Giáo án Thể dục 8 - Tiết 37 đến tiết 66

NHẢY XA – THỂ THAO TỰ CHỌN

A-MỤC ĐÍCH-YÊU CẦU:

1-MỤC ĐÍCH:

- Nhảy xa : Ôn một số động tác bổ trợ nhảy xa : xác định chân giậm nhảy, đo và điều chỉnh đà.

- TTTC : Nhảy giây.- làm quen với bộ môn nhảy giây .

2-YÊU CẦU:

- Lớp thực hiện động tác tương đối tốt.

- Lớp tập luyện nghiêm túc, không đùa giởn, tích cực tập luyện, có ý thức tự giác và tính kỷ luật cao.

- Biết vận dụng các kỷ năng đã học vào các họat động chung ở trường, ngoài nhà trường.

B-THỜI GIAN-ĐỊA ĐIỂM-PHƯƠNG TIỆN

1- Thời gian 45 phút

2- Địa điểm : sân thể dục trường

3- Phương tiện: giáo án, còi .

C-TIẾN TRÌNH GIẢNG DẠY:

 

doc 71 trang Người đăng phammen30 Ngày đăng 03/04/2019 Lượt xem 93Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Thể dục 8 - Tiết 37 đến tiết 66", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
a giởn, tích cực tập luyện, có ý thức tự giác và tính kỷ luật cao. 
- Biết vận dụng các kỷ năng đã học vào các họat động chung ở trường, ngoài nhà trường.
B-THỜI GIAN-ĐỊA ĐIỂM-PHƯƠNG TIỆN
1- Thời gian 45 phút
2- Địa điểm : sân thể dục trường
3- Phương tiện: giáo án, còi, giây nhảy.
C-TIẾN TRÌNH GIẢNG DẠY:
NỘI DUNG
THỜI GIAN
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
I-PHẦN MỞ ĐẦU
1-Gv ổn định tổ chức lớp
2-Gv kiểm tra sĩ số
3-Gv phổ biến nội dung bài học.
* Khởi động:
- Khớp: cổ, vai, khuỷu tay, hông, gối, cổ tay cổ chân.
 - Căng cơ: tay vai, ngực, lườn, vặn mình, lưng bụng, gập thân chéo,ưỡn thân, đá chân, ép ngang-ép dọc.
 - Chạy: bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy gót chạm mông.
8-10 phút
LT tập trung lớp thành 4 hàng ngang, cho lớp điểm số báo cáo.
ĐHTT
 €
€€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€
Từ ĐH tập trung lớp dàn hàng cách nhau 1 sải tay khởi động
ĐHKĐ
 €
€€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€ 
II-PHẦN CƠ BẢN
1.Nhảy xa : Ôn hoàn thiện các giai đoạn kĩ thuật nhảy xa kiểu “ngồi”.
2. : TTTC luyện tập hoàn thiện kỹ thuật nhảy giây.
- 2 tay câm 2 đâu giây chao 2 bên người thành vòng số 8 năm lần.
- Nhảy bằng 2 chân không có bước đệm.
- Nhảy bằng 2 chân có bước đệm.
- Nhảy bằng 1 chân không có bước đệm
- Nhảy bằng 1 chân có bước đệm.
 - Nhảy bằng 2 chân luân phiên.
28-30 phút
LT cho lớp thực hiện gv quan sát và sửa sai nếu có.
ĐHTL
 € €
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 x x x 
 x 
 x 
x
€€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€
Lớp trưởng cho lớp tập luyện
Gv quan sat sữa sai nếu có.
ĐHTL
 €
€€€€€€€€€€€ 
€€€€€€€€€€€ 
€€€€€€€€€€€
III-PHẦN KẾT THÚC
Gv cho lớp hồi tĩnh, thả lõng
Gv nhận xét buổi học
Gv dặn dò và cho bài tập về nhà 
4-5 phút
ĐHTL
 €
€€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€
GV HÔ THỂ DỤC ĐỒNG LOẠT HỌC SINH HÔ KHỎE
Tuần :24 Ngày soạn: 12/02/2011
Tiết 48 Ngày lên lớp: 15/02/2011
NHẢY XA – TTTC- CHẠY BỀN
A-MỤC ĐÍCH-YÊU CẦU:
1-MỤC ĐÍCH:
- Nhảy xa : Ôn hoàn thiện các giai đoạn kĩ thuật nhảy xa kiểu “ngồi”.
