Giáo án Tin học 6 - Chương II: Phần mềm học tập - Bài 7: Sử dụng phần mềm Mario để luyện gõ phím

I. Mục tiêu: Giúp học sinh:

- Biết cách khởi động thoát khỏi phần mềm Mario. Biết sử dụng phần mềm Mario để luyện gõ mười ngón.

- Thực hiện được việc khởi động/thoát khỏi phần mềm. Biết cách đăng kí, thiết đặt tuỳ chọn, lựa chọn bài học phù hợp. Thực hiện được gõ bàn phím ở mức đơn giản nhất.

- Hình thành phong cách làm việc chuẩn mực, thao tác dứt khoát.

II. Chuẩn bị của giáo viên:

- Giáo án.

- Máy tính và phần mềm Mario

 III. Tiến trình dạy học:

1. Ổn định lớp: Nhắc nhở học sinh ổn định

2. Dạy bài mới

 

doc 4 trang Người đăng nguyenphuong Ngày đăng 04/01/2016 Lượt xem 560Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học 6 - Chương II: Phần mềm học tập - Bài 7: Sử dụng phần mềm Mario để luyện gõ phím", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết 13 – 14 - Bài 7: SỬ DỤNG PHẦN MỀM MARIO
LUYỆN GÕ PHÍM
I. Mục tiêu: 	Giúp học sinh:
- Biết cách khởi động thoát khỏi phần mềm Mario. Biết sử dụng phần mềm Mario để luyện gõ mười ngón.
- Thực hiện được việc khởi động/thoát khỏi phần mềm. Biết cách đăng kí, thiết đặt tuỳ chọn, lựa chọn bài học phù hợp. Thực hiện được gõ bàn phím ở mức đơn giản nhất.
- Hình thành phong cách làm việc chuẩn mực, thao tác dứt khoát.
II. Chuẩn bị của giáo viên:
- Giáo án.
- Máy tính và phần mềm Mario
	III. Tiến trình dạy học:
1. Ổn định lớp: Nhắc nhở học sinh ổn định
2. Dạy bài mới
Hoạt động Giáo viên
Hoạt động học sinh
Nội dung ghi bảng
Hoạt động 1: Kiểm tra - Ôn bài cũ
Gọi học sinh trình bày khu vực chính của bàn phím
GV nhận xét và lưu ý học sinh:
 - Hàng phím cơ sở đây là hàng phím quan trọng, là hàng phím cơ sở để luyện gõ phím bằng 10 ngón
 - Cần phải đặt ngón tay đúng vị trí trên các hàng phím trong khu vực phím chính.
Hoạt động 2: Giới thiệu phần mềm Mario
GV mở phần mềm Mario để giới thiệu màn hình chính của phần mềm này.
- Giới thiệu 03 bảng chọn chính: File, Student, Lesson và các biểu tượng của các mức luyện tập
- Giới thiệu các bài luyện tập
GV lưu ý và yêu cầu học sinh thực hiện các bài theo thứ tự bắt đầu từ bài luyện với các phím ở hàng cơ sở.
Hoạt động 3: Luyện tập
GV mở phần mềm Mario và hướng dẫn
- GV thực hiện thao tác các bước để đăng ký tên người luyện tập 02 – 03 lần trên máy để học sinh quan sát sau đó GV ghi bảng các bước thực và cho học sinh ghi vở
Gọi học sinh lên thực hiện lại các bước để đăng ký tên người luyện tập.
à GV theo dõi - sửa sai
Lưu ý học sinh: Sau khi đăng kí tên và trở về cửa sổ chính thì tên vừa đăng ký được xuất hiện trên màn hình à GV chỉ rõ cho học sinh
- Khi đã đăng ký một tên, ta có thể dùng lại tên đó mà không cần đăng ký tên mới.
 + GV thực hiện thao tác các bước để nạp lại tên đã đăng ký 02 – 03 lần trên máy để học sinh quan sát sau đó GV ghi bảng các bước thực và cho học sinh ghi vở
Cho học sinh xung phong lên thực hiện lại các bước để nạp lại tên người luyện tập.
- Để đánh giá việc gõ phím, phần mềm sẽ tính số lượng từ ta gõ đúng trong 01 phút, tiêu chuẩn này được hiển thị WPM
 + GV thực hiện thao tác các bước để thiết lập các lự chọn 02 – 03 lần trên máy để học sinh quan sát sau đó GV ghi bảng các bước thực và cho học sinh ghi vở
Cho học sinh xung phong lên thực hiện lại các bước trên máy để thiết lập các lựa chọn
- Trong phần mềm sẽ có 06 bài học tương ứng với các hàng phím ở khu vực phím chính và có 04 mức luyện tập từ dễ đến khó, khi mới bước đầu luyện tập yêu cầu học sinh luyện tập ở mức đơn giản và gõ trên hàng phím cơ sở.
 + GV thực hiện các bước 02 – 03 lần để chọn mức và bài học để luyện tập cho học sinh quan sát
