Giáo án Tin học 4 - Tuần 19 Bài 5 - Xử lí một phần văn bản, hình và tranh ảnh

TUẦN 19

BÀI 5: XỬ LÍ MỘT PHẦN VĂN BẢN, HÌNH VÀ TRANH ẢNH

(Tiết 1)

I. MỤC TIÊU:

- Học sinh thực hiện được thao tác: xóa, sao chép, cắt, dán một phần văn bản, hình và tranh ảnh.

- HS có thể thực hành thành thục các thao tác trong phần mềm soạn thảo văn bản. Biết và hiểu được công dụng của các công cụ, thao tác nhanh, chính xác các yêu cầu trong bài học.

- HS hứng thú thực hành, ý thức tốt trong khi thực hành.

II. CHUẨN BỊ:

- Giáo viên: Giáo án, phòng máy.

- Học sinh: Máy tính, tập, bút.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

 

doc 5 trang Người đăng hanhnguyen.nt Ngày đăng 06/01/2021 Lượt xem 81Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học 4 - Tuần 19 Bài 5 - Xử lí một phần văn bản, hình và tranh ảnh", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LỚP 4
Ngày dạy: 22/01/2018
TUẦN 19
BÀI 5: XỬ LÍ MỘT PHẦN VĂN BẢN, HÌNH VÀ TRANH ẢNH 
(Tiết 1)
I. MỤC TIÊU:
- Học sinh thực hiện được thao tác: xóa, sao chép, cắt, dán một phần văn bản, hình và tranh ảnh.
- HS có thể thực hành thành thục các thao tác trong phần mềm soạn thảo văn bản. Biết và hiểu được công dụng của các công cụ, thao tác nhanh, chính xác các yêu cầu trong bài học.
- HS hứng thú thực hành, ý thức tốt trong khi thực hành.
II. CHUẨN BỊ:
- Giáo viên: Giáo án, phòng máy.
- Học sinh: Máy tính, tập, bút.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
1. Bài cũ.
- Em hãy nêu các thao tác chèn bảng trong văn bản.
- Thực hành chèn bảng trong văn bản với số dòng, số cột tùy ý.
2. Bài mới:
a. Xử lí một phần văn bản:
- GV hướng dẫn học sinh mở một phần văn bản có sẵn hoặc tự soạn một văn bản ngắn.
- Xóa, cắt một phần văn bản:
+ Bước 1: Chọn phần văn bản muốn xóa hoặc cắt.
+ Bước 2: Nhấn phím Delete để xóa, chọn Cut để cắt phần văn bản.
- GV hướng dẫn học sinh thực hành.
- Nhận xét.
- GV trình bày kết quả thực hành của một vài học sinh cho cả lớp xem và nhận xét.
- Sao chép và dán một phần văn bản vào vị trí khác:
+ Bước 1: Chọn phần văn bản muốn sao chép.
+ Bước 2: Trong thẻ Home chọn Copy.
+ Bước 3: Đưa con trỏ đến vị trí cần dán phần văn bản rồi chọn Paste.
- GV hướng dẫn học sinh thực hành.
- Nhận xét.
- GV trình bày kết quả thực hành của một vài học sinh cho cả lớp xem và nhận xét.
- Di chuyển vị trí của một phần văn bản:
+ Bước 1: Chọn phần văn bản cần di chuyển.
+ Bước 2: kéo thả chuột để di chuyển phần văn bản đã chọn đến vị trí mới.
- GV hướng dẫn học sinh thực hành.
- Nhận xét.
- GV trình bày kết quả thực hành của một vài học sinh cho cả lớp xem và nhận xét.
- HS lắng nghe, trả lời câu hỏi.
- Lắng nghe.
- Lắng nghe.
- HS thực hành 
- HS làm theo hướng dẫn của GV
