Bài số 34
Tên bài dạy: ÔN TẬP TIÊU CHUẨN XLTL
Tiết PPCT: 34. Ngày soạn: 7/12/2014
Tuần chuyên môn: 17. Ngày dạy: 9/12/2014
Thời gian : 45 phút.
KIỂM TRA TC DÁNH GIÁ XẾP LOẠI THỂ LỰC (CHẠY BỀN)
I. Mục đích, yêu cầu:
- KT: Biết cách phân phối sức khi chạy bền . 
-KN: Thực hiện đúng kỉ thuật và thành tích quy định.
II. DỤNG CỤ, SÂN BÃI:
 1. Địa điểm - Sân thể dục.
 2. Phương tiện - Đường chạy bền.
- Thực hành nhóm 5-6 hs.
 III/ Nội dung và Phương pháp lên lớp:
Nội dung
Định lượng
Phương pháp
TG
SL
A.Phần chuẩn bị
1. Nhận lớp:
- Kiểm tra sĩ số và sức khoẻ hs.
- Phổ biến nội dung buổi học
2. Khởi động:
a. Khởi động chung: 
- Xoay các khớp .
b. Khởi động chuyên môn: 
- Chạy bước nhỏ; Chạy nâng cao đùi; Chạy gót chạm mông ; Chạy đạp sau.
5'
 Lớp trưởng tập trung 4 hàng ngang cự li hẹp.
 + Lớp trưởng báo cáo ss.
 + Giáo viên phổ biến ND buổi học
- Triển khai cự ly rộng 1 dang tay
HS tự khởi động.
B.Phần cơ bản
1. Nội dung kt:
- Kỉ thuật và thành tích chạy bền.
2. Thang điểm:
Điểm
Nội dung
Thành tích
Nam
Nữ
Đ
Chạy hết cự ly, đúng KT, có kỹ năng chạy
Đ
Chạy hết cự ly,
đúng kỹ thuật
Đ
Chạy hết cự ly, kỹ thuật, kỹ năng yếu
CĐ
Chạy không hết cự ly
35'
+ Nam 800m; nữ 500m.
- Cho 5-6 học sinh chạy 1 nhóm.
- Chạy hết nhóm này đến nhóm khác. 
- Chạy vòng quanh sân trường.
C.Phần kết thúc
1. 1 Thả lỏng : 
+ HS thả lỏng các khớp, cơ, tay – chân và động tác điều hoà
2. Củng cố:
3. GV nhận xét - Ý thức học tập của hs.
- Đánh giá chung về kết quả tập luyện.
4. Phổ biến nhiệm vụ tiết học kế tiếp
5. xuống lớp.- Giáo viên hô : “Giải tán”
- Học sinh hô: “Khỏe 
5'
- Hs tự thả lỏng sau khi chạy xong.
- Giáo viên và hs làm thủ tục xuống lớp.
Bài số 35
Tên bài dạy: ÔN TẬP HỌC KỲ I
(CHẠY NGẮN)
Tiết PPCT: 35. Ngày soạn: 14 /12/2014
Tuần chuyên môn: 18. Ngày dạy: 16 /12/2014
Thời gian : 45 phút.
I. MỤC TIÊU:
1. KT; Biết thực hiện toàn bộ kỉ thuật chạy cự li ngắn và nâng cao thành tích.
2. KN; Thực hiện đúng kĩ thuật và biết vận dụng vào tập luyện hàng ngày.
3. thái độ; nghiêm túc, áp dụng vào cuộc sống;
II. DỤNG CỤ, SÂN BÃI:
- Sân thể dục.
- Đường chạy 60m, bàn đạp, đồng hồ.
 III/ Nội dung và Phương pháp lên lớp:
NỘI DUNG
ĐỊNH LƯỢNG
PHƯƠNG PHÁP, TỔ CHỨC
PHẦN MỞ ĐẦU:
1. Nhận lớp:
- GV kiểm tra sĩ số và sức khoẻ của hs. 
- GV phổ biến nội dung, mục tiêu, yêu cầu bài học.
2. Khởi động:
a. Khởi động chung: 
- Xoay khớp cổ, khớp vai, khớp hông, khớp gối, khớp cổ tay- cổ chân.
b. Khởi động chuyên môn: 
- Chạy bước nhỏ tại chổ.
- Chạy nâng cao đùi tại chổ.
- Chạy gót chạm mông tại chổ.
PHẦN CƠ BẢN
1. Chạy ngắn:
- Chạy bước nhỏ.
