Giáo án Thể dục lớp 4 cả năm - Giáo viên: Ngô Hoàng Vũ

BÀI 9

ĐI ĐỀU VÒNG PHẢI, VÒNG TRÁI, TẬP HỢP HÀNG NGANG,

 DÓNG HÀNG - TRÒ CHƠI “BỊT MẮT BẮT DÊ”

TCT: 9

I. Mục tiêu:

- Củng cố và nâng cao kỹ thuật:Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, đi đều vòng phải, vòng trái, đứng lại.

Yêu cầu: Thực hiện cơ bản đúng động tác tương đối đều đẹp, đúng với khẩu lệnh.

- Chơi trò chơi “Bịt mắt bắt dê”.

Yêu cầu: Rèn luyện nâng cao khả năng tập chung chú ý, khả năng định hướng, chơi đúng luật, hào hứng nhiệt tình trong khi chơi.

II. Địa điểm và phương tiện:

 - Địa điểm: Sân trường dọn vệ sinh an toàn nơi tập

 - Phương tiện: 1 còi, khăn chơi trò chơi.

III. Nội dung và phương pháp lên lớp.

 

doc 63 trang Người đăng hanhnguyen.nt Ngày đăng 06/01/2021 Lượt xem 69Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Thể dục lớp 4 cả năm - Giáo viên: Ngô Hoàng Vũ", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 * * *
 - GV nhận lớp phổ biến nội dung giờ học
 - Cho học sinh KĐ
 - GV điều khiển cho HS tập một lần sau đó chia tổ cho cả lớp tập luyện GV 
nhận xét
 Đội hình tập luyện
 * *
 * *
* * * *
 * *
 * *
 - GV cho học sinh nhận xét
 - GV nhận xét đánh giá chung.
 - GV nhắc lại cách chơi sau đó cho HS chơi
 - GV nhận xét kết quả giơ học
 - GV giao bài tập về nhà.
BÀI : 32
THỂ DỤC RÈN LUYỆN TƯ THẾ CƠ BẢN
TRÒ CHƠI “NHẢY LƯỚT SÓNG.”
TCT: 32
I. Mục tiêu:
- Ôn đi theo vạch kẻ thẳng hai tay chống hông, đi theo vạch kẻ thẳng hai tay dang ngang.
 Yêu cầu:Thực hiện động tác cơ bản đúng.
- Học trò chơi “Nhảy lướt sóng”.
 Yêu cầu: HS biết cách chơi và tham gia chơi tương đối chủ động
II. Địa điểm và phương tiện:
 - Địa điểm: sân trường dọn vệ sinh an toàn nơi tập
 - Phương tiện: 1 còi,
III. Nội dung và phương pháp lên lớp.
Nội dung
ĐL
phương pháp tổ chức
1 Mở đầu:
 - GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giơ học
 - đứng tại chỗ xoay khớp cỏ tay, đầu 
gối, hông, bả vai. 
 - Chạy nhẹ nhàng theo một hàng dọc trên địa hình tự nhiên
 - Đi thường và hít thở sâu
 -Ôn bài thể dục phát triển chung
2.Cơ bản:
 a.Ôn bài tập dèn luyện tơ thế cơ bản 
 - Đi theo vạch kẻ hai tay chống hông
 - Đi theo vạch kẻ thẳng hai tay dang ngang
 b. Chơi trò chơi:
“Nhảy lướt sóng.”
 3. Kết thúc:
 - Cho học sinh dũ vai, lắc chân thả lỏng.
 - Cho HS hát một bài
 - GV cùng học sinh hệ thống bài
 - GV nhận xét kết quả giờ học.
 - Ôn 8 động tác của bài thể dục
 - Ôn hai động tác rèn luyện tư thế vừa học
6.8’
2.8N
1,2’
2.8N
18.22
12.14’
4.5L
6.8’
3.5’ 
4.5L
2.8N
4.5L
*
* * * * * * *
* * * * * * *
* * * * * * *
 - GV nhận lớp phổ biến nội dung giờ học
 - Cho học sinh KĐ
 - GV điều khiển cho HS tập một lần sau đó chia tổ cho cả lớp tập luyện GV nhận xét
 - GV hướng dẫn cách chơi sau đó cho HS chơi GV nhận xét
 - GV nhận xét kết quả giờ học
 - GV giao bài tập về nhà.