- TTTC : - Ôn hoàn thiện kỹ thuật nhảy giây.
- Chơi trò chơi : phát triển sức mạnh của chân.
- Chạy bền: -luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên.
2-YÊU CẦU:
- Lớp thực hiện động tác tương đối tốt.
- Lớp tập luyện nghiêm túc, không đùa giởn, tích cực tập luyện, có ý thức tự giác và tính kỷ luật cao. 
- Biết vận dụng các kỷ năng đã học vào các họat động chung ở trường, ngoài nhà trường.
B-THỜI GIAN-ĐỊA ĐIỂM-PHƯƠNG TIỆN
1- Thời gian 45 phút
2- Địa điểm : sân thể dục trường
3- Phương tiện: giáo án, còi, giây nhảy.
C-TIẾN TRÌNH GIẢNG DẠY:
NỘI DUNG
THỜI GIAN
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
I-PHẦN MỞ ĐẦU
1-Gv ổn định tổ chức lớp
2-Gv kiểm tra sĩ số
3-Gv phổ biến nội dung bài học.
* Khởi động:
- Khớp: cổ, vai, khuỷu tay, hông, gối, cổ tay cổ chân.
 - Căng cơ: tay vai, ngực, lườn, vặn mình, lưng bụng, gập thân chéo,ưỡn thân, đá chân, ép ngang-ép dọc.
 - Chạy: bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy gót chạm mông.
8-10 phút
LT tập trung lớp thành 4 hàng ngang, cho lớp điểm số báo cáo.
ĐHTT
 €
€€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€
Từ ĐH tập trung lớp dàn hàng cách nhau 1 sải tay khởi động
ĐHKĐ
 €
€€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€ 
II-PHẦN CƠ BẢN
1.Nhảy xa : Ôn hoàn thiện các giai đoạn kĩ thuật nhảy xa kiểu “ngồi”.
2. : TTTC luyện tập hoàn thiện kỹ thuật nhảy giây.
- 2 tay câm 2 đâu giây chao 2 bên người thành vòng số 8 năm lần.
- Nhảy bằng 2 chân không có bước đệm.
- Nhảy bằng 2 chân có bước đệm.
- Nhảy bằng 1 chân không có bước đệm
- Nhảy bằng 1 chân có bước đệm.
- Nhảy bằng 2 chân luân phiên.
* Chơi trò chơi: nhảy vào vòng tròn tiếp sức
3- chạy bền: luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên.
Nam chạy 8 vòng sân.
Nữ chạy 6 vòng sân.
28-30 phút
LT cho lớp thực hiện gv quan sát và sửa sai nếu có.
ĐHTL
 € €
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 x x x 
 x 
 x 
x
€€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€
Lớp trưởng cho lớp tập luyện
Gv quan sat sữa sai nếu có.
ĐHTL
 €
€€€€€€€€€€€ 
€€€€€€€€€€€ 
€€€€€€€€€€€
Gv phổ biến nội dung và luật của trò chơi hs nghe quan sát và thực hiện .
Gv quan sát và nhắc nhỡ hs thực hiện.
ĐHTL
 €
1
3
2
€€€
€€€
€€€
ĐHTL chạy bền.
 GV
III-PHẦN KẾT THÚC
Gv cho lớp hồi tĩnh, thả lõng
Gv nhận xét buổi học
Gv dặn dò và cho bài tập về nhà 
4-5 phút
ĐHTL
 €
€€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€
GV HÔ THỂ DỤC ĐỒNG LOẠT HỌC SINH HÔ KHỎE
Tuần :25 Ngày soạn: 20/02/2011
Tiết 49 Ngày lên lớp: 22/02/2011
NHẢY XA – THỂ THAO TỰ CHỌN
A-MỤC ĐÍCH-YÊU CẦU:
1-MỤC ĐÍCH:
- Nhảy xa : Ôn hoàn thiện các giai đoạn kĩ thuật nhảy xa kiểu “ngồi”.
- TTTC : - Luyện tập nâng cao kỹ thuật nhảy giây.
- Chơi trò chơi : phát triển sức mạnh của chân.
2-YÊU CẦU:
- Lớp thực hiện động tác tương đối tốt.
- Lớp tập luyện nghiêm túc, không đùa giởn, tích cực tập luyện, có ý thức tự giác và tính kỷ luật cao. 