- Chạy nâng cao đùi.
- hạy đạp sau.
- Xuất phát thấp- Chạy lao- Chạy giữa quãng- về đích (khoảng 60m).
2. Trò chơi:
- " Chạy tiếp sức"
3. Cũng cố:
- Kỉ thuật chạy ngắn.
PHẦN KẾT THÚC
1. 1 Thả lỏng : 
+ HS thả lỏng các khớp, cơ, tay – chân và động tác điều hoà
2. Củng cố:
3. GV nhận xét - Ý thức học tập của hs.
- Đánh giá chung về kết quả tập luyện.
4. Phổ biến nhiệm vụ tiết học kế tiếp
5. xuống lớp.- Giáo viên hô : “Giải tán”
- Học sinh hô: “Khỏe 
5’
35’
5
Gv và hs làm thủ tục nhận lớp:
 ‚‚‚‚‚‚ 
 ‚‚‚‚‚‚ 
 ‚‚‚‚‚‚ 
 ‚‚‚‚‚‚ 
 €gv
Gv điều khiển hs khởi động:
 ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ 
 ‚ ‚ ‚ ‚ 
‚ ‚ ‚ ‚ ‚ 
 ‚ ‚ ‚ ‚ 
 €gv
 Gv nhắc lại nội dung cơ bản -học sinh tập luyện.
GV làm mẩu động tác 1-2 lần .
GV điều khiển hs ôn tập .
 GV tổ chức cho hs chơi nam riêng, nữ riêng.
 Gv yêu cầu 2 hs thực hiện một lần để cả lớp nhận xét, sửa sai.
Đội hình thả lỏng:
‚ ‚ ‚ ‚ ‚ 
 ‚ ‚ ‚ ‚ 
‚ ‚ ‚ ‚ ‚ 
 ‚ ‚ ‚ ‚ 
 €gv
Gv- hs làm thủ tục xuống lớp:
 ‚‚‚‚‚‚ 
 ‚‚‚‚‚‚ 
 ‚‚‚‚‚‚ 
 ‚‚‚‚‚‚ 
 €gv
 Bài số 
Tên bài dạy: 
Tiết PPCT: . Ngày soạn: /1/2015
Tuần chuyên môn: . Ngày dạy: /1/2015
Thời gian : 45 phút.
I. Mục tiêu:
1. KT; Biết thực hiện toàn bộ kỉ thuật chạy cự li ngắn và nâng cao thành tích.
2. KN; Thực hiện đúng kĩ thuật và biết vận dụng vào tập luyện hàng ngày.
3. thái độ; nghiêm túc, áp dụng vào cuộc sống;
II. Địa điểm- phương tiện:
- Sân TD , Còi, đồng hồ, bàn đạp, đường chạy
III/ Nội dung và Phương pháp lên lớp:
Nội dung
Định lượng
Phương pháp
A. Phần mở đầu
1. Nhận lớp:
- Kiểm tra ss và sức khoẻ hs.
- Phổ biến nội dung buổi học.
2. Khởi động:
a. Khởi động chung: 
- Xoay khớp cổ, khớp vai, khớp hông, khớp gối, khớp cổ tay- cổ chân.
b. Khởi động chuyên môn: 
- Chạy bước nhỏ tại chổ.
- Chạy nâng cao đùi tại chổ.
- Chạy gót chạm mông tại chổ.
5’
Lớp trưởng tập trung 4 hàng ngang cự li hẹp
 ‚‚‚‚‚‚ 
 ‚‚‚‚‚‚ 
 ‚‚‚‚‚‚ 
 ‚‚‚‚‚‚ 
 €gv
 + Lớp trưởng báo cáo sĩ số .
 + Giáo viên phổ biến ND buổi học.
- Triển khai cự ly rộng 1 dang tay
HS khởi động.
‚ ‚ ‚ ‚ ‚ 
 ‚ ‚ ‚ ‚ 
‚ ‚ ‚ ‚ ‚ 
 ‚ ‚ ‚ ‚ 
 €gv
B. Phần cơ bản
1. Nội dung Kiểm tra:
- Kỉ thuật và thành tích chạy ngắn.
2. Thang điểm:
Điểm
Nam
Nữ
Kỹ Thuật
Đ
9 S
10 S
Đúng 4 giai đoạn kỹ thuật
Đ
9,5 S
10,8 S
Đ
10 S
11,3 S
Đúng KT xuất phát
CĐ
Không đúng KT
CĐ
Tất cả các trường hợp còn lại
35 '
1
Lần
Kiểm tra làm nhiều đợt, mỗi đợt 2 em hs.
