Giáo án Thể dục 8 - Tuần 1 đến tuần 8

A. MỤC TIÊU :

- Giới thiệu mục tiêu, nội dung, chương trình thể dục 8, biên chế tổ chức lớp, một số quy định khi tập luyện. Ôn tập các kỹ năng ĐHĐN, một số trò chơi động tác bổ trợ-phát triển thể lực ở lớp 6-7. Yêu cầu:hs chú ý nghe bài giảng, thực hiện tốt các yêu cầu của gv, ổn định các nhóm tập luyện.

B. CHUẨN BỊ

1.Gio vin: sn bi, cịi

2.Học sinh: trang phục, giy.

C. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP

 

doc 46 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 13/04/2017 Lượt xem 381Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Thể dục 8 - Tuần 1 đến tuần 8", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
m..
Tổ Tự Nhiên
Tuần :03	Ngày Soạn :
Tiết : 05	Ngày Giảng : 
Dạy Lớp: 8A1, 8A2
ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ 
A. MỤC TIÊU : 
1. Kiến thức: Nội dung kiểm tra 	
+ Tập họp hàng ngang, hàng dọc,điểm số.
+ Đứng nghỉ,nghiêm,quay trái, quay phải, quay đằng sau.
+Biến đổi đội hình:0-2-4, 0-3-6-9.
+ Đi đều.	
 2. Kỹ năng: Nhằm rèn cho HS tính kỉ luật , tác phong nhanh nhẹn , khỏe mạnh , tinh thần tập thể và tư thề cơ bản đúng. Yêu cầu biềt và thực hiện ở mức tương đối chính xác Biết vận dụng những kiến thức đã học vào thực tiễn cuộc sống.
 3. Thái độ: Nghiêm túc học tập. 
B. CHUẨN BỊ
1.Giáo viên: sân bãi, cịi
2.Học sinh: trang phục, giày.
C. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP
NỘI DUNG
ĐL
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
I. PHẦN MỞ ĐẦU
a)Nhận lớp : 
 - GV nhận lớp kiểm tra sí số , tác phong , sức khỏe học sinh .
 - Phổ biến mục tiêu , yêu cầu , nội dung bài học . 
 b)Khởi động : 
 - Chạy chậm quanh sân trường .
Xoay các khớp : cổ tay , cổ chân , đầu gối , hông , vai.
Thực hiện các động tác : lườn , bụng , ngực , vặn mình .
Chạy bước nhỏ.Chạy nâng cao đùi .Chạy gót chạm mông tại chỗ 
10’
- Lớp trưởng tập họp lớp theo 4 hàng ngang , chấn chỉnh hàng ngũ , báo cáo sí số cho GV . Chúc GV khoẻ 
- GV chúc lại HS và phổ biến nội dung , yêu cầu bài học .
- Tập theo đội hình 4 hàng ngang , do GV điều khiển . 
 c)Kiểm tra bài cũ
II. PHẦN CƠ BẢN
 - Giới thiệu nội dung kiểm tra.
 + Tập họp hàng ngang, hàng dọc,điểm số.
+ Đứng nghỉ,nghiêm,quay trái, quay phải, quay đằng sau.
+Biến đổi đội hình:0-2-4, 0-3-6-9.
+ Đi đều.
Cách cho điểm:
ĐIỂM
Mức độ thưc hiện
9-10
Đúng,đều và đẹp các động tác 
7-8Ù
Thực hiện tương đối đúng nhưng chưa đều.
5-6
Cơ bản biết cách thực hiệnnhưng có một số sai xót nhỏ.
3-4
Không thực hiện đúng điểm số và dàng hàng, dóng hàng. 
 d) Chạy bền : Luyện tập 
Nam :2-3 vịng
Nữ: 1-2 vịng
e)Củng cố bài giảng
Đội hình đội ngũ
30’
Gọi 1-2 em hs lên trả lời
GV Phân theo nhóm để tiến hành kiểm tra theo sự điều khiển của nhóm trưởng.
 x x x x x x
 x x x x x x
 x x x x x x
 x x x x x x (nhóm kt)
- GV cho HS luyện tập chạy quanh sân trường : 
- GV gọi một số em lên thực hiện.GV và HS góp ý , nhận xét cho cá nhân và từng tổ 
III. PHẦN KẾT THÚC
 1 – Thả lỏng .
