Giáo án Tin học 6 - Bài 8: Quan sát trái đất và các vì sao trong hệ mặt trời

A.Mục tiêu :

 Sau khi học xong bài này, học sinh có khả năng

1. Về kiến thức:

- Tìm hiểu thm về Hệ Mặt Trời, giải thích được một số hiện tượng thiên nhiên như ngày đêm, nhật thực, nguyệt thực.

- Biết cách khởi động/thoát khỏi phần mềm.

- Biết sử dụng các nút điều khiển quan sát để tìm hiểu về Hệ Mặt Trời.

2. Về kỹ năng:

- Thực hiện được việc khởi động/thoát khỏi phần mềm.

- Thực hiện được các thao tác chuột để sử dụng, điều khiển các nút lệnh cho việc quan sát, tìm hiểu về Hệ Mặt Trời.

3. Về thái độ:

- Cĩ tính cẩn thận khi quan st v cầm chuột.

B. Chuẩn bị :

- GV: Giáo án, SGK, phịng my, phần mềm Solar Sytem 3d Simulator.

- HS : Xem trước bài + SGK

C. Các hoạt động trên lớp:

1. Ổn định: kiểm tra sĩ số, tác phong, dụng cụ học tập.

2. Kiểm tra bài cũ:

 

doc 2 trang Người đăng phammen30 Ngày đăng 03/04/2019 Lượt xem 404Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học 6 - Bài 8: Quan sát trái đất và các vì sao trong hệ mặt trời", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
§8 QUAN SÁT TRÁI ĐẤT VÀ CÁC VÌ SAO
TRONG HỆ MẶT TRỜI
§1. THƠNG TIN VÀ TIN HỌC
Tuần: 08
Tiết: 15 + 16
Ngày soạn: 
A.Mục tiêu : 
 	Sau khi học xong bài này, học sinh có khả năng
1. Về kiến thức: 
- Tìm hiểu thêm về Hệ Mặt Trời, giải thích được một số hiện tượng thiên nhiên như ngày đêm, nhật thực, nguyệt thực.
- Biết cách khởi động/thốt khỏi phần mềm.
- Biết sử dụng các nút điều khiển quan sát để tìm hiểu về Hệ Mặt Trời.
2. Về kỹ năng:
- Thực hiện được việc khởi động/thốt khỏi phần mềm. 
- Thực hiện được các thao tác chuột để sử dụng, điều khiển các nút lệnh cho việc quan sát, tìm hiểu về Hệ Mặt Trời.
3. Về thái độ:
- Cĩ tính cẩn thận khi quan sát và cầm chuột. 
B. Chuẩn bị : 
- GV: Giáo án, SGK, phịng máy, phần mềm Solar Sytem 3d Simulator.
- HS : Xem trước bài + SGK
C. Các hoạt động trên lớp:
1. Ổn định: kiểm tra sĩ số, tác phong, dụng cụ học tập.
2. Kiểm tra bài cũ: 
3. Tiến hành:
Nội dung bài dạy
Hoạt động của thầy
Hoạt động của học sinh
Hoạt động 1
1/ Các lệnh điều khiển
1. Nháy chuột vào nút để hiện (hoặc làm ẩn đi) quỹ đạo chuyển động của các hành tinh .
2. Nháy chuột vào nút sẽ làm cho vị trí quan sát tự động chuyển động trong khơng gian. Chức năng này cho phép chọn vị trí quan sát thích hợp nhất.
3. Dùng chuột di chuyển thanh cuốn ngang trên biểu tượng để phĩng to hoặc thu nhỏ khung nhìn, khoảng cách từ vị trí quan sát đến mặt trời sẽ thay đổi theo.
4. Dùng chuột di chuyển thanh cuốn ngang trên biểu tượng để thay đổi vận tốc chuyển động của các hành tinh.
5. Các nút lệnh , dùng để nâng lên hoặc hạ xuống vị ví quan sát hiện thời so với mặt phẳng ngang của tồn hệ mặt trời.
6. Các nút lệnh , , , dùng để dịch chuyển tồn bộ khung nhìn lên trên, xuống dưới, sang trái, phải. Nút dùng để đặt lại vị trí mặc định hệ thống, đưa mặt trời về trung tâm của cửa sổ màn hình.
7. Nháy nút , cĩ thể xem thơng tin chi tiết của các vì sao.
- GV đặt vấn đề: Trái đất chúng ta quay xung quanh mặt trời như thế nào? Vì sao lại cĩ hiện tượng nhật thực, nguyệt thực? Hệ mặt trời của chúng ta cĩ những hành tinh nào?
® Phần mềm mơ phỏng Hệ Mặt Trời sẽ giải đáp cho chúng ta các câu hỏi đĩ.
- GV: Trong khung chính của màn hình là Hệ Mặt Trời :
- Mặt trời màu lửa đỏ rực nằm ở trung tâm.
- Các hành tinh trong Hệ Mặt Trời nằm trên các quỹ đạo khác nhau quay xung quanh Mặt Trời.
- Mặt trăng chuyển động như một vệ tinh quay xung quanh trái đất.
- GV: giới thiệu sơ lược về chương trình này - Nêu những đặc điểm và nĩi yêu cầu. 
® Hướng dẫn cách điều chỉnh khung nhìn, sử dụng các nút lệnh trong cửa sổ của phần mềm. Các nút lệnh này sẽ giúp điều chỉnh vị trí quan sát, gĩc nhìn từ vị trí quan sát đến hệ mặt trời và tốc độ chuyển động các vì sao. 
- Học sinh tìm hiểu và trả lời các câu hỏi khi thực hành phần mềm.
- Cho HS tình nguyện phát biểu và lưu ý rằng hiện nay hệ mặt trời chỉ cĩ 8 hành tinh. (khơng cĩ sao Diêm vương - Pluto).
Học sinh quan sát trên máy qua đĩ học cách điều khiển
Hoạt động 2
2. Thực hành:
- Học sinh báo cáo kết quả
- GV chia lớp thành các nhĩm để thực hành quan sát và trả lời các câu hỏi sgk – trang 38 
® Gọi các nhĩm báo cáo kết quả các nhĩm khác tham khảo đặt câu hỏi. Kết luận
- GV: Cơng bố kết quả và phương pháp làm việc của từng nhĩm
® GV đưa nhận xét đánh giá. (tuỳ theo điều kiện phịng máy)
- Học sinh làm việc theo từng nhĩm - phân cơng tìm hiểu sau đĩ để thơng tin trên màn hình qui ước của mỗi nhĩm và GV sẽ nhận câu trả lời 
4. Củng cố: 
- Khảo sát thêm về hiện tượng nhật thực (nguyệt thực) bán phần.
® Qua bài này làm sao tạo được sự ham thích học tập và phương pháp làm việc cho học sinh: biết sử dụng tài liệu và tìm hiểu.
5. Dặn dò: 
+ Xem lại nội dung bài học, làm lại đầy đủ tất cả các bài tập (nếu cĩ thể).
+ Xem trước bài 8.

Tài liệu đính kèm:

  • docTin hoc 6 _T15.doc