- HS thực hành 
- HS làm theo hướng dẫn của GV
- HS thực hành 
- HS làm theo hướng dẫn của GV
- HS thực hành 
- HS làm theo hướng dẫn của GV
- Lắng nghe.
IV. CỦNG CỐ - DẶN DÒ:
- Tóm tắt lại nội dung chính.
- Nhận xét tiết học.
- Chuẩn bị bài mới.
BÀI 5: XỬ LÍ MỘT PHẦN VĂN BẢN, HÌNH VÀ TRANH ẢNH 
(Tiết 2)
I. MỤC TIÊU:
- Học sinh thực hiện được thao tác: xóa, sao chép, cắt, dán một phần văn bản, hình và tranh ảnh.
- HS có thể thực hành thành thục các thao tác trong phần mềm soạn thảo văn bản. Biết và hiểu được công dụng của các công cụ, thao tác nhanh, chính xác các yêu cầu trong bài học.
- HS hứng thú thực hành, ý thức tốt trong khi thực hành.
II. CHUẨN BỊ:
- Giáo viên: Giáo án, phòng máy.
- Học sinh: Máy tính, tập, bút.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
1. Bài cũ.
- Em hãy nêu các thao tác xóa, cắt văn bản.
- Em hãy nêu các thao tác sao chép văn bản. 
- Em hãy nêu các thao tác di chuyển văn bản.
2. Bài mới:
a. Xử lí tranh ảnh trong văn bản:
- GV hướng dẫn học sinh mở một bức tranh, ảnh có sẵn. Chèn bức tranh, ảnh vào văn bản.
- Xóa, cắt hình, tranh ảnh trong văn bản:
+ Bước 1: Chọn tranh, ảnh muốn xóa hoặc cắt.
+ Bước 2: Nhấn phím Delete để xóa, chọn Cut để cắt tranh, ảnh.
- GV hướng dẫn học sinh thực hành.
- Nhận xét.
- GV trình bày kết quả thực hành của một vài học sinh cho cả lớp xem và nhận xét.
- Sao chép và dán tranh ảnh trong văn bản vào vị trí khác:
+ Bước 1: Chọn tranh ảnh muốn sao chép.
+ Bước 2: Trong thẻ Home chọn Copy.
+ Bước 3: Đưa con trỏ đến vị trí cần dán phần văn bản rồi chọn Paste.
- GV hướng dẫn học sinh thực hành.
- Nhận xét.
- GV trình bày kết quả thực hành của một vài học sinh cho cả lớp xem và nhận xét.
- Di chuyển vị trí của tranh, ảnh trong văn bản:
+ Bước 1: Chọn tranh, ảnh cần di chuyển.
+ Bước 2: Kéo thả chuột để di chuyển phần tranh ảnh đã chọn đến vị trí mới.
- GV hướng dẫn học sinh thực hành.
- Nhận xét.
- GV trình bày kết quả thực hành của một vài học sinh cho cả lớp xem và nhận xét.
b. Thực hành:
- GV hướng dẫn học sinh trao đổi nhận xét sự khác nhau giữa hai thao tác sao chép và cắt.
- Hướng dẫn học sinh thao tác sao chép và cắt bảng trong văn bản.
- HS thực hành làm bài tập trang 69, 70 SGK.
- HS lắng nghe, trả lời câu hỏi.
- Lắng nghe.
- Lắng nghe.
- HS thực hành 
- HS làm theo hướng dẫn của GV
- HS thực hành 
- HS làm theo hướng dẫn của GV
- HS thực hành 
- HS làm theo hướng dẫn của GV
- HS thực hành 
- HS làm theo hướng dẫn của GV
- HS làm theo hướng dẫn của GV
- HS thực hành 
- Lắng nghe.
IV. CỦNG CỐ - DẶN DÒ:
- Tóm tắt lại nội dung chính.
- Nhận xét tiết học.
- Chuẩn bị bài mới.

Tài liệu đính kèm:

  • docCD3 Bai 5 Xu li mot phan van ban hinh va tranh anh_12267424.doc