Lớp trưởng hô XP và GV bấm thành tích cho HS.
C. Phần kết thúc
1. 1 Thả lỏng : 
+ HS thả lỏng các khớp, cơ, tay – chân và động tác điều hoà
2. Củng cố:
3. GV nhận xét - Ý thức học tập của hs.
- Đánh giá chung về kết quả tập luyện.
4. Phổ biến nhiệm vụ tiết học kế tiếp
5. xuống lớp.- Giáo viên hô : “Giải tán”
- Học sinh hô: “Khỏe 
5'
Giáo viên hướng dẫn cho HS thả lỏng,
‚ ‚ ‚ ‚ ‚ 
 ‚ ‚ ‚ ‚ 
‚ ‚ ‚ ‚ ‚ 
 ‚ ‚ ‚ ‚ 
 €gv
- ĐHXL như ĐHNL
KẾT THÚC HỌC KỲ I
Bài số 37
Tên bài dạy: NHẢY CAO – BÓNG CHUYỀN 
Tiết PPCT: 37. Ngày soạn: 4 /1/2015
Tuần chuyên môn:20 . Ngày dạy: 6 /1/2015
Thời gian : 45 phút.
I. MỤC TIÊU:
1.Kiến thức.
 *. Nhảy cao:
- Biết cách thực hiện đt đá lăng trước, đá lăng sau, đá lăng sang ngang. Đà 1 bước giậm nhảy- đá lăng; Trò chơi “lò cò tiếp sức”.
*. Bóng chuyền:
- Biết cách thực hiện chuyền bóng cao tay bằng 2 tay, đệm bóng.
2 Kĩ năng.
- T/h được đá lăng trước, đá lăng sau, đá lăng sang ngang. Đà 1 bước giậm nhảy- đá lăng.
- T/h được chuyền bóng cao tay bằng 2 tay, đệm bóng.
3. Thái độ; nghiêm túc, áp dụng vào cuộc sống;
II. DỤNG CỤ, SÂN BÃI:
1. Địa điểm. Sân thể dục, sân bóng chuyền, 
2. Phương tiện. 10 quả bóng chuyền. Hố cát, cọc và xà nhảy cao, đường chạy bền ...
III/ Nội dung và Phương pháp lên lớp:
NỘI DUNG
LVĐ
PHƯƠNG PHÁP, TỔ CHỨC
TG
SL
PHẦN MỞ ĐẦU:
1. Nhận lớp:
- GV kiểm tra sĩ số và sức khoẻ của hs. 
- GV phổ biến nội dung,mục tiêu, yêu cầu bài học.
2. Khởi động:
a. Khởi động chung: 
- Xoay khớp cổ, khớp vai, khớp hông, khớp gối, khớp cổ tay- cổ chân.
b. Khởi động chuyên môn: 
- Chạy bước nhỏ .
- Chạy nâng cao đùi .
- Chạy đạp sau.
- Ép căng cơ.
- Tại chổ bật cao.
PHẦN CƠ BẢN
1. Nhảy cao:
+ Ôn :
- Đá lăng trước – sau.
- Đá lăng sang ngang.
- Đà một bước giậm nhảy - đá lăng.
+ Trò chơi: "Lò cò tiếp sức".
2. Bóng chuyền:
- Chuyền bóng cao tay bằng 2 tay.
- Đệm bóng.
+ Củng cố:
- Kĩ thuật chuyền bóng cao tay, đệm bóng.
PHẦN KẾT THÚC
1. 1 Thả lỏng : 
+ HS thả lỏng các khớp, cơ, tay – chân và động tác điều hoà
2. Củng cố:
3. GV nhận xét - Ý thức học tập của hs.
- Đánh giá chung về kết quả tập luyện.
4. Phổ biến nhiệm vụ tiết học kế tiếp
5. xuống lớp.- Giáo viên hô : “Giải tán”
- Học sinh hô: “Khỏe 
5’
35’
5’
2X8
Gv và hs làm thủ tục nhận lớp:
 ‚‚‚‚‚‚ 
 ‚‚‚‚‚‚ 
 ‚‚‚‚‚‚ 
 ‚‚‚‚‚‚ 
 €gv
Gv điều khiển hs khởi động:
‚ ‚ ‚ ‚ ‚ 
 ‚ ‚ ‚ ‚ 
‚ ‚ ‚ ‚ ‚ 
 ‚ ‚ ‚ ‚ 
 €gv
GV làm mẩu động tác 1-2 lần cho hs.
