Giáo án Thể dục 8 - Trường THCS Trực Thắng

I . mục tiêu

 1 . Kiến thức:

 - Biết khái niệm , phân loại sức nhanh.

 2.Kĩ năng: Phân biệt được một số hình thức biểu hiện về sức nhanh.

 3. Thái độ:

 - Học sinh nghiêm túc thực hiện tốt những yêu cầu do giáo viên đề ra.

II . địa điểm và thiết bị dậy học

-.Địa điểm:Tại lớp học

. iii. hoạt động của giáo viên và học sinh:

 

doc 174 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 13/04/2017 Lượt xem 330Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Thể dục 8 - Trường THCS Trực Thắng", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 về đớch và đỏnh đớch.
2. Kĩ năng: thực hiện cơ bản đỳng 4 giai đoạn kĩ thuật chạy ngắn : xuất phỏt - chạy lao - chạy giữa quóng - về đớch và đỏnh đớch.
3. Giỏo dục: í thức tổ chức kỉ luật , tớnh tự giỏc và sỏng tạocủa HS.
 II/ Địa điểm - Phương tiện: 
 1/ Địa điểm: - Sõn trường 
 2/ Phương tiện: Bàn đạp, đường chạy, dõy đớch, cũi, thang điểm.
III/ Tiến trỡnh lờn lớp:
PHẦN và NỘI DUNG
LVĐ
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
A/ Phần mở đầu :
1. Nhận lớp: - Ổn định tổ chức lớp
 - CSL bỏo cỏo sĩ số.
 - GV phổ biến nd - y/c k. tra
2. Khởi động : (KĐC – KĐCM)
+ KĐC : - Xoay cỏc khớp cổ tay, cổ chõn, khớp gối, khớp hụng, khớp bó vai
+ KĐCM : - Chạy bước nhỏ, nõng cao đựi, chạy gút chạm mụng, chay đạp sau; ẫp ngang, ộp dọc
B/ Phần cơ bản :
2/ Chạy ngắn: * Kiểm tra học kỡ I.
- kiểm tra kĩ thuật và thành tớch chạy 60m (trọng tõm cỏc giai đoạn: Kĩ thuật xuất phỏt thấp – chạy lao – chạy giữa quóng – về đớch và đỏnh dõy đớch)
ỉ GV cho cả lớp thực hiện lại 4 giai đoạn 1 – 2 lần, sau đú kiểm tra
* Biểu điểm: 
- Điểm 9 – 10: Thực hiện đỳng 4 giai đoạn kĩ thuật và thành tớch đạt 9,8s (nam), 11s (nữ).
- Điểm 7 – 8: Cú một vài sai sút nhỏ về kĩ thuật, thành tớch đạt 9,9s – 10,5s (nam), 11,1s – 11,6s (nữ).
- Điểm 5 – 6: Thực hiện sai một trong ba giai đoạn kĩ thuật và thành tớch trờn 10,5s (nam), 11,6s (nữ).
- Điểm 3 – 4: Thực hiện sai hai giai đoạn kĩ thuật, khụng tớnh thành tớch.
- Điểm 1 – 2: Thực hiện sai cả ba giai đoạn kĩ thuật
C/ Phần kết thỳc :
1. Thả lỏng : 
- thả lỏng cỏc khớp, cơ, tay – chõn, động tỏc điều hoà
2. GV nhận xột tiết kiểm tra – Cụng bố điểm – dặn dũ HS.
 - Về nhà ụn tập chuẩn bị kiểm tra tiờu chuẩn RLTT
6-8p
1-2p
1l
5-6p
2lx8n
30-32p
4-5p
2-3p
2lx8n
1-2p
1l
- CSL bỏo cỏo sĩ số.
- GV phổ biến nội dung yờu cầu bài học.
- HS khởi động chung và khởi động chuyờn mụn.
- HS thực hiện 4 giai đoạn của kĩ thuật chạy ngắn chạy ngắn xuất phỏt thấp – chạy lao – chạy giữa quóng – về đớch. 
- Kiểm tra thành nhiều đợt, mỗi đợt 4 HS Mỗi HS được kiểm tra 1 lần. Trường hợp đặc biệt mới kiểm tra lại lần 2. Khi kiểm tra lại lần 2, khụng được điểm tối đa quỏ 8.
- Những HS đến lượt kiểm tra đứng ở vạch chuẩn bị, khi cú lệnh của GV mới tiến vào vạch xuất phỏt và thực hiện kĩ thuật động tỏc.
