Giáo án Tiếng Anh 8 - Units 14: Wonders of the world

I, Mục tiêu

- Sau khi hoàn thành bài học hs sẽ có khả năng

- Biết được một số kỳ quan của thế giới và Việt Nam

- Đọc hiểu và chơi được trò chơi

II, Nội dung ngôn ngữ

1, Từ vựng

 Stonehenge The pyramids Sydney Opera House The Golden Gate Bridge The Statue of Liberty

2, Cấu trúc

 What shall we play ?We can play 20 questions

 You might know this place

 

doc 2 trang Người đăng nguyenphuong Ngày đăng 09/01/2016 Lượt xem 558Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tiếng Anh 8 - Units 14: Wonders of the world", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết 83 Unit 14 Wonders of the world
Getting started and listen and read
Ngày soạn: 23/3/2010
Ngày dạy : 24/3/2010
I, Mục tiêu
Sau khi hoàn thành bài học hs sẽ có khả năng
Biết được một số kỳ quan của thế giới và Việt Nam
Đọc hiểu và chơi được trò chơi 
II, Nội dung ngôn ngữ
1, Từ vựng
	Stonehenge	The pyramids	Sydney Opera House	The Golden Gate Bridge	 The Statue of Liberty
2, Cấu trúc
	What shall we play ?We can play 20 questions
	You might know this place
III, Phương pháp giảng dạy
	Phương pháp giao tiếp thảo luận nhóm, phương pháp gợi mở
IV, Phương tiện giảng dạy
	Sgk, SGV, Tranh ảnh
V, Tiến trình giảng dạy
	1, ổn định
	2, Kiểm tra bài cũ
	3, Nội dung bài mới
Teacher’s activities
Time
Students’ activities
Getting started
Trước tiên giáo viên cho hs nói về một số kỳ quan ở trên thế giới và ở Việt Nam mà hs được biết
Giáo viên bổ sung thêm cho một số kỳ quan ở trên thế giới ( Big Ben, The Statue of Liberty, The Golden Gate Bridge ..)
Giáo viên đọc qua các từ trong sách giáo khoa
Cho hs thảo luận theo nhóm và nối các từ với các bức tranh
Gọi hs lên bảng viết kết quả
Giáo viên cho đáp án
a, The pyamids
b, Sydney Opera House
c, Stonehenge
- Sau đó cho hs đứng tại chỗ đọc bài
- Giáo viên giảI thích thêm về các kỳ quan đó
Listen and read
Giáo viên nói sơ qua về nội dung bài 
Cho hs nghe giáo viên đọc qua bài hội thoại một lượt
Cho học sinh cấu trúc :
+ What shall we play ? We can play 20 questions
+ You might know this place
Cho hs thực hành bài hội thoại
Sau đó cho hs đọc qua phần 2 và thảo luận theo nhóm điền từ thích hợp vào ô trống
 Cho hs lên bảng viết kết quả
Cho nhóm khác bổ sung 
Giáo viên cho đáp án
+ Key: 1, game 2, place 3, clue 4, Viet Nam 5, New York 6, Golden 7, true 8, was
Sau đó cho hs đứng tại chỗ đọc phần bài đẫ điền ( 2hs)
* Nhắc hs về nhà chuẩn bị phần speak + Listen
10’
Hs nói về một số kỳ quan ở trên thế giới mà mình được biét
Hs chú ý 
Hs nghe
Hs thảo luận theo nhóm
Hs lên bảng viết kết quả
Hs ghi đáp án vào vở
Hs thực hành bài hội thoại
Hs nghe
Hs nghe
Hs nghe
Hs ghi caaus trúc vào vở
Hs thực hành bài hội thoại
Hs đọc qua phần 2 và thảo luận trả lời câu hỏi
- Hs lên bảng viết kết quả
- Hs khác bổ sung 
- Hs ghi đáp án vào vở
- Hs đứng tại chỗ dọc

Tài liệu đính kèm:

  • docUnits 14. Wonders of the world (3).doc