‚ ‚ ‚ ‚ ‚ 
 ‚ ‚ ‚ ‚ 
‚ ‚ ‚ ‚ ‚ 
 ‚ ‚ ‚ ‚ 
 €gv
GV điều khiển hs ôn tập .
hố cát
GV hướng dẫn hs chơi trò chơi.
GV hướng dẫn đt vài lần.
 Mỗi nhóm 2-4 hs tập với một quả bóng, tự tập.
 Gv yêu cầu 2 hs thực hiện động tác một lần để cả lớp nhận xét, sửa sai.
Đội hình thả lỏng:
‚ ‚ ‚ ‚ ‚ 
 ‚ ‚ ‚ ‚ 
‚ ‚ ‚ ‚ ‚ 
 ‚ ‚ ‚ ‚ 
 €gv
Gv-hs làm thủ tục xuống lớp:
 ‚‚‚‚‚‚ 
 ‚‚‚‚‚‚ 
 ‚‚‚‚‚‚ 
 ‚‚‚‚‚‚ 
 €gv
Rút kinh nghiệm.
Bài số 38
Tên bài dạy: NHẢY CAO – BÓNG CHUYỀN – CHẠY BỀN
Tiết PPCT:38 . Ngày soạn: 4/1/2015
Tuần chuyên môn: 20. Ngày dạy: 6/1/2015
Thời gian : 45 phút.
I. MỤC TIÊU:
1* Kiến thức.
*. Nhảy cao:
- Biết cách thực hiện đt đá lăng trước, đá lăng sau, đá lăng sang ngang, đà 1 bước giậm nhảy- đá lăng; Chạy đà chính diện giậm- nhảy co chân qua xà.
*. Bóng chuyền:
- Biết cách thực hiện chuyền bóng cao tay bằng 2 tay, đệm bóng, phát bóng thấp tay nghiêng mình.
*. Chạy bền:
- Biết cách chạy bền trên địa hình tự nhiên.
2. Kĩ năng.
- T/h được chuyền bóng cao tay bằng 2 tay, đệm bóng, phát bóng thấp tay nghiêng mình.
 - T/h được đá lăng trước, đá lăng sau, đá lăng sang ngang, đà 1 bước giậm nhảy- đá lăng; xác định điểm giậm nhảy, hướng chạy đà
- T/h được và phối hợp được sức khi chạy.
3. Thái độ. Tích cực trong tập luyện, có ý thức cao trong qua trình học tập, có khả năng vận dụng vào cuộc sống ở mức độ đơn giản.
II. DỤNG CỤ, SÂN BÃI:
1. Địa điểm. Sân thể dục, sân bóng chuyền, 
2. Phương tiện. 10 quả bóng chuyền.
 Hố cát, cọc và xà nhảy cao, đường chạy bền ...
 III/ Nội dung và Phương pháp lên lớp:
NỘI DUNG
LVĐ
PHƯƠNG PHÁP, TỔ CHỨC
tg
sl
PHẦN MỞ ĐẦU:
1. Nhận lớp:
- GV kiểm tra sĩ số và sức khoẻ của hs. 
- GV phổ biến nội dung,mục tiêu, yêu cầu bài học.
2. Khởi động:
a. Khởi động chung: 
- Xoay khớp cổ, khớp vai, khớp hông, khớp gối, khớp cổ tay- cổ chân.
b. Khởi động chuyên môn: 
- Chạy bước nhỏ .
- Chạy nâng cao đùi .
- Chạy đạp sau.
PHẦN CƠ BẢN
1. Nhảy cao:
+ Kiểm tra bài cũ: 
- Đà một bước giậm nhảy - đá lăng.
+ Ôn :
- Đá lăng trước – sau.
- Đá lăng sang ngang.
- Đá lăng sau.
- Đà một bước giậm nhảy - đá lăng.
- Chạy đà chính diện giậm- nhảy co chân qua xà.
2. Bóng chuyền:
- Chuyền bóng cao tay bằng 2 tay,đệm bóng.
+ Phát bóng thấp tay nghiêng mình.
(gv làm mẫu)
+ Củng cố:
- ĐT phát bóng thấp tay nghiêng mình.
3. Chạy bền:
Chạy bền trên địa hình tự nhiên
PHẦN KẾT THÚC
1. 1 Thả lỏng : 
+ HS thả lỏng các khớp, cơ, tay – chân và động tác điều hoà
2. Củng cố:
3. GV nhận xét - Ý thức học tập của hs.
- Đánh giá chung về kết quả tập luyện.