- Điểm kiểm tra cho theo mức độ thực động tỏc kĩ thuật và thành tớch đạt được của từng HS.
 ‚‚‚‚‚‚‚
 ‚‚‚‚‚‚‚
 ‚‚‚‚‚‚‚
 ‚‚‚‚‚‚‚
 GV€ủ
 (ĐH K.Tra chạy ngắn)
- HS thả lỏng cỏc khớp, cơ, tay, chõn, toàn thõn
- HS chỳ ý, lắng nghe GV nhận xột, dặn dũ
 IV rút kinh nghiệm
Tuần :19 Ngày soạn: 22 /12/2013
	 Ngày dạy: 30 /12/2013
Kiểm tra tiêu chuẩn RLTT
(không lấy điểm vào tổng kết môn, kiểm tra để đánh giá thể lực học sinh)
I/ Mục tiờu :
1.Kiến thức: Biết tờn và cỏch thực hiện 4 giai đoạn kĩ thuật chạy ngắn : xuất phỏt - chạy lao - chạy giữa quóng - về đớch và đỏnh đớch.
2. Kĩ năng: thực hiện cơ bản đỳng 4 giai đoạn kĩ thuật chạy ngắn : xuất phỏt - chạy lao - chạy giữa quóng - về đớch và đỏnh đớch.
3. Giỏo dục: í thức tổ chức kỉ luật, tớnh tự giỏc và sỏng tạo của HS
 II/ Địa điểm - Phương tiện: 
 1/ Địa điểm: - Sõn trường 
 2/ Phương tiện: Sõn bói sạch sẽ, đường chạy, dõy đớch, cũi.
III/ Tiến trỡnh lờn lớp:
PHẦN và NỘI DUNG
LVĐ
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
A/ Phần mở đầu :
 1. Nhận lớp: - Ổn định tổ chức lớp.
 - CSL bỏo cỏo sĩ số.
 - GV phổ biến nd - y/c bài học.
 2. Khởi động : (KĐC – KĐCM)
- KĐC : - Xoay cỏc khớp cổ tay, cổ chõn, khớp gối, khớp hụng, khớp bó vai
- KĐCM : - Chạy bước nhỏ, nõng cao đựi, chạy gút chạm mụng, chay đạp sau; ẫp ngang, ộp dọc
B/ Phần cơ bản :
 1. Chạy ngắn: 
 * ễn lại 4 giai đoạn kĩ thuật chạy cự ly ngắn, để chuẩn bị kiểm tra.
2. trũ chơi: chạy tiếp sức
C/ Phần kết thỳc :
1. Thả lỏng : 
- Thả lỏng cỏc khớp, cơ, tay – chõn, động tỏc điều hoà
2. GV nhận xột– dặn dũ HS
- Về nhà ụn lại XP thấp – chạy lao – chạy giữa quóng – chạy về đớch để chuẩn bị kiểm tra
6-8p
1-2p
1l
5-6p
2lx8n
30-32p
4-5p
2-3p
2lx8n
1-2p
1l
- Lớp trưởng bỏo cỏo sĩ số.
- GV quan sỏt hướng dẫn.
- HS khởi động chung và khởi động chuyờn mụn.
- GV nhắc lại động tỏc kĩ thuật, sau đú cho HS thực hiện xuất phỏt thấp chạy 60m (nam chạy với nam, nữ chạy với nữ).
- HS chỳ ý lắng nghe và quan sỏt.
- HS thực hiện 4 giai đoạn kĩ thuật chạy ngắn 60m; Xuất phỏt thấp – Chạy lao – Chạy giữa quóng – Chạy về đớch và đỏnh dõy đớch. 
- GV quan sỏt, hướng dẫn và sửa sai cho tựng hs 
CSL€ủ (ĐHTL
GV nhắc lại cỏc chơi và luật chơi cho hs nắm được.
Hs chỳ ý lắng nghe và chơi tớch cực.trong khi chơi phải đoàn kết và an toàn.
- HS thả lỏng cỏc khớp, cơ, tay, chõn, toàn thõn
CSL€ủ (ĐHTLỏng)
- HS chỳ ý, lắng nghe GV nhận xột, dặn dũ.