 2 – Nhật xét đánh giá buổi học .
 3 – Giao bài tập về nhà .
 4 – Xuống lớp 
 Kết thúc tiết học 
5’
- Xếp đội hình 4 hàng ngang , GV cho HS thực hiện một số động tác thả lỏng tay chân và toàn thân .
- GV nhận xét tiết học . Biểu dương những HS học tốt.
- GV giao bài tập và hướng dẫn luyện tập thêm ở nhà . 
Rút kinhnghiệm..
Tổ Tự Nhiên
Tuần :03	Ngày Soạn :
Tiết : 06	Ngày Giảng : 
Dạy Lớp: 8A1, 8A2
ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ 
A. MỤC TIÊU : 
1. Kiến thức: 
+ Oân một số động tác bổ trợ.
+ Học kỹ thuật chạy giữa quãng, Luyện tập chạy nhanh 
 2. Kỹ năng: Nhằm rèn cho HS tính kỉ luật , tác phong nhanh nhẹn , khỏe mạnh , tinh thần tập thể và tư thề cơ bản đúng. Yêu cầu biềt và thực hiện ở mức tương đối chính xác Biết vận dụng những kiến thức đã học vào thực tiễn cuộc sống.
 3. Thái độ: Nghiêm túc học tập. 
B. CHUẨN BỊ
1.Giáo viên: sân bãi, cịi
2.Học sinh: trang phục, giày.
C. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP
NỘI DUNG
ĐL
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
I. PHẦN MỞ ĐẦU
a)Nhận lớp : 
 - GV nhận lớp kiểm tra sí số , tác phong , sức khỏe học sinh .
 - Phổ biến mục tiêu , yêu cầu , nội dung bài học . 
 b)Khởi động : 
 - Chạy chậm quanh sân trường .
Xoay các khớp : cổ tay , cổ chân , đầu gối , hông , vai.
Thực hiện các động tác : lườn , bụng , ngực , vặn mình .
Chạy bước nhỏ.Chạy nâng cao đùi .Chạy gót chạm mông tại chỗ 
10’
- Lớp trưởng tập họp lớp theo 4 hàng ngang , chấn chỉnh hàng ngũ , báo cáo sí số cho GV . Chúc GV khoẻ 
- GV chúc lại HS và phổ biến nội dung , yêu cầu bài học .
- Tập theo đội hình 4 hàng ngang , do GV điều khiển . 
 c)Kiểm tra bài cũ
II. PHẦN CƠ BẢN
c) Học
 1.nội dung 1: Lý Thuyết:
- Một số hướng dẫn tập luyện phát triển sức nhanh phần 2
 2.nội dung 2: Chạy cự li ngắn:
- Ôn:+ Luyện tập chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, đạp sau, tại chổ đánh tay.
 + Học kĩ thuật chạy giữa quãng.
+ Luyện tập chạy nhanh. 
 d) Chạy bền : Luyện tập 
Nam :2-3 vịng
Nữ: 1-2 vịn
e)Củng cố bài giảng
Chạy nhanh.
30’
Gọi 1-2 em hs lên trả lời
 x x x x x
 x x x x x
 x x x x x 
 xp 
€€ 
 x x x x 
 x x x x 
-GV phân tích vàlàm mẫu động tác 1lần nhanh và 1 lần chậm sau đó cho các em tập đồng loạt có đếm theo đội hình 4hàng ngang.
- Phân nhóm luyện tập theo sự hướng dẫn của gv. 
N.
- GV cho HS luyện tập chạy quanh sân trường : 
- GV gọi một số em lên thực hiện.GV và HS góp ý , nhận xét cho cá nhân và từng tổ 
III. PHẦN KẾT THÚC
 1 – Thả lỏng .