TUẦN 17
Thứ ....... ngày ........ tháng ........năm 2018
BÀI :33
THỂ DỤC RÈN LUYỆN TƯ THẾ CƠ BẢN 
 TRÒ CHƠI “ NHẢY LƯỚT SÓNG.”
TCT: 33
I. Mục tiêu:
- Ôn đi kiễng gót hai tay chống hông, 
 Yêu cầu:Thực hiện động tác ở mức tương đối chính xác.
- Học trò chơi “Nhảy lướt sóng”.
 Yêu cầu: HS biết cách chơi và tham gia chơi tương đối chủ động
II. Địa điểm và phương tiện:
 - Địa điểm: sân trường dọn vệ sinh an toàn nơi tập
 - Phương tiện: 1 còi,
III. Nội dung và phương pháp lên lớp.
Nội dung
ĐL
phương pháp tổ chức
1 Mở đầu:
 - GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giơ học
 - đứng tại chỗ xoay khớp cỏ tay, đầu 
gối, hông, bả vai.
 - Chạy nhẹ nhàng theo một hàng dọc trên địa hình tự nhiên
 - Đi thường và hít thở sâu
 - Ôn bài thể dục phát triển chung
2.Cơ bản:
 a.Ôn bài tập dèn luyện tơ thế cơ bản 
 - Đi theo vạch kẻ hai tay chống hông
 - Đi theo vạch kẻ thẳng hai tay dang ngang
 - Ôn đi kiễng gót hai tay chống hông
 b. Chơi trò chơi:
“Nhảy lướt sóng.”
 3. Kết thúc:
 - Cho học sinh dũ vai, lắc chân thả lỏng.
 - Cho HS hát một bài
 - GV cùng học sinh hệ thống bài
 - GV nhận xét kết quả giờ học.
 - Ôn 8 động tác của bài thể dục
 - Ôn ba động tác rèn luyện tư thế vừa học
6.8’
2.8N
1,2’
2.8N
18.22
12.14’
4.5L
6.8’
3.5’ 
4.5L
2.8N
4.5L
 *
* * * * * * *
* * * * * * *
* * * * * * *
 - GV nhận lớp phổ biến nội dung giờ học
 - Cho học sinh KĐ
 - GV điều khiển cho HS tập một lần sau đó chia tổ cho cả lớp tập luyện GV nhận xét
 - GV nhắc lại cách chơi sau đó cho HS chơi
 - GV nhận xét kết quả giơ học
 - GV giao bài tập về nhà.
BÀI :34
ĐI NHANH CHUYỂN SANG CHẠY 
 TRÒ CHƠI “ NHẢY LƯỚT SÓNG.”
TCT: 4
I. Mục tiêu:
- Ôn đi nhanh chuyển sang chạy 
Yêu cầu:Thực hiện động tác ở mức tương đối chính xác.
- Học trò chơi “Nhảy lướt sóng”.
Yêu cầu: HS tham gia chơi tương đối chủ động
II. Địa điểm và phương tiện:
 - Địa điểm: sân trường dọn vệ sinh an toàn nơi tập
 - Phương tiện: 1 còi,
III. Nội dung và phương pháp lên lớp.
Nội dung
ĐL
phương pháp tổ chức
1 Mở đầu:
 - GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học 
 - đứng tại chỗ xoay khớp cổ tay, đầu 
gối, hông, bả vai.
 - Chạy nhẹ nhàng theo một hàng dọc trên địa hình tự nhiên
 - Đi thường và hít thở sâu
 - Ôn bài thể dục phát triển chung
2.Cơ bản:
 a.Ôn bài tập rèn luyện tơ thế cơ bản 
 - Đi nhanh chuyển sang chạy theo đội hình hàng dọc.
 b. Chơi trò chơi:
“Nhảy lướt sóng.”
3. Kết thúc:
 - Cho học sinh dũ vai, lắc chân thả lỏng.
 - Cho HS hát một bài
 - GV cùng học sinh hệ thống bài
 - GV nhận xét kết quả giờ học.
 - Ôn 8 động tác của bài thể dục
 - Ôn động tác rèn luyện tư thế vừa học
6.8’
2.8N
1,2’
1’
18.22’
12.14’
4.5L
6.8’
3.5’ 
4.5L
2.8N
4.5L
*
* * * * * * *
* * * * * * *
* * * * * * *
 - GV nhận lớp phổ biến nội dung giờ học
 - Cho học sinh KĐ
 - GV điều khiển cho HS tập một lần sau đó chia tổ cho cả lớp tập luyện GV nhận xét 