 IV rút kinh nghiệm
Tuần :19 Ngày soạn: 22/12/2013
 Ngày dạy: 01/01/2014
Kiểm tra tiêu chuẩn RLTT
(không lấy điểm vào tổng kết môn, kiểm tra để đánh giá thể lực học sinh)
 I/ Mục tiờu :
1.Kiến thức: Biết tờn và cỏch thực hiện 4 giai đoạn kĩ thuật chạy ngắn : xuất phỏt - chạy lao - chạy giữa quóng - về đớch và đỏnh đớch.
2. Kĩ năng: thực hiện cơ bản đỳng 4 giai đoạn kĩ thuật chạy ngắn : xuất phỏt - chạy lao - chạy giữa quóng - về đớch và đỏnh đớch.
3. Giỏo dục: í thức tổ chức kỉ luật , tớnh tự giỏc và sỏng tạo của HS.
 II/ Địa điểm - Phương tiện: 
 1/ Địa điểm: - Sõn trường 
 2/ Phương tiện: Sõn bói sạch sẽ, đường chạy,dõy đớch, cũi.
III/ Tiến trỡnh lờn lớp:
PHẦN và NỘI DUNG
LVĐ
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
A/ Phần mở đầu :
 1. Nhận lớp: - Ổn định tổ chức lớp.
 - CSL bỏo cỏo sĩ số.
 - GV phổ biến nd - y/c bài học.
 2. Khởi động : (KĐC – KĐCM)
+ KĐC : - Xoay cỏc khớp cổ tay, cổ chõn, khớp gối, khớp hụng, khớp bó vai
+ KĐCM : - Chạy bước nhỏ, nõng cao đựi, chạy gút chạm mụng, chay đạp sau; ẫp ngang, ộp dọc
B/ Phần cơ bản :
 1. Chạy ngắn: 
 * ễn lại 4 giai đoạn kĩ thuật chạy cự ly ngắn, để chuẩn bị kiểm tra.
2. trũ chơi: chạy tiếp sức
C/ Phần kết thỳc :
1. Thả lỏng : 
+ thả lỏng cỏc khớp, cơ, tay – chõn, động tỏc điều hoà
2. GV nhận xột– dặn dũ HS:
 + Về nhà ụn lại XP thấp – chạy lao – chạy giữa quóng – chạy về đớch để chuẩn bị kiểm tra
6-8p
1-2p
1l
5-6p
2lx8n
30-32p
4-5p
2-3p
2lx8n
1-2p
1l
- Lớp trưởng bỏo cỏo sĩ số.
- GV quan sỏt hướng dẫn.
- HS khởi động chung và khởi động chuyờn mụn.
+ GV nhắc lại động tỏc kĩ thuật, sau đú cho HS thực hiện xuất phỏt thấp chạy 60m (nam chạy với nam, nữ chạy với nữ).
+ HS chỳ ý lắng nghe và quan sỏt.
+ HS thực hiện 4 giai đoạn kĩ thuật chạy ngắn 60m; Xuất phỏt thấp – Chạy lao – Chạy giữa quóng – Chạy về đớch và đỏnh dõy đớch. 
- GV quan sỏt, hướng dẫn và sửa sai cho tựng hs 
 CSL€ủ (ĐHTL
GV nhắc lại cỏc chơi và luật chơi cho hs nắm được.
Hs chỳ ý lắng nghe và chơi tớch cực.trong khi chơi phải đoàn kết và an toàn.
- HS thả lỏng cỏc khớp, cơ, tay, chõn, toàn thõn
CSL€ủ (ĐHTLỏng)
- HS chỳ ý, lắng nghe GV nhận xột, dặn dũ.
 IV rút kinh nghiệm
Tuần: 20 Ngày soạn:22/12/2013
Tiết :37 Ngày dạy: 31/12/2013
Nhảy xa - Ném bóng.
I. Mục tiêu:
 1 . Kiến thức:
- Nhảy xa: Ôn một số động tác bổ trợ (nhảy xa) đã học ở lớp 6, 7 (do GV chọn) 
- TTTC: Thực hiện theo kế hoạch dạy học của GV
 2.Kĩ năng: 
Yêu cầu học sinh nắm được khái niệm nhảy xa và thực hiện tương đối chính xác các động tác bổ trợ. 
Yêu cầu học sinh biết cà thực hiện tương đối chính xác.
 3. Thái độ: 
 - Học sinh nghiêm túc thực hiện tốt những yêu cầu do giáo viên đề ra.
II. Địa điểm - phương tiện: 
- 10 quả bóng ném, hố cát nhảy xa, cuốc. 