 2 – Nhật xét đánh giá buổi học .
 3 – Giao bài tập về nhà .
 4 – Xuống lớp 
 Kết thúc tiết học 
5’
- Xếp đội hình 4 hàng ngang , GV cho HS thực hiện một số động tác thả lỏng tay chân và toàn thân .
- GV nhận xét tiết học . Biểu dương những HS học tốt.
- GV giao bài tập và hướng dẫn luyện tập thêm ở nhà . 
Rút kinhnghiệm..
Tổ Tự Nhiên
Tuần :04	Ngày Soạn :
Tiết : 07	Ngày Giảng : 
Dạy Lớp: 8A1, 8A2
ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ 
A. MỤC TIÊU : 
1. Kiến thức: 
+ Oân một số động tác bổ trợ.
+ Học kỹ thuật chạy giữa quãng.
+ Luyện tập chạy nhanh.
+ Học cách đo và đóng bàn đạp, kỹ thuật xuất phát thấp. 
+ Học kỹ thuật chạy lao sauxuất phát. 
 2.Kỹ năng: Nhằm rèn cho HS tính kỉ luật , tác phong nhanh nhẹn , khỏe mạnh , tinh thần tập thể và tư thề cơ bản đúng. Yêu cầu biềt và thực hiện ở mức tương đối chính xác Biết vận dụng những kiến thức đã học vào thực tiễn cuộc sống.
 3. Thái độ: Nghiêm túc học tập. 
B. CHUẨN BỊ
1.Giáo viên: sân bãi, cịi
2.Học sinh: trang phục, giày.
C. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP
NỘI DUNG
ĐL
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
I. PHẦN MỞ ĐẦU
a)Nhận lớp : 
 - GV nhận lớp kiểm tra sí số , tác phong , sức khỏe học sinh .
 - Phổ biến mục tiêu , yêu cầu , nội dung bài học . 
 b)Khởi động : 
 - Chạy chậm quanh sân trường .
Xoay các khớp : cổ tay , cổ chân , đầu gối , hông , vai.
Thực hiện các động tác : lườn , bụng , ngực , vặn mình .
Chạy bước nhỏ.Chạy nâng cao đùi .Chạy gót chạm mông tại chỗ 
10’
- Lớp trưởng tập họp lớp theo 4 hàng ngang , chấn chỉnh hàng ngũ , báo cáo sí số cho GV . Chúc GV khoẻ 
- GV chúc lại HS và phổ biến nội dung , yêu cầu bài học .
- Tập theo đội hình 4 hàng ngang , do GV điều khiển . 
 c)Kiểm tra bài cũ
II. PHẦN CƠ BẢN
c) Học
+ Oân một số động tác bổ trợ.
+ Học kỹ thuật chạy giữa quãng.
+ Luyện tập chạy nhanh.
+ Học cách đo và đóng bàn đạp, kỹ thuật xuất phát thấp. 
+ Học kỹ thuật chạy lao sauxuất phát. 
-GV gọi từng nhóm hs thực hiện nội dung cách đo và đóng bàn đạp, kỹ thuật xuất phát thấp.
 d) Chạy bền : Luyện tập 
Nam :2-3 vịng
Nữ: 1-2 vịng
30’
Gọi 1-2 em hs lên trả lời
x x x x 
x x x x
x x x x
x x x x
 XP Đ
GV
- GV cho HS luyện tập chạy quanh sân trường : 
III. PHẦN KẾT THÚC
 1 – Thả lỏng .
 2 – Nhật xét đánh giá buổi học .
 3 – Giao bài tập về nhà .
 4 – Xuống lớp 
 Kết thúc tiết học 
5’
- Xếp đội hình 4 hàng ngang , GV cho HS thực hiện một số động tác thả lỏng tay chân và toàn thân .
- GV nhận xét tiết học . Biểu dương những HS học tốt.