- Biết vận dụng các kỷ năng đã học vào các họat động chung ở trường, ngoài nhà trường.
B-THỜI GIAN-ĐỊA ĐIỂM-PHƯƠNG TIỆN
1- Thời gian 45 phút
2- Địa điểm : sân thể dục trường
3- Phương tiện: giáo án, còi, giây nhảy.
C-TIẾN TRÌNH GIẢNG DẠY:
NỘI DUNG
THỜI GIAN
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
I-PHẦN MỞ ĐẦU
1-Gv ổn định tổ chức lớp
2-Gv kiểm tra sĩ số
3-Gv phổ biến nội dung bài học.
* Khởi động:
- Khớp: cổ, vai, khuỷu tay, hông, gối, cổ tay cổ chân.
 - Căng cơ: tay vai, ngực, lườn, vặn mình, lưng bụng, gập thân chéo,ưỡn thân, đá chân, ép ngang-ép dọc.
 - Chạy: bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy gót chạm mông.
8-10 phút
LT tập trung lớp thành 4 hàng ngang, cho lớp điểm số báo cáo.
ĐHTT
 €
€€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€
Từ ĐH tập trung lớp dàn hàng cách nhau 1 sải tay khởi động
ĐHKĐ
 €
€€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€ 
II-PHẦN CƠ BẢN
1.Nhảy xa : Ôn hoàn thiện các giai đoạn kĩ thuật nhảy xa kiểu “ngồi”.
2: TTTC luyện tập nâng cao kỹ thuật nhảy giây.
- 2 tay câm 2 đâu giây chao 2 bên người thành vòng số 8 năm lần.
- Nhảy bằng 2 chân không có bước đệm.
- Nhảy bằng 2 chân có bước đệm.
- Nhảy bằng 1 chân không có bước đệm
- Nhảy bằng 1 chân có bước đệm.
- Nhảy bằng 2 chân luân phiên.
* Chơi trò chơi: nhảy vào vòng tròn tiếp sức
28-30 phút
LT cho lớp thực hiện gv quan sát và sửa sai nếu có.
ĐHTL
 € €
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 x x x 
 x 
 x 
x
€€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€
Lớp trưởng cho lớp tập luyện
Gv quan sat sữa sai nếu có.
ĐHTL
 €
€€€€€€€€€€€ 
€€€€€€€€€€€ 
€€€€€€€€€€€
Gv phổ biến nội dung và luật của trò chơi hs nghe quan sát và thực hiện .
Gv quan sát và nhắc nhỡ hs thực hiện.
ĐHTL
 €
1
3
2
€€€
€€€
€€€
III-PHẦN KẾT THÚC
Gv cho lớp hồi tĩnh, thả lõng
Gv nhận xét buổi học
Gv dặn dò và cho bài tập về nhà 
4-5 phút
ĐHTL
 €
€€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€
GV HÔ THỂ DỤC ĐỒNG LOẠT HỌC SINH HÔ KHỎE
Tuần :25 Ngày soạn: 20/02/2011
Tiết 50 Ngày lên lớp: 22/02/2011
NHẢY XA – TTTC - CHẠY BỀN
A-MỤC ĐÍCH-YÊU CẦU:
1-MỤC ĐÍCH:
- Nhảy xa : Ôn hoàn thiện các giai đoạn kĩ thuật nhảy xa kiểu “ngồi”.
- TTTC : - Luyện tập nâng cao kỹ thuật nhảy giây.
- Chơi trò chơi : phát triển sức mạnh của chân.
2-YÊU CẦU:
- Lớp thực hiện động tác tương đối tốt.
- Lớp tập luyện nghiêm túc, không đùa giởn, tích cực tập luyện, có ý thức tự giác và tính kỷ luật cao. 
- Biết vận dụng các kỷ năng đã học vào các họat động chung ở trường, ngoài nhà trường.
B-THỜI GIAN-ĐỊA ĐIỂM-PHƯƠNG TIỆN
1- Thời gian 45 phút
2- Địa điểm : sân thể dục trường
3- Phương tiện: giáo án, còi, giây nhảy.
C-TIẾN TRÌNH GIẢNG DẠY:
NỘI DUNG
THỜI GIAN
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
I-PHẦN MỞ ĐẦU
1-Gv ổn định tổ chức lớp
2-Gv kiểm tra sĩ số
3-Gv phổ biến nội dung bài học.
* Khởi động:
- Khớp: cổ, vai, khuỷu tay, hông, gối, cổ tay cổ chân.