III. Quá trình lên lớp:
NộI DUNG
Định lượng
PHƯƠNG PHáP Tổ CHứC
A. Phần mở đầu.
 - GV nhận lớp nhận lớp kiểm tra sĩ số, trang phục, sức khỏe
- Phổ biến nội dung và yêu cầu giờ học.
B. Phần cơ bản.
1. Khởi động.
- Tập bài thể dục tay không gồm 7 động tác.
- Xoay kỹ các khớp cổ tay, chân, khớp hông, gối, ép dây chằng trước sau.
- Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, chạy đạp sau di chuyển
2. Nhảy xa: 
+ Khái niệm : Nhảy xa 
+ Một số động tác bổ trợ cho nhảy xa:
- Bật xa.
- Đứng tại chỗ,chân trước chân sau, giậm nhảy bằng một chân vào hố cát
- Chạy đà 3 bước nhảy vào hố cát
- Chạy bước bộ trên không
3. Ném bóng: 
* Khái niệm ném bóng. 
+ Một số động tác bổ trợ:
- Tung bóng qua kheo chân
- Tung bóng qua vai
- Ngồi xổm tung và bắt bóng
+ Luyện tập dà 2 bước chéo:
- TTCB: Cầm bóng bằng tay thuận, chân bên tay cầm bóng để sau, trọng tâm dồn vào chân trước sau dó thực hiện bước 1 bước chân sau lên phối hợp với tay từ trên ra trước sau đó bước tiếp một bước lúc này tay di chuyển xuống dưới ra sau về tư thế ra sức cuối cùng tạo thành dà 2 bước.
C. Phần kết thúc.
- Thả lỏng.
- Nhận xét kết quả giờ học.
- Giao bài tập về nhà.
Rút kinh nghiệm sau giờ dạy.
2’
38’
2L x 8N
2L
3l
2l
2l
3l
3l
3l
4l
5’
- Cán sự lớp tập trung báo cáo sĩ số, sức khoẻ, đồng phục cho GV.
Đội hình nhận lớp
* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *
 5m
 GV 
- Lớp trưởng cho lớp khởi động
 ĐHKĐ
* * * * *
 * * * * *
* * * * *
 * * * * *
5m
GV
- Tập hợp thành 3 hàng dọc mặt hướng quay vào hố cát lần lượt từng đôi một bật xa vào đệm.
ĐHTL
Hố cát
	* *
 x	x
	x	x
	x	x
	x	x
Giáo viên làm mẫu phân tích sau đó cho học sinh tập luyện theo tín hiệu của giáo viên
- Yêu cầu thả lỏng tích cực.
ĐHXL
* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *
5m
GV
 IV rút kinh nghiệm
Tuần: 20 Ngày soạn:22/12/2013
Tiết :38 Ngày dạy: 07/01/2014
Nhảy xa - Ném bóng.
I. Mục tiêu:
 1. Kiến thức:
 - Nhảy xa: Ôn một số động tác bổ trợ, trò chơi “Lò cò tiếp sức” hoặc do GV chọn; Giới thiệu kĩ thuật chạy đà, tập chạy đà (cách đo đà, điều chỉnh đà, chạy đà 3 - 5 bước vào ván giậm nhảy)
- TTTC: Thực hiện theo kế hoạch dạy học của GV
 2.Kĩ năng: 
- Yêu cầu học sinh biết được cách do đà, điều chỉnh đà và thực hiện được chạy đà 3 - 5 bước vào ván giậm nhảy.
- Yêu cầu học sinh biết cà thực hiện tương đối chính xác.
 3. Thái độ: 
 - Học sinh nghiêm túc thực hiện tốt những yêu cầu do giáo viên đề ra.
II. Địa điểm - phương tiện: 
- 10 quả bóng ném, hố cát nhảy xa, cuốc. 
III. Quá trình lên lớp:
NộI DUNG
Định lượng
PHƯƠNG PHáP Tổ CHứC
A. Phần mở đầu.
 - GV nhận lớp nhận lớp kiểm tra sĩ số, trang phục, sức khỏe
- Phổ biến nội dung và yêu cầu giờ học.
II. Phần cơ bản.
1. Khởi động.
- Tập bài thể dục tay không gồm 7 động tác.
- Xoay kỹ các khớp cổ tay, chân, khớp hông, gối, ép dây chằng trước sau.
- Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, chạy đạp sau di chuyển
2. Nhảy xa: 
* Kỹ thuật nhảy xa kiểu ngồi được chia làm 4 giai đoạn: Chạy đà - giậm nhảy - trên không - tiếp đất.