- GV giao bài tập và hướng dẫn luyện tập thêm ở nhà . 
Rút kinhnghiệm..
Tổ Tự Nhiên
Tuần :04	Ngày Soạn :
Tiết : 08	Ngày Giảng : 
Dạy Lớp: 8A1, 8A2
CHẠY NGẮN
A. MỤC TIÊU : 
1. Kiến thức: 
 	 + Luyện tập nâng cao kỹ thuật xuất phát thấp, chạy lao sau xuất phát.
+ Oân một số động tác bổ trợ, chạy giữa quãng.
+ Bước đầu hoàn thiện kỹ thuật xuất phát thấp, chạy lao, chạy giữa quãng.
 2. Kỹ năng: Nhằm rèn cho HS tính kỉ luật , tác phong nhanh nhẹn , khỏe mạnh , tinh thần tập thể và tư thề cơ bản đúng. Yêu cầu biềt và thực hiện ở mức tương đối chính xác Biết vận dụng những kiến thức đã học vào thực tiễn cuộc sống.
 3. Thái độ: Nghiêm túc học tập. 
B. CHUẨN BỊ
1.Giáo viên: sân bãi, cịi
2.Học sinh: trang phục, giày.
C. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP
NỘI DUNG
ĐL
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
I. PHẦN MỞ ĐẦU
a)Nhận lớp : 
 - GV nhận lớp kiểm tra sí số , tác phong , sức khỏe học sinh .
 - Phổ biến mục tiêu , yêu cầu , nội dung bài học . 
 b)Khởi động : 
 - Chạy chậm quanh sân trường .
Xoay các khớp : cổ tay , cổ chân , đầu gối , hông , vai.
Thực hiện các động tác : lườn , bụng , ngực , vặn mình .
Chạy bước nhỏ.Chạy nâng cao đùi .Chạy gót chạm mông tại chỗ 
10’
- Lớp trưởng tập họp lớp theo 4 hàng ngang , chấn chỉnh hàng ngũ , báo cáo sí số cho GV . Chúc GV khoẻ 
- GV chúc lại HS và phổ biến nội dung , yêu cầu bài học .
- Tập theo đội hình 4 hàng ngang , do GV điều khiển . 
 c)Kiểm tra bài cũ
II. PHẦN CƠ BẢN
c) Ơn
+ Luyện tập nâng cao kỹ thuật xuất phát thấp, chạy lao sau xuất phát.
 + Oân một số động tác bổ trợ, chạy giữa quãng.
 + Bước đầu hoàn thiện kỹ thuật xuất phát thấp, chạy lao, chạy giữa quãng.
Gv gọi từng nhóm hs thực hiện nội dung kỹ thuật xuất phát thấp, chạy lao, chạy giữa quãng.
 d) Chạy bền : Luyện tập 
Nam :2-3 vịng
Nữ: 1-2 vịng
e)Củng cố bài giảng
+ Chạy nhanh.
30’
Gọi 1-2 em hs lên trả lời
 x x x x x x x 
 x x x x x x x 
 X P
 x x x x x x x 
 x x x x x x x 
 GV
- GV tổ chức điều khiển trò chơi.
 - HS luyện tập theo sự điều khiển của GV. GV điều động HS chạy theo nhóm, lưu ý phối hợp nhịp hít thở vừa học.
- GV gọi từng tổ lên thực hiệnChạy nhanh gvvà hs góp ý, nh.xét cho các tổ. 
- GV cho HS luyện tập chạy quanh sân trường : 
- GV gọi một số em lên thực hiện.GV và HS góp ý , nhận xét cho cá nhân và từng tổ 
III. PHẦN KẾT THÚC
 1 – Thả lỏng .
 2 – Nhật xét đánh giá buổi học .
 3 – Giao bài tập về nhà .
 4 – Xuống lớp 
 Kết thúc tiết học 
5’
- Xếp đội hình 4 hàng ngang , GV cho HS thực hiện một số động tác thả lỏng tay chân và toàn thân .