 - GV nhắc lại cách chơi sau đó cho HS chơi
 * * *
 * *
 * *
 * *
 * *
 * *
 * *
 - GV nhận xét kết quả giơ học
 - GV giao bài tập về nhà.
TUẦN 18
Thứ ....... ngày ........ tháng ........năm 2018
BÀI :35 
ĐI NHANH CHUYỂN SANG CHẠY 
 TRÒ CHƠI “ CHẠY THEO HÌNH TAM GIÁC.”
TCT: 35
I. Mục tiêu:
- Ôn đi nhanh chuyển sang chạy 
 Yêu cầu:Thực hiện động tác ở mức tương đối chính xác.
- Chơi trò chơi “Chạy theo hình tam giác”.
 Yêu cầu: HS biết cách chơi và tham gia chơi tương đối chủ động
II. Địa điểm và phương tiện:
 - Địa điểm: sân trường dọn vệ sinh an toàn nơi tập
 - Phương tiện: 1 còi, kẻ sân chơi
III. Nội dung và phương pháp lên lớp.
Nội dung
ĐL
phương pháp tổ chức
1 Mở đầu:
 - GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giơ học
 - đứng tại chỗ xoay khớp cỏ tay, đầu 
gối, hông, bả vai.
 - Chạy nhẹ nhàng theo một hàng dọc trên địa hình tự nhiên
 - Đi thường và hít thở sâu
 - Ôn bài thể dục phát triển chung
2.Cơ bản:
 a.Ôn bài tập rèn luyện tơ thế cơ bản 
 - Đi nhanh chuyển sang chạy theo đội hình hàng dọc
 b. Chơi trò chơi:
 “Chạy theo hình tam giác.”
 3. Kết thúc:
 - Cho học sinh dũ vai, lắc chân thả lỏng.
 - Cho HS hát một bài
 - GV cùng học sinh hệ thống bài
 - GV nhận xét kết quả giờ học.
 - Ôn 8 động tác của bài thể dục
 - Ôn động tác rèn luyện tư thế vừa học
6.8’
2.8N
1,2’
1’
18.22’
12.14’
4.5L
6.8’
3.5’ 
4.5L
2.8N
4.5L
*
* * * * * * *
* * * * * * *
* * * * * * *
 - GV nhận lớp phổ biến nội dung giờ học
 - Cho học sinh KĐ
- GV điều khiển cho HS tập một lần sau đó chia tổ cho cả lớp tập luyện GV nhận xét
 - GV hướng dẫn cho HS cách chơi sau đó cho HS chơi GV nhận xét.
 - GV nhận xét kết quả giơ học
 - GV giao bài tập về nhà.
BÀI :36
SƠ KẾT HỌC KỲ I 
 TRÒ CHƠI “ CHẠY THEO HÌNH TAM GIÁC.”
TCT: 36
I. Mục tiêu:
- Sơ kết học kỳ I 
 Yêu cầu:HS hệ thống được những kiến thức, kỹ ngăng đã học, những khuyết điểm trong học tập, dút kinh nghiệm từ đó cố gắng tập luện tốt hơn.
- Chơi trò chơi “Chạy theo hình tam giác”.
 Yêu cầu: HS biết tham gia chơi tương đối chủ động
II. Địa điểm và phương tiện:
 - Địa điểm: sân trường dọn vệ sinh an toàn nơi tập
 - Phương tiện: 1 còi, kẻ sân chơi
III. Nội dung và phương pháp lên lớp.
Nội dung
ĐL
phương pháp tổ chức
1 Mở đầu:
 - GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giơ học
 - đứng tại chỗ xoay khớp cỏ tay, đầu 
gối, hông, bả vai.
 - Chạy nhẹ nhàng theo một hàng dọc trên địa hình tự nhiên
 - Đi thường và hít thở sâu 
2.Cơ bản:
 a.Sơ kết học kỳ I
 - Ôn tập kỹ năng đội hình đội ngũ
 - Quay sau, đi đều vòng phải vòng trái
 - Bài thể dục phát triển chung 8 động tác
 - Một số trò chơi vận động 
 b. Chơi trò chơi:
 “Chạy theo hình tam giác.”
 3. Kết thúc:
 - Cho học sinh dũ vai,lắc chân thả lỏng.
 - Cho HS hát một bài
 - GV cùng học sinh hệ thống bài
 - GV nhận xét kết quả giờ học.