+ Kỹ thuật chạy đà: Nhằm tạo ra một tốc độ cao phối hợp với giậm nhảy để bật người bay lên không về trước. Do vậy, tốc độ chạy đà càng nhanh giậm nhảy càng mạnh thì thành tích càng cao.
+ Luyện tập chạy đà: Cách đo đà 2 bước đi thường bằng 1 bước chạy đà, đo đà từ ván giậm nhảy đi ngược lại với đường chạy bước đà chẵn chân giậm để trước bước đà lẻ chân giậm để sau.
3. Ném bóng: Kái niệm: Giới thiệu kỹ thuật chạy đà.
+ Một số động tác bổ trợ:
- Tung bóng qua kheo chân
- Tung bóng qua vai
- Ngồi xổm tung và bắt bóng
+ Luyện tập chạy đà:
- Đi hoặc chạy chậm sau đó thực hiện các bước đà cuối.
III. Phần kết thúc.
- Thả lỏng.
- Nhận xét kết quả giờ học.
- Giao bài tập về nhà.
Rút kinh nghiệm sau giờ dạy.
2’
38’
mỗi đ/t 2Lx8N
2L
4L
2L
2L
2L
3L
5’
- Cán sự lớp tập trung báo cáo sĩ số, sức khoẻ, đồng phục cho GV.
Đội hình nhận lớp
* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *
 5m
 GV 
- Lớp trưởng cho lớp khởi động.
 ĐHKĐ
* * * * *
 * * * * *
* * * * *
 * * * * *
5m
GV
- Tập hợp thành 3 hàng dọc mặt hướng quay vào hố cát lần lượt từng đôi một đo đà và chạy để xác định chân giậm nhảy yêu cầu học sinh chạy qua hố cát sao cho chân giậm nhảy rơi vào ván giậm nhảy.
ĐHTL
Hố cát
Ván giậm nhảy
 x	x
	x	x
	x	x
	x	x
Giáo viên làm mẫu phân tích sau đó cho học sinh tập luyện theo tín hiệu của giáo viên.
- Yêu cầu thả lỏng tích cực.
- Giáo viên nhận xét giờ học.
ĐHXL
* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *
(X)
 IV rút kinh nghiệm
Tuần: 21 Ngày soạn:29/12/2013
Tiết :39 Ngày dạy: 08/01/2014
Nhảy xa - Ném bóng.
I. Mục tiêu:
 1. Kiến thức:
- Nhảy xa: Ôn một số động tác bổ trợ, trò chơi “Lò cò tiếp sức” hoặc do GV chọn; Giới thiệu kĩ thuật giậm nhảy (đi hoặc chạy đà 3 – 5 - 7 bước giậm nhảy) 
- TTTC: Thực hiện theo kế hoạch dạy học của GV
 2.Kĩ năng: 
- Yêu cầu học sinh biết được cách giâm nhaỷ, điều chỉnh đà và thực hiện được chạy đà 3 - 5 - 7 bước vào ván giậm nhảy.
- Yêu cầu học sinh biết cà thực hiện tương đối chính xác.
 3. Thái độ: 
 - Học sinh nghiêm túc thực hiện tốt những yêu cầu do giáo viên đề ra.
II. Địa điểm - phương tiện: 
- 10 quả bóng ném, hố cát nhảy xa, cuốc. 
III. Quá trình lên lớp:
NộI DUNG
Định lượng
PHƯƠNG PHáP Tổ CHứC
I. Phần mở đầu.
 - GV nhận lớp nhận lớp kiểm tra sĩ số, trang phục, sức khỏe hoc sinh.
- Phổ biến nội dung và yêu cầu baì học.
II. Phần cơ bản.
1. Khởi động.
- Tập bài thể dục tay không gồm 7 động tác.
- Xoay kỹ các khớp cổ tay, chân, khớp hông, gối, ép dây chằng trước sau.
- Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, chạy đạp sau di chuyển
2. Nhảy xa: 
* Kỹ thuật nhảy xa kiểu ngồi được chia làm 4 giai đoạn: Chạy đà - giậm nhảy - trên không - tiếp đất.
+ Kỹ thuật giâm nhaỷ: Sau khi đặt chân vaò ván luc naỳ chân giậm hơi khuỵu gôí một chút sau đo rất nhanh dùng sức mạnh đuì, căng chân, bàn chân giậm mạnh, nhanh lên ván, khi giâm nhảy phối hợp với đánh tay va đưa chân lăng ra trước- lên cao, đồng thời phaỉ gĩư cho cơ thể được thăng bằng
+ Luyện tập chạy đà: Chạy đà 3 - 5 - 7 bước giậm nhảy. 