4. Phổ biến nhiệm vụ tiết học kế tiếp
5. xuống lớp.- Giáo viên hô : “Giải tán”
- Học sinh hô: “Khỏe 
5’
35’
5’
2x8
Gv và hs làm thủ tục nhận lớp:
 ‚‚‚‚‚‚ 
 ‚‚‚‚‚‚ 
 ‚‚‚‚‚‚ 
 €gv 
Gv điều khiển hs khởi động:
‚ ‚ ‚ ‚ ‚ 
 ‚ ‚ ‚ ‚ 
‚ ‚ ‚ ‚ ‚ 
 €gv
2 hs thực hiện.
GV làm mẩu động tác 1-2 lần cho hs.
GV điều khiển hs ôn tập .
hố cát
GV hướng dẫn đt vài lần.
 Mỗi nhóm 2-4 hs tập với một quả bóng, tự tập.
 Gv yêu cầu 2 hs thực hiện động tác một lần để cả lớp nhận xét, sửa sai.
 Giáo viên tổ chức cho học sinh chạy theo vòng tròng sân.
Đội hình thả lỏng:
‚ ‚ ‚ ‚ ‚ 
 ‚ ‚ ‚ ‚ 
‚ ‚ ‚ ‚ ‚ 
 ‚ ‚ ‚ ‚ 
 €gv
Gv-hs làm thủ tục xuống lớp:
‚‚‚‚‚‚ 
‚‚‚‚‚‚ 
‚‚‚‚‚‚ 
‚‚‚‚‚‚ 
 €gv
Rút kinh nghiệm.
Bài số 
Tên bài dạy: 
Tiết PPCT: . Ngày soạn: /1/2015
Tuần chuyên môn: . Ngày dạy: /1/2015
Thời gian : 45 phút.
TUẦN 22 THỂ DỤC LỚP 9 Ngày soạn : 27/01/2013
Tiết 39 Ngày dạy : 30/01/2013
NHẢY CAO – BÓNG CHUYỀN 
I. MỤC TIÊU:
1 Kiến thức.
 . Nhảy cao:
- Biết cách thực hiện đo đà, chỉnh đà, chạy thử đà đặt chân vào ván giậm nhảy, một số động tác bổ trợ kĩ thuật nhảy cao.
 . Bóng chuyền:
- Biết cách thực hiện chuyền bóng cao tay bằng 2 tay, đệm bóng phát bóng thấp tay nghiêng mình.
2Kĩ năng.
- T/h được đo đà, chỉnh đà, chạy thử đà đặt chân vào ván giậm nhảy.
- T/h cơ bản đúng đt chuyền bóng cao tay bằng 2 tay, đệm bóng, phát bóng thấp tay nghiêng mình.
3. Thái độ. Tích cực trong tập luyện, có ý thức cao trong qua trình học tập, có khả năng vận dụng vào cuộc sống ở mức độ đơn giản.
II. DỤNG CỤ, SÂN BÃI:
- Sân thể dục, sân bóng chuyền, 10 quả bóng chuyền.
- Hố cát, cọc và xà nhảy cao ...
III. PHƯƠNG PHÁP:
- Tập luyện.
IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
NỘI DUNG
ĐỊNH LƯỢNG
PHƯƠNG PHÁP, TỔ CHỨC
PHẦN MỞ ĐẦU:
1. Nhận lớp:
- GV kiểm tra sĩ số và sức khoẻ của hs. 
- GV phổ biến nội dung,mục tiêu, yêu cầu bài học.
2. Khởi động:
a. Khởi động chung: 
- Xoay khớp cổ, khớp vai, khớp hông, khớp gối, khớp cổ tay- cổ chân.
b. Khởi động chuyên môn: 
- Chạy bước nhỏ .
- Chạy nâng cao đùi .
- Chạy đạp sau.
- Ép căng cơ.
- Tại chổ bật cao.
PHẦN CƠ BẢN
1. Nhảy cao:
+ Ôn :
- Đá lăng trước – sau.
- Đá lăng sang ngang.
- Đà một bước giậm nhảy - đá lăng.
+ Ôn giai đoạn đo đà, chỉnh đà, chạy thử đà đặt chân vào ván giậm nhảy.
2. Bóng chuyền:
- Chuyền bóng cao tay bằng 2 tay.
- Đệm bóng.
+ Củng cố:
- Kỉ thuật chuyền bóng cao tay, đệm bóng.