- GV nhận xét tiết học . Biểu dương những HS học tốt.
- GV giao bài tập và hướng dẫn luyện tập thêm ở nhà . 
Rút kinhnghiệm..
Tổ Tự Nhiên
Tuần :05	Ngày Soạn :
Tiết : 09	Ngày Giảng : 
Dạy Lớp: 8A1, 8A2
CHẠY NGẮN
A. MỤC TIÊU : 
1. Kiến thức: 
+ Oân một số động tác bổ trợ, chạy giữa quãng.
+ Bước đầu hoàn thiện kỹ thuật xuất phát thấp, chạy lao, chạy giữa quãng.
 2. Kỹ năng: Nhằm rèn cho HS tính kỉ luật , tác phong nhanh nhẹn , khỏe mạnh , tinh thần tập thể và tư thề cơ bản đúng. Yêu cầu biềt và thực hiện ở mức tương đối chính xác Biết vận dụng những kiến thức đã học vào thực tiễn cuộc sống.
 3. Thái độ: Nghiêm túc học tập. 
B. CHUẨN BỊ
1.Giáo viên: sân bãi, cịi
2.Học sinh: trang phục, giày.
C. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP
NỘI DUNG
ĐL
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
I. PHẦN MỞ ĐẦU
a)Nhận lớp : 
 - GV nhận lớp kiểm tra sí số , tác phong , sức khỏe học sinh .
 - Phổ biến mục tiêu , yêu cầu , nội dung bài học . 
 b)Khởi động : 
 - Chạy chậm quanh sân trường .
Xoay các khớp : cổ tay , cổ chân , đầu gối , hông , vai.
Thực hiện các động tác : lườn , bụng , ngực , vặn mình .
Chạy bước nhỏ.Chạy nâng cao đùi .Chạy gót chạm mông tại chỗ 
10’
- Lớp trưởng tập họp lớp theo 4 hàng ngang , chấn chỉnh hàng ngũ , báo cáo sí số cho GV . Chúc GV khoẻ 
- GV chúc lại HS và phổ biến nội dung , yêu cầu bài học .
- Tập theo đội hình 4 hàng ngang , do GV điều khiển . 
 c)Kiểm tra bài cũ
II. PHẦN CƠ BẢN
* Ôn: Các động tác bổ trợ: 
 + Luyện tập nâng cao kỹ thuật xuất phát thấp, chạy lao sau xuất phát.
 + Oân một số động tác bổ trợ, chạy giữa quãng.
 + Bước đầu hoàn thiện kỹ thuật xuất phát thấp, chạy lao, chạy giữa quãng.
 d) Chạy bền : Luyện tập 
Nam :2-3 vịng
Nữ: 1-2 vịn
e)Củng cố bài giảng
+ Chạy nhanh.
30’
Gọi 1-2 em hs lên trả lời
 x x x x x x x 
 x x x x x x x 
 X P
 x x x x x x x 
 x x x x x x x 
 GV
- GV tổ chức điều khiển trò chơi.
 - HS luyện tập theo sự điều khiển của GV. GV điều động HS chạy theo nhóm, lưu ý phối hợp nhịp hít thở vừa học.
- GV gọi từng tổ lên thực hiệnChạy nhanh gvvà hs góp ý, nh.xét cho các tổ.
- GV cho HS luyện tập chạy quanh sân trường : 
- GV gọi một số em lên thực hiện.GV và HS góp ý , nhận xét cho cá nhân và từng tổ 
III. PHẦN KẾT THÚC
 1 – Thả lỏng .
 2 – Nhật xét đánh giá buổi học .
 3 – Giao bài tập về nhà .
 4 – Xuống lớp 
 Kết thúc tiết học 
5’
- Xếp đội hình 4 hàng ngang , GV cho HS thực hiện một số động tác thả lỏng tay chân và toàn thân .
- GV nhận xét tiết học . Biểu dương những HS học tốt.
- GV giao bài tập và hướng dẫn luyện tập thêm ở nhà . 
Rút kinhnghiệm..
