Giáo án Tin học 6 - Tiết 17, 18

A.Mục tiêu :

 Sau khi học xong bài này, học sinh có khả năng

1. Về kiến thức:

- Hệ thống lại cc bi tập, tìm thm cc ví dụ, bi tập của chương I.

2. Về kỹ năng:

- Củng cố lại kiến thức đ học, nu vấn đề học sinh vận dụng kiến thức giải cc bi tập

3. Về thái độ:

- Cĩ tính cẩn thận, bảo quản cơ sở vật chất.

B. Chuẩn bị :

- GV: Giáo án, SGK, phịng my.

- HS : Xem trước bài + SGK

C. Các hoạt động trên lớp:

1. Ổn định: kiểm tra sĩ số, tác phong, dụng cụ học tập.

2. Kiểm tra bài cũ:

- Hy giải thích hiện tượng ngày và đêm.

- Khởi động phần mềm Mouse Skills v thực hiện một vi thao tc?

 

doc 4 trang Người đăng phammen30 Ngày đăng 03/04/2019 Lượt xem 379Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học 6 - Tiết 17, 18", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BÀI TẬP
§1. THƠNG TIN VÀ TIN HỌC
Tuần: 09
Tiết: 17 
Ngày soạn: 
A.Mục tiêu : 
 	Sau khi học xong bài này, học sinh có khả năng
1. Về kiến thức: 
- Hệ thống lại các bài tập, tìm thêm các ví dụ, bài tập của chương I.	
2. Về kỹ năng:
- Củng cố lại kiến thức đã học, nêu vấn đề học sinh vận dụng kiến thức giải các bài tập
3. Về thái độ:
- Cĩ tính cẩn thận, bảo quản cơ sở vật chất.
B. Chuẩn bị : 
- GV: Giáo án, SGK, phịng máy.
- HS : Xem trước bài + SGK
C. Các hoạt động trên lớp:
1. Ổn định: kiểm tra sĩ số, tác phong, dụng cụ học tập.
2. Kiểm tra bài cũ: 
- Hãy giải thích hiện tượng ngày và đêm.
- Khởi động phần mềm Mouse Skills và thực hiện một vài thao tác?
3. Tiến hành:
Nội dung bài dạy
Hoạt động của thầy
Hoạt động của học sinh
Hoạt động 1
- Những cơng cụ và phương tiện giúp con người vượt qua hạn chế của các giác quan và bộ não: Máy tính, robot
- Thơng tin cảnh hồng hơn
+ Nhà văn biểu diễn
+Hoạ sĩ biểu diễn 
-Chưa phân biệt được mùi vị, cảm giác và năng lực tư duy.
(sgk)
- Chuột, bàn phím, máy in
Câu hỏi:
1/ Hãy tìm thêm ví dụ về những cơng cụ và phương tiện giúp con người vượt qua hạn chế của các giác quan và bộ não?
2/ Nêu một vài ví dụ minh hoạ việc cĩ thể biểu diễn thơng tin bằng nhiều cách đa dạng khác nhau.
3/ Đâu là hạn chế lớn nhất của máy tính hiện nay?
4/ Cấu trúc chung của máy tính điện tử theo Von Neumann gồm những bộ phận nào?
5/ Hãy kể tên một vài thiết bị vào ra mà em biết?
- HS tìm hiểu và trả lời
- HS tìm hiểu và giải bài tập
- HS tìm hiểu và giải bài tập
- HS trả lời
- HS trả lời
Hoạt động 2
- Thực hành luyện gõ phím bằng phần mềm Mario.
- GV gọi một vài HS thực hành luyện gõ phím bằng phần mềm Mario.
® GV quan sát, theo dõi và nhận xét ® cĩ thể ghi điểm thực hành cho HS thực hiện tốt 
- HS thực hành
4. Củng cố: 
- Hãy trình bày tĩm tắt chức năng và phân loại bộ nhớ máy tính.
® HS trả lời
5. Dặn dò: 
+ Xem lại nội dung các bài đã học.
+ Tìm thêm một số yêu cầu của bài tập.
+ Chuẩn bị kiểm tra một tiết.
Tuần: 09
Tiết: 18 
Ngày soạn: 
KIỂM TRA 1 TIẾT
§1. THƠNG TIN VÀ TIN HỌC
A.Mục tiêu : 
 	Đánh giá kiến thức, kĩ năng của HS về: thông tin và biểu diễn thông tin trong máy tính, máy tính và phần mềm máy tính, một số thiết bị của máy tính
1. Về kiến thức: 
- Kiểm tra lại kiến thức về thông tin và biễu diễn thông tin trong máy tính, phần mềm máy tính, các thiết bị của máy tính.
2. Về kỹ năng:
- 
3. Về thái độ:
- Cĩ tính cẩn thận trong khi làm bài.
B. Chuẩn bị : 
- GV: Đề kiểm tra
- HS : 
C. Các hoạt động trên lớp:
1. Ổn định: kiểm tra sĩ số, tác phong, dụng cụ học tập.
2. Kiểm tra bài cũ: 
3. Tiến hành:
+ MA trận đề: 
 Câu 1: Cĩ mấy dạng thơng tin cơ bản
a. 1	b. 2	c. 3	d. 4
Câu 2: Trong tin học thơng tin lưu giữ trong máy tinh cịn được gọi là:
a. Nhập liệu	b. Dữ liệu	c. Hình ảnh	d. Thơng tin
Câu 3: Đâu là điều máy tính chưa thể làm được
a. Xử lý và tính tốn	b/ Lưu trữ dữ liệu
c. Phân biệt mùi vị, cảm giác	c/ Chứa hình ảnh
Câu 4: Những dãy gồm 2 kí tự 0 và 1 ta gọi là dãy: 
1/ bít	b. bit	c./ Byte	d. Số
Câu 5: 
Máy tính điện tử (máy vi tính) gồm:
a. CPU; màn hình b. CPU; màn hình, bàn phim . 
c CPU; bàn phím. d. CPU, màn hình, bàn phím, chuột.
Câu 6: Bộ xử lý trung tâm còn được gọi là:
a. Bàn phím. b. màn hình
c. CPU. d. Tất cả đều sai.
Câu 7. Phần mềm Mario được sử dụng dùng để:
a. Khởi động máy tính. b. Lưu trữ thông tin.
c. Luyện gõ bàn phím bằng 10 ngón. Cả ba câu đều sai.
Câu 8: Mô hình quá trình xử lý thông tin gôm:
a. Thông tin vào ® thông tin ra ® xử lý.
b. Thông tin vào ® xử lý® thông tin ra.
a. Thông tin ra ® thông tin vào® xử lý.
a. Thông tin ra ® xử lý® thông tin vào. 
Điền vào chỗ trống 
1. ba dạng thông tin cơ bản của thông tin là ., hình ảnh .
2. Sức mạnh của máy tính phụ thuộc vào ..và do những . của con người quyết định.
Tự luận:
1. Hãy nêu các thao tác chính với chuột? 
2. Những khả năng to lớn nào đã làm cho máy tính trở thành một công cụ xữ lý thông tin hữu hiệu.

Tài liệu đính kèm:

  • docTin hoc 6 _T17+18.doc