PHẦN KẾT THÚC
1. 1 Thả lỏng : 
+ HS thả lỏng các khớp, cơ, tay – chân và động tác điều hoà
2. Củng cố:
3. GV nhận xét - Ý thức học tập của hs.
- Đánh giá chung về kết quả tập luyện.
4. Phổ biến nhiệm vụ tiết học kế tiếp
5. xuống lớp.- Giáo viên hô : “Giải tán”
- Học sinh hô: “Khỏe 
8’
28-30’
14-15’
14-15’
7’
Gv và hs làm thủ tục nhận lớp:
‚‚‚‚‚‚ 
‚‚‚‚‚‚ 
‚‚‚‚‚‚ 
‚‚‚‚‚‚ 
 €gv)
Gv điều khiển hs khởi động:
 ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ 
 ‚ ‚ ‚ ‚ 
‚ ‚ ‚ ‚ ‚ 
 ‚ ‚ ‚ ‚ 
 €gv
GV làm mẩu động tác 1-2 lần cho hs.
GV điều khiển hs ôn tập .
hố cát
GV hướng dẫn hs chơi trò chơi.
GV hướng dẫn đt vài lần.
 Mỗi nhóm 2-4 hs tập với một quả bóng, tự tập.
 Gv yêu cầu 2 hs thực hiện động tác một lần để cả lớp nhận xét, sửa sai.
Đội hình thả lỏng:
‚ ‚ ‚ ‚ ‚ 
 ‚ ‚ ‚ ‚ 
‚ ‚ ‚ ‚ ‚ 
 ‚ ‚ ‚ ‚ 
 €gv
Gv-hs làm thủ tục xuống lớp:
‚‚‚‚‚‚ 
‚‚‚‚‚‚ 
‚‚‚‚‚‚ 
‚‚‚‚‚‚ 
 €gv)
Rút kinh nghiệm.
Bài số 
Tên bài dạy: 
Tiết PPCT: . Ngày soạn: /1/2015
Tuần chuyên môn: . Ngày dạy: /1/2015
Thời gian : 45 phút.
TUẦN 22 THỂ DỤC LỚP 9 Ngày soạn : 27/01/2013
Tiết 40 Ngày dạy : 30/01/2013
NHẢY CAO – BÓNG CHUYỀN 
I. MỤC TIÊU: 
1. Kiến thức
 . Nhảy cao:
- Biết cách thực hiện đt đo đà , chỉnh đà – đặt chân vào ván giậm nhảy; Giai đoạn giậm nhảy. Biết cách phối hợp chạy đà – giậm nhảy.
- T/h được đà 1 bước giậm nhảy- đá lăng; xác định điểm giậm nhảy, hướng chạy đà
 . Bóng chuyền:
- Biết cách thực hiện chuyền bóng cao tay bằng 2 tay, đệm bóng; Phát bóng cao tay chính diện.
2. Kĩ năng.
- T/h được chuyền bóng cao tay bằng 2 tay, đệm bóng; Phát bóng cao tay chính diện.
- T/h được đà 1 bước giậm nhảy- đá lăng; xác định điểm giậm nhảy, hướng chạy đà
3. Thái độ. Tích cực trong tập luyện, có ý thức cao trong qua trình học tập, có khả năng vận dụng vào cuộc sống ở mức độ đơn giản.
II. DỤNG CỤ, SÂN BÃI:
- Sân thể dục, sân bóng chuyền, 10 quả bóng chuyền.
- Hố cát, cọc và xà nhảy cao, đường chạy bền ...
III/ Nội dung và Phương pháp lên lớp:
NỘI DUNG
ĐỊNH LƯỢNG
PHƯƠNG PHÁP, TỔ CHỨC
PHẦN MỞ ĐẦU:
1. Nhận lớp:
- GV kiểm tra sĩ số và sức khoẻ của hs. 
- GV phổ biến nội dung,mục tiêu, yêu cầu bài học.
2. Khởi động:
a. Khởi động chung: 
- Xoay khớp cổ, khớp vai, khớp hông, khớp gối, khớp cổ tay- cổ chân.
b. Khởi động chuyên môn: 
- Chạy bước nhỏ .
- Chạy nâng cao đùi .
- Chạy đạp sau.
- Tại chổ bật cao.
PHẦN CƠ BẢN
1. Nhảy cao:
+ Kiểm tra bài cũ: 
- Đà m

Tài liệu đính kèm:

  • docGiao_an_the_duc_92015.doc