 - Ôn 8 động tác của bài thể dục
 - Ôn động tác rèn luyện tư thế vừa học
6.8’
2.8N
1,2’
1’
18.22’
12.14’
4.5L
6.8’
3.5’ 
4.5L
*
* * * * * * *
* * * * * * *
* * * * * * *
 - GV nhận lớp phổ biến nội dung giờ học
 - Cho học sinh KĐ
 - GV cùng HS hệ thống chương trình đã học trong học kỳ I sau đó đưa ra những nhận xét và hướng kắc phục cho HS trong học kỳ II.
 - GV nhắc lại cách chơi sau đó cho HS chơi GV nhận xét.
- GV nhận xét kết quả giờ học
 - GV giao bài tập về nhà.
KÍ DUYEÄT CUÛA KHOÁI TRÖÔÛNG
KÍ DUYEÄT CUÛA BAN GIAÙM HIEÄU
TUẦN 19
BÀI :37
ĐI VƯỢT CHƯỚNG NGẠI VẬT THẤP 
 TRÒ CHƠI “ CHẠY THEO HÌNH TAM GIÁC.”	
I. Mục tiêu:
- Ôn đi vượt chướng ngại vật thấp 
 Yêu cầu:Thực hiện được động tác ở mức tương đối chính xác.
- Chơi trò chơi “Chạy theo hình tam giác”.
 Yêu cầu: HS biết cách chơi và tham gia chơi chủ động
II. Địa điểm và phương tiện:
 - Địa điểm: sân trường dọn vệ sinh an toàn nơi tập
 - Phương tiện: 1 còi, kẻ sân chơi
III. Nội dung và phương pháp lên lớp.
Nội dung
ĐL
phương pháp tổ chức
1 Mở đầu:
 - GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giơ học 
 - đứng tại chỗ xoay khớp cỏ tay, đầu 
gối, hông, bả vai.
 -Chạy nhẹ nhàng theo một hàng dọc trên địa hình tự nhiên
 - Trò chơi “ bịt mắt bắt dê”
 - Ôn bài thể dục phát triển chung
2.Cơ bản:
 a.Ôn bài tập dèn luyện tư thế cơ bản 
 - Đi vượt chướng ngại vật thấp
 b. Chơi trò chơi:
 “Chạy thoe hình tam giác.”
 3. Kết thúc:
 - Cho học sinh dũ vai, lắc chân thả lỏng.
 - Cho HS hát một bài
 - GV cùng học sinh hệ thống bài
 - GV nhận xét kết quả giờ học.
 - Ôn 8 động tác của bài thể dục
 - Ôn động tác rèn luyện tư thế vừa học
6.8’
2.8N
1,2’
1.2’
2.8N’
18.22
12.14’
4.5L
6.8’
3.5’ 
4.5L
*
* * * * * * *
* * * * * * *
* * * * * * *
 - GV nhận lớp phổ biến 
nội dung giờ học
 - Cho học sinh KĐ
 - GV điều khiển cho HS tập một lần sau đó chia tổ cho cả lớp tập luyện GV nhận xét
 - GV nhắc lại cách chơi sau đó cho HS chơi GV nhận xét.
 - GV nhận xét kết quả giờ học
 - GV giao bài tập về nhà.
Ngày soạn: 3/1/2012 Ngày giảng: 
 4A:6/1/2012
BÀI :38
ĐI VƯỢT CHƯỚNG NGẠI VẬT THẤP - TRÒ CHƠI “THĂNG BẰNG.”
I. Mục tiêu:
- Ôn đi vượt chướng ngại vật thấp 
Yêu cầu:Thực hiện được động tác ở mức tương đối chính xác.
- Chơi trò chơi “Thăng bằng”.
Yêu cầu: HS biết cách chơi và tham gia chơi tương đối chủ động
II. Địa điểm và phương tiện:
 - Địa điểm: sân trường dọn vệ sinh an toàn nơi tập
 - Phương tiện: 1 còi, kẻ sân chơi dụng cụ chơi trò chơi
III. Nội dung và phương pháp lên lớp.
Nội dung
ĐL
phương pháp tổ chức
1 Mở đầu:
 - GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giơ học
 - đứng tại chỗ xoay khớp cỏ tay, đầu 
gối, hông, bả vai.
 - Chạy nhẹ nhàng theo một hàng dọc trên địa hình tự nhiên
 - Trò chơch “ Chui qua hầm”
 - Ôn bài thể dục phát triển chung
2.Cơ bản:
 a.Ôn bài tập dèn luyện tư thế cơ bản 