3. Ném bóng:
- Giới thiệu kỹ thuật RSCC.
- Luyện tập 2 bước cheó, 4 bước chéo và ra sức cuối cung.
+ Luyện tập chạy đà:
- Đi hoặc chạy chậm sau đó thực hiện các bước đà cuối.
III. Phần kết thúc.
- Thả lỏng.
- Nhận xét kết quả giờ học.
- Giao bài tập về nhà.
Rút kinh nghiệm sau giờ dạy.
- Trong tập luyện ném bóng học sinh khi xoay vai về hướng ném để thân trên ngả về trước, thân người không tạo hình cánh cung.
2’
38’
mỗi đ/t 2Lx8N
2L
4L
4L
4L
- Cán sự lớp tập trung báo cáo sĩ số, sức khoẻ, đồng phục cho GV.
Đội hình nhận lớp
* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *
 5m
 GV 
- Lớp trưởng cho lớp khởi động. 
ĐHKĐ
* * * * *
 * * * * *
* * * * *
 * * * * *
5m
(GV)
- Tập hợp thành 3 hàng dọc mặt hướng quay vào hố cát lần lượt từng đôi một đo đà và chạy để xác định chân giậm nhảy yêu cầu học sinh chạy qua hố cát sao cho chân giậm. - Nhảy rơi vào ván giậm nhảy.
ĐHTL
Hố cát
t
ván giậm nhảy
 x	x
	x	x
	x	x
	x	x
Giáo viên làm mẫu phân tích sau đó cho học sinh tập luyện theo tín hiệu của giáo viên
- Yêu cầu thả lỏng tích cực.
- Cán sự lớp tập trung lớp thành 4 hàng ngang để GV nhận xét giờ học
ĐHXL
* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *
 5m
GV
 IV rút kinh nghiệm
Tuần: 21 Ngày soạn:29/12/2013
Tiết :40 Ngày dạy: 14/01/2014
Nhảy xa - Ném bóng – Chạy bền
I. Mục tiêu:
 1. Kiến thức:
- Nhảy xa: Ôn một số động tác bổ trợ, trò chơi “Lò cò tiếp sức” hoặc do GV chọn, Chạy đà 5 - 7 bước giậm nhảy bước bộ trên không
- TTTC: Thực hiện theo kế hoạch dạy học của GV
- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên
 2.Kĩ năng: 
- Yêu cầu học sinh biết phôí hợp chạy đà và giậm nhảy .
- Yêu cầu học sinh biết cà thực hiện tương đối chính xác.
 3. Thái độ: 
 - Học sinh nghiêm túc thực hiện tốt những yêu cầu do giáo viên đề ra.
II. Địa điểm - phương tiện: 
- 10 quả bóng ném, hố cát nhảy xa, cuốc. 
III. Quá trình lên lớp:
NộI DUNG
Định lượng
PHƯƠNG PHáP Tổ CHứC
I. Phần mở đầu.
- GV nhận lớp nhận lớp kiểm tra sĩ số, trang phục, sức khỏe hoc sinh
- Phổ biến nội dung và yêu cầu baì học.
II. Phần cơ bản.
1. Khởi động.
- Tập bài thể dục tay không gồm 7 động tác.
- Xoay kỹ các khớp cổ tay, chân, khớp hông, gối, ép dây chằng trước sau.
- Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, chạy đạp sau di chuyển
2. Nhảy xa: 
Ôn: - Chạy đà 5 - 7 bước giậm nhảy bật cao rơi xuống cát bằng 2 chân.
- Đà 5 - 7 bước giậm nhảy bước bộ trên không
- Đặt chân vaò ván luc naỳ chân giậm hơi khuỵu gôí một chút sau đo rất nhanh dùng sức mạnh đuì, căng chân, bàn chân giậm mạnh, nhanh lên ván, khi giâm nhảy phối hợp với đánh tay va đưa chân lăng ra trước - lên cao, đồng thời phaỉ gĩư cho cơ thể được thăng bằng và sao cho khi tiếp cát bằng 2 chân.
+ Luyện tập chạy đà: Chạy đà 3 - 5- 7 bước giậm nhảy bước bộ trên không
3. Ném bóng:
- Giới thiệu kỹ thuật RSCC.