Tổ Tự Nhiên
Tuần :05	Ngày Soạn :
Tiết : 10	Ngày Giảng : 
Dạy Lớp: 8A1, 8A2
CHẠY NGẮN 
A. MỤC TIÊU : 
1. Kiến thức: 
+ Oân một số động tác bổ trơ kỹ thuật chạy nhanh.
 + Tiếp tục hoàn thiện kỹ thuật chạy cự ly ngắn.
 +Học giai đoạn về đích.
 	 2. Kỹ năng: Nhằm rèn cho HS tính kỉ luật , tác phong nhanh nhẹn , khỏe mạnh , tinh thần tập thể và tư thề cơ bản đúng. Yêu cầu biềt và thực hiện ở mức tương đối chính xác Biết vận dụng những kiến thức đã học vào thực tiễn cuộc sống.
 	3. Thái độ: Nghiêm túc học tập. 
B. CHUẨN BỊ
1.Giáo viên: sân bãi, cịi
2.Học sinh: trang phục, giày.
C. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP
NỘI DUNG
ĐL
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
I. PHẦN MỞ ĐẦU
a)Nhận lớp : 
 - GV nhận lớp kiểm tra sí số , tác phong , sức khỏe học sinh .
 - Phổ biến mục tiêu , yêu cầu , nội dung bài học . 
 b)Khởi động : 
 - Chạy chậm quanh sân trường .
Xoay các khớp : cổ tay , cổ chân , đầu gối , hông , vai.
Thực hiện các động tác : lườn , bụng , ngực , vặn mình .
Chạy bước nhỏ.Chạy nâng cao đùi .Chạy gót chạm mông tại chỗ 
10’
- Lớp trưởng tập họp lớp theo 4 hàng ngang , chấn chỉnh hàng ngũ , báo cáo sí số cho GV . Chúc GV khoẻ 
- GV chúc lại HS và phổ biến nội dung , yêu cầu bài học .
- Tập theo đội hình 4 hàng ngang , do GV điều khiển . 
 c)Kiểm tra bài cũ
II. PHẦN CƠ BẢN
* Ôn: Các động tác bổ trợ: 
 + Oân một số động tác bổ trơ kỹ thuật chạy nhanh.
 + Tiếp tục hoàn thiện kỹ thuật chạy cự ly ngắn..
 +học giai đoạn về đích 
d) Chạy bền : Luyện tập 
Nam :2-3 vịng
Nữ: 1-2 vịng
e)Củng cố bài giảng
+ Chạy nhanh.
30’
Gọi 1-2 em hs lên trả lời
- GV tổ chức điều khiển trò chơi.
 - HS luyện tập theo sự điều khiển của GV. GV điều động HS chạy theo nhóm, lưu ý phối hợp nhịp hít thở vừa học.
- GV gọi từng tổ lên thực hiệnChạy nhanh gvvà hs góp ý, nh.xét cho các tổ. 
- GV cho HS luyện tập chạy quanh sân trường : 
- GV gọi một số em lên thực hiện.GV và HS góp ý , nhận xét cho cá nhân và từng tổ 
III. PHẦN KẾT THÚC
 1 – Thả lỏng .
 2 – Nhật xét đánh giá buổi học .
 3 – Giao bài tập về nhà .
 4 – Xuống lớp 
 Kết thúc tiết học 
5’
- Xếp đội hình 4 hàng ngang , GV cho HS thực hiện một số động tác thả lỏng tay chân và toàn thân .
- GV nhận xét tiết học . Biểu dương những HS học tốt.
- GV giao bài tập và hướng dẫn luyện tập thêm ở nhà . 
Rút kinhnghiệm..
Tổ Tự Nhiên
Tuần :06	Ngày Soạn :
Tiết : 11	Ngày Giảng : 
Dạy Lớp: 8A1, 8A2
CHẠY NGẮN 
A. MỤC TIÊU : 
1. Kiến thức: 
- Tiếp tục trang bị cho HS một số hiểu biết, kĩ năng cần thiết để rèn luyện và phát triển sức nhanh, sức bền .
