Giáo án Tin học 4 - Tuần 22 Bài 4 - Tạo hiệu ứng cho hình ảnh trong trang trình chiếu

Tuần: 22 - Tiết: 43

BÀI 4 : TẠO HIỆU ỨNG CHO HÌNH ẢNH TRONG TRANG TRÌNH CHIẾU (tiết 1)

Lớp dạy: 4A1, 4A2, 4A3.

I. MỤC TIÊU:

- Tạo được hiệu ứng cho hình ảnh trong trang trình chiếu;

- Tạo được hiệu ứng chuyển động theo đường thẳng hoặc xiên.

- Thể hiện tính tích cực chủ động sáng tạo trong quá trình học tập.

II. CHUẨN BỊ:

- Giáo viên: Giáo án, phòng máy, phần mềm PowerPoint.

- Học sinh: Máy tính, tập, bút.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

 

docx 5 trang Người đăng hanhnguyen.nt Ngày đăng 06/01/2021 Lượt xem 47Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học 4 - Tuần 22 Bài 4 - Tạo hiệu ứng cho hình ảnh trong trang trình chiếu", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần: 22 - Tiết: 43	
BÀI 4 : TẠO HIỆU ỨNG CHO HÌNH ẢNH TRONG TRANG TRÌNH CHIẾU (tiết 1)
Ngày soạn: 28/01/2018
Ngày dạy: 29/01-02/02/2018
Lớp dạy: 4A1, 4A2, 4A3.
I. MỤC TIÊU:
- Tạo được hiệu ứng cho hình ảnh trong trang trình chiếu;
- Tạo được hiệu ứng chuyển động theo đường thẳng hoặc xiên.
- Thể hiện tính tích cực chủ động sáng tạo trong quá trình học tập.
II. CHUẨN BỊ:
- Giáo viên: Giáo án, phòng máy, phần mềm PowerPoint.
- Học sinh: Máy tính, tập, bút.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN
Học sinh thực hiển các yêu cầu sau:
a, Mở bài trình chiếu có tên Phương tiện giao thông đã tạo ở Bài 3.
b, Thêm một trang trình chiếu mới.
c, Chèn hình ảnh một phương tiện giao thông vào trang trình chiếu mới.
Tạo hiệu ứng chuyển động cho hình ảnh
Quan sát thao tác của thầy/cô giáo rồi tạo hiệu ứng chuyển động cho hình ảnh theo hướng dẫn.
Bước 1: Chọn hình ảnh tạo chuyển động
Bước 2: trên thẻ Animations, chọn Custom Anination.
BƯớc 3: Chọn Add Effect, chọn Motion Paths rồi chọn Diagonal Up Right.
Bước 4: Quan sát hình ảnh chuyển động theo hướng đã chọn hiển thị trên tràn trình chiếu.
HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN
Học sinh thực hành theo yêu cầu
2.Học sinh thực hành theo hướng dẫn.
Tuần: 22 - Tiết: 44	
BÀI 4 : TẠO HIỆU ỨNG CHO HÌNH ẢNH TRONG TRANG TRÌNH CHIẾU (tiết 2)
Ngày soạn: 28/01/2018
Ngày dạy: 29/01-02/02/2018
Lớp dạy: 4A1, 4A2, 4A3.
I. MỤC TIÊU:
- Tạo được hiệu ứng cho hình ảnh trong trang trình chiếu;
- Tạo được hiệu ứng chuyển động theo đường thẳng hoặc xiên.
- Thể hiện tính tích cực chủ động sáng tạo trong quá trình học tập.
II. CHUẨN BỊ:
- Giáo viên: Giáo án, phòng máy, phần mềm PowerPoint.
- Học sinh: Máy tính, tập, bút.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH
Học sinh thực hiện các yêu cầu sau:
a, Tạo bài trình chiếu có chủ đề thể thao, gồm 3 trang, mỗi trang bao gồm: tên môn thể thao, nội dung gưới thiệu về môn thể thao.
b, thay đổi màu nền, kiểu chữ, phông chữ nội dung trong trang trình chiếu theo ý của em.
c, Tìm kiếm hình ảnh từ Internet về các môn thể thao rồi chèn các hình ảnh đó vào các trang trình chiếu tương ứng.
d, tạo hiệu ứng cho nội dung và hình ảnh trong trang trình chiếu. So sánh hiệu ứng mà em đã tạo với bạn.
e, lưu bài trình chiếu vào thư mục của em trên máy tính với tên là Thể thao.
Em trao đổi với bạn cách chèn thêm hình ảnh từ Clip Art vào trang trình chiếu, tạo hiệu ứng cho hình ảnh đó.
HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG, MỞ RỘNG
Em tìm hiểu các hiệu ứng chuyển động trong Motion Paths, giải thích với bạn đểm khác nhau giữa các hiệu ứng đó.
HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH
Học sinh thực hành
.
Học sinh trao đổi với bạn.
C.HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG, MỞ RỘNG
Học sinh tìm hiểu và trao đổi với bạn.
EM CẦN GHI NHỚ.
Trong trang trình chiếu, em có thể tạo hiệu ứng chuyển động từ biểu tượng Ad Efect và chọn hướng chuyển động mặc định theo đường thẳng, đường xiên.. cho hình ảnh và văn bản.

Tài liệu đính kèm:

  • docxCD4 Bai 4 Tao hieu ung cho hinh anh trong trang trinh chieu_12271709.docx