- Luyện tập 2 bước cheó, 4 bước chéo và ra sức cuối cùng (không bóng).
+ Luyện tập chạy đà:
Đi hoặc chạy chậm sau đó thực hiện các bước đà cuối. 
4. Chạy bền:
III. Phần kết thúc.
- Thả lỏng.
- Nhận xét kết quả giờ học.
- Giao bài tập về nhà.
Rút kinh nghiệm sau giờ dạy.
- Trong tập luyện ném bóng học sinh khi xoay vai về hướng ném để thân trên ngả về trước, thân người không tạo hình cánh cung.
2’
38’
mỗi đ/t 2Lx8N
2L
4L
4L
4L
5’
- Cán sự lớp tập trung báo cáo sĩ số, sức khoẻ, đồng phục cho GV.
ĐHNL
* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *
 5m
 GV 
- Lớp trưởng cho lớp khởi động.
 ĐHKĐ
* * * * *
 * * * * *
* * * * *
 * * * * *
 5m
 GV
- Tập hợp thành 3 hàng dọc mặt hướng quay vào hố cát lần lượt từng đôi một đo đà và chạy sao cho rơi xuống cát băng 2 chân. Khi chạy bước bộ thì rơi xuống cát bằng một chân.
ĐHTL
Hố cát
t
Ván giậm nhảy.
 x	x
	x	x
	x	x
	x	x
Giáo viên làm mẫu phân tích sau đó cho học sinh tập luyện theo tín hiệu của giáo viên.
Chạy trên địa hình tự nhiên
- Yêu cầu thả lỏng tích cực.
ĐHXL
* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *
 5m
GV
 IV rút kinh nghiệm
Tuần: 22 Ngày soạn:05/01/2014
Tiết : 41 Ngày dạy: 15/01/2014
Nhảy xa - Ném bóng.
I. Mục tiêu:
 1. Kiến thức:
- Nhảy xa: Ôn một số động tác bổ trợ, trò chơi “Lò cò tiếp sức” hoặc do GV chọn, Chạy đà 5-7 bước giậm nhảy bước bộ trên không; Học kĩ thuật trên không và tiếp đất (hố cát hoặc đệm)
- TTTC: Thực hiện theo kế hoạch dạy học của GV
 2.Kĩ năng: 
- Yêu cầu học sinh biết phôí hợp chạy đà, giậm nhảy, trên không và tiiếp đất.
- Yêu cầu học sinh biết cà thực hiện tương đối chính xác.
 3. Thái độ: 
 - Học sinh nghiêm túc thực hiện tốt những yêu cầu do giáo viên đề ra.
II. Địa điểm - phương tiện: 
- 10 quả bóng ném, hố cát nhảy xa, cuốc. 
III. Quá trình lên lớp:
III. Tiến trình lên lớp:
NộI DUNG
Định lượng
PHƯƠNG PHáP Tổ CHứC
I. Phần mở đầu.
 - GV nhận lớp nhận lớp kiểm tra sĩ số, trang phục, sức khỏe hoc sinh
- Phổ biến nội dung và yêu cầu baì học.
II. Phần cơ bản.
1. Khởi động.
- Tập bài thể dục tay không gồm 7 động tác.
- Xoay kỹ các khớp cổ tay, chân, khớp hông, gối, ép dây chằng trước sau.
- Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, chạy đạp sau di chuyển.
2. Nhảy xa: 
Ôn: - Chạy đà 5 - 7 bước giậm nhảy bật cao rơi xuống cát bằng 2 chân.
- Đà 5 - 7 bước giậm nhảy bước bộ trên không.
 Đặt chân vaò ván luc này chân giậm hơi khuỵu gối một chút sau đo rất nhanh dùng sức mạnh đuì, căng chân, bàn chân giậm mạnh, nhanh lên ván, khi giâm nhảy phối hợp với đánh tay va đưa chân lăng ra trước - lên cao, đồng thời phải gĩư cho cơ thể được thăng bằng và sao cho khi tiếp cát bằng 2 chân
+ Luyện tập chạy đà: Chạy đà 3 -5-7 bước giậm nhảy bước bộ trên không.
+ Học kỹ thuật trên không và tiếp đất
3. Ném bóng:
- Luyện tập 2 bước cheó, 4 bước chéo và ra sức cuối cung (không bóng).
+ Luyện tập chạy đà 4 bước chéo ném bóng xa.
- Đi hoặc chạy chậm sau đó thực hiện các bước đà cuối ném bóng xa.
III. Phần kết thúc.
- Thả lỏng.