 	 2. Kỹ năng: Nhằm rèn cho HS tính kỉ luật , tác phong nhanh nhẹn , khỏe mạnh , tinh thần tập thể và tư thề cơ bản đúng. Yêu cầu biềt và thực hiện ở mức tương đối chính xác Biết vận dụng những kiến thức đã học vào thực tiễn cuộc sống.
 	3. Thái độ: Nghiêm túc học tập. 
B. CHUẨN BỊ
1.Giáo viên: sân bãi, cịi
2.Học sinh: trang phục, giày.
C. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP
NỘI DUNG
ĐL
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
I. PHẦN MỞ ĐẦU
a)Nhận lớp : 
 - GV nhận lớp kiểm tra sí số , tác phong , sức khỏe học sinh .
 - Phổ biến mục tiêu , yêu cầu , nội dung bài học . 
 b)Khởi động : 
 - Chạy chậm quanh sân trường .
Xoay các khớp : cổ tay , cổ chân , đầu gối , hông , vai.
Thực hiện các động tác : lườn , bụng , ngực , vặn mình .
Chạy bước nhỏ.Chạy nâng cao đùi .Chạy gót chạm mông tại chỗ 
10’
- Lớp trưởng tập họp lớp theo 4 hàng ngang , chấn chỉnh hàng ngũ , báo cáo sí số cho GV . Chúc GV khoẻ 
- GV chúc lại HS và phổ biến nội dung , yêu cầu bài học .
- Tập theo đội hình 4 hàng ngang , do GV điều khiển . 
 c)Kiểm tra bài cũ
II. PHẦN CƠ BẢN
 * Ôn: Các động tác bổ trợ: 
 - Chạy bước nhỏ, - nâng cao đùi,
 - gót chạm mông.
-đứng tại chỗ đánh tay.
-đứng mặt hướng chạy-xuất phát.
-đứng vai hướng chạy- xuất phát.
-đứng lưng hướng chạy –xuất phát.
- kt ngồi xổm-xuất phát.
d) Chạy bền : Luyện tập 
Nam :2-3 vịng
Nữ: 1-2 vịng
e)Củng cố bài giảng
+ Chạy nhanh.
30’
Gọi 1-2 em hs lên trả lời
- GV tổ chức điều khiển trò chơi.
 - HS luyện tập theo sự điều khiển của GV. GV điều động HS chạy theo nhóm, lưu ý phối hợp nhịp hít thở vừa học.
- GV gọi từng tổ lên thực hiệnChạy nhanh gvvà hs góp ý, nh.xét cho các tổ. 
- GV cho HS luyện tập chạy quanh sân trường : 
- GV gọi một số em lên thực hiện.GV và HS góp ý , nhận xét cho cá nhân và từng tổ 
III. PHẦN KẾT THÚC
 1 – Thả lỏng .
 2 – Nhật xét đánh giá buổi học .
 3 – Giao bài tập về nhà .
 4 – Xuống lớp 
 Kết thúc tiết học 
5’
- Xếp đội hình 4 hàng ngang , GV cho HS thực hiện một số động tác thả lỏng tay chân và toàn thân .
- GV nhận xét tiết học . Biểu dương những HS học tốt.
- GV giao bài tập và hướng dẫn luyện tập thêm ở nhà . 
Rút kinhnghiệm..
Tổ Tự Nhiên
Tuần :06	Ngày Soạn :
Tiết : 12	Ngày Giảng : 
Dạy Lớp: 8A1, 8A2
CHẠY NGẮN 
A. MỤC TIÊU : 
1. Kiến thức: 
- Tiếp tục trang bị cho HS một số hiểu biết, kĩ năng cần thiết để rèn luyện và phát triển sức nhanh, sức bền 
 	 2. Kỹ năng: Nhằm rèn cho HS tính kỉ luật , tác phong nhanh nhẹn , khỏe mạnh , tinh thần tập thể và tư thề cơ bản đúng. Yêu cầu biềt và thực hiện ở mức tương đối chính xác Biết vận dụng những kiến thức đã học vào thực tiễn cuộc sống.