 - Đi vượt chướng ngại vật thấp
b. Chơi trò chơi:
 “Thăng bằng.”
3. Kết thúc:
 - Cho học sinh dũ vai, lắc chân thả lỏng.
 - Cho HS hát một bài
 - GV cùng học sinh hệ thống bài
 - GV nhận xét kết quả giờ học.
 - Ôn 8 động tác của bài thể dục
 - Ôn động tác rèn luyện tư thế vừa học
6.8’
2.8N
1,2’
1.2’
2.8N’
18.22
12.14’
4.5L
6.8’
3.5’ 
4.5L
*
* * * * * * *
* * * * * * *
* * * * * * *
 - GV nhận lớp phổ biến nội dung giờ học
 - Cho học sinh KĐ
- GV điều khiển cho HS tập một lần sau đó chia tổ cho cả lớp tập luyện GV nhận xét
 - GV nhắc lại cách chơi sau đó cho HS chơi GV nhận xét.
 - GV nhận xét kết quả giơ học
 - GV giao bài tập về nhà.
Ngày soạn: 7/1/2012 Ngày giảng: 
 4A:10/1/2012
TUẦN 20
BÀI :39
ĐI CHUYỂN HƯỚNG PHẢI ,TRÁI - TRÒ CHƠI “ THĂNG BẰNG.”
I. Mục tiêu:
- Ôn đi chuyển hướng phải trái 
Yêu cầu:Thực hiện được động tác tương đối chính xác.
- Chơi trò chơi “Thăng bằng”.
Yêu cầu: HS biết cách chơi và tham gia chơi tương đối chủ động
II. Địa điểm và phương tiện:
 - Địa điểm: sân trường dọn vệ sinh an toàn nơi tập
 - Phương tiện: 1 còi, kẻ sân tập luyện
III. Nội dung và phương pháp lên lớp.
Nội dung
ĐL
phương pháp tổ chức
1 Mở đầu:
 - GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học 
 - đứng tại chỗ xoay khớp cỏ tay, đầu
gối, hông, bả vai.
 - Chạy nhẹ nhàng theo một hàng dọc trên địa hình tự nhiên
 - Trò chơi “ Có chúng em”
 - Ôn bài thể dục phát triển chung
2.Cơ bản:
 a.Ôn bài tập dèn luyện tư thế cơ bản 
 - Đi chuyển hướng phải trái
b. Chơi trò chơi:
 “Thăng bằng.”
3. Kết thúc:
 - Cho học sinh dũ vai, lắc chân thả lỏng.
 - Cho HS hát một bài
 - GV cùng học sinh hệ thống bài
 - GV nhận xét kết quả giờ học.
 - Ôn 8 động tác của bài thể dục
 - Ôn động tác rèn luyện tư thế vừa học
6.8’
2.8N
1,2’
1.2’
2.8N’
18.22
12.14’
4.5L
6.8’
3.5’ 
4.5L
2.8N
4.5L
*
* * * * * * *
* * * * * * *
* * * * * * 
 - GV nhận lớp phổ biến nội dung giờ học
 - Cho học sinh KĐ
- GV điều khiển cho HS tập một lần sau đó chia tổ cho cả lớp tập luyện GV nhận xét
 - GV hướng dẫn cách chơi sau đó cho HS chơi GV nhận xét.
 - GV nhận xét kết quả giơ học
 - GV giao bài tập về nhà.
Ngày soạn: 10/1/2012 Ngày giảng: 
 4A:13/1/2012
BÀI :40
ĐI CHUYỂN HƯỚNG PHẢI, TRÁI - TRÒ CHƠI “LĂN BÓNG BẰNG TAY.”
I. Mục tiêu:
- Ôn đi chuyểnr hướng phải trái 
 Yêu cầu:Thực hiện được động tác ở mức tương đối đúng.
- Chơi trò chơi “Lăn bóng bằng tay”.
 Yêu cầu: HS biết cách chơi và đầu biết tham gia vào trò chơi 
II. Địa điểm và phương tiện:
 - Địa điểm: sân trường dọn vệ sinh an toàn nơi tập
 - Phương tiện: 1 còi, bóng chơi trò chơi
III. Nội dung và phương pháp lên lớp.
Nội dung
ĐL
phương pháp tổ chức
1 Mở đầu:
 - GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giơ học
 - đứng tại chỗ xoay khớp cỏ tay, đầu gối, hông, bả vai. 
 - Chạy nhẹ nhàng theo một hàng dọc trên địa hình tự nhiên