 - Căng cơ: tay vai, ngực, lườn, vặn mình, lưng bụng, gập thân chéo,ưỡn thân, đá chân, ép ngang-ép dọc.
 - Chạy: bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy gót chạm mông.
8-10 phút
LT tập trung lớp thành 4 hàng ngang, cho lớp điểm số báo cáo.
ĐHTT
 €
€€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€
Từ ĐH tập trung lớp dàn hàng cách nhau 1 sải tay khởi động
ĐHKĐ
 €
€€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€ 
II-PHẦN CƠ BẢN
1.Nhảy xa : Ôn hoàn thiện các giai đoạn kĩ thuật nhảy xa kiểu “ngồi”.
2: TTTC luyện tập nâng cao kỹ thuật nhảy giây.
- 2 tay câm 2 đâu giây chao 2 bên người thành vòng số 8 năm lần.
- Nhảy bằng 2 chân không có bước đệm.
- Nhảy bằng 2 chân có bước đệm.
- Nhảy bằng 1 chân không có bước đệm
- Nhảy bằng 1 chân có bước đệm.
- Nhảy bằng 2 chân luân phiên.
* Chơi trò chơi: đứng tại chổ bật xa tiếp sức
3- Chạy bền : Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên.
Nam chạy 10 vòng sân .
Nữ chạy 8 vòng sân.
28-30 phút
LT cho lớp thực hiện gv quan sát và sửa sai nếu có.
ĐHTL
 € €
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 x x x 
 x 
 x 
x
€€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€
Lớp trưởng cho lớp tập luyện
Gv quan sat sữa sai nếu có.
ĐHTL
 €
€€€€€€€€€€€ 
€€€€€€€€€€€ 
€€€€€€€€€€€
Gv phổ biến nội dung và luật của trò chơi hs nghe quan sát và thực hiện .
Gv quan sát và nhắc nhỡ hs thực hiện.
ĐHTL
 €
€€€
€€€
€€€
ĐHTL chạy bền
 GV
III-PHẦN KẾT THÚC
Gv cho lớp hồi tĩnh, thả lõng
Gv nhận xét buổi học
Gv dặn dò và cho bài tập về nhà 
4-5 phút
ĐHTL
 €
€€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€
GV HÔ THỂ DỤC ĐỒNG LOẠT HỌC SINH HÔ KHỎE
Tuần :26 Ngày soạn: 20/02/2011
Tiết 51 Ngày lên lớp: 01/03/2011
NHẢY XA – THỂ THAO TỰ CHỌN
A-MỤC ĐÍCH-YÊU CẦU:
1-MỤC ĐÍCH:
- Nhảy xa : Ôn hoàn thiện các giai đoạn kĩ thuật nhảy xa kiểu “ngồi”.
- TTTC : - Luyện tập nâng cao kỹ thuật nhảy giây.
- Chơi trò chơi : phát triển sức mạnh của chân.
2-YÊU CẦU:
- Lớp thực hiện động tác tương đối tốt.
- Lớp tập luyện nghiêm túc, không đùa giởn, tích cực tập luyện, có ý thức tự giác và tính kỷ luật cao. 
- Biết vận dụng các kỷ năng đã học vào các họat động chung ở trường, ngoài nhà trường.
B-THỜI GIAN-ĐỊA ĐIỂM-PHƯƠNG TIỆN
1- Thời gian 45 phút
2- Địa điểm : sân thể dục trường
3- Phương tiện: giáo án, còi, giây nhảy.
C-TIẾN TRÌNH GIẢNG DẠY:
NỘI DUNG
THỜI GIAN
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
I-PHẦN MỞ ĐẦU
1-Gv ổn định tổ chức lớp
2-Gv kiểm tra sĩ số
3-Gv phổ biến nội dung bài học.
* Khởi động:
- Khớp: cổ, vai, khuỷu tay, hông, gối, cổ tay cổ chân.
 - Căng cơ: tay vai, ngực, lườn, vặn mình, lưng bụng, gập thân chéo,ưỡn thân, đá chân, ép ngang-ép dọc.
 - Chạy: bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy gót chạm mông.
8-10 phút
LT tập trung lớp thành 4 hàng ngang, cho lớp điểm số báo cáo.
ĐHTT
 €
€€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€