 + GV ghi bảng các bước thực hiện và cho học sinh ghi vở
à Gọi hoặc cho học sinh xung phong lên thực hiện lại các bước trên máy để chọn bài học và mức luyện tập theo yêu cầu của GV
Hoạt động 4: Các yêu cầu
GV nêu một số yêu cầu khi luyên tập với phần mềm
GV luyện tập mẫu cho học sinh quan sát và lưu ý học sinh phải thực hiện đúng với các yêu cầu trên màn hình như gõ đúng kí tự và gõ đúng các phím mà ngón tay phụ trách
 GV gọi học sinh nhắc lại các yêu cầu khi luyện tập sau đó nhận xét và ghi bảng cho học sinh ghi vở
GV lưu ý: sau khi luyện tập màn hình sẽ hiển thị kết quả như: Số ký tự gõ đúng, số lần gõ lỗi, WPM đã đạt, WPM cần đạt, tỉ lệ gõ đúng và thời gian luyện tập (GV cần chỉ rõ từng câu để học sinh ghi nhớ)
 - Sau bài học giáo viên thực hiện thao tác thoát khỏi phần mềm Mario. GV thực hiện 02 – 03 lần cho học sinh quan sát.
 - Có thể GV thực hiện thao tác cài đặt phần mềm Mario để học sinh quan sát
 GV vừa thực hiện vừa hướng dẫn cho học sinh nắm các thao tác.
Học sinh trả lời
Học sinh chú ý nghe giảng
Học sinh quan sát
Học sinh ghi vở
Học sinh quan sát
Học sinh ghi vở
Học sinh thực hiện
Học sinh nghe và quan sát
Học sinh nghe và quan sát
Học sinh ghi vở
Học sinh xung phong thực hiện
Học sinh nghe và quan sát
Học sinh ghi vở
Học sinh thực hiện
Học sinh nghe giảng và quan sát
Học sinh ghi vở
Học sinh thực hiện
Học sinh nghe giảng
Học sinh quan sát
Học sinh nghe và quan sát
Học sinh quan sát
Học sinh quan sát và theo dõi
1. Phần mềm Mario:
 Phần mềm Mario được sử dụng để luyện gõ phím bằng 10 ngón
 - Luyện tập ở hàng phím cơ sở
 Luyện thêm hàng phím trên
 - Luyện thêm hàng phím dưới
 - Luyện thêm hàng phím số
 - Luyện thêm các phím ký hiệu
 - Luyện kết hợp toàn bộ phím
2. Luyện tập:
a. Đăng ký tên: Các bước thực hiện
- Nháy chuột vào Student à Chọn dòng New 
à Cửa sổ 
 + Nhập tên tại mục New student name à gõ Enter
 + Nháy chuột vào DONE để đóng cửa sổ
b. Nạp lại tên đã đăng ký: Các bước thực hiện
- Nháy chuột vào Student à Chọn Load à Nháy chuột chọn tên đã đăng ký
- Nháy chuột vào DONE
c. Thiết lập các lựa chọn:
Các bước thực hiện:
- Nháy chuột vào Student à chọn Edit à hộp thoại
 + Tại mục Goal WPM: thay đổi giá trị WPM à gõ phím Enter
 + Dùng chuột chọn nhân vật dẫn đường: Nháy chuột vào 01 trong 03 nhân vật
- Nháy chuột vào DONE
d. Lựa chọn bài học và mức luyện tập:
Các bước thực hiện
* Chọn bài học: Nháy chuột vào Lesson chọn
 + Home Rowonly: Luyện ở hàng phím cơ sở
 + Add top row: Luyện thêm hàng phím dưới
 + Add Number: Luyện thêm hàng phím số
 + Add symbol: Luyện thêm các phím kí hiệu
 + All keyboard: Luyện kết hợp toàn bộ phím
* Chọn mức luyện tập: 
 + Nháy chuột vào các bức tranh từ 1 à 4 tương ứng với 04 mức luyện tập
 - Mức 1: Đơn giản
 - Mức 2: Trung bình, WPM = 10
 - Mức 3: Nâng cao WPM = 30
 - Mức 4: Luyện tập tự do
3. Yêu cầu khi luyện tập:
- Gõ phím theo hướng dẫn trên màn hình
- Gõ đúng theo các bài tập
- Gõ các phím đúng với các ngón tay phụ trách
4. Thoát khỏi Mario:
Các bước thực hiện
- Nháy chuột vào File à Chọn Quit
	IV. Củng cố - Dặn dò: 
	- Gọi 02 học sinh 01 Nam (01 Nữ) thực hiện các thao tác: đăng ký tên, nhân vật Nam (Nữ) lựa chọn bài luyện tập ở hàng phím cơ sở với mức đơn giản (Mức 1) và luyện gõ phím
	- Gọi 02 học sinh 01 Nam (01 Nữ) thực hiện các thao tác: nạp lại bạn vừa đăng ký, lựa chọn bài luyện tập ở hàng phím cơ sở với mức đơn giản (Mức 1) và luyện gõ phím
	- Học bài cũ để chuẩn bị cho tiết thực hành
IV. Rút kinh nghiệm:

Tài liệu đính kèm:

  • docBài 7. Sử dụng phần mềm Mario để luyện gõ phím (2).doc