 2.Cơ bản:
 a.Ôn ĐHĐN bài tập dèn luyện tư thế cơ bản 
 - Đi đều theo 1.4 hàng dọc 
 - Đi vượt chướng ngại vật thấp
 b. Chơi trò chơi:
 “Lăn bóng bằng tay.”
3. Kết thúc:
 - Cho học sinh dũ vai, lắc chân thả lỏng.
 - Cho HS hát một bài
 - GV cùng học sinh hệ thống bài
 - GV nhận xét kết quả giờ học.
 - Ôn 8 động tác của bài thể dục
 - Ôn động tác rèn luyện tư thế vừa học
6.8’
2.8N
1,2’
18.22
12.14’
2.3L
3.4L
6.8’
3.5’ 
4.5L
2.8N
4.5L
*
* * * * * * *
* * * * * * *
* * * * * * *
 - GV nhận lớp phổ biến 
nội dung giờ học
 - Cho học sinh KĐ
- GV điều khiển cho HS tập một lần sau đó chia tổ cho cả lớp tập luyện GV nhận xét
 - GV nhắc lại cách chơi sau đó cho HS chơi GV nhận xét.
 - GV nhận xét kết quả giơ học
 - GV giao bài tập về nhà.
Ngày soạn: 14/1/2012 Ngày giảng: 
 4A:17/1/2012 
TUẦN 21
BÀI :41
NHẢY DÂY KIỂU CHỤM HAI CHÂN 
 TRÒ CHƠI “ LĂN BÓNG BẰNG.”
I. Mục tiêu:
- Ôn nhảy dây cá nhân kiểu chụm hai chân 
 Yêu cầu:Thực hiện động tác ở mức độ tương đối chính xác.
- Chơi trò chơi “ Lăn bóng bằng tay”.
 Yêu cầu: HS biết cách chơi và tham gia chơi tương đối chủ động
II. Địa điểm và phương tiện:
 - Địa điểm: sân trường dọn vệ sinh an toàn nơi tập
 - Phương tiện: 1 còi, bóng chơi trò chơi 
III. Nội dung và phương pháp lên lớp.
Nội dung
ĐL
phương pháp tổ chức
1 Mở đầu:
 - GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giơ học
 - đứng tại chỗ xoay khớp cỏ tay, đầu 
gối, hông, bả vai.
 - Chạy nhẹ nhàng theo một hàng dọc trên địa hình tự nhiên
2.Cơ bản:
 a.Ôn bài tập dèn luyện tư thế cơ bản 
 - Nhảy dây kiểu chụm hai chân
 b. Chơi trò chơi:
 “Lăn bóng bằng tay.”
3. Kết thúc:
 - Cho học sinh dũ vai, lắc chân thả lỏng.
 - Cho HS hát một bài
 - GV cùng học sinh hệ thống bài
 - GV nhận xét kết quả giờ học.
 - Ôn 8 động tác của bài thể dục
 - Ôn nhảy dây chụm hai chân
6.8’
2.8N
1,2’
18.22
12.14’
6.8’
3.5’ 
4.5L
2.8N
 *
* * * * * * *
* * * * * * *
* * * * * * *
GV nhận lớp phổ biến nội dung giờ học
 - Cho học sinh KĐ
 - GV nhắc lại cách tập sau đó cho HS tập GV nhận xét
 - GV cho HS chơi GV nhận xét.
 - GV nhận xét kết quả giơ học
 - GV giao bài tập về nhà.
Ngày soạn: 17/1/2012 Ngày giảng: 
 4A:20/1/2012 
BÀI :42
NHẢY DÂY - TRÒ CHƠI “ LĂN BÓNG BẰNG.”
I. Mục tiêu:
- Ôn nhảy dây cá nhân kiểu chụm hai chân 
 Yêu cầu:Thực hiện động tác ở mức độ tương đối chính xác.
- Chơi trò chơi “ Lăn bóng bằng tay”.
 Yêu cầu: HS biết cách chơi và tham gia chơi tương đối chủ động
II. Địa điểm và phương tiện:
 - Địa điểm: sân trường dọn vệ sinh an toàn nơi tập
 - Phương tiện: 1 còi, bóng chơi trò chơi 
III. Nội dung và phương pháp lên lớp.
Nội dung
ĐL
phương pháp tổ chức
1 Mở đầu:
 - GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giơ học
 - Đứng tại chỗ xoay khớp cỏ tay, đầu gối, hông, bả vai.
 - Chạy nhẹ nhàng theo một hàng dọc trên địa hình tự nhiên
2.Cơ bản:
 a.Ôn bài tập dèn luyện tư thế cơ bản 
 - Nhảy dây kiểu chụm hai chân 
b. Chơi trò chơi vận động:
 “Lăn bóng bằng tay.”
3. Kết thúc:
 - Cho học sinh dũ vai, lắc chân thả lỏng.
 - Cho HS hát một bài
 - GV cùng học sinh hệ thống bài
 - GV nhận xét kết quả giờ học.
 - Ôn 8 động tác của bài thể dục
 - Ôn nhảy dây chụm hai chân
6.8’
2.8N
1,2’
18.22’
12.14’
6.8’
3.5’ 
4.5L
2.8N
 *
* * * * * * *
* * * * * * *
* * * * * * *
 - GV nhận lớp phổ biến nội dung giờ học
 - Cho học sinh KĐ
 - GV điều khiển cho HS tập 1 lần sau đó cho cán sự điều khiển GV nhận xét.
- GV nhắc lại cách tập sau đó cho HS tập GV nhận xét
 - GV nhận xét kết quả giờ học
 - GV giao bài tập về nhà.
Ngày soạn: 28/1/2012 Ngày giảng: 
 4A:31/1/2012 
TUẦN 22
BÀI :43
NHẢY DÂY - TRÒ CHƠI “ ĐI QUA CẦU.”
I. Mục tiêu:
- Ôn nhảy dây cá nhân kiểu chụm hai chân 
Yêu cầu:Thực hiện động tác ở mức độ tương đối chính xác.
- Chơi trò chơi “ Đi qua cầu”.
Yêu cầu: HS biết cách chơi và tham gia chơi tương đối chủ động
II. Địa điểm và phương tiện:
 - Địa điểm: Sân trường dọn vệ sinh an toàn nơi tập
 - Phương tiện: 1 còi, bóng chơi trò chơi 
III. Nội dung và phương pháp lên lớp.
Nội dung
ĐL
phương pháp tổ chức
1 Mở đầu:
 - GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giơ học
 - Đứng tại chỗ xoay khớp cỏ tay, đầu gối, hông, bả vai.
 - Chạy nhẹ nhàng theo một hàng dọc trên địa hình tự nhiên
 - Trò chơi “Bịt mắt bắt dê”
 - Ôn bài thể dục phát triển chung
2.Cơ bản:
 a.Ôn bài tập dèn luyện tư thế cơ bản 
 - Nhảy dây kiểu chụm hai chân
 - Tập trao dây
 b. Chơi trò chơi:
 “Đi qua cầu.”
 3. Kết thúc:
 - Cho học sinh dũ vai, lắc chân thả lỏng.
 - Cho HS hát một bài
 - GV cùng học sinh hệ thống bài
 - GV nhận xét kết quả giờ học.
 - Ôn 8 động tác của bài thể dục
 - Ôn nhảy dây chụm hai chân
6.8’
2.8N
1.2’
1.2’
2.8N
18.22’
12.14’
6.8’
3.5’ 
4.5L
2.8N
 *
* * * * * * *
* * * * * * *
* * * * * * *
 - GV nhận lớp phổ biến nội dung giờ học
 - Cho học sinh KĐ
 - GV nhắc lại cách tập sau đó cho HS tập GV nhận xét
 - GV nhắc lại cách chơi sau đó cho HS chơi GV nhận xét.
 - GV nhận xét kết quả giơ học
 - GV giao bài tập về nhà.
Ngày soạn: 31/1/2012 Ngày giảng: 
 4A:3/2/2012 
BÀI :44
NHẢY DÂY - TRÒ CHƠI “ ĐI QUA CẦU.”
I. Mục tiêu:
- Ôn nhảy dây cá nhân kiểu chụm hai chân 
Yêu cầu:Thực hiện động tác ở mức độ tương đối chính xác.
- Chơi trò chơi “ Đi qua cầu”.
Yêu cầu: HS biết cách chơi và tham gia chơi tương đối chủ động
II. Địa điểm và phương tiện:
 - Địa điểm: Sân trường dọn vệ sinh an toàn nơi tập
 - Phương tiện: 1 còi, bóng chơi trò chơi 
III. Nội dung và phương pháp lên lớp.
Nội dung
ĐL
phương pháp tổ chức
1 Mở đầu:
 - GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học
 - Đứng tại chỗ xoay khớp cỏ tay, đầu gối, hông, bả vai.
 - Chạy nhẹ nhàng theo một hàng dọc trên địa hình tự nhiên 
 - Trò chơi “Bịt mắt bắt dê”