- Nhận xét kết quả giờ học.
- Giao bài tập về nhà.
Rút kinh nghiệm sau giờ dạy.
- Trong tập luyện nhảy xa học sinh khi thực hiện giai đoạn trên không chưa có độ dừng, chạy đà chưa nhanh, mạnh
2’
38’
mỗi đ/t 2L x 8N
2L
4L
4L
4L
5’
- Cán sự lớp tập trung báo cáo sĩ số, sức khoẻ, đồng phục cho GV.
ĐHNL
* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *
 5m
 GV 
- Lớp trưởng cho lớp khởi động
 ĐHKĐ
* * * * *
 * * * * *
* * * * *
 * * * * *
 5m
 GV
- Tập hợp thành 3 hàng dọc mặt hướng quay vào hố cát lần lượt từng đôi một đo đà và chạy sao cho rơi xuống cát băng 2 chân. Khi chạy bước bộ thì rơi xuống cát bằng một chân.
ĐHTL
hố cát
t
ván giậm nhảy
 x	x
	x	x
	x	x
	x	x
- Giáo viên làm mẫu phân tích sau đó cho học sinh tập luyện theo tín hiệu của giáo viên
- Yêu cầu thả lỏng tích cực.
- GV nhận xét giờ học.
ĐHXL
* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *
5m
GV
 IV rút kinh nghiệm
Tuần: 22 Ngày soạn:05/01/2014
Tiết : 42 Ngày dạy: 21/01/2014
Nhảy xa - Ném bóng – chạy bền.
I. Mục tiêu:
 1. Kiến thức:
- Nhảy xa: Trò chơi và một số động tác bổ trợ (do GV chọn), hoàn thiện kĩ thuật nhảy xa kiểu “ngồi”
- TTTC: Thực hiện theo kế hoạch dạy học của GV
- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên
 2.Kĩ năng: 
- Yêu cầu học sinh biết phối hợp chạy đà, giậm nhảy, trên không và tiếp đất. Bước đầu hoàn thiện kỹ thụât nhảy xa kiểu ngồi.
- Yêu cầu học sinh biết cách thực hiện tương đối chính xác.
 3. Thái độ: 
 - Học sinh nghiêm túc thực hiện tốt những yêu cầu do giáo viên đề ra.
II. Địa điểm - phương tiện: 
- 10 quả bóng ném, hố cát nhảy xa, cuốc. 
III. Quá trình lên lớp:
NộI DUNG
Định lượng
PHƯƠNG PHáP Tổ CHứC
I. Phần mở đầu.
 - GV nhận lớp nhận lớp kiểm tra sĩ số, trang phục, sức khỏe hoc sinh
- Phổ biến nội dung và yêu cầu baì học.
II. Phần cơ bản.
1. Khởi động.
- Tập bài thể dục tay không gồm 7 động tác.
- Xoay kỹ các khớp cổ tay, chân, khớp hông, gối, ép dây chằng trước sau.
- Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, chạy đạp sau di chuyển
2. Nhảy xa: 
Ôn: - Chạy đà 5 - 7 bước giậm nhảy bật cao rơi xuống cát bằng 2 chân.
- Đà 5 - 7 bước giậm nhảy bước bộ trên không.
 + Luyện tập chạy đà: Chạy đà 3 -5 - 7 bước giậm nhảy bước bộ trên không.
+ Học kỹ thuật trên không và tiếp đất.
+ Hoàn thiện kỹ thuật nhảy xa kiểu ngồi.
3. Ném bóng:
- Luyện tập 2 bước cheó, 4 bước chéo và ra sức cuối cung (không bóng).
+ Luyện tập chạy đà - 4 bước chéo ném bóng xa
- Đi hoặc chạy chậm sau đó thực hiện các bước đà cuối ném bóng xa.
- Phối hợp cả 4 giai đoạn
4. Chạy bền
III. Phần kết thúc.
- Thả lỏng.
- Nhận xét kết quả giờ học.
- Giao bài tập về nhà.
Rút kinh nghiệm sau giờ dạy.
- Trong tập luyện nhảy xa học sinh khi thực hiện giai đoạn trên không chưa có độ dừng, chạy đà chưa nhanh, mạnh
2’
38’
mỗi đ/t
2Lx8N
2L
4L
4L
5phút
4L
- C

Tài liệu đính kèm:

  • docChuong_1_Mot_so_phuong_phap_tap_luyen_phat_trien_suc_nhanh.doc