 	3. Thái độ: Nghiêm túc học tập. 
B. CHUẨN BỊ
1.Giáo viên: sân bãi, cịi
2.Học sinh: trang phục, giày.
C. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP
NỘI DUNG
ĐL
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
I. PHẦN MỞ ĐẦU
a)Nhận lớp : 
 - GV nhận lớp kiểm tra sí số , tác phong , sức khỏe học sinh .
 - Phổ biến mục tiêu , yêu cầu , nội dung bài học . 
 b)Khởi động : 
 - Chạy chậm quanh sân trường .
Xoay các khớp : cổ tay , cổ chân , đầu gối , hông , vai.
Thực hiện các động tác : lườn , bụng , ngực , vặn mình .
Chạy bước nhỏ.Chạy nâng cao đùi .Chạy gót chạm mông tại chỗ 
10’
- Lớp trưởng tập họp lớp theo 4 hàng ngang , chấn chỉnh hàng ngũ , báo cáo sí số cho GV . Chúc GV khoẻ 
- GV chúc lại HS và phổ biến nội dung , yêu cầu bài học .
- Tập theo đội hình 4 hàng ngang , do GV điều khiển . 
 c)Kiểm tra bài cũ
II. PHẦN CƠ BẢN
c) Chạy nhanh: 
 - Chạy bước nhỏ,
 - nâng cao đùi,
 - gót chạm mông.
- kt chạy đạp sau.
d)luyện tập chạy bền.
e)Củng cố bài giảng
+ Chạy nhanh.
30’
Gọi 1-2 em hs lên trả lời
- GV tổ chức cho HS tập luyện kĩ thuật xuất phát với tư thế sẵn sàng xuất phát.
- HS tập luyện theo sự hướng dẫn của giáo viên.
- GV cho HS luyện tập chạy quanh sân trường : 
- GV gọi một số em lên thực hiện.GV và HS góp ý , nhận xét cho cá nhân và từng tổ 
III. PHẦN KẾT THÚC
 1 – Thả lỏng .
 2 – Nhật xét đánh giá buổi học .
 3 – Giao bài tập về nhà .
 4 – Xuống lớp 
 Kết thúc tiết học 
5’
- Xếp đội hình 4 hàng ngang , GV cho HS thực hiện một số động tác thả lỏng tay chân và toàn thân .
- GV nhận xét tiết học . Biểu dương những HS học tốt.
- GV giao bài tập và hướng dẫn luyện tập thêm ở nhà . 
Rút kinhnghiệm..
Tổ Tự Nhiên
Tuần :07	Ngày Soạn :
Tiết : 13	Ngày Giảng : 
Dạy Lớp: 8A1, 8A2
CHẠY NGẮN 
A. MỤC TIÊU : 
1. Kiến thức: 
- Tiếp tục trang bị cho HS một số hiểu biết, kĩ năng cần thiết để rèn luyện và phát triển sức nhanh, sức bền .
 	 2. Kỹ năng: Nhằm rèn cho HS tính kỉ luật , tác phong nhanh nhẹn , khỏe mạnh , tinh thần tập thể và tư thề cơ bản đúng. Yêu cầu biềt và thực hiện ở mức tương đối chính xác Biết vận dụng những kiến thức đã học vào thực tiễn cuộc sống.
 	3. Thái độ: Nghiêm túc học tập. 
B. CHUẨN BỊ
1.Giáo viên: sân bãi, cịi
2.Học sinh: trang phục, giày.
C. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP
NỘI DUNG
ĐL
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
I. PHẦN MỞ ĐẦU
a)Nhận lớp : 
 - GV nhận lớp kiểm tra sí số , tác phong , sức khỏe học sinh .
 - Phổ biến mục t

Tài liệu đính kèm:

  • doclop 8 từ tuần 1-8.doc