Từ ĐH tập trung lớp dàn hàng cách nhau 1 sải tay khởi động
ĐHKĐ
 €
€€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€ 
II-PHẦN CƠ BẢN
1.Nhảy xa : Ôn hoàn thiện các giai đoạn kĩ thuật nhảy xa kiểu “ngồi”.
2: TTTC luyện tập nâng cao kỹ thuật nhảy giây.
- 2 tay câm 2 đâu giây chao 2 bên người thành vòng số 8 năm lần.
- Nhảy bằng 2 chân không có bước đệm.
- Nhảy bằng 2 chân có bước đệm.
- Nhảy bằng 1 chân không có bước đệm
- Nhảy bằng 1 chân có bước đệm.
- Nhảy bằng 2 chân luân phiên.
* Chơi trò chơi: nhảy vào vòng tròn tiếp sức
28-30 phút
LT cho lớp thực hiện gv quan sát và sửa sai nếu có.
ĐHTL
 € €
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 x x x 
 x 
 x 
x
€€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€
Lớp trưởng cho lớp tập luyện
Gv quan sat sữa sai nếu có.
ĐHTL
 €
€€€€€€€€€€€ 
€€€€€€€€€€€ 
€€€€€€€€€€€
Gv phổ biến nội dung và luật của trò chơi hs nghe quan sát và thực hiện .
Gv quan sát và nhắc nhỡ hs thực hiện.
ĐHTL
 €
1
3
2
€€€
€€€
€€€
III-PHẦN KẾT THÚC
Gv cho lớp hồi tĩnh, thả lõng
Gv nhận xét buổi học
Gv dặn dò và cho bài tập về nhà 
4-5 phút
ĐHTL
 €
€€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€
GV HÔ THỂ DỤC ĐỒNG LOẠT HỌC SINH HÔ KHỎE
Tuần :26 Ngày soạn: 20/02/2011
Tiết 52 Ngày lên lớp: 01/03/2011
KIỂM TRA NHẢY XA
A-MỤC ĐÍCH-YÊU CẦU:
1-MỤC ĐÍCH:
- Nhằm đánh giá quá trình tập luyện của các em trong thời gian qua.
2-YÊU CẦU:
-Hs kiểm tra nghiêm túc, có tinh thân quyết tâm đạt thành tích cao
B-THỜI GIAN-ĐỊA ĐIỂM-PHƯƠNG TIỆN
1- Thời gian 45 phút
2- Địa điểm : sân thể dục trường
3- Phương tiện: giáo án, sổ điểm.
C-TIẾN TRÌNH GIẢNG DẠY:
NỘI DUNG
THỜI GIAN
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
I-PHẦN MỞ ĐẦU
1-Gv ổn định tổ chức lớp
2-Gv kiểm tra sĩ số
3-Gv phổ biến nội dung buổi kiểm tra.
* Khởi động:
- Khớp: cổ, vai, khuỷu tay, hông, gối, cổ tay cổ chân.
 - Căng cơ: tay vai, ngực, lườn, vặn mình, lưng bụng, gập thân chéo,ưỡn thân, đá chân, ép ngang-ép dọc.
 - Chạy: bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy gót chạm mong.
8-10 phút
LT tập trung lớp thành 4 hàng ngang, cho lớp điểm số báo cáo.
ĐHTT
 €
€€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€
Từ ĐH tập trung lớp dàn hàng cách nhau 1 sải tay khởi động
ĐHKĐ
 €
€€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€ 
II-PHẦN CƠ BẢN
KIỂM TRA BÀI THỂ DỤC
Nội dung kiểm tra kỹ thuật nhảy xa “kiểu ngồi”và thành tích.
Mỗi hs được nhảy thử 1 lần và chínnh thức 3 lần để tính điểm. nếu ngay lần nhảy đầu tiên hoặc thứ 2 đã đạt điển tối đa, thì không cần nhảy nữa.
kiểm tra chia thành nhiều đợt mỗi đợt kiểm tra từ 3 đến 5 em.
Gv đánh dấu thành tích mốc 2.2m: 2,5m; 2,8m (NỮ) và 2,6m: 2.9m: 3,2m: (NAM) 
CÁCH CHO ĐIỂM
ĐIỂM 9-10: đúng kỹ thuật cả 4 giai đoạn thành tích đạt 2,8m (Nữ) và 3,2m (Nam) trở lên.
ĐIỂM 7-8: đúng kỹ thuật chạy đà,giậm nhảy, trên không, kỹ thuật tiếp đát có sai sót thành tích đạt 2,5 đến dưới 2.8m( Nữ) và 2,9m đến dưới 3,2m ( Nam)