 - Ôn bài thể dục phát triển chung
2.Cơ bản:
 a.Ôn bài tập dèn luyện tư thế cơ bản 
 - Nhảy dây kiểu chụm hai chân
 - Tập trao dây
 b. Chơi trò chơi:
 “Đi qua cầu.”
3. Kết thúc:
 - Cho học sinh dũ vai, lắc chân thả lỏng.
 - Cho HS hát một bài
 - GV cùng học sinh hệ thống bài
 - GV nhận xét kết quả giờ học.
 - Ôn 8 động tác của bài thể dục
 - Ôn nhảy dây chụm hai chân
6.8’
2.8N
1,2’
2.8N
18.22’
12.14’
6.8’
 3.5’ 
4.5L
2.8N
 *
* * * * * * *
* * * * * * *
* * * * * * *
 - GV nhận lớp phổ biến nội dung giờ học 
 - Cho học sinh KĐ
 - GV nhắc lại cách tập sau đó cho HS tập GV nhận xét
 - GV nhắc lại cách chơi sau đó cho HS chơi GV nhận xét.
 - GV nhận xét kết quả giờ học
 - GV giao bài tập về nhà.
Ngày soạn: 4/2/2012 Ngày giảng: 
 4A:7/2/2012 
TUẦN 23
BÀI :45
BẬT XA - TRÒ CHƠI “ CON SÂU ĐO.”
I. Mục tiêu:
- Học kỹ thuật bật xa 
Yêu cầu: Biết được cách thực hiện động tác tương đối chính xác.
- Chơi trò chơi “ Con sâu đo”.
Yêu cầu: HS biết được cách chơi và tham gia chơi tương đối chủ động
II. Địa điểm và phương tiện:
 - Địa điểm: Sân trường dọn vệ sinh an toàn nơi tập
 - Phương tiện: 1còi , kẻ sân chơi trò chơi 
III. Nội dung và phương pháp lên lớp.
Nội dung
ĐL
phương pháp tổ chức
1 Mở đầu:
 - GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giơ học
 - Đứng tại chỗ xoay khớp cỏ tay, đầu gối, hông, bả vai.
 - Chạy nhẹ nhàng theo một hàng dọc 
trên địa hình tự nhiên
 - Trò chơi “Đứng ngồi theo lệnh”
 - Ôn bài thể dục phát triển chung
2.Cơ bản:
 a.Học nhảy bật xa 
 - TTCB: Đứng hai bàn chân chụm, mũi bàn chân sát mép vạch xuất phát hai tay buông tự nhiên
 - Động tác: từ tư thế chuẩn bị hai tay đưa ra trước lên cao kết hợp với dướn thân người lên cao hai bàn chân kiễng
 Vung hai tay từ trên xuống thấp ra sau khuỵu gối, hai chân chạm đất bằng cả bàn chân, thân trên ngả về trước
 Hai bàn chân đạp mạnh xuống đất kết hợp với đánh mạnh tay lấy đà để bật người dời khỏi mặt đất lên cao ra trước, khi hai bàn chân chạm đát, chùng gối để giảm chấn động phối hợp với đưa hai tay về trước để
 giữ thăng bằng.
 b. Chơi trò chơi:
 “Con sâu đo.”
 3. Kết thúc:
 - Cho học sinh chạy chậm thả lỏng.
 - Cho HS hát một bài
 - GV cùng học sinh hệ thống bài
 - GV nhận xét kết quả giờ học.
 - Ôn 8 động tác của bài thể dục
 - Ôn bật xa tại chỗ
6.8’
2.8N
1,2’
2.8N
18.22’
12.14’
6.8’
3.5’ 
4.5L
2.8N
 *
* * * * * * *
* * * * * * *
* * * * * * *
 - GV nhận lớp phổ biến nội dung giờ học 
 - Cho học sinh KĐ
- GV tập mẫu động tác sau đó hướng dẫn cho HS tập tưng thao tác kết hợp sửa sai, sau khi học sinh đã nắm được kỹ thuật động tác GV cho HS tập liên kết động tác lại .
- GV nhắc lại cách chơi sau đó cho HS chơi GV nhận xét.
 - GV nhận xét kết quả giơ học
 - GV giao bài tập về nhà.
Ngày soạn: 7/2/2012 Ngày giảng: 
 4A:10/2/2012 
BÀI :46

Tài liệu đính kèm:

  • docGiao an ca nam_12196082.doc