ĐIỂM 5-6: kỹ thuật giai đoạn trên không cơ bản đúng. Có sai sót nhiều trong các giai đoạn kỹ thuật còn lại . thành tích đạt dưới 2,2m đến dưới 2,5m (Nữ) và 2,6 đến dưới 2.9m (Nam)
ĐIỂM 3-4: không hình thành được kĩ thuật giai đoạn trên không thành tích dưới 2,2m (Nữ)và 2,6( Nam)
28-30 phút
Gv phổ biến và dặn dò trước lúc kiểm tra
 €
€€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€
ĐHKT
 x x x x x x x
 x x x x x x x
€€€
€€€
€€€
III-PHẦN KẾT THÚC
Gv cho lớp hồi tĩnh, thả lõng
Gv nhận xét buổi kiểm tra
Gv đọc điểm và dặn dò cho bài tập về nhà 
4-5 phút
ĐHTL
 €
€€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€
GV HÔ THỂ DỤC ĐỒNG LOẠT HỌC SINH HÔ KHỎE
Tuần :27 Ngày soạn: 06/03/2011
Tiết 53 Ngày lên lớp: 08/03/2011
NHẢY CAO – TTTC- CHẠY BỀN
A-MỤC ĐÍCH-YÊU CẦU:
1-MỤC ĐÍCH:
- Nhảy cao : Ôn một số động tác bổ trợ nhảy cao .
 + Chạy đà chính diện nhảy co chân qua xà
 + Chạy đà chính diện đá chân duỗi thẳng qua xà.
- TTTC : - Luyện tập nâng cao kỹ thuật nhảy giây.
- chạy bền: Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên
2-YÊU CẦU:
- Lớp thực hiện động tác tương đối tốt.
- Lớp tập luyện nghiêm túc, không đùa giởn, tích cực tập luyện, có ý thức tự giác và tính kỷ luật cao. 
- Biết vận dụng các kỷ năng đã học vào các họat động chung ở trường, ngoài nhà trường.
B-THỜI GIAN-ĐỊA ĐIỂM-PHƯƠNG TIỆN
1- Thời gian 45 phút
2- Địa điểm : sân thể dục trường
3- Phương tiện: giáo án, còi, giây nhảy.
C-TIẾN TRÌNH GIẢNG DẠY:
NỘI DUNG
THỜI GIAN
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
I-PHẦN MỞ ĐẦU
1-Gv ổn định tổ chức lớp
2-Gv kiểm tra sĩ số
3-Gv phổ biến nội dung bài học.
* Khởi động:
- Khớp: cổ, vai, khuỷu tay, hông, gối, cổ tay cổ chân.
 - Căng cơ: tay vai, ngực, lườn, vặn mình, lưng bụng, gập thân chéo,ưỡn thân, đá chân, ép ngang-ép dọc.
 - Chạy: bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy gót chạm mông.
8-10 phút
LT tập trung lớp thành 4 hàng ngang, cho lớp điểm số báo cáo.
ĐHTT
 €
€€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€
Từ ĐH tập trung lớp dàn hàng cách nhau 1 sải tay khởi động
ĐHKĐ
 €
€€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€ 
II-PHẦN CƠ BẢN
1: nhảy cao.
- chạy đà chính diện nhảy co chân qua xà.
- chạy đà chính diện đá chân lăng qua xà.
2: TTTC luyện tập nâng cao kỹ thuật nhảy giây.
- 2 tay câm 2 đâu giây chao 2 bên người thành vòng số 8 năm lần.
- Nhảy bằng 2 chân không có bước đệm.
- Nhảy bằng 2 chân có bước đệm.
- Nhảy bằng 1 chân không có bước đệm
- Nhảy bằng 1 chân có bước đệm.
- Nhảy bằng 2 chân luân phiên.
3- chạy bền: luyện tập chạy bền trên địa hìn tự nhiên.
Nam chạy 8 vòng sân.
Nữ chạy 5 vòng sân
28-30 phút
LT cho lớp thực hiện gv quan sát và sửa sai nếu có.
ĐHTL
 € €
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 x x x 
 x 
 x 
x
€€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€
Lớp trưởng cho lớp tập luyện
Gv quan sat sữa sai nếu có.
ĐHTL
 €
€€€€€€€€€€€ 
€€€€€€€€€€€ 
€€€€€€€€€€€
ĐHTL chạy bền
 GV
III-PHẦN KẾT THÚC
Gv cho lớp hồi tĩnh, thả lõng
Gv nhận xét buổi học
Gv dặn dò và cho bài tập về nhà 
4-5 phút
ĐHTL
 €
€€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€
GV HÔ THỂ DỤC ĐỒNG LOẠT HỌC SINH HÔ KHỎE
Tuần :27 Ngày soạn: 06/03/2011
Tiết 54 Ngày lên lớp: 08/03/2011
NHẢY CAO – THỂ THAO TỰ CHỌN
A-MỤC ĐÍCH-YÊU CẦU:
1-MỤC ĐÍCH:
- Nhảy cao : Ôn một số động tác bổ trợ nhảy cao .
 + Chạy đà chính diện nhảy co chân qua xà
 + Chạy đà chính diện đá chân duỗi thẳng qua xà.
- TTTC : - Luyện tập nâng cao kỹ thuật nhảy giây.
2-YÊU CẦU:
- Lớp thực hiện động tác tương đối tốt.
- Lớp tập luyện nghiêm túc, không đùa giởn, tích cực tập luyện, có ý thức tự giác và tính kỷ luật cao. 
- Biết vận dụng các kỷ năng đã học vào các họat động chung ở trường, ngoài nhà trường.
B-THỜI GIAN-ĐỊA ĐIỂM-PHƯƠNG TIỆN
1- Thời gian 45 phút
2- Địa điểm : sân thể dục trường
3- Phương tiện: giáo án, còi, giây nhảy.
C-TIẾN TRÌNH GIẢNG DẠY:
NỘI DUNG
THỜI GIAN
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
I-PHẦN MỞ ĐẦU
1-Gv ổn định tổ chức lớp
2-Gv kiểm tra sĩ số
3-Gv phổ biến nội dung bài học.
* Khởi động:
- Khớp: cổ, vai, khuỷu tay, hông, gối, cổ tay cổ chân.
 - Căng cơ: tay vai, ngực, lườn, vặn mình, lưng bụng, gập thân chéo,ưỡn thân, đá chân, ép ngang-ép dọc.
 - Chạy: bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy gót chạm mông.
8-10 phút
LT tập trung lớp thành 4 hàng ngang, cho lớp điểm số báo cáo.
ĐHTT
 €
€€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€
Từ ĐH tập trung lớp dàn hàng cách nhau 1 sải tay khởi động
ĐHKĐ
 €
€€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€ 
II-PHẦN CƠ BẢN
1: nhảy cao.
- chạy đà chính diện nhảy co chân qua xà.
- chạy đà chính diện đá chân lăng qua xà.
2: TTTC luyện tập nâng cao kỹ thuật nhảy giây.
- 2 tay câm 2 đâu giây chao 2 bên người thành vòng số 8 năm lần.
- Nhảy bằng 2 chân không có bước đệm.
- Nhảy bằng 2 chân có bước đệm.
- Nhảy bằng 1 chân không có bước đệm
- Nhảy bằng 1 chân có bước đệm.
- Nhảy bằng 2 chân luân phiên.
28-30 phút
LT cho lớp thực hiện gv quan sát và sửa sai nếu có.
ĐHTL
 € €
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 x x x 
 x 
 x 
x
€€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€
Lớp trưởng cho lớp tập luyện
Gv quan sat sữa sai nếu có.
ĐHTL
 €
€€€€€€€€€€€ 
€€€€€€€€€€€ 
€€€€€€€€€€€
III-PHẦN KẾT THÚC
Gv cho lớp hồi tĩnh, thả lõng
Gv nhận xét buổi học
Gv dặn dò và cho bài tập về nhà 
4-5 phút
ĐHTL
 €
€€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€
GV HÔ THỂ DỤC ĐỒNG LOẠT HỌC SINH HÔ KHỎE
Tuần :28 Ngày soạn: 14/03/2011
Tiết :55 Ngày lên lớp: 15/03/2011
NHẢY CAO – THỂ THAO TỰ CHỌN
A-MỤC ĐÍCH-YÊU CẦU:
1-MỤC ĐÍCH:
- Nhảy cao : * Học kỹ thuật chạy đà ( xác định điểm giậm nhảy, hướng chạy đà, cách đo đà, chạy đà và điều chỉnh đà)
- TTTC : - Luyện tập nâng cao kỹ thuật nhảy giây.
2-YÊU CẦU:
- Lớp thực hiện động tác tương đối tốt.
- Lớp tập luyện nghiêm túc, không đùa giởn, tích cực tập luyện, có ý thức tự giác và tính kỷ luật cao. 
- Biết vận dụng các kỷ năng đã học vào các họat động chung ở trường, ngoài nhà trường.
B-THỜI GIAN-ĐỊA ĐIỂM-PHƯƠNG TIỆN
1- Thời gian 45 phút
2- Địa điểm : sân thể dục trường
3- Phương tiện: giáo án, còi, giây nhảy.
C-TIẾN TRÌNH GIẢNG DẠY:
NỘI DUNG
THỜI GIAN
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
I-PHẦN MỞ ĐẦU
1-Gv ổn định tổ chức lớp
2-Gv kiểm tra sĩ số
3-Gv phổ biến nội dung bài học.
* Khởi động:
- Khớp: cổ, vai, khuỷu tay, hông, gối, cổ tay cổ chân.
 - Căng cơ: tay vai, ngực, lườn, vặn mình, lưng bụng, gập thân chéo,ưỡn thân, đá chân, ép ngang-ép dọc.
 - Chạy: bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy gót chạm mông.
8-10 phút
LT tập trung lớp thành 4 hàng ngang, cho lớp điểm số báo cáo.
ĐHTT
 €
€€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€
Từ ĐH tập trung lớp dàn hàng cách nhau 1 sải tay khởi động
ĐHKĐ
 €
€€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€ 
II-PHẦN CƠ BẢN
1: - Nhảy cao : * Học kỹ thuật chạy đà 
( xác định điểm giậm nhảy, hướng chạy đà, cách đo đà, chạy đà và điều chỉnh đà)
-Xác định điểm giậm nhảy và hướng giậm nhảy. 
Có nhiều cách xác định giậm nhảy và góc độ giậm nhảy.
Có thể kẻ sẵn ô giậm nhảy và hướng chạy đà chung cho HS cả lớp chạy đà rồi điều chỉnh dần đỉểm giậm nhảy của tùng người cho hợp lý.
- Cách đo và điều chỉnh đà.
Sau khi đẵ xác định được điểm giậm nhảy và hướng chạy đà, có thể tiến hành đo đà từ điểm giậm nhảy ngược lại và hướng chạy đà mỗi bước đà bằng 2 bước đi bình thường thông thường chạy đà theo các bước lẽ 3-5-7-9-11 bước.
Do đó trước khi giậm nhảy phải đặt chân giậm nhảy phía sau nếu sau chạy đà bàn chân giậm nhảy đặt đúng điểm giậm nhảy là được. nếu bàn chân giậm nhảy dặt ở vị trí xa quá hoặc gần xà quá so với điểm giậm nhảy thì điều chỉnh đường chạy đà ngắn lại hoặc xa ra một khoảng tương đương.
2: TTTC luyện tập nâng cao kỹ thuật nhảy giây.
- 2 tay câm 2 đâu giây chao 2 bên người thành vòng số 8 năm lần.
- Nhảy bằng 2 chân không có bước đệm.
- Nhảy bằng 2 chân có bước đệm.
- Nhảy bằng 1 chân không có bước đệm
- Nhảy bằng 1 chân có bước đệm.
- Nhảy bằng 2 chân luân phiên.
28-30 phút
Gv làm mẫu và phân tích động tác Hs quan sát sau đó cùng thực hiện .
ĐHTL
 €
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 x x x 
 x 
 x 
x
Gv quan sát sữa sai nếu có.
Lớp trưởng cho lớp tập luyện
Gv quan sat sữa sai nếu có.
ĐHTL
 €
€€€€€€€€€€€ 
€€€€€€€€€€€ 
€€€€€€€€€€€
III-PHẦN KẾT THÚC
Gv cho lớp hồi tĩnh, thả lõng
Gv nhận xét buổi học
Gv dặn dò và cho bài tập về nhà 
4-5 phút
ĐHTL
 €
€€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€
GV HÔ THỂ DỤC ĐỒNG LOẠT HỌC SINH HÔ KHỎE
Tuần :28 Ngày soạn: 14/03/2011
Tiết :55 Ngày lên lớp: 15/03/2011
NHẢY CAO – THỂ THAO TỰ CHỌN
A-MỤC ĐÍCH-YÊU CẦU:
1-MỤC ĐÍCH:
- Nhảy

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_lop_8_chuan_